Reklama

Polska

Kardynał Kurt Koch doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Szwajcarski hierarcha, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, wybitnym teolog i orędownik pojednania i pokoju w świecie, odebrał dzisiaj dyplom doktorski z rąk rektora uniwersytetu, prof. Marka Masnyka. Uroczystość w auli Wydziału Teologicznego UO – z udziałem gości z wielu uczelni i wydziałów teologicznych oraz przedstawicieli siostrzanych Kościołów - została poprzedzona Mszą św. pod przewodnictwem kardynała w opolskim kościele seminaryjno-akademickim.

[ TEMATY ]

Opole

doktor honoris causa

wikipedia.org

- Jesteśmy codziennie na nowo powoływani do tego osobistego naśladowania Chrystusa – tak jak Piotr. Podobnie jak dzisiejsza Ewangelia znajduje swój finał w słowach posłania Zmartwychwstałego skierowanych do Piotra, tak również życie chrześcijańskie ma swoje przeznaczenie w naśladowaniu Jezusa Chrystusa – mówił w homilii kard Kurt Koch. - W każdym razie jedno jest pewne: gdyby Piotr nie poszedł za Jezusem, lecz pozostał przy swoim zawodzie rybaka, to z pewnością dziś jeszcze nad Jeziorem Tyberiadzkim można by podziwiać hurtownię rybacką o nazwie „Piotr & Co S.A.", ale wtedy z pewnością nie byłoby Kościoła. Kościół stał się możliwy dzięki temu, że Piotr nie postawił wyłącznie na sukces w rybołówstwie, ale pozwolił się powołać do naśladowania Jezusa Chrystusa.

Po powitaniu gości, rektor Uniwersytetu Opolskiego powiedział: " Dominuje pogląd, że zaszczyt i honor, jakim są honorowe doktoraty, wieńczyć winien osoby o dużym dorobku naukowym, mające związek z uczelnią, która mu ten tytuł nadaje. Kardynał Kurt Koch spełnia z nawiązką oba te kryteria".

Cytując jednego z recenzentów doktoratu honorowego, rektor podkreślił, iż opolska uczelnia nie mogła trafniej wybrać doktora honoris causa. – Czynimy to w uznaniu jego ponadprzeciętnych zasług zarówno na polu pracy naukowej, jak i działalności pasterskiej - podkreślił.

Drogę od inicjatywy nadania tego tytułu kard. Kochowi do piątkowej uroczystości przypomniał ks. prof. Mateusz Potoczny, dziekan Wydziału Teologicznego. - Opolskie środowisko teologiczne pragnie uczcić wybitnego naukowca, erudytę oraz herolda pojednania i pokoju, który od lat z wielkim zaangażowaniem przyczynia się do budowania mostów między zróżnicowanymi kulturowo, etnicznie i politycznie narodami. Osoba kardynała Kocha, człowieka pojednania, jawi się jako opatrznościowy promień nadziei w szczególnym czasie wojny na Ukrainie, gdy najczarniejsze karty historii XX wieku powtarzają się na naszych oczach.

Reklama

Laudację na cześć nowego doktora honorowego wygłosił opolski ekumenista, ks. prof. Zygfryd Glaeser. Rozpoczął ją od przywołania tekstu piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat" akcentując jego puentę: „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Nie! Nie! Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie". Słowa te odniósł do licznych aktywności kardynała w kwestiach dialogu, pojednania i troski o pokój.

Laudator przypomniał, iż kardynał Koch pochodzi ze Szwajcarii. Urodził się w 15 marca 1950 roku w Emmenbrücke w kantonie Lucerna, w diecezji bazylejskiej. Święcenia przyjął w 1982 roku. W 1989 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i został profesorem teologii ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie. W 1995 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem jego rodzinnej diecezji Bazylea. W 2010 r. papież Benedykt XVI powierzył mu kierowanie Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Dorobek naukowy kard. Kocha to ok. sześciuset publikacji, w tym ponad siedemdziesiąt książek.

- Mimo wielu obowiązków i zadań związanych z urzędem jaki wypełnia, zawsze, powtarzam zawsze przyjmował zaproszenia opolskiego środowiska naukowo-ekumenicznego do czynnego uczestniczenia w ważnych projektach realizowanych przez Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją WT UO, m.in. w projekcie pt. „Ekumenizm – Integracja – Pokój", „Ekumenizm w nauczaniu papieskim", czy „Ekumeniczna pedagogia papieża Franciszka". Niezwykle cennym wkładem w budowaniu naukowej „marki" Uniwersytetu Opolskiego na arenie międzynarodowej są publikacje autorstwa kard. Kurta Kocha w „Studia Oecumenica" – podkreślił ks. prof. Glaeser.

Ważną część laudacji poświęcił ekumenicznemu dorobkowi Kurta Kocha. - Ekumenizm w wydaniu naszego Dostojnego Gościa to nie tylko doktryna, która odgrywa tu istotną rolę, ale to także wrażliwość, empatia i umiejętność wsłuchiwania się w przekaz i w duchowe doświadczenie innych połączone z dyplomacją wysublimowaną i nacechowaną pokorą, pozwalającą na właściwą ocenę wielu aktualnych okoliczności i otwierającą na spoglądanie daleko przed siebie - mówił.

Reklama

Po wygłoszeniu laudacji dziekan Wydziału Teologicznego odczytał łaciński tekst umieszczony na doktorskim dyplomie, a rektor wręczył dokument ks. kardynałowi. Wraz z nimi gratulacje składali laudator oraz recenzenci doktoratu: abp prof. dr. hab. Jerzy Pańkowski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, oraz o. prof. dr. hab. Zdzisław Józef Kijas, franciszkanin z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wykład kardynała Kurta Kocha nosił tytuł „W jakim miejscu jest dziś ekumenizm?".

- To pytanie, które często się dziś zadaje, na początku brzmi neutralnie i dlatego niewinnie. Często jednak kryje się za nim podejrzenie – choć także niewypowiedziane – że ekumenizm stoi obecnie w martwym punkcie i nigdzie nie zmierza przyznał kardynał. - Dlatego wiele się mówi dziś o zastoju, a nawet zimie w ekumenizmie. Nie podzielam tej diagnozy, ale raczej jestem przekonany, że ekumenizm postępuje dziś naprzód, ponieważ żyje. Jest to widoczne szczególnie wtedy, gdy spojrzymy na światowy ekumenizm. (...) Ekumenizm dokonuje się z pewnością na różnych poziomach, a przy tym w pierwszym rzędzie w konkretnym miejscu, gdzie żyją chrześcijanie. Konkretny ekumenizm na poziomie lokalnym może jednak odnieść sukces tylko wtedy, gdy poświęci swoją uwagę całościowym procesom ekumenicznym na poziomie uniwersalnym. Ekumenizm bowiem od samego początku jest ruchem ogólnoświatowym.

- Kościół katolicki prowadził i nadal prowadzi taki dialog z niemal wszystkimi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi: Począwszy od Asyryjskiego Kościoła Wschodu i wschodnich Kościołów prawosławnych, takich jak Koptowie, Ormianie i Syryjczycy, poprzez Kościoły prawosławne tradycji bizantyjskiej i słowiańskiej, poprzez Kościoły i wspólnoty powstałe w wyniku Reformacji, takie jak luteranie i reformowani, baptyści i mennonici, Światowa Wspólnota Anglikańska i metodyści, poprzez starokatolików i różne wolne Kościoły(...). Do tych dialogów dwustronnych dochodzi jeszcze współpraca z Ekumeniczną Światową Radą Kościołów, przed miesiącem rozpoczęliśmy także nowy dialog ze Wspólnotą Kościołów Ewangelickich w Europie (CPCE).

Dialogi te przyniosły wiele pozytywnych owoców, które w pełni potwierdzają przekonanie papieża Jana Pawła II, że ekumeniczne poszukiwanie jedności jest drogą Kościoła i że ta droga jest „nieodwracalna".

2022-06-03 16:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Warszawa: o. Jacek Salij OP i o. Ladislav Csontos SJ doktorami honoris causa PWT

[ TEMATY ]

doktor honoris causa

Łukasz Krzysztofka

Wybitny polski teolog o. prof. Jacek Salij OP oraz o. prof. Ladislav Csontos SJ, pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Trnavie na Słowacji otrzymali tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Uroczystość z udziałem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza odbyła się 27 listopada w auli dawnej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. - Dla mnie i dla mojego pokolenia o. prof. Salij to stały punkt odniesienia. Takim samym punktem odniesienia jest na Słowacji o. Csontos – powiedział kard. Nycz.

Witając zebranych ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW, zwrócił uwagę na wyzwania, z którymi zmierzyć się musieli obaj ojcowie profesorowie w epoce posoborowej, w jakiej przyszło im pracować oraz w dobie fascynacji postnowoczesnością. Zaznaczył, że mimo tych trudności obaj uprawiają teologię w taki sposób, w jaki polecają ją uprawiać ostatni papieże – początkiem ich teologii jest spotkanie z żywym Jezusem a oni jako teologowie stają się dla innych przewodnikami w drodze ku łasce. „Dwa kwiaty na łące, jaką jest teologia. A piękno kwiatów zachwyca, wywołuje podziw, budzi tęsknotę za czymś, za Kimś nieosiągniętym” – powiedział ks. prof. Pawlina.

CZYTAJ DALEJ

Pogrzeb kapłana w Janowicach Wielkich

2022-12-06 14:56

[ TEMATY ]

pogrzeb kapłana

Janowice Wielkie

ks. Piotr Suska

ks. Piotr Nowosielski

W pierwszy czwartek miesiąca, 1 grudnia 2022 r., rozeszła się w diecezji wieść, o śmierci ks. Piotra Suski, proboszcza parafii w Janowicach Wielkich i Radomierzu. Ks. Piotr, został odwołany do wieczności w 46. roku życia i 21. roku kapłaństwa. Zmarł w szpitalu w Jeleniej Górze.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich, 5 grudnia, pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, w gronie prawie 50. koncelebransów, rodziny i bardzo licznego udziału wiernych.

CZYTAJ DALEJ

A gdybyś obudził się tylko z tym, za co wieczorem podziękowałeś Bogu?

2022-12-06 21:40

Marzena Cyfert

Eucharystii ku czci św. Mikołaja przewodniczył o. Michał Lukoszek, paulin, wikariusz generalny Zakonu Paulinów

Eucharystii ku czci św. Mikołaja przewodniczył o. Michał Lukoszek, paulin, wikariusz generalny Zakonu Paulinów

Swoje patronalne święto przeżywa dzisiaj parafia św. Mikołaja we Wrocławiu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Michał Lukoszek, paulin, wikariusz generalny Zakonu Paulinów.

W homilii o. Lukoszek przypomniał życiorys św. Mikołaja, podkreślając jego zamiłowanie do czynienia dobra i bardzo dużą wrażliwość na ludzką biedę. Zauważył, że św. Mikołaj był niezwykłym człowiekiem, o czym świadczy fakt, że po tylu latach od jego śmierci jest znany i wspominany na całym świecie. – Jego szczególnym darem i charyzmatem były dobroć i dobre uczynki, ale spełniane w ukryciu – tak, żeby tylko Bóg je widział. Można powiedzieć, że każdy święty odkrywa przed nami jakiś aspekt tajemnicy samego Boga i w ten sposób do nas przemawia. Św. Mikołaj odkrył, jak bardzo Bóg go kocha i jak bardzo dobry jest dla niego samego. Dlatego odpowiedział Bogu swoją miłością – mówił o. Lukoszek, podkreślając, że miłość do Boga jest bardzo konkretna. Ona namacalnie ujawnia się przez miłość do drugiego człowieka.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję