Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

30 maja 2019 r.
W tych najbliższych dniach będziemy z pewnością powracać na drogi apostolskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Zwłaszcza dlatego, że niektórzy utracili już pamięć, ato nie jest sprawa pamięci... to jest celowy wybór życia poza Chrystusem. Święty Jan Paweł II przypomniał nam wówczas: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy Klucz do zrozumienia jego dziejów, do zrozumienia tajemnicy samego człowieka”. Dlatego nie dziwimy się, że odrzucając Chrystusa, będzie znieważało się Jego Matkę, która jak nikt przybliża nas – w dobry i trudny czas – do Jedynego Odkupiciela człowieka.

29 maja 2019 r.
W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1983 roku, Jan Paweł II powiedział, że „człowiek jest powołany do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Podobnie i Naród nie jest powołany do klęski, ale do zwycięstw”. I wskazał na znaki zwycięstwa w Polsce, wynosząc na ołtarze św. Urszulę Ledóchowską, św. Rafała Kalinowskiego i św. Brata Alberta. Szczególne znaki zwycięstwa najpierw nad sobą samym, a później nad wszelkim zniewoleniem. I nie będzie przesadą, przypominać zdanie św. Urszuli dzisiejszej Patronki: „Polska jeszcze nie zginęła, dopóki kochamy”.

28 maja 2019 r.
Zbliża się 40 dzień od Zmartwychwstania Pańskiego, dzień Wniebowstąpienia. Sam Jezus ukazał nam drogę, przejścia ze śmierci do życia. I są takie odejścia, które dają nowy rodzaj obecności. On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego w tę tajemnicę weszli nasi Przewodnicy: Święty Jan Paweł II, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Przywołujemy go w 38 rocznicę śmierci, nie tylko dla pamięci, ale jako „dar i zobowiązanie”. Bo on nadal klęczy tutaj przed szczytem Jasnej Góry. On mocarz ducha i błaga Maryję o przemianę naszych serc poprzez jedność i łaskę.

27 maja 2019 r.
Czwarta Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, w czerwcu 1991 roku, była przypomnieniem Dziesięciu Bożych Przykazań i stała się „swoistym rachunkiem sumienia Narodu”, który odzyskał wolność. Jednocześnie Ojciec Święty upominał nas: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Trzeba wierzyć w mądrość narodu, który buduje na Ewangelii, na krzyżu Chrystusowym i na zawierzeniu Matce Bożej.

26 maja 2019 r.
W takim dniu, jak dzisiaj, w święto Matki warto wspomnieć, że kiedy papieżowi Piusowi XII, oznajmiono, że nie ma już Polski na mapach Europy i świata podczas okupacji hitlerowskiej. Odpowiedział: „Polska jeszcze nie zginęła, bo Polska ma wierzące matki. Polska się modli i Polska ma Matkę z Jasnej Góry”. Ten sam Papież Pius XII błogosławił w roku 1957 obraz naszej Jasnogórskiej Matki peregrynujący po naszej polskiej ziemi. Niech to nawiedzenie trwa, aby pogłębiać modlitwę i wiarę matek i ojców, ludzi młodych i dzieci.

25 maja 2019 r.
Od momentu naszych narodzin towarzyszą nam ręce lekarza, położnej, a następnie spojrzenie i oczy matki. Podobnie i tutaj, Maryja podaje nam Jezusa swoimi rękoma i patrzy na nas... Ojciec Święty Franciszek powiedział wprost: „Tutaj otrzymałem spojrzenie Matki”. Kościół jest naszą Matką! Czy umiemy być wdzięczni poprzez serce naszych Matek, za to, że „jesteśmy Kościołem”?

24 maja 2019 r.
Zdumiewające jest to, jak mało się uczymy z historii. Kiedy w latach totalitaryzmu komunistycznego bez sądu zaaresztowano Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a później męczennika za jego osobę i działalność - Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, a następnie skazanego i torturowanego Biskupa Czesława Kaczmarka, wówczas była odpowiedzialność osobista... Wszystko inne było dobre. A dzisiaj, przestępstwa „jednych” rozciągane są na cały Kościół jako wspólnotę. Trzeba zniszczyć Kościół! A więc totalitaryzm poprzedni zmienił się na „totalitaryzm wolnościowy”. Jakżeż trzeba prosić Maryję, żeby nauczyła nas tej trudnej miłości Kardynała Wyszyńskiego: „Kiedy wam powiedzą, że Prymas jest zdrajcą Narodu. Nie wierzcie! Bo kocham Polskę więcej niż własne serce”. Maryjo, naucz nas tej trudnej miłości Boga i Ojczyzny.

23 maja 2019 r.
W dniu 5 czerwca 1999 roku, w Sopocie Jan Paweł II wypowiedział słowa niezmiernie aktualne: „Światu i Polsce potrzeba ludzi mocnych sercem, mocnych sumieniem. Jesteśmy budowniczymi przyszłości. Ludźmi, którzy błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem zdobywają ludzi, i ziemię”. Myślę, że w tych słowach odnajdujemy również program naszej modlitwy ekspiacyjnej na Jasnej Górze, która trwa i na którą zapraszam w najbliższą sobotę na godzinę 13.00. A jednocześnie już dzisiaj witamy ludzi młodych, którzy również w sobotę poprzez Rodzinę Radia Maryja i TV Trwam rozpoczynają swoją pielgrzymkę zawierzenia wbrew bolesnym faktom, których doświadczamy.

22 maja 2019 r.
W nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego odczytujemy prawdę, że każda „modlitwa jest spotkaniem dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego”. Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek dopowiedział, że modlitwa jest wyrazem odwagi wiary w Boga, jako Ojca. Chciejmy tę odwagę wykazać również w naszym spotkaniu sobotnim, tutaj na Szczycie Jasnogórskim, 25 maja br. o godz. 13.00. Odwaga wiary tak bardzo potrzebna dzisiaj na każde doświadczenie, które jest i które przychodzi...

21 maja 2019 r.
Dnia 18 czerwca 1972 roku, przed Katedrą w Radomiu, powrócił na trasę Nawiedzenia obraz Matki Bożej Częstochowskiej, peregrynujący dzisiaj po ziemi poznańskiej. Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Kościół ma Matkę, Naród musi mieć Matkę! I dlatego Ona jest dzisiaj z nami”. Te słowa wypowiadam również jako zaproszenie, nie tylko dla mojej archidiecezji, ale dla wszystkich wiernych całej naszej Ojczyzny, ażeby w przeddzień święta Matki, tutaj na Jasnej Górze stanąć i przeprosić Boga, Chrystusa i Ją za zniewagi. O godzinie 13.00 spotkajmy się na Szczycie Jasnogórskim na Eucharystii, żeby doświadczyć: „Mój Kościół jest moją Matką”. Jednocześnie, że w Maryi mamy Pomoc. Na tę drogę z serca wszystkim błogosławimy.

20 maja 2019 r.
W czasie okupacji Ksiądz Antoni Marchewka, który był redaktorem naczelnym „Tygodnika Katolickiego Niedziela” udzielił schronienia małemu chłopcu żydowskiemu, Arturowi Dreifingerowi. On, kiedy rozpoznawał po wojnie swoją matkę, to określił, że poznał ją po zapachu domu. Przytulając się do Niej „zapach domu był zapachem matki”. Życzymy tego wszystkim przybywającym tutaj, żeby przytulając się do Maryi i wpatrując się w Jej Oblicze, odnaleźli dom, niezależnie od czasu niewiary i oddalenia.

16 maja 2019 r.
W ten czas wielkanocny wpisują się w Niepokalane Serce Maryi szczególne daty: 11 kwietnia lub 8 maja podaje się datę męczeńskiej śmierci Świętego Biskupa Stanisława na Skałce, Biskupa Męczennika; 13 maja Pierwsze objawienie Maryi w Fatimie i zamach na życie Świętego Jana Pawła II i dzisiaj 16 maja, śmierć św. Andrzeja Boboli męczennika jedności Polaków i Kościoła Katolickiego. Maryjo, dla przemiany zapisuj każdego nas z bez wyjątku w swoim Niepokalanym Sercu.

13 maja 2019 r.
Eminencjo, to chyba zamiast dopowiedzenia na Jasnej Górze, które zazwyczaj przed błogosławieństwem dane mi jest udzielać. Dzisiaj już tam nie powrócę dlatego pozwólcie, że takie dopowiedzenie za nowym Katechizmem Kościoła Katolickiego. Że my tutaj ludzie wierzący i wyznający religię chrześcijańską nie jesteśmy „religią księgi”, ale religią Osoby Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak my nie jesteśmy wyznawcami takiego, czy innego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, czy Jej figury, ale osoby i dlatego kto narusza godność Matki dotyka każdego z nas. I dlatego rozumiemy się, że na to nie pozwolimy, na przekraczanie tych granic. Bo my wyznajemy Boga w Chrystusie, a Maryja jest Matką naszego Odkupiciela.

10 maja 2019 r.
W dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich spotykamy niezwykłe wydarzenie. Zmartwychwstały Chrystus trzy lata po swoim zmartwychwstaniu pyta się Szawła: Dlaczego Mnie prześladujesz? Kim jesteś Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Tę scenę dedykujemy wszystkim, którzy nie rozumieją i nie wierzą, że Jezus chodzi naszymi drogami. I dlatego mamy prawo przez Matkę docierać do Niego i nie pozwolić na profanację tych ścieżek.

8 maja 2019 r.
W przeżywanym na ziemi polskiej „Tygodniu Biblijnym” warto przypomnieć zasadę Świętego Hieronima, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Czy może być większa bieda na świecie od tej, gdyby człowiek nie poznał Chrystusa? A któż podprowadzi nas bliżej do Jego Ciała i Krwi wydanego za nas, jeśli nie Maryja? Czy już rozumiemy, dlaczego atakowana jest Matka? Bo Ona otrzymała nas z wysokości krzyża, jako swoje dzieci.

5 maja 2019 r.
Dzisiejsze przesłanie z Dziejów Apostolskich: „Trzeba nam bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi” jest nadal aktualne. A Jednocześnie, prośmy Ducha Świętego – po przekroczeniu progu Tygodnia Biblijnego w Polsce – abyśmy „od czytania przechodzili do spotkań z Jezusem”, który do nas mówi. I jeszcze jedna myśl. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar narodzin – akurat tego dnia – Stanisława Moniuszki, który przepięknie tworzył kulturę polską i religijną. Dlatego, że bardziej słuchał Boga, aniżeli ówczesnych zaborców, którzy skazywali Polskę na niebyt...

4 maja 2019 r.
Najświętsza Maryja Panna jest „dowodem”, że Jezus nie jest mitem z historii, lecz Synem Boga, zrodzonym z Jej Ciała i Krwi dla naszego zbawienia. Dlatego nie dziwmy się, że Maryja będzie tak atakowana, jak sam Jezus i Jego Kościół. Albowiem Kościół też nie jest wymysłem ludzkim lecz wspólnotą Boga z ludźmi przez Chrystusa w Duchu Świętym. Pamiętajmy więc o słowach Chrystusa, że „bramy piekielne go nie zwyciężą”, niezależnie od prób czasu i systemów...

3 maja 2019 r.
Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami „zawłaszczania historii”, poprzez różne interpretacje słowa i prawa Konstytucji, przychodzimy tutaj, aby za Janem Pawłem II, Świętym Rodakiem, Następcą Świętego Piotra powiedzieć: „Maryjo, wierzymy w mądrość Narodu, który buduje na Ewangelii, na Krzyżu i na zaufaniu do Ciebie”. Bo Ewangelia Twojego Syna nie znosi i nie zmienia Konstytucji tylko nadaje jej kierunek i światło...

1 maja 2019 r.
Codziennie tutaj na Jasnej Górze sprawowana jest Eucharystia na intencję Ojczyzny, Kościoła i Ojca Świętego. Prosimy w niej o pokój dla Ojczyzny, a religia żeby rozwijała się w wolności. Czyż tak trudno zrozumieć tym, którzy profanują nam obraz Jasnogórskiej Pani wraz z Jej Synem, że to nie jest tylko zaatakowanie obrazu, ale godności Polaków, ludzi wierzących? Czy tak trudno zrozumieć, że to dziedzictwo Matki otrzymaliśmy od Chrystusa już od 1053 lat? Cieszymy się „piętnastoleciem” tzw. europejskości, ale umiejmy dostrzegać dysproporcje wdzięczności Bogu za Ojczyznę i za Kościół...

2019-02-17 17:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Iść w świetle łaski

KS. INF. IRENEUSZ SKUBIŚ: – Rozmawiamy po zakończonych właśnie rekolekcjach Episkopatu Polski na Jasnej Górze, a jednocześnie po zakończonym Roku Wiary. Prosimy o kilka refleksji związanych z tym czasem.

CZYTAJ DALEJ

Papież kontynuuje dialog z francuskimi biskupami

2021-09-24 19:18

[ TEMATY ]

Francja

biskupi

papież Franciszek

Vatican News

Papież nie chce brutalnego zaprzestania odprawiania Eucharystii według dawnego Mszału. On pragnie, by wierni, którzy są przywiązani do przedsoborowej liturgii, nie tylko w niej uczestniczyli, lecz mieli też kapelanów, którzy ich będą prowadzić, pomogą zrozumieć wiarę i żyć w duchu Soboru Watykańskiego II – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Denis Jachiet po audiencji, na której Franciszek przyjął drugą grupę francuskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina.

Jak zwykle, spotkanie z Papieżem miało charakter rozmowy. Tym razem trwała ona dwie i pół godziny. Jednym z głównych tematów było niedawne motu proprio, którym Franciszek ograniczył możliwość sprawowania Eucharystii według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Papież wyjaśnił francuskim biskupom motywy swej decyzji. Zapewnił, że chodzi mu jedynie o jedność Kościoła. W rozmowie z biskupami Franciszek okazał się o wiele mniej rygorystyczny niż ogłoszony przez niego dokument. Zgodził się na przykład, by w archidiecezji paryskiej w tej samej parafii ten sam proboszcz sprawował liturgie zarówno według dawnego rytu, jak i nowego – powiedział bp Jachiet, dodając, że Papież zdaje się w tej sprawie na biskupów.

CZYTAJ DALEJ

Izabela Tyras: kolejne pokolenie przejmuje sztafetę pielgrzymkową

2021-09-25 08:12

[ TEMATY ]

rodzina

pielgrzymka

małżeństwo

MBoguslaw /pixabay

„Zawsze najbardziej wzrusza mnie to, jak pielgrzymują całe rodziny” – powiedziała dla Family News Service Izabela Tyras, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry. W dniach od 25 do 26 września br. odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Z racji roku św. Józefa przeżywana będzie pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”. Wśród licznych pielgrzymów jasnogórskich rodziny zajmują szczególne miejsce.

W niedzielę 26 września, w dniu centralnej uroczystości, na Szczycie Jasnogórskim o godz. 11:00 będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem abpa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego. W jej ramach zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie oraz dokona się zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Pokoju. Ponadto ślubowanie złożą nowi doradcy życia rodzinnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję