Reklama

Niedziela Częstochowska

Wystawa: „Na straży granic… Straż Graniczna w II Rzeczpospolitej na zachodnim odcinku granicy polsko – niemieckiej”

4 lutego w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę czasową „Na straży granic… Straż Graniczna w II Rzeczpospolitej na zachodnim odcinku granicy polsko – niemieckiej. Na otwarcie wystawy przybyła młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i nr 3 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4, mundurowi ze Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej”, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, prof. Tadeusz Olejnik, przedstawiciele władz miasta z Przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Akuliczem, sponsorzy wystawy, członkowie Klubu Historycznego im. Gen Grota - Roweckiego.

[ TEMATY ]

wystawa

Zofia Białas

Wystawa powstała ze zbiorów: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum w Praszce, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Archiwum Akt Nowych a także z kolekcji prywatnych: st. chorążego sztab. SG Tadeusza Pruchniewskiego, Przemysława Buckiego, Arkadiusza Kapuścika, Mieczysława Sołtysiaka oraz Ksawerego Jasiaka i Przemysława Wojciechowskiego z IPN.

Zofia Białas

Organizatorami wystawy są: Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu Delegatura w Opolu, Muzeum w Praszce, przy współpracy Placówki Straży Granicznej w Opolu im. Powstańców Śląskich. Patronat nad wystawą objęli: Minister Obrony Narodowej i Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Otwarciu wystawy w Wieluniu towarzyszyły: wystąpienie dra Ksawerego Jasiaka, pracownika IPN we Wrocławiu Delegatura w Opolu, wystąpienie Jana Książka, dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej poświęcone historii Straży Granicznej w powiecie wieluńskim oraz prezentacja dioramy historycznej ze zbiorów Przemysława Buckiego i Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej w Wieluniu”, autorstwa Przemysława Buckiego i st. chor. sztab. Straży Granicznej Tadeusza Pruchniewskiego, składającej się z oryginalnych artefaktów wyposażenia i umundurowania strażnika granicznego, a także dokumentów, odznak z czasów II RP oraz współczesnego umundurowania i uzbrojenia Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Reklama

Historia Straży Granicznej II RP rozpoczęła się w X 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna powołała Straż Graniczno – Wojskową a Ministerstwo Skarbu Korpus Straży Skarbowej, które po połączeniu przyjęły nazwę Straży Aprowizacyjnej. Po reorganizacji w IV 1919 roku powstała Wojskowa Straż Graniczna. Po kolejnych reorganizacjach w roku 1921 mieliśmy do czynienia z Batalionami Celnymi (Bataliony Straży Granicznej do VI 1923 roku). Po likwidacji większości Batalionów powstała do ochrony granic Policja Państwowa oraz Straż Celna, która w 1925 roku liczyła 24 Inspektoraty i 140 Komisariatów, łącznie 6967 funkcjonariuszy. Straż Celna działała do 2 IV 1928 roku.

Zadania Straży Celnej w zakresie ochrony granicy północnej, zachodniej i południowej II Rzeczpospolitej przejęła utworzona 22 marca 1928 roku Straż Graniczna – zawodowa formacja o charakterze policyjno - wojskowym. W latach 1928 – 1939 personel Straży Granicznej składał się z dawnych funkcjonariuszy Straży Celnej i nowo przyjętych do służby. W większości byli to rezerwiści Wojska Polskiego. Wielu członków Straży Granicznej miała przeszłość wojskową, wielu spośród nich dowodziło plutonami i kompaniami podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921) oraz w powstaniach: wielkopolskim (1918–1919) i śląskich (1919–1921).

Głównym celem i tematem wystawy, złożonej z 15 plansz umieszczonych na systemie roll –up (ułożona tematyczne w układzie chronologiczno - problemowym), którą od 4 lutego możemy oglądać w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, jest fragment historii Straży Granicznej na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym XX w. oraz ukazanie jej roli ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych przez nią zadań i czynności służbowych, odzwierciedlających ówczesną sytuację w II Rzeczpospolitej. Wystawa to memento dla mieszkańców ówczesnego polsko-niemieckiego pogranicza (obecnie terenów województw: śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego) o jednej z największych, elitarnych formacji mundurowych II RP, która stała się symbolem Polski niepodległej.

Reklama

Wystawa to także spłata długu pamięci wobec ludzi niezwykłych, patriotów, o których tak naprawdę mało wiemy.

W Informatorze wystawy czasowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Delegatury w Opolu czytamy: Wystawa prezentuje szeroki wachlarz działań oraz dokonań jednej z najważniejszych służb mundurowych w II RP. Poświęcona jest ludziom, którzy wiernie służyli i przelewali krew za ochronę i utrzymanie granic niepodległej Polski. Zawiera najbardziej istotne, przełomowe dla dziejów tej formacji wydarzenia, związane m.in. z przemianami organizacyjnymi w administracji państwowej i wojskowej.

Na wystawie zaprezentowano unikatowe, niepublikowane fotografie i mapy z lat 30-tych XX w. m.in. przejść granicznych Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG, rozmieszczenia Komisariatów i Placówek I i II linii, strukturę i kadrę kierowniczą Inspektoratu Granicznego (nr 13) „Wieluń” (było 5 Inspektoratów Granicznych), sylwetki wybranych strażników granicznych i ich dokumenty, umundurowanie, uzbrojenie oraz różne formy codziennej służby w terenie: począwszy od patrolowania pogranicza, poprzez walkę z przemytem, wykonywanie zadań specjalnych dla ekspozytur wywiadowczych Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pokazano także życie prywatne strażników i ich rodzin po zakończonej służbie.

Ostatnie plansze obrazują wydarzenia z 1 września 1939 r. i tragiczne losy strażników, którzy zginęli we wczesnych godzinach porannych, broniąc zachodniego odcinka granicy II RP. Ci, co nie zginęli, trafili do niewoli niemieckiej i sowieckiej. Wielu zginęło w kwietniu 1940 r., dzieląc los ofiar sowieckiej zbrodni katyńskiej ginąc w Kalininie (obecnie Twer).

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Wieluńskiej i do obejrzenia dwóch równoległych wystaw: „Przywrócić blask…” i „Na straży granic …”

2020-02-04 17:57

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Trzebnickie ślady Wojtyły i Wyszyńskiego

2020-05-26 18:07

Niedziela wrocławska 22/2020, str. IV

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

wystawa

Trzebnica

kard. Wyszyński

Grzegorz Kryszczuk

Wystawa zdjęć dokumentujących obecność kard. Wojtyły i kard. Wyszyńskiego w Trzebnicy

Trzebnica świętowała setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i wspominała kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja miała się odbyć 7 czerwca. Ci dwaj wielcy Polacy kilkukrotnie odwiedzali tutejsze sanktuarium.

Uroczystej Mszy św. 24 maja przewodniczył ks. Piotr Filas SDS, proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy. Na błoniach przed bazyliką ustawiono wystawę zdjęć dokumentujących obecność u grobu patronki Śląska kard. Wojtyły i kard. Wyszyńskiego.

CZYTAJ DALEJ

Kraków: nieznany film z bł. Zbigniewem Strzałkowskim, misjonarzem-męczennikiem

2020-05-29 18:26

[ TEMATY ]

film

misjonarz

męczennik

Peru

Zbigniew Strzałkowski

Wikipedia

Ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski

Odnaleziono nieznany dotąd film z bł. Zbigniewem Strzałkowskim - misjonarzem, który prawie 30 lat temu zginął z rąk terrorystów Świetlistego Szlaku w Pariacoto w Peru. Nagranie, które przedstawia pierwsze miesiące obecności zakonnika na peruwiańskiej misji, zostanie opublikowane już 5 czerwca.

Nagranie pochodzi z lutego 1989 r. i zostało odnalezione po wielu latach. „Ukazuje ono pierwsze miesiące obecności franciszkanów na misji w Peru. Po latach możemy na nim zobaczyć ruchomy obraz bł. Zbigniewa, który dla każdego był bratem i oddał swoje życie za wiarę” - informuje Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto.

Film będzie można obejrzeć 5 czerwca na kanale YouTube „MichaliZbigniew”, który jest całkowicie poświęcony franciszkańskim męczennikom z peruwiańskiego Pariacoto. Już teraz można tam zobaczyć zwiastun nagrania. Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto wciąż zaprasza do kontaktu osoby, które posiadają materiały dotyczące o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

„Jednym z zadań Biura jest zebranie spuścizny błogosławionych, zarchiwizowanie jej cyfrowo, tak, aby także przyszłe pokolenia mogły korzystać z daru, jaki po sobie pozostawili. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się świadectwem łask otrzymanych za ich wstawiennictwem, zdjęciami, innymi pamiątkami po błogosławionych” - podkreślono na stronie www.meczennicy.franciszkanie.pl, gdzie można znaleźć informacje dotyczące życia i kultu błogosławionych z Pariacoto.

Franciszkańscy misjonarze, o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, w 1989 r. zaczęli swoją pracę misyjną w Pariacoto w Peru. Zginęli z rąk terrorystów Świetlistego Szlaku 9 sierpnia 1991 r. Decyzją papieża Franciszka 5 grudnia 2015 r. zostali beatyfikowani. W liturgii Kościoła wspominani są 7 czerwca.

CZYTAJ DALEJ

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

2020-05-31 08:47

[ TEMATY ]

Zielone Świątki

Zesłanie Ducha św.

Adobe.Stock.pl

Dziś - siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.

W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się "Pięćdziesiątnicą" - z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, - bo obchodzi się je 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. "I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał" (Dzieje Ap., II, 2-4).

W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.

Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz "do dzieła, które im wyznaczyłem", czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię. Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma świętego.

Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście obchodzone zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom.

Papież Leon XIII wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście Ducha Świętego, aby dokonał przemiany w naszych sercach, tak jak przemienił Apostołów w Wieczerniku.

W Polsce w niektórych regionach Wielkanoc nazywa się Białą Paschą, a Zesłanie Ducha Świętego - Czerwoną, prawdopodobnie dlatego, że dopiero po Jego zstąpieniu Apostołowie stali się zdolni do dawania świadectwa krwi.

Uroczystość tę powszechnie nazywa się w Polsce Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odnawia się po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem pejzażu. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela. Kościoły, domy, obejścia przybrane są "majem" - najczęściej młodymi brzózkami; posadzkę kościelną, podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają wonnym tatarakiem; wszędzie rozlewa się rzeźwa woń świeżej majowej zieleni.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny.

Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Zwykło się też przedstawiać go w postaci ognistych języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję