Reklama

Dziękczynienie za dar jubileuszu diecezji

Diecezja sosnowiecka, jedna z 14 diecezji w Polsce, 25 marca świętowała jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystości odbyły się w sosnowieckiej bazylice katedralnej. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore

W uroczystościach uczestniczyli także abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, bp Piotr Skucha oraz gospodarz miejsca, ordynariusz naszej diecezji bp Grzegorz Kaszak, a także przedstawiciele władz lokalnych i duchowieństwa. Przybyły m.in. delegacje ze wszystkich parafii naszej diecezji. Ich przedstawiciele podczas Ofiarowania przekazali wiele cennych darów - pamiątek jubileuszu, a wśród nich kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwiarz z relikwiami bł. Jana Pawła II.

Budowanie i jednoczenie

Jan Paweł II, bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. ustalił nowy podział diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. Wśród nowo powołanych znalazła się diecezja sosnowiecka. Minione 20-lecie to czas budowania i jednoczenia diecezji. Świętowany przez cały rok jubileusz przypomina o powstałych nowych parafiach, sanktuariach, szkołach katolickich, wybudowanych świątyniach. Obchody rocznicowe będą kontynuowane w parafiach, sanktuariach i zgromadzeniach zakonnych, które będą przyjmować kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwie bł. Jana Pawła II.

Zależność od Boga

Reklama

Podczas jubileuszowej Eucharystii kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. kan. dr Mariusz Karaś odczytał pismo abp. Angelo Becciu z watykańskiego Sekretariatu Stanu, w którym Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej raduje się ożywionym duchem wiary diecezjan, zwłaszcza kapłanów i osób zakonnych, oraz zachęca do szczególnej troski o kandydatów do kapłaństwa i ich formację. W liście czytamy m.in. „Ojciec Święty wyraża uznanie dla dokonań, których wymownym znakiem jest ożywienie życia duszpasterskiego, organizacja Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, erygowania parafii, budowa nowych kościołów, Domu Księży im. św. Józefa, szczególnie z myślą o księżach emerytach, rozwój wspólnot modlitewnych, ruchów, grup apostolskich, ewangelizacyjnych i charytatywnych”.
Z kolei abp Migliore w homilii zaznaczył, iż „wdzięczność za 20 lat diecezji nie powinna być powodem do samozadowolenia, ale uświadomienia sobie swojej zależności od Boga. (…) Powołując nową diecezję, Jan Paweł II chciał stworzyć lepsze warunki do przeżywania obecności Jezusa Chrystusa, ożywienia odczuć i zachowań, które są dla chrześcijanina zasadnicze: wdzięczności i chrześcijańskiego świadectwa życia” - podkreślał Kaznodzieja.

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Na zakończenie uroczystości jubileuszowej abp Migliore poświęcił kopię obrazu Miłosierdzia Bożego, która tego dnia wraz z relikwiami krwi bł. Jana Pawła II rozpoczęła swoją wędrówkę po naszej diecezji. Pasterz Kościoła sosnowieckiego bp Grzegorz Kaszak odmówił przed nowym obrazem Akt Zawierzenia Diecezji Sosnowieckiej Jezusowi Miłosiernemu: „Zawierzyć to znaczy zaufać i powierzyć się w opiekę. Rozpoczynając dziś uroczystości peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji, pragniemy oddać pod Twoją opiekę, Miłosierny Zbawicielu i Dobry Pasterzu, nasz Kościół sosnowiecki, wszystkich wiernych, duszpasterzy i osoby zakonne, a szczególnie tych, którzy są z daleka od Ciebie. (…) Głęboko ufając Tobie, Jezu, powtarzamy wraz z bł. Janem Pawłem II (...): «Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!». Pomny na to wszystko, ja, Grzegorz Kaszak, z woli Stolicy Świętej biskup sosnowiecki, całą diecezję sosnowiecką z wszystkimi jej stanami Tobie, Jezu Miłosierny zawierzam!”.
O północy Pasterz naszego kościoła wraz z kapłanami-rodakami z sosnowieckiej katedry odprawił Mszę św. W poniedziałkowy wieczór obraz i relikwie zostały przewiezione specjalnym samochodem-kaplicą do drugiej peregrynacyjnej stacji - parafii Świętej Trójcy w Będzinie. Tak rozpoczęte nawiedzenie będzie trwać 8 miesięcy. Zakończy się procesją z obrazem Jezusa Miłosiernego, która z sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce przybędzie do parafii św. s. Faustyny Kowalskiej w Będzinie.

Szansa dla każdego z osobna

Msza św. jubileuszowa w sosnowieckiej matce kościołów otworzyła cykl bogatych w duchowe przeżycia wydarzeń nadchodzącego roku. Jubileusz naszej diecezji przypada na rok, któremu towarzyszy hasło: „Kościół naszym domem”. Dlatego też chcemy uświadomić sobie, że Kościół to my, to nasza sosnowiecka diecezja, którą tworzymy od 20 lat, to dom, za który jesteśmy odpowiedzialni.
W obchody wpisuje się 3. edycja Diecezjalnej Akademii Rodziny, której będzie patronować hasło:

„Nie można być obojętnym”

Reklama

Tematyka kolejnych spotkań DAR-u również została ustalona pod kątem 20. rocznicy powstania diecezji. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Mediolanu (30 maja - 3 czerwca) to kolejna jubileuszowa stacja. Spotkanie z Ojcem Świętym podczas Mszy św., a także diecezjalna Eucharystia przy grobie bł. Jana Pawła II - to fundamenty pielgrzymki.
14 czerwca 2012 r. - 13. rocznica wizyty Ojca Świętego w stolicy diecezji, w kontekście jubileuszu diecezji, w sposób szczególny skłania do wgłębienia się raz jeszcze w słowa wypowiedziane wówczas przez twórcę naszej diecezji. 7 października 2012 r. to kolejna znamienna data związana z Kościołem sosnowieckim. We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 2008 r. odchodzi do Pana pierwszy pasterz naszej diecezji bp Adam Śmigielski SDB. W tym roku rocznica jego śmierci przypada w niedzielę rozpoczynającą 68. Tydzień Miłosierdzia. Nie sposób więc nie wspomnieć wydarzenia sprzed lat, kiedy to na mocy dekretu bp. A. Śmigielskiego powstało pierwsze w diecezji sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.
Kilka dni później, 11 października przypada początek ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. - W Roku Wiary i roku jubileuszu diecezji pragniemy zwrócić uwagę na ewangelizację i to na rożnych płaszczyznach, zaktywizować Kręgi Biblijne, młodzież, duszpasterstwo ludzi chorych oraz wiele innych środowisk. Chodzi o to, by tego czasu nie zmarnować, ale go maksymalnie wykorzystać na duchową odnowę więzi z Panem Bogiem - podkreśla kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś.

Z kart 20-lecia

Diecezja sosnowiecka została wydzielona terytorialnie z diecezji częstochowskiej, kieleckiej i krakowskiej, przydzielono ją do metropolii częstochowskiej. Utworzona została z dekanatów: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Sączów, Sosnowiec, Siewierz (z diecezji częstochowskiej); Olkusz, Pilica Sułoszowa (niektóre parafie), Wolbrom (z diecezji kieleckiej); Jaworzno (z archidiecezji krakowskiej). Na stolicę diecezji wybrano Sosnowiec, a kościołem katedralnym stała się świątynia parafialna pw. Wniebowzięcia NMP. Patronami diecezji zostali św. br. Albert Chmielowski oraz św. Rafał Kalinowski. Ojciec Święty na pierwszego biskupa sosnowieckiego mianował ks. Adama Śmigielskiego SDB, inspektora Prowincji Wrocławskiej Salezjanów w Polsce. Biskupami pomocniczymi zostali: biskup pomocniczy diecezji kieleckiej bp Piotr Skucha oraz ks. prał. Tadeusz Pieronek. W skład nowo utworzonej diecezji weszło wówczas 97 parafii z diecezji częstochowskiej, 44 parafie z diecezji kieleckiej i 11 parafii z archidiecezji krakowskiej, co w sumie dało 152 parafie (plus dwa wikariaty terenowe z własnymi duszpasterstwami). Powierzchniowo diecezja sosnowiecka zajmuje ok. 2 tys. km2, a jej maksymalna rozciągłość z zachodu na wschód wynosi ok. 70 km, z północy na południe ok. 45 km. W granicach diecezji znajduje się 12 miast, w tym 3 duże aglomeracje liczące ok. 100 tys. mieszkańców (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno) oraz 15 gmin wiejskich. Według danych statystycznych parafii za 2010 r., ludność miejska liczy 84,27% wszystkich mieszkańców diecezji, a ludność gmin wiejskich - 15,73%.
Do ważniejszych wydarzeń historii diecezji należą prace I Synodu Diecezji Sosnowieckiej, który rozpoczął się 24 marca 2001 (trwał do 11 grudnia 2004). Do najważniejszych dat należy zaliczyć również wizytę Jana Pawła II 14 czerwca 1999 r. w Sosnowcu, podczas VII pielgrzymki do ojczyzny. W historię diecezji sosnowieckiej od 1995 r. wpisuje się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wśród działań, mających na celu pracę z młodzieżą, na uwagę zasługują organizowane od 2009 r. Spotkania Młodych Diecezji Sosnowieckiej, będące kontynuacją odbywających się od 1993 r. tzw. Forów Młodzieży, które gromadziły w wybranych częściach diecezji tysiące młodych ludzi.
Po śmierci bp. Adama Śmigielskiego nowym biskupem sosnowieckim został ks. prał. Grzegorz Kaszak. Nominację ogłoszono 4 lutego 2009 r. To właśnie z jego inicjatywy 25 marca rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II w roku jubileuszu diecezji. Nawiedzenie świętych symboli zakończy się w niedzielę, 25 listopada.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI stanowczo potępia ideę „małżeństwa homoseksualnego”

2021-09-15 10:51

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

„Koncepcja «małżeństwa homoseksualnego» stoi w sprzeczności ze wszystkimi następującymi po sobie kulturami ludzkości, a zatem oznacza rewolucję kulturową, która przeciwstawia się całej tradycji ludzkości, aż po dzień dzisiejszy” – stwierdza papież-senior we wcześniej nie publikowanym artykule, zawarty w tomie „La Vera Europa Identità e Missione (Prawdziwa Europa, tożsamość i misja), który ukaże się jutro we włoskich księgarniach.

Tekst Benedykta XVI jest najnowszym, żarliwym apelem do Europy, aby na nowo odkryła i potwierdziła swój prawdziwy rodowód i tożsamość, które uczyniły ją wielką i stanowią wzorzec piękna i humanizmu. Książka zawiera wstęp Papieża Franciszka.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI: negowanie natury człowieka prowadzi do samozniszczenia

2021-09-16 20:53

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

rodzina

małżeństwo

homoseksualizm

Vatican News/AFP

Benedykt XVI

Benedykt XVI

Również człowiek ma naturę, która została mu dana. Jej naruszanie bądź negowanie prowadzi do samozniszczenia – ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą w pojmowaniu małżeństwa i rodziny.

Papież Senior napisał tę analizę w związku z publikacją wyboru jego tekstów, które ukazały się dzisiaj we Włoszech w zbiorze pod tytułem: „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”. Książkę wstępem opatrzył Papież Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję