Reklama

Ogólnopolski Konkurs Chóralny w Toruniu

25 października w kościele pw. św. Maksymiliana w Toruniu odbył się 3. Ogólnopolski Konkurs Chóralny „Musica Sacra - Ars Liturgica”, zorganizowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej w Toruniu. Patronat honorowy sprawowali biskup toruński Andrzej Suski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. Konkurs niezwykle udanie zadebiutował na ogólnopolskiej scenie artystycznej jesienią 2004 r.

Niedziela toruńska 46/2008

Toruński konkurs ma swoje źródło w diecezjalnych przeglądach chórów kościelnych. Pewne pomysły zostały później przeniesione na obszar 1. Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej zorganizowanego w 2003 r. w Bydgoszczy, który stał się bezpośrednim impulsem powołania konkursu chóralnego „Ars Liturgica”. To właśnie wyniesione stamtąd doświadczenia i obserwacje skłoniły organizatorów do zaplanowania, a następnie dzięki życzliwości proboszcza parafii ks. prał. Andrzeja Klempa - realizacji konkursu chóralnego w największej świątyni Torunia pw. św. Maksymiliana Kolbego Na Skarpie. Pierwsze dwa konkursy, w 2004 i 2006 r., zostały zorganizowane wspólnie przez Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej w Toruniu i bydgoski oddział Związku Chórów Kościelnych „Caecilianum”. Tegoroczna edycja została przygotowana i zrealizowana samodzielnie przez PSMS. Dla wyraźniejszego zaakcentowania obszaru konkursowego do wcześniejszej nazwy dodano słowa: „Musica Sacra”.
Cele konkursu są zbieżne z celami innych tego rodzaju spotkań artystycznych, są nimi: popularyzacja sakralnej twórczości chóralnej polskiej i obcej, zwłaszcza użytkowej muzyki liturgicznej, przegląd aktualnych trendów repertuarowych, konfrontacja i doskonalenie poziomu wykonawstwa, nawiązanie współpracy między zespołami, a także wymiana doświadczeń w bezpośredniej rywalizacji. Nagrody przyznawane są w dwu kategoriach: chórów świeckich i kościelnych.
Konkurs potwierdził obserwowaną od pewnego czasu tendencję wzrostową poziomu polskiej chóralistyki. W wielu miejscowościach, nawet niewielkich, prężnie działają lokalne zespoły, niektóre śmiało można postawić w jednym rzędzie z chórami akademickimi. Uczestnicy chcą wynosić z takich spotkań, jak najwięcej doświadczeń, usłyszeć opinie o prezentowanym poziomie i wskazówki, co należy jeszcze zrobić, aby ten poziom podnieść.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 20 zespołów, spośród których do konkursu zakwalifikowano 18. Chóry przedstawiły zróżnicowany program - od renesansu do współczesności. Obok repertuaru polskiego został zaprezentowany dorobek europejski, włącznie z twórczością sakralną Wschodu.
Podziwiać trzeba determinację członków PSMS, którzy nie skupili się wyłącznie na samym dniu konkursowym. Stworzyli m.in. możliwość zaśpiewania w czasie porannej Mszy św. transmitowanej przez Radio Maryja, ponadto niektóre zespoły skorzystały z zachęty i zaprezentowały się następnego dnia podczas niedzielnej liturgii w kilku kościołach Torunia. Była to nie tylko promocja dokonań poszczególnych chórów, lecz także miasta, które stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Wydaje się również, że w tak szeroko zakrojoną imprezę artystyczną będą coraz chętniej włączać się prywatni przedsiębiorcy jako sponsorzy poważniejszych nagród, zwłaszcza tych głównych - za II i III miejsce. Pozwoli to także na obniżenie kosztów konkursowych, które ponoszą przecież w dużej mierze zespoły uczestniczące w zmaganiach.
Cieszy zaangażowanie młodych ludzi w propagowanie wokalnej muzyki sakralnej. Na tegorocznym konkursie zdecydowaną większość stanowiły chóry złożone ze studentów i uczniów. Uroczysta Msza św. na zakończenie konkursu, sprawowana pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego, stała się okazją do wspólnego wykonania utworu na rozpoczęcie Mszy św. oraz graduału A. Brücknera „Locus iste” pod dyrekcją wrocławskiej dyrygentki M. Jury-Żegleń.
Jury konkursu stanowił zespół profesjonalistów zajmujących się problematyką chóralną: prof. Jadwiga Gałęska-Tritt (Akademia Muzyczna Poznań) - przewodnicząca, ks. dr Zenon Kołodziejczak (UKSW w Warszawie) oraz ks. dr Mariusz Klimek (UMK w Toruniu).
Można tylko dodać, że gdyby została ustanowiona nagroda publiczności, z pewnością otrzymałby ją zespół „Akord” z Gostyni na Śląsku. Ten zaledwie kilkuosobowy, rodzinny chór pod kierunkiem Agnieszki Patalong okazał się rewelacją konkursu. Ambitny repertuar, świetnie wykonany i emanująca z młodych radość muzykowania podbiła serca słuchaczy. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości ten zespół zdobędzie należne mu miejsce w panoramie chóralnej Polski.
Duże zainteresowanie trzema edycjami, jury złożone z profesjonalistów, dość sprawna organizacja przedsięwzięcia oraz wysoki poziom artystyczny dają mocne podstawy do przypuszczenia, że „Musica Sacra - Ars Liturgica” stanie się znaczącym konkursem obok dobrze już znanych festiwali i konkursów muzyki sakralnej, natomiast Toruniowi przybędzie kolejne wydarzenie kulturalne.
Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej już teraz zaprasza na 4. edycję konkursu „Musica Sacra - Ars Liturgica” w 2010 r. lub - co bardziej prawdopodobne - w 2011 r., aby uniknąć kolizji z równolegle odbywającym się podobnym konkursem chóralnym w Gnieźnie. Stosowne materiały i ogłoszenia będą publikowane na stronie: www.psms.wikidot.com.

Nagrodzeni

Reklama

Kategoria chórów kościelnych
I miejsce - Nagroda Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego - Chór Parafii Farnej w Poznaniu, dyr. Paweł Łuczak, II miejsce - Chór „Discantus” w Gowidlinie, dyr. Sławomir Bronk, III miejsce - Chór „Corda Cordi” w Śremie, dyr. Agnieszka Panas. Nagrody specjalne: Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu ks. dr. Krzysztofa Lewandowskiego - Chór „Basilica Cantans” we Wrocławiu, dyr. Mirosława Jura-Żegleń; Ceremoniarza Katedralnego Katedry Toruńskiej ks. prał. Wojciecha Niedźwieckiego za głębię i duchowość przekazu tekstów sakralnych - Chór „Tibi Mariae” w Grudziądzu, dyr. Małgorzata Gołuńska-Michna; Prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej w Toruniu Bernarda Czajkowskiego za interesujący repertuar konkursowy - Chór „Collegium Cantorum” w Chełmnie, dyr. Michał Rajewski.
Wyróżnienia: Przewodniczącego Rady Artystycznej Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej w Toruniu prof. Czesława Grajewskiego za wykonanie utworu Stanisława Moniuszki - Chór Młodzieżowy w Starogardzie Gdańskim, dyr. Tomasz Radimonas; Prezesa Zarządu Anko System Łukasza Jarmoszewicza za radość w wyzwalaniu energii w śpiewie - Chór „Cantate Domino” w Warszawie, dyr. Adrianna Róża Szmyt; Redaktora Odpowiedzialnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela - Głos z Torunia” ks. dr. Dariusza Żurańskiego za kultywowanie sacrum w środowisku parafialnym - Chór „Vox Cordis” w Warszawie, dyr. Katarzyna Zemler.

Kategoria chórów świeckich
I miejsce (Nagroda Grand Prix) Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego - Chór Kameralny Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, dyr. Anna Olszewska; II miejsce - Nagroda Przewodniczącej Jury prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt - Chór „Akord” z Gostyni, dyr. Agnieszka Patalong; III miejsce - Chór Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyr. Arkadiusz Kaczyński.
Nagrody specjalne: Dyrektora Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Marii Oczko za propagowanie sakralnej kameralistyki wokalnej - Chór „Vesperascit” w Warszawie, dyr. Marta Sulewska; Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Zbigniewa Piotrowskiego - Chór „Con Brio” w Obornikach, dyr. Marcjanna Nowak; Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu Marii Makowskiej za dyrygencki charakter oraz kreatywność w przekazywaniu i propagowaniu muzyki dawnej - Chór „Lutnia” w Malborku, dyr. Bożena Belcarz; Kantora Diecezjalnego Diecezji Toruńskiej za propagowanie ambitnych utworów sakralnych w zespole świeckim - Chór „Appasjonata” w Lubawie, dyr. Marek Józefowicz.
Wyróżnienia: za promowanie mało znanej, a wartościowej literatury w chórach żeńskich - Chór „Fresca Voce” w Bydgoszczy, dyr. Michalina Spychalska; za stylowe wykonanie utworu Mikołaja Gomółki - Chór Nauczycieli „Solidarni” im. Jana Pawła II w Płocku, dyr. Magdalena Ołdakowska.
Oprócz tych nagród, zgodnie z regulaminem, jury wskazało najlepszego dyrygenta III Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego „Musica Sacra - Ars Liturgica”. Nagrodę Dyrygencką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego otrzymał Paweł Łuczak, dyrygent Chóru Parafii Farnej w Poznaniu.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Kim była św. Maria Magdalena i dlaczego akurat ona nazywana jest Apostołką Apostołów? Z ks. dr. Markiem Dzikiem, biblistą, rozmawia Irena Markowicz.

CZYTAJ DALEJ

Słowacja: Na papieskiej Mszy w Preszowie może być nawet 50 tys. wiernych

2021-07-23 19:06

[ TEMATY ]

Msza św.

Słowacja

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

Na Mszy św. w obrządku wschodnim, którą celebrować będzie papież Franciszek we wrześniu w Preszowie, na wschodzie Słowacji, może być nawet 50 tys. wiernych - prognozowali w piątek przedstawiciele Kościoła i tego słowackiego miasta. Przed 26 laty do Preszowa pielgrzymował św. Jan Paweł II.

Wizyta Franciszka ma szczególne znaczenie dla grekokatolików, ponieważ papież będzie przewodniczyć liturgii w ważnym dniu, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego - powiedział greckokatolicki metropolita Preszowa, arcybiskup Jan Babjak.

CZYTAJ DALEJ

Uszczęśliwieni duchem wiary

2021-07-24 10:58

ks. Łukasz Romańczuk

Pielgrzymi właśnie zakończyli nabożeństwo drogi krzyżowej

Pielgrzymi właśnie zakończyli nabożeństwo drogi krzyżowej

Grupa wiernych z Jordanowa Śląskiego i okolic udała się na pielgrzymkę do Lichenia i Kalisza.

W czasie tej autokarowej pielgrzymki nie zabrakło akcentów modlitewnych, które miały na celu pobudzać ducha wiary i wspólnotowości;

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję