Reklama

Niedziela Kielecka

Pomagając innym, pomagamy sobie

W sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie gościło ponad 300 młodych wolontariuszy z całej diecezji. Spotkali się na czwartym Diecezjalnym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas, aby się lepiej poznać, porozmawiać o swoich działaniach oraz wziąć udział w warsztatach, które pomogą im w dalszej pracy wolontaryjnej. Spotkanie było też formą podziękowania za ich zaangażowanie w różne akcje charytatywne

Niedziela kielecka 26/2019, str. 4-5

[ TEMATY ]

szkolne koła caritas

TER

Ks. Jan Jagiełka opowiadał młodzieży o Domu dla Niepełnosprawnych

Witając zebranych ks. kan. Zygmunt Kwieciński, kustosz sanktuarium, przybliżył historię świątyni i cudownego obrazu. Po nim młodych wolontariuszy witali świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Dziękowali im za czas poświęcony innym osobom i wszelkie akcje organizowane na rzecz potrzebujących. Wolontariuszom dziękował także ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Jak powiedział, to spotkanie jest czasem cieszenia się dobrem, które zostało uczynione. – To dzień, w którym dajemy wolontariuszom otuchy i więcej zapału do posługiwania ludziom chorym i potrzebującym. Świętując, jednocześnie zachęcamy do rozszerzenia tego dzieła i podejmowania nowych działań – podkreślił ks. Słowik.

Eucharystii przewodniczył bp Jan Piotrowski, przy ołtarzu towarzyszyło mu ośmiu kapłanów. Między innymi ks. Jan Jagiełka, dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. W homilii biskup mówił, że miłosierdzie chrześcijańskie przez wieki zmieniało oblicze świata. – Chrześcijaństwo poprzez dzieła miłosierdzia zmieniało świat i czyni to nadal, bo wciąż aktualna jest Ewangelia. Sam Pan Jezus, opowiadając przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, wskazał na potrzebę ludzkiej wrażliwości wobec potrzebujących, która jest nie tylko owocem współczucia i ofiarowanej jałmużny, ale ma wyrastać z autentycznej miłości Boga i bliźniego. Biskup przypomniał także, że „dobrych przykładów dzieł miłosierdzia jest bardzo wiele, bowiem miłość, która służy, leczy nas z obojętności, która jednak tu i tam gwałtownie wdziera się w ludzkie życie”. Biskup podkreślił, że miłosierdzie ma różne formy. – Biblijne miłosierdzie to nie tylko podana głodnemu kromka chleba i spragnionemu kubek wody, ale też braterskie upomnienie, dobry przykład i mądra ewangeliczna rada – zaznaczył. Po Eucharystii Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu, podzielił uczestników na trzy zespoły. Najmłodsi wzięli udział w grze terenowej. Druga grupa udała się do Gminnego Ośrodka Kultury na spektakl cieni przygotowany przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie. Najstarsza grupa spotkała się w Domu dla Niepełnosprawnych, gdzie specyfikę miejsca przybliżył dyrektor placówki, ks. Jan Jagiełka. Młodzi wysłuchali także świadectwa osoby niepełnosprawnej. Na zakończenie wszyscy wolontariusze zjedli ciepły posiłek i wzięli udział w losowaniu nagród ufundowanych przez organizatorów. W diecezji kieleckiej istnieje 90 szkolnych kół Caritas, które skupiają ok. 1200 wolontariuszy.

* * *

Młodzi chcą pomagać

WŁADYSŁAW BURZAWA: – Dlaczego spotkanie młodych wolontariuszy odbyło się w Piekoszowie?

KS. KRZYSZTOF BANASIK, ZASTĘPCA DYREKTORA CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ: – Staramy się, żeby te spotkania odbywały się w miejscach, związanych z dziełami miłosierdzia. A tu jest Dom dla Niepełnosprawnych, dużą rolę odgrywa sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, a także to, że w tej gminie w kilku szkołach działają szkolne koła Caritas. Ten wybór nie był przypadkowy i myślę, że frekwencja oraz zadowolenie uczestników tego spotkania pokazały, że warto było pojechać do Piekoszowa, by tam się modlić, by tam uczyć się, jak pomagać również osobom niepełnosprawnym, by też doświadczyć tego spotkania w wymiarze diecezjalnym pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego

– Młodzi ludzie chcą działać i chcą pomagać.

– Dokładnie, to spotkanie jasno pokazało, że młodzi ludzie chcą działać i działają. Trzeba im tylko stworzyć przestrzeń, dać im jakąś propozycję, zaprosić. My jako Caritas diecezjalna inspirujemy, zapraszamy, pokazujemy te możliwości. Tutaj wielką rolę odgrywają opiekunowie, czyli nauczyciele, wychowawcy, katecheci, ci, którzy na co dzień Szkolne Koła Caritas prowadzą. Formują młodych, ale też pokazują, że nawet już w młodszych klasach szkół podstawowych można się zaangażować w wolontariat, że można pomagać innym. Uwrażliwiają młodych pod kątem chrześcijańskiego miłosierdzia.

– W jaki sposób młodzież pomaga innym?

– My mówimy o takich trzech obszarach, w których młodzi ze Szkolnych Kół Caritas nas wspomagają. Pierwszy – to szkoła. Trzeba zwrócić uwagę na potrzeby w szkole, być może są tam uczniowie, którym trzeba pomóc w nauce, może są chorzy, których trzeba odwiedzić, pomóc w odrabianiu lekcji, może mają indywidualne nauczanie. Są przykłady, gdzie zbierano pieniądze na leczenie chorych uczniów czy osób, które uległy wypadkowi. Drugi obszar to nieco szerszy: parafia i gmina. I tutaj na przykład młodzi mogą odwiedzać domy dla seniorów, domy opieki, czy domy dziecka – czyli jest to takie szersze wyjście, współpraca z parafią i uczestniczenie w różnych dziełach miłosierdzia prowadzonych w parafii. I wreszcie ten trzeci wymiar diecezjalny, który jest inspirowany głównie przez Caritas Diecezjalną,zaangażowanie w takie akcje, jak zbiórki żywności, Pola Nadziei, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

* * *

Biskup kielecki Jan Piotrowski:
– Myślę, że praktyka spotkań szkolnych Kół Caritas naszej diecezji jest wydarzeniem bardzo ważnym z punktu wiedzenia dzieł miłosierdzia, pewnej dojrzałości, również ludzkiej, ponieważ angażują się w to osoby, które chcą drugim pomóc, motywowane to jest Ewangelią. Biorą udział w tym osoby, które niosą pomoc w różnych formach, bo to mogą być osobiste spotkania, to są wydarzenia organizowane zbiorowo poprzez szkolne koła Caritas, dzięki wychowawcom i nauczycielom. Myślę, że w ogóle dzieła miłosierdzia w wymiarze tym materialnym i duchowym uwiarygodniają nas, jako ludzi, że nie straciliśmy empatii, tego ducha solidarności, ale też wskazują że Miłosierdzie Boże działa poprzez ludzi przez ich ręce, słowa, dobre czyny i rady. I wypada mi tylko życzyć, aby młodzież trzymała się tej drogi, która daje jej tak wiele satysfakcji i autentycznej radości.

Reklama

Weronika Ziółkowska z Chmielnika i Sandra Grzela z Podlesia – uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach:
– Zdecydowałyśmy się wstąpić do szkolnego koła Caritas, ponieważ lubimy pomagać potrzebującym. Do koła trafiłyśmy dzięki siostrze zakonnej Agnieszce, która zachęciła nas i poinstruowała, czym zajmują się członkowie koła, pomagając innym. Dzięki temu brałyśmy między innymi udział w zbiórce żywności. Z naszej szkoły dwie osoby są wolontariuszkami w kieleckim Hospicjum. Spotykamy się w co drugą sobotę miesiąca. Podczas tych spotkań modlimy się, rozmawiamy o tym, jakie są potrzeby, co będziemy robić w najbliższym czasie. My również przedstawiamy siostrze propozycje, w jaki sposób możemy pomóc innym. Ta nasza pomoc to nie jest tracenie czasu, warto jest pomagać innym, wystarczy pomyśleć, że być może i my kiedyś będziemy potrzebować pomocy. Pomagając innym, pomagamy sobie.

Ilona Boryś I LO w Jędrzejowie:
– Działam w szkolnym kole Caritas prawie dwa lata. Naszym kołem opiekuje się siostra Natana. Tak naprawdę nikt mnie do niego nie wciągnął, sama zapragnęłam pomagać innym. Zaczęłam od pomagania dzieciom, odrabiam z nimi lekcje, opiekuję się, po prostu jestem z nimi. Potem zaczęłam uczestniczyć w zbiórkach żywności, a od kilku miesięcy jeżdżę do szpitala onkologicznego odwiedzać chore dzieci. Jestem przy nich, rozmawiam, pomagam i z nimi spędzam czas. Nasze koło bierze udział w Polach Nadziei, organizujemy kiermasze dla potrzebujących, różne przedstawienia, aby na ich twarzy pojawił się uśmiech. Ten uśmiech jest dla nas największą zapłatą.

2019-06-25 14:10

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

II Diecezjalna Gala Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas i Bal Niepodległościowy

[ TEMATY ]

biskup

gala

wolontariusze

bal niepodległościowy

szkolne koła caritas

wyróżnienia

Archiwum diecezjalnej Caritas

Gośćmi wydarzenia byli bp Tadeusz Lityński oraz lubuska kurator oświaty Ewa Rawa, którzy wraz z dyrektorem diecezjalnej Caritas ks. Stanisławem Podfigórnym wręczyli trzem wyróżnionym medal „Najlepszy Wolontariusz”.

Mają po kilkanaście lat. Niektórzy już od dłuższego czasu, inni od całkiem niedawna są zaangażowani w wolontariat. Charakteryzują ich czerwone koszulki i bezinteresowna pomoc dla drugiego człowieka. Wszystko pod opieką równie zaangażowanych opiekunów. O kim mowa? O wolontariuszach Szkolnych Kół Caritas, którzy 7 listopada mieli swoje święto.

Tego dnia w parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze po raz drugi odbyła się Diecezjalna Gala Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas połączona z Balem Niepodległościowym. W czasie uroczystości wolontariuszom i opiekunom SKC wręczono wyróżnienia i podziękowano za poświęcenie dla potrzebującego człowieka. Gośćmi wydarzenia byli bp Tadeusz Lityński oraz lubuska kurator oświaty Ewa Rawa, którzy wraz z dyrektorem diecezjalnej Caritas ks. Stanisławem Podfigórnym wręczyli trzem wyróżnionym medal „Najlepszy Wolontariusz”. Medale otrzymali: Natalia Pręda z SKC przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, Arkadiusz Kubiś z SKC przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz Kinga Kaczmarek z SKC przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie. Za wieloletnią pracę i oddanie zostali nagrodzeni również opiekunowie SKC. Statuetkę „Najlepszy Opiekun” otrzymali Wioletta Samociak, opiekun SKC przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie, Janusz Rutkowski, opiekun SKC przy Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Międzyrzeczu oraz Stefania Wiśniewska, opiekun SKC przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzi ludzie w towarzystwie zaproszonych gości zatańczyli Poloneza i bawili się na balu – 100 osób na 100 lat. Bal Niepodległościowy realizowany był w ramach projektu Lubuskich Niepodległościowych Inicjatyw Młodzieżowych „Młodzi wolontariusze Caritas w służbie Rzeczypospolitej”.

Zobacz zdjęcia: II Diecezjalna Gala Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas i Bal Niepodległościowy
CZYTAJ DALEJ

Przewodniczący Episkopatu Polski przesłał kondolencje papieżowi-seniorowi

2020-07-01 12:23

[ TEMATY ]

abp Stanisław Gądecki

KEP

episkopat.news

abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu, abp Stanisław Gądecki przekazał na ręce papieża-seniora Benedykta XVI kondolencje w związku ze śmiercią jego brata, ks. prał. Georga Ratzingera.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia z powodu śmierci ks. prał. Georga Ratzingera jego bratu Benedyktowi XVI, jego rodzinie i bliskim oraz Kościołowi w Niemczech.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

CZYTAJ DALEJ

Kard. Pell: Kościół to nie biznes, ale nie ma zgody na niegospodarność

2020-07-02 14:27

[ TEMATY ]

kard. Pell

Włodzimierz Rędzioch

Kościół to nie biznes, ale to nie usprawiedliwia naszej niegospodarności, a tym bardziej korupcji – uważa kard. George Pell, były szef Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, który zajmował się reformą finansów watykańskich.

„Pamiętajmy, że Jezus bardziej od hipokryzji potępiał tylko miłość bogactw. Jedynie na sprzedawców i bankierów użył bicza” – zaznaczył hierarcha.

Jako świadkowie Chrystusa powinniśmy być tym bardziej przejrzyści, uczciwi i skuteczni. „Żeby przedsięwzięcia Kościelne działały potrzebujemy ludzi świętych o dużym zapale, ale równie ważna jest wizja i umiejętność wcielania jej w życie, korzystania z finansów i niezbędnych narzędzi” – powiedział purpurat.

Kobiety, monety i fiolety – to w zabawny sposób ujęte trzy pokusy, które trapią duchownych. Zdaniem kard. Pella to „monety” powinny znaleźć się na pierwszym miejscu tej listy. „Byłem zdumiony, gdy wkrótce po przybyciu do Rzymu dowiedziałem się, że Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, iż dla duchowieństwa istnieją dwa wielkie wyzwania: jedno dotyczy seksualności, a drugie pieniędzy – wspomina kard. Pell. - Uważała, że niebezpieczeństwa związane z pieniędzmi są większe i silniejsze niż te związane z seksualnością”.

Kard. Pell został mianowany przez papieża Franciszka w 2014 roku na pierwszego prefekta Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, któremu powierzono nadzorowanie i reformowanie finansów Watykanu. W 2017 roku wrócił on do rodzinnej Australii, aby stawić czoła zarzutom wykorzystywania seksualnego. Po długotrwałej batalii prawnej, w wyniku której spędził ponad rok w więzieniu, kardynał został w kwietniu tego roku uniewinniony przez Australijski Sąd Najwyższy ze wszystkich postawionych mu zarzutów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję