Reklama

Niedziela Lubelska

W czasie lęku odpowiedzią jest wiara

Turowiec - przedostatnie w diecezji rekolekcje "Źródło"

Grzegorz Jacek Pelica

W niedługim czasie parafia pw. św. Barbary w Turowcu na Chełmszczyźnie będzie obchodziła stulecie erygowania. Preludium przyszłorocznego jubileuszu była peregrynacja kopii Krzyża Trybunalskiego, przedostatnia w ramach 6-letniego projektu ewangelizacyjnego „Źródło”, który objął całą diecezję (ostatnia parafia, pw. św. Jana Kantego w Lublinie, podejmie akcję po ustaniu epidemii koronawirusa).


W ramach „Źródła” parafianie najpierw przeżyli rekolekcje (5-8 marca), prowadzone przez ekipę ks. Bogdana Kalinowskiego, a następnie w tygodniu peregrynacji Krzyża gromadzili się na adoracji. Mieszkańcy Maziarni, Krasnego, Wygnańców, Poniatówki, Turowca, Wólki Putnowickiej, Putnowic Wielkich modlili się u stóp Krzyża, zaś w piątek z modlitwą za druhów z OSP z Kol. Putnowice uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Na uroczystość pożegnania relikwii Krzyża w sobotę 14 marca przybył bp Mieczysław Cisło, który przewodniczył Mszy św. w asyście księży dziekanów Andrzeja Sternika i Andrzeja J. Pytera. Pasterz poprowadził medytację przy Krzyżu i wygłosił homilię. Oprawę przygotowali młodzi parafianie z organistą Andrzejem Bartniczukiem. Nad wszystkim czuwał proboszcz ks. Zbigniew Karbowniczek.

Reklama

Ufność i pokora człowieka

We wprowadzeniu bp Cisło przypomniał historię Krzyża Trybunalskiego, jego peregrynacji po wszystkich parafiach diecezji i plany umieszczenia kopii z relikwiami w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lublinie. Nawiązując do obecnej sytuacji, mówił: - „W ostatnim czasie przyroda upomina się o Boga i o pokorę. Przypomina, że człowiek jest istotą kruchą i słabą; nawet wobec wirusa. Potrzeba nam jeszcze większej ufności w Bogu - Stwórcy, który przeznaczył nas do wieczności, aby przez świat iść drogą Bożych przykazań i zostawiać ślad dobra, miłości, prawdy, szlachetnego życia. Pośród ponurości świata mamy stację radości: ten Krzyż! I dopust Boży, aby podjąć refleksję: jestem tylko stworzeniem, a moje życie ma swoje źródło w Bogu”.

Być świadkiem

Reklama

W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do otrzymanych przez Apostołów darów Ducha Świętego, nieodzownych do ich misji, ale także do misji ewangelicznych kobiet, których godność Chrystus afirmuje w powołaniu, wierności aż po Krzyż oraz pełnej czułości posłudze Mistrzowi i zwiastowaniu Kościołowi Zmartwychwstania.

- Stając pod Krzyżem, jesteśmy w Wieczerniku Zielonych Świat, bo to właśnie Duch Święty jest owocem Męki i śmierci Chrystusa. A jest to Duch prawdy i miłości, a duch ludzki unosi się ku Bogu na skrzydłach wiary i miłości (św. Jan Paweł II); wiara jest łaską, która przychodzi przez wychowanie i autentyczne świadectwo życia - mówił Pasterz, przypominając próbę wiary Apostołów, którzy opuścili Chrystusa w Ogrójcu. - Jezus z nich nie zrezygnował i może potrzeba im było tej chwili słabości, aby byli pokorni. Bo grzech powinien uczyć pokory! Świadczy o tym Tomaszowe „Pan mój i Bóg mój” oraz Piotrowe „Panie, Ty wszystko wiesz” i odpowiedź na trzykrotne pytanie o miłość. Dopiero wtedy Piotr wie, co znaczy kochać: pełnić wolę Boga i zachować Jego przykazania oraz respektować wolę kochanego człowieka; a nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół - tłumaczył Ksiądz Biskup.

- Gdy ogarniają nas lęki: co będzie z Kościołem, co będzie z Polską, z Narodem? Odpowiedzią ma być nasza wiara i nasza miłość. Nie czyjaś, moja! - podkreślał Ksiądz Biskup, przywołując postawę św. Matki Teresy z Kalkuty i etapy wiary w doświadczeniu człowieka aż po pełnego pokus „demona południa”, przy którym tak trudno dziękować i wielbić Boga za Jego łaski, przepraszając za upadki i powstając z grzechów. - Brońmy się przed egoizmem, którego tak wiele jest w świecie; przed europejskością bez Boga. Gdy świat odchodzi od Boga, bądźmy świadkami Boga pośród naszej codzienności! Chciałbym, by Duch Święty w naszych domowych wieczernikach był wciąż przywoływany - mówił.

***

- Długo w naszych sercach pozostanie słowo, które do nas skierowałeś i błogosławieństwo - zapewniali wdzięczni parafianie. - Niech Bóg, który jest miłością, obdarza Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania pasterskich wyzwań. Niech wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele, a Matka Boża niech Cię otacza płaszczem opieki - życzyli wierni z Turowca. Życzenia imieninowe wraz z zapewnieniem o modlitwie przyjął proboszcz, ks. Zbigniew Karbowniczek.

2020-03-19 10:00

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: od dziś kaplica relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki ponownie otwarta

2020-06-06 09:08

[ TEMATY ]

rocznica

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Archiwum

Z okazji 10. rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu zostanie dziś zainstalowana gablota z przedmiotami, które miał ze sobą ks. Jerzy w dniu swojej męczeńskiej śmierci. Wydarzenie odbędzie się o godz. 11.00 w kaplicy relikwii, która tego dnia zostanie ponownie otwarta dla wiernych.

W pancernej gablocie zobaczyć będzie można m.in. złoty medalik, który miał na sobie ksiądz Jerzy, honorową legitymację odznaki Akcji „Burza”, wezwanie na przesłuchanie do prokuratury, metalowy obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem pochylającą się nad żołnierzem AK, zapalniczkę z napisem “Solidarność”, czy orzełka.

W pierwszej, wcześniej udostępnionej gablocie, eksponowana jest sutanna, w której zginął ksiądz Popiełuszko, uprowadzony i zabity przez funkcjonariuszy SB 19 października 1984 roku. Legendarny kaznodzieja Mszy w intencji Ojczyzny, które sprawował w latach 80. ub. wieku w kościele św. Stanisława Kostki, przy tej świątyni został też pochowany.

W salach dolnego kościoła, mieści się Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Założył je ówczesny proboszcz, ksiądz prałat Teofil Bogucki niedługo po męczeńskiej śmierci kapłana. W 2004 roku, staraniem kolejnego proboszcza, księdza Zygmunta Malackiego, Muzeum otrzymało nowoczesną, multimedialną formę.

W dziewięciu salach muzealnych znajduje się kilka tysięcy eksponatów, w tym przedmioty osobiste księdza Jerzego, przedmioty związane z jego męczeńską śmiercią, zdjęcia, prezentacje filmowe i dźwiękowe.

Autorzy ekspozycji przedstawiają Błogosławionego jako kapłana, który odpowiedział na otrzymane znaki Boga i przez lata dojrzewał do męczeństwa. Pragnął być księdzem w określonych warunkach historycznych, dla ludzi, których Pan Bóg postawił na Jego drodze. Był świadkiem Chrystusa w trudnych czasach i wielu doprowadził do Boga swoim przykładem.

Dwie gabloty umieszczone w kaplicy relikwii ks. Jerzego Popiełuszki przechowują cenne przedmioty związane z Jego męczeńską śmiercią są odporne na wszelkie naruszenia fizyczne, ognioodporne, z regulowaną wilgotnością i temperaturą, podświetlane.Takie zabezpieczenie śladów pozwoli im przetrwać, by dalej świadczyć o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i umożliwi ich ekspozycję.

Przedmioty, które są świadkami męczeństwa i śmierci duchownego noszą ślady dramatycznych wydarzeń sprzed blisko 36 lat. Są poszarpane, pobrudzone, pełne błota. Dzięki wsparciu MKiDN, żoliborskiemu muzeum udało się przeprowadzić ich podstawową konserwację, tak, żeby ochronić tkaniny i zachować wszelkie ślady dramatu.

Od 1984 roku do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, znajdującego się przy kościele św. Stanisława Kostki obok muzeum, przybyły 23 miliony pielgrzymów. Spośród pielgrzymów i turystów z zagranicy najliczniejszą nację stanowią Amerykanie, następnie Francuzi i Hiszpanie – poinformował KAI Paweł Kęska z Muzeum i Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Księdza Jerzego Popiełuszki.

Kapłan-męczennik wciąż cieszy się niezmiennym kultem. W Polsce jego relikwie są przechowywane w około 990 miejscach, m.in., w kaplicy sejmowej i prezydenckiej oraz w różnych kaplicach więziennych.

Kult kapelana “Solidarności” rozprzestrzenia się także za granicą. Jego relikwie obecne są w 448 kościołach i kaplicach w 61 krajach, m.in. w Wietnamie, Korei Południowej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Od 1984 roku czyli daty śmierci ks. Popiełuszki, do żoliborskiego ośrodka dokumentacji zgłoszono 570 świadectw, także ze świata, dotyczących łask otrzymanych za wstawiennictwem ks. Jerzego. 20 z nich posiada dokumentację medyczną.

W Polsce są już 52 szkoły którym patronuje kapłan z Żoliborza. Jego imię nosi już 219 ulic, placów, z czego 5 za granicą, m.in. w Nowym Jorku i Budapeszcie.

Paweł Kęska zwraca uwagę, że polski męczennik pozostaje dla ludzi z całego świata postacią wciąż ważną i uniwersalną, a nie kimś z dawno minionej historii Polski. “Przed rokiem oprowadzałem pielgrzymów z Palestyny, którzy przejęci biografią ks. Jerzego powiedzieli: tak, to będzie nasz patron, patron prześladowanych chrześcijan, bardzo takiego potrzebujemy” – wspomina Paweł Kęska.

Zdaniem popularyzatora, osoba ks. Popiełuszki i jego znaczenie jest wciąż do odkrycia, m.in. dlatego, że wiele materiałów nie zostało do tej pory opracowanych, nie przeprowadzono również kwerend w archiwach, które mogą zawierać cenne materiały dotyczące działalności kapłana oraz tego, jak była ona na bieżąco oceniana.

Kęska wskazuje, że można dokonać kwerend w archiwach Solidarności, Radia Wolna Europa, w niektórych archiwach kościelnych czy choćby w regionalnych archiwach IPN. Zadaniem do zrealizowania jest z pewnością kompleksowe, wieloaspektowe opracowanie zagadnienia roli jaką spełniał kapłan w życiu publicznym. Wyraził przy tym nadzieję na rychłe rozpoczęcie prac z wykorzystaniem nieopracowanych i nieznanych dotąd źródeł.

***

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z “Solidarnością” i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z przytaczaną przez siebie ewangeliczną zasadą “zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję