Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2018 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

14 października 2018 r.
Godzi się przypomnieć, że na Jasnej Górze w czasie Milenium 1966 roku, stał pusty fotel, przygotowany dla papieża Pawła VI. Zapełniono go tylko różami wdzięczności i modlitwy. Ówczesne władze komunistyczne nie dopuściły do jego obecności i misji Kościoła… Dzisiaj jesteśmy wdzięczni Bogu za dar jego wyniesienia na ołtarze i ogłoszenia go naszym świętym patronem. Kolejny Następca Świętego Piotra, Papież Benedykt XVI złożył w 2006 roku na Jasnej Górze srebrną różę Pawła VI.

13 października 2018 r.
W dniu jutrzejszym Kościół będzie radował się kanonizacją świętego papieża Pawła VI, papieża naszego czasu. Wielkiego papieża, który poprowadził dzieło Kościoła na drogach Soboru Watykańskiego II. Kiedyś powiedział bardzo znamienne słowa: "Nie można kochać prawdziwie Chrystusa bez miłowania Kościoła, bo Kościół jest domem, w którym możemy odnaleźć siebie, swoją godzinę błędów i odejścia oraz godzinę powrotu".

12 października 2018 r.
W duchu Synodu pytamy się: skąd czerpać światło dla rozeznania powołania i dla wytrwania w powołaniu? Odpowiedź jest jedna. Jezus dał nam swojego Ducha Świętego, który nie tylko oświeca rozum, ale również pobudza wolę do dobrego i do wierności. A Maryja jest wzorem posłuszeństwa wiary w Duchu Świętym.

11 października 2018 r.
Dnia 11 października 1962 roku, Ojciec Święty Jan XXIII zainaugurował Sobór Watykański II. Jego podstawowym zadaniem było odpowiedzieć na pytanie: Kim jesteś, Kościele w świecie współczesnym? Jedną z najważniejszych odpowiedzi jest ta: „Kościół jest niejako w Chrystusie, sakramentem, czyli znakiem widzialnym zjednoczenia Boga z ludźmi i jedności całego rodzaju ludzkiego”. Jesteśmy wspólnotą osób zjednoczoną z Bogiem i pomiędzy sobą. A to jest różnica pomiędzy wspólnotą a grupą, która może być zbiegowiskiem i tłumem nie mającym swoich imion. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Kościoła: Módl się za nami!

10 października 2018 r.
W duchu zawierzenia, które Ksiądz Biskup Henryk Tomasik wypowiedział w imieniu Rodziny Szkół Świętego Jana Pawła II, warto dzisiaj przypomnieć reaktywowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży po II wojnie światowej, jak również dzieła Ogólnopolskiej Caritas. I niech nas połączy tekst, który dzisiaj odmawiamy w Brewiarzu kapłańskim z Listu świętego Pawła do Efezjan: „Bogu, który mocą działająca w nas, może uczynić nieskończenie więcej, niż to, o co prosimy czy rozumiemy”. Jemu chwała w Kościele po wszystkie wieki wieków. Amen.

5 października 2018 r.
Zjednoczeni na modlitwie w intencjach Synodu Młodzieży całego świata, zwłaszcza naszej Ojczyzny, przywołajmy pewien obraz, który zapisał św. Jan Paweł II. Kiedy w 2000 roku przyglądał się tłumom pielgrzymów idącym, aby przekroczyć próg Bazyliki Świętego Piotra. Jak powiedział, zastanawiał się, ile każdy z nich i każda wnosi w tę przestrzeń Kościoła radości i nadziei, ale również niepokoju i bólu. Bo w Kościele nie idziemy w pojedynkę, idziemy razem, zjednoczeni z Bogiem i pomiędzy sobą. Odkrywajmy Kościół tajemnicę zjednoczenia.

4 października 2018 r.
Jest wiele racji w takim porównaniu, że ludzie święci są podobni do gwiazd. Bardzo trudno je osiągnąć, ale w ciemności pokazują drogę. Dlatego prośmy wszystkich naszych świętych patronów, których otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, aby nas wspomagali na naszych drogach. I w doświadczeniach zewnętrznych i wewnętrznych Kościoła.

3 października 2018 r.
Jest wiele racji w takim porównaniu, że ludzie święci są podobni do gwiazd. Bardzo trudno je osiągnąć, ale w ciemności pokazują drogę. Dlatego prośmy wszystkich naszych świętych patronów, których otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, aby nas wspomagali na naszych drogach. I w doświadczeniach zewnętrznych i wewnętrznych Kościoła.

3 października 2018 r.
Gdy rozpoczął się Synod Biskupów na temat młodzieży, warto przywołać słowa świętego Piotra Apostoła: "W każdej chwili bądźcie gotowi do obrony i uzasadnienia nadziei, która jest w was. Nadziei, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego”. Te słowa odnoszą się nie tylko do młodych. To jest zadanie dla każdego i każdej z nas. Obrona i uzasadnienie nadziei, która jest w Bogu.

2 października 2018 r.
Pragnę zaświadczyć, że jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika. I dlatego w duchu teologii dogmatycznej, trzeba nam zauważyć, że żyjemy dzisiaj w czasach, które są szczególnym wyzwaniem. Najpierw przeciwko Panu Bogu jako Stwórcy świata i człowieka. Później negujemy istnienie aniołów - duchów niewidzialnych, a wreszcie umniejszamy godność człowieka i wtedy nie rozumiemy już tego podstawowego rozróżnienia mężczyzny i kobiety. Potrzebujemy więc Bożej pomocy, dlatego tutaj jesteśmy.

1 października 2018 r.
Jednym z najtrudniejszych pytań Ojca Świętego było: „Czy ludzie święci są po to, aby nas zawstydzać?” Mogą być i po to, żeby przywrócić w nas utraconą hierarchię wartości. Święty Stanisław Kostka, Patron tego roku; Patron polskich dzieci i młodzieży miał zaledwie 18 lat. A Patronka dnia dzisiejszego Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przeżyła też zaledwie 25 lat. Umierała w 1897 roku, ale odkryła, że „Kościół ma serce i ona ma w tym Kościele swoje miejsce”. Idźmy jej śladami, odkrywajmy miłość miłosierną Boga.

30 września 2018 r.
W ostatnich dziesiątkach lat Następcy Świętego Piotra: Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI, Ojciec Święty Franciszek natrudzili się, aby zaprzeczyć nowej wersji „credo chrześcijańskiego”. Które mówiło i podpowiadało: "Wierzę w Boga, a nie wierzę w Kościół; wierzę w Chrystusa, a nie wierzę w Kościół". A dzisiaj te podpowiedzi idą dalej: "Dla oczyszczenia Kościoła nie ufajmy księżom, nie wierzmy księżom". Tu nie chodzi o wiarę w księży. Tutaj chodzi o prawdziwą wiarę w Chrystusa i Jego Kościół. Dlatego w czasie każdej Eucharystii Kościół modli się: „Od wszelkiego zamętu, wybaw nas, Panie!”

29 września 2018 r.
Nadszedł czas, aby z pomocą łaski Bożej na nowo i głębiej przemyśleć prawdę o Kościele, który jest Chrystusowy. Który jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Chyba dobrze to zadanie podpowiadał nam umierający Święty Maksymilian Maria Kolbe. Kiedy zauważono, że on jeszcze nie umarł, rozkazywano mu: "patrz na ziemię, nie patrz się w niebo". To jest nasze zadanie. Podnieśmy głowy i dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy w Jego wspólnocie życia.

28 września 2018 r.
Przypomnijmy, że 28 września 1958 roku, w Krakowie na Wawelu został wyświęcony na biskupa - dziś już święty - Jan Paweł II, wówczas ks. Karol Wojtyła. Warto przypomnieć jedno światło z jego nauczania: „Kto szuka prawdy i dobra, musi mieć świadomość, że nie będzie miał nieraz obrony wobec ciosów zła. Bo tak postępowano wobec Chrystusa". I dlatego dziś tak samo się postępuje.

27 września 2018 r.
Kiedy wpatrujemy się w ołtarz Jasnogórski razem z Obrazem Matki Bożej dostrzegamy potrójną miłość. Maryja trzyma Wcielonego Syna Bożego, to jest pierwszy stopień. Drugi – pod obrazem widzimy Chrystusa Ukrzyżowanego, Miłość Ukrzyżowaną oraz tabernakulum – Miłość eucharystyczną. Te trzy stopnie objawienia się miłości Bożej schodzą do nas. Uwierzmy! Do każdego z nas i ta miłość ogarnia nas nie tylko na ten czas naszego życia, ale na zawsze…

24 września 2018 r.
Jednocząc się z pielgrzymką Ojca Świętego Franciszka zarówno na Litwę, Łotwę i Estonię, spróbujmy odnaleźć się w tych trzech hasłach: „Obudź moje serce”; „Okaż się nam Matką” i „Jezus Chrystus naszą nadzieją”. Błogosławimy tej drodze…

23 września 2018 r.
Przed 25 laty, we wrześniu 1993 r. św. Jan Paweł II pielgrzymował na Litwę. W czasie tej pielgrzymki ochrzcił 10 osób - od małego dziecka po dorosłych ludzi, przypominając Chrzest Litwy z woli Królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły.
Dzisiaj jesteśmy świadkami apostolskiego pielgrzymowania Ojca Świętego Franciszka. Przy ołtarzu na Eucharystii był obecny obraz Matki Bożej Trockiej, która została ukoronowana na prośbę króla polskiego w 1718 roku, a więc rok po koronacji naszego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Módlmy się o jedność wiary dla narodów Europy, a szczególnie Polski i Litwy.

22 września 2018 r.
Trzy słowa określają nasze zadania. Pierwsze rozpoznać prawdę o sobie, ale tę, która idzie od Boga, a nie według modeli tego świata. Następnie - odzyskać, odbudowywać zaufanie wobec siebie nawzajem. Kto mi mówi prawdę i w kogo mam uwierzyć, a komu mam przebaczyć? Trzecie to wspólnota. Tu nie chodzi o konsumpcję, dzielenie się tylko dobrem, które należy do tego świata. To oznacza poświęcenie się dla siebie nawzajem. Tej drodze i tym zadaniom błogosławimy.

19 września 2018 r.
Kościół wspomina dzisiaj Świętego Januarego, biskupa Benewentu, który zginął za czasów Dioklecjana w 305 roku. Dzisiaj w godzinach porannych jego krew znów stała się płynna. Każdego roku ludzie oczekują owego cudu, który dla nich oznacza błogosławieństwo.
Dobrze, że tutaj, na Jasnej Górze w ostatnim czasie również została opracowana wydana książka pod bardzo znamiennym tytułem: "Cuda dzieją się po cichu". Wskazane wydarzenia skierowują nas ku źródłu: ku tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa. To zwycięstwo nad grzechem i śmiercią dokonało się też w ciszy Wielkanocnego Poranka.
Uwielbiajmy Boga za Jego cuda, które dzieją się również dla nas.

14 września 2018 r.
Tego wieczoru łączymy ze sobą święto Podwyższenia Krzyża Świętego ze wspomnieniem Matki Bożej Bolesnej, które przypada jutro. Trzeba przyznać, że o ile jednym tchem wypowiadamy słowa Jezus Maryja, to o tyle trudniej nam odważnie stanąć w obronie tych imion, zwłaszcza, gdy są przywoływane po to, żeby je obrażać. Dlatego prośmy Chrystusa i Jego Matkę o odwagę wiary.

12 września 2018 r.
Wśród wielu tytułów, którymi przyzywamy Maryję jako pośredniczkę u boku jedynego Pośrednika, jest tytuł: "Matka Zwycięska". Myślę, że dowodzą tego trzy ze sobą zestawione daty: obrona Jasnej Góry - 1655 r., obrona Europy i zwycięstwo pod Wiedniem - 1683 r. i Cud nad Wisłą - 1920 r. Maryjo, zwyciężaj!

07 września 2018 r.
Śp. ks. prof. Włodzimierz Siedlak z Radomia napisał kiedyś, że ktoś stojący z boku mógłby pomyśleć, że Polacy i katolicy w Polsce to mają taki masowy "szał" wobec kobiety, która nazywają Maryją. A to nie jest żaden szał. To jest szukanie odblasku Boga w człowieku na wzór Maryi. I dobrze, że szukamy dzisiaj tak licznie i razem, z młodzieżą harcerską, niestety, też podzieloną, ale również w stowarzyszeniach i bractwach. Bądźmy razem, przez Maryję ku Chrystusowi.

06 września 2018 r.
Tutaj na modlitwie nasze zadania są potrójne. Najpierw wpatrzeć się w oblicze Syna i Matki i uczyć się jedności z wolą Boga i jedności pomiędzy nami. Drugie zadanie to zachować swoją twarz, strzec granic swojego człowieczeństwa. A trzecie - nie nakładać masek. Bo pod tą postacią wystąpił szatan, już w ogrodzie Eden. Maryjo. Matko Kościoła, Matko Jedności, módl się za nami.

05 września 2018 r.
Za Autorem Listu do Hebrajczyków dzisiaj z wiarą powtarzamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam także na wieki. Zawsze żyje, aby wstawiać się za nami”. To On dokonuje cudów, na prośbę swojej Matki i Fatimskich Dzieci, które wyprosiły cud dla obecnego wśród nas Lucasa di Oliveira. Przyzywajmy również wstawiennictwa wszystkich naszych Błogosławionych i Świętych Męczenników.

04 września 2018 r.
Kościół w Polsce wspomina dzisiaj Błogosławione Siostry Nazaretanki Męczenniczki z Nowogródka na Białorusi, które ofiarowały swoje życie ratując tym samym skazanych na śmierć ojców rodzin. Pragnę – również dziś – przypomnieć „krwawy poniedziałek” Częstochowy, z 4 września 1939 roku, kiedy rozstrzeliwano ludzi na ulicach i przy katedrze, blisko 700 osób. A około dwóch tysięcy wpędzono do katedry na 48 godzin niepewnego losu. Ekshumacja zabitych następowała w marcu i kwietniu 1940 roku następnego roku. Niech ci męczennicy i męczenniczki powracają do nas…, przywracając utraconą pamięć i jedność.

03 września 2018 r.
Dziękując tego wieczoru, za wierność łasce wszystkich byłych żołnierzy-alumnów, a dziś arcybiskupów, biskupów i kapłanów, wspomnijmy na przygotowywane ataki na Kościół, na słabość i grzechy duchowieństwa w kontekście dwóch tytułów filmowych. O Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszce noszącym tytuł „Wolność jest w nas”, a ostatnio, z racji powstania warszawskiego obejrzeliśmy spektakl pod tytułem: „Wolność we krwi”. Jedna i druga jest darem, bo wiemy komu zawierzyliśmy, pomimo ludzkich słabości i komu chcemy być wierni: Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Królowo Polski, módl się za nami! Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami!

02 września 2018 r.
Dzisiaj na Jasnej Górze dziękowaliśmy Bogu za owoce ziemi i pracę rąk ludzkich. Wspomnijmy czas, kiedy na ulice Polski wychodzili robotnicy z transparentami: „Chleba i pracy”. Dzisiaj nie brakuje nam chleba, nie brakuje również pracy. Ale jak chyba słusznie zaznaczył jeden z poetów – pochodzący z Gdańska – „Nie chleba nam brak, lecz Twej obecności Panie” i dlatego brak nam jedności… Prośmy Maryję, Królową Polski o jedność i prawdziwą solidarność.

01 września 2018 r.
Zanim udzielimy jeszcze błogosławieństwa, razem z Księdzem Biskupem Edwardem, wiernym duszpasterzem ludzi służby ziemi, chciałbym przywołać pewien obraz – z pewnością nam znany. Kiedy Święty Jan Paweł II przybywał do Polski, przyklękał i całował tę ziemię. Jak sam mówił, składa pocałunek jak na ręce własnej matki, bo ta ziemia jest matką. Nie wstydźmy się tego znaku, ucałowania naszej ziemi i błogosławienia jej. I tak uczmy nasze dzieci na przyszłe pokolenia.

30 sierpnia 2018 r.
W czasie stanu wojennego wołaliśmy: „Nie ma wolności bez Solidarności”. A dziś? Życie w wolności, niepodporządkowane prawdzie rozbiło naszą jedność i solidarność! Matko, polskich dróg do wolności, módl się za nami!

23 sierpnia 2018 r.
Podczas ostatniej audiencji generalnej Ojciec Święty Franciszek wskazał nam na źródło i fundament naszego życia: krzyż Jezusa. Prosił: „Uczcie na nowo siebie i wasze dzieci znaku krzyża, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. To nie jest ozdobnik, to nie jest dodatek. To jest znak wiary i tożsamości naszego Narodu.

22 sierpnia 2018 r.
Świat współczesny zdaje się nie rozumieć pojęć: „dziewica", „królowa", a nawet: „matka" czy „ojciec". Bo wcześniej zostały one odarte z miłości. A czy można żyć bez miłości?

21 sierpnia 2018 r.
W kontekście zbliżającego się Kongresu ds. Rodzin w Dublinie warto przywołać słowa Świętego Jana Pawła II: "Kościół zdradziłby człowieka, gdyby nie głosił mu orędzia o rodzinie." Nie ulegajmy więc presji krzyczącej mniejszości, która próbuje zmieniać nam nie tylko myślenie, ale również i prawo.

20 sierpnia 2018 r.
W dniu wczorajszym Święty Paweł w Liście do Efezjan napisał do nas bardzo ważne słowa: "Postępujcie jako mądrzy, a nie niemądrzy, bo dni są złe”. W tym samym duchu pisał kiedyś Karol Wojtyła w swoim poemacie pt. „Robotnik z fabryki broni”:

„Świat, który tworzę, nie jest dobry –
lecz ja nie tworzę złego świata!
Ja tylko toczę drobne zakrętki…
Czy to wystarcza?”

19 sierpnia 2018 r.
Nasza pobożność i duchowość maryjna opiera się na skrzydłach wiary i rozumu. Dlatego nie dziwmy się, że niektórzy, odchodząc od rozumu, będą atakować wiarę. Maryjo, Matko Eucharystii, módl się za nami!

17 sierpnia 2018 r.
Nasze wpatrywanie się w Jezusa i w Maryję, jak mówił ksiądz biskup Andrzej Przybylski na początku Nowenny, ma bardzo zasadniczy cel - miłość. Rozumiemy, że bez miłości nie wypełnimy zobowiązań, na które wskazuje Maryja: "Uczyńcie wszystko, co mój Syn Wam powie".

16 sierpnia 2018 r.
Zapytano kiedyś Ojca Świętego Jana Pawła II: Po co pomnażamy nasze zawierzenia? Odpowiedź papieża była prosta: „Tu nie chodzi o ilość, tutaj chodzi o osobistą i bardzo konkretną w czynach, odpowiedź wiary na miłość Boga przez Maryję”.

14 sierpnia 2018 r.
Po raz kolejny spełniają się dzisiaj słowa świętego Jana Pawła II: "Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu". Myśmy mieli taka świadomość i dlatego osiągnęliśmy cel. Jesteśmy tutaj, razem jedno. I postawię bardzo ważne pytanie: Jak się nieraz kończy droga tych, którzy zawierzyli Bogu przez Maryję? Odpowiedź dają dzisiaj ci, których Maryja przeprowadziła „z życia do Życia” w wigilię swojego Wniebowzięcia: Święty Jacek Odrowąż, Święty Stanisław Kostka i Święty Maksymilian Maria Kolbe.

13 sierpnia 2018 r.
Kiedyś, w latach osiemdziesiątych „Solidarność” oznaczała protest i walkę. A dzisiaj, w czasach pewnego dobrobytu „nasza solidarność” – również ta pielgrzymia – ma oznaczać zdobywanie utraconej jedności z Bogiem i pomiędzy sobą.

12 sierpnia 2018 r.
Pielgrzymując drogami naszej Ojczyzny, chodzimy drogami Kościoła. A na tej drodze spotykamy Ewangelię i Eucharystię. I niech nikt nie pomyśli, że Chrystus jest przeciwko człowiekowi. Jeśli się tak myśli, rozmija się z prawdą i tą historyczną, i dnia dzisiejszego, wypisaną w naszych sercach.

11 sierpnia 2018 r.
Taka jest już nasza rzeczywistość, że w pielgrzymim trudzie musimy się przebijać nie tylko przez upał i słońce, ale również przez oberwanie chmur i burze. Ale najważniejsze, że jesteśmy razem. Bo wierność jest wołaniem o miłość i wierność jest „pomnożoną miłością”. Z serca wszystkich błogosławimy - tych obecnych tutaj i tych, którzy są w drodze.

10 sierpnia 2018 r.
Wielkość Maryi polega na tym, że Ona nie koncentruje nas na sobie, ale prowadzi do Chrystusa. Dlatego mówi do Niego o każdej i każdym z nas. W tym jest sens naszego pielgrzymowania na to miejsce. Trzeba wiedzieć, do Kogo idę...

26 czerwca 2018 r.
Podczas gdy w parlamentach europejskich odmienia się na wiele sposobów zarówno imię Polski, jak i Węgier, my przychodzimy tutaj przed Oblicze Matki wskazującej na Syna. To jest nasz fundament i nasze źródło życia. Na wierność tej łasce z serca błogosławimy.

25 czerwca 2018 r.
Każde nasze pielgrzymowanie i każda nasza modlitwa wypływa z wiary i nadziei, bo „wie Ojciec Niebieski, czego nam potrzeba wpierw nim Go poprosimy”. Niech Matka niezawodnej nadziei wyprasza Polsce i Węgrom takiego ducha wolności, do której wyswobodził nas Chrystus.

24 czerwca 2018 r.
Święty Jan Chrzciciel, który był synem Elżbiety, bardzo bliskiej krewnej Najświętszej Maryi Panny, wciąż nas ostrzega, że pomieszanie dobra ze złem, wcześniej czy później przynosi zwycięstwo złu, a zniszczenie dobra. A tak zwani „głosiciele tolerancji” zakazują nam mówić o złu, o grzechu i szatanie, w imię wolności. Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła, módl się za nami!

22 czerwca 2018 r.
Kościół uczy nas, że człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I dlatego człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. Dlatego jesteśmy tutaj, pod Sercem Matki, żeby uczyć się, jak być darem dla innych. Cieszę się, że dzisiaj – w imieniu Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, przez pośrednictwo Caritas Polska – mogę przekazać dar serca dla Księdza Arcybiskupa z Syrii, z Aleppo, w wysokości 10 tys. euro. Niech to będzie przekaz "Rodzina Rodzinie". Bardzo dziękujemy za obecność Księdza Arcybiskupa i z serca teraz będziemy błogosławić.

21 czerwca 2018 r.
Gdy w roku 2011 usłyszałem w wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI, że Polska i Słowacja są przykładem opierania się zjawisku, niebezpieczeństwu sekularyzacji po okresie zniewolenia, pomyślałem sobie wówczas: dlaczego zabrakło w tym zestawieniu Irlandii? Dzisiaj boleśnie przeżywamy to, co stało się z katolicką Irlandią, która referendum opowiedziała się za śmiercią? A teraz kolejnymi restrykcyjnymi projektami dyskryminuje wiarę chrześcijańską?
Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj jest ze mną współbrat, Ksiądz Biskup Stanislav Stolarik z Rożnawy na Słowacji i możemy razem błogosławić, dla umocnienia całego ludu Bożego.

20 czerwca 2018 r.
Za Świętym Janem Pawłem II potwierdzamy, że tutaj bije serce Narodu w Sercu Matki. Ale Naród i Polska jest nie ograniczona tylko do granic naszej ziemi. Bo tam, gdzie bije polskie serce, tam jest Ojczyzna, tam jest dom i Matka.

19 czerwca 2018 r.
Radując się istnieniem i praca katolickich uniwersytetów, zarówno KUL-u w Lublinie, jak i Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, zdajemy sobie sprawę, że pierwszym „uniwersytetem”, gdzie wzrastamy w mądrości, w łasce u Boga i w życzliwości u ludzi, są domy rodzinne. Ojciec Święty Franciszek przypomniał nam w sobotę, że „rodzina jest największym darem Boga dla ludzkości”. Jeśli nie będziemy mieć wiernych, wspaniałych rodzin, wszystko się rozsypie. Dlatego prośmy Maryję, Stolicę Mądrości i Królową Rodzin - módl się za nami.

18 czerwca 2018 r.
W zmaganiach sportowych, zwłaszcza jutro, możemy usłyszeć takie nośne hasło: "Łączy nas piłka". Wydaje mi się, że trzeba powiedzieć głębiej: "Łączy nas miłość do Polski". I dlatego trzeba odróżniać patriotyzm prawdziwy od wszelkiego nacjonalizmu. Jak również - pielgrzymowanie na to duchowe miejsce Ojczyzny od wycieczek. Prośmy Królową Polski o miłość do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka

17 czerwca 2018 r.
Zadanie Maryi jest bardzo proste: prowadzić nas wszystkich do Chrystusa. A to oznacza odnaleźć w Nim prawdę, która nadaje sens naszemu życiu. Dlatego solidaryzujemy się z Marszami dla Życia i Rodziny, które przechodzą przez polską ziemię, bo to są marsze dla usensowienia życia, a nie przeciwko komuś.

9 czerwca 2018 r.
Obietnica Maryi z Fatimy, że "Moje Niepokalane Serce zwycięży", domaga się naszej odpowiedzi, naszego współuczestnictwa. Dlatego dziękujemy Bogu - tak jak uczył nas Święty Jan Paweł II - że przychodzimy tutaj, "w tym świętym nawyku Polaków", na to miejsce, aby wsłuchać się, "jak bije serce Narodu w Sercu Matki". Bardzo cieszymy się dziećmi z Misji Katolickiej z Berlina, które modliły się dzisiaj z nami, bo to jest nasze wspólne zadanie poprzez wszystkie pokolenia: słuchać głosu bicia Serca Matki. Bo Ona po swojemu, po macierzyńsku, kształtuje nasze serca i życie.

5 czerwca 2018 r.
W tych dniach - poprzez sądy europejskie czy parlamenty - zmienia się definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i niewiasty, jako wspólnoty. Światu, który tak definiuje te związki, trudno będzie zrozumieć naszą duchową rodzinę, którą tutaj jesteśmy. Kim jesteśmy dla siebie i kim jesteśmy dla Boga... Trzeba przypomnieć, że wszelkie odejście od Bożych przykazań i Bożych zamysłów względem rodziny jest zejściem na bezdroża, czyli donikąd. Dlatego prosimy: Królowo Rodzin, módl się za nami!

4 czerwca 2018 r.
Dnia 4 czerwca 1979 roku o tej porze był pośród nas Święty Jan Paweł II, po raz pierwszy jako papież. Podczas Apelu wypowiadał słowa Aktu Zawierzenia, prosząc o nową dojrzałość wiary dla Kościoła i o wewnętrzną jedność. Potwierdzamy, że nic się nie zmieniło. Ciągle musimy dążyć ku większej dojrzałości, większej wierności i wewnętrznej jedności. Dziękujemy Diecezji Kieleckiej za wierność i prosimy o większą miłość.

1 czerwca 2018 r.
Przed laty, odwiedzając w Zakopanem szpital dla dzieci - prewentorium pod Nosalem, od 9-letniego Roberta z inwalidzkiego wózka otrzymałem błogosławieństwo. Kiedy pochylałem się nad nim, on mi powiedział: "Niech Jezus Księdza błogosławi!". Wtedy powiedziałem: "Będę mówił o Tobie". On dzisiaj jest już dojrzałym człowiekiem... Ale uwierzmy w siłę wzajemnej modlitwy i błogosławieństwa, poczynając od naszych dzieci, którym teraz - wszystkim - z serca błogosławię.

31 maja 2018 r.
To nie jest przypadek, że dzisiaj w kalendarzu liturgicznym nakładają się dwie uroczystości: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w domu Elżbiety i Zachariasza oraz Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Bożego Ciała. W obydwu tajemnicach dostrzegamy działanie Ducha Świętego, który pomaga rozpoznawać prawdę o Bogu, o każdym z nas. Ale pamiętajmy, że są dwa miejsca w Ewangelii, które mówią, że Jezus zapłakał. Jedno z nich wiąże się ze śmiercią Łazarza, bliskiego przyjaciela, a drugie dotyczy narodów i miejsc. Jezus zapłakał nad Jerozolimą i nad swoim narodem, który "nie rozpoznał czasu nawiedzenia Boga". I do tej pory tak trwa. Prośmy Maryję, żebyśmy jako Naród zawsze byli wierni Chrystusowi, Który jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

30 maja 2018 r.
Przed wielu laty, francuski pisarz pochodzenia żydowskiego Andre’ Frossard napisał książkę, której dał tytuł: „Bóg istnieje! Spotkałem Go”. Spotkałem Boga w Eucharystii. Dlatego, w duchu tego samego tytułu, życzę Wam wszystkim i błogosławię, na nowe odkrycie obecności Boga pośród nas i zrobienie mu miejsca w naszej codzienności, i w naszym życiu.

29 maja 2018 r.
Dobrze, że na progu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Bożego Ciała, Kościół wskazuje dzisiaj na postać Świętej Urszuli Ledóchowskiej, która swoje zgromadzenie dedykowała Najświętszemu Sercu Jezusa Konającego. I wypowiedziała bardzo ważne słowa: "Polska jeszcze nie zginęła, dopóki kochamy".

28 maja 2018 r.
37. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest dobrą sposobnością, żeby postawić sobie bardzo zasadnicze pytania: Czy znamy i modlimy się Jasnogórskimi Ślubami Narodu, które słusznie, od pokoleń nazywamy duchową konstytucją Polski? Powołujemy się często na konstytucje, które są wynikiem kompromisów politycznych, a czy jesteśmy wierni duchowi wiary i moralności? Czy bez prawdy i moralności można być prawdziwie wolnym i niepodległym? Królowo Polski, módl się za nami!

25 maja 2018 r.
Przedziwne jest zjawisko gromadzenia się ludzi w jednym miejscu. Tutaj odkrywamy, że jesteśmy jednością na fundamencie wiary i szczególnego zawierzenia Matce. Tutaj jesteśmy jedno jako Kościół i jako Naród. Podobni do witraża, który świeci od wewnątrz. I dlatego trudno jest zrozumieć, czym jest Kościół i czym jest wspólnota Narodu tym, którzy są na zewnątrz i nie rozumieją łaski wiary.

24 maja 2018 r.
Święty Jan Paweł II mocno nam przypomniał, że „nie ma miłości i śmierci na próbę”. Dlatego również nie ma życia na próbę i kapłanów „czasowych” w Kościele katolickim. To są dary miłości, które utrzymują się poprzez zmagania. Prosimy więc Maryję: Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

23 maja 2018 r.
Przeżywając setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, musimy sobie często stawiać pytanie: Jaki jest kształt prawdziwej wolności? Czy może być wolność prawdziwa, a jednocześnie z zatajeniem prawdy, również tej wewnętrznej, w sumieniach, bez nawrócenia, bez przemiany? Czy może być wolność prawdziwa na zewnątrz, kiedy okłamujemy siebie nawzajem? Dlatego prośmy Maryję, Matkę prawdziwej wolności, którą otrzymaliśmy z wysokości krzyża: Naucz nas odpowiedzialności za naszą wolność!

21 maja 2018 r.
Kościół ma Matkę. I to od Niej uczy się podprowadzania ludzi do Chrystusa. Aby patrzeć na Chrystusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Aby słuchać Chrystusa bardziej aniżeli ludzi. I żeby wypełniać wolę Boga tak, jak Ona, aż do końca...

20 maja 2018 r.
W dniu Zesłania Ducha Świętego warto wspomnieć słowa Jana Pawła II, które wypowiedział na lotnisku wojskowym w Radomiu, 4 czerwca 1991 roku: "Papież wierzy w wiatr Ducha Świętego, który wstrząsnął murami Wieczernika". Dlatego niech ten sam Duch Święty wstrząsa naszymi sumieniami dla odbudowy Rzeczypospolitej. I jeszcze drugie dopowiedzenie: "Trzeba wierzyć w mądrość narodu, który buduje na Ewangelii, Krzyżu i zaufaniu do Bogarodzicy".

19 maja 2018 r.
Przyznajmy, że w czasach historycznego i kulturowego zamętu, jak nigdy dotąd, potrzeba nam świateł i mocy Ducha Świętego, żebyśmy nie zatracili tożsamości i niepodległości Polski.

18 maja 2018 r.
Wspominając dzisiaj 98. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, warto przywołać jego słowa, które zapisał w "Tryptyku rzymskim": "Żyjemy ze świadomością daru. Jesteśmy obdarowani, chociaż tego nieraz nie umiemy nazwać. A winniśmy być znakiem widzialnym Odwiecznej Miłości". Niech się tak stanie!

17 maja 2018 r.
Duch Święty jest u początku każdego pragnienia ludzkiego serca. Dlatego uwierzmy w moc każdej, zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej modlitwy.

16 maja 2018 r.
Święci patronowie polscy, poczynając od Najświętszej Maryi Panny Królowej, poprzez Wojciecha, Stanisława, czy Andrzeja Bobolę do Świętego Jana Pawła II i Stefana kardynała Wyszyńskiego uczą nas zasadniczej prawdy: Polska jest jednością tylko na fundamencie wiary w Chrystusa. Tę wiarę przekazuje i przynosi Kościół. Czyż nam tak trudno zrozumieć tę prawdę? Powraca więc pytanie świętego Papieża: "Dlaczego historia płynie nieraz wbrew prądowi sumień...". Święci Niebiescy Patronowie nasi, módlcie się za nami.

15 maja 2018 r.
Pomimo, że nic nie zapisano w Ewangelii o obecności Maryi w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, to widzimy Ją modlącą się z Apostołami w Wieczerniku po Zesłaniu Ducha Świętego. Jakżeż tej modlitwy nam dzisiaj potrzeba? Dlatego jesteśmy tutaj razem. Może potrzeba tego oblężenia Jasnej Góry przez dzieci, nie tylko pierwszokomunijne, ale również te niepełnosprawne, które na co dzień przybywają do Matki. Niech ich cierpienie i modlitwa wraz z Maryją, przemieniają nasz świat.

14 maja 2018 r.
Z pewnością w domu rodzinnym nauczyliśmy się odbierać miłość matki jako pewną zależność. Coś podobnego zdarza się w życiu religijnym. Czujemy się nieraz uzależnieni od Matki Chrystusa, a to nie jest ta droga. To jest dar miłości. To jest obdarowanie i dlatego jesteśmy tutaj.

13 maja 2018 r.
W poemacie "Stanisław" kard. Karol Wojtyła pisał przed laty: "moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem”. Ale, że "nie wystarczyło słowo skierowane do króla o nawrócenie, potrzebna była krew". Doświadczył tego osobiście Święty Jan Paweł II. Ten przestrzelony pas sutanny, jak również sama sutanna, która znajduje się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, pokazują, że wiara nie jest tylko teorią. To jest życie, aż po jego krańce. Dlatego przez Maryję prośmy o żywą wiarę i świadectwo życia.

11 maja 2018 r.
W dniu wczorajszym minęło 40 dni od Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus swoim Wniebowstąpieniem otworzył nam Niebo. A jednocześnie papież Benedykt XVI przypomniał, że 13 maja 1917 roku ukazuje nam, że orędzie Fatimy i wstawiennictwo Matki jest nadal aktualne. Niebo jest otwarte nad nami. Ksiądz Biskup Ignacy Dec jutro poprowadzi konferencję Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, pod też znamiennym tytułem i hasłem: "Effatha, parafio, otwórz się!" To jest stałe zadanie. Bóg jest otwarty i pochylony nad nami i do każdego z nas mówi: "Otwórz się…!" Tak jak to uczynił nad nami od momentu naszego Chrztu.

1 maja 2018 r.
Opatrznościowa rola Świętego Józefa nie ograniczyła się tylko do ziemskich lat Jezusa. Ona rozciąga się na cały Kościół, na wszystkie pokolenia. Dlatego prośmy przez przyczynę Bogarodzicy Maryi, Jej Oblubieńca - Świętego Józefa, aby żadne doświadczenia Kościoła, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, nie stłumiły w nas wiary - wiary prawdziwej, czyli żywej więzi z Chrystusem, Jedynym Zbawicielem człowieka i świata.

30 kwietnia 2018 r.
Maryja, stojąc pod krzyżem na Golgocie stała się Świadkiem nie tylko „skandalu Krzyża”, ale głębi miłosierdzia Bożego, miłości potężniejszej od grzechu i śmierci. Przed 18 laty otrzymaliśmy dar Apostołki Miłosierdzia - Siostry Faustyny Kowalskiej poprzez jej kanonizację. Miłosierdzie to jest miłość, która przebacza i dotyka ludzkich sumień i serc, ale nie czyni nas niewolnikami. Nadal jesteśmy wolni. Pozwólmy Bogu działać w swoich sumieniach przez pośrednictwo Matki.

29 kwietnia 2018 r.
Ojciec Święty Franciszek w najnowszej adhortacji „Gaudete et exsultate” napisał, że „święci są najpiękniejszym obliczem Kościoła”. Postawmy więc pytanie: czy jesteśmy prawdziwie wdzięczni Bogu za dar naszych patronów? Pierwszą Patronką naszej Ojczyzny jest Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, a współpatronami są św. Wojciech, św. Stanisław BM, św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola, aż po ostatnią, wczoraj beatyfikowaną Hannę Chrzanowską. To jest piękna tradycja wiary Kościoła na ziemi polskiej. To nie jest grzebanie się w zakamarkach historii, ale to jest żywy płomień, który musi być stale rozniecany w naszych sercach, z pomocą Ducha Świętego.

26 kwietnia 2018 r.
Święty Jan Paweł II do młodzieży polskiej na Westerplatte powiedział, że każdy z nas musi odkryć w sobie taki system wartości, z którego nigdy nie wolno rezygnować. Są takie powinności, jak wolność, prawda, miłość, dobro. Trzeba je ocalić i obronić dla siebie i dla innych. Matko Dobrej Rady, módl się za nami!

18 kwietnia 2018 r.
W ten radosny czas Wielkiej Nocy wpisał się dzisiaj znak Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seminariów z każdego zakątka naszej Ojczyzny. Przywołajmy pytanie, które postawił nam dzisiaj również abp Jorge Carlos Patron Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa z Watykanu: "Czy ta wiosna Kościoła wyda dojrzałe owoce?" Cieszyliśmy się nią. Ale rozumiemy, że to wszystko zależy nie tylko już od łaski Bożej, ale naszej ufnej współpracy, rozpoczynając od wspólnot rodzinnych.

16 kwietnia 2018 r.
Dzisiaj, kiedy wspominamy 91. rocznicę urodzin papieża Benedykta XVI, przytoczmy również dwie ważne daty: jego obecności tutaj, 26 maja 2002 roku, kiedy po wyświęceniu biskupa Zygmunta Zimowskiego, w 25. rocznicę swoich święceń biskupich, tutaj sprawował Eucharystię. A później druga wizyta – już 26 maja 2006 roku, jako Benedykta XVI, z nabożeństwem Eucharystycznym i zawierzeniem Maryi. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar jego osoby, że po pontyfikacie Świętego Jana Pawła II Wielkiego otrzymaliśmy go jako szczególnego Współpracownika Prawdy Bożej, a jednocześnie świadka wobec wszelkiej dyktatury relatywizmu i „dyktatury szyderstwa” wobec praw Bożych i ludzkich, począwszy od prawa naturalnego.
Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.

13 kwietnia 2018 r.
W tych dniach, kiedy wspominamy dramaty Katynia i wielu innych miejsc, aż po Smoleńsk, Warto przywołać słowa z Księgi Mądrości: "Zdawało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście, odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju" (Mdr 3, 2-3). Żyją…, bo prawda zawsze przebije się światłem Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania.

12 kwietnia 2018 r.
Przypomnijmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Maryję "Żywą Pamięcią Kościoła": skierowaną ku Bogu Ojcu, ku Bogu Synowi i ku Bogu Duchowi Świętemu. I myślę, że w tę wdzięczną pamięć Kościoła na ziemi polskiej, przez pośrednictwo Maryi wpisuje się dar koron z Diecezji Crotone, z racji 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A dzisiaj przyjmują z tego miejsca Ikonę Jasnogórską do katedry w swojej diecezji, żeby tym bardziej ta pamięć serca, ale przede wszystkim świadectwo wiary było jak najbardziej pełne.

11 kwietnia 2018 r.
Stojąc przed Obliczem Matki, jesteśmy świadomi, że Ona zawsze uprzedza nasze prośby, że mówi Synowi o tym, czego nam brakuje. Tak się dzieje w dziejach naszego Narodu i naszych wspólnot. Ale Bóg potrzebuje potwierdzenia naszych pragnień, które mają być zgodne z Jego wolą.

10 kwietnia 2018 r.
Dzisiaj po raz kolejny potwierdzamy spełnienie modlitwy papieskiej, z czerwca 1979 roku, o Ducha Świętego, który odnawia oblicze ziemi, tej ziemi. Plac Piłsudskiego stał się na powrót Placem Zwycięstwa: prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem. A Jasna Góra dalej jest Górą Zwycięstwa. Jesteśmy, pamiętamy i czuwamy… Bo słaby jest naród, który przestaje czuwać… w godzinie próby.

9 kwietnia 2018 r.
W ostatnich dniach Ojciec Święty Franciszek określił Maryję "Matką bliskości Boga". Na tym miejscu, 28 lipca 2016 roku, powiedział wprost: "Otrzymałem dar spojrzenia Matki". A przez Nią widzimy Boga. Maryjo, uproś nam łaską bliskości, teraz i na zawsze!

8 kwietnia 2018 r.
Za Świętym Piotrem możemy przyznać, że świat dlatego nas nie miłuje, a nawet nienawidzi, że nie jesteśmy jego własnością. Że zostaliśmy nabyci Krwią Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Prośmy Maryję, żeby wprowadzała nas w głębię tajemnicy Miłości miłosiernej, potężniejszej od wszystkiego.

7 kwietnia 2018 r.
Na progu Niedzieli Miłosierdzia wejdźmy w głębię światła miłosierdzia Bożego. Pierwszy promień to są słowa samego Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Drugi promień dostrzegamy wpatrując się w obraz Jezusa Miłosiernego i Jego przebite Serce i wołamy: „Jezu ufamy Tobie!” Trzeci promień to słowa Świętego Jana Pawła II i z tą świadomością odchodźmy z tego miejsca: „Jestem bardzo w rękach Boga”.

6 kwietnia 2018 r.
Piątek w oktawie Wielkanocy każe nam powrócić na chwilę do łez Maryi na Golgocie. Chrystus z pewnością je dostrzegł i osuszył swoim Zmartwychwstaniem, i przemienił na łzy radości. Dlatego prośmy Maryję, aby była przy nas zawsze, prowadząc nas w każdej chwili życia; w bólu i radości.

5 kwietnia 2018 r.
Na progu wspomnianego 2000 roku, Święty Jan Paweł II nazwał ludzi młodych strażnikami poranka. Oczywiście, chodzi o strażnictwo wiary i przekazanie tej wiary. Dlatego dzisiaj dziękujemy Bogu, że diecezja drohiczyńska poprzez Pasterzy jest strażniczką wiary Kościoła od pokoleń. Potwierdza to obecny biskup Tadeusz, który swoje posługiwanie rozpoczynał w Warszawie, a następnie posłany został do Moskwy i powrócił na ziemię polską. Podobnie jak jego poprzednik biskup Antoni Pacyfik poprzez Rzym wrócił do Polski na owe strażnictwo wiary świętej w naszych granicach. Dlatego dziękujmy Bogu za dziedzictwo wiary i prośmy Królową Polski o poszerzenie wiary w naszych sercach.

4 kwietnia 2018 r.
W jednej z antyfon wielkanocnych rozmawiamy z Maryją:
"Królowo Nieba, wesel się,
albowiem Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał jak powiedział.
Błagaj Boga za nami".
A świat wciąż wydaje wiele pieniędzy, żeby uaktualnić kłamstwo o wykradzeniu Jego Ciała. Czy tak trudno zrozumieć, że bez zmartwychwstania Jezusa wali się cały gmach ludzki?
Maryjo, błagaj Boga za nami!

28 marca 2018 r.
Na progu Wielkiego Czwartku wpatrujemy się w obrazy Maryi, czy to ukazujące Ją z Dzieciątkiem Jezus, czy w tak zwanej Piecie, gdy przyjmuje martwe ciało Syna. Czy dorastamy do pięknego, ale trudnego wyznania, że nie możemy żyć bez Chrystusa, że nie możemy żyć bez Eucharystii.

27 marca 2018 r.
Przed Obliczem Matki jest bardzo aktualna modlitwa naszego polskiego poety Romana Brandstaettera o dobroć i mądrość polskich słów i polskiej mowy. "Madonno Czarna, módl się o łaskę, aby żadne słowo nie czaiło się w do skoku, nie raniło, nie zabijało. Napełń myśli człowiecze".

26 marca 2018 r.
W szkole Maryi uczymy się o wartości i niepowtarzalności życia ludzkiego. Uczymy się również pokory, czyli prawdy o nas wobec Boga i prawdy o nas samych wobec innych. Ale nie pozwólmy, żeby nas upokarzano jakimkolwiek kłamstwem o nas i epatowaniem zła, które jest w świecie. Dlatego prosimy: Maryjo, Matko życia i Matko Kościoła, módl się za nami!

25 marca 2018 r.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że w dziedzictwie Świętego Jana Pawła II znajdują się i są kontynuowane dwa dzieła: Światowe Dni Młodzieży w różnych stronach świata i Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową zarówno w Rzymie, jak i w każdej diecezji, w każdej katedrze.
Tym bardziej cieszymy się dzisiaj, że na progu tych dni okazało się, że polska młodzież w wieku od 16 do 29 lat w rankingach światowych jest najbardziej religijną społecznością świata. Drodzy Młodzi, dziękujemy Wam za to świadectwo wiary. Bądźcie światłami nadziei dla Polski i świata.

24 marca 2018 r.
Na progu Wielkiego Tygodnia warto przywołać słowa dwóch przewodników na drogach naszego zawierzenia Bogu przez Maryję. Świętego Jana Pawła II, który ostrzegał nas, że "naród, który zabija własne dzieci nie ma przyszłości". Z kolei o kard. Stefanie Wyszyńskim mówiono, że był to prawdziwie mąż stanu, nie polityk. Ponieważ on myślał o przyszłych pokoleniach, a nie o wyborach. Dlatego prośmy Maryję: Matko życia i Królowo nasza, módl się za nami!

23 marca 2018 r.
Dzisiaj ulicami naszych miast przechodziły procesje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęły się również Ekstremalne Drogi Krzyżowe, które trwają i będą trwały aż do godzin porannych. A właśnie wobec innych „czarnych marszów”, te procesje przypominają słowa, które wypowiedział Bóg już w Starym Testamencie: "Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie!" Matko życia, módl się za nami!

22 marca 2018 r.
Wobec ideologicznego zamętu, który rozszerza się po polskiej ziemi w sprawie obrony życia ludzkiego, przypomnijmy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z Lubaczowa, z czerwca 1991 roku. „W imię neutralności światopoglądowej nie wolno odrzucać Boga, stanowiąc prawa dla ludzi”.

21 marca 2018 r.
Codziennie wypowiadamy słowo: "Jestem". Święta Edyta Stein - Teresa Benedykta od Krzyża, męczennica z Auschwitz - uczyła nas, że w tym słowie są cztery wymiary: „żyję, wiem, chcę i kocham”. A nam wciąż tak trudno odróżnić człowieczeństwo od praw zwierząt - czy to w Sejmie, czy w dyskusjach wszelkiego rodzaju.

20 marca 2018 r.
Za Świętym Pawłem Apostołem powtórzę, że naszym codziennym zadaniem jest „wzmocnić siły wewnętrznego człowieka”, bo ludzie „rozbrojeni duchowo” wcześniej czy później staną się niewolnikami. Dlatego prosimy Maryję: Matko naszej polskiej wolności i niepodległości, módl się za nami!

17 marca 2018 r.
Według tradycji Kościoła, na progu piątej niedzieli Wielkiego Postu zakrywamy wizerunki krzyża. Dlatego przychodzimy tutaj, bo któż jak nie Maryja wyprosi nam łaskę „przebijania się przez ciemność wiary”, przez ciemność naszych grzechów i słabości do osobistego spotkania z Chrystusem. Ale przyznajmy, że jeśli nawet je przeżywamy, to drżymy z niepokoju, że wrócimy do domu tacy sami… Maryjo, Matko Dobrej Przemiany, módl się za nami!

16 marca 2018 r.
Każdy szesnasty dzień miesiąca przypomina nam niezwykłe wydarzenie sprzed czterdziestu laty, październikowy wieczór wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Następcę Świętego Piotra. Dlatego w tym samym duchu trzeba rozumieć jego prośbę wciąż aktualną zarówno dla świata, Europy, jak i Polski, którą wypowiedział w rok po zamachu na jego życie, z 13 maja 1982 roku: "Od zadeptania prawdy o Bogu w sercu człowieka, wybaw nas, Panie!"

15 marca 2018 r.
Niezależnie od tego, skąd przybywamy i kim jesteśmy, przyznajemy słuszność Cyprianowi Kamilowi Norwidowi: "Dopokąd idę, jestem pielgrzymem". Dlatego na tym miejscu odczytujemy zadanie: "Nie lękajcie się, pomimo nieznanego jutra. Nie lękajcie się nawet własnych słabości i zwątpień. "Powierz Panu swoją drogę, a On sam będzie działał."

9 marca 2018 r.
W jubileuszowym roku stulecia Odzyskania Niepodległości potwierdzamy tutaj, na tym miejscu, że w historii naszego Narodu "wolność krzyżami się mierzy". I jak uczył nas Święty Jan Paweł II, że pomimo, iż kraje Europy inaczej rozumieją i inaczej kosztuje ich wolność, to "nie pragnijmy Polski, która by nas nic nie kosztowała".

8 marca 2018 r.
Przypomnijmy, że w 2016 roku ranking społeczno-polityczny przyznał Maryi tytuł "Najbardziej wpływowej Kobiety świata". To jest zdumiewające! A kim jest Maryja dla nas? Jej imię tłumaczy się: Miłość Boga i człowieka,

7 marca 2018 r.
Postawmy sobie bardzo ważne pytanie: Co łączy Pola Lednickie z Jasną Górą? Odpowiedź może być tylko jedna: wolność i godność dzieci Boga. To powracanie do Chrztu Świętego w Lednicy oraz wspinanie się na Jasną Górę jest miarą polskiej tożsamości i Kościoła w Polsce.

6 marca 2018 r.
Wobec utraty pamięci historycznej trzeba przypominać, że w marcu 1968 roku Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński pisał i ostrzegał przed zagrożeniami Narodu rozpoczynającymi się od zaprzeczenia - „nie". Są nimi: niewiara, nienawiść społeczna, niemoralność i nietrzeźwość. Czy coś się zmieniło?... Prośmy Maryję, Matko Jedności - módl się za nami!

5 marca 2018 r.
W czasie Wielkiego Postu bardzo mocno powracają do nas słowa Autora Listu do Hebrajczyków: "Patrzmy na Chrystusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala". A z życiorysu Świętej Jadwigi Królowej usłyszymy słowa samego Chrystusa z wysokości Krzyża: "Czyń, co widzisz".

4 marca 2018 r.
Na półmetku Wielkiego Postu powrócił do nas Dekalog z Góry Synaj, Dziesięć Bożych Słów. Ojciec Święty Jan Paweł II w1991 roku powiedział: „Znad Bałtyku proszę Was, wszyscy moi Rodacy, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera prawdę Bożą i Boże Prawo. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało... Bo od tych Dziesięciu Słów zależy przyszłość człowieka, Narodu, państwa”, Polski, Europy i świata. Maryjo, uproś nam łaskę uświęcenia w prawdzie i wierności Prawu Bożemu.

3 marca 2018 r.
Zatrzymując się w godzinie Apelu Jasnogórskiego na tym miejscu, uświadamiamy sobie, że nasza więź z Chrystusem i Maryją to nie jest tylko sprawa prywatna, subiektywna, duchowa. My przynosimy ze sobą tych, których kochamy, którzy są z nami związani jakimikolwiek więzami, a więc to jest wspólnota, to jest Kościół. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!

28 lutego 2018 r.
W stulecie Odzyskania Niepodległości jako daru, który trzeba nie tylko utrzymać, ale zmagać się, żeby przekazać go kolejnym pokoleniom, warto zamyśleć się nad słowami Świętego Jana Pawła II, który powiedział, że "pamięć historyczna i macierzyńska troska Kościoła pomaga każdemu człowiekowi na przełomie wieków odzyskiwać tożsamość, żeby wiedział, kim jest wobec siebie nawzajem i dla innych".

27 lutego 2018 r.
W całej naszej polskiej historii wiara i wolność idą razem. Dlatego bądźmy czujni, bo gdy uderza się w wiarę, nie rozumiemy się w pojęciach wolności i gubimy na jej drogach. Prosimy Maryję, Matkę polskiej wolności i zawierzenia Bogu: módl się za nami!

26 lutego 2018 r.
Żyjemy w epoce nowego odkrywania Ducha Świętego i Jego roli w życiu Kościoła, również Kościoła w Polsce. A jednym z zadań Ducha Świętego dla Kościoła jest doprowadzenie nas do całej prawdy i przekonanie nas o grzechu. Dlatego prośmy Ducha Świętego przez wstawiennictwo Maryi, żeby świat nas nie rozgrywał zafałszowaną prawdą o nas samych, i o naszej historii.

25 lutego 2018 r.
Dwukrotnie w ciągu roku powraca do nas biblijna scena Przemienienia na Górze Tabor. Zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu i w lecie 6 sierpnia. To nie jest tylko opowiadanie, będące wyrazem literatury pięknej. To jest rzeczywistość wiary. Bo nasze pragnienie nieśmiertelności, które jest w każdym człowieku, spotyka się z potwierdzeniem Zmartwychwstania Chrystusa. Maryjo, prowadź nas zawsze w głąb tajemnicy swojego Syna i przemieniaj nas!

24 lutego 2018 r.
Nietrudno dziś zauważyć, że Jasna Góra nam odmłodniała…, a Matka Boża wciąż ta sama, wczoraj, dziś i na wieki, Boża i ludzka. I tak, jak mówi poeta ksiądz Kazimierz Wójtowicz: "Szepce Synowi do ucha alfabetyczny spis naszych braków, ale i naszych pragnień i nadziei". Bądźmy światłami nadziei w świecie, jeszcze przed Synodem Biskupów i zawsze…

23 lutego 2018 r.
W zadanym przez Ojca Świętego Franciszka „Dniu Postu” na intencję pokoju w świecie, Kościół wskazuje nam również na niezwykłą postać Świętego Polikarpa, biskupa i męczennika z roku 155. Umierał na stosie dlatego, że nie poszedł na kompromis udawania wyznania wiary w Chrystusa i ukłonów wobec bożków tego świata. Maryja - Świadek niezawodnej nadziei i Święci Niebiescy Męczennicy niech nam upraszają odważną wiarę i świadectwo na co dzień.

18 lutego 2018 r.
Święty Jan Paweł II ilekroć przybywał tutaj, na to miejsce, uczył nas zapisywania kolejnych dat i wydarzeń w Niepokalanym Sercu Maryi. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj rodzice Pana Prezydenta Andrzeja Dudy zapisują kolejną datę ślubu Pana Prezydenta i jego małżonki Agaty, polecając ich zadania, rodzinę i wzajemną miłość. Prośmy więc Maryję, aby wyprosiła nam wiarę, żeby każda rodzina była silna Bogiem, a wtedy będziemy zwyciężać prawdą i miłością wobec narodów świata.

17 lutego 2018 r.
Przypomnijmy, że w czasie ciemności stanu wojennego, Święty Jan Paweł II powiedział: "Pamiętajcie, że człowiek nie jest powołany do klęski". W tym kontekście chcemy dzisiaj podziękować i ucieszyć się zwycięstwem złotego medalisty Kamila Stocha. Ale do niego dobrze odnoszą się słowa: „zwyciężaj, ale nie triumfuj”. "Bo to zwycięstwo - powiedział - tak jak wszystkie dał mi Bóg". To jest prawdziwa polskość i związana z nią katolickość. Prośmy o wierność łasce niezależnie od stanu i ciemności.

16 lutego 2018 r.
Na progu swojego pontyfikatu Ojciec Jan Paweł II pisał w encyklice "Redemptor hominis", że „Kościół nie może odstąpić człowieka, którego narodziny, los, przeznaczenie, cierpienie i śmierć są zjednoczone z Chrystusem”. Tym bardziej zdumiewające jest to, że jeszcze w roku 1966, Karol Wojtyła pisał: "Ta więź z Chrystusem sprawia, że każdy w naszej Ojczyźnie może poczuć się u siebie". Dlatego prośmy, aby nie traktowano nas jako wspólnoty zamkniętej na innych.

15 lutego 2018 r.
Wspominamy dzisiaj Błogosławionego Księdza Michała Sopoćko, szczególnego przewodnika na drogach duchowych Świętej Siostry Faustyny i kultu Miłosierdzia Bożego. To on przestrzegał nas, że największym niebezpieczeństwem naszego czasu jest zeświecczenie dusz ludzkich. Że ateizm i laicyzacja nie walczy dzisiaj z dogmatami wiary, ale podkopuje światopogląd nadprzyrodzony, pokazując bezsens życia duchowego; że człowiek nie powinien mieć żadnych pragnień poza ziemią. Dlatego prosimy, Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła, prowadź nas!

14 lutego 2018 r.
Jesteśmy świadkami, że spełniła się prośba Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, żeby "być startym na proch dla Niepokalanej", żeby "dla Niej zdobyć cały świat". W jego wypadku oznaczało to – oddać życie za jednego człowieka. Niestety, w naszym świecie, bez spojrzenia wiary na Chrystusa ukrzyżowanego i również Jego Matkę, nawet tytuły "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" nie mają wartości? Nie mają znaczenia? Nie mają siły przebicia przez kłamstwo? Maryjo, wspomóż i prowadź!

13 lutego 2018 r.
Rozpoczynając drogi wielkopostne, zawierzamy się Maryi. Potrzeba nam przez znak popiołu – który jutro będziemy przyjmować na nasze głowy – widzieć również udział Maryi w zwycięstwie, które dał Jej Chrystus w tajemnicy Wniebowzięcia. Wówczas została ocalona od zetlenia w proch i ma udział w miłości, która jest potężniejsza od śmierci.

11 lutego 2018 r.
Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Chorego nazwał Maryję Matką Ufności. I tak jak Ona przyjęła ciało swojego Syna z wysokości Krzyża, tak bierze każdego z nas - a zwłaszcza uświadamiamy to sobie wobec braci i sióstr cierpiących - w swoje ręce i przedstawia Synowi.

9 lutego 2018 r.
Szczególny wyznawca tego miejsca, jakim jest Henryk Sienkiewicz, opisujący właśnie owe zwycięstwo - bo nie mówimy o obronie Jasnej Góry, ale zwycięstwie Maryi tutaj, na tym miejscu - zapisał kiedyś w „Radach dla Polaków”, że w czasach trudnych „samemu trzeba wytrwać w prawdzie i innym pomóc wytrwać…”. Przyjmijmy te słowa...

5 lutego 2018 r.
W oczekiwaniu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, warto powracać do jego nauczania. I tak w przemówieniu w Niepokalanowie, w szczególnym miejscu związanym z męczennikiem Auschwitz, Świętym Maksymilianem Marią Kolbe wypowiedział bardzo ważne słowa: „Nienawiścią nie obronimy Ojczyzny, a przecież musimy ją bronić. W naszej Ojczyźnie nie może być zwycięstw przez nienawiść. Trzeba zwyciężać prawdą i miłością społeczną”. Maryjo, prowadź! Święty Maksymilianie, módl się za nami!

4 lutego 2018 r.
Biblijny Hiob przypomniał nam dzisiaj, że „życie jest wojowaniem”. Dlatego mamy prawo i obowiązek pogłębiać naszą wiarę z pomocą Ducha Świętego, a jednocześnie walczyć z niewiarą i kłamstwem. Przyjmijmy na nowo i odczytujmy wciąż słowa Świętego Jana Pawła II z Kielc, kiedy uczy nas o miłości ojca i matki. Ale wskazał również na „tę ziemię, która jest moją Matką…” „Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta Ojczyzna! ". To było jedno z najmocniejszych przemówień Papieża zmagającego się o prawdę o nas i prawo do życia. Maryjo, Matko życia, Matko naszego Narodu, módl się za nami!

3 lutego 2018 r.
Jeszcze w czasie posługi kard. Karola Wojtyły w Krakowie, w latach siedemdziesiątych, usłyszeliśmy słowa: "Kościół z radością i nadzieją przyjmuje fakt, że w czasach niemałego zakłamania są ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy pragną być w prawdzie, być sobą wobec Boga". Przyjmijmy to wołanie i uczyńmy je swoim!

2 lutego 2018 r.
Życie Maryi jest dowodem, że może być miłość do końca i na całe serce. A poetka Anna Kamieńska dopowie: „każdą miłość trzeba donieść do śmierci. Bo wówczas dopiero staje się nieśmiertelna”… i wchodzi w wieczność życia Bożego.

1 lutego 2018 r.
Święty Jan Paweł II, wskazując na tajemnicę Najświętszej Rodziny z Nazaretu - Jezusa, Maryi i Józefa - powiedział: "trzy serca a jedna miłość". To jest również i nasze zadanie: dla polskich rodzin, dla wspólnot życia konsekrowanego i dla Kościoła oraz dla życia Narodu. Maryjo, uproś nam łaskę jedności serc i sumień.

31 stycznia 2018 r.
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według Świętego Marka usłyszeliśmy o zdumieniu nad genealogią Jezusa: "Czy nie jest to Syn Maryi i Józefa – cieśli, którego znamy? Skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce!" To zdumienie nie przebiło się w stronę uznania w Nim Syna Bożego i Mesjasza. Tak jest do dzisiaj, ludzie nie mogą przebić się ponad człowieczeństwo Jezusa. Bez pomocy Ducha Świętego - jak pouczył nas Święty Paweł - nikt z nas nie powie, że Jezus jest naszym Panem i Bogiem. Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami!

30 stycznia 2018 r.
W kolejnych dniach zmagań o prawdę historyczną, warto przywołać słowa Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane tutaj, na Jasnej Górze, 15 września 1968 roku: "Pierwszym obowiązkiem wobec Ojczyzny jest szacunek dla jej historii". I pomimo wielu naszych słabości, trzeba przeciwstawić się „jakiejkolwiek krucjacie” wobec dziejów naszego Narodu. Królowo Polski, módl się za nami!

29 stycznia 2018 r.
Nie trzeba zbyt mocno przypominać, że od samego początku tożsamość Narodu zbiega się u nas z tożsamością Kościoła. W tym kontekście warto przypomnieć męczeńską ofiarę polskich kapłanów, zwłaszcza w niemieckich obozach w Dachau i Auschwitz… Cieszymy się, że Kościół wyniósł ich na ołtarze. Że są świadkami naszej przeszłości, ale ku teraźniejszości i przyszłości. Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami!

28 stycznia 2018 r.
Od daty 28 maja 1981 roku, czyli od śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego tutaj, na Jasnej Górze, każdego 28. dnia miesiąca, zanoszona jest do Boga ufna modlitwa. Dzisiaj, kiedy dzieli nas już ten czas - mamy nadzieję, łaski spełnionej w Bogu – od daru beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, przypominamy sobie jego osobistą i wspólnotową odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę oraz myślenie o przyszłych pokoleniach. Dlatego tytuł "Prymasa Tysiąclecia", jak najbardziej oddaje charakter jego posługi i daru życia.

21 stycznia 2018 r.
Niejednokrotnie możemy usłyszeć, że Kościół jest zacofany, zamknięty, że brak w nim postępu. Tymczasem każdy postęp w Kościele oznacza przede wszystkim wierność łasce i wierność swojemu powołaniu, a wtedy dorastamy do świętości. Świętość jest prawdziwym postępem człowieka i jego zwycięstwem.

20 stycznia 2018 r.
Na progu swojego pontyfikatu Ojciec Święty Franciszek wypowiedział bardzo znamienne, ale - przyznajmy - szokujące zdanie: "Kto nie modli się do Boga, modli się do diabła". Zaś w tegorocznym Orędziu do dziennikarzy, do świata mediów, przestrzega, że kto produkuje fake newsy, sieje kłamstwo i zło, i służy diabłu. Dlatego prośmy Maryję, która jest Matką Wcielonego Słowa, ażebyśmy byli uświęceni w prawdzie, a wolni od nienawiści.

19 stycznia 2018 r.
Dziś wydarzyła nam się rzecz niezwykła. Oto Arka Noego „przypłynęła” na Jasną Górę do Maryi, która jest Arką Przymierza Boga z ludźmi, bo dała nam Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. Dlatego dziękujemy, że mogliśmy razem z Wami przeżyć radość, nadzieję i miłość, która nas łączy i jest źródłem życia.

18 stycznia 2018 r.
Wobec dramatu podziału chrześcijan trzeba nam zrozumieć bardzo podstawową prawdę, że jedynym fundamentem jedności jest Jezus Chrystus, a sprawcą jedności jest Duch Święty. Powracajmy więc do przemówienia św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w Warszawie, z 2 czerwca 1979 roku. Mówił wówczas: "Kościół przyniósł Polsce klucz do zrozumienia jej dziejów - Jezusa Chrystusa. I nie wolno Go wyłączać z jakiegokolwiek wymiaru życia”. A jednocześnie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".

17 stycznia 2018 r.
Przed apelowym błogosławieństwem warto zamyśleć się nad słowami, które zapisał Karol Wojtyła: "jesteśmy narodem wpisanym w Boga, nadzieją na życie i na wieczny pokój". Kiedy dzisiaj przeżywamy już XX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, trzeba przypomnieć, że historia narodu Izraela, począwszy od jego zarania aż po Holocaust - podobnie jak i historia Polski jest dowodem żywotności Boga w narodzie. Jesteśmy narodem życia i nadziei na przyszłość - wbrew „czarnym marszom”.

16 stycznia 2018 r.
W godzinie naszego trwania na Apelu Jasnogórskim, gdy Ojciec Święty Franciszek odwiedził więzienie dla kobiet w Santiago de Chile i przemawia tam na temat prawdziwej wolności, wierzymy, że prawdziwa wolność przyszła do nas przez Chrystusa zrodzonego z Maryi. Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim fałszywym wolnościom, które zniewalają poprzez „czarne marsze” i wszelkie dni oznaczone na „czarno”. Prośmy Maryją jako Matkę życia i Matkę prawdziwej wolności, żeby wspomogła nas w naszych zmaganiach o życie.

15 stycznia 2018 r.
Ojciec Święty Franciszek, który dzisiaj pielgrzymuje do Chile, w ostatnich dniach wezwał nas do odchodzenia od religijności nawykowej. Ale warto w tym kontekście przywołać słowa papieża Benedykta XVI, który mówił, że "bez żywej więzi z Chrystusem grozi nam pustynnienie życia religijnego, przynoszące suchość i bezowocność". Prośmy Maryję, jako Matkę nowego życia o łaskę żywej wiary.

14 stycznia 2018 r.
Święty Paweł Apostoł postawił nam dzisiaj bardzo mocne pytanie: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mieszka w was?” Bardzo się cieszę, że jest z nami Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, razem z wiernymi dekanatu świętokrzyskiego, który od lat trudzi się nad sprawą jedności chrześcijan, jedności kościołów. Dlatego trzeba przypomnieć, że bez fundamentu krzyża Chrystusowego nie będzie ani pokoju, ani jedności.

13 stycznia 2018 r.
Przed laty przyszła do nas pokusa, która objawiła się w następującym wyznaniu: "Wierzę w Boga, wierzę w Chrystusa, a nie wierzę w Kościół". Dzisiaj często słyszymy kolejną pułapkę: "Jesteśmy zmęczeni nie Bogiem, ale Kościołem". A tymczasem Kościół to nie jest muzeum z reliktami przeszłości, ale to są żywi ludzie – święci i grzesznicy, potrzebujący nawrócenia. Starajmy się być prawdziwi, z własnym charakterem i własną tożsamością.

12 stycznia 2018 r.
65 lat temu nominowano Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego kardynałem w Kościele. We wrześniu 1953 roku, a więc 5 miesięcy później, ogłoszono go zdrajcą Narodu. Ale Opatrzność wyprowadziła go w tytule milenijnym - "Prymas Tysiąclecia". Dzisiaj oczekujemy już na beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego i o nią się modlimy. W tym kontekście postawmy pytanie: Jaka jest siła, która pozwala przetrwać i żyć? – Miłość Boga, Kościoła i Ojczyzny.

11 stycznia 2018 r.
Jeden z katolickich dziennikarzy stawia bardzo zasadnicze pytanie: Jak sprawić, aby pośród nas było jak najwięcej ludzi szczęśliwych, czyli błogosławionych, żyjących Ośmioma Błogosławieństwami Jezusa? I daje odpowiedź: Błogosławmy ich. Tak, przywróćmy znak Bożego błogosławieństwa na naszych czołach, poczynając od najmniejszych, rodzących się dzieci, aż po najstarszych ludzi naszych wspólnot. Błogosławimy Was...

10 stycznia 2018 r.
Od Maryi uczymy się, że dzieło zbawienia to nie tylko inicjatywa i działanie samego Boga, ale to jest również otwartość i współpraca człowieka - otwartość na łaskę. I od tej współpracy nie ma żadnej amnestii.

9 stycznia 2018 r.
W najbliższych dniach będą odczytywane w Sejmie projekty obywatelskie, które są kolejnym zmaganiem o życie wobec projektu za śmiercią. Dlatego prośmy Maryję, aby Duch Święty, również przez Jej wstawiennictwo, wypraszał odwagę wiary w każdym głosowaniu. Aby w naszej Ojczyźnie było poszanowane prawo do życia.

8 stycznia 2018 r.
W pierwszy dzień Nowego Roku wchodziliśmy z prośbą o błogosławieństwo Pana, żeby Oblicze Boże rozpromieniło się nad nami, nad każdą naszą wspólnotą. Tutaj, na terenie archidiecezji, mamy wspólnoty takie, jak Księży Kanoników Laterańskich, Siostry Obliczanki czy Siostry Najświętszego Imienia Jezus, które w charyzmacie mają Oblicze Jezusa. A chyba wciąż – jak mówił Cyprian Kamil Norwid – „mało jest ludzi, którzy chcą się objawić”, czyli pokazać swoją prawdziwą twarz. Prośmy, abyśmy byli prawdziwi…

7 stycznia 2018 r.
Przeżywając święto Chrztu Pańskiego, uświadamiamy sobie głęboką więź z Chrystusem poprzez nasze zanurzenie w życie samego Boga. Ale warto zamyśleć się nad słowami, które w latach jeszcze osiemdziesiątych wypowiadał Święty Jan Paweł II: „Kiedy świat próbuje rozpaczliwie ułożyć życie poza Bogiem, poza Jego prawem, Kościół niezmiennie wskazuje na Jezusa Chrystusa - Jedynego Odkupiciela człowieka”. Poza Chrystusem nie ma życia.

2018-12-24 07:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

16 grudnia 2020 r.
Kościół dzisiaj słowami proroka Izajasza wołał: „Ja jestem Pan! Poza Mną nie ma innego boga. Ja jestem Bogiem zbawiającym”. Do tej tajemnicy przez całe swoje życie i posługę prowadził nas Święty Jan Paweł II, wskazując na tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego jako Boga Miłości. I uczył nas wprost: „Człowiek, który nie spotka się z Miłością, nie dotknie jej i nie znajdzie w niej współuczestnictwa, nie wie, co to znaczy życie”. I chyba w tym „kluczu”, trzeba nam dostrzec dramat osób – zwłaszcza młodych - krzyczących przeciwko życiu… Bo nie dotknęli miłości prawdziwej.

CZYTAJ DALEJ

Brazylia: zmarł kardynał José Freire Falcão

2021-09-27 11:39

[ TEMATY ]

śmierć

vaticannews.va

Minionej nocy (26 września o godz. 22.40 czasu lokalnego) zmarł kardynał José Freire Falcão, emerytowany arcybiskup Brasilii. Purpurat został przyjęty do szpitala św. Łucji w Asa Sul, z powodu powikłań spowodowanych chorobą covid-19.

Purpurat był hospitalizowany od 17 września, po tym jak zdiagnozowano u niego chorobę Covid-19. W październiku purpurat skończyłby 96 lat. 24 września archidiecezja Brasilia poinformowała, że jego stan zdrowia w zakresie układu oddechowego i nerek poważnie się pogorszył. Musiał przejść intubację oddechową i nerkową – zaznaczono.

CZYTAJ DALEJ

Tau: znasz ten stan, gdy nie czujesz już nic?

2021-09-28 09:32

[ TEMATY ]

duchowość

świadectwo

fb.com/tau.bozon

Znasz ten stan? Kiedy patrzysz na świat i nie czujesz już nic. Widzisz niesamowity film, słyszysz genialny kawałek, jesteś w pięknym miejscu, a wokół Ciebie dzieją się różne rzeczy. Nie czujesz nic. Absolutnie nic. - zaczyna swój najnowszy wpis Tau.

Jak czytamy w dalszej cześci postu znanego rapera:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję