Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

29 kwietnia 2019 r.
Męczennicy powracają... w pamięci i modlitwie Narodu i Kościoła. Przypominamy sobie, że co piąty kapłan Kościoła Katolickiego ginął w czasie drugiej wojny światowej, razem z tymi tysiącami, milionami Polaków. Chcemy nie tylko pamiętać, ale chcemy prosić Miłosiernego Boga, ażeby z ich śmierci wyrosło dobro i wierność naszego Kościoła i Ojczyzny.

28 kwietnia 2019 r.
W zapiskach dialogu Jezusa Miłosiernego z Siostrą Faustyną odnajdujemy zdanie o obietnicy wywyższenia Polski, tylko czy Polska będzie wdzięczna? Czy okaże wdzięczność Bogu? Tak odbieramy między innymi dar Świętej Faustyny, jak również szczególnego orędownika i przewodnika na tej drodze, Świętego Jana Pawła II, Pierwszego z rodu Polaków Następcę Świętego Piotra. A cóż dopiero powiedzieć o iskrze, o tajemnicy iskry, która ma przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa. Czy jesteśmy wdzięczni i gotowi...? 28 kwietnia 2019 r.

27 kwietnia 2019 r.
W wigilię Miłosierdzia Bożego, 2 kwietnia 2005 roku, przeszedł z „życia do Życia” Jan Paweł II. A przypomnijmy, że 1 kwietnia, w przeddzień śmierci pobłogosławił te korony „Totus Tuus”, które dzisiaj są przed naszymi oczyma na skroniach Jezusa i Maryi. I dzisiaj, pięć lat po jego kanonizacji musimy prosić, aby Polska była dziedzictwem chrześcijańskim. Żeby przyjęła na nowo i potwierdziła to dziedzictwo... A jednocześnie, nie pozwólmy, żeby „barbarzyństwo kulturowe”, na ulicach, czy w teatrach, czy w spektaklach telewizyjnych profanowało Obraz naszej Matki i Jej Syna. Bo wtedy nie odnajdziemy się nigdy na wspólnej drodze...
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!
Święci niebiescy nasi polscy Patronowie, Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami!

17 kwietnia 2019 r.
Przeglądajmy się w tych dniach w Sercu Maryi i wtedy sprawdzimy autentyczność naszej wiary, naszego zawierzenia Bogu na Jej wzór. A dodatkowym impulsem niech będzie powrót zarówno sukni na obrazie Maryi jak i koron, które złożył – można powiedzieć w ostatnich godzinach swojego ziemskiego życia – Święty Jan Paweł II Totus Tuus. Prośmy jego o szczególne wstawiennictwo w tym przeglądaniu się w zwierciadłach wiary Maryi i wiary Kościoła.

16 kwietnia 2019 r.
Zdumiewa nas podwójny komunikat wynikający z tragedii pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Podobno ten pożar powstał przypadkiem... Drugi komunikat, że w miejsce katolickiej świątyni przy odbudowaniu będzie Centrum Spotkań Kultur Religijnych. Ale dziękujemy Bogu, że na pewno nie przypadkiem ocalała Korona cierniowa Jezusa jako najcenniejsza relikwia tego miejsca, Ikona Jasnogórskiej Matki Kościoła i relikwie Świętego Jana Pawła II. Niech będzie Bóg uwielbiony!

15 kwietnia 2019 r.
Doświadczamy kolejnego bolesnego dramatu religii chrześcijańskiej w Europie. Katedra Notre Dame spłonęła. Tak, jak przynajmniej kilkanaście kościołów w Europie w ostatnim czasie. Europa stoi i patrzy, czy ta cywilizacja jeszcze przetrwa, czy będzie potrzebna aż interwencja z Nieba? Dlatego prośmy Matkę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, aby „ogień miłości” panował wśród ludzi, a oddalał nienawiść i wszelką przemoc.

14 kwietnia 2019 r.
Dzisiaj po raz pierwszy w historii naszego Narodu obchodziliśmy święto Chrztu Polski. Dokładnie 14 kwietnia 966 roku zostaliśmy „zanurzeni” w życie Boga w Trójcy Jedynego. A tam, gdzie jest Chrystus tam jest również i Jego Matka. Dlatego dziękujmy nie tylko za „wczoraj”, nie tylko za „dziś”, ale zawierzmy to, co składa się na „jutro” naszej Ojczyzny i naszego Kościoła.

12 kwietnia 2019 r.
W tych dniach, kiedy będziemy przeżywać Triduum Paschalne, a więc szczyt naszych wydarzeń zbawczych warto przywołać słowa Ojca Świętego Benedykta XVI seniora, który zaznaczył: „Siła wewnętrznego człowieka jest w moralności, w prawie zjednoczenia życia ludzkiego z Bogiem”. A Święty Jan Paweł II w Manili do młodzieży podkreślał: „Strzeżcie się fałszywych nauczycieli, którzy głoszą, że nie ma prawdy absolutnej, że wszystko jest relatywne. Strzeżcie się, bo chcą oni doprowadzić was do tego, żebyście byli tak jak oni cyniczni i wątpiący”. Dlatego przychodzimy tutaj do Matki Niezawodnej Nadziei, złożonej w Chrystusie.

10 kwietnia 2019 r.
Dzisiaj Kościół na całym świecie głosił słowa Chrystusa: „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Wiemy, że Prawdę, którą jest Chrystus można było ukrzyżować, ale ta Prawda zmartwychwstała i nadal zwycięża. Dlatego ufamy, że każda prawda również ta, która dotyczy ziemi polskiej i dramatów II wojny światowej, Holokaustu, Katynia, Smoleńska „przebije się” i zwycięży w Chrystusie, Jedynym Zbawicielu człowieka i świata.

9 kwietnia 2019 r.
W domach rodzinnych, w szkołach i w Kościele uczyliśmy się i uczymy mądrej i odpowiedzialnej miłości Ojczyzny. Był czas, że rozerwano tę triadę. A dziś, stawiamy pytanie: dlaczego w tak zwanej słusznej sprawie protestu szkolnego nie uwzględniono terminów rekolekcji dla dzieci i młodzieży i tym samym pozbawiono ich nauczycielskiego głosu Kościoła i sakramentalnej posługi kapłanów? Księża oczekują w konfesjonałach, a dzieci nie ma? Stawiamy to pytanie przed Tobą Matko i prosimy, uproś nam mądrość i odpowiedzialność.

8 kwietnia 2019 r.
Zmarły przed kilkoma dniami, śp. pan Tadeusz Szyma, bardzo zasłużony dla świadectwa o Janie Pawle II, napisał wiersze zarówno dedykowane jemu samemu, jak i w ostatnim czasie jeszcze nie wydane Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W jednym z nich napisał: „Był taki czas dziejowego zła, którego żaden naród by nie uniósł... dlatego należało powiedzieć: Dosyć, „non possumus”, nie pozwolimy!” I te słowa odnoszą się dzisiaj do degradacji osoby i posługi św. Jana Pawła II. Nie pozwolimy, bo z tego Jasnogórskiego Obrazu idzie moc i siła przez Maryję. I to zwycięstwo przyjdzie przez Nią.

5 kwietnia 2019 r.
Wsłuchujemy się w kolejne świadectwa grup pielgrzymich, zwłaszcza ludzi młodych, maturzystów z całej naszej Ojczyzny. Wpatrując się w ich twarze, które tutaj zawierzają siebie przez Maryję, trzeba z głębi serca dziękować Bogu w duchu Magnificat „za wielkie rzeczy, które nam czyni”. Bo nie jest przypadkiem, że w grupie od 16 do 29 roku życia polska młodzież jest najbardziej związana z Bogiem, w Europie a nawet w świecie. A dzisiaj dołącza do tej grupy grono dzieci i tych najmłodszych, muzykujących i... już twórców. Dlatego dziękujmy Bogu za polskie domy, które potrafią się modlić, śpiewać i muzykować.

3 kwietnia 2019 r.
Obliczono, że w czasie swoich apostolskich pielgrzymek Jan Paweł II okrążył ponad 30 razy ziemię, zawsze z Ewangelią i z krzyżem. Wskazując cenę podnoszenia naszego człowieczeństwa w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tym bardziej boli, że już w naszym pokoleniu tak poniża się jego godność osobową i jego posługę. Tłumacząc paszkwile z różnych języków świata, również na nasz język ojczysty. Dlatego prośmy Królową Polski, której tak zaufał i zawierzył wszystko, aby wstawiała się za nami i broniła jego godności w naszym i kolejnych pokoleniach.

2 kwietnia 2019 r.
W takim dniu jak dzisiaj, a zwłaszcza wieczorem powinniśmy się nauczyć na pamięć, jak pacierza testamentu Świętego Jana Pawła II z Krakowskich Błoń, 10 czerwca 1979 roku. „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której Chrystus wyzwala człowieka. Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili miłością, która objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa. A bez której życie ludzkie nie ma korzeni, ani sensu. Proszę was o to... Amen”.

1 kwietnia 2019 r.
Kiedy 1 kwietnia 1656 roku król polski Jan Kazimierz składał śluby w Katedrze Lwowskiej był już po zwycięstwie tutaj na Jasnej Górze, ale jednocześnie był świadomy zagrożeń, które szły nie tylko od zewnątrz, ale i wewnątrz kraju podzielonego. Dlatego zawierzał całe dziedzictwo Ojczyzny, które było i które będzie. Nawiązał do tego św. Jan Paweł II w Lubaczowie, w 1991 roku, że „Odwieczna Mądrość zapuściła korzenie w dzieje naszego narodu. Przez ten wizerunek Bogarodzicy Dziewicy Łaskawej podejmujemy to dziedzictwo”. I nie pozwólmy, aby go zniszczyły siły zewnętrzne i wewnętrzne.

2019-02-17 17:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie”

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

31 grudnia 2017 r.
W Uroczystość Najświętszej Rodziny z Nazaretu i na progu nowego Roku Pańskiego 2018 warto przypomnieć naszą genealogię. Jesteśmy z ręki Boga. To jest nasza pierwsza genealogia osoby. Przypomina nam o tym Psalm 139, że zanim pojawiliśmy się na tym świecie spod serca matki, Bóg nas kocha i zna każdy dzień. Następnie genealogia Narodu ochrzczonego 1051 lat temu. Staliśmy się chrześcijanami i jesteśmy w kolebce narodów Europy i świata. I dlatego Polska jest ziemią szczególnego świadectwa wiary. Ma prawo przypominać w parlamentach Europy czy świata, że prawa ustanawia się na podstawie Dekalogu i Ewangelii. One nigdy nie są przeciwne człowiekowi.

CZYTAJ DALEJ

Abp Depo: nie ma kapłanów na próbę

2021-09-25 16:31

[ TEMATY ]

Jasna Góra

abp Wacław Depo

pielgrzymka kapłanów

Karol Porwich/Niedziela

Potwierdzamy drogę Chrystusa wejścia w nasze życie i sprawę wolności i wierności łasce, którą otrzymaliśmy nie tylko dla siebie, ale i dla drugich – powiedział abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 25 września przewodniczył w bazylice jasnogórskiej Mszy św. podczas 40. Pielgrzymki Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. Odbyła się ona pod hasłem: „Słudzy Jedności” i była dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pielgrzymka rozpoczęła się nabożeństwem Drogi Krzyżowej na wałach, po której kapłani zgromadzili się na Eucharystii w bazylice.

CZYTAJ DALEJ

Hubert Hurkacz triumfował w tenisowym turnieju ATP w Metz

2021-09-26 19:04

[ TEMATY ]

tenis

Krzysztof Tadej

Huber Hurkacz

Huber Hurkacz

Hubert Hurkacz triumfował w halowym turnieju tenisowym ATP w Metz. W finale pokonał Hiszpana Pablo Carreno-Bustę 7:6 (7-2) 6:3.

To czwarty w karierze 24-letniego wrocławianina tytuł w singlu. Wszystkie poprzednie wywalczył w USA. Wcześniej w tym sezonie zwyciężył w Delray Beach i prestiżowej imprezie w Miami, a w 2019 roku wygrał w Winston-Salem. W trwającym sezonie osiągnął także półfinał wielkoszlemowego Wimbledonu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję