Reklama

Kardynał Wyszyński

Prymas i Patron

Dobrym człowiekiem byłeś,

W przyjaźni z Bogiem żyłeś.

Zło dobrem zwyciężałeś,

Wolnej Ojczyzny chciałeś.

Ref. Prymasie Tysiąclecia

Nasza szkoła Cię czci.

Prymasie Tysiąclecia

Hołd oddajemy Ci.

Maryję bardzo kochałeś,

Naród Jej powierzałeś.

"Soli Deo!" - hasło Twoje

Przetrwało najcięższe boje.

Ref. Prymasie Tysiąclecia...

Teraz my, dzieci szkolne,

Żyjemy w Polsce wolnej.

Za Twoje trudy i lęki

Wielkie Ci, Prymasie, dzięki.

Ref. Prymasie Tysiąclecia...

Hymn Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą, słowa: Marysia Binkiewicz - ucz. klasy IVa

28 maja w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patrona miejscowej Szkoły Podstawowej, sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Uczestniczył w nich biskup łowicki Alojzy Orszulik.

Jak zapewne pamiętają Czytelnicy Niedzieli Łowickiej, uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się 20 grudnia 2001 r. - w ostatnich dniach roku poświęconego Prymasowi Wyszyńskiemu. Proboszcz parafii nowomiejskiej - ks. dr Stanisław Lech odprawił wówczas Mszę św. w kościele parafialnym, a po Eucharystii nastąpił akt odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci kard. Stefana Wyszyńskiego, umieszczonej na ścianie budynku szkoły.

Już wówczas dyrektor Wyszkowska zaprosiła wszystkich obecnych na drugą część uroczystości z okazji nadania szkole imienia kard. Wyszyńskiego - w dniu 28 maja br., obranym jako Dzień Patrona. W programie uroczystości majowych znaleźć się miało m.in. pobłogosławienie ufundowanego przez społeczność Nowego Miasta sztandaru szkoły i pamiątkowej dekoracji na ścianie, poświęconej Prymasowi Tysiąclecia.

Wszystkie te plany udało się szczęśliwie zrealizować; nie przeszkodziła temu nawet kapryśna majowa aura. Tak się bowiem nadzwyczajnie złożyło, że ulewne deszcze i burze, dające się we znaki mieszkańcom Skierniewic, Rawy Mazowieckiej i okolic, na kilka przedpołudniowych godzin we wtorek 28 maja ominęły Nowe Miasto, umożliwiając przeprowadzenie uroczystości zgodnie z planem.

A dobra pogoda była organizatorom szczególnie potrzebna, bo najważniejszym momentem Dnia Patrona była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa łowickiego Alojzego Orszulika. Miejscem sprawowania Eucharystii był polowy ołtarz, umieszczony na skraju boiska szkolnego. W Mszy św. wzięły udział wszystkie dzieci szkolne, nauczyciele i rodzice, a oprócz nich wielu znakomitych gości: mazowiecki kurator oświaty - Ryszard Raczyński, starosta powiatu grójeckiego - Władysław Piątkowski, burmistrz miasta i gminy Nowe Miasto - Jerzy Markiewicz, dyrektor delegatury MKO w Radomiu, wizytator delegatury MKO w Radomiu - Barbara Wawrzeniak, przewodnicząca Rady Miejskiej - Barbara Gąsiorowska i radni. Obecni byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Nowego Miasta i okolic, a wśród nich Zofia Papis - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w latach 1991-2001, która rozpoczęła zabiegi mające na celu nadanie szkole imienia kardynała Stefana Wyszńskiego. Nie mogło zabraknąć przewodniczącej Rady Rodziców Grażyny Stępniewskiej oraz członków Zarządu Rady Rodziców.

Zaproszenie na nowomiejskie uroczystości przyjęła Anna Sułkowska z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jak również pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą bezpośrednio współpracujący ze szkołą: inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji Bogumił Strumiłło, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Bogdan Nowakowski, pracownicy księgowości: Genowefa Wiwiórska i Barbara Grzywacz.

Przybył oczywiście proboszcz parafii Nowe Miasto nad Pilicą - ks. dr Stanisław Lech, wikariusz - ks. Zbigniew Kaliński, gwardian klasztoru Ojców Kapucynów w Nowym Mieście - o. Stanisław Filipek, a wraz z nim o. Krzysztof Wyszyński. Przy ołtarzu stanęli także księża z dekanatu Nowe Miasto: ks. Henryk Żółkiewski - proboszcz z Lewina, ks. Henryk Kacprzyk - ze Żdżar, ks. Stanisław Dusiło - z Lubani, ks. Marek Wojciechowski - z Łęgonic oraz ks. Piotr Majewski z Rzeczycy.

Najpierw jednak Ksiądz Biskup wraz z Księdzem Dziekanem zostali uroczyście przywiezieni z plebanii bryczką. Przejazdowi towarzyszyli uczniowie PSP w strojach sportowych, jadący na rowerach. Przed szkołą powitała ich dyrektor Wyszkowska, orkiestra OSP pod dyrekcją Jacka Mulika, Przewodnicząca Rady Rodziców, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i uczniowie wręczający gościom kwiaty. Po przejściu Księdza Biskupa i kapłanów - pośród szpaleru klaszczących uczniów - do ołtarza, poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt, a zebrani odśpiewali Hymn państwowy. Warto podkreślić, że ołtarz został udekorowany pracami dzieci, poświęconymi Prymasowi Tysiąclecia.

Podczas oficjalnego powitanie Księdza Biskupa i wszystkich zaproszonych gości dyrektor Janina Wyszkowska powiedziała: " Przy dużym wzruszeniu, nie ukrywam, które nam towarzyszy, należy powiedzieć dlaczego się tu dziś spotykamy. Wiemy, że Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. To właśnie zainicjowało nas do tego, by podjąć działania związane z nadaniem naszej szkole imienia. Kard. Stefan Wyszyński to postać wyjątkowa, której zawsze zależało, tak jak nam, na wychowaniu młodego pokolenia. Postanowiliśmy więc wszyscy: nauczyciele, rodzice, uczniowie i radni, że Prymas Tysiąclecia będzie naszym Patronem.

23 listopada 2001 r. dokonało się - Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia. 20 grudnia 2001 r. odsłonięta została tablica informacyjna z nazwiskiem Patrona, którą ks. Stanisław Lech - proboszcz naszej parafii - poświęcił.

Dzień 28 maja - rocznicę śmierci Kardynała - postanowiliśmy uczcić, czyniąc ją Dniem Patrona. Dlatego właśnie dziś zostanie poświęcony, ufundowany przez społeczność Nowego Miasto nad Pilicą sztandar szkoły oraz zostanie odsłonięta i poświęcona tablica ku czci naszego Patrona, ufundowana przez Księdza Proboszcza.

Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować, jako dyrektor szkoły, wszystkim razem i każdemu z osobna za wkład w całoroczną, sukcesywną pracę, bo przecież udało nam się! Wielki Kapłan i Polak, kard. Stefan Wyszyński, będzie od dziś naszym drogowskazem, mamy czego się uczyć od niego, mamy wzór do naśladowania. Myślę, że wszystko, co się w naszej szkole wydarzy, będzie naznaczone dobrem. Będziemy starać się też o to, co zawarte w Jego słowach: ´Naród bez dziejów, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się´. My chcemy, dlatego od dziś mamy Patrona - Wielkiego Człowieka!".

Ks. dr Lech z kolei wyraził swoją radość z powodu przybycia do Nowego Miasta Biskupa Łowickiego, który zgodził się przewodniczyć majowej uroczystości. Zwracając się do gości i przede wszystkim do uczniów, mówił: " Nie zmartwimy się nawet, jak nas deszcz pokropi, bo od majowego deszczu się rośnie, a my mamy urosnąć w miłości, dobroci i mądrości. Spotykamy się tutaj dziś na szczególnej lekcji, która niech będzie lekcją miłości, patriotyzmu, wychowania, religii i historii. Bo mamy ludzi, którzy są dobrzy, którzy są wielcy! Oddajemy cześć człowiekowi, który był wierny Kościołowi i Bogu, ale kochał też Ojczyznę i przygotował nam dar wolności. Gdyby nie ta wolność, nie moglibyśmy dziś mieć tego poświęcenia sztandaru!".

Bp Orszulik wspomniał lata swej współpracy z Księdzem Prymasem, od 1961 r. do 1981. "Mam wiele miłych wspomnień - mówił. - Wiele się nauczyłem podczas współpracy z tym człowiekiem, który kochał ludzi od ich poczęcia się po starość; który kochał Ojczyznę, bronił jej niepodległości i suwerenności. Dziś jest sługą Bożym i cieszę się, że jest w Nowym Mieście w sposób szczególny czczony i odbiera hołd wdzięczności i uznania. To jest możliwe także dlatego, że odzyskaliśmy wolność i niepodległość, a on o to walczył przez cały czas powojenny. Dziś cieszymy się tym, co on miał w swojej wizji. Już w latach 70. mówił, że trzeba myśleć, jaki będzie ustrój państwa po upadku komunizmu! My, młodsi, mieliśmy wątpliwości, czy to możliwe, czy się urzeczywistni? Ale on był prorokiem, myślał o państwie opartym na fundamencie wiary, na Dekalogu, broniącym każdego poczętego życia. Domagał się wzrastania dzieci na zasadach wiary, którą żyli ich ojcowie. Jestem pełen uznania, że tu, w Nowym Mieście, takim miłym zakątku naszej diecezji, Prymas Wyszyński będzie patronował młodzieży, która będzie uczyć się w tej szkole, kształcąc serca i umysły, by stanowić nowe pokolenie i naród polski!".

Także w homilii Ksiądz Biskup podkreślał swoje zadowolenie z wyboru kard. Wyszyńskiego na patrona szkoły w Nowym Mieście i z zaproszenia jego, Biskupa Łowickiego, na uroczystości z okazji Dnia Patrona. Mówił: "Cieszę się, że wysiłki władz szkoły i miasta wspierał wielki wychowawca, ks. dr Stanisław Lech, wasz proboszcz, a mój współpracownik, wcześniej rektor Wyższego Seminarium Duchownego".

Po kazaniu miało miejsce poświęcenie sztandaru przez bp. Orszulika, ks. dr. Lecha i o. gwardiana Filipka. Akt nadania sztandaru, ufundowanego przez społeczność miasta, odczytał Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, po czym dyrektor Wyszkowska, ucałowawszy rąbek sztandaru, odebrała go z rąk Burmistrza i zaprezentowała zebranym. Przekazała go następnie Pocztowi Sztandarowemu, mówiąc: " Przekazuję wam sztandar Szkoły im. kard. Stefana Wyszyńskiego, symbol polskości, wiary i najwyższych zasad moralnych". Przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar - wobec dyrektora szkoły i nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów - "że swoim postępowaniem i zachowaniem uczniowie będą godnie reprezentować szkołę i jej Patrona".

Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. nastąpiło wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru i wpisywanie się do księgi pamiątkowej. Oprócz Biskupa Łowickiego, dyrekcji szkoły i wszystkich gości honorowych, o wbicie gwoździ poproszeni zostali przedstawiciele licznych firm i osoby prywatne, którzy swoimi składkami przyczynili się do ufundowania sztandaru. Byli to m.in.: AutoFelix, Bank Spółdzielczy Biała Rawska, Bank Spółdzielczy Przysucha, Janina Jesionek - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Radom, Iwona i Dariusz Cudzichowie, Janusz Dąbrowski, Robert i Sylwester Gąsiorowscy, Gminna Spółdzielnia " Samopomoc Chłopska", Józef Grabarczyk, Jan Gulina NOMBUD, Krzysztof Kośka, Dariusz Lepa, MetalMost, Jolanta Miszczyk, Jerzy Mrowiński - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne, Kazimierz Pietrucha, Wojciech Puślecki, Rodzina Rodzin, Marek Sławński SLAWI i Krzysztof Fiks - Wspólnota Gruntowa Góra.

Dyrektor Wyszkowska podziękowała również wszystkim, którzy wsparli szkołę finansowo, tj.: Tomaszowi Pietrusze z Firmy LEO, Celinie Gulinie, Firmie UNIPLAST, Edwardowi Dziubie, Stefanowi Sokołowskiemu, Arkadiuszowi Niewiadomskiemu, Jadwidze Strulak, Krzysztofowi Grunwaldowi, Januszowi i Małgorzacie Kryćko, Lidii Majewskiej z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Firmie PPHU Dąbrowa i p. Lambrecht. Powiedziała: " Dziękuję również Radnym, Uczniom i Społeczeństwu, które wzięło udział w kweście na rzecz sztandaru".

Oficjalna część uroczystości z okazji Dnia Patrona i nadania sztandaru Szkole Podstawowej imienia kard. Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły, ze słowami ułożonymi przez Marysię Binkiewicz - uczennicę klasy IV a. Wyjątkowo udany program artystyczny składał się z dwóch części. Najpierw uczniowie klas I-III, przygotowani przez Antoninę Rokicką - wychowawcę klasy III a, opowiedzieli barwnie i z zapałem (a także zupełnie bez tremy!) "Jak się u Stefka powołanie objawiło", zaś uczniowie klas IV-VI zaprezentowali równie przekonująco i ciekawie rozmowy przedstawicieli różnych grup społecznych z kard. Wyszyńskim - tę część przygotowywali z uczniami nauczyciele języka polskiego. Warto podkreślić, że scenariusze do obu znakomitych przedstawień przygotowała s. Elżbieta Bujak, katechetka.

Uroczystości z okazji Dnia Patrona zakończyły się poświęceniem przez Biskupa Łowickiego tablicy pamiątkowej wewnątrz szkoły, przedstawiającej Prymasa Wyszyńskiego i ufundowanej przez ks. dr. Lecha - jego wychowanka, a dziś proboszcza nowomiejskiego. Na tablicy uwiecznione zostały słowa Prymasa Tysiąclecia, które stały się zarazem mottem szkoły w Nowym Mieście: " Najmilsze moje dziateczki! Pamiętajcie, że człowiek musi zawsze mieć serce szerokie od miłości, a głowę do góry!".

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

O. Leon Knabit: Jeszcze raz o kobietach i mężczyznach

2021-09-16 14:16

[ TEMATY ]

duchowość

rodzina

Karol Porwich

Ostatni artykuł o. Leona Knabita cieszył się dużym zainteresowaniem, odbiorem zarówno pozytywnym, jak i tym mniej. W odpowiedzi głos zabiera sam benedyktyn.

Słyszałem głosy, że mój artykuł „Miłość musi być wymagająca” (Zobacz) był stronniczy – przeciw mężczyznom. Jeśli tak zostałem zrozumiany, to tutaj stwierdzam, że jest bardzo wielu wspaniałych mężczyzn – mężów i ojców, żyjących długie lata w szczęśliwym małżeństwie, kochanych szczerze przez swoje dzieci, widzące w nich wzór do naśladowania i gwarancję bezpieczeństwa.

CZYTAJ DALEJ

Dzieciątko z Atocha

Niedziela Ogólnopolska 1/2019, str. 30

[ TEMATY ]

Hiszpania

Archiwum

Mały Pan Jezus z Atocha

Mały Pan Jezus z Atocha

Główne sanktuarium Dzieciątka z Atocha znajduje się w Meksyku i tam czcią wiernych jest otoczona oryginalna figurka Małego Pana Jezusa, jednak autentyczne początki historycznej „działalności” Dziecięcia miały miejsce w Hiszpanii

Hiszpania była wówczas pod okupacją Maurów. W Atocha, na przedmieściach Madrytu, wielu katolików zostało uwięzionych przez muzułmanów z powodu wyznawanej wiary. Więźniowie nie byli karmieni przez nadzorców, pożywienie zatem musiały im dostarczać ich rodziny. W końcu jednak kalif zarządził, że przychodzić do więzienia z żywnością będą mogły wyłącznie dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12. roku życia.

CZYTAJ DALEJ

3 października odbędzie się III Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców

2021-09-17 11:30

[ TEMATY ]

Pielgrzymka Przedsiębiorców

Karol Porwich/Niedziela

Spotkanie w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze jest otwarte dla wszystkich tych, którzy współtworzą sektor przedsiębiorczości w Polsce – także dla pracodawców, samozatrudnionych czy freelancerów. Centralnym wydarzeniem pielgrzymki będzie Msza Święta w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej oraz akt zawierzenia się przedsiębiorców Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.

W auli Jana Pawła II pielgrzymów powita metropolita wrocławski J.E. Ks. Abp Józef Kupny. Zebrani wysłuchają wystąpień gości specjalnych: ks. prof. UJK dr. hab. Rafała Dudały i dr. Andrzeja Soleckiego. Niezwykle ważnym komponentem spotkania będą świadectwa wygłoszone przez samych przedsiębiorców. Z jednej strony będą stanowiły ich bardzo osobistą relację i refleksję, a z drugiej – odwołają się do wspólnotowości doświadczeń, której świadomość pozwala na wzmocnienie wśród uczestników poczucia jedności. Na zakończenie pielgrzymi odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia wyrażającą w pięknej formie zaufanie do Boga i pragnienie życia w jedności z Nim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję