Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

29 czerwca 2019 r.
Jak nigdy dotąd zdajemy sobie sprawę z trudnego wyznania wiary, a mianowicie „Wierzę w Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. Ta apostolskość jest również dzisiaj bardzo ważnym dowodem, nieprzerwanym łańcuchem rąk, od wyciągniętych rąk Chrystusa nad Apostołami, aż do każdego z nas, następców apostolskich. Dlatego wyznajemy dzisiaj, że Kościół jest wspólnotą modlącą się tak, jak my tutaj, na tym miejscu. Wspólnotą żyjącą sakramentami, bo to jest nasze życie, Chrystus i Jego Matka.

26 czerwca 2019 r.
Przeżywając zakończenie oktawy Bożego Ciała warto przywołać słowa Świętego Jana Pawła II, że im bardziej świat będzie się dechrystianizował, tym bardziej będzie wołał o Chrystusa. Dziękujemy Chrystusowi, że został z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

25 czerwca 2019 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Ewangelia jest życiem, a nie poematem. W dzisiejszej Eucharystii, w sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej usłyszeliśmy bardzo mocne słowa Jezusa. „Nie rzucajcie tego, co święte psom i nie rzucajcie pereł przed wieprze”. A jednocześnie z bólem odbieramy fakt, że na polskich uniwersytetach, czy w teatrach, odwrócono ten porządek i poniżając nas, katolików w Polsce nazwano „światem zwierzęcym”. Dlatego prosimy, Maryjo, Matko Słowa Wcielonego i Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, oręduj za nami u Boga.

23 czerwca 2019 r.
Modlimy się dzisiaj w intencji ojców, zarówno obdarowanych w naszych rodzinach, jak również i duchownych, ojców w zakonach, w kapłaństwie. Warto przemyśleć zdanie jednego z profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, że „trzeba najpierw wiedzieć, kim się jest, a dopiero wtedy zrozumie się, jak powinno się postępować”. A z kolei, zespół dziecięcy „Arka Noego” podpowie nam: „mama to nie jest to samo, co tata”. Trzymajmy się tej linii wraz z Maryją i dzięki pomocy Maryi.

22 czerwca 2019 r.
Święty Jan Paweł II uczył nas – przed 40 laty – że „iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu”. Pielgrzymujemy na to miejsce, bo wiemy do Kogo idziemy i z Kim idziemy - z Maryją ku Chrystusowi. Dlatego dziękując dzisiaj za kolejną, trzecią pielgrzymkę mężczyzn na Jasną Górę, warto wziąć, jako pewnego rodzaju przestrogę słowa Ojca Honoriusza Kowalczyka, dominikanina, duszpasterza akademickiego, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Napisał kiedyś do studentów takie słowa: „Nie bójcie się przyjaciół, bo oni mogą was tylko zdradzić. Nie bójcie się wrogów, bo oni mogą was tylko zabić. Ale bójcie się obojętnych, bo za ich milczącą zgodą czai się zdrada i śmierć”. Maryjo, Matko Życia, Królowo rodzin, módl się za nami!

21 czerwca 2019 r.
W oktawie Bożego Ciała należy przypomnieć tytuł, jakim obdarował Maryję Święty Jan Paweł II - „Niewiasta Eucharystii”. Pytał nas: „Któż jest bliżej Ciała i Krwi Jezusa, jeśli nie Ona?” Dlatego nie dziwmy się, że po profanacji Jej wizerunków, kolejną eskalacją i obrazą były profanacje Najświętszego Sakramentu w procesjach w Gdańsku, czy w tak zwanej mszy profacyjnej w Warszawie. Maryjo, która jesteś najbliżej Jezusa, powiedz o nas! Powiedz o Kościele w Polsce i zaproś Jezusa ponownie w nasze życie!

20 czerwca 2019 r.
Dziękujemy Bogu za tę wolność wyznania i religii, że mogliśmy dzisiaj dać świadectwo Jego obecności pośród nas. Ale warto zwrócić uwagę na krótki tekst z trzeciego rodziału Listu do Hebrajczyków: „Uważajcie na siebie samych, aby w nikim z was nie było ducha nieprawej i przewrotnej wiary”. To ostrzeżenie z pewnoscią odnosi się do naszych braci. Bo nawet w czasach komunizmu i prześladowań wprost fizycznych nie odważono się przekraczać granic wiary i profanacji Eucharystii. A dziś czy to w Gdańsku, czy na ulicach Warszawy doszło do owych profanacji. A skoro są takie fakty, to módlmy się za nich, żeby ta przewrotność nie miała już miejsca...

19 czerwca 2019 r.
Dzisiejszy wieczór przed Uroczystością Bożego Ciała potwierdza prawdę, że Jezus spełnił swoją obietnicę: „Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. I skoro Jezus przechodzi naszymi ulicami, przechodzi obok naszych domów i miejsc pracy, odpoczynku, to odnówmy w sobie to bardzo piękne polskie zawołanie: „Idźcie z Bogiem!”, „Zostańcie z Bogiem”, „Jedźcie z Bogiem!” Zwłaszcza przy zakończeniu roku szkolnego naszych dzieci i młodzieży, kiedy wyruszają na różne drogi Polski i świata. Jedźcie z Bogiem i wracajcie z Bogiem! Maryjo prowadź!

18 czerwca 2019 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę. Można powiedzieć po ludzku nie do przeskoczenia: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół! Módlcie się za tych, którzy was prześladują!” Czynimy to każdego dnia, bo czym innym jest szanować i kochać osoby nawet nieprzyjazne, ale czym innym jest sprzeciwiać się złu, które się rozplenia i rozzuchwala.
Królowo i Matko rodzin módl się za nami!

17 czerwca 2019 r.
Gdy przed 50 laty księża – dzisiaj obecni tutaj jako pielgrzymi - przyjmowali święcenia, przez Europę, a zwłaszcza Francję, Paryż „rozlała się rewolucja kulturowo seksualna, „zakazująca mówić o złu”, przekraczająca wszelkie normy i przykazania. Dziś dociera ona również i do polskich miast. Wczoraj przybyła nawet na Jasną Górę. Dlatego wpatrujmy się w ten znak Krzyża z ostatniego Wielkiego Piątku Świętego Jana Pawła II, który przyciskał Chrystusa do swojego serca i w tę koronę, którą pobłogosławił w ostatnim dniu swojego zycia, a która jest na skroniach Matki i Jej Syna. Jasna Góra nie jest twierdzą, ale miejscem mocy wiary i Ducha Bożego, a Maryja prowadzi nas do zwycięstw. Dlatego dziękuję wszystkim obrońcom Jasnej Góry, za ich świadectwo wyznania wiary, poczynając od modlących się dzieci...

15 czerwca 2019 r.
Przyznajemy, że przyprowadziła nas tutaj wiara naszych ojców i matek. To ona kazała nam zrozumieć bardzo podstawową prawdę, że „Bez Boga Ojca Syna i Ducha Świętego ani do proga”, do jakiejkolwiek jedności i wzajemnej miłości. Przychodzimy również i dzisiaj, aby jako wspólnota Narodu i Kościoła wypowiedzieć stanowcze „nie” bezsensownym marszom o tęczowych kolorach podchodzących pod Jasną Górę. Bo one nie są marszami tolerancji i równości, ale siejącymi nienawiść poprzez znaki. Dlatego chciejmy od Maryi, Matki rodzin uzyskać siłę do chrześcijańskiego świadectwa.
Królowo rodzin, módl się za nami!

14 czerwca 2019 r.
Kościół w Polsce wskazuje dzisiaj na postać Błogosławionego biskupa męczennika Michała Kozala. Dla niego „Credo” było bardzo proste, tak jak dla każdego z nas: „Kochać Boga. Kochać Kościół, a w Kościele ludzi, których traktujemy jako jedną rodzinę”. Dlatego zjednoczmy się wokół prawdy, że Bóg jest między nami i „posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. To imię i życie Błogosławionego Michała Kozala pokazuje, że pomimo śmierci on żyje i prowadzi nas.

11 czerwca 2019 r.
Ciesząc się darem nowych kapłanów i nowych diakonów, potwierdzamy prawdę zapisaną o nich przez św. Pawła Apostoła, że „już nie należycie do siebie samych, bo za wielką cenę zostaliście nabyci Bogu”. Ale pamiętajcie, nie pozostawiajmy kapłanów samymi. Bądźmy solidarni na każdym odcinku, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy jedną rodziną Kościoła Chrystusowego, odpowiedzialni za siebie samych.
Matko kapłanów, módl się za nami!

09 czerwca 2019 r.
Na to miejsce przynosimy nasze zawierzenia, nasze prośby. Tutaj winniśmy stawać również z bardzo ważnymi pytaniami, nie tylko o kierunek drogi, ale przede wszystkim o wierność Bogu. W pytaniach stawianych przez kilkunastoletniego Karola Wojtyłę - w zapiskach dątąd nie publikowanych - znalazłem takie słowa, które wobec eskalacji wydarzeń w Gdańsku, w Warszawie i na ulicach naszych miast brzmią bardzo proroczo: „Chryste, jaką część Twojej miłości pochłania nasza nienawiść i nasze zło?” Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

07 czerwca 2019 r.
W czasach dzisiejszego zamętu bardzo często nakłada się sprawy profanacji religijnych na spory polityczne. Kościół zaś wypracował pewne metody, które nazwał „ewangeliczną rewizją”: widzieć, osądzić, działać. Bo bezczynność – jak uczył nas Święty Jan Paweł II – jest winą... Dlatego z pomocą Ducha Świętego nie tylko osądzajmy, ale i działajmy na świadectwo Chrystusowi i Jego Matce.

06 czerwca 2019 r.
Dzień, 6 czerwca 1979 roku był ostatnim dniem pobytu Jana Pawła II tutaj na Jasnej Górze. Warto sięgnąć do spotkania z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Ojciec Święty w Bazylice Jasnogórskiej powiedział: „Podstawowym prawem młodego człowieka jest prawo do Chrystusa, a sprawa Uniwersytetu polega nie na tym, aby mieć wyprodukowanych, wyuczonych ludzi, ale ludzi z miarą dojrzałego człowieczeństwa”. Powracają te pytania, czy uniwersytety Europy, świata i Polski przekazują prawdę? I czy ta prawda nie biegnie często wbrew prądowi sumień?...
Matko, Stolico Mądrości módl się za nami!

05 czerwca 2019 r.
W czerwcu 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przywoływał na nowo Przykazania Dekalogu, łącząc je z Ewangelią. A w kolejnym roku podpisał nowy Katechizm Kościoła Katolickiego, który jest drugim po Katechizmie Trydenckim z XVI wieku. Postawmy sobie dwa bardzo ważne pytania. Czy w naszych domach obok Pisma Świętego, mamy owe dziedzictwo Jana Pawła II, jego Katechizm? I drugie pytanie: Z jakich źródeł czerpiemy na co dzień mądrość dla naszego życia?

04 czerwca 2019 r.
Jesteśmy Tutaj, Jasnogórska Matko! Spełnia się Twoja wola, tak jak w przypadku Jana Pawła II. To tutaj potwierdzamy nasze zawierzenia, czyli naszą odpowiedź na miłość Boga. I dlatego dziękujemy za dar Jana Pawła II, przez którego uczymy się, jak można zawierzyć Bogu całego siebie, to wszystko, co składa się na nasze życie, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.
Święty Janie Pawle II, dziękuję również za to, że przed 40 laty, jako młody kapłan, neoprezbiter mogłem stanąć razem z Tobą na tym miejscu, aby dzisiaj przedłużać twój głos. Aby dzisiaj dźwigać ludzi prawdą obudzonych sumień! Bo tylko tutaj zawsze byliśmy wolni poprzez wyzwolenie z grzechów i słabości. Tutaj, oddając się Bogu w niewolę miłości przez Serce Maryi. To słowo „niewola” tutaj nie boli, bo jest „odpowiedzią”, że można się skryć pod Sercem i płaszczem Matki, która po swojemu wychowuje swoje dzieci. Dlatego, „Niech będzie Bóg uwielbiony, w swoich Świętych i w Tobie, Ojcze Święty!” Amen.

2019-02-17 17:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wizyta u Piotra naszych czasów

Niedziela częstochowska 5/2014, str. 1-2

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

arcybiskup

ad limina

Bożena Sztajner/Niedziela

KS. JACEK MOLKA: – Czym jest wizyta „Ad limina apostolorum”?

CZYTAJ DALEJ

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem

2021-09-21 11:16

[ TEMATY ]

Fatima

Materiał prasowy

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli użyczył swojego głosu w najnowszej produkcji opowiadającej o objawieniach maryjnych w Fatimie. Premierową pieśń „Gratia Plena” można usłyszeć na zakończeniu filmu pt. „Fatima”, który trafi do kin w całej Polsce już 1 października.

„Nie pierwszy raz współpracuję przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu. Jednak ten projekt jest inny, ponieważ film jest bliski memu sercu i zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem. Odwiedziłem to święte miejsce tylko raz, ale wywarło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ znałem historię zdarzeń z Fatimy jeszcze z czasów dzieciństwa. Znowu się tam znalazłem tym razem śpiewając, co było dużym przeżyciem. Musimy zdać sobie sprawę, że Matka Boża przychodzi nam z pomocą. Jest przy nas, ukazuje się i przekazuje wiadomości, które powinniśmy wziąć sobie do serca” - mówił Andrea Boccelli podczas pracy nad utworem.

CZYTAJ DALEJ

Podróż za darmo komunikacją miejską? 22 września we Wrocławiu

2021-09-21 20:19

Wojciech Mścichowski

W związku z corocznymi obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, 22 września 2021 roku, w Dniu bez Samochodu, przez cały dzień bezpłatnie będzie można korzystać z przejazdów komunikacją miejską i międzygminną.

W przeciwieństwie do innych miast, w stolicy Dolnego Śląska darmowa komunikacja skierowana jest do wszystkich podróżnych, nawet tych, którzy na co dzień nie poruszają się samochodem – to oznacza, że aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, nie trzeba posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję