Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

30 września 2019 r.
W ubiegłym roku na progu Jasnej Góry na szczycie witały nas słowa papieża Jana Pawła II: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Dzisiaj potwierdzamy tę prawdę. Wchodzimy tutaj na to wzgórze, żeby pozostać wolnym od zła i kłamstwa. A jednocześnie w tym roku odczytujmy dobrze te słowa, że „tutaj bije serce Narodu w Sercu Matki”. Pilnujmy tych ścieżek, podobnie jak katechezy w szkołach. Ona nie jest przymusem i przemocą religijną, ale jest zobowiązaniem idącym od momentu naszego Chrztu i wpisania nas w życie samego Boga.

28 września 2019 r.
Pisał kiedyś Ksiądz Jan Twardowski, że „w miłości ciągle to samo, radość i cierpienie i nawet sam Pan Bóg nie kocha inaczej”. Chcę wam dzisiaj bardzo mocno podziękować, za wasze pielgrzymowanie. Wszystkim stanom, zawodom, po rolnikach, po leśnikach, elektrykach przyszła kolej również i na Policję Państwową. Bardzo się cieszymy, jesteście wszyscy bezcenni w waszym przychodzeniu na to miejsce.
A nawet dzisiaj, dokładamy wdzięczność za zwycięstwo siatkarzy i brązowy medal Mistrzostw Europy, po doświadczeniu przegranej o złoto...
Ale właśnie do radości pragnę jeszcze dołączyć dwie postaci bardzo zasłużone dla formacji i studiów kleryckich Kościoła w Polsce. W tych ostatnich dniach zmarł Ksiądz Rektor Marian Biskup, były rektor Seminarium Metropolitalnego we Wrocławiu, a dzisiaj zmarł Ksiądz Alojzy Drożdż były rektor Seminarium z Tarnowa. To są bardzo bliscy moi przyjaciele poprzez lata studiów i formacji. I dlatego proszę, aby z ich śmierci wyrosło dobro nowych, wiernych, wspaniałych powołań.
Prośmy o to: Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek... Przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
P.S. Głos po Apelu Rady Miasta Częstochowy o dofinansowanie opłat za śmieci pielgrzymów.

27 września 2019 r.
Niekiedy ze zdumieniem przyjmujemy takie pytanie, gdzie jest duchowa stolica Polski? My wiemy, gdzie jest! Dlatego przychodzimy do Maryi, jako Matki i Stolicy Mądrości. Bo mądrość – będąc darem Ducha Świętego – sprzeciwia się wszelkiemu złu, a głupota nie tylko je toleruje, ale zakazuje o nim mówić. Stolico Mądrości, módl się za nami!

26 września 2019 r.
Mój przyjaciel, Ksiądz Profesor Krzysztof Pawlina postawił kiedyś rekolekcyjne pytanie: czy znacie wymowę krzyża i Chrystusa kroczącego po Krakowskim Przedmieściu w Warszawie? Jest to znak, że On nie tylko tu mieszka, ale chodzi na co dzień naszymi ulicami... Stawiam podobne pytanie: Jak jest istota Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Jasnogórskiej? Ona nie tylko tutaj mieszka, Ona weszła przez wiarę w nasze życie. Dlatego niezależnie skąd przybywacie, możecie Ją zabrać i wprowadzić do swojego domu. A Ona zawsze będzie tutaj na was czekać.

25 września 2019 r.
Za Świętym Pawłem Apostołem i dzisiejszym Patronem błogosławionym Władysławem z Gielniowa potwierdzamy, że nadal są trzy drogi rozwiązań i postaw wobec Chrystusa Ukrzyżowanego. Pierwsza to zgorszenie i przekleństwo, druga to głupota, trzecia zaś to moc i mądrość od Boga poprzez płaszczyznę wiary. Co prawda jest jeszcze czwarta droga obojętność, ale ona krótko jest neutralna. Dlatego wybierajmy Chrystusa!

23 września 2019 r.
Ojciec Święty Franciszek zachęca nas - na progu miesiąca października - do szczególnej modlitwy za misje, misjonarzy i wszystkich poddanych ewangelizacji. Niekiedy słyszymy, że nasi misjonarze i misjonarki są najlepszymi „ambasadorami” Polski i Kościoła. A to nieraz wiąże się z ofiarą życia. W ostatnich dniach zginął ksiądz Kazimierz Wojno zamordowany w Brazylii, dwa tygodnie temu ojciec Stanisław Szczepanik, misjonarz ze Zgromadzenia Świętego Wincentego a Paulo w Portoryko. Trzeba przypomnieć podobną do was ludzi młodych – obecnych na apelu - Helenkę Kmieć zamordowaną na misji w Boliwii. Dołączają oni do tych już Błogosławionych franciszkanów ojca Tomaszka i Strzałkowskiego, zamordowanych 1991 roku w Peru. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących i modlących się, ale również świadczących..., aż po śmierć... Prośmy więc, aby z ich śmierci wyrosło dobro dla Ojczyzny i dla Kościoła.

22 września 2019 r.
W pierwszym Liście do Tymoteusza św. Paweł podkreślił, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, każdego bez wyjątku człowieka przez poznanie prawdy. Dlatego dał nam dwa skrzydła: rozum i wiara. Ale doświadczamy tego na co dzień, że rozum może być zniewolony i może swoją inteligencję skierować w stronę zła. A tylko wiara jest światłem, które ratuje nas na tym świecie i prowadzi do życia.

21 września 2019 r.
W czasie nocy okupacyjnej II wojny światowej podczas spotkania Piusa XII z Benito Mussolinim, padły słowa: „Koniec z Polską”. Papież odpowiedział: „Polska jeszcze nie zginęła, bo Polska wierzy. Polska się modli, Polska ma wierzące matki i Matkę z Jasnej Góry”. Niech to będzie odpowiedzią na dzisiaj wobec tych, którzy mówią, że „Polska to chory kraj...”, bo wybiera prawdę i dobro.

20 września 2019 r.
W tej dzisiejszej mozaice pielgrzymującego Kościoła na miejsce Maryjnego zawierzenia pragnę podkreślić: wspólnoty rodzinne i wspólnotę leśników. Albowiem rodzina i las są rzeczywistością domu, który ma mocne korzenie na ziemi, ale jest otwarty ku niebu. Według zamysłu Boga trzeba realizować swoje życie. Dlatego pamiętajmy o testamencie Jana Pawła II: „Nie podcinajmy korzeni z których wyrastamy”.

18 września 2019 r.
Wspomniany dzisiaj w modlitwie Apelowej Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński, w swoich „Zapiskach więziennych” z września 1956 roku, podkreślił: „Przyszłość należy do tych ludzi, którzy wierzą, modlą się i miłują, a nie do tych, którzy nienawidzą”. Pamiętajmy o tych słowach w naszych kolejnych wyborach.

17 września 2019 r.
Kiedy dzisiaj odkrywamy kolejną bolesną kartę początków II wojny światowej, warto przywołać ofiarę życia kapłanów. Co piąty kapłan naszej Ojczyzny był zabity, czy zamęczony w obozach. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy dzisiaj mieli ich jeszcze jako swoich przewodników i świadków na drogach zawierzenia Bogu i miłości Ojczyzny. Dlatego przywołam obraz Matki Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zapytano ją, jaka siła pomogła jej przeżyć spotkanie z zamordowanym synem? Odpowiedziała: „Patrzyłam i patrzę na Maryję! Ja również, jak Ona zrodziłam syna i oddałam go Bogu”...

16 września 2019 r.
Bardzo znamienny jest tytuł filmu o ks. Jerzym Popiełuszko, ukazujący jego życie, a w nim również okres wojskowy i jego męczeńską śmierć. A tytuł brzmi: „Wolność jest w nas”. Jakżeż daleko odeszliśmy od dobrego rozumienia wolności. Jakoś nam się pomieszały te światy wartości, na które się powołują wszyscy, zwłaszcza „europejscy odnowiciele świata”. Dlatego zwróćmy uwagę, że Kościół każdego dnia w Eucharystii modli się: „Wybaw nas, Panie od wszelkiego zła i wszelkiego zamętu. Wybaw nas od wszelkiego zła i wszelkiego zamętu”.

15 września 2019 r.
Inicjator pielgrzymek ludzi pracy, dziś już Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko głosił, że „zasadniczą sprawą wyzwolenia narodu i człowieka jest przezwyciężenie lęku”. Rozumiemy, że bez daru Ducha Świętego, którym jest dar odwagi nie przezwyciężymy zła i lęku. Dlatego zapytajmy siebie o obecność katolickiej gazety w naszym domu, katolickiej książki, słuchania radia czy oglądania telewizji. Bo przecież te wszystkie inne media, mogą rzeczywiście w nas wzbudzać lęk przed przyszłością. A ona która jest w ręku Boga i dlatego do Niego się odwołujmy...

14 września 2019 r.
Zdarza się, że my jako katolicy – przez świat współczesny – jesteśmy określani „konserwatorami sztuki”, że Ewangelia Jezusa ma już 2000 lat, jest wbrew wolności i postępowi człowieka. Tymczasem Chrystus „wczoraj i dziś ten Sam także na wieki” - jest Jedynym Zbawicielem świata. A tam gdzie jest Chrystus, tam zawsze idzie Jego i nasza Matka, dana nam z wysokości krzyża.

13 września 2019 r.
W „szkole Maryi” uczymy się, że znak krzyża nie jest jakąś uwerturą i wstępem do modlitwy, ale jest już pierwszym wyznaniem wiary. Każda Eucharystia jest nie tylko wspomnieniem, pamiątką, ale uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I w każdej Eucharystii Maryja jest obecna. Tego uczył nas święty Jan Paweł II. Dlatego również mentalnie nie możemy powiedzieć, że Polska stoi pod krzyżem nie wymieniając Jej imienia. Polska stoi pod krzyżem Chrystusa zawsze z Maryją. I dlatego zróbmy rachunek sumienia z tej prośby Jana Pawła II: „Proszę was o to, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni, ani sensu”.

12 września 2019 r.
W najbliższą sobotę staniemy pod krzyżem i nie tylko na lotnisku we Włocławku, ale wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i modlimy się. Warto zastanowić się nad słowami, które płyną z dzisiejszego dnia Najświętszego Imienia Maryi. Król Jan III Sobieski w liście do Papieża Innocentego XI napisał: „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”. Obrona cywilizacji europejskiej. A Papież obdarzył go tytułem „defensor fidei” – obrońca wiary. Prośmy więc, dzisiaj Maryję, abyśmy przychodząc na to miejsce, doświadczając łaski osobistej, czy wspólnotowej świadczyli, że Bóg zwycięża i żebyśmy wszyscy byli godni nazwy obrońców wiary. Maryjo, Królowo polski, módl się za nami! Królowo pokoju módl się za nami!

11 września 2019 r.
Jest rzeczą zdumiewającą, że na początku nowego roku szkolnego musimy przypominać podstawowe prawa rodziców do wychowania swoich dzieci. Tak, jakby ten obowiązek był alternatywny i należał do samych dzieci. Trudno, ale trzeba to zrozumieć, że wszelkie systemy wychowawcze, które nie uwzględniają sacrum i odniesienia do Boga, godzą w nasze człowieczeństwo. Maryjo, Matko i Wychowawczyni módl się za nami!

10 września 2019 r.
Papież Benedykt XVI zwykł mówić, że „modlitwa i świętość nigdy nie wyjdą z mody”, a one są najlepszą odpowiedzią na wszelkie programy społeczne czy polityczne, które omijają Boga.

09 września 2019 r.
Obraz Jasnogórskiej Matki nazywany jest z języka greckiego Hodegetrią, to znaczy „Wskazująca Drogę”. Przez Nią „Droga” zeszła do nas, czyli sam Chrystus i wszedł na nasze drogi życia. Nie tylko po to, żeby nam towarzyszyć, ale nas wspomóc, każdego bez wyjątku. Nie abstrakcyjnego człowieka, ale każdego, kto chce uznać Go jako swojego Pana i Odkupiciela.

08 września 2019 r.
W odczytywanej dzisiaj genealogii Pana naszego Jezusa Chrystusa, Maryja ma swoje wyjątkowe miejsce. I w tę „pełnię czasu”, którą On wypełnił, wpisane jest imię każdego z nas i każdej z Was od momentu naszego Chrztu. Dlatego cieszymy się, że na progu swoich spotkań są kanoniści z Polski i spoza jej granic. I za temat rozważań przyjęli obronę rodzinę. Bo niektórym, to pojęcie już się zafałszowało, a przecież to, co jest niezgodne z zamysłem Boga nie może być miarą człowieczeństwa. Dlatego jeszcze jedno wspomnienie, zobowiązujące wspomnienie. Dnia, 8 września 1717 roku ukoronowano obraz naszej Matki. Bądźmy wierni Bogu tak, jak Ona, do końca.

07 września 2019 r.
W ten Akt Oddania z roku 1946, w kolejną datę 1956 roku Ślubów Jasnogórskich, wpisuje się mały jubileusz Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Skoro głos pojedynczego dziecka w tej kaplicy może ogarnąć wszystkie ściany tej kaplicy, to cóż dopiero powiedzieć o Bogu wiadomych ocalonych dzieciach polskiego Narodu. Czy Polska umie być wdzięczna za ocalone życie?

06 września 2019 r.
Jesteśmy już blisko progu narodzin Maryi. Jej tajemnicy uprzedzającej miłości Boga, a jednocześnie przyjmujemy z wiarą bardzo piękne zdanie Świętego Jana Pawła II: „Maryja to jest świat odnowiony miłością” przez łaskę Boga objawioną w Chrystusie. Kto się oddala od Maryi, ten nigdy nie znajdzie drogi do Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka.

05 września 2019 r.
Obraz z dzisiejszej Ewangelii. Szymon Piotr przylega do nóg Jezusa po cudownym połowie ryb mówiąc: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. Odpowiedzią Jezusa są słowa: „Odtąd ludzi będziesz łowił”. Widzimy stąd, że Kościół nie jest zbudowany na moralności ludzi, ale na łasce Odkupiciela, który wybiera słabych ludzi, żeby Jego moc zwyciężyła. Dziękujemy, że są z nami dzisiaj Wadowiczanie, którzy dziękują Bogu za dar osoby i pontyfikatu swojego Rodaka Jana Pawła II, który „łowił ludzi dla Boga i nadal łowi”...

04 września 2019 r.
Historii ludzkiej nie da się uporządkować bez odniesienia do Boga i Jego dziejowej sprawiedliwości. Bo jakimi słowami, można ogarnąć ciężar zbrodni wojennej poprzez bombardowanie miasta Wieluń. Jakimi słowami można ogarnąć dzisiejszą bolesną rocznicę dla Częstochowy, kiedy 4 września 1939 roku rozstrzeliwano przed Katedrą w rowach przeciwlotniczych kilkuset ludzi, a nawet strzelano do ludzi wpędzanych do samej Katedry na 48 godzin... Jak można ogarnąć również ciężar tak zwanej „sprawy pogromu kieleckiego” wobec Żydów do dziś niewyjaśnionego? Wszystko jest w rękach Boga i do Jego sprawiedliwości i miłosierdzia się odwołujemy... Matko, Królowo módl się za nami!

03 września 2019 r.
Na dzwonie upamiętniającym 80-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej poprzez bombardowanie w Wieluniu wyrzeźbiono dwa słowa: „Pamięć i przestroga”. Pozwalam sobie przytoczyć te słowa, bo pamiętajmy, że przy Chrzcie naszych dzieci – prosząc o dar wiary – rodzice i chrzestni zobowiązują się do strzeżenia daru wiary świętej w sercach. A jednocześnie ku przestrodze niezrozumiałe jest od kilku lat utrzymujące się wypisywanie się naszych dzieci i młodzieży z lekcji religii. Niech zapamiętają, że wolność od Boga jest najgorszym zniewoleniem i prowadzi ku śmierci. „Pamięć i przestroga”. Maryjo, strzeż w naszych sercach daru wiary!

02 września 2019 r.
W tych dniach mogliśmy usłyszeć bardzo ważne słowa, a wśród nich i takie: „Polska solidarność jest światłem”. Dlatego każde kłamstwo ideologiczne, systemowe, partyjne, czy osobowe jest wchodzeniem w ciemność. Prośmy więc Maryję na progu tego nowego roku szkolnego i katechetycznego, aby nasze dzieci i młodzież chodziły w blasku prawdy i żeby omijały ich ciemności ideologii.

01 września 2019 r.
Dzisiejsza rocznica wybuchu drugiej wojny światowej pokazuje nam prawdę, że zło nigdy nie jest ostatecznie zwycięskie. Że miara postawiona złu została postawiona na Golgocie poprzez śmierć Syna Bożego w ludzkiej naturze, poprzez Jego Ciało i Krew. A w tym dziele swoje miejsce ma Jego i nasza Matka. Dlatego uciekamy się do Niej: Maryjo, Królowo pokoju, Królowo Polski módl się za nami!

2019-02-17 17:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

15 lat temu abp Wacław Depo został biskupem - dołącz do modlitwy za jego dalszą posługę!

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

Karol Porwich/Niedziela

5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował Ks. prał. Wacława Depo biskupem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dziś, w 15 rocznicę tego radosnego wydarzenia, ogarnijmy modlitwą Księdza Arcybiskupa.

Modlitwa za abp Wacława Depo

CZYTAJ DALEJ

Belgia: zmarł Aloys Jousten, były biskup Liège

2021-09-23 17:27

[ TEMATY ]

biskup

zmarły

Belgia

Wikipedia

Bp. Aloys Jousten

Bp. Aloys Jousten

W wieku niespełna 84 lat zmarł nagle 20 września biskup-senior Liège – Aloys Jousten. Zgon nastąpił podczas wizyty u przyjaciół w niemieckiej Kolonii, podały media belgijskie. Jeszcze w połowie września uczestniczył on w 52. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie, na którego zakończenie Franciszek odprawił Mszę św.

Przyszły biskup urodził się 2 listopada 1937 w St. Vith we wschodniej Belgii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 lipca 1962 w Liège, w 1966 na uniwersytecie w Lovanium doktoryzował się w zakresie teologii moralnej. Później przez wiele lat był wykładowcą uniwersyteckim teologii moralnej, nauczał w szkołach i działał w duszpasterstwie parafialnym. Od 1986 był wikariuszem biskupim dla niemieckojęzycznego regionu swej diecezji Liège. 9 maja 2001 św. Jan Paweł II mianował go biskupem Liège (sakrę nominat otrzymał 3 czerwca tegoż roku). 31 maja 2013 hierarcha przeszedł na emeryturę. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 września w katedrze w Liège.

CZYTAJ DALEJ

Papież do nowego patriarchy katolickich Ormian

2021-09-24 20:36

[ TEMATY ]

Ormianie

papież Franciszek

patriarcha

Vatican News

Rafał Piotr XXI Minassian, nowy patriarcha katolickich Ormian

Rafał Piotr XXI Minassian, nowy patriarcha katolickich Ormian

Franciszek skierował list do nowego patriarchy katolickiego Kościoła ormiańskiego, Rafała Piotra XXI Minassiana. Kościół ten – jak pisze Papież - jest w pełni zaangażowany w sprawy narodu ormiańskiego, zachowuje jego pamięć i tradycje, a jednocześnie jest głęboko związany z Następcą Apostoła Piotra.

Franciszek zauważa, że Ormianie to naród obyty z cierpieniem z powodu licznych prób, których doświadczyli w ciągu 1700 lat swej chrześcijańskiej historii, ale odznaczają się oni również niewyczerpaną zdolnością do rozkwitu i wydawania owoców, dzięki świętości i mądrości swych świętych i męczenników, kulturze jego lekarzy i myślicieli oraz sztuce, która umie wyryć w skale znak krzyża jako drzewa życia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję