Reklama

Kościół

Rolnicy dziękowali na Jasnej Górze za tegoroczne plony

– Z szacunkiem patrzymy na wasze spracowane dłonie i radujemy się zebranymi przez was darami Nieba, gratulujemy pięknych plonów mimo zmagań i wielkich trudności pogodowych – tymi słowami o. Marian Waligóra – przeor Jasnej Góry przywitał rolników w niedzielę 1 września podczas Mszy św. kończącej Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie 2019.

Starostowie tegorocznych dożynek Jolanta i Józef Nawroccy z miejscowości Kuźnice w parafii Kramsk wspólnie z dziećmi i wnukami przekazali dożynkowe bochenki chleba bp. Wiesławowi Meringowi – ordynariuszowi diecezji włocławskiej, głównemu celebransowi uroczystości oraz przedstawicielom Kościoła i władz państwowych.

W tym roku święto dziękczynienia za plony zbiegło się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Do tej daty oraz faktu, że mieszkańcy wsi przez wieki żywili i bronili Polaków nawiązywano wielokrotnie w czasie uroczystości.

Reklama

Rolnicy i żołnierze zawsze na posterunku

Prezydent RP Andrzej Duda w przesłaniu do uczestników pielgrzymki, które odczytała w jego imieniu Halina Szymańska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP – przypomniał o zasługach polskiej wsi dla naszej wolności i porównał trud rolnika do służby żołnierza, który trwa zawsze na posterunku. – Pokolenia chłopów walczyły o wolność w czasie powstań narodowych, w czasie wojny bolszewickiej, na frontach I i II wojny światowej, wielu zginęło w pacyfikacjach, wielu zostało wywiezionych do sowieckich łagrów i na przymusowe roboty do Niemiec. Pamiętamy również odwagę rolników, którzy w latach powojennych potrafili skutecznie przeciwstawić się przymusowej kolektywizacji, a następnie upomnieć się o swoje prawa podczas strajków rolniczych, w 1980 i 1981 r. To również im zawdzięczamy wolną Polskę – napisał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że chociaż w ostatnich latach polska wieś bardzo zmieniła się i rolnictwo jest coraz nowocześniejsze, to jednak nadal filarem wiejskich społeczności pozostaje rodzina. Rodzinność wiejskich gospodarstw, pokoleniowa ciągłość i wierność tradycji pozwala produkować żywność wysokiej jakości i odnosić sukcesy na europejskich rynkach. – Dziękuję wszystkim polskim rolnikom za trud pracy na roli i wierność wartościom, które od wieków budują naszą wspólnotę. Wszystkim rolniczym rodzinom życzę wszelkiej pomyślności. Niech Państwa starania przynoszą zawsze jak najlepsze owoce, z pożytkiem dla Państwa i Państwa bliskich oraz całej naszej Ojczyzny. Wiem, że Polska może zawsze na Was liczyć – napisał w przesłaniu Prezydent RP.

Reklama

Bezpieczeństwo żywnościowe to podstawa

Uczestników Dożynek Jasnogórskich przywitał również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wyraził żal, że znaczna część społeczeństwa nie zna prawdziwego obrazu współczesnej wsi. Zaznaczył, że doceniając pracę rolnika powinniśmy mieć świadomość, że dzięki niej mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, które jest podstawą naszej egzystencji i rozwoju innych dziedzin. Naszym grzechem jest marnowanie żywności, a tym samym marnowanie pracy ludzi, marnowanie tego, czego w sposób przemysłowy nie da się wytworzyć. Minister przypomniał o działaniach podejmowanych dla zmniejszenia kosztów produkcji rolnej, jak m.in. subsydiowanie paliwa rolniczego, program wapnowania gleb, pomoc w miejscach, gdzie klęsk, takich jak susza, powodzie, gradobicie, a także podjęcie programów retencji i nawodnień. Duże znaczenie mają wprowadzone ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej i zasadach organizowania się rolników w spółdzielnie. – Wsi trzeba pomagać w sposób racjonalny. Państwo nie jest od tego, żeby robić coś za kogoś. Państwo jest po to, żeby ten potencjał polskiej wsi, ogromny zasób pracowitych, sumiennych i gospodarnych rolników wesprzeć. Nic tak nie smakuje, jak chleb, który spożywamy, bo go wcześniej wypracowaliśmy – podkreśli min. Ardanowski.

Gospodarować roztropnie i odpowiedzialnie

Do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej nawiązał na wstępie kazania bp. Wiesław Mering, który przypomniał, że piekło wojny stworzyła nienawiść, odczłowieczenie serc, pogarda dla drugiego człowieka i wola upodlenia go, a przede wszystkim porzucenie Boga. Nie możemy o tym zapomnieć, nawet gdy zarzucają nam, że kierujemy się ciągle naszym poczuciem martyrologii.

Bp Mering przypomniał, że na Jasnej Górze szukamy zawsze radości ze spotkania z Matką, a także nadziei i siły, które Ona daje. – Tylko tutaj możemy zaczerpnąć i wywieźć nadzieję i siły do dalszego życia – mówił kaznodzieja. Przynosząc dziś dary: symboliczne wieńce, korony, a także owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, uczymy się dzielić posiadanym dobrem, uświadamiamy sobie, że służy ono nie tylko nam i naszym bliskim, ale i wszystkim potrzebującym. Ta świadomość każe nam chrześcijanom czynić sobie ziemię poddaną, ale mamy na tej ziemi znajdować siebie jako mądrych gospodarzy, roztropnych i odpowiedzialnych za uprawianą ziemię. Liczy się nie tylko ekonomiczne traktowanie pracy. Traktowanie plonów, jako daru Boga, uczy nie tylko poczucia odpowiedzialności za ziemię, mądrego gospodarowania ziemią, ale także trudnej sztuki pokory. – Nie wszystko zależy od człowieka – zauważył biskup. Przypomniał też o niezwykłej więzi rolnika z uprawianą ziemią, o której pisali m.in. Bolesław Prus, Władysław Reymont, Maria Dąbrowska i Henryk Sienkiewicz. Tej miłości i szacunku do ziemi uczył także Kościół i księża, wśród nich ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Wacław Bliziński, którzy kierując się ideałami chrześcijańskimi tworzyli organizacje rolnicze.

Wieś – matecznikiem wiary

Od początku chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie wieś była matecznikiem wiary. Świątynie do dzisiaj są ozdobą naszych wsi i miasteczek, a dla wspólnot parafialnych są przedmiotem dumy i fundamentem ich małej Ojczyzny, która integrując i łącząc mieszkańców wytwarza wspólnotę wielkiej narodowej polskiej Ojczyzny.

– Bóg każe człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną, jako mądremu gospodarzowi, każe o nią się troszczyć i być za nią odpowiedzialnym. Chce, byśmy ojczystą ziemię kochali i o tym poleceniu nie wolno nam zapomnieć – kontynuował biskup.

Dodał, że polska ziemia domaga się oczyszczenia z różnych chwastów, m.in. agresji, nienawiści, kłamstwa, „trolli”, których życie oparte jest na sprzeciwianiu się Bożym prawom; którzy usiłują nam wmówić, że człowiekowi zależy tylko na chlebie, rozrywce i posiadaniu. Są tacy, którzy usiłują promować chore ideologie, nastawione na niszczenie rodziny i prowadzą walkę z życiem. Próbują także szerzyć ekonomizm, czyli wartościowanie wszystkiego według korzyści jakie może odnieść człowiek. Religia jest ośmieszana, atakuje się ją, niszcząc tym samym więzi narodowe, społeczne i rodzinne.

Potrzeba moralnej odnowy

– Tylko mężnym przeciwstawieniem się, odwagą, świadectwem umiłowania całego tego dziedzictwa, które ma na imię Polska, możemy obronić wiarę ojców. To jest nasze dzisiejsze Westerplatte, jak uczył Jan Paweł II, na którym naprawdę nie godzi się bawić i radośnie pląsać – kontynuował kaznodzieja.

Trzeba odwagi, by przystąpić do pracy nad odnową moralną naszego kraju. Jest ona trudna, bowiem mimo technologicznych sukcesów stajemy się, jak mówił Benedykt XVI, moralnymi karłami. To trudna praca, bo ona dokonuje się w sercu, ale nie podjęcie jej oznaczałoby, że wiarę traktujemy obojętnie. – Niech Jezus w podejmowanych dzisiaj postanowieniach i zadaniach nas wspomaga – podkreślił bp. Mering.

Modlitwa o pokój i chleb

Na zakończenie Mszy św. bp Edward Białogłowski wypowiedział słowa modlitwy: – W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej polecamy Ci wszystkich obrońców naszej Ojczyzny, tych, którzy polegli w jej obronie, tych którzy zostali naznaczeni stygmatem różnego cierpienia, tych którzy przeżyli tamten, trudny czas i troszczyli się o odbudowę moralną i materialną naszej Ojczyzny. Królowo Pokoju prosimy Cię o dar pokoju oraz o mądrość kierującymi państwami, aby starali się budować pokój na sprawiedliwości i prawdzie. Maryjo Królowo Polski, Oblubienico Ducha Świętego pomóż nam dziękować Bogu za polskich rolników i za wszystkich związanych z sektorem rolnictwa, którzy kochają ziemię ojczystą, troszczą się o gospodarkę rolną, dzielą się owocami swej pracy, aby nie brakło nam codziennego chleba.

Biskup podziękował również kapłanom, którzy modlitwą i głoszonym słowem włączyli się w tegoroczne pielgrzymowanie, podziękował również serdecznie uczestnikom i organizatorom.

2019-09-01 19:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pszczelarskie dożynki

Niedziela bielsko-żywiecka 40/2019, str. 3

[ TEMATY ]

dożynki

PB

Nowy sztandar pszczelarzy został poświęcony

– Przychodzimy dziś z dziękczynieniem za pszczoły, pszczelarzy, przesłanie, jakie przekazują pszczoły, gdy na nie patrzymy, i za owoce ich pracy – powiedział bp Edward Białogłowski podczas 37. Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Bielsku-Białej

Msza św. celebrowana przez bp. Romana Pindla i bp. Edwarda Białogłowskiego w stolicy Podbeskidzia była religijnym akcentem pszczelarskiego dziękczynienia za plony. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele branży pszczelarskiej, delegaci i związkowcy struktur Polskiego Związku Pszczelarskiego, samorządowcy i politycy. Razem z duchownymi modlił się także bp diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adrian Korczago.

W kazaniu duszpasterz rolników i pszczelarzy podkreślił znaczenie pszczół w gospodarce człowieka. – Dziękujemy Panu Bogu za pszczele rodziny, bo one nas także pouczają. Przede wszystkim są mistrzami organizowania życia rodzinnego. Pszczoły żyją w rodzinie. Podziwiać trzeba, jak bardzo zorganizowanymi są pszczele rodziny. Jak bardzo są zdyscyplinowane, jak niezmiernie są pracowite, jak dbają o czystość swojego mieszkania, o jego klimat. Dziękujmy za te dary, które Bóg zsyła przez życie i pracę tych stworzeń – mówił bp Białogłowski. Hierarcha podziękował pszczelarzom troszczącym się o pasieki i tym, którzy dbają o sady i pola służące pszczołom.

Podczas liturgii bp Roman Pindel poświęcił sztandar Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik”. Na koniec pobłogosławił zebranych u podnóża Dębowca wiernych relikwiami św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. Celebrację upiększył swoim śpiewem Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”.

37. Dni Pszczelarza odbyły się w dniach 20-22 września w Bielsku-Białej. Organizatorem spotkania był Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik”. W wydarzeniu wzięli udział pszczelarze z Polski, Niemiec, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech.

– Nasze spotkanie to pszczelarskie dożynki. To radość ze spotkania naszej wspólnoty pszczelarzy, producentów sprzętu, przetwórców, apiterapeutów i samorządowców. W radości uczestniczą nasi przyjaciele z państw ościennych. Pszczelarską wspólnotę łączy nie tylko miłość do pszczół, lecz także troska o kolegów i przyjaciół z branży – powiedzieli organizatorzy spotkania. Beskidzki oddział związku zrzesza 1 436 pszczelarzy, w 37 kołach pszczelarskich. Jego członkowie działają na terenie powiatów: Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec oraz częściowo na terenie powiatów: Oświęcim, Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka i Pszczyna. Opiekują się 26 400 rodzinami pszczelimi.

CZYTAJ DALEJ

Oświadczenie ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim

2020-06-01 15:24

BP KEP

Prezentujemy treść oświadczenia ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim.

W odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji „Niedzieli” w sprawie wywiadu, który przeprowadziłam z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, oświadczam, że publikacja, która ukazała się na stronie internetowej edycji wrocławskiej, została zamieszczona bez wiedzy Redaktora Naczelnego Tygodnika „Niedziela”.
Agnieszka Bugała

Wywiad Agnieszki Bugały z ks. Tadeuszem Isakowiczem–Zaleskim

CZYTAJ DALEJ

Serce Jezusa #6

2020-06-06 07:52

aspekty.niedziela.pl

Zapraszamy do modlitwy i rozważań.

Tekst Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdziecie tutaj 


„Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios”. Ponieważ niebiosa w kosmologii starożytnej były traktowane jako siedziba Boga, Jezus objawiający Ojca jest porównany do bramy, przez którą mamy dostęp do nieba. Wyrażenie „dom Boży i brama niebios” jest cytatem z Księgi Rodzaju 28, 17, gdzie mamy opis walki Jakuba z tajemniczym siłaczem, na pamiątkę której Jakub (odtąd Izrael) postawił stelę, mówiąc: Oto dom Boży (betel) i brama niebios. (ks. Stanisław Ziemiański SJ, Teologia Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, źródło: ampolska.co)


Z Encykliki papieża Piusa XII „Haurietis Aquas”, o kulcie Najświętszego Serca Jezusa:

Gdy widzimy te nader obfite potoki wód, czyli zbawiennych łask ze Serca Odkupiciela, za natchnieniem Ducha Świętego dopływających do niezliczonych mas katolików, nie możemy powstrzymać się, by nie wezwać was, Czcigodni Bracia, byście wraz z Nami najwyższe złożyli dzięki Dawcy wszelkich dóbr, Bogu, wedle słów Apostoła: "Temu, który mocen jest uczynić daleko więcej, niż o to prosimy, albo pojmujemy, według działającej w nas mocy, - Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie czasy i na wieki wieków - Amen".

Skoro złożyliśmy należne dzięki Bogu wiecznemu, teraz pragniemy tą encykliką wezwać Was i wszystkich najdroższych synów Kościoła, byście z wielką pilnością poznali poglądy Biblii, Ojców Kościoła i teologów na fundamentalne zasady kultu Najświętszego Serca Jezusa. Jesteśmy najmocniej przekonani, że dopiero wtedy, przy pomocy światła prawdy objawionej przez Boga, poznacie zasadniczą, najgłębszą istotę kultu Najświętszego Serca Jezusa, wtedy dopiero będziecie mogli należycie ocenić niezrównaną wzniosłość i niewyczerpalne bogactwa darów niebieskich. Z pobożnego rozważania i kontemplacji dobrodziejstw tego kultu wynikną głębsze motywy do godnego uczczenia pierwszego stulecia od chwili rozszerzenia uroczystości ku czci Najświętszego Serca Jezusa na cały Kościół.

Chcemy chrześcijanom podać dobre materiały do rozmyślań i rozważań, by łatwiej mogli poznać istotę tego kultu i zbierać zeń większe pożytki. Zatrzymamy się w tym celu nad niektórymi kartami Starego i Nowego Zakonu, które zawierają objawienia i opisy nieskończonej miłości Boga dla rodzaju ludzkiego, miłości, której nigdy dostatecznie nie zdołamy poznać. Wspomnimy i przytoczymy także komentarze Ojców Kościoła i Doktorów, wreszcie postaramy się naświetlić tę najściślejszą łączność, jaka istnieje pomiędzy tą formą pobożności, którą czcimy Serce Boskiego Zbawiciela a kultem należnym miłości Zbawiciela i miłości Trójcy świętej za miłość dla całej ludzkości. Ufamy, że gdy w świetle Pisma świętego i Tradycji poznamy podstawy i współczynniki zasadnicze tego kultu, wtedy chrześcijanie łatwiej będą czerpać "wody ze zdrojów Zbawicielowych", lepiej doceniać ważność kultu Najświętszego Serca Jezusa i jego właściwe miejsce w liturgii Kościoła, w jego życiu wewnętrznym i zewnętrznym, w jego pracy i dziełach. Wtedy też będą mogli zbierać duchowe owoce dla odnowienia obyczajów, jak tego bardzo pragną Pasterze ludu wiernego.


Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (na podstawie tekstu św. Małgorzaty Marii Alacoque):

Panie Jezu Chryste! Ja … oddaję się i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba. Boskie Serce Jezusa, Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia. Serce pełne miłosierdzia, ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości. Serce pełne miłości, przygarnij mnie do Siebie i spraw, abym poznał Ojca. Niech Twoja miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie. Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę, aby moim największym szczęściem i pełną radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję