Reklama

Półwieczna tradycja

Historia parafii św. Józefa Rzemieślnika rozpoczyna się 28 lutego 1957 r. dekretem erekcyjnym bp. dr. Zdzisława Golińskiego. Zgodę na erygowanie parafii w dzielnicy Sosnowiec-Rudna wydało prezydium WRN. Kościołem tej parafii była wówczas kaplica znajdująca się na głównym cmentarzu.

Rok 2007, to dla parafii św. Józefa Rzemieślnika czas złotego jubileuszu. Centralna uroczystość odbyła się w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, 3 czerwca. Eucharystii połączonej z odśpiewaniem „Te Deum” przewodniczył ordynariusz sosnowiecki, bp Adam Śmigielski SDB. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili księża-rodacy, kapłani z okolicznych parafii, zaproszeni goście oraz parafianie. Przedtem, aby piękniej i głębiej przeżyć jubileusz 50-lecia, wierni uczestniczyli w tygodniowych Misjach św., które przeprowadzili ojcowie z Towarzystwa Jezusowego. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup poświęcił nowy witraż przedstawiający Boga Ojca i Ducha Świętego, który umieszczony został w centralnej ścianie ołtarzowej, nową chrzcielnicę i inne sprzęty liturgiczne. „Złoty jubileusz parafii sprawił, że nasze serca przepełnione są wdzięcznością wobec dobrego Boga i Matki Najświętszej za opiekę nad całą parafią. Ufamy, że dobry Bóg nam pobłogosławi, a św. Józef Rzemieślnik wesprze nas swoim przemożnym wstawiennictwem przed Bogiem” - mówił podczas uroczystości jubileuszowej przedstawiciel parafii, Jerzy Żmudzki. Wdzięczność Księdzu Biskupowi za obecność i słowo Boże wyraziła w imieniu parafii Maryla Wrzałek.

Współczesna parafia

Reklama

Parafia liczy ponad 5 tys. wiernych - ludzi, którzy chętnie uczestniczą w niedzielnych Eucharystiach oraz nabożeństwach w ciągu całego roku liturgicznego, organizują się w różnorakie ruchy i stowarzyszenia parafialne. W tutejszej parafii istnieje wspólnota Żywego Różańca, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka. Swoje miejsce w historii parafii ma również Ruch Światło-Życie, tzw. oaza, która w latach 90. przeżywała swój rozkwit, a od września 2005 r. rozpoczęła swoją reaktywację. Istotną rolę w liturgicznym życiu parafii pełni od początku jej istnienia Liturgiczna Służba Ołtarza, która obecnie skupia blisko 35 ministrantów i lektorów. W parafii zawiązał się głęboki kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy - co środę sprawowana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, która jest poprzedzona nowenną przed obrazem MB Nieustającej Pomocy znajdującym się w świątyni. W każdy wtorek natomiast wierni modlą się o wstawiennictwo do patrona parafii, św. Józefa Rzemieślnika, podczas nabożeństwa o 17.45. Uroczyste Nieszpory eucharystyczne celebrowane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 17.30. Parafianie w pierwszy czwartek miesiąca i pierwszy piątek miesiąca adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Gromadzą się także na Mszy św. wotywnej o Bożym Miłosierdziu w każdy trzeci piątek miesiąca o 18, a także na nabożeństwie wynagradzającym Najświętsze Serce Pana Jezusa za grzechy świata w pierwszy piątek miesiąca oraz na nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Codziennie o 6.30 w świątyni trwa modlitwa różańcowa, zaś w każdą niedzielę o 7.30 śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu.

Z dziejów parafii

Usytuowanie kościoła i budynków parafialnych jest dość nietypowe. Świątynia została wzniesiona w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, dlatego też pewnie nosi tytuł Wszystkich Świętych, zaś patronem wspólnoty jest św. Józef Rzemieślnik, którego wspomnienie, a zarazem dzień odpustu parafialnego przypada 1 maja. Pierwszym proboszczem parafii został ks. kan. Aleksander Konopka, który przez 11 lat organizował życie duszpasterskie nowej wspólnoty. Msze św. były odprawiane wówczas w dni powszednie o 8 rano i w niedzielę o 9 i 11. W 1968 r. dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian przeprowadzono remont kaplicy oraz zakupiono dzwony. W latach 1968-75 w parafii obowiązki proboszczów pełnili: ks. Marian Sztuka, ks. Stanisław Piwowarski i ks. Stanisław Szopa. Trudno było w latach 80. uzyskać od władz pozwolenie na budowę nowej świątyni, a nierzadko graniczyło to z cudem, ale ks. kan. Stanisławowi Szopie udało się uzyskać zgodę na budowę nowego kościoła. Był rok 1982, a rok później, w czasie spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II poświęcono kamień węgielny pod nowy dom Boży.
Budowa kościoła trwała 6 lat. W 1990 r. uroczystego poświęcenia nowego kościoła dokonał bp Stanisław Nowak, ówczesny ordynariusz diecezji częstochowskiej. Choroba coraz bardziej uniemożliwiała pracę duszpasterską ks. Szopie, dlatego też powołano nowego proboszcza - ks. Mariana Wątka, który zatroszczył się o umieszczenie nowego kościoła na mapie Sosnowca. 25 marca 1992 r. Papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” utworzył diecezję sosnowiecka, zaś pierwszy bp sosnowiecki Adam Śmigielski SDB mianował na stanowisko proboszcza parafii św. Józefa Rzemieślnika ks. kan. dr. Stanisława Zychowicza.

Praca duchowa i materialna

W 1993 r. nastąpiły kolejne zmiany. Nowym proboszczem zostaje oficjał Sądu Biskupiego w Sosnowcu, ks. kan. dr Donat Manterys, który z ogromnym zapałem i wielkim zaangażowaniem rozpoczyna pracę w sferze duchowej i materialnej. Troszczy się o grupy działające w parafii, do Kościoła przybliża młodych, podejmuje się też realizacji planów gospodarczych parafii, które rozpoczął budowniczy świątyni ks. Stanisław Szopa. W 1994 r. dzieci pierwszokomunijne ofiarowują nowy Krzyż Misyjny, a w 1995 r. powstaje kruchta kościoła. Cały czas trwają prace nad rozbudową i upiększeniem wystroju świątyni parafialnej. W 1995 r. w kościele pojawia się nowa figura św. Józefa, patrona parafii, potem zakupione zostają konfesjonały oraz witraże. Na uwagę zasługuje witraż o tematyce eschatologicznej, o przemijalności ludzkiego życia - „Memento Mori”. Następnie rozpoczyna się przebudowa i remont budynku za kościołem, powstaje nowy dom parafialny. 10 grudnia 1998 r. Ordynariusz sosnowiecki dokonuje poświęcenia kaplicy św. Józefa Rzemieślnika (tzw. kaplicy zimowej) oraz sali spotkań. Rok później kościół wzbogaca się o dębowe ławki oraz płaskorzeźbę Świętej Rodziny, która umieszczona zostaje na ścianie ołtarzowej. W kaplicy zimowej z kolei zostają zamontowane witraże św. Józefa i Matki Bożej. W 2000 r. trwają prace wykończeniowe domu parafialnego, a w 2001 r. kończą się prace związane z wystrojem terenów wokół kościoła. Zostaje zamontowany witraż z Papieżem Polakiem, Stefanem Kardynałem Wyszyńskim - Prymasem Tysiąclecia, ks. Jerzym Popiełuszką - kapelanem „Solidarności”, św. Bratem Albertem Chmielowskim, św. Rafałem Kalinowskim oraz Matką Teresą Kierocińską - Apostołką Zagłębia. W 2003 r. trwają dalsze prace wykończeniowe w prezbiterium, a w 2004 r. ściana ołtarzowa, jak również ołtarz i ambonka zostają pokryte białym marmurem. W tym samym czasie odnowiono kopię obrazu NMP Częstochowskiej. Ksiądz Proboszcz natomiast, jako wotum wdzięczności po udanej operacji, ofiarowuje do tutejszej świątyni wieczną lampkę, która ma kształt serca. Od czerwca 2006 r. trwają prace remontowe, które mają na celu wykończenie wystroju świątyni. W sierpniu zostaje wstawiony m.in nowy witraż Boga Ojca i Ducha Świętego w centralnej ścianie tzw. ołtarzowej.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament radości

"W centrum przebaczenia jest Bóg, który nas obejmuje, a nie lista grzechów i nasze upokorzenie" - pisze dyrektor wydawniczy mediów watykańskich Andrea Tornielii w swoim najnowszym komentarzu opublikowanym na portalu Vatican News.

Spowiedź jest "sakramentem radości", a nawet "ucztą", zarówno w niebie, jak i na ziemi. We wtorek 14 września, na stadionie w Koszycach, można było odnieść wrażenie, że papież Franciszek patrzy w oczy każdego z młodych ludzi, którzy przyszli go powitać, aby zaprosić ich do przeżywania sakramentu pokuty w nowy sposób. A to, co powiedział do nich Następca Piotra, było pocieszeniem nie tylko dla obecnych, ale dla każdego, kto śledził to spotkanie w telewizji lub w internecie, a nawet gdy tylko przeczytał papieskie przemówienie.

CZYTAJ DALEJ

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

2021-09-13 18:26

Niedziela Ogólnopolska 38/2021, str. IV

[ TEMATY ]

homilia

Vatican News

Jesteśmy dziś konfrontowani z prawdą o naszym wnętrzu – o jasnej i mrocznej stronie podzielonego serca człowieka. Piękne w nas jest to, że mamy dobrą wolę i w zasadzie chcemy być życzliwi, przyjaźni i sprawiedliwi. Pragniemy miłować i być dobrzy. Nie jest to jednak cała prawda. Niestety, między ludźmi toczą się spory i wojny, a najważniejsza linia frontu biegnie w sercu. Naprzeciwko siebie stają w naszym wnętrzu dwa dążenia: by czynić dobro, które buduje, i by czynić zło, które niszczy. Z serca pochodzą szlachetne pragnienia, ale to samo serce jest „rezerwuarem” negatywnej energii, która konkretyzuje się w wadach i grzechach głównych, ogólnie – w pożądliwości i żądzach skłócających nas z Bogiem i bliźnimi. Narzucające się zło bywa oczywiste i wulgarne lub przybiera pozór dobra. Wystarczy przyzwolić na jakiś rodzaj zła, np. na zazdrość, czy ulec żądzy sporu, by wkrótce doświadczyć wszechogarniającego bezładu i popaść we wszelki występek. „Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek” – mówi św. Jakub w dzisiejszym II czytaniu.

CZYTAJ DALEJ

Dziękczynienie za beatyfikację

2021-09-18 20:54

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Kalwaria Rokitniańska

beatyfikacja kard. Wyszyńskiego

Katarzyna Krawcewicz

Pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję” odbyło się 18 września nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej. W jego trakcie dziękowano za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wspólna modlitwa rozpoczęła się Godziną Miłosierdzia w Bazylice Rokitniańskiej. Po Mszy świętej pątnicy przewiezieni zostali do pierwszej stacji „Wieczernik” i rozpoczęło się nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej. Rozważania poprowadził ks. Damian Drop, diecezjalny duszpasterz powołań. Na zakończenie pątnicy odśpiewali Apel Maryjny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję