Reklama

Kościół

Abp Depo: bez Maryi Częstochowa utraciłaby swoją tożsamość

[ TEMATY ]

Częstochowa

Jasna Góra

abp Wacław Depo

Marian Sztajner

„Bez odniesień do Maryi nasze miasto Częstochowa utraciłoby swoją tożsamość” – mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wieczorem w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył Mszy św. na Jasnej Górze w intencji Częstochowy i jej mieszkańców.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, bp senior Antoni Długosz oraz kapłani częstochowskich parafii. Na Mszy św. zgromadzili się przedstawiciele kapituły Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, osoby życia konsekrowanego, przedstawicie władz samorządowych.

Zobacz zdjęcia: Msza św. w intencji Częstochowy i jej mieszkańców

W homilii abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 15 sierpnia 1991 r. do Rady Miasta Częstochowy z racji otrzymania tytułu honorowego obywatela Częstochowy: „Częstochowa w życiu narodu, Kościoła, Europy, a nawet całej ludzkości znaczy wiele. Jest to imię szczególne. To miasto wyrasta z imienia Maryi i Jej szczególnej obecności”.

Reklama

– Te słowa powracają do Rady Miasta, władz tego miasta, osób duchownych i świeckich jako swoisty rachunek sumienia – podkreślił abp Depo i dodał: „Jakim miejscem byłaby Częstochowa bez wielowiekowego odniesienia do Maryi. Bo pomimo iż historyczny akt ogłoszenia Maryi Królową dokonał się we Lwowie 1 kwietnia 1656 r., to jednak rzeczywistość narodowa i kościelna przeniosła to królowanie na Jasna Górę, a więc do Częstochowy, która odtąd będzie nosiła charyzmat duchowej stolicy Polski”.

– Ta inwestytura nadała Jasnej Górze wymowę, której nie da się usunąć z dziejów Polski, z dziejów Kościoła, z dziejów duszy polskiej, a także z dziejów Częstochowy – wskazał metropolita częstochowski.

Arcybiskup zaznaczył, że „bez odniesień do Maryi nasze miasto utraciłoby swoją tożsamość. Częstochowa nie jest tylko przestrzenią przelotową w pobliżu szlaków orlich gniazd, czy jury krakowsko-częstochowskiej. Nie jest również tylko przestrzenią zabudowaną zabytkami przeszłości, jak klasztor Jasnej Góry, czy kościoły św. Barbary i św. Zygmunta, a także zabudowaną dzielnicami bloków, czy terenami huty”.

Reklama

– Częstochowa była i jest przede wszystkim wspólnotą ludzką, zjednoczoną z Bogiem i pomiędzy sobą przez przedziwne wstawiennictwo Maryi, które doświadczają przez wieki pielgrzymi z Polski i całego świata – kontynuował arcybiskup i przypomniał, że „świadectwami najgłębszymi tego miejsca są pielgrzymki następców św. Piotra: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka”.

Metropolita częstochowski przypomniał również słowa papieża Franciszka: „Jesteście narodem, który w swoich dziejach przeszedł wiele doświadczeń, w tym niektórych bardzo ciężkich i poszedł naprzód z siłą wiary, wspierany macierzyńską ręką Maryi Dziewicy. Ta pielgrzymka do sanktuarium na Jasnej Górze jest dla mnie zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze. Otrzymałem na Jasnej Górze dar spojrzenia Matki”.

– Z tego samego ducha wiary zrodziła się dzisiaj potrzeba naszego zawierzenia, wspólnoty tego miasta, aby otrzymać ten podstawowy dar – spojrzenie Matki. Życiem każdego z nas nie rządzi jakiś przypadkowy los, czy jakieś fatum. Tutaj u stóp Maryi wciąż na nowo uczymy się tajemnicy siebie samych we wspólnocie wiary Kościoła – dodał arcybiskup.

– To prawda, że Kościół jest również rzeczywistością ludzką, która niesie ze sobą ograniczenia, słabości i grzechy – mówił ze szczytu Jasnej Góry abp Depo i przypomniał słowa św. Jana Pawła II z 4 czerwca 1997 r.: „Czyż Chrystus sam nie chciał, by nasza wiara w Kościół zmierzyła się z tą trudnością? ...Jest przecież w Kościele Chrystus przemawiający, Chrystus przebaczający, Chrystus uświęcający. «Nie» powiedziane Kościołowi byłoby równocześnie «nie» powiedzianym Chrystusowi. Nie ma bowiem Chrystusa bez Kościoła i Kościoła bez Chrystusa” – mówił wówczas na Jasnej Górze Jan Paweł II.

Metropolita częstochowski cytując słowa proroka Izajasza: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” przypomniał, że zostały one umieszczone na gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. - Wszyscy zgadzamy się z tym programem zwłaszcza w obliczu wciąż toczących się wojen. Tymczasem zarówno historyczny i konkretny człowiek, jak i światowe, międzynarodowe organizacje, zdają się nie dostrzegać słów, które prorok zapisał wcześniej: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami” – podkreślił metropolita częstochowski.

– Bez wchodzenia na drogę Prawa Bożego, bez wchodzenia na Górę Pana nie będziemy umieli rozróżnić głosów, które przechodzą przez nasz świat. Nie będziemy ludźmi czujnych i rozsądnych sumień, aby sprzeciwić każdej degradacji człowieka poprzez kłamstwo i totalitarne ideologie, które zdają się proponować wizje nowego człowieka – kontynuował metropolita częstochowski.

– Ze zdumieniem przeczytałem informację, że grupa ekspertów ONZ 5 sierpnia tr. w Genewie przygotowała raport mówiący o zakazie tortur wobec ludzi, a jednocześnie prawo do narodzin dziecka nazywa torturą wobec matki i zaleca odebranie lekarzom możliwości sprzeciwu wobec zabójstwa dzieci. ONZ, który w założeniu ma budować pokój na ziemi, przyczynia się do ideologii zła i śmierci ? I my mamy się na to zgodzić – mówił arcybiskup.

Metropolita częstochowski wskazał wiernym, że „z apostołem św. Pawłem odkrywamy taką przestrzeń wolności, która nie jest tylko obroną przez złym użyciem tego daru, ale wolnością, która jest dobrowolnym przylgnięciem do Chrystusa, aby dopiero dźwigać ciężar własnego krzyża na wzór Matki. Tutaj zawsze byliśmy wolni. Ale wolni prawdą, która jest prawdą idącą od Boga dla zbawienia człowieka”.

Abp Depo zacytował również fragmenty „Zapisków więziennych” kard. Wyszyńskiego, który w 13 marca 1956 r. w dniu śmierci Bolesława Bieruta zanotował: „Pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię Mszę świętą za zmarłego; już teraz „odpuszczam mojemu winowajcy”, ufny że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże Miłosierdzie... Wieczorem przypomniałem sobie mój ranny sen, który opowiedziałem księżom przy wieczerzy. Istnieje nie tylko Sanctorum communio. Istnieje w świecie komunikacja duchów ludzkich. Tyle razy w ciągu swego więzienia modliłem się za Bolesława Bieruta. Może ta modlitwa nas związała tak, że przyszedł po pomoc. Oglądałem się za nim, we śnie – i nie zapomnę o pomocy modlitwy. Może wszyscy o nim zapomną rychło, może się go wkrótce wyrzekną, jak dziś wyrzekają się Stalina – ale ja tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie moje chrześcijaństwo”.

Na zakończenie arcybiskup wspomniał również świadectwo zmarłego prof. Edwarda Ciupaka, który był marksistowskim socjologiem i miał udział w dechrystianizacji Polski. Potem jednak nawrócił się i zmarł, przyjąwszy sakramenty. – Przed śmiercią prosił córkę Kasię, aby mu podała krzyż, który otrzymał od bp. Ryczana, wiszący w przedpokoju. Spełniła jego prośbę i trzymając ten krzyż w rękach, umarł. Prof. Edward Ciupak powiedział również, że to cierpienie ofiarowuje za swoją pierwszą córkę prof. Magdalenę Środę – mówił abp Depo.

2019-08-26 22:03

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: Siostry Loretanki świętują 100-lecie powstania

2020-07-06 10:49

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Loretto

loretanki

facebook.com/siostrloretanki

W dniach 5-6 lipca 2020r. na Jasnej Górze odbyło się jasnogórskie dziękczynienie u stóp Matki Bożej Częstochowskiej za 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskie.

Rozpoczęło się ono Apelem Jasnogórskim, nastepnie czuwaniem do rana z Mszą Świętą o północy, której przewodniczył o. Wojciech Kotowski Prowincjał Sercanów Białych.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie.

facebook.com/siostryloretanki

Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI: małżeństwa homoseksualne i aborcja to znaki Antychrysta

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak "duchowej siły Antychrysta" - to słowa emerytowanego papieża Benedykta XVI przytoczone w jego nowej biografii napisanej przez niemieckiego dziennikarza i jego literackiego współpracownika Petera Seewalda.

Obszerny tom z wypowiedziami Benedykta XVI ukaże się w Niemczech w poniedziałek, a w innych krajach - w kolejnych miesiącach. Papież Ratzinger otrzymał tom biografii pod tytułem "Życie" w dniu swych 93. urodzin 16 kwietnia.

Słowa emerytowanego papieża przytoczył konserwatywny amerykański portal Life Site News, a za nim w niedzielę włoski dziennik "La Repubblica", który kolejną wypowiedź nazwał "powrotem Ratzingera".

W rozmowie z Seewaldem powiedział on: "Sto lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o małżeństwie homoseksualnym".

"Dzisiaj ten, kto mu się sprzeciwia jest ekskomunikowany ze społeczeństwa" - stwierdził Benedykt XVI. To samo - dodał - odnosi się do "aborcji i tworzenia istot ludzkich w laboratorium".

"Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś się mu sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką" - oświadczył Benedykt XVI. (PAP)

sw/ mars/

CZYTAJ DALEJ

USA: Prezydent Trump oficjalnie wycofał swój kraj ze Światowej Organizacji Zdrowia

2020-07-07 22:14

[ TEMATY ]

USA

Donald Trump

WHO

Wikipedia

Prezydent Donald Trump oficjalnie wycofał USA ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zarzucając jej spóźnioną reakcję na pandemię koronawirusa - poinformował we wtorek na Twitterze wywodzący się z Partii Demokratycznej członek Komisji Senatu ds. zagranicznych Robert Menendez.

Zdaniem Trumpa reakcja WHO na wybuch pandemii koronawirusa nie była właściwa, gdyż Chiny "całkowicie kontrolują" tę organizację. Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.

29 maja Trump oświadczył, że USA zrywają relacje z WHO.

Środki, które miały być skierowane z budżetu USA do WHO, zostaną przekazane innym organizacjom, zajmującym się zdrowiem publicznym - zapowiedział przywódca USA. Składka Stanów Zjednoczonych do WHO była największa ze wszystkich krajów świata. W 2019 roku amerykański rząd przekazał WHO ok. 400 mln USD, czyli ok. 15 proc. budżetu tej organizacji.

Przekazana ONZ notyfikacja o wycofaniu się USA z WHO wchodzi w życie za rok, 6 lipca 2021 roku. (PAP)

jo/ mal/

arch.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję