Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo konsekrował kościół św. Jadwigi Królowej w Radomsku

– Nasze pochodzenie jest od Chrystusa, dlatego w Nim, przez Ducha Świętego, jesteśmy Kościołem – powiedział abp Wacław Depo 15 maja podczas konsekracji kościoła św. Jadwigi Królowej w Radomsku.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

Radomsko

konsekracja kościoła

parafia św. Jadwigi Królowej

ks. Roman Kubiak

Maciej Orman/Niedziela

Abp Wacław Depo namaszcza ołtarz krzyżmem

Abp Wacław Depo namaszcza ołtarz krzyżmem

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Kapituła Radomszczańska, kapłani, którzy pochodzą z parafii i ci, którzy posługiwali tu w minionych latach oraz wierni świeccy.

Zobacz zdjęcia: Konsekracja kościoła św. Jadwigi Królowej w Radomsku – część I

Liturgia rozpoczęła się przed zamkniętymi drzwiami świątyni od powitania abp. Depo. – Na początku były tu tylko pola, kilka bloków, ok. 100 mieszkańców i plany budowy dużego osiedla. Trzeba było wielkiego zawierzenia Bogu, wyobraźni i gorliwości, by zobaczyć w tym miejscu piękny kościół. Modlitwa, ofiarność i trud zaowocowały kościołem w pełni wyposażonym i pięknym – przypomniała jedna z parafianek. – Pragniemy oddać nasz kościół Bogu przez akt uroczystego poświęcenia – podkreśliła.

Zobacz zdjęcia: Konsekracja kościoła św. Jadwigi Królowej w Radomsku – część II

Reklama

Odczytując wezwanie z obrzędu poświęcenia kościoła, abp Depo zachęcił wiernych do pobożnego udziału w liturgii i wsłuchania się w słowa Boże, „aby nasza wspólnota odrodzona w jednym źródle chrzcielnym i karmiona Eucharystią przy tym samym stole Pańskim rosła na duchową świątynię i wzrastała w nadprzyrodzonej miłości, gdy gromadzi się przy jednym ołtarzu”.

Następnie delegacja parafian przekazała metropolicie częstochowskiemu klucze do kościoła, a duchowny otworzył jego drzwi.

Po wejściu do świątyni abp Depo prosił, „aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym kościele będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem”. Następnie pokropił wodą święconą ołtarz, lud i ściany kościoła. Obrzęd zakończyła modlitwa: „Bóg Ojciec miłosierdzia niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy”.

Reklama

W homilii metropolita częstochowski zaznaczył, że radość i wdzięczność za świątynię wypowiadamy „w duchu wiary w Opatrzność Bożą, która jest miłosną troską Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Dziękował za ks. kan. Romana Kubiaka, organizatora życia religijnego parafii, budowniczego świątyni i pierwszego proboszcza wspólnoty.

– Z radością i wdzięcznością wobec Boga i ludzi, pośród kapłanów pracujących w tej wspólnocie i pochodzących z niej, sprawuję tę uroczystą liturgię w zjednoczeniu wiary. Dzisiaj wspólnie potwierdzamy naszą przynależność do Chrystusa. Nasze pochodzenie jest od Chrystusa, dlatego w Nim, przez Ducha Świętego, jesteśmy Kościołem – podkreślił abp Depo.

Duchowny przywołał słowa Benedykta XVI, którymi ówczesny papież zwrócił się do młodych na Błoniach krakowskich w 2006 r.: „Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, (...) a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się”. – Jakżeż dzisiaj te słowa mocno powracają do ludzi młodych naszej ojczyzny – zauważył abp Depo.

Za papieżem emerytem wskazał na konieczność wzrostu żywej wiary i konfrontowania jej „z niewiarą innych”. Cytując go, apelował, aby nie zrażać się przeciwnościami. „Budowa na skale to nie ucieczka przed żywiołami, które są wpisane w tajemnicę człowieka. Budować na skale znaczy liczyć na świadomość, że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy” – przypomniał nauczanie Benedykta XVI.

Metropolita częstochowski odniósł się również do fragmentu Ewangelii według św. Mateusza, w którym Piotr wyznaje wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Duchowny wskazał na Chrystusa „jako żywy kamień, odrzucany przez ludzi, a u Boga drogocenny i wybrany, fundament, który założył sam Bóg” oraz na Piotra, czyli Opokę, „który przetrwa wszystkie burze i dziejowe zawieruchy, albowiem bramy piekielne go nie przemogą”.

„Nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem! Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony. Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi!” – wzywał ponownie za Benedyktem XVI abp Depo. Nawiązując do jego słów, podkreślił, że dom warto budować tylko na skale, którą jest Chrystus, a oprzeć wszystko należy na skale, którą jest Piotr.

„Wy młodzi poznaliście dobrze Piotra naszych czasów. Dlatego nie zapomnijcie, że ani ten Piotr, który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca, ani ten, który teraz stoi przed wami, ani żaden następny nigdy nie wystąpi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwałego domu na skale. Co więcej, sercem i obiema rękami będzie wam pomagał budować życie na Chrystusie i z Chrystusem” – cytował dalej Benedykta XVI metropolita częstochowski.

Do wiernych parafii św. Jadwigi Królowej w Radomsku duchowny odniósł słowa ks. Piotra Skargi: „Ci, którzy Panu Bogu kościoły widome budują, pierwej kościół serdeczny w sobie zbudowali”. W tym kontekście zwrócił uwagę na konieczność przekazywania dla kolejnych pokoleń ofiarności i pracy osób, które projektowały, wykonywały i upiększały nowo konsekrowany kościół. – Trzeba, aby w tym wdzięcznym wspomnieniu i modlitwie mieli swoje miejsce kapłani na czele z ks. abp. Stanisławem Nowakiem, ks. kan. Romanem Kubiakiem, wszystkimi, którzy tutaj pracowali i pracują, jak również ci, którzy wywodzą się z tej wspólnoty przez dar powołań i misji – stwierdził abp Depo.

Hierarcha dziękował „za kościół św. Jadwigi Królowej i za wszystkie kościoły Radomska, które obrały ją za patronkę we wszystkich sprawach odnoszących się do Boga i ludzi”.

Homilię zakończył modlitwą Jana Pawła II z Mszy św. z 8 czerwca 1997 r., podczas której Ojciec Święty kanonizował bł. Jadwigę królową: „Święta nasza królowo Jadwigo, ucz nas (...) tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas przed wawelski krucyfiks, abyśmy jak ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnym. Weź w opiekę swój naród”. Dopowiadamy: weź w opiekę Radomsko „i Kościół, który mu służy, i wstawiaj się za nami u Boga, aby nie ustała w nas radość”.

Po homilii wszyscy odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych. Następnie abp Depo odśpiewał modlitwę poświęcenia kościoła i ołtarza, prosząc, „aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej Ofiary”.

Duchowny modlił się, aby w tym miejscu zdroje łask zmywały ludzkie winy, „aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni zgromadzeni wokół ołtarza sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i Ciała naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni – prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Niech Bóg swoją mocą uświęci ten ołtarz i kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła”.

Następnie abp Depo namaścił krzyżmem ołtarz i filary kościoła.

„Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidła, a jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa” – modlił się pasterz Kościoła częstochowskiego, po czym okadził ołtarz i świątynię.

Po nałożeniu na ołtarz obrusu i ustawieniu na nim świec i krzyża zapalono wszystkie światła, świece na ołtarzu oraz świece na filarach, w miejscach namaszczenia. Obrzędowi towarzyszyła prośba: „Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy”.

W dalszej części liturgia eucharystyczna przebiegała tak jak podczas każdej Mszy św.

Po Komunii św. słowa podziękowania do abp. Depo i uczestników uroczystości skierował ks. Roman Kubiak, budowniczy kościoła, pierwszy i jedyny jak dotąd proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej. – Oto jest dzień, który dał nam Pan. Radujmy się i weselmy się w nim świadomi, że przeżywamy niepowtarzalne wydarzenie w dziejach naszej wspólnoty parafialnej – powiedział. Jak podkreślił, radość jest tym większa, ponieważ z powodu pandemii parafia dwukrotnie przekładała termin poświęcenia kościoła. – Ten dzień jest okazją do dziękczynienia za miłość Stwórcy i świadectwem tego, że Kościół jest żywą wspólnotą, w której rozwija się Boże życie – przyznał ks. Kubiak.

Kapłan wyraził także wdzięczność Najświętszej Maryi Pannie oraz św. Jadwidze, patronce parafii i Radomska, „za jej wierną obecność w dziejach naszego narodu i naszej wspólnoty oraz za orędownictwo we wszystkich potrzebach”.

Duszpasterz ze wzruszeniem dziękował za ofiarnych ludzi, którzy przyczynili się do wybudowania i wyposażenia świątyni. – Wyrażam serdeczną wdzięczność za ten kościół zbudowany modlitwą, ofiarami i pracą parafian i życzliwych ludzi spoza wspólnoty – kontynuował ks. Kubiak. Dziękował także Kapitule Radomszczańskiej, kapłanom, gościom, o. Jarosławowi Karasiowi – gwardianowi klasztoru Franciszkanów w Radomsku, który wygłosił misje w przeddzień poświęcenia kościoła, oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. – Wszystkich razem i każdego z osobna zawierzam Ojcu, który widzi w ukryciu – podsumował ks. Kubiak.

Wdzięczność wobec proboszcza wyraziła z kolei rada parafialna. – Ten kościół to twoje dzieło życia. Zbudowałeś go kosztem wysiłku, czasu i pracy duszpasterskiej. Pozostaniesz zawsze w pamięci naszej i kolejnych pokoleń, które będą się modlić w tej świątyni. Reszta niech zostanie milczeniem, również w modlitwie – powiedział jeden z parafian.

Na zakończenie abp Depo wspomniał o niedawnej chorobie i pobycie w szpitalu ks. Kubiaka oraz dziękował za jego powrót do zdrowia. – Do budowania kościoła widzialnego i niewidzialnego dołączył tajemnicę cierpienia. Bogu niech będą dzięki za to, że nam go zachował. Niech cieszy się tym dziełem po najdłuższe dni – życzył metropolita częstochowski.

Podczas liturgii śpiewały chór Cantabile i chór dziecięcy. Po zakończeniu Mszy św. abp Depo, kapłani i wierni świeccy podpisali się pod aktem poświęcenia kościoła.

Parafię bł. Jadwigi Królowej w Radomsku erygował 31 października 1988 r. bp Stanisław Nowak. Jej tworzenie powierzył ks. Romanowi Kubiakowi. Kościół parafialny wzniesiono w latach 1996 – 2006 staraniem pierwszego proboszcza, według projektu Krystyny Zaręby-Kijak.

30 kwietnia 1989 r. dziekan ks. Jan Cisowski odprawił pierwszą Msza św. na placu kościelnym. Pierwsze fundamenty pod kościół zostały wylane w czerwcu 1997 r. W sierpniu tego samego roku parafia sprowadziła relikwie patronki.

Z inicjatywy parafii 12 listopada 2000 r. ogłoszono św. Jadwigę patronką Radomska.

26 września 1999 r. abp Stanisław Nowak wmurował kamień węgielny wraz z aktem erekcyjnym kościoła. Pierwszą Eucharystię w niewykończonym jeszcze kościele odprawiono w 2007 r. Rok później oddano do użytku kaplicę św. Jadwigi znajdującą się w świątyni parafialnej. Stoi w niej ołtarz z obrazami autorstwa Renaty Łabińskiej-Kociołek przedstawiającymi różne charyzmaty Jadwigi. W 2012 r. poświęcono tabernakulum. Rok później zamontowano i poświęcono ołtarz główny.

W kościele znajdują się witraże, które przedstawiają: chrzest Jezusa, Matkę Bożą Częstochowską, Krzyż Damiana, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, św. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Martę.

Na ścianach wiszą tablice przypominające ofiary Katynia i katastrofy smoleńskiej oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W podziemiach kościoła działa świetlica.

W latach 1989 – 2020 w parafii udzielono 1268 chrztów. Pierwszą Komunię św. przyjęło 1823 dzieci, a sakrament bierzmowania otrzymało 1751 osób. Kapłani pobłogosławili 379 związków małżeńskich i udzielili 10 589 razy sakramentu namaszczenia chorych. W tych latach zmarło 679 parafian.

2021-05-16 01:38

Ocena: +3 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Częstochowa: Od 25 lat w rękach i Sercu Jezusa

[ TEMATY ]

Częstochowa

abp Wacław Depo

Bożena Sztajner/Niedziela

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”, te słowa św. Jana Pawła II przypomniał w homilii abp Wacław Depo, który 22 maja przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali kapłani, którzy obchodzą w tym roku jubileusz 25 lat kapłaństwa. Na Mszy św. zgromadzili się również pracownicy tygodnika katolickiego „Niedziela”. Kapłani jubilaci modlili się m. in. za zmarłych swoich kolegów rocznikowych: ks. Macieja Poniewierę i ks. Marka Witesa.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek: małżeństwo domaga się wierności, jest na zawsze

2021-08-03 15:25

[ TEMATY ]

rodzina

małżeństwo

Franciszek

Grzegorz Gałązka

Kościół bardzo potrzebuje odważnej wierności małżonków łasce sakramentu – przypomina chrześcijańskim rodzinom Papież w kolejnym filmie przygotowanym z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia. Tym razem Franciszek komentuje świadectwo włoskiego małżeństwa, które dzieli się swym doświadczeniem codziennego czerpania z łaski sakramentu.

Francesca i Donato są małżeństwem z 18-letnim stażem. Mają pięcioro dzieci. W swym świadectwie wskazują, że Bóg jest wierny, ufa i stawia na chrześcijańskie małżeństwa. Podkreślają, że ludzkie „na zawsze” - wypowiadane w sakramencie małżeństwa - możliwe jest tylko dzięki miłości Boga.

CZYTAJ DALEJ

Kadrówka wyrusza z podkrakowskich Oleandrów do Kielc

2021-08-05 19:36

[ TEMATY ]

Kraków

Józef Piłsudski

Kielce

PAP

W piątek 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszy 56. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej upamiętniający żołnierzy, którzy 6 sierpnia 1914 roku pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyruszyli z krakowskich Oleandrów do zaboru rosyjskiego. 12 uczestnicy marszu dotrą do Kielc.

Kadrówka przejdzie 120 kilometrów. Uczestnicy przejdą przez Jędrzejów, Chęciny, aż 12 sierpnia Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej dotrze do Kielc. Uroczystości kieleckie odbędą się na Placu Wolności i przed dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję