Reklama

Media szansą dla uczniów Chrystusa

Pod takim hasłem 25 października odbyło się sympozjum i warsztaty medialne zorganizowane przez redakcję „Niedzieli Legnickiej” i Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej. Okazją była 15. rocznica powstania legnickiej edycji „Niedzieli”. W sympozjum wzięli udział księża, siostry zakonne, katecheci i inne osoby zainteresowane mediami

Niedziela legnicka 46/2008

Sympozjum odbyło się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, a poprzedzone było Mszą św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski, której przewodniczył biskup legnicki Stefan Cichy. W homilii podczas Eucharystii rozpoczynającej sympozjum biskup Stefan Cichy wspomniał o kończącym się Synodzie Biskupów w Rzymie, który był poświęcony Słowu Bożemu. Należy jednak pamiętać, że Jezus, zanim zaczął głosić Słowo Boże, wzywał do nawrócenia, czyli do zmiany sposobu postępowania i myślenia. Również św. Paweł wzywał, aby nawrócenie i poznanie wiary, i Syna Bożego umocniło uczniów Chrystusa, dało im mocne fundamenty życia. Te słowa stają się bardzo aktualne w dzisiejszym świecie, w którym prawdy wiary i sama wiara są podważane, wyśmiewane, spychane na margines życia. Ważną rolę w umacnianiu wiary spełniają media, zwłaszcza katolickie. Dlatego, jak powiedział Biskup legnicki, najpierw powinniśmy dziękować Bogu za to, że te media mamy, a po drugie powinniśmy z nich coraz lepiej korzystać. Mamy już od 15 lat legnicką edycję „Niedzieli”, mamy Radio Plus Legnica, mamy „Gościa Niedzielnego”, własną stronę internetową. „Wszystko to służy ewangelizacji, abyśmy dzięki tym środkom przekazu zmieniali sposób myślenia i postępowania, byśmy dzięki nim nie dali się miotać i poruszać powiewami nauk, które pojawiają się w innych mediach, w których często prawda podawana jest fragmentarycznie, a często też podaję się fałsz. Dlatego tak ważną sprawą jest, byśmy we właściwy sposób korzystali z tych środków, jakie posiadamy” - podkreślił biskup Stefan. W korzystaniu z mediów konieczna jest roztropność, łatwo ulec uzależnieniom od mediów, których jest dzisiaj tak wiele, trzeba się uczyć umiejętności wybierania z nich tego, co dobre, co służy człowiekowi. Współczesne media świeckie koncentrują się najczęściej na informacjach negatywnych, za mało jest mowy o dobru, którego przecież jest wiele. Dlatego dobrze, że mamy media katolickie, które promują dobro i prawdę w życiu człowieka i zachęcają do czynienia dobra. W pracy duszpasterskiej ważną rzeczą jest, by uczyć się powiązania ewangelii z wydarzeniami życia codziennego, o których wiedzę czerpiemy również z mediów, aby wydarzenia codzienności interpretować i oceniać w świetle ewangelii Chrystusa.
Do udziału w tym spotkaniu zostali zaproszeni goście, którzy na co dzień pracują w mediach katolickich. Do Legnicy przyjechał ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny „Niedzieli”, który mówił o perspektywach mediów katolickich oraz ks. Jacek Molka, który wygłosił konferencję na temat Internetu, jako miejsca apostolatu.
Podczas trwania Sympozjum nastąpiła też uroczysta chwila, w której wziął udział pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak. Na jego ręce ks. inf. Ireneusz Skubiś przekazał bowiem specjalną statuetkę „Niedzieli” - „Sursum Corda”, dziękując za przyjęcie tygodnika przed 15 laty do diecezji i za ciągle okazywaną życzliwość temu pismu. Bp Tadeusz Rybak otrzymał tą statuetkę jako trzecia osoba w Polsce.
Zajęcia warsztatowe podzielone były na trzy grupy tematyczne: prasowe, radiowo-telewizyjne i internetowe. Poprowadziły je osoby, które od lat pracują w mediach lokalnych i katolickich: Roman Tomczak z „Gościa Niedzielnego” i ks. Jacek Molka z „Niedzieli”, inż. Jan Tomków z TVK Zgorzelec i ks. Waldemar Wesołowski z Radia Plus Legnica, oraz Witold Zawadzki, specjalista od informatyki, programowania i szkoleń w Centrum Edukacji KANA w Gliwicach.

Ks. Piotr Nowosielski
Sympozjum miało na celu zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje nam współczesny świat mediów. Uczestnicy mogli się przekonać o tym, jak ważne są media we współczesnym świecie, chcieliśmy też przekonać, że my - katolicy nie możemy bać się mediów, że powinniśmy uczyć się je wykorzystywać.

Reklama

Ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”
Jeżeli chodzi o rolę i miejsce prasy katolickiej w duszpasterstwie, to często powtarzam to, co powiedział założyciel „Niedzieli” bp Teodor Kubina, że pismo katolickie ma być dodatkowym wikarym dla proboszcza. Ludzie korzystają z mediów, oglądają telewizję, słuchają radia, czytają prasę. Ważne jest to, aby mieli też możliwość zapoznania się z poglądami katolickimi na dany temat. Dziennikarze katoliccy dają inną czasem interpretację wydarzeń, oceniają je w świetle nauczania Kościoła. My w „Niedzieli” wiele piszemy o działalności Ojca Świętego, o tym, co dzieje się na Watykanie, w Kościele, w świecie. Ponadto akcentujemy rolę rodziny i tradycji narodowych w życiu współczesnym. Prasa katolicka ma pomóc pogłębić chrześcijaństwo. Ona daje możliwość stałej formacji katolickiej. Bez tego nie da się uciągnąć duszpasterstwa.

Ks. Jacek Molka, tygodnik katolicki „Niedziela”
Dzięki Internetowi skraca się czas dotarcia z ewangelią do odbiorcy. Dzięki łączom internetowych z jednego miejsca możemy ewangelizować cały świat. Uważam, że gdyby św. Paweł żył w dzisiejszych czasach, to z pewnością nie pisałby listów, jak to czynił kiedyś, ale byłby pewnie zarządcą potężnego serwera internetowego i miałby strony we wszystkich językach świata. Dzięki możliwościom, jakie daje dzisiaj Internet, możemy ewangelizować w sposób multimedialny, czego najlepszym przykładem jest strona internetowa „Niedzieli”, na której znajdziemy ciekawe strony o św. Pawle, z racji Roku św. Pawła. Mamy na niej filmy, zdjęcia, audycje radiowe, telewizyjne, teksty, które możemy ściągnąć, wysłać, wydrukować i wykorzystać. Oczywiście Internet nie jest celem samym w sobie. On jest tylko narzędziem. Nic nie zastąpi osobowego kontaktu z drugim człowiekiem. Ale dzięki współczesnym narzędziom możemy łatwiej docierać z dobrą nowiną do ludzi, zwłaszcza młodych, którzy w Internecie spędzają wiele czasu.

Anna Jedynak - katechetka
Dzisiaj do dzieci łatwiej trafia się przez obraz, dlatego staram się wykorzystywać media do przekazu słowa. Dzieci niechętnie czytają, ale staram się je zachęcić również do sięgnięcia po prasę, choć nie przychodzi to łatwo. Na swoich zajęciach próbuję tez uczyć właściwego podejścia do mediów i właściwego korzystania z nich. Prowadziłam też zajęcia dla nauczycieli o tym, jak korzystać z mediów, aby później właśnie przez rodziców, przez nauczycieli oddziaływać na dzieci, aby umiały wybierać z programów to, co jest właściwe i dobre. Czasem czuję, że te starania to taka orka na ugorze, media bowiem są wszędobylskie, a dzieci wypełniają nimi każdy wolny czas, towarzyszą im nawet przy odrabianiu lekcji.

Reklama

Anna Czajewicz z Rząsin
W naszej parafii mamy gazetkę. Inicjatywa zrodziła się 2 lata temu, szukaliśmy współpracowników i udało się stworzyć kolegium redakcyjne, do którego należą głównie ludzi młodzi, wielu harcerzy, starsi poddają tematy, dokonują korekty, czuwają nad całością. Nasza parafia obejmuje 4 wsie i mamy współpracowników w tych miejscowościach. „Sygnaturka”, bo taki ma tytuł nasza gazetka, ukazuje się kwartalnie, każda miejscowość przygotowuje swój numer w danym roku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie dzisiaj niechętnie czytają, dlatego staramy się uatrakcyjnić naszą gazetkę poprzez zamieszczanie zdjęć. Zauważyliśmy, że kiedy ludzi widzą siebie lub swoich bliskich na zdjęciach, chętniej kupują i czytają. Poprzez nasze pismo staramy się zjednać te cztery środowiska wiejskie. Jest zawsze słowo wstępne naszego proboszcza ks. Stanisława Bakesa, a później poruszamy różne sprawy: lokalne, świąteczne, przedstawiamy najciekawszych ludzi, ich doświadczenia, jest dział dla dzieci, dział dla rodziców.

Jan Tomków TVK Zgorzelec
Działalność telewizji kablowej w Zgorzelcu jest doskonałym przykładem dobrej współpracy między mediami a dekanatami zgorzeleckimi. Polega ona między innymi na przekazywaniu informacji duszpasterskich, informacji z życia parafii, prowadzimy też pokazy zdjęć z pielgrzymek czy wydarzeń, jakie miały miejsce w parafiach. Te informacje są odnawiane raz w tygodniu. A wszystko to na kanale, na którym jest transmitowane Radio Maryja. Tak więc łączymy fonię i wizję, radio i obraz. Oprócz tego w naszej telewizji transmitujemy Mszę św. Nasza inicjatywa cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Zgorzelca, zwłaszcza wśród ludzi chorych, pozostających w domach, albo ludzi, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w danym wydarzeniu lokalnym czy kościelnym. Myślę, że nasze działania powinny zmierzać w kierunku promowania ludzi młodych. Jest wiele stowarzyszeń, grup, organizacji młodzieżowych działających w parafiach, które organizują wiele ciekawych rzeczy, warto to pokazać szerszemu gronu odbiorców. Trzeba też zachęcać młodych do współtworzenia takich programów. Stawiamy na lokalność, która we współczesnym społeczeństwie jest bardzo ważna.

Wysłuchał ks. WW

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Czy słońce czy deszcz pielgrzymi nie rezygnują [41. PPW - dzień 2]

2021-08-04 22:00

Michalina Stopka

Mimo padającego deszczu, pielgrzymi grup 1 - pokutnej, 18 - karmelitańskiej i 41 - stałej, z uśmiechem na twarzach, a jednocześnie w skupieniu modlitewnym przemierzali kolejne kilometry.

Pierwszym punktem dnia była Msza św. w Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński.

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: Abp Henryk Hoser w szpitalu w ciężkim stanie

2021-07-31 11:49

[ TEMATY ]

abp Henryk Hoser

Artur Stelmasiak

Abp Henryk Hoser

Abp Henryk Hoser

W czwartek, 29 lipca, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC znalazł się ponownie w szpitalu. Stan Arcybiskupa jest bardzo poważny. Biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński prosi o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Arcybiskupa.

Kuria biskupa diecezji warszawsko-praskiej poprosiła wiernych o modlitwę w intencji abp. Henryka Hosera SAC. Poniżej zamieszczamy prośbę biskupa Kamińskiego:

CZYTAJ DALEJ

Francuskie diecezje nawiązują partnerstwo z diecezjami w Libanie

2021-08-05 16:29

[ TEMATY ]

Liban

Caritas

Francja

Vatican News

Podczas wizyty w Libanie zdziwiło mnie, jak często ludzie prosili o modlitwę. To pokazuje, jak wielka jest dziś bezsilność mieszkańców tego kraju – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Stanislas Lalanne, który przebywał w w Libanie, aby nawiązać współpracę między jego podparyską diecezją Pontoise i maronickim wikariatem Sarba. Poprzez nawiązanie takich partnerskich relacji między konkretnymi diecezjami Kościół we Francji chce wesprzeć libańskich chrześcijan.

Bp Lalanne przyznaje, że podczas swego pobytu w Libanie był świadkiem tego, jak mieszkańcy tego kraju walczą o zdobycia produktów pierwszej potrzeby. Wiele osób zwierzało mi się, że ich dzieci szykują się do emigracji – opowiada francuski biskup, podkreślając, że świadczy to o poważnym zagrożeniu dla przyszłości tego kraju. Zastrzega on jednak, że pogrążony w kryzysie Liban nie przestaje go zadziwiać swoją żywotnością a także międzyludzką solidarnością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję