Reklama

Jasna Góra

Bądźmy narodem życia!

Kopia Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” peregrynuje przez świat - od Władywostoku do Fatimy - w obronie życia. Wędrówka ta rozpoczęła się w Rosji, przebiega przez Azję i Europę - ze Wschodu na Zachód. Matka Boża w kopii Jasnogórskiego Obrazu ma odwiedzić 23 kraje i pokonać 18 tys. km. Zanim jednak Maryja Jasnogórska wyruszyła na szlak peregrynacji, Obraz Nawiedzenia został poświęcony i przyłożony do oryginału podczas uroczystości na Jasnej Górze 28 stycznia 2012 r. Peregrynacja obrazu Matki Bożej przygotowana została przez ruchy obrony życia, zrzeszone w Human Life International.
W dniach 12-26 sierpnia przebywała w Polsce. Na trasie zaplanowano odwiedzenie 9 katedr, 14 sanktuariów i wielu parafii w 22 miejscowościach.
22 sierpnia, w święto Matki Bożej Królowej, kopia Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” dotarła na Jasną Górę. Została ustawiona w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, gdzie odprawiono uroczyste Nieszpory z udziałem ojców i braci paulinów, na czele z przeorem Sanktuarium o. Romanem Majewskim.
- Modlimy się przy tej Ikonie o świętość życia ludzkiego i o poszanowanie jego świętości - powiedział o. Roman Majewski. - Dziękujemy wszystkim, którzy tę Ikonę z szacunkiem przenoszą z miasta do miasta, pokonując wiele różnych trudności, wszystkim obrońcom życia z 14 krajów świata, którzy tu, na Jasnej Górze, podjęli taką decyzję, aby obraz Matki Bożej poruszył sumienia w Europie, a być może w przyszłości i na innych kontynentach.
Na Szczycie Jasnogórskim tego dnia była sprawowana kolejna - szósta Msza św. w ramach Nowenny Narodowej przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W czasie tej Eucharystii, sprawowanej w intencji obrony ludzkiego życia, przy ołtarzu została wystawiona kopia Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu”. Modlitwie przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, a koncelebrowali m.in.: o. Izydor Matuszewski - generał Zakonu Paulinów i o. Roman Majewski - przeor Jasnej Góry oraz kapłani częstochowskich parafii, którzy wraz ze swoimi wiernymi przybyli na Jasną Górę. Zebranych powitał podprzeor Sanktuarium o. Mieczysław Polak. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń pro-life.
W homilii abp Depo mówił: - Kiedy w dzisiejsze święto Maryi Królowej uczestniczymy w modlitwie dziękczynnej za wielkie dzieła Boże, które dokonały się przez Maryję - Matkę i Królową - chcemy mocno zaznaczyć, że te dzieła dzieją się nadal w pojedynczych sercach czy wspólnotach, które zawierzą Bogu. Tak dzieje się od 55 lat poprzez dzieło ewangelii pielgrzymującej, którą jest peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego na ziemi polskiej. Tak dzieje się poprzez światową peregrynację Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej „Od Oceanu do Oceanu” w intencji obrony życia ludzkiego. I niech się tak dzieje! Niech ona trwa! Metropolita przypomniał za Janem Pawłem II: „Maryja musi znajdować się na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła”.
- Życie człowieka od momentu narodzenia aż do naturalnej śmierci jest darem Boga, a nie własnością czy rzeczą, którą można dowolnie manipulować, decydując o jego pojawieniu się i jego końcu - zaznaczył abp Depo. - Przebaczenie, które idzie od Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi, w której oblicze wpatrujemy się, aby podprowadziła nas do swojego Syna, zwłaszcza w dramacie osób, które przeżyły przerwanie życia pod ich sercem. Przebaczenie jest dowodem na to, że miłość Boga jest potężniejsza od naszego grzechu, że miłość Boga jest większa od naszego serca i potężniejsza od śmierci - podkreślił Metropolita Częstochowski. - Pragniemy w tym dniu podziękować Bogu za wielki dar Jego dobroci, jakim nas obdarzył w Maryi, Matce Kościoła i Matce Miłosierdzia. Pragniemy prosić Go, aby postawił Maryję na naszej drodze jako światło, które pomaga nam, abyśmy i my stali się światłem i nieśli je przez noce ciemności dla tych, którzy jeszcze trwają w ciemności, żeby ujrzeli światło, którym jest Chrystus - powiedział. Na zakończenie Liturgii abp Depo skierował do wszystkich zebranych wezwanie: „Bądźmy narodem życia”.
Modlitwę Apelu Jasnogórskiego o godz. 21 prowadził w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o. Włodzimierz Ogorzałek, paulin, delegat Jasnej Góry ds. peregrynacji Ikony Częstochowskiej, który towarzyszy Obrazowi na terenie Polski.
Przez całą noc w Kaplicy Matki Bożej trwało modlitewne czuwanie. Ikona Częstochowska „Od Oceanu do Oceanu” opuściła Jasną Górę 23 sierpnia i została przewieziona do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Następnego dnia nawiedziła klasztor Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie, a 25 sierpnia była m.in. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Zatrzymała się też w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także w Wadowicach. Ostatnie miejsce, które nawiedziła Ikona Częstochowska „Od Oceanu do Oceanu” podczas polskiego etapu pielgrzymki w obronie życia, to Bielsko-Biała, skąd 26 sierpnia została przekazana do Czech.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: Siostry Loretanki świętują 100-lecie powstania

2020-07-06 10:49

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Loretto

loretanki

facebook.com/siostrloretanki

W dniach 5-6 lipca 2020r. na Jasnej Górze odbyło się jasnogórskie dziękczynienie u stóp Matki Bożej Częstochowskiej za 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskie.

Rozpoczęło się ono Apelem Jasnogórskim, nastepnie czuwaniem do rana z Mszą Świętą o północy, której przewodniczył o. Wojciech Kotowski Prowincjał Sercanów Białych.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie.

facebook.com/siostryloretanki

Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

CZYTAJ DALEJ

Przedwyborczy modlitewnik św. Andrzeja Boboli

2020-07-07 10:08

[ TEMATY ]

wybory

ojczyzna

modlitewnik

wybory 2020

o. Bernard Gonska SJ

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny za pośrednictwem patrona Polski św. Andrzeja Boboli.

Modlitwa za Ojczyznę

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli wielkiego orędownika Polski

 Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga. Amen.

Modlitwa za sprawujących władzę

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby. Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Wzywamy Cię w ufnej modlitwie jako Patrona trudnych czasów. Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u naszego Pana Jezusa Chrystus, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pobierz i wydrukuj modlitewnik w formacie PDF

CZYTAJ DALEJ

USA: Prezydent Trump oficjalnie wycofał swój kraj ze Światowej Organizacji Zdrowia

2020-07-07 22:14

[ TEMATY ]

USA

Donald Trump

WHO

Wikipedia

Prezydent Donald Trump oficjalnie wycofał USA ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zarzucając jej spóźnioną reakcję na pandemię koronawirusa - poinformował we wtorek na Twitterze wywodzący się z Partii Demokratycznej członek Komisji Senatu ds. zagranicznych Robert Menendez.

Zdaniem Trumpa reakcja WHO na wybuch pandemii koronawirusa nie była właściwa, gdyż Chiny "całkowicie kontrolują" tę organizację. Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.

29 maja Trump oświadczył, że USA zrywają relacje z WHO.

Środki, które miały być skierowane z budżetu USA do WHO, zostaną przekazane innym organizacjom, zajmującym się zdrowiem publicznym - zapowiedział przywódca USA. Składka Stanów Zjednoczonych do WHO była największa ze wszystkich krajów świata. W 2019 roku amerykański rząd przekazał WHO ok. 400 mln USD, czyli ok. 15 proc. budżetu tej organizacji.

Przekazana ONZ notyfikacja o wycofaniu się USA z WHO wchodzi w życie za rok, 6 lipca 2021 roku. (PAP)

jo/ mal/

arch.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję