Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Na Rok Wiary (1)

W liście apostolskim „Porta Fidei” Ojciec Święty Benedykt XVI zapowiada Rok Wiary, który rozpoczął się w całym Kościele 11 października br., w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. „Rok Wiary jest zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana jedynego Zbawiciela świata... Zwłaszcza w tym roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa, przemadla, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (Porta Fidei, p. 9, www.vatican.va). Wchodząc w ten czas rozważań, modlitwy i umacniania więzi z Bogiem należy przyjrzeć się własnej wierze i temu wszystkiemu, co wynika z przynależności do Kościoła.
Dlaczego wierzę? Spotykamy przecież na co dzień także ludzi niewierzących w Boga, niektórzy z nich są nawet szlachetni i dobrzy, wielu jest też takich, którzy zieją nienawiścią do wszystkiego, co jest inne i z nimi nie związane. Odpowiedzmy sobie na pytanie - dlaczego ja wierzę? Czy to tylko kwestia tego, że wierzyli dziadkowie i rodzice? A może dlatego, że np. podczas wojny ktoś został cudownie, w niezwykły sposób ocalony, gdy inni zginęli? Takich pytań można postawić bardzo wiele, będą też różne odpowiedzi.
Wiara nie jest dziełem tylko samego człowieka, ale przede wszystkim Bożym darem. To Bóg, który jest Miłością objawia się człowiekowi i zaprasza go do relacji osobowych ze Sobą. Gdy te relacje zostaną nawiązane On nieskończony, wieczny i kochający oddaje się do naszej dyspozycji, obdarza nas tym wszystkim, co sam posiada. To On wysyła „zaproszenie”, które trafia do nas różnymi drogami. „Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia... Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie życia” (KKK).
Każde zaproszenie najprościej można wysłać pocztą, można też wysłać przez posłańca, albo w jakiś inny sposób. Taką „Bożą pocztą” jest Kościół, któremu Bóg powierzył cały depozyt wiary. Kościół ma obowiązek pilnowania tego depozytu, ale ma też obowiązek udzielania go wszystkim, którzy o to poproszą. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). W przedsoborowej liturgii chrzcielnej, na samym jej początku, kapłan stawiał pytania: „Czego żądasz od Kościoła Bożego?”. Odpowiadano: „Wiary”. „Co ci daje wiara?” - „Życie wieczne”.
Zaproszenia można różnie potraktować. Jedne przyjmujemy z zadowoleniem, np. na sylwestrowy bal lub na wesele. Wtedy panie szykują piękne stroje a panowie zrobią wszystko, by dobrze się bawić. Można też zaproszenie zlekceważyć, po prostu wyrzucić do kosza i o nim zapomnieć. Bywają także zaproszenia dostarczone bardzo późno, albo zagubione. Wszystkie Boże zaproszenia są wysłane w podobny sposób, ale ich realizacja jest nieco odmienna z powodu różnych warunków i okoliczności. Nie wszyscy ludzie mieli takie szczęście, aby od razu zostać obdarzonymi Bożą miłością, bo na tej drodze pojawiły się różne przeszkody obiektywne lub subiektywne. Z doświadczenia wiemy, że to zaproszenie bardzo szybko dociera do rodzin wierzących, które z radością przyjmują nowe życie i od razu decydują o chrzcie swego dziecka.
Ze zwykłych zaproszeń korzystamy wówczas, gdy spodziewamy się np. dobrej zabawy, przyjaznej atmosfery itp. Po prostu ufamy zapraszającemu, że będzie fajnie, rozrywkowo itd. Przyjmując Boże zaproszenie także trzeba zaufać bezgranicznie Temu, który zaprasza. Nie ma wiary bez zaufania, bez oddania się do całkowitej dyspozycji, nawet w sytuacji, gdy nie wszystko rozumiemy. Jeśli ufamy np. lekarzowi, kierowcy autobusu czy bankom, to dlaczego nie mielibyśmy zaufać Bogu, który jest Miłością? Przykładem takiego zaufania jest Maryja. Ona znalazła się w dość trudnej sytuacji, gdy Anioł Gabriel oznajmił Jej, że zostanie Matką Jezusa, nie rozumiała do końca Bożego planu, ale zaufała Bogu mówiąc: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Im bardziej człowiek ufa Bogu, tym bardziej jest wierzący. Warto tu przypomnieć kazanie pewnego pastora w okolicach wodospadu Niagara, który obydwa brzegi rzeki połączył grubą stalową liną. W pewnym momencie zapytał licznie zebranych wiernych: Wierzycie, że mogę po tej linie przejść na drugą stronę? Wszyscy gromko odpowiedzieli: - Wierzymy! Potem przyprowadził zwykłą taczkę i znowu zadał pytanie: - Wierzycie, że mogę na tę taczkę posadzić człowieka i przetransportować go po linie na drugi brzeg? I tym razem zebrani odpowiedzieli, że wierzą. Następnie zaproponował, aby ktoś wsiadł do tej taczki i zechciał wraz z nim udać się na drugą stronę. Oczywiście, tym razem chętnych nie było. Wszyscy wierzyli, ale nikt nie zaufał. Nie przypadkowo „Ojcem wiary” nazywa się Abrahama. Bóg zażądał od niego porzucenia swego kraju, majątku, pozycji i zaproponował mu wędrówkę w nieznane. „Wyjdź z twej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci wskażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród...” (Rdz 12, 1). Jego sytuacja stała się jeszcze bardziej trudna, gdy Bóg zażądał, aby w ofierze złożył swego jedynego syna Izaaka, który przecież miał być ojcem narodu wybranego. „Chrześcijanin nigdy nie może uważać, że wiara jest sprawą prywatną… Wiara jest decyzją o tym, że żyje się z Nim. To bycie z Nim prowadzi do zrozumienia powodów, dla których się wierzy” (Porta Fidei).

2012-10-22 10:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Inauguracja Roku Wiary w diecezji

Niedziela legnicka 43/2012, str. 1, 3

[ TEMATY ]

Rok Wiary

Ks. Piotr Nowosielski

Mszą św. pod przewodnictwem bp. Stefana Cichego w katedrze legnickiej, 11 października br., rozpoczęły się obchody Roku Wiary

W liturgii w świątyni katedralnej uczestniczyli także: bp pomocniczy Marek Mendyk, wrocławski bp pomocniczy Andrzej Siemieniewski, dominikanin o. Jacek Salij OP, przełożeni i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy kurii, grono ok. 50 prezbiterów z diecezji, siostry zakonne, klerycy oraz przedstawiciele Bractwa św. Józefa.
Obecność Biskupa z Wrocławia oraz ojca dominikanina, związana była z uczestnictwem w sympozjum naukowym, poprzedzającym uroczystości w katedrze.
Liturgia rozpoczęła się procesją do kaplicy chrzcielnej, w której przy słowach kapłana: „Światło Chrystusa” został zapalony Paschał, a od niego pozostałe świece podczas sprawowania liturgii. W procesji zostały wniesione, obok Ewangeliarza, Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego, które zostały złożone w specjalnie przygotowanym dla nich miejscu.
Uczyniono to na znak jedności z Ojcem Świętym i w duchu jego nauczania zawartego w liście apostolskim „Porta Fidei”, ogłaszającym Rok Wiary. Ojciec Święty prosi w nim, aby ten święty czas w Kościele, był wykorzystany m.in. do pogłębienia lektury Słowa Bożego, a także katechizmu i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Na znak odnowienia w sobie daru chrztu św., zgromadzeni przyjęli znak pokropienia wodą święconą na początku liturgii.
Biskup Legnicki nawiązał do tego faktu w swojej homilii, przypominając, że uroczysta inauguracja Roku Wiary przypada w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a patronem tego dnia jest jego inicjator bł. papież Jan XXIII.
„Dziś o godz. 10.00 papież Benedykt XVI na Placu św. Piotra w Rzymie zainaugurował Rok Wiary. My idziemy za jego zaproszeniem i obecnie w katedrze, a w naszych parafiach w godzinach wieczornych, ten Rok zostaje zainaugurowany. Rozpoczęliśmy celebrację od spotkania przy chrzcielnicy, gdzie została zapalona świeca paschalna, i usłyszeliśmy słowa - „Światło Chrystusa”. Idziemy bowiem przez życie oświeceni przez Chrystusa. Przyszliśmy do ołtarza, by tutaj dziękować za łaskę wiary, którą otrzymaliśmy na chrzcie św. Nowo ochrzczonych nazywano w starożytności neofitami, czyli nowo oświeconymi, ponieważ przyjęli światło Chrystusa i w Jego świetle patrzyli na własne życie. My też chcemy dziś prosić Pana Boga, abyśmy w tym szczególnym Roku, pogłębili naszą wiarę i zawsze według niej żyli” - mówił Biskup Legnicki.
Głównym zadaniem wspólnoty diecezjalnej na Rok Wiary, według Biskupa Legnickiego, powinno być pogłębienie lektury Pisma Świętego, katechizmu i dokumentów soborowych, a także zwrócenie uwagi na naszą modlitwę. Mówił: „Mamy stale otwierać podwoje wiary dla siebie i dla innych. Mamy nie tylko poznawać wiarę, Jezusa Chrystusa oraz głoszoną przez Niego naukę, ale także mamy celebrować wiarę. Jest ona darem Pana Boga, otrzymanym na chrzcie św., która umacnia się w przeżywaniu tajemnic wiary. Wiara powinna działać przez miłość. Jej wyrazem jest modlitwa. Zgłębiajmy wiarę przez modlitwę, a przede wszystkim módlmy się coraz lepiej, módlmy się coraz więcej. Starajmy się obejmować modlitwą nie tylko nasze osobiste sprawy, ale sprawy całego Kościoła” - zachęcał bp Cichy.
W związku z obchodzonym Rokiem Wiary, w nawiązaniu do dokumentu Stolicy Apostolskiej, Biskup Legnicki wydał także stosowny Dekret o odpustach w Roku Wiary, który informuje nas o możliwości pozyskania tego szczególnego daru dla nas, czy naszych zmarłych.
W Roku Wiary w diecezji będziemy mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach, które będą nam o nim przypominały. Z najbliższych wydarzeń warto tu wymienić promocję Katechizmu Katolickiego dla Młodzieży Youcat, zaplanowaną w dniach 20 i 27 października br., w czterech rejonach diecezji (Zgorzelec, Jelenia Góra, Lubin i Legnica), jak również promocję Katechizmu Kościoła Katolickiego, która będzie miała miejsce 3 listopada br. podczas Kongresu Rad Parafialnych w Legnicy.

CZYTAJ DALEJ

200 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid, patron roku 2021

2021-09-24 08:36

[ TEMATY ]

Cyprian Kamil Norwid

pl.wikipedia.org

Drzeworyt Józefa Łoskoczynskiego

Drzeworyt Józefa Łoskoczynskiego

Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, malarz, myśliciel, uznawany za najwybitniejszego spadkobiercę romantyzmu, ale i jego namiętnego krytyka, przyszedł na świat 200 lat temu, 24 września 1821 r. Decyzją Sejmu RP obchodzimy właśnie Rok Norwida.

Urodził się 24 września 1821 r. w mazowieckiej wiosce Laskowo-Głuchy pod Radzyminem. Drugie imię - Kamil - przybrał podczas bierzmowania w Rzymie w 1845 r. Ojciec Cypriana, Jan, pochodził z rodziny szlacheckiej, herbu Topór. Przyszły poeta był dumny ze swoich korzeni, w twórczości podkreślał szczególnie powiązania rodziny matki z Sobieskimi oraz budował legendę o normandzkich przodkach ojca. Miał trójkę starszego rodzeństwa; po śmierci rodziców dziećmi opiekowała się dalsza rodzina. Naukę w warszawskim gimnazjum Norwid przerwał, nie ukończywszy piątej klasy, by wstąpić do prywatnej szkoły malarskiej. Malarstwo studiował też w Krakowie, we Włoszech i w Belgii.

CZYTAJ DALEJ

CCEE: abp Szewczuk - nasz Kościół zmartwychwstał, teraz kolej na Europę

2021-09-25 19:06

Wspólna modlitwa rodzin ma zachęcić mężów i ojców do zawierzenia swojego życia Maryi

Wspólna modlitwa rodzin ma zachęcić mężów i ojców do zawierzenia swojego życia Maryi

Kościół w Europie potrzebuje zmartwychwstania, a ukraiński Kościół greckokatolicki jest świadkiem tego, że zmartwychwstanie może nastąpić – przypomina abp Światosław Szewczuk. Uczestniczy on w obradach Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Przypomina, że kiedy przed 50 laty powstawała ta rada, Kościół na Ukrainie był dręczony przez komunistyczny reżim. Jednak przed 30 laty doświadczyliśmy zmartwychwstania – mówi abp Szewczuk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję