Reklama

Wiara

Od 27 lutego do 5 marca - 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Codziennie pije alkohol 10 proc. Polaków, a tylko 19 proc. deklaruje całkowitą abstynencję. Nieznacznie spadł natomiast odsetek osób pijących alkohol kilka razy w tygodniu - wynika z danych zebranych w ramach Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2021. Kościół niezmiennie zachęca do życia w trzeźwości. W ostatnią niedzielę karnawału rozpocznie się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

[ TEMATY ]

alkohol

stock.adobe.com

Początki Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu sięgają 1956 r., gdy polscy biskupi na Jasnej Górze zobowiązali się do walki o wykorzenienie alkoholizmu – poważnego problemu społecznego i narodowego, wpływającego na kondycję całych rodzin.

55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu potrwa od 27 lutego do 5 marca. Rozpoczyna się on tradycyjnie w ostatnią niedzielę karnawału. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu oraz wartość abstynencji, do której Kościół zachęca. Jest to czas modlitwy nie tylko za pogrążonych w nałogu alkoholizmu i wszystkich innych nałogach, ale też za ich rodziny, współuczestniczące w dramacie uzależnienia.

- Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, państwa i samorządu – powtarza od lat bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Jak podkreśla, konieczny jest sprzeciw wobec rozpijania Polaków, ale też trzeźwość i abstynencja powinny się dziś stać modne. Polacy muszą się nauczyć odmawiać alkoholu. W ub. roku bp Bronakowski podkreślał, że każda złotówka wpływająca do budżetu w związku ze sprzedażą alkoholu przekłada się na 3 złote, które muszą zostać z tego budżetu wydane na rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

Ujemne skutki nadmiernego spożycia alkoholu są wielopłaszczyznowe - wskazywano kilka lat temu w ramach Narodowego Programu Trzeźwości. Są to liczne szkody zdrowotne (w tym nowotwory, choroby układu krwionośnego, nerwowego, trawiennego, marskość wątroby, płodowy zespół alkoholowy), śmiertelne zatrucia, wypadki i samobójstwa; ciężkie naruszenia prawa (w tym zabójstwa, bójki, napady, przemoc domowa). Alkohol wpływa także na obniżenie wydajności w pracy, zniszczenia mienia publicznego i prywatnego, koszty przestępstw, awarii i katastrof, straty z powodu nadumieralności i inwalidztwa.

Jego skutkiem jest ponadto duża liczba osób uzależnionych (między 640 tys. a milionem obywateli) i bardzo duża grupa osób szkodliwie i ryzykownie pijących - ok. 3 mln, a także kilkumilionowa (4-5 mln) rzesza osób współuzależnionych (w tym ok. 1 mln dzieci) wykazujących zaburzenia zdrowotne, psychiczne i rozwojowe. Nie można zapominać o tym, że alkoholizm wpływa na rozpad więzi rodzinnych i znaczący wpływ na liczbę rozwodów.

Reklama

Na konsumpcję alkoholu negatywnie wpłynęła w ostatnim okresie pandemia koronawirusa. Ubiegłoroczny raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazywał, że podczas pierwszego lockdownu aż 43 proc. osób przyznało, że piło częściej. 25 proc. zadeklarowało, że rzadziej, a 32 proc. nie zgłosiło żadnych zmian w tym względzie. Zamknięcie gospodarek w wielu krajach sprawiło, że sprzedaż alkoholu w barach i restauracjach gwałtownie spadła, ale została zastąpiona wzrostem sprzedaży poza lokalami, m.in. w sklepach internetowych i detalicznych.

Według raportu OECD, na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu. Odpowiada to mniej więcej 2,4 butelki wina lub 4,5 litra piwa tygodniowo na osobę w wieku 15 lat i więcej. Co najmniej raz w miesiącu upija się 35 proc. dorosłych. Częściej i więcej piją mężczyźni - 18,4 litra czystego alkoholu na mieszkańca rocznie, podczas gdy kobiety - 5,6 litra.

Podziel się cytatem

Reklama

Nieco bardziej optymistyczne dane zebrał niedawno serwis Medonet.pl w ramach Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2021. Choć zaledwie 19 proc. (24 proc. kobiet i 13 proc. mężczyzn) Polaków deklaruje całkowitą abstynencję, to jest to o 8 pkt proc. więcej niż w roku 2020. Spadł też w pandemii odsetek osób pijących alkohol kilka razy w tygodniu – z 23 do 21 proc.

Z drugiej strony o 1 pkt proc. wzrosła liczba osób pijących alkohol codziennie. Tak często sięga po niego aż 15 proc. mężczyzn — tak samo jak rok wcześniej. O 1 pkt proc. wzrosła liczba kobiet pijących go każdego dnia — do 5 proc. Alkohol kilka razy w tygodniu pije co czwarty mężczyzna i co siódma kobieta.

Piwo pozostaje najpopularniejszym wśród mężczyzn alkoholem. Sięga po nie 89 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z 2020 r.). Kobiety najczęściej wybierają wino, robi to 83 proc. z nich (bez zmian w porównaniu z rokiem 2020). Spadło zamiłowanie do wódki, w przypadku mężczyzn o 5 pkt proc., u pań spadek wyniósł 6 pkt proc.

Polska ma tradycję historyczną społecznego budowania trzeźwości od około XVII wieku, opartą na wysiłkach wybitnych działaczy (św. o. Stanisław Papczyński, bł. ks. Bronisław Markiewicz, kard. Stefan Wyszyński czy ks. Franciszek Blachnicki). Nasz kraj charakteryzuje przewaga liczebna dorosłych abstynentów nad pijącymi problemowo, a przynajmniej znaczna przewaga umiarkowanie pijących. W znacznej części społeczeństwa, w tym u niektórych autorytetów społecznych, ocena trzeźwości jest wysoka.

Reklama

Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe wykazują stałą troskę o trzeźwość. Na terenie kraju w ciągu roku odbywa się tysiące duszpasterskich inicjatyw trzeźwościowych, między innymi: pielgrzymki, rekolekcje i spotkania modlitewne.

Działają kościelne ruchy abstynenckie (np. Krucjata Wyzwolenia Człowieka i Ruch Światło Życie, katolickie bractwa trzeźwościowe, Stowarzyszenie Wesele Wesel, harcerstwo, Dziecięca Krucjata Niepokalanej). Funkcjonuje aktywna sieć grup samopomocowych (kilka tysięcy grup AA i kilkaset grup Al-Anon). Działają liczne stowarzyszenia i kluby abstynenta.

W 2018 r. eksperci skupieni wokół Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaprezentowali Narodowy Program Trzeźwości. Aby przyniósł on owoce - stwierdzili - konieczny jest długoletni konsensus społeczny i polityczny. Do jego realizacji potrzebna jest zaawansowana edukacja dzieci, młodzieży i całych rodzin, kampanie społeczne, pozyskiwanie autorytetów lokalnych i ogólnopolskich, zdecydowane zmiany w prawie oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych.

Ze względu na głęboko zakorzenione zwyczaje alkoholowe w życiu społecznym oraz wywoływaną przez nie destrukcję osób i grup społecznych, realistyczny czas realizacji Narodowego Programu Trzeźwości obejmie co najmniej jedno pokolenie (25 lat), tak aby utrwaliła się zmiana postaw.

2022-02-17 12:26

Ocena: +1 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kobiety coraz częściej nadużywają alkoholu

[ TEMATY ]

trzeźwość

kobieta

alkohol

jenny dowining/ Foter/CC-BY

Coraz większym problemem społecznym staje się nadużywanie alkoholu przez kobiety – zauważa bp Tadeusz Bronakowski, powołując się na oficjalne statystyki. Delegat Episkopatu Polski ds. apostolstwa trzeźwości zwraca uwagę, iż najbardziej zagrożone uzależnieniem są obecnie kobiety młode, wykształcone, dobrze sytuowane mieszkanki dużych miast. W ostatnią niedzielę karnawału, która w tym roku przypada 2 marca, Kościół w Polsce rozpocznie 47. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło „Kochająca matka zawsze trzeźwa”.

CZYTAJ DALEJ

Matka ofiarowująca

2023-01-23 17:34

Niedziela Ogólnopolska 5/2023, str. 12-13

[ TEMATY ]

Matka Boża Gromniczna

Archiwum prywatne

Czy można Bogu ofiarować Boga? Czy Matka Boża ma taką moc, aby obronić nas przed skutkami burz i piorunów? To pytania, które niesie ze sobą święto celebrowane w liturgii jako Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, a w wierze ludu nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.

Jaką tajemnicę celebrujemy: Ofiarowanie Jezusa w świątyni czy Matki Bożej Gromnicznej? Wcale nie trzeba przeciwstawiać sobie obu tych rzeczywistości. Spójrzmy na to, co nam przynosi biblijny opis. Kluczem do tej lektury jest fakt, że poszczególne wydarzenia biblijne trzeba rozważać w całości tajemnicy miłości Boga do człowieka. Scena ofiarowania w świątyni opisana przez św. Łukasza stawia w centrum Mesjasza, Boga mocnego, Wybawcę. Ludzkimi oczami widzimy małe Dziecię, które zostaje przyniesione do świątyni, z kolei oczom wiary ukazuje się wszechmocny Zbawiciel człowieka. W centrum tej sceny jest więc Jezus, a nie Maryja i Józef. Rozgrywa się ona w ramach tradycji żydowskiego prawa, które nakazywało wykupić pierworodnego ze służby Jahwe w świątyni (por. Wj 13, 12-13). Nigdzie jednak w Ewangelii nie znajdziemy wzmianki, że Józef uiścił taką zapłatę. Może autor zaznaczył w ten sposób, że Syn Boży całkowicie należy do Boga, dlatego nie może w żaden sposób zostać „wykupiony”...

CZYTAJ DALEJ

W trosce o Kościół

2023-01-29 18:05

Ks. Wojciech Kania/Niedziela

W Sandomierzu pierwszy raz w nowym składzie zebrała się Diecezjalna Rada Duszpasterska.

Rada została powołana przez Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza na nową kadencję zgodnie z prawem kanonicznym, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Jej obradom przewodniczy Biskup Ordynariusz, złożona jest z kapłanów, osób zakonnych, a przede wszystkim ze świeckich, będących przedstawicielami różnych środowisk diecezjalnych. Spotkanie Rady, w którym uczestniczyło większość jej członków, odbyło się w siedzibie kurii. Biskup Krzysztof Nitkiewicz podziękował obecnym za zaangażowanie na rzecz wspólnoty diecezjalnej i przedstawił sytuację duszpasterską, jaka wyłania się z wizytacji kanonicznych, w tym ze spotkań z radami parafialnymi. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii, ks. Wojciech Kania mówił o tegorocznych planach związanych z obchodami 800-lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka oraz o przygotowaniach do światowych dni młodzieży. Uczestnicy spotkania podzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie atmosfery panującej w parafiach oraz relacji z instytucjami takimi, jak szkoły. Była mowa o potrzebie tworzenia nowych miejsc adoracji wieczystej Najświętszego Sakramentu oraz intensyfikacji inicjatyw modlitewnych. Poruszono również temat działalności Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie, które częściowo zawiesiły swoją działalność z powodu braku zainteresowania ze strony niektórych księży proboszczów. Istnieje w związku z tym konieczność odbudowy sieci tych centrów, w zmodyfikowanej formie. Musi to iść w parze z rozwojem wolontariatu, który nie może ograniczać się jedynie do okresowych akcji. Zwrócono jednocześnie uwagę, że należy poprawić komunikację pomiędzy kurią oraz dekanatami i parafiami, oraz pomiędzy duszpasterzami, katechetami i wiernymi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję