Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

28 lutego 2020 r.
W obliczu zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II warto zatrzymać się nad słowami, które zapisał w Liście do młodych: „Bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia nadziei, która jest w was. Zarazem bądźcie świadomi, że są nauczyciele fałszywi, którzy głoszą wam antyewangelię i antykościół, i chcą, żebyście byli podobni do nich – wątpiący i cyniczni”.
Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

27 lutego 2020 r.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński powiedział w jednym ze swoich wystąpień, że „Kościół jest żywym Ciałem Chrystusa. Składa się ze świętych i grzeszników; z ludzi zimnych, letnich i gorących; z pszenicy i chwastu. Dlatego Chrystus dał nam z wysokości krzyża Matkę”. Pouczeni tymi słowami, odrzućmy więc systemy i ludzi, którzy proponują nam seksualizację dzieci od najmłodszych lat. I wprowadzają programy, które są przeciwne zamysłom Boga i przeciwko człowiekowi.

26 lutego 2020 r.
W ten popielcowy dzień Święty Paweł Apostoł wołał do nas z Pierwszego Listu do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem”. Wdzięczni dzisiaj Ojcu Świętemu i Penitencjarni Apostolskiej za dar odpustu na zawsze dla Jasnej Góry. Odkrywajmy wciąż na nowo i potwierdzajmy sobą, że to miejsce jest Konfesjonałem Narodu i Ołtarzem Ojczyzny. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

25 lutego 2020 r.
„Człowieczy los nie jest bajką ani snem”. Tak przed laty pięknie śpiewała Anna German. Wierzymy, że człowieczy los toczy się w Jezusie Chrystusie. Dlatego za Świętym Pawłem musimy postawić pytanie: „Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Jakiekolwiek utrapienie i ucisk, prześladowanie, miecz, czy nagość. We wszystkim tym, odnosimy zwycięstwo w Chrystusie.

24 lutego 2020 r.
Święty Jakub w swoim Liście dopisze bardzo aktualne słowa: „Nie kłamcie przeciwko prawdzie”. Wydaje mi się, że te słowa odnoszą się nie tylko do polityków, ale do naszej codzienności. Dlatego prośmy o życie dla wszystkich narodów. Dla tych, które zostały już dotknięte chorobą koronawirusa i te, które są zagrożone. Czyli: właściwie wszyscy jesteśmy na tej samej mapie ludzkości, oddającej się w ręce Boga.
Matko Życia módl się za nami!

23 lutego 2020 r.
Zanim udzielę błogosławieństwa relikwiami Krwi Świętego Jana Pawła II, chciałbym wobec zagrożeń cywilizacyjnych, które przechodzą przez świat i Europę, jak również zagrożeń chorobowych przywołać bardzo ważne słowa, które Święty Jan Paweł II wypowiedział w czerwcu 1997 roku, na ziemi polskiej: „Proszę was uwierzcie, że Bóg jest. Uwierzcie na dobre i na złe, że jest i jest Miłością, która posyła Syna, aby każdy kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

22 lutego 2020 r.
Jeszcze w czasie pracy uniwersyteckiej Kardynał Karol Wojtyła napisał książkę o bardzo znamiennym tytule: „Miłość i odpowiedzialność”. To jest klucz dla zrozumienia wszystkich jego encyklik, przemówień, pielgrzymek. Postawmy sobie pytanie w kontekście stulecia jego urodzin: „Czy odrobiliśmy tę lekcję, miłości wobec drugiego człowieka, wobec Ojczyzny Polski i wobec Kościoła.

21 lutego 2020 r.
Wobec zbliżającej się beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego postawmy sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego on będąc pasterzem Kościoła, stał się również mężem stanu? Bo myślał o nas, o przyszłych pokoleniach, które przyjdą po nim, a nie o swojej sławie i popularności. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wraz z Księdzem Biskupem Ignacym możemy błogosławić również z biskupem Corrado Melis z Sardynii we Włoszech. Biskupa Corrado zaprosiliśmy również na święto Bożego Ciała, żeby razem z nami przeżył procesję z Bazyliki Archikatedralnej tutaj na Jasną Górę. Abyśmy dali wyraz jedności Kościoła poprzez posługę nas jako pasterzy.

20 lutego 2020 r.
Zwróćmy uwagę na niezwykłą aktualność słów Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Jeśli słowa, które wypowiadamy podsycają nienawiść, nie są prawdą. Jeśli nauka nie służy człowiekowi, nie jest prawdziwą nauką”.

19 lutego 2020 r.
Nietrudno zauważyć, że w naszym pokoleniu bardzo daleko odeszliśmy od tęsknoty, o której pisał Cyprian Kamil Norwid:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów nieba.
Tęskno mi Panie!”

Gdzie człowiek do człowieka wypowiada pozdrowienie:
Niech będzie Bóg uwielbiony,
niech będzie Bóg pochwalony.

Dlatego nam tak bardzo trudno w dzisiejszych debatach, pseudodialogach znaleźć ewangeliczne „tak – tak”; „nie - nie” bez światłocienia i bez kompromisów... i bez kłamstwa. Matko, Królowo Polski, módl się za nami!

18 lutego 2020 r.
Na progu Trzeciego Tysiąclecia Święty Jan Paweł II pouczył nas, że każdy jubileusz jest nasycony zbawczą obecnością Boga i Jego działaniem. Kiedy teraz odliczamy już niecałe sto dni do jubileuszu 100-lecia jego narodzin, uwierzmy w przygotowaną nam łaskę Boga. W ów „chleb razowy” codziennej łaski, którą otrzymujemy. Dlatego nie może nas zabraknąć zarówno tam, w Rzymie na 17 maja br., przy boku Ojca Świętego Franciszka i przy sarkofagu Świętego Jana Pawła II, jak również tutaj w Ojczyźnie, żebyśmy karmili się modlitwą i „chlebem” jego nauczania.

17 lutego 2020 r.
Pod koniec lat siedemdziesiątych Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński zwracał nam uwagę, że Polska Chrystusowa przetrwała, bo nie było dłuższych przerw pomiędzy rzeczywistością rodziny, Narodu i Kościoła. Zapytajmy się o dzisiaj, kiedy te podstawowe rzeczywistości są rozmywane w samych pojęciach, a cóż dopiero powiedzieć w tożsamości. Dlatego prosimy Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła i Królową Polski, módl się za nami!

16 lutego 2020 r.
W encyklice maryjnej Redemptoris Mater Święty Jan Paweł II uczył nas, że tajemnica łaski jest zapośredniczona przez Maryję. W tym samym duchu wypowiada się poeta, który mówi:
Maryjo, jesteś jak serce,
które nigdy nie ma urlopu.
I nawet nad ranem
patrzysz na nas,
szeroko otwartymi oczyma.

15 lutego 2020 r.
W poemacie „Ewangelia” Karol Wojtyła napisał słowa:
Prawda nie sączy oliwy do ran, by nadto nie piekły,
nie wsadza na osła, którego się potem ulicami wodzi –
prawda musi boleć i kryć się.
(...)
Prawda dźwiga człowieka. Kiedy człowiek nie dźwignie siebie,
coraz mniej w tych ulicach prawdy? Czy coraz więcej?
A zatem:
Czy więcej jest na naszych ulicach prawdy czy coraz mniej. Dajmy swoją odpowiedź w kontekście rozpoczętej kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12 lutego 2020 r.
Otrzymaliśmy dzisiaj dar w postaci piątej już Adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka na temat Amazonii. Dziękujemy za decyzje Papieża, które są w niej zawarte. One rozpraszają i zwyciężają wszystkie sensacje medialne, między innymi na temat: święcenia żonatych mężczyzn, czy celibatu. Dlatego prosimy Maryję o pierwszeństwo „ekologii ducha”, a wtedy wszelkie inne ekologie i ekologizmy zostaną na właściwym sobie miejscu.

11 lutego 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień modlitwy w intencji Ludzi Chorych i Służby Zdrowia napisał bardzo znamienne słowa: „Chrystus zna nasze poranione człowieczeństwo. Dlatego ofiaruje Miłość Miłosierną, czyli samego Siebie, Moc odnawiającą”.

10 lutego 2020 r.
W liturgiczne wspomnienie Świętej Scholastyki, siostry Świętego Benedykta współpatrona Europy, postawmy sobie pytanie o prawdziwość i istotę naszej modlitwy. Zapytano kiedyś prostego człowieka wpatrujące się w krzyż, jak ty się modlisz i o co ty się modlisz? Odpowiedź brzmiała: On patrzy na mnie, a ja patrzę się na Niego.

9 lutego 2020 r.
Z Ewangelii Świętego Mateusza usłyszeliśmy bardzo zobowiązujące słowa Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. Dlatego, że On jest Solą ocalającą świat i człowieka. On jest Światłem, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Kto trwa w Nim jest solą i jest światłem.

8 lutego 2020 r.
Przyznajmy, że zdumiewa nas modlitwa młodego władcy króla Salomona o zdolność rozróżniania dobra od zła i prawdy od kłamstwa. Prawda jest jak czyste powietrze, którym się oddycha. Warto to rozważyć w kontekście zbliżających się kolejnych wyborów w naszej Ojczyźnie. Bo jeśli zgodzimy się na hejtowanie i kłamstwo, to dopiero wówczas nie będzie zdrowego klimatu i nie obronimy ani siebie samych, ani naszej Ojczyzny. Dlatego prosimy: Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Stolico Mądrości, módl się za nami!

7 lutego 2020 r.
Dzisiejsza Ewangelia przyniosła nam obraz męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, że jednym z bólów Serca Maryi była wiadomość o ścięciu Jej krewnego Jana, za obronę prawdy Bożej i wskazanie na Chrystusa jako Baranka. Dlatego też nie dziwimy się, że kard. Stefan Wyszyński idąc do Warszawy wpisał ścięcie Jana Chrzciciela, patrona Katedry Warszawskiej w swój herb biskupi. Kardynał był i jest dla nas świadkiem obrony wiary i ojcem Ojczyzny...

6 lutego 2020 r.
Według niektórych sondaży, na progu 2020 roku – jak zauważa o. prof. Dariusz Kowalczyk z Rzymu – niektórzy nie przyznają się do Kościoła. A zaufaniem do Kościoła obdarza tylko 40% badanych. Ojciec proponuje, żeby dopełnić inną jeszcze ankietę. Ilu ludzi wierzy Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, bo to dopiero będzie prawdziwy wynik, czy przyznają się do Niego i Matki, czy ten brak ufności nie zasłaniają grzechy na drodze do Nich? Maryjo, Matko Kościoła i Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

5 lutego 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa zdumienia o Jezusie: „Skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce? Czyż nie znamy jego Matki, Maryi i Józefa, i Jego krewnych”. Dzisiaj i nam zagraża ta pokusa zwyczajności, żeby chociażby w 100-leciu urodzin Jana Pawła II zatrzymać się na kajakach, na nartach, na kremówkach, a nie pójść w głąb tego, co mówił i kim był dla nas, i kim jest dla nas?

4 lutego 2020 r.
Przypomnijmy, że Święty Jan Paweł II do Radomia przyleciał z ziemi świętokrzyskiej, z lotniska w Masłowie na lotnisko wojskowe w Radomiu. W Kielcach błagał nas o walkę o życie, a w Radomiu powiedział: „trzeba ufać w mądrość Narodu, który buduje na Ewangelii, na fundamencie krzyża Chrystusowego i na zaufaniu do Bogarodzicy”. Jako metropolita częstochowski mam prawo powiedzieć z bólem, że po pielgrzymce parlamentarzystów - którym odmawia się prawa pokłonu przed Obliczem Matki - przybywają do Częstochowy ludzie, którzy w walce o prezydenturę, proponują wolność od wszystkiego, poczynając od Boga, a pomijając Jasną Górę...

3 lutego 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że Kościół nie może spać spokojnie, gdy w jego wnętrzu dzieją się wszelkiego rodzaju zła. A stawiam dzisiaj bardzo mocne pytanie: Czy Kościół ma spać spokojnie, gdy na ziemi polskiej dokonywane są kolejne profanacje kapliczek Matki Bożej, czy Krzyża Tysiąclecia w pobliżu Bielska Białej? Zagubiła się nam solidarność Kościoła i Narodu, a każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem, za to, kim jest dla drugich i dla Narodu w Kościele?

2 lutego 2020 r.
Dwa ewangeliczne pojęcia oddają wielostronność i szerokość charyzmatów życia zakonnego: sól i światło. Jezus powiedział do nas wszystkich: „Wy jesteście solą świata i światłem świata”. Nie powiedział powinniście być, tak jak nam przypominają miarę naszego wzrostu świętości ludzie tego świata. Ale czy można sobie wyobrazić świat bez soli i bez światła? Czy przetrwa..., czy będzie żył? Chryste, Światłości świata, prowadź nas w mocy Ducha prawdy i miłości. Matko Chrystusa, módl się za nami!

1 lutego 2020 r.
W czasie rekolekcji wielkopostnych na Watykanie, w 1976 roku, kard. Karol Wojtyła wypowiedział słowa, które nie tracą na aktualności: „Nasza epoka, to czas wielkiej próby i wielkiej nadziei. I pierwszy znak nam dany to jest Chrystus, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą i znak budowania”. I drugi znak to „Niewiasta obleczona w słońce”. Idźmy tą drogą. 1 lutego 2020 r.

2020-01-09 13:26

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Filipiny: kard. Tagle wzywa do szacunku dla życia ludzkiego

[ TEMATY ]

apel

Paweł Kęska/facebook.com

„Zapraszam wszystkie parafie archidiecezji Manili do obchodzenia dziewięciu dni od 21 do 29 sierpnia jako czasu na zanoszenie modlitw podczas każdej Mszy za spokój duszy zabitych w tej wojnie, o siłę dla ich rodzin, wytrwałość dla wychodzących z uzależnienia i nawrócenie dla zabójców” – taki apel wystosował kard. Luis Antonio Tagle.

Odnosząc się do prowadzonej przez rząd prezydenta Rodrigo Duterte krwawej wojny z handlarzami narkotyków, hierarcha w specjalnym liście pasterskim wzywał do znalezienia innego, bardziej pokojowego podejścia do problemu. Wskazał przy tym, że często śmierć w wyniku kampanii władz ponoszą ofiary całego procederu, czyli osoby uzależnione. Wśród nich najczęściej są to ludzie młodzi lub osłabieni psychicznie czy duchowo. Kard. Tagle porównał zabitych bezbronnych do biblijnego Abla i przypomniał, że ich morderstwo stanowi podobną zbrodnię w oczach Boga.

CZYTAJ DALEJ

Ksiądz, powstaniec, patriota. Powieszony przez Niemców na swojej własnej stule

W ciągu 63 dni Powstania Warszawskiego oprócz wielu żołnierzy i ludności cywilnej, wzięli w nim udział również duchowni, którzy stale towarzyszyli walczącym.

Zajmowali się organizowaniem Eucharystii i wspólnych modlitw, udzielali sakramentów, towarzyszyli poległym na ostatniej drodze, a niejednokrotnie oddawali własne życie w walce o wolność Ojczyzny.

CZYTAJ DALEJ

Liga włoska - gol Zielińskiego, Napoli nie zwalnia tempa

2021-09-23 20:46

[ TEMATY ]

piłka nożna

Włochy

Polak

PAP

Piotr Zieliński ustalił wynik w 59. minucie.

Piotr Zieliński ustalił wynik w 59. minucie.

Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Napoli w wyjazdowym spotkaniu 5. kolejki włoskiej ekstraklasy z Sampdorią Genua, zakończonym zwycięstwem gości 4:0. Neapolitańczycy wygrali wszystkie mecze w Serie A od początku sezonu i zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

Goście prowadzili dwoma golami już przed przerwą, a na listę strzelców wpisali się Nigeryjczyk Victor Osimhen (10.) i Hiszpan Fabian Ruiz (39.). Po zmianie stron swoją drugą bramkę zdobył Osimhen (50.), a Zieliński ustalił wynik w 59. minucie. To pierwszy gol Polaka w tym sezonie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję