Reklama

Dookoła Polski

Prezydent RP na 200-leciu Ossolineum

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką 5 czerwca br. we Wrocławiu wziął udział w uroczystej gali z okazji powołania 200 lat temu we Lwowie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na uroczystości w Operze Wrocławskiej obecni byli m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko i kard. Henryk Gulbinowicz, który dzień wcześniej otrzymał w Ossolineum Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za zaangażowanie w walkę o wolność Polski.

W swoim wystąpieniu Prezydent RP podkreślił, że Ossolineum stanowi jeden z najważniejszych fundamentów naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego. – Założono je w czasie, kiedy Polska nie istniała na mapach, kiedy Polacy byli prześladowani pod zaborami; w czasie, kiedy obawiano się, czy przetrwamy jako naród, jako społeczeństwo. Dlatego postanowiono zebrać i ochronić to, co najważniejsze dla każdego narodu: jego dziedzictwo, jego historię, fundamenty jego wspólnotowej świadomości. Stworzono bibliotekę, muzeum, w którym mecenas i wielki znawca sztuki książę Henryk Lubomirski gromadził polską literaturę, wspaniałe dzieła sztuki – rzeźby, malarstwo, nie tylko polskie, ale też ważne dla światowego dziedzictwa. Robiono to po to, aby nasze dziedzictwo było scalone, by było jednością – zaznaczył Andrzej Duda.

Ossolineum zostało ufundowane dla narodu polskiego we Lwowie 4 czerwca 1817 r. przez Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego. To jedna z najważniejszych skarbnic polskich dóbr kultury – posiada w swoich zbiorach m.in. rękopis „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Po wysiedleniu Polaków ze Lwowa i odłączeniu miasta od Polski w 1945 r. siedziba Ossolineum została przeniesiona do Wrocławia, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Reklama

Magdalena Lewandowska

* * *

Profesor, który został zakonnikiem

Pożegnanie o. prof. Ludwika Kaszowskiego, paulina

W kościele pw. Zesłania Ducha świętego w sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie odbyły się 8 czerwca 2017 r. uroczystości pogrzebowe śp. o. prof. Ludwika Kaszowskiego, paulina. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył o. Łukasz Buzun OSPPE – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. W pogrzebie uczestniczyła rodzina Zmarłego, ojcowie i bracia paulini, liczni wierni, których otaczał opieką duszpasterską, duchowni z okolicznych parafii, siostry zakonne, przyjaciele i profesorowie z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, górale z Bachledówki. Po Mszy św. kondukt żałobny przeszedł na cmentarz, gdzie trumna została złożona w grobie paulinów.

O. prof. Ludwik Kaszowski przed wstąpieniem do Zakonu Paulinów był pracownikiem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą w dziedzinie geomorfologii. Jako geograf uczestniczył w wyprawach badawczych w wysokie góry: Andy, Hindukusz, Atlas, odwiedził wiele miejsc w Azji, Afryce i Ameryce. W wieku 58 lat postanowił poświęcić się życiu zakonnemu i w 1997 r. wstąpił do Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. 25 marca 2000 r. przyjął profesję wieczystą, a 9 czerwca 2001 r. – święcenia kapłańskie na Jasnej Górze.

Od 2011 r. posługiwał w sanktuarium paulińskim w Wieruszowie.

Reklama

Dyrekcja, przyjaciele i koledzy z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego wspominali go jako człowieka prawego, wyjątkowo skromnego i życzliwego. Podkreślali, że był wychowawcą wielu pokoleń geografów i do końca swoich dni wspierał środowisko Instytutu swoją wiedzą, mądrością i modlitwą.

Wszystkim pogrążonym w bólu po odejściu o. prof. Ludwika Kaszowskiego OSPPE składamy wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie w intencji Zmarłego.

Redakcja „Niedzieli”

* * *

Europa – Polska

Strachy na Lachy

Komisja Europejska, znów strasząc Polskę karami za nieprzyjmowanie uchodźców, zbliża się do granicy, za którą nikt już nie będzie miał do niej cierpliwości. W tym tygodniu może nawet wszcząć procedurę ws. uchybienia zobowiązaniom („infringement procedure”, nazywana również procedurą w sprawie naruszeń) – to podstawowe narzędzie Brukseli w sprawach łamania unijnych zasad. Unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych itp., który przekazał tę informację, sam ma interes w tym, żeby przyjmowano imigrantów. Nazywa się Dimitris Awramopulos i jest obywatelem Grecji, którą fala ze Wschodu i Południa zalała najbardziej. Awramopulos zapowiedział niedawno, że do września kraje UE powinny przejąć w ramach programu relokacji przynajmniej 26 tys. uchodźców przebywających w Grecji i we Włoszech. Zaapelował także o przyśpieszenie dystrybucji migrantów. – Nie ma żadnych wymówek – zaznaczył. Pożyjemy, zobaczymy.

wd

* * *

W obronie życia

Zatrzymajmy aborcję

Episkopat Polski poparł zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj aborcję!”. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik w specjalnym komunikacie podkreślił też negatywną ocenę moralną wszystkich form zapłodnienia pozaustrojowego. Inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję!” ma na celu wyeliminowanie z polskiego prawa aborcji eugenicznej. Chodzi o zakaz zabijania dzieci poczętych podejrzewanych o niepełnosprawność bądź chorobę. Z tą inicjatywą zapoznali się polscy biskupi, którzy w dniach 6-7 czerwca br. obradowali w Zakopanem. W komunikacie po zebraniu plenarnym pasterze Kościoła w Polsce polecili inicjatywę modlitwie i poparli zbieranie podpisów. Na mocy przesłanki eugenicznej zabijanych jest obecnie 96 proc. dzieci spośród wszystkich, które poddawane są aborcji. W 2015 r. zabito z tego powodu 1000 dzieci.

Red.

* * *

Amber Gold

Co opowie Donald Tusk

To będzie (i już jest) spora sensacja, choć przecież wszyscy się tego spodziewali. Były polski premier, a obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk stanie przed sejmową komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Nie dojdzie do tego jednak szybko, najpewniej wiosną przyszłego roku. Wkrótce przesłuchani zostaną kolejni pracownicy Amber Gold, policjanci, funkcjonariusze służb specjalnych. Jak zaznacza kierująca komisją Małgorzata Wassermann, w trakcie przesłuchań mogą pojawić się nowe wątki, ale prace komisji powinny zakończyć się wiosną przyszłego roku. I wtedy przyjdzie czas na wyjaśnienia Tuska, który z pewnością może wnieść do sprawy sporo, bo był premierem w momencie wybuchu afery i otrzymywał niedostępne dla innych informacje także na temat jej rozwoju.

wd

* * *

Krótko

• Sejm przyjął nowelizację ustawy, na mocy której przyznane zostanie świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL. Ma ono być przyznawane bezterminowo i bez względu na dochód.

• Maj był kolejnym miesiącem spadku bezrobocia – wyniosło ono wówczas 7,5 proc. – było niższe o 0,2 proc. niż w kwietniu i o 1,6 proc. w stosunku do maja 2016 r.

• Wzrost gospodarczy ma wynieść w 2018 r. 3,8 proc., inflacja – 2,3 proc., a bezrobocie – jedynie 6,4 proc. Takie główne założenia przyszłorocznego budżetu przyjął nasz rząd.

• Rząd ustalił również wysokość płacy minimalnej w 2018 r. Najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 2080 zł brutto.

• Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie – sędziego Krzysztofa Sobierajskiego. Mają mu zostać przedstawione zarzuty w sprawie dotyczącej korupcji w krakowskim sądzie. Na zatrzymanie sędziego zgodził się Sąd Najwyższy. W wyniku działań zorganizowanej grupy w SA w Krakowie Skarb Państwa poniósł straty sięgające 35 mln zł.

• Bank Pekao SA, drugi największy bank w kraju, kosztem 10,6 mld zł, 7 czerwca wrócił ostatecznie w polskie ręce. To największa repolonizacja z dotychczasowych.

• Ostatni pomysł dotyczący zakazu handlu w niedziele jest taki, aby handel był dozwolony, ale tylko do godz. 13. Pomysł całkowicie zakazujący handlu ma coraz mniejsze szanse na poparcie większości parlamentarnej.

• Mariusz Błaszczak, szef MSWiA, zapowiedział w wywiadzie radiowym, że ze względu na zagrożenie terrorystyczne nie wyda zgody na przeprowadzenie Przystanku Woodstock, organizowanego przez fundację Jerzego Owsiaka.

Strony informacyjne przygotowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, Radia Vaticana, KAI, BP KEP oraz RIRM.

2017-06-12 14:56

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zawierzyli swe życie Maryi

2020-07-04 20:01

Marzena Cyfert

Podczas uroczystej Eucharystii w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzegu

Niezwykła uroczystość miała miejsce w Brzegu w parafii pw. Miłosierdzia Bożego. 4 lipca grupa parafian wraz ze swym proboszczem ks. Marcinem Czerepakiem dokonała uroczystego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montforta.


Akt ofiarowania poprzedziły 33-dniowe rekolekcje, które rozpoczęły się w parafii 31 maja. Zorganizował je ksiądz proboszcz razem ze Wspólnotą Duchowych Niewolników Maryi „Ad Iesum per Mariam”.

Fotorelacja z uroczystości: 

 


Legalne niewolnictwo

Rekolekcje odbywają się według autorskiego programu pt. „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” opartego na wskazaniach św. Ludwika Marii de Montforta wyłożonych w „Traktacie…” oraz na wezwaniu Matki Bożej z Fatimy do modlitwy, ofiary i pokuty. Do zawierzenia może przystąpić każdy, niezależnie czy jest osobą świecką, konsekrowaną, czy też kapłanem. Istotne jest głębokie przygotowanie.

W ramach każdej edycji wspólnota zaprasza uczestników na 6 wspólnych spotkań, 2 nabożeństwa pokutne, przygotowanie do spowiedzi generalnej oraz uroczystą Mszę św. z Aktem Ofiarowania.

Misją WDNM jest propagowanie duchowej i apostolskiej drogi niewolnictwa maryjnego. Wspólnota realizuje ją m.in. przez przygotowywanie i towarzyszenie wiernym, którzy zostali zaproszeni na tę drogę przez Matkę Najświętszą i zaangażowanie w przygotowywanie oraz prowadzenie grup dorosłych i młodzieży do całkowitego oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości. Wspólnota podejmuje swoją posługę na zaproszenia kierowane przez kapłanów, bądź to prowadząc przygotowania, bądź pomagając kapłanowi. Członkowie wspólnoty służą swoim doświadczeniem, animacją nabożeństw rekolekcyjnych, posługą muzyczną oraz świadectwem życia oddanego Maryi.

Uroczysta Eucharystia

Przed Eucharystią w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzegu prowadzący przygotowanie Anna i Zbigniew Kozikowscy dokonali wprowadzenia do mającego nastąpić Aktu Ofiarowania. – Kiedy będziecie wypowiadać słowa zawierzenia, przejdzie między Wami Maryja. Zasieje w waszych sercach ziarenka, z których wyrosną owoce miłości. Aby to nastąpiło trzeba było swoje serce przygotować, tak jak przygotowuje się rolę – właśnie przez 33-dniowe rekolekcje, nabożeństwo pokutne, spowiedź generalną. W akcie oddania staniemy wszyscy razem, nawet jeśli nasz współmałżonek czy współmałżonka są przeciwni, musimy o nich pamiętać i modlić się za nich. To, co kiedyś tak bardzo mocno mnie uderzyło, to stwierdzenie, że dusza poświęcona Maryi jest stracona dla szatana i tym samym wyciąga kolec z Serca Maryi – mówiła Anna Kozikowska.

Zachęciła następnie do modlitwy za wszystkich swoich bliźnich. – Jeśli modlimy się za męża, to módlmy się za wszystkich mężów. Jeśli modlimy się za żonę, módlmy się za wszystkie żony. Módlmy się za kapłanów. Kapłani potrzebują naszej modlitwy a my tak bardzo potrzebujemy kapłanów. A Kościół jest dzisiaj tak mocno zraniony. Módlmy się i ofiarowujmy nasze posty i cierpienia. Dzisiaj jest taki dzień, w którym powinniśmy złożyć Bogu daninę. Nie musi to być danina finansowa, może być duchowa. Maryja nam pokaże, gdzie i w jaki sposób. A dziś świętujmy to, co się już dokonało i to, co Bóg dla nas jeszcze przygotował – mówiła Anna Kozikowska.

Eucharystię rozpoczęła procesja, w której parafianie szli z białymi różami i składali je przed ołtarzem, przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. Swoją różę złożył również ksiądz proboszcz, który przewodniczył Mszy św. Jak powiedział w homilii: – Jesteśmy uczestnikami i świadkami wyjątkowego nabożeństwa, które kończy 33-dniowe rekolekcje i 24-godzinne nabożeństwo pokutne. Każdy z nas jest tutaj z potrzeby serca. To, że zdecydowaliśmy się tutaj być, znaczy, że chcemy zrobić krok do przodu, chcemy głębszej więzi z Bogiem. Jest to więź z Ojcem, więź z Odkupicielem, który dotknął naszej rzeczywistości.

Następnie ksiądz proboszcz nawiązał do czytań i do historii Izraela, który nie zawsze był wierny Bogu. – Ale Bóg nie zapomniał o Izraelu. Nawet wówczas, gdy prorok Eliasz prosił Go o śmierć. I przez słowo Boga otrzymał nadzieję. Jakże to aktualne w sytuacji wiszącego nad nami lęku związanego z epidemią. Historia Izraela pokazuje nam Boga, który mówi, że przyjdzie czas na odbudowę wszystkiego – mówił ksiądz proboszcz. Następnie zauważył, że Jezus nam mówi, że czas Jego obecności z nami to czas wesela. Gdy Go dotykamy, przyjmujemy do serc, jesteśmy na weselu. – Pewnie przyjdzie choroba, cierpienie, krzyż. Tak też było w życiu Świętej Rodziny. Maryja z Józefem zmagali się z cierpieniem aż po śmierć i krzyż. Jeśli popatrzymy na życiorysy świętych, to też widzimy, że ich droga życia nie była łatwa. Ale z nami od dzisiaj jest Maryja, nie jesteśmy sami – zakończył ks. Marcin Czerepak.

Parafianie uroczyście odczytali Akt Ofiarowania, własnoręcznie napisany i podpisany, po czym każdy osobiście złożył go w ręce księdza proboszcza. Na zakończenie Eucharystii ksiądz proboszcz poświęcił łańcuszki niewolnika Maryi, które otrzymali wierni i udzielił uroczystego błogosławieństwa relikwiami I stopnia św. Ludwika Marii Grignion de Montforta.

Źródła

W „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika M. Grignion de Montforta czytamy: „Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia nastąpi to, gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę; którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z miłości. Doświadczą Jej słodyczy i pieszczot matczynych i kochać Ją będą czule jako ukochane dzieci. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej ukochanej Orędowniczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.”

Słowa te potwierdziła sama Matka Boża podczas drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917:

„Pan Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana. Pragnie ustanowić na świecie kult mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”.

CZYTAJ DALEJ

Szczęść Boże, na motorze

2020-07-05 11:59

Małgorzata Pabis

W sobotę 4 lipca do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła Ogólnopolska Pielgrzymka Motocyklistów i Motocyklistek Iskra Miłosierdzia. Mszy świętej sprawowanej w bazylice o godz. 13.30 przewodniczył salezjański neoprezbiter - ks. Patryk Chmielewski.

Zebranych w świątyni powitał ks. Bogdan Zbroja: -Witam was motocyklistki i motocykliści na naszej pielgrzymce. Życzę wam szerokości i Bożej Opatrzności na wszystkich zakrętach. Niech ta Boża Opatrzność i Boże Miłosierdzie czuwa nad nami, nad naszymi rodzinami i bliskimi.

W homilii ks. Patryk Chmielewski przypomniał, że pielgrzymka odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca. - Przyjechaliśmy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi nasze grzechy i tych, którzy obrażają Boga, Matkę Boga i Kościół. I spotykamy się w dniu święta – poświęcenia Katedry Wawelskiej. To nie przypadek, że nasze modlitwy jednoczą się dzisiaj ze wszystkimi mieszkańcami archidiecezji krakowskiej. My jako Iskra Miłosierdzia włączamy się w wielką modlitwę dziękczynną miejscowej wspólnoty. Nie odłączamy się, ale chcemy coś dać – powiedział i dodał: - Dzisiaj dajemy dar naszej modlitwy wynagradzającej do tej lokalnej społeczności. I to jest dar, który jest tak samo ważny, a może i ważniejszy, niż wszystkie wsparcia materialne, jakie dajemy przy różnych okazjach. Dzięki temu zachowujemy równowagę między tym co w naszym życiu ludzkie, a tym co powinno być Boskie. Bo taki jest właśnie Kościół: Bosko-ludzki. Święty, bo Boży i grzeszny, bo ludzki.

Salezjanin przywołał zdanie św. Johna Henrego Newmana: „Wierzymy, ponieważ kochamy”. - Kościół jest pełen paradoksów. Obok wielkich świętych są wielcy grzesznicy. Ale miłość Boża dotyka każdego. Obyśmy na tę miłość byli otwarci – apelował kapłan.

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii nam mówią o tym otwarciu na Jego miłość i miłosierdzie – kontynuował ks. Chmielewski. - „Prawdziwi czciciele oddają Bogu cześć w Duchu i prawdzie”. Potrzeba nam Ducha Świętego, żeby poznać prawdę. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo Duch przekonuje nas o grzechu, za który w pierwszą sobotę chcemy wynagradzać. Ale też Duch Święty daje nam zrozumieć, czym jest grzech. Grzech jest niewiarą w Jezusa. I z tego wypływają wszystkie inne upadki. Dlatego wiara w Boga, to także wiara w Kościół. Ale wierzyć możemy tylko dlatego, ponieważ kochamy.

Kapłan zwrócił się do zebranych w świątyni: - Drodzy Bracia i Siostry niosący orędzie, Iskrę Miłosierdzia na świat – najpierw musimy kochać, a kochać to służyć. Służyć to dawać innym to, co mamy. A co mamy, czego byśmy nie otrzymali? Dzisiaj po błogosławieństwie, którego chcę udzielić każdemu po Koronce, weźcie proszę obrazek prymicyjny. Na jednych jest właśnie to zdanie: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?”.Pamiętając o tym, będzie nam łatwiej się dzielić. Trudniej oskarżać. Nie będziemy tacy roszczeniowi. W duchu i prawdzie stawajmy i oddawajmy cześć Bogu – wdzięczni za życie, za słońce, za sakramenty, za Kościół! Wdzięczni za Kościół, który sami tworzymy. Św. Piotr pisze, że my sami budujemy tę budowlę – jesteśmy jak żywe kamienie. Jesteśmy wybrani, wszyscy, by być narodem świętym i ogłaszać dzieła Boga – Tego, który nas wezwał z ciemności, do przedziwnego swojego światła, jako ci, którzy dostąpili miłosierdzia. Bo Pan jest miłosierny i nie przychodzi powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, żeby się nawrócili. Ten fragment jest jako drugi na obrazkach: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. To jest nasza nadzieja w miłosierdziu Bożym.

Kapłan apelował: - Weź więc głęboki oddech i napełnij się Bożym miłosierdziem w świątyni Pańskiej. Napełnij się Bożą obecnością, o której nie masz teraz wątpliwości, abyś budował Kościół poza budynkami, z tą samą pewnością Bożej obecności w twoim domu, w pracy, na motocyklu. I jeszcze coś... jest z nami Maryja, nasza Matka, która raduje się z wszystkich dzieci Kościoła. Maryja cieszy się z tego, że tutaj jesteś – bądź więc synem, córką oddanym Maryi, naszej Matce, Matce Miłosierdzia.

Po Mszy świętej uczestnicy pielgrzymi adorowali Najświętszy Sakrament, odmówili różaniec i wzięli udział w Godzinie Miłosierdzia. Po prymicyjnym błogosławieństwie odjechali do Ojcowa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję