Reklama

Apelowe „głosów zbieranie”

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

31 grudnia 2016 r.
W ten ostatni wieczór roku kalendarzowego, warto przywołać słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, że „błogosławiące ręce Chrystusa unoszącego się w górę do nieba są dla nas rodzajem dachu, który daje nam schronienie”. A jednocześnie Maryjne Objawienia w Fatimie i 300-lecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego dowodzą, że Maryja schodzi do ludzi i niebo jest wciąż otwarte.

30 grudnia 2016 r.
Chcemy dzisiaj, wpatrując się w oblicze Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, potwierdzać, że miłość nie jest jakimś dodatkiem do ludzkiej natury, ale jej istotną częścią; Darem miłości Boga dla konkretnych ludzi, którzy realizują odwieczny plan Bożej miłości.

23 grudnia 2016 r.
Tutaj, w polskiej Kanie, potwierdzamy sens Wigilii dla ubogich na rynkach naszych miast, w różnych miejscach i wspólnotach dla ludzi potrzebujących, samotnych, chorych. Ale nie rozumiemy zwoływania się na jakąś pozakościelną Pasterkę, która ma formę protestu… Dlatego prośmy Maryję o ocalenie prawdziwego sensu tajemnicy Bożego Narodzenia.

22 grudnia 2016 r.
Wobec wielorakich wyzwań tegorocznego Adwentu, trzeba sobie uświadomić, że głosu sumienia nie można traktować jako peleryny, za którą można się schować i pozbyć odpowiedzialności. Każdy z nas stanie przed Bogiem...

21 grudnia 2016 r.
Święty Dominik zostawił nam dar, a jednocześnie zmaganie poprzez Różaniec. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że wprost „on pulsuje naszym ludzkim życiem”, wpisanym w tajemnice życia Maryi i Jezusa. Dlatego nie wypuszczajmy tego daru, a jednocześnie zmagajmy się o wierność łasce.

20 grudnia 2016 r.
Dzisiaj w godzinach porannych usłyszałem w Katolickim Radiu Fiat powracającą piosenkę: "Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się tyle zła". Ale ważna jest końcówka, która jest właściwie krzykiem, że "mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej. I ten świat nie może zginąć". Dzięki… również Polsce.

19 grudnia 2016 r.
Skoro na drogach Adwentu zagubiliśmy zadanie prostowania dróg i sumień, to tym ufniej trzeba nam prosić Maryję, abyśmy nie zatracili sensu świąt Bożego Narodzenia.

18 grudnia 2016 r.
W ten Jasnogórski Jubileusz wpisuje się tajemnica ostatnich dni Świętego Jana Pawła II, który pobłogosławił korony, które widzimy na skroniach Maryi i Jezusa. Ale przypomnijmy inne jego słowa: „To co nam najbardziej zagraża, to utrata poczucia grzechu. I wtedy kłamstwo udaje prawdę, a zło udaje dobro”.

17 grudnia 2016 r.
Wobec współczesnych doświadczeń, trzeba przywołać słowa Świętego Jana Pawła II, który do Polaków w 1984 roku wypowiedział słowa: "W dziejach duszy polskiej nauczyliśmy się nie utracać tego, kim jesteśmy. Zarówno jako naród, jak i każdy człowiek”. Przyjmijmy na nowo tę naukę.

16 grudnia 2016 r.
Z adwentowych dróg jedności, zarówno rodzin, jak i szkół i Kościoła, przybywam przed Oblicze Matki razem Wami, aby powtórzyć prośbę i pozdrowienie Świętego Jana Pawła II: „Pokój tobie Polsko, Ojczyzno moja”. Albowiem pokój to nie jest równowaga sił przeciwnych. Pokój rodzi się z daru Bożego w sercu pojedynczego człowieka.

15 grudnia 2016 r.
W „Notatkach osobistych" Świętego Jana Pawła II możemy znaleźć taką myśl, że: „chrześcijaństwo można głębiej zrozumieć tylko na kolanach”. Im bliżej jesteśmy Świąt Bożego Narodzenia, tym bardziej więc, bądźmy wdzięczni Panu Bogu za wszystko…

14 grudnia 2016 r.
W tegorocznym Adwencie powróciło do nas Janowe pytanie: "Czy Ty jesteś Tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?". Z Maryją uczymy się odpowiedzi, że On już przyszedł i jest Jezusem, który nas zbawia.

13 grudnia 2016 r.
W duchu Świętego Jana Pawła II pragnę dzisiaj zawołać: „Uczyńmy wszystko, ażeby poprzez prawdę naszych sumień wobec Boga, a nie zakłamywanie prawdy historycznej, budować dziś i przyszłość naszej Ojczyzny”.

12 grudnia 2016 r.
Nie po to wprowadziliśmy wczoraj w przestrzeń Jasnogórskiej Kaplicy – ufamy, że także w przestrzeń naszej Ojczyzny i naszych domów – Światło Betlejemskie, żeby poszerzać grono ludzi, którzy bardziej umiłowali ciemność i kłamstwo o dalszej czy bliższej historii naszego Narodu. Dlatego prosimy: Maryjo, wyzwól nas poprzez prawdę o nas samych, do godnego życia.

11 grudnia 2016 r.
Czas Adwentu wzywa nas do czuwania na modlitwie i pełni wdzięczności. Trzeba nam czuwać nad tym, co polskie i chrześcijańskie, aby Polska była zawsze narodem świadectwa przywiązania do Boga i czci Bogarodzicy. Czymś bowiem niezrozumiałym jest „zagubienie” polskiego hymnu po zwycięstwie naszych skoczków w Norwegii.

10 grudnia 2016 r.
Apel Jasnogórski stał się godziną jedności Narodu i Kościoła w Polsce. Dlatego mamy prawo dzisiaj zapytać siebie samych, w swoim rachunku sumienia: dlaczego daty kalendarzowe naszej historii, które oznaczały i przypominają prawdę, stały się nagle źródłem zakłamania… Prosimy Cię, Królowo Polski, uchroń nas od pogardy i nienawiści społecznej.

8 grudnia 2016 r.
Stojąc wobec Jasnogórskiego Wizerunku Maryi, doświadczamy, że te trzy pojęcia - słowa: "jestem, pamiętam, czuwam"- streszczają się w słowie "kocham". I dziękujemy Bogu za kolejne otwarcie darów miłosierdzia, że przez Maryję będziemy mogli na tym miejscu doświadczać i dotknąć przestrzeni Serca Maryi i Jej Syna.

7 grudnia 2016 r.
Nietrudno zauważyć, że ludzie zbyt współcześni, zbyt nowocześni, negując prymat Boga w świecie i harmonię rozumu i wiary, odrzucają przywileje Maryi. Dlatego miejmy odwagę stanąć w Jej obronie i wyśpiewywać zarówno Godzinki, jak i prawdę: „Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmaza pierworodna w Tobie nie powstała, bo jesteś Matką naszego Zbawiciela”.

6 grudnia 2016 r.
„Święci nie przemijają”. A patron dnia dzisiejszego - Święty Mikołaj ukazuje nam prawdę, że człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego, a nie tylko wartością prezentów...

4 grudnia 2016 r.
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Te słowa z "Magnificat" usłyszeliśmy wczoraj wiele razy na podziękowanie za dzieło Radia Maryja i wszystkie dzieła ewangelizacyjne. A dzisiaj wypowiadamy to staropolskie: "Szczęść Boże!" dla wszystkich ludzi pracy, jakiejkolwiek pracy, ale zwłaszcza ludzi górniczego trudu. I adresujemy je przede wszystkim Bogu jako Stwórcy ludzkiego życia i wszelkiego sensu, bo bez odniesienia do Boga wszelkie prawa wolności i demokracji są złudzeniem, a nieraz wprost kłamstwem. Szczęść Boże!

2 grudnia 2016 r.
Wpatrując się w Oblicze Maryi i Jej Syna, chcemy uczyć się od Niej i od Chrystusa spojrzenia na świat ich oczami i sercem. Bo zdajemy sobie sprawę, że owocność naszych misji – na Wschodzie, czy na Zachodzie, czy w naszej Ojczyźnie, jak potwierdza to jubileusz Radia Maryja – zależy od wpatrywania się i zawierzenia Bogu na Jej wzór. Dlatego prosimy: "Maryjo, bądź z nami w każdy czas".

26 listopada 2016 r.
Zmarły przed rokiem Ojciec Profesor Szczepan Zachariasz Jabłoński w czasie jednej z modlitw apelowych powiedział: „Pan Bóg nie liczy czasu, ale go waży”… Prośmy więc Maryję, żeby w tym czasie, który jest przed nami, zawsze przeważało światło nadziei, pokładanej w Chrystusie, Który przychodzi…

25 listopada 2016 r.
Kiedy przed tygodniem, jako biskupi Metropolii Częstochowskiej, dziękowaliśmy Ojcu Świętemu Franciszkowi za pielgrzymkę do Polski - na Światowe Dni Młodzieży i na Jasną Górę, usłyszeliśmy słowa: „Wróciłem z Polski bardzo szczęśliwy”. To nas zobowiązuje…
Nasze rekolekcje biskupie tutaj, na Jasnej Górze, umocniły również więź z papieżem. A jednocześnie potwierdziły, że sukcesja apostolska to nie jest tylko jakiś urząd ludzki, ale jest to łańcuch wyciągniętych rąk – poczynając od Chrystusa – na Apostołów, który dociera do nas i tak będzie do końca świata.
W sposób szczególny polecam również dzisiaj wraz z wami osobę mojego poprzednika, Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, który 25 listopada 1984 roku przyjął święcenia biskupie dla posługi Bogu w Kościele, również tutaj w tym miejscu. Prośmy o Boże błogosławieństwo na dalsze lata Jego życia i służby.

21 listopada 2016 r.
Bramy Roku Miłosierdzia zostały zamknięte. Ale pamiętajmy, że Miłosierdzie nie jest dyspensą od zachowywania Bożych przykazań czy wskazań Kościoła. Miłosierdzie jest miłością dźwigającą, ale wzywającą do nawrócenia i przemiany.

15 listopada 2016 r.
Za chwilę poprosimy Księdza Arcybiskupa Stanisława o błogosławieństwo znakiem krzyża Chrystusa na prawdziwą wolność w Chrystusie i przez Chrystusa. Albowiem warto dzisiaj również, w setną rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, przywołać jego słowa, że "biada ludziom i narodom, które kochają wolność ponad Boga i Ojczyznę".

8 listopada 2016 r.
W jednej z pieśni śpiewamy: „Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi”. Dzisiaj w sposób szczególny pragnę uwypuklić trzy wspólnoty:
Stróżów tego miejsca Ojców i Braci Paulinów, modlących się i przeżywających swoje rekolekcje. Drugą wspólnotą są księża kapelani Duszpasterstwa Służby Zdrowia w całym zakresie ich posługi.
A trzecią wspólnotą - Polskie Koleje Państwowe, które 18 lat temu przeznaczyły pomieszczenie na dworcu kolejowym w Częstochowie, na pierwszą w Polsce kaplicę. Cieszymy się, że jest odnowiona, że ludzie tej służby nie tylko ją zachowują, ale strzegą i odnawiają. Pamiętamy, że Polskie Koleje wzorowo spisały się podczas Światowych Dni Młodzieży, gdy Częstochowa była miejscem i domem – tak jak pozostaje – dla wszystkich pielgrzymów.

7 listopada 2016 r.
Maryja, przekazując człowieczeństwo Synowi Bożemu dla naszego zbawienia, nieustannie nam przypomina o integralności człowieka, składającego się z duszy i ciała. Dlatego groźne są próby oddzielenia prawa do ciała, „prawa do brzucha”, od spraw ducha i sumienia. Również kwestii ekshumacji nie wolno oddzielać od prawdy o całym człowieku, o jego godności.

6 listopada 2016 r.
Na czas zmagań o prawdę o nas samych, warto przywołać „gdańskie słowa” Świętego papieża Jana Pawła II z czerwca 1999 roku: "Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. A miłość, , choć przebacza, to nie zapomina".

5 listopada 2016 r.
Ktoś z boku stojący może dzisiaj zapytać: Jaki jest sens Rycerstwa Bogurodzicy Jasnogórskiej Matki? Jaki jest sens stowarzyszeń, grup modlitewnych na tej ziemi? Odpowiedź jest jedna, iż nie ustaje zmaganie, ażeby dar macierzyństwa i ojcostwa nie przegrywał z wolnością do zabijania. Dlatego potrzeba rycerzy, obrońców życia i czcicieli Maryi.

4 listopada 2016 r.
Święty Jan Paweł II wskazał nam krzyż na Giewoncie, który patrzy na Polskę i spina się razem z krzyżami ukrzyżowanej nadziei nad Bałtykiem. Ale pamiętajmy: od Bałtyku po gór szczyty jesteśmy pod płaszczem Matki i pod Jej Sercem. Abp Wacław Depo, 4 listopada 2016 r.

31 października 2016 r.
Przez tajemnicę Chrztu Świętego Chrystus wszedł w nasze życie i idzie z nami poza kres tego życia. Dlatego już dzisiaj nasza nadzieja w Nim weryfikowana jest wiernością: Bożym Przykazaniom, Ośmiu Błogosławieństwom i kryterium Sądu Ostatecznego. Pamiętajmy o tym…

30 października 2016 r.
Żyjemy w czasie, kiedy kłamstwo każdego dnia zdaje się paktować, po której stanąć stronie, żeby podzielić… A zadaniem chrześcijanina jest rozpoznawać prawdę w Duchu Świętym, żeby dawać jej świadectwo.

31 października 2016 r.
Przez tajemnicę Chrztu Świętego Chrystus wszedł w nasze życie i idzie z nami poza kres tego życia. Dlatego już dzisiaj nasza nadzieja w Nim weryfikowana jest wiernością: Bożym Przykazaniom, Ośmiu Błogosławieństwom i kryterium Sądu Ostatecznego. Pamiętajmy o tym…

30 października 2016 r.
Żyjemy w czasie, kiedy kłamstwo każdego dnia zdaje się paktować, po której stanąć stronie, żeby podzielić… A zadaniem chrześcijanina jest rozpoznawać prawdę w Duchu Świętym, żeby dawać jej świadectwo.

29 października 2016 r.
W Kościele Częstochowskim przeżywaliśmy dzisiaj rocznicę poświęcenia Archikatedry. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tajemnicą Kościoła, jako zjednoczenia z Bogiem i pomiędzy sobą. Dlatego cieszę się, że jest razem ze mną również Ksiądz Biskup Józef z Torunia i możemy duchowo połączyć się z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem, współtwórcą – dzięki łasce Boga i wstawiennictwu Maryi – wielu dzieł ewangelizacyjnych dla Polski i dla świata. Niech Pan przymnoży sił, a Maryja będzie Opiekunką na każdej drodze…

28 października 2016 r.
Wyniesiony do chwały ołtarzy wraz ze Świętym Janem Pawłem II papież dobroci, Święty Jan XXIII, wskazał nam następującą hierarchię wartości: Jezus Chrystus, Jego Kościół, Ewangelia, a w niej "Ojcze nasz", wypowiadane przez Serce Jezusa i Jego Matki.

27 października 2016 r.
W duchu Ojca Świętego Franciszka, odbierając dar spojrzenia Matki, czy zdobywamy ciągle na nowo świadomość, że Jej przenikliwy wzrok rozjaśnia mroki naszych serc? I wtedy nawet już głośne prośby schodzą na drugi plan, bo Ona nas słucha macierzyńskim sercem i mówi Synowi...

26 października 2016 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przypomniał nam: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi do nowego życia". Dlatego nie pragnijmy Ewangelii, Kościoła i Polski, które by nas nic nie kosztowały. Usiłujmy wchodzić przez "ciasne drzwi" do domu Ojca.

25 października 2016 r.
Kończąc encyklikę „Blask prawdy”, Święty Jan Paweł II prosi: Maryjo! Czuwaj nad nami wszystkimi, aby człowiek nie zagubił poczucia grzechu i odkrył Boga bogatego w miłosierdzie.
Nie miejmy złudzeń, zło nie jest bezimienne. Dlatego potrzebujemy Matki Miłosierdzia, Matki Odkupiciela, Którego zrodziła dla naszego zbawienia, żeby nikt nie zginął…

24 października 2016 r.
W ostatnich dniach przeżywaliśmy ogólnopolską dziękczynną pielgrzymkę do Grobów Apostolskich. Potwierdziła ona prawdę, że bliskość relikwii i grobu Świętego Jana Pawła II przy Konfesji Świętego Piotra jest widzialnym znakiem Opatrzności Bożej nad naszym Narodem. Obyśmy nigdy nie zaprzepaścili tego dziedzictwa.

16 października 2016 r.
Za Świętym Janem Pawłem II trzeba usłyszeć w sobie, dla siebie, i dla innych, że świętość nie jest luksusem, ale wiernością łasce Boga. A zło nie może być normą ludzkiego życia.

13 października 2016 r.
Od blisko stu lat wiemy, że Maryja i Fatima to jest wezwanie nie tylko do modlitwy, ale jest to również przestroga: "Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie". Świadkiem tej niezawodnej nadziei w Chrystusie przez Maryję jest Święty Jan Paweł II i ten jego zakrwawiony pas, umieszczony tutaj jako wotum

12 października 2016 r.
Kiedy w Ojczyźnie naszej są pewne grupy ludzi – co prawda krzykliwa mniejszość – która ogłasza konkursy na szkalowanie osoby Świętego Jana Pawła II, oczernianie go, to wy jesteście żywym dowodem, że jest nie tylko pokolenie Jana Pawła II, ale że on nie przemija, jest z nami… Wstawia się za nami i woła o naszą świętość, o wierność Bogu do końca…

11 października 2016 r.
Wczoraj i dzisiaj Święty Paweł w Liście do Galatów bardzo mocno przypomniał nam, że to „Chrystus wyswobodził nas ku wolności”. Dlatego nie miejmy złudzeń, że będą nas bronić takie czy inne helikoptery, jeśli utracimy „wolność ducha” i jeśli utracimy wiarę w moc modlitwy, również tej różańcowej.

9 października 2016 r.
Przeżywając Dzień Papieski, przyjmijmy potrójne apostolskie zadania: uwierzmy na nowo Bogu bogatemu w miłosierdzie, Bogu dziękujmy i Ducha nie gaśmy!

1 października 2016 r.
Dnia 17 maja 1981 roku miałem łaskę uczestnictwa w Eucharystii kończącej „Biały Marsz” w Krakowie. Była to odpowiedź, zwłaszcza środowisk akademickich, ale i całego miasta, na przemoc i strzały w stronę Ojca Świętego Jana Pawła II. Dowód mamy tutaj - ten zakrwawiony pas papieskiej sutanny jako wotum. Niech naszą odpowiedzią na wszelkie „czarne scenariusze” będzie ufna modlitwa, dzisiaj i zawsze.

30 września 2016 r.
W maju 1995 roku w Skoczowie Ojciec Święty Jan Paweł II wołał o ludzi sumienia w Polsce. Dlatego dziwimy się, że po tylu latach w sejmie Rzeczypospolitej Polskiej okazuje się, że sumienie jest komfortem, czyli nie każdego na nie stać. Prosimy, abyśmy powrócili do źródeł, gdzie sumienie jest głosem Boga w człowieku, określającym granice dobra i zła, życia i śmierci. Maryjo, Matko życia, módl się za nami!

29 września 2016 r.
W świecie, który czyni Boga „Wielkim nieobecnym”, tym bardziej potrzeba nam wstawiennictwa świętego Michała Archanioła, który jest posłany od Boga przeciwko wszelkim zasadzkom złego ducha. Podobnie i Różaniec jest zdobywaniem siły duchowej, poprzez streszczenie Ewangelii…

28 września 2016 r.
Ojciec Generał Józef podprowadził nas do ducha wdzięczności za podstawowy dar, jakim jest nasze życie i zanurzenie w tajemnicy życia Bożego poprzez Chrzest. Ale godzi się również dzisiaj wspomnieć dzień 28 września 1958 roku i konsekrację biskupią – dzisiaj już świętego – Jana Pawła II w katedrze na Wawelu. To on nas uczy, jak „bardzo jesteśmy w rękach Boga”. Dopiero wtedy rozumiemy, że każda nasza osobista sprawa jest własnością Maryi, bo nie ma lepszej Pośredniczki u boku Jedynego Pośrednika.

27 września 2016 r.
Wielokrotnie przypominamy sobie w tym roku, że początek naszej państwowości jest od Mieszka I. Ale nasz prawdziwy rodowód to wiara w Jezusa, naszego Pana i Odkupiciela, zrodzonego z Maryi. Dlatego tutaj zawsze jesteśmy u siebie i zawsze wolni…

25 września 2016 r.
25 września 1953 roku Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński w kościele św. Anny w Warszawie wygłosił ostatnie kazanie przed swoim aresztowaniem. Temat tego kazania brzmiał: "Kościół wiecznie będzie żądał prawdy i wolności". Dzisiaj, w tzw. marszach wolnościowych i demokratycznych na naszych ulicach nie słyszymy słowa "prawda", stawiamy pytanie: Czy można żyć w wolności i demokracji bez prawdy?

24 września 2016 r.
Już w styczniu 1995 roku Święty Jan Paweł II ostrzegał nas przed fałszywymi nauczycielami, którzy każą nam nie wierzyć w prawdę ostateczną i w pełną prawdę o człowieku. Chcą, abyśmy byli, podobnie jak oni, wątpiący i cyniczni. A my nie możemy się zgodzić na to, żeby prawa zwierząt były równoznaczne z prawami ludzkimi. Maryjo, Matko Życia, módl się za nami!

23 września 2016 r.
Gdzież, jak nie przy Sercu Matki mamy nauczyć się prawdy, że wolność kobiety opiera się na godności i powołaniu, które otrzymuje od Boga. Bo inaczej wolność będzie mgłą, która zacienia prawdę i prowadzi do tragedii. Matko Życia, módl się za nami.

22 września 2016 r.
Dzisiejszego wieczoru powraca bardzo zasadnicze pytanie: Czy nam tak trudno zrozumieć, że spór o godność człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest nie tylko w Polsce, ale również w Europie i świecie sporem o miejsce Boga w życiu człowieka? Dlatego chcę przypomnieć, że tutaj jako wotum narodu w czerwcu 1983 roku matki i kobiety polskie przyniosły Papieżowi Kielich Życia. Na nim obok świętych polskich kobiet i matek wygrawerowano twarz Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej - położnej z Oświęcimia, która przyjmowała każde dziecko wbrew prawu śmierci…

21 września 2016 r.
Kiedy na co dzień postrzegamy ten świat, widzimy, że atakują nas dwie diabelskie pokusy: zatwardziałość w kłamstwie i beznadziejność. Dlatego Chrystus dał nam Matkę z wysokości Krzyża, Matkę niezawodnej nadziei i nowego życia.

18 września 2016 r.
W swojej homilii na Jasnej Górze Ojciec Święty Franciszek nazwał Maryję „schodami, które przemierzył Bóg, aby stać się dla nas bliskim i bardzo konkretnym”. W dniu, w którym modlimy się za ludzi służących prawdzie, poprzez służbę dziennikarską, prosimy Maryję o wrażliwość serc i sumień, aby stawali się pomostami dobrej komunikacji i miłosierdzia.

16 września 2016 r.
W „Ostatnich wywiadach” papież emeryt Benedykt XVI powiedział: „im bardziej jestem starszy, tym bardziej odkrywam Maryję jako Matkę”. Uczmy się od Niej odwagi wiary i pokory.

14 września 2016 r.
Od śmierci Chrystusa na Golgocie zło nie może być normą. Czy tak trudno zrozumieć, że wszelkie zamazywanie granic dobra i zła, prawdy i kłamstwa jest odchodzeniem od Chrystusa w imię fałszywej solidarności?

13 września 2016 r.
Kościół jest wspólnotą osób, a jednocześnie jest również misją. Dobrze ujął to patron dzisiejszego dnia, Święty Jan Chryzostom, który powiedział, że chociaż "przestrzenią jesteśmy oddaleni, to wiarą i miłością złączeni".

12 września 2016 r.
Jan III Sobieski tak bardzo krótko, a jednocześnie prosto napisał i wyznał: "Bóg zwyciężył!" A Europa wciąż chce zapomnieć o dziedzictwie wiary chrześcijańskiej i usuwa nawet pojęcie Boga z przestrzeni publicznej. Dlatego nie dziwi fakt, że nawet wokół projektu pomnika króla Jana III Sobieskiego, który ma stanąć w Wiedniu, wciąż toczą się spory, żeby o kilka centymetrów nie przewyższał innych pomników. Pierwszy w historii pomnik poświęcony temu królowi w Wiedniu.

11 września 2016 r.
Na tym miejscu przeżywamy tajemnicę Kościoła Chrystusowego, który jest Jego darem, a jednocześnie naszą Matką i Wychowawczynią. I zdumiewamy się mądrością Kościoła, który tydzień temu, w niedzielę, ukazał nam przykład Świętej Matki Teresy z Kalkuty - pięknej, ubogiej, ale pełnej miłosierdzia kobiety. A dzisiaj w Karagandzie (Kazachstan) Kościół wyniósł na ołtarze polskiego kapłana ks. Władysława Bukowińskiego, również szczególnego świadka miłosierdzia. Uratowanego spośród rozstrzelanych ludzi, a służącego 13 lat w łagrach i później tym, którzy potrzebowali pomocy. Niech te świetlane przykłady będą dla nas pośrednikami łaski Bożej i do nich się odwołujmy…

10 września 2016 r.
Ojciec Święty Franciszek tutaj na Jasnej Górze wyznał, że „odebrał dar spojrzenia Matki”. W duchu Świętego Jana Pawła II powiem: „Pozwólmy się dotknąć łasce, którą zapośrednicza Matka”.

9 września 2016 r.
Maryjny wymiar Polaków sprawdza się poprzez pielgrzymowanie. Tylko trzeba wziąć pod uwagę słowa świętego Jana Pawła II, że „iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu” - do kogo i z kim idę drogą...

7 września 2016 r.
Przed świętem Matki Bożej warto przypomnieć słowa św. Jana Marii Vianney, że „każde dobrze wypowiedziane Zdrowaś Maryjo, wstrząsa piekłem”. A cóż stało się wówczas, kiedy Maryja poczęła się i urodziła bez grzechu pierworodnego dla Chrystusa, dla naszego zbawienia? Postawmy więc sobie pytanie, z jaką mocą my wypowiadamy: Maryjo, jestem, pamiętam czuwam!

4 września 2016 r.
Gromadząc się we wspólnocie wiary, musimy ciągle pamiętać o trzech wymiarach i odniesieniach: że świat i ziemia należą do nas, my należymy do Chrystusa, a Chrystus prowadzi nas do Ojca, pełnego Miłosierdzia.

2 września 2016 r.
Każdy pierwszy piątek miesiąca podprowadza nas do wielkiej tajemnicy, że Kościół codziennie rodzi się w Eucharystii z przebitego boku Chrystusa. Dlatego trzeba nam wziąć na każdą drogę obietnicę Chrystusa, że "bramy piekielne go nie przemogą".

1 września 2016 r.
Ojciec Święty Franciszek na Wawelu uczył nas „dobrej i złej pamięci”. Dobra pamięć to nie tylko zapis historii takich bolesnych dat jak dzisiejsza. Ale to jest również obowiązek modlitwy za tych, którzy zginęli i modlitwy za Ojczyznę, aby żyła w prawdzie i wolności.

27 sierpnia 2016 r.
Przed miesiącem Ojciec Święty Franciszek tutaj, na Jasnej Górze, potwierdził, że nasza tożsamość wypływa z wiary chrześcijańskiej. Kto temu zaprzecza, fałszuje historię Polski. A miernikiem tej naszej tożsamości jest bliskość Matki Chrystusa.

26 sierpnia 2016 r.
Zdumiewamy się prawdą słów poety, który mówiąc o obecności obrazu Maryi w każdym polskim domu, i na każdym miejscu, zapisał słowa, że "w Nią wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy".

25 sierpnia 2016 r.
Święty Augustyn zapisał słowa nadal aktualne: "Niech Twoje pielgrzymowanie będzie wyznaniem wiary. Przeglądaj się w nim jak w lustrze, żeby zobaczyć, czy wierzysz w to, co wypowiadasz i każdego dnia, raduj się Twoją wiarą".

22 sierpnia 2016 r.
Królewskość Maryi, którą dostrzegamy w insygniach tutaj po lewej stronie ołtarza oraz ofiarowane Jej trzy papieskie róże, nie zrównoważą ciężaru przestrzelonego pasa papieża Świętego Jana Pawła II z relikwią jego krwi. I przypomnijmy przy Jej królewskości, że osuwając się w swoim samochodzie po zamachu Jan Paweł II wypowiadał słowa: "Maryjo, Matko moja! Matko moja!..."

21 sierpnia 2016 r.
Z pewnością inne są wymiary zakończonych dzisiaj igrzysk olimpijskich, a inne przeżywanych wcześniej Światowych Dni Młodzieży. Ale zastanawia fakt, że tylko w przypadku Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem straszono świat i Polskę różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego przyjmijmy jako zadanie słowa Ojca Świętego Franciszka: Naśladujmy pamięć Boga i strzeżmy dobra, które stało się naszym udziałem w ostatnich dniach.

19 sierpnia 2016 r.
Dzisiaj trzeba przypomnieć pewne daty i historyczne wydarzenia. Pierwsza rocznica to jest 1382 - przybycie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Druga - 8 września 1717 - koronacja tego Obrazu. 19 sierpnia 1826 to zjednoczenie Starej i Nowej Częstochowy w jedno miasto. Stawiajmy sobie pytanie: czym byłaby Częstochowa bez Maryi?

17 sierpnia 2016 r.
Od Maryi uczymy się równowagi tego, co Boskie w naszym człowieczeństwie. Dlatego nie bójmy się świata ani przyszłości.

16 sierpnia 2016 r.
Przed 25 laty Ojciec Święty Jan Paweł II święcił nasze Częstochowskie Seminarium i wówczas wspomniał o dwóch miejscach, które nazwał „genius loci”. Jest to Jasna Góra i w jej cieniu wzniesione nowe seminarium. Dzisiaj trzeba się pochylić jeszcze nad trzecim bardzo ważnym darem, nad każdym naszym domem, z którego wyrastamy. Jak również nad miłością matek, ojców i rodzeństwa, wśród których wzrastaliśmy. Wspominamy wadowicki dom Ojca Świętego Jana Pawła II, dom Ojca Biskupa Łukasza i każdy dom…

14 sierpnia 2016 r.
Święty Jan Apostoł, który z wysokości Krzyża przejął Maryję jako Matkę i wprowadził Ją do siebie, zapisał dla nas wszystkich bardzo krzepiące słowa: "Zwycięstwem, które zwycięża świat, jest wiara nasza". A patron dnia dzisiejszego, św. Maksymiliana Kolbe – według słów Jana Pawła II – poprzez śmierć uczestniczy w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i grzechem. To jest nasza przyszłość. Dziękujmy Bogu za łaskę wiary, przez Maryję.

13 sierpnia 2016 r.
Uwierzmy na nowo, za przykładem Ojca Świętego Franciszka, że Maryja poprzez swoje Niepokalane Serce porządkuje nasze sprawy i interweniuje. Czyni to nie jako Władczyni, czy bohaterka, ale jako czuła Matka.

31 lipca 2016 r.
Z całego bogactwa ostatnich dni wydobądźmy trzy zadania. Pierwsze idące od Świętej Faustyny Kowalskiej: "Polsko, umiej być wdzięczna". Drugie zadanie i trzecie, pochodzące od Świętego Jana Pawła II: "Trzeba wierzyć w mądrość Narodu, który buduje na Krzyżu i zaufaniu do Matki". I trzecie: "Uwierzmy, że miłość miłosierna jest potężniejsza od naszych zranień, grzechów i śmierci".

29 lipca 2016 r.
Z pewnością wielu może zdziwić fakt, że międzynarodowy ranking National Geographic określa Maryję najbardziej wpływową kobietą świata za rok 2015. My się temu nie dziwimy, bo wierzymy, że przez Maryję rozpoznajemy Chrystusa, prawdziwe źródło życia i odnowionej ludzkości.

28 lipca 2016 r.
Dzisiaj dziękujemy Bogu przez Serce Maryi za kolejne „opieczętowanie” wiarą, modlitwą i błogosławieństwem Następcy Świętego Piotra Ojca Świętego Franciszka. Wszyscy jesteśmy świadkami, że Kościół nie jest tylko ludzką instytucją, ale domem, w którym są przestrzenie prawdy i wolności, nadziei i sensu. Maryjo, razem z Tobą uwielbiamy Boga za wszystko.

27 lipca 2016 r.
W Dziejach Apostolskich czytamy, że chorzy pragnęli, aby ich dotknął choćby cień przechodzącego Piotra. Prośmy o taką wiarę, ale jednocześnie dziękujmy, że Piotr naszego czasu, Ojciec Święty Franciszek przesłał nam już osobiste błogosławieństwo. „Niech Matka Boża Częstochowska błogosławi i ochrania Polskę!”

25 lipca 2016 r.
Dziękujemy dzisiaj Bogu przez Serce Maryi za to, że wszystkie drogi świata prowadzą do Krakowa. Otwórzmy się na łaskę Jezusowego błogosławieństwa: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". Niech miłosierdzie Pańskie będzie potężniejsze od wszelkich naszych zagrożeń, zarówno dla Kościoła, Ojczyzny, jak i świata.

24 lipca 2016 r.
Spod Serca Maryi uczymy się postawy wdzięczności za to wszystko, co otrzymujemy od Boga. W ten wieczór pragniemy podziękować wszystkim polskim rodzinom, otwartym na ludzi młodych z całego świata. Bo to jest wbrew owemu czarnemu pijarowi, który mówi o zamknięciu naszych serc na przybyszów. Dlatego uwielbiajmy Boga za Jego miłość, i za tę łaskę, która jest naszym wspólnym darem.

23 lipca 2016 r.
Przychodzimy tutaj z różnych stron świata i Polski, aby nie zagaszano nam nadziei, którą pokładamy w Chrystusie przez Maryję. Dlatego przykre jest to, że w relacjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych nie pokazuje się radości i nadziei, którą jest młodzież. A zbyt wiele mówi się o sprawach zabezpieczenia i wszelkiego rodzaju służb specjalnych. Kłaniamy się im i dziękujemy za pracę, ale prosimy, bądźcie razem z nami na drogach nadziei.

22 lipca 2016 r.
Z relacji Świętego Jana, apostoła i ewangelisty, wiemy, że pod krzyżem obok Maryi trwała patronka dnia dzisiejszego - Święta Maria Magdalena. Już wówczas i dzisiaj uczy nas pragnienia za czystą i prawdziwa miłością, która jest potężniejsza od śmierci. Dlatego życzę, aby każdy z Was, pielgrzymów tej ziemi i tego czasu, usłyszał wezwanie Chrystusa po imieniu. I żebyśmy w Nim rozpoznawali swojego Pana i Zbawiciela.

21 lipca 2016 r.
W przesłanym do nas wszystkich orędziu Ojciec Święty Franciszek mówi o swoim pragnieniu zanurzenia się w wypróbowanej wierze naszego Narodu, naszego społeczeństwa. Rozumiemy, że wiara musi być poddana próbom, aby okazać się zwycięską z mocy Boga, a nie z nas. Dlatego błogosławimy na wszelkie próby, niepokoje i zwycięstwa…

20 lipca 2016 r.
Po śmierci Świętego Jana Pawła II młodzież wyszła na ulice z transparentem solidarnościowym, na którym był napis: "Teraz przyszła kolej na nas". Myślę, że te słowa bardzo dobrze oddają nasze zadanie, żebyśmy już nie tylko mówili słowami, wychodząc na ulice z transparentami, ale umieli przyjąć każdego pielgrzyma skądkolwiek, z krańców świata, do naszych domów, do naszych wspólnot. Teraz przyszła kolej na nas, na nasze świadectwo wiary.

19 lipca 2016 r.
Dzisiaj w Katedrze Radomskiej pożegnaliśmy Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Trzeba przypomnieć, że to on przed dwoma laty rozpoczynał Eucharystią transmisje multipleksu dla Telewizji Trwam, którą się dzisiaj cieszymy. Warto przypomnieć również jego słowa: „Trzeba iść razem w Kościele. Do celu nie idzie się w pojedynkę. Bądźmy drogą Kościoła”.

9 lipca 2016 r.
Chrześcijaństwo, a w nim Rodzina Radia Maryja nie jest wspólnotą, która separuje się od kogokolwiek i dzieli ludzi. Bo fundamentem jest Jezus Chrystus - zrodzony z Maryi Dziewicy, Odkupiciel świata.

7 lipca 2016 r.
Dokładnie za trzy tygodnie Ojciec Święty Franciszek będzie tutaj, na tym miejscu, aby przemówić do nas, sprawując Najświętszą Ofiarę, i nas błogosławić. Rozumiemy, że nie chodzi tutaj tylko o odmierzanie czasu, ale o współuczestnictwo w tym wydarzeniu na przyszłe pokolenia. Dlatego stańmy przy Ojcu Świętym. Zapraszam każdą wspólnotę z pielgrzymich dróg i każdego z Was, abyśmy wyznali z Piotrem naszych czasów, że Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, a Maryja jest naszą Matką.

6 lipca 2016 r.
Na tym miejscu nie narzuca się wiary ani polskości, ale za przyczyną Niepokalanej Matki Chrystusa uczymy się rozpoznawać prawdę w Synu Bożym, Odkupicielu.

5 lipca 2016 r.
Stając tutaj codziennie przed Matką Bożą Królową Polski, wierzymy, że jest to Maryja z Nazaretu, Córka Narodu Wybranego. Dlatego nie pozwólmy zafałszować pewnych prawd historii, odnoszących się chociażby do przeżywanej wczoraj rocznicy pogromu kieleckiego. Nie dajmy się skłócić! A przykładem dobitnym jest przyjaźń Ojca Świętego Jana Pawła II z Jerzym Klugerem z Wadowic. Niech oni przyczyniają się za nami, dla naszej jedności i świadectwa.

4 lipca 2016 r.
Święty Jan Paweł II zostawił nam dwa drogowskazy: pamięć i tożsamość. Pamięć to nie tylko zapis historii, ale to jakieś ukryte tchnienie ducha, które pochodzi od samego Boga. I temu trzeba być wiernym…

21 czerwca 2016 r.
Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny i Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan bardzo się natrudzili, żeby głos Episkopatu w kategoriach społecznej nauki Kościoła był bardzo przejrzysty. Co wyraziło się w tytule dokumentu Episkopatu: „Troska o dobro każdego człowieka i odpowiedzialność za każdego”. Dlatego w kontekście dzisiejszej wygranej polskich piłkarzy, życzymy, żeby Kościół zwyciężał, a nie tryumfował…

20 czerwca 2016 r.
W roku 1050-lecia Chrztu Polski uświadamiamy sobie, że nam, chrześcijanom, wydarzyła się rzecz niezmiernie ważna: Chrystus bardzo osobiście włączył nas w swoje życie, na czas i na wieczność. Przypominamy sobie to dzisiaj, bo 20 czerwca 1920 r., w Kościele Matki Bożej w Wadowicach został ochrzczony Święty Jan Paweł II. Bądźmy więc szczęśliwi i radujmy się łaską wiary!

19 czerwca 2016 r.
Za Świętym Janem Pawłem II potwierdzamy po raz kolejny, że "tutaj zawsze byliśmy wolni". Stawiam więc pytanie: Jaką prawdę głoszą i komu służą billboardy na polskiej ziemi, podpisane przez laicką Polskę, które krzyczą: "Odzyskaj duchową wolność! Polska nie jest kolonią Watykanu!" Już 50 lat temu reżim komunistyczny przeciwstawiał uroczystości milenijne w Kościele świeckiej „obrzędowości”. Na 1050-lecie mamy więc kolejne, alternatywne programy. Dlatego prosimy: Matko, odzyskanej prawdziwej wolności, módl się za nami!

17 czerwca 2016 r.
Tutaj, wobec Matki trzymającej na rękach Syna Bożego, naszego Zbawiciela, każdy z nas odkrywa swoją godność. Każdy z nas może się tutaj wypowiedzieć, pomimo że nie dostąpimy nieraz dojścia do mikrofonu. Ale On usłyszy, bo to Maryja zbiera nasze głosy i przedstawia je Synowi. Aby nasza radość z wiary była świadectwem!

12 czerwca 2016 r.
Jedenasta niedziela zwykła przesunęła nam w cień, w kalendarzu liturgicznym, 108 polskich męczenników II wojny światowej. Oni są – pomimo przegranej poprzez śmierć – znakami zwycięstwa Chrystusa. Podobnie księża Misjonarze Miłosierdzia – są znakami miłości potężniejszej od grzechu. I uśmiecham się, że polscy piłkarze swoim zwycięstwem przedłużyli naszą nadzieję, w Chrystusie i przez Maryję. Tak ufajmy…

11 czerwca 2016 r.
Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że „imię Maryi porusza każde polskie serce”. Myślę, że trzeba to przypomnieć, zwłaszcza wobec świadectwa naszych sportowców różnych dyscyplin, także piłki nożnej, którzy czynią znak krzyża i przyznają się do Maryi również na tym miejscu naszego zawierzenia. Mają odwagę nawet wówczas, gdy próbuje się zakazać znaku krzyża w imię źle pojętej tolerancji i usuwa się go z emblematów i herbów klubów piłkarskich. Dlatego niech Maryja, nasza Matka i Królowa, zawsze porusza polskie serca do miłości Ojczyzny.

10 czerwca 2016 r.
Jak nigdy dotąd, w naszej Ojczyźnie i w naszych wspólnotach potrzeba nam cnoty nadziei. A ona jest nie tylko jakimś spodziewaniem się czegoś, ale jest spojrzeniem na nasze życie od strony Boga. Tego uczy nas Maryja, tego uczył nas św. Jan Paweł II, który określał siebie słowami: „Jestem bardzo w rękach Boga”. Tego życzymy i o to się modlimy dla każdej matki, która poczyna pod sercem swoje dziecko, poprzez ludzi cierpiących, nauczycieli, wychowawców, a kończąc na oczekiwaniu na błogosławione owoce pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka

08 czerwca 2016 r.
W tajemnicy Świętych Obcowania wspominamy dzisiaj - jak już Ojciec Generał powiedział - św. Jadwigę Królową, która w Katedrze Wawelskiej usłyszała z wysokości krzyża słowa Chrystusa: "Czyń, co widzisz!" Ona uczy nas, jak pięknie łączyć racje umysłu i serca w służbie Bogu i ludziom.

02 czerwca 2016 r.
Dzisiejszy wieczór kończy oktawę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej i prowadzi nas w głąb tajemnicy Najświętszego Serca Jezusowego. To w tym duchu wychowywał nas św. Jan Paweł II, że miarą człowieka jest jego serce i sumienie otwarte na Boga i na drugiego człowieka. Dlatego chyba lepiej rozumiemy, że żaden parlament nie może sobie rościć prawa do kierowania ludzkimi sumieniami, bo każdy z nas zda sprawę Bogu.

2015-12-09 13:39

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2018 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

31 grudnia 2018 r.
Jedno z najpiękniejszych zdań Ewangelii brzmi: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne". Nie ma Polski przedchrześcijańskiej. Polska powstała wraz ze chrztem, w imię Trójcy Przenajświętszej. I dlatego dziękując Bogu za stulecie odzyskania niepodległości Polski, prośmy Maryję: "Bądź z nami w każdy czas!".

CZYTAJ DALEJ

Hubert Hurkacz triumfował w tenisowym turnieju ATP w Metz

2021-09-26 19:04

[ TEMATY ]

tenis

Krzysztof Tadej

Huber Hurkacz

Huber Hurkacz

Hubert Hurkacz triumfował w halowym turnieju tenisowym ATP w Metz. W finale pokonał Hiszpana Pablo Carreno-Bustę 7:6 (7-2) 6:3.

To czwarty w karierze 24-letniego wrocławianina tytuł w singlu. Wszystkie poprzednie wywalczył w USA. Wcześniej w tym sezonie zwyciężył w Delray Beach i prestiżowej imprezie w Miami, a w 2019 roku wygrał w Winston-Salem. W trwającym sezonie osiągnął także półfinał wielkoszlemowego Wimbledonu.

CZYTAJ DALEJ

Zaprośmy Maryję do naszego życia, abyśmy sami nie dźwigali naszych problemów

2021-09-26 17:47

[ TEMATY ]

Maryja

Stock.Adobe

Zaprośmy Maryję Wspomożenie Wiernych do naszego życia, żebyśmy naszych spraw i problemów nie musieli dźwigać sami - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w bazylice w Twardogórze z okazji zakończenia obchodów 25-lecia koronacji figury Wspomożycielki Wiernych i 75–lecia posługi salezjanów w Twardogórze.

Witając biskupa, pielgrzymów i parafian salezjanin ks. Krzysztof Bucyk, kustosz twardogórskiego sanktuarium przypomniał wydarzenia związane z przygotowaniem koronacji, która miała miejsce 24 września 1995 r. Zaznaczył, że dzieło to dokonało się dzięki zaangażowaniu pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały i ówczesnego proboszcza ks. Józefa Kawalca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję