Reklama

Kościół

Łódź: „Wędrowanie z Biblią” – odbędzie się Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych

„Wędrowanie z Biblią” – to Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych, które odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 listopada. Jest to inicjatywa ojców pasjonistów, których Kapituła pragnie uczcić jubileusz Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami.

[ TEMATY ]

Biblia

Łódź

forum

Karol Porwich/Niedziela

Będzie to spotkanie osób, które w życiu zakonnym podejmują różne formy apostolatu biblijnego i włączają się w organizowanie Międzyzakonnego Forum Apostolatów Biblijnych „Wędrowanie z Biblią”. Do realizacji wydarzenia włączyła się Fundacja „Słowo Krzyża”, w ramach której działają Warsztaty oraz Bractwo Słowa Bożego, współpracujące z Warsztatami od lat.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich wpisała to wydarzenie do swej agendy. Patronatem objęli Forum: Catholic Biblical Federation, Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz prowincjał polskich pasjonistów o. Łukasz J. Andrzejewski CP, a patronatem medialnym: TVP 3 Łódź, Salve Net, Radio Niepokalanów, Radio Warszawa, Radio Plus, Gość Niedzielny, Niedziela, Przewodnik Katolicki.

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych to spotkanie osób zakonnych i świeckich, współpracujących z nimi w różnych formach apostolatu biblijnego na różnych poziomach: we wspólnotach zakonnych (lokalnych i ponadlokalnych), ruchach kościelnych, stowarzyszeniach, parafiach. Celem spotkania jest poszerzenie kompetencji uczestników oraz wymiana doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak też i tych, które skończyły się niepowodzeniem. Pierwszy cel realizowany będzie poprzez wykłady kompetentnych prelegentów, drugi zaś przez tematyczne dyskusje panelowe. Zamiarem organizatorów jest, by w dłuższej perspektywie przysłużyć się poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczestników forum w zakresie różnych form apostolatu biblijnego oraz ułatwić nawiązanie kontaktów międzyosobowych i międzyśrodowiskowych. Jeśli okaże się, że istnieje taka potrzeba, forum może stać się wydarzeniem powtarzalnym.

Informacje i formularz zgłoszenia na stronie

https://www.passio.info.pl/forum/.

W sobotę, 6 listopada, o godz. 10.40 Forum otworzy ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący SBP i Papieskiego Dzieła Biblijnego Jana Pawła II. Pierwsza sesja, której przewodniczyć będzie o. Artur Kiliszek CP została zatytułowana „Zielone drzewo nad płynącą wodą. Kościół zanurzony w Biblii” - „‘Moc i potęga Słowa’ (DV 21) w moich rękach”. Jak Kościół czci Pisma Boże? W czym przejawia się moc Słowa Bożego dziś? Jak na te pytania odpowiada teologia pół wieku po Soborze Watykańskim II? Wykłady wygłoszą dr hab. Monika Waluś z UKSW, przewidziane są dwa świadectwa oraz panel, prowadzony przez ks. dr. Adama Dynaka.

Reklama

W trakcie popołudniowej sesji, która rozpocznie się o godz. 15, będzie omawiany temat Lectio divina – osobiste doświadczenie, czy forma duszpasterska), a obradom będzie przewodniczyć p. Joanna Człapska.

Czy Lectio divina funkcjonuje w życiu monastycznym jako ćwiczenie osobiste i jest dziś praktykowana we wspólnocie czy grupie? Co robić, by nie utracić jej charakteru i wymiaru duchowego? – na te pytania odpowie o. dr hab. Waldemar Linke CP, profesor UKSW, w wykładzie „Droga do Lectio divina poprzez krąg biblijny”. Po czym zostaną wygłoszone kolejne dwa świadectwa oraz odbędzie się panel, prowadzony przez p. Leszka Dembskiego.

Po kolacji, na godz. 20 planowana jest Eucharystia, której będzie przewodniczyć i wygłosi homilię abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. O godz. 20:30 rozpocznie się spotkanie jubileuszowe nt. 25 lat Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami.

Podziel się cytatem

Reklama

Następnego dnia, 7 listopada, o godz. 9:30 rozpocznie się III sesja, zatytułowany „Biblia w mediach, Biblia w pandemii” pod przewodnictwem s. Joanny E. Koszałki FMA. „Owce między wilkami (por. Mt 10,16 par.). Współczesne wynalazki w dziedzinie komunikacji, od których staliśmy się tak zależni w warunkach izolacji społecznej, mogą przyspieszać… niezrozumienie. Jak dobrze posługiwać się w apostolacie biblijnym środkami komunikacji społecznej i jak być obecnymi w kulturze, którą ze sobą niosą?” Wypowiedzą się ks. Wojciech Turek SSP, a po dwóch krótkich świadectwach odbędzie się panel, prowadzony przez p. Agnieszkę Milewską.

W samo południe rozpocznie się podsumowanie i zamknięcie Forum: Kapituła Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami.

Spotkanie zakończy się Eucharystią pod przewodnictwem o. Łukasza J. Andrzejewskiego CP, prowincjała pasjonistów, który wygłosi homilię. Po obiedzie na godz.15:00 zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem o. Artura Kiliszka CP, p. Leszka Dembskiego, o. Waldemara Linkego CP.

2021-09-15 19:46

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święto patronki Łodzi

Niedziela łódzka 43/2012, str. 4-5

[ TEMATY ]

Faustyna

Łódź

Henryk Tomczyk

Abp Marek Jędraszewski błogosławi wiernych relikwiami św. Faustyny; od prawej ks. prał. Ireneusz Kulesza, od lewej ks. prał. Wiesław Potakowski

Abp Marek Jędraszewski błogosławi wiernych relikwiami św. Faustyny; od prawej ks. prał. Ireneusz Kulesza, od lewej ks. prał. Wiesław Potakowski

W sobotę 10 grudnia 2005 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby św. Faustyna Kowalska została Patronką miasta Łodzi. Jej życie od wczesnych lat młodzieńczych związane było z tym miastem. W Łodzi bowiem przez jakiś czas mieszkała, pracowała i doznała objawienia Pana Jezusa - w parku Wenecja i katedrze łódzkiej - domagającego się od niej, by wstąpiła do zakonu. Tu otrzymała misję Apostołki Bożego Miłosierdzia i posłuszna woli zmartwychwstałego Chrystusa wyruszyła w świat, aby ją wypełniać

W piątek 5 października, w rocznicę śmierci św. Faustyny, w łódzkim kościele pod jej wezwaniem przy pl. Niepodległości odbyły się uroczystości odpustu parafialnego. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.
Dostojnego Gościa powitał arcybiskup metropolita łódzki Marek Jędraszewski, który powiedział, iż obecność Księdza Arcybiskupa z Warszawy symbolizuje łączność pewnych wątków z biografii św. Faustyny. Jej powołanie zaczęło się w 1924 r. w Łodzi, ale do klasztoru wstąpiła rok później w Warszawie. Metropolita Łódzki powitał również arcybiskupa seniora Władysława Ziółka, bp. Adama Lepę, bp. Ireneusza Pękalskiego, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry z różnych zgromadzeń. Słowo powitania skierował także do przedstawicieli władz samorządowych Łodzi oraz województwa łódzkiego, rektorów uczelni, reprezentantów służb mundurowych i wszystkich pozostałych uczestników liturgii Mszy św. - Niech dzisiejsza uroczystość, przypadająca w pierwszy piątek października, pobudza nas do jeszcze głębszego ukochania Serca Jezusowego, z którego wypłynęły krew i woda dla zbawienia świata, dla zbawienia nas wszystkich - zakończył abp Jędraszewski.
W homilii abp Henryk Hoser ukazał, jak ważną i wielką postacią w dziejach Kościoła i nauczania o Bogu jest św. Faustyna. Porównując ją do św. Katarzyny Sieneńskiej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus zauważył, że każda z tych trzech postaci otrzymała do spełnienia misję dla świata. Ta misja nieustannie trwa i stanowi kolejny dowód na istnienie Boga kochającego człowieka, oddającego życie Swego Syna za nas wszystkich i za cały świat. Abp Hoser zwrócił uwagę, że jednym z najważniejszych wskazań św. Faustyny było przesłanie, że Bóg nie potępia, a jeśli ktoś się potępia, to sam się potępia. Bóg zbawia swoją miłością i wiernością człowiekowi. - Przyglądając się św. Faustynie zauważamy, iż była wybranym naczyniem Boga. Powinna zostać Doktorem Kościoła, podobnie jak św. Katarzyna Sieneńska czy św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Jestem przekonany, że doktorem Kościoła będzie ogłoszona również św. Faustyna - mówił Ksiądz Arcybiskup. Ona nie tylko pokazuje nam właściwą drogę, ale jest także doktorem naszego życia. W ten sposób niebo uczy człowieka, uczy ziemię. Zapiszmy się zatem do szkoły Jezusa Chrystusa, który ukochał Faustynę, byśmy zrozumieli, że ukochał każdego i każdy z nas jest mu drogi - wskazywał abp Hoser.
Na zakończenie liturgii Mszy św. ks. prał. Wiesław Potakowski, proboszcz parafii św. Faustyny Kowalskiej, podarował abp. Henrykowi Hoserowi i abp. Markowi Jędraszewskiemu płaskorzeźbę przedstawiającą św. Faustynę czerpiącą ze źródła miłosierdzia.
Po Eucharystii z kościoła wyruszyła procesja z relikwiami św. Faustyny, która ul. Piotrkowską przeszła do bazyliki archikatedralnej. W orszaku szła wielka rzesza wiernych, a wśród nich wielu czcicieli tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którego sekretarką z woli Bożej stała się św. Faustyna.
W bazylice archikatedralnej abp Marek Jędraszewski ponowił Akt Zawierzenia Archidiecezji Łódzkiej Bożemu Miłosierdziu. - Nasza dzisiejsza obecność na Mszy św., w procesji, a także w bazylice archikatedralnej jest włączeniem się w to, by miłosierna miłość Chrystusa, także przez nas i nasze działania była znakiem sprzeciwu wobec zła, które chce wszystkich przytłoczyć. Wiemy, że nic nie jest w stanie pokonać Chrystusa i Jego miłości. Ufajmy Bożemu Miłosierdziu, które zwyciężyło świat, które chce zwyciężać świat także przez nas, nasze świadectwo i bezgraniczne zaufanie tej miłości” - prosił Metropolita Łódzki.
Obchody zwieńczyło pobłogosławienie wiernych relikwiarzem św. Faustyny. Potem oddali oni cześć Patronce Łodzi przez ucałowanie jej relikwii.

CZYTAJ DALEJ

Duszpasterz z Ukrainy: największym problemem jest brak prądu i ogrzewania

2022-12-02 16:32

[ TEMATY ]

Prąd

#pomocdlaUkrainy

PAP/SERGEY KOZLOV

- Doświadczamy ogromnej miłości ze strony Polaków. Można powiedzieć, że od 25 lutego trwa nieustanne Boże Narodzenie, w tym co robi Kościół w Polsce wobec ogarniętego wojną kraju – powiedział ks. Krzysztof Wilk, który jest proboszczem trzech ukraińskich parafii: w Taraszczy, Bogusławiu i Mironówce. Tegoroczny Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie będzie poświęcony wsparciu Ukrainy.

Ks. Krzysztof Wilk od chwili wybuchu wojny w Ukrainie, zorganizował wiele transportów z darami. Przejechał ponad 50 tys. kilometrów. Głównie pokonywał trasę Radom - okolice Kijowa. Opowiada, że średnio raz w miesiącu przebywa 1-2 dni w diecezji radomskiej, aby odebrać dary i przewieźć je następnie do najbardziej potrzebujących Ukraińców

CZYTAJ DALEJ

XIX Pielgrzymki Duszpasterstwa Przedsiębiorców

2022-12-02 16:29

Małgorzata Pabis

    W najbliższą niedzielę – 4 grudnia – do bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XIX Pielgrzymka Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

    Mszy świętej sprawowanej o godz. 10.30 przewodniczył będzie bp Jan Zając, kustosz Honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję