Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

23 grudnia 2019 r.
W tych dniach na wzór Maryi pozwólmy się zaskoczyć Chrystusowi i prawdzie o Nim. Bo On jest Prawdą, a dopiero wtedy będziemy zdolni przyjąć Go i rozpoznawać na drogach rozumu i wiary.

22 grudnia 2019 r.
Dnia 22 grudnia 1968 roku ksiądz kardynał Prymas Stefan Wyszyński wyświęcił na biskupa pomocniczego w Kielcach księdza Edwarda Materskiego, późniejszego biskupa w Sandomierzu i Radomiu. Przywołuję jego wdzięczną pamięć, bo jego podpis figuruje na dokumentach, które potwierdzały powrót religii do polskich szkół. Natrudził się przez całe życie, o tę bardzo trudną jedność: domu, szkoły i Kościoła.

21 grudnia 2019 r.
W tych ostatnich dniach Adwentu przed uroczystością Narodzin Zbawiciela słyszymy ewangeliczne opisy rodzin. Dziś Zachariasza i Elżbiety. Do ich domu wchodzi Maryja z Jezusem. Jutro usłyszymy o Najświętszej Rodzinie. Skoro sam Bóg daje nam takie światło i łaskę dla naszych wspólnot rodzinnych, to trzeba przemyśleć również słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że „wszelki zamęt wokół życia rodzinnego, a zwłaszcza odbieranie życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do śmierci, świadczy, że człowiek zwątpił w sens swojego istnienia”. Dlatego prosimy, Maryjo, Matko Życia, módl się za nami!

20 grudnia 2019 r.
W modlitewnej pamięci Kościoła pragnę przywołać jeszcze śp. biskupa nominata Wojciecha Turowskiego, który miał być następcą pierwszego biskupa Częstochowy Teodora Kubiny. Ks. Wojciech Turowski był nominowany do Częstochowy, jednak po 5 dniach obecności i ogłoszenia go przez Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Krakowie na Konferencji, został nie tylko internowany, ale samolotami z Warszawy do Pragi i odesłany z powrotem z Pragi do Rzymu jako „szpieg Watykanu i rewizjonista niemiecki”. Był generałem Księży Pallotynów. Dzisiaj przypada 60 rocznica jego śmierci, pochowany w Rzymie na Campo Verano, zmarł w 1959 roku. Przywołujemy jego pamięć przypominając, że Ksiądz Prymas Stefan Kard. Wyszyński, upominał się bezskutecznie o jego powrót do Ojczyzny. Zobowiązująco brzmią słowa Prymasa Tysiąclecia: „Nie ulegajmy pokusie zbawienia świata, kosztem Ojczyzny”. Sługo Boży Kardynale Stefanie, módl się za nami!

19 grudnia 2019 r.
Trudno nie zauważyć, albo niedosłyszeć słów takich jak: wolność, praworządność, demokracja, tolerancja, odmienianych na różne sposoby, nie tylko w sieciach społecznościowych, ale także na naszych ulicach. A powiedzmy sobie szczerze, bez odniesienia do prawdy Bożej, każda z tych form będzie zniewoleniem... Zacznijmy od Boga, a wtedy znajdziemy drogę do siebie nawzajem. Matko polskich dróg, módl się za nami!

13 grudnia 2019 r.
Czego nieustannie uczy nas Maryja? Że wiara nie jest niekończącą się dyskusją z Bogiem na temat: „jak to się stanie?”i że przekracza to granice rozumu i ludzkiego ciała? A wiara jest przylgnięciem do Boga umysłem, sercem, duszą i ciałem, żeby wypełniać Jego wolę.
Czego uczy nas Maryja dzisiaj? Żebyśmy prosili Ducha Świętego o dar przywróconej pamięci, i tej historycznej i tej wewnętrznej, ażebyśmy się nie dali zamętowi kłamstwa, który próbuje nam powiedzieć, że Powstanie Warszawskie 1944 roku, to jest obłęd i śmierć... A stan wojenny – 1981–1983 – to jest ocalenie i ratunek... Maryjo, od wszelkiego zamętu uproś nam łaskę Ducha Świętego!

11 grudnia 2019 r.
Bardzo często możemy usłyszeć, że w Kościele Katolickim jest przesadny kult Maryi, bo oto: Matka Adwentu, Matka Niepokalanego Poczęcia, wczoraj Matka Loretańska, jutro Matka Boża z Guadalupe. Nie dajmy się zwieść, bo szydzenie z Imienia Maryi i Jej Wizerunków, to jest pierwszy krok do odizolowania Chrystusa od ludzi.

10 grudnia 2019 r.
Na kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest umieszczony napis: „Uniwersytecie służ prawdzie”... Służąc prawdzie służysz wolności i służysz życiu”. Zaś Sługa Boży Kardynał Wyszyński dowodzi nam, przez całą swoją posługę, że prawdy nigdy nie można zagłuszyć. Panowania ciemności są krótkotrwałe.

08 grudnia 2019 r.
Kiedy 8 grudnia 1953 roku, tutaj na Jasnej Górze odśpiewano pierwszy Apel Jasnogórski wówczas Ks. Kard. Prymas Stefan Wyszyński był już człowiekiem zniewolonym przez system i oddzielonym od ludzi. Ale to wówczas opracował poprzez Akt Oddania w niewolę miłości program wolności dla Narodu i Kościoła. Dlatego pewnym dobrym światłem na drogach naszego Adwentu jest powołanie Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w jego stolicy prymasowskiej w Warszawie. Ale pamiętajmy, że to ten Dom był i pozostaje Domem Jasnogórskiego Prymasa.

14 listopada 2019 r.
Święty Brat Albert Chmielowski został nazwany przez młodego księdza Karola Wojtyłę w jego sztuce: „Bratem naszego Boga”. Dzisiaj rozumiemy to lepiej... A on sam napisał, że „Opatrzność, to jest wszystko widzący Bóg, pochylający się nad każdym człowiekiem”. A Święty Jan Paweł II po latach dopisze, że nigdy nie lubił słowa „tłum” w Ewangelii, bo Jezus dostrzegał każdego bez wyjątku człowieka i każdemu przychodził z pomocą. Uczmy się takiego spojrzenia od naszych świętych rodaków.

13 listopada 2019 r.
Maryjny testament „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”, zobowiązuje nas do posłuszeństwa wiary. A to posłuszeństwo Chrystusowi czyni nas prawdziwie wolnymi i tym bardziej ludzkimi na obraz i Boże podobieństwo. A kto oddala się od Niego, wchodzi w ciemność zła i śmierci.

12 listopada 2019 r.
Bardzo znamienny jest tytuł książki kard. Roberta Saraha „Dzień się nachylił, wieczór się zbliża”. I w tej książce można wyczytać bardzo ważne ostrzeżenie, że: „jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń jest płynny ateizm, który polega na rozmiękczaniu i zdradzie prawdy, a następnie wchodzi się w kompromisy”. A to dotyczy nie tylko parlamentarzystów, senatorów, ale wszystkich naszych wspólnot i naszych pojedynczych serc i sumień.

11 listopada 2019 r.
W tej godzinie naszej modlitwy, nie może zabraknąć słów Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że „Naród w którym zamyka się drzwi dla Chrystusa i pozbawia się go wymiarów religijnych, musi sobie zdawać sprawę z tego, że pozbawia się go najwyższej energii, którą jest wiara w zmartwychwstanie i w przyszłość”...

10 listopada 2019 r.
Dożyliśmy czasów, kiedy świat bardzo stara się, żebyśmy współuczestniczyli w kłamstwie, zwłaszcza odnoszącym się do natury ludzkiej. A wtedy cóż powiedzieć o zjednoczeniu Boskiej natury Syna Bożego z ludzką naturą z Maryi Dziewicy. Świat pragnie, żebyśmy zwątpili w Jego niepowtarzalność. A wtedy już bardzo blisko do zwątpienia w sens jakiejkolwiek prawdy, w sens walki o wolność, niepodległość, suwerenność i podmiotowość Ojczyzny.

8 listopada 2019 r.
W tym czasie, w dniach i miesiącach będziemy słyszeć o rocznicach dla nas pięknych i zobowiązujących, jak 100-lecie urodzin papieża Jana Pawła II, 14 lat od jego śmierci czy 38 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Historia nie jest tylko zapisem faktów. Może być siłą duchową, którą zdobywa się na kolanach, również tutaj – w Kaplicy czy na Błoniach Jasnogórskich. Ale jednocześnie historia może również płynąć wbrew prądowi sumień i zaprzeczyć duchowemu dziedzictwu. Dlatego stawiamy sobie pytanie: jaką kartę historii zapisuje nasze pokolenie, wyrosłe już po pielgrzymkach papieskich i po śmierci Wielkiego Prymasa?

7 listopada 2019 r.
Przygotowując się do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, warto zastanowić się nad słowami, które wypowiedział - też w listopadzie - w latach 70-tych: „Zbyt dużo w naszym życiu jest kłamstwa podobnego do towaru na półce, który musi być ciągle nowy; codziennie nowy. Potrzebujemy nowego języka, bo ten stary bardzo nas skołowacił i zbałamucił”. Matko Słowa Bożego, Matko Kościoła, módl się za nami!

6 listopada 2019 r.
W prefacji maryjnej odczytujemy prawdę, że tak jak Ewa straciła przez nieposłuszeństwo łaskę, tak Maryja odzyskała wszystko przez wiarę. Kiedy cieszymy się bliską beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspomnijmy jego rodziców i wspomnijmy również rodziców i matkę św. Jana Pawła II, która bez wątpienia oddała swoje życie, żeby mógł żyć jej syn. I dlatego już na progu Pierwszej Komunii Świętej patrzyła na niego z Domu Ojca. Wspomnijmy z wdzięczną pamięcią naszych rodziców.

4 listopada 2019 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Karol Boromeusz zasugerował malarzowi, żeby przedstawił śmierć w postaci anioła z kluczem w ręku, żeby nie straszył kościotrupem. Idąc za tą myślą postawmy bardzo ważne pytanie: Które drzwi się otworzą przed człowiekiem, którego wybory i życie wytrącają aniołowi śmierci klucz miłosierdzia? Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

30 października 2019 r.
Wchodząc codziennie na to Wzgórze potwierdzamy, że nasza modlitwa pulsuje naszym codziennym życiem. Przychodzimy tutaj „prawdziwi”, bo wobec wzroku Matki trudno się tłumaczyć z takich, czy innych naszych tajemnic. Ona uprzedzająco zna każdego i każdą z nas. Dlatego uczmy się Chrystusa z Maryją.

29 października 2019 r.
W ostatnich dniach października 1956 roku uwolniono Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Komańczy, ale nie pozwolono mu przyjechać na Jasną Górę i przez Jasną Górę do Warszawy. Miał zadanie wyznaczone: spacyfikować jak najszybciej ludzi w Warszawie.
A dzisiaj na progu beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego niektóre ugrupowania, programy chcą spacyfikować Kościół, żeby odebrać mu nauczycielski głos. Kto nas będzie uczył prawdy o Bogu, człowieku i sensu życia? Kiedy młodzież dzisiaj nie dyskutuje na temat religii i prawd wiary, ale po prostu wypisując się z religii, uważa religię jako coś przestarzałego i nie z tego świata. Rzeczywiście, wiara jest chodzącą więzią pomiędzy niebem a ziemią w pojedynczym sercu człowieka.

28 października 2019 r.
Wobec Maryi, którą za Janem Pawłem II nazywamy „Żywą Pamięcią Kościoła” należy wspomnieć, że 94 lata temu Ojciec Święty Pius XI powołał do istnienia naszą diecezję Częstochowską, jak również diecezję katowicką. Przypomnijmy, że było to po zwycięskich powstaniach śląskich. I jeszcze jedno przypomnienie. Pius XI to ten sam, który jako Nuncjusz apostolski nie wyjechał z Warszawy w sierpniu 1920 roku. To jest dowód zapisany w Sercu Maryi, że Kościół idzie z Narodem i kto dzisiaj chce wyeliminować Kościół z życia publicznego, niech zdaje sobie sprawę z tego, że walczy z Narodem.

27 października 2019 r.
Ostatnia niedziela października jest świętem poświęcenia własnego kościoła. Kościół katolicki weryfikuje się poprzez swoją maryjność. „Musimy być maryjni” - to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego – bo bez Maryi nie zrozumiemy, kim jest dla nas Jezus Chrystus!

26 października 2019 r.
Na drogach zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, przywołajmy jego bardzo aktualne słowa: „W Ojczyźnie naszej nie chciejmy zwycięstw, które rodzą się z nienawiści i pragnienia zniszczenia przeciwnika. Uczmy się zwyciężać przebaczeniem i miłością odpowiedzialną”.

25 października 2019 r.
Przywołajmy słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział na Jasnej Górze, w czerwcu 1983 roku do polskiej młodzieży: „Sami nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak jesteście piękni, gdy pozostajecie w zasięgu i blasku słowa Bożego i Eucharystii”. Nie szukajmy innych źródeł szczęścia i piękna.

24 października 2019 r.
Kiedy w dniu dzisiejszym mogliśmy wpatrywać się w twarze nowo wybranych posłów Rzeczypospolitej Polskiej, przychodzą na myśl słowa Cypriana Kamila Norwida: „Klaskaniem obrzękłe prawice wołają o czyny... Lud woła o czyny, bo bez walki wewnętrznej nie złączą się sumienia”.

23 października 2019 r.
Ostatnia niedziela potwierdziła nam żywotność słów Chrystusa i Jego Ewangelii. Usłyszeliśmy bowiem słowa jednego z ludzi: „Boga się nie boję i z ludźmi się nie liczę”. Wobec podobnych nawoływań, które przechodzą przez nasz świat i naszą Ojczyznę, chcemy powiedzieć za kard. Stefanem Wyszyńskim: „Non possumus!” Nie pozwolimy, ażeby zamknąć nam usta i wytrącić różaniec z rąk tylko dlatego, że jesteśmy grzeszni. Tak, jak nie pozwolimy, żeby obraz Matki Bożej profanować pod „każdym kolorem”... Dlatego prosimy, Matko Kościoła, módl się za nami!

22 października 2019 r.
Przed Obliczem Matki, połączmy dzisiaj dwie postaci naszych szczególnych przewodników na drogach wiary: Świętego Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Kardynał mówił: „Kocham Polskę bardziej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Święty Jan Paweł II na zakończenie pierwszej Pielgrzymki powiedział: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce. Pamiętajcie, że w geografii papieskiej modlitwy Polska zajmuje szczególne miejsce”. Ufamy, że ta modlitwa trwa! Nie zapominajmy dać swoją odpowiedź.

21 października 2019 r.
Nasza polska poetka, Anna Kamińska stawia pytanie, czy można całe życie człowieka zbudować na jednym słowie? Można. Tym słowem jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma, przebacza i nigdy nie ustaje. Ale czy taka miłość jest możliwa bez wiary w Boga, który jest Miłością?

20 października 2019 r.
W niedzielę misyjną w sposób szczególny wybrzmiewają słowa Ojca Świętego Franciszka „Ochrzczeni i posłani”. Wszyscy jesteśmy na tej drodze. Dlatego wdzięcznym sercem dzisiaj w tej wspólnocie ogarniamy Ojca Świętego Franciszka, który posyła nam Księdza Dziekana Ekscelencję Pio Vito Pinto z Roty Rzymskiej watykańskiej, aby umocnił nas na drogach naszych studiów i formacji rodzinnej. Bo przyszłość idzie przez rodzinę. Bez rodziny chrześcijańskiej prawdziwej, związanej z Bogiem nie ma przyszłości. Dlatego również wdzięcznym sercem ogarniamy decyzję Ojca Świętego o nominacji dwóch naszych kapłanów polskich, którzy towarzyszą Księdzu Dziekanowi, a mianowicie księży prałatów: Roberta Gołębiowskiego z diecezji radomskiej i ks. Tomasza Kubiczka z naszej archidiecezji, którzy na co dzień pracują w Rocie Rzymskiej. w Kościele. Prośmy przez Maryję Królową rodzin i Świętego Jana Pawła II Patrona rodzin o umocnienie na drogach naszych zawierzeń.

19 października 2019 r.
Ktoś, kto tak, jak błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko gotów jest oddać życie niż sprzeniewierzyć się własnemu sumieniu, na pewno budzi podziw, ale i nienawiść. Trudno wobec takiego człowieka przechodzić obojętnie. Tym bardziej trudno nam zrozumieć, że nawet po 35 latach od jego męczeńskiej śmierci nie rozróżniamy tych, którzy siejąc nienawiść, zabijają, a tych, którzy podziwiają i modlą się – przebaczają.

18 października 2019 r.
Dzisiaj w „Domu Matki Zawierzenia” potwierdzamy, że Maryja jest „poliglotką”... i z pewnością zna wszystkie języki dzisiaj wypowiadane i nie tylko te. Ale język serca i wiary każdego i każdej z nas. A potwierdza to również poprzez obecna tutaj młodzież, która z diecezji łomżyńskiej pielgrzymuje tutaj ze swoim biskupem. Bo kto by mówił o Zuzeli, jakiejś wiosce zagubionej na ziemi łomżyńskiej, gdyby nie Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, którego na progu jego beatyfikacji prosimy o to, aby wstawiał się za nami o głęboką wiarę i zawierzenie Bogu przez Maryję.

17 października 2019 r.
Święty Jan Paweł II przestrzegał nas, że zarówno demokracja, jak i wolność bez odniesienia do Chrystusa stają się jawnym lub ukrytym totalitaryzmem. Zastanówmy się, czy tego rodzaju przejawy nie są obecne dzisiaj na naszych ulicach? Czy jest na nich więcej prawdy o nas samych? Dlatego uwierzmy w sens modlitwy różańcowej i wyciągniętej ręki z różańcem Księdza Prałata Andrzeja Fryźlewicza przed papieskim oknem. Uwierzmy w moc modlitwy wspólnotowej w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. To jest nasze zjednoczenie z Bogiem i pomiędzy sobą na wzór Maryi. Ono jest naszym zwycięstwem.

15 października 2019 r.
Stawiamy sobie bardzo ważne pytanie: dlaczego zarówno Święty Jan Paweł II jak i kard. Stefan Wyszyński byli ludźmi spełnionej nadziei? Bo szli drogą „przez Maryję do Jezusa”, jako Matkę niezawodnej nadziei. Trzymajmy się tej drogi, pomimo różnych pobocznych świateł, które nam się proponuje...

14 października 2019 r.
Gdzie tkwi siła przepowiadania i wychowawczej roli Maryi? Słyszymy tutaj bardzo często: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie!” Ona nie zatrzymuje prawdy o Sobie i o swoim Synu. Ona nas ku Niemu prowadzi. I niech takie będzie zawsze świadectwo nauczycieli, którzy nie tylko przekazują prawdę, ale stają się jej świadkami.

13 października 2019 r.
Macierzyńska troska i miłość Maryi, wskazuje nam dzisiaj na trzy znaki ocalenia. Ten przestrzelony pas z papieskiej sutanny, który jest po lewej stronie ołtarza maryjnego. Wzrokiem duchowym kierujemy się również w stronę Krakowskich Łagiewnik i zakrwawionej sutanny w sanktuarium. I biegniemy myślą i duchem do Fatimy, gdzie śmiercionośna, przeznaczona do śmierci Jana Pawła II kula spoczywa dzisiaj w koronie maryjnego ukoronowania. W czasie ostatniej posługi w Szczecinie razem z księżmi, mogłem odkrywać następujący napis na ścianach świątyni, który dzisiaj razem z wami staje się modlitwą: „Maryjo, ocal miłość! Ocal nasze życie!”.

4 października 2019 r.
Zatrzymując się tutaj w „Domu Matki” stawiamy sobie pytanie, czego możemy się uczyć od Niej? Że nie ma plagiatu świętości, nie ma plagiatu osobowości. Każdy z nas jest niepowtarzalny w oczach Boga i dlatego powraca bardzo ważne ostrzeżenie. Jaka jest główna przeszkoda ewangelizacji współczesnego nam świata i Polski? Brak wiary chrześcijan w to, czym mogą być z pomocą łaski Boga... Matko łaski Bożej, módl się za nami!

3 października 2019 r.
Z wdzięcznością przyjęliśmy dzisiaj decyzję Ojca Świętego Franciszka o dekrecie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy Bogu za ten kolejny dar w przeciągu ostatnich czterdziestu lat znaku kapłańskiej służby. I pragnę zwrócić uwagę, że Pan Bóg chce nam coś powiedzieć, że w procesach beatyfikacyjnych najpierw była czarna sutanna Księdza Jerzego. Następnie, biała sutanna Ojca Świętego z tym przestrzelonym pasem, który znajduje się tutaj, jako wotum w kaplicy. A teraz będziemy świadkami kolejnego znaku kardynalskiej sutanny Prymasa. Módlmy się, żeby Polska zawsze miała świętych i wiernych do końca kapłanów.

1 października 2019 r.
W ubiegłym roku na progu Jasnej Góry na szczycie witały nas słowa papieża Jana Pawła II: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Dzisiaj potwierdzamy tę prawdę. Wchodzimy tutaj na to wzgórze, żeby pozostać wolnym od zła i kłamstwa. A jednocześnie w tym roku odczytujmy dobrze te słowa, że „tutaj bije serce Narodu w Sercu Matki”. Pilnujmy tych ścieżek, podobnie jak katechezy w szkołach. Ona nie jest przymusem i przemocą religijną, ale jest zobowiązaniem idącym od momentu naszego Chrztu i wpisania nas w życie samego Boga.

Dzisiaj na to Jasnogórskie wzgórze podprowadziła nas w całym Kościele Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Doktor Kościoła. Odkryła, że Kościół ma serce i spełnia się poprzez miłość. A to oznacza, że jest misterium wiary, a nie tylko biurokratycznym organizacją podporządkowaną układom ziemskim.

2019-02-17 17:14

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

13 września 2020 r.
Autor Księgi Mądrości Syracha pouczył nas dzisiaj: „Pamiętaj na rzeczy ostateczne i przestrzegaj Przykazań Bożych”. Ale cóż zrobić, jeśli człowiek współczesny przestał wierzyć w życie wieczne i dlatego usunął Przykazania. Ale mamy drogę do Chrystusa, Maryję jako Matkę niezawodnej nadziei i Matkę nowego Życia.

11 września 2020 r.
W przededniu wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, trzeba przypomnieć zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej i Europy. Kardynał Stefan Wyszyński w kontekście tego zwycięstwa powiedział: „Nieraz słyszymy, że sformułowanie „Polak to katolik” oznacza nacjonalizm, albo przynajmniej faryzeizm. Tymczasem połączenie tych dwóch słów Polak-katolik jest rzeczywistością, która jest siłą duchową sprzeciwiającą się wszelkim herezjom”.

7 września 2020 r.
Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian pouczył nas dzisiaj, że miłość oderwana od Bożych Przykazań jest kłamstwem. Dlatego chyba jednym z najpiękniejszych tytułów, jakich Jan Paweł II użył wobec Maryi, tłumacząc Jej imię jako Miłość, która wszystko wyjaśnia. Miłość, która odnawia świat.

6 września 2020 r.
Na progu nowego roku szkolnego warto przywołać fragment dialogu Jana Pawła II z młodzieżą francuską sprzed 40 laty: Czy Ewangelia może dać odpowiedź na wszystkie pytania współczesnego człowieka? Odpowiedział: Nie tylko może, ona jedyna zna odpowiedzi pełne, właściwe i bez reszty. Tylko trzeba ją dobrze odczytywać.

5 września 2020 r.
Jest łaską chwili, że w Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników wpisują się również obrońcy życia i ci, którzy uczestniczą w Adopcji Dziecka Poczętego. Święty Paweł Apostoł nazwie nas współpracownikami Boga, zarówno w dziele przekazywania życia, jak i przekształcania ziemi. Pamiętajmy, że ci, którzy odmawiają tej współpracy stają się budowniczymi nieludzkiego świata.

3 września 2020 r.
W pierwszych dniach września 1939 roku, Niemcy weszli do Częstochowy i rozpoczęła się krwawa pacyfikacja ludności. Rozstrzelano w rowach lotniczych przed samą katedrą ponad 250 osób. W ostatnich latach znaleziono jeszcze szczątki blisko 10 osób, podobnie jak żołnierzy na Westerplatte. Jutro będzie pochówek na cmentarzu Kule tychże szczątków ofiar. Miłość przebacza, ale nie zapomina. To jest nasz obowiązek.

2 września 2020 r.
Wobec wszystkich wyzwań, zarówno cywilizacyjnych, jak i kulturowych, których doświadczamy na ziemi polskiej, warto przywołać słowa jednego z ojców naszej Niepodległości: Katolicyzm w naszym Narodzie nie jest „dodatkiem”, ale cechą konstytutywną. Trzeba o tym pamiętać i dać swoje świadectwo.

1 września 2020 r.
Przez fakt Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa świat otrzymał dowód, że Bóg naprawdę istnieje i odtąd każde ludzkie cierpienie, i każda ludzka śmierć nie jest bezsensowna. Męczennicy każdej wojny światowej, wszystkich czasów prześladowań, aż po dzień dzisiejszy wołają do Boga o miłosierdzie nad światem i o sprawiedliwość.

31 sierpnia 2020 r.
W czasie pielgrzymki czerwca 1987 roku, Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa o zdziwieniu świata wobec więzi, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem, Jego krzyżem, a ludźmi świata pracy. I mówił: „świat odkrywał, nie tylko zdumiewał się, ale odkrywał ten nowy wymiar, kiedy widział spowiadających się robotników i przystępujących do Komunii Świętej. Trzeba nam to przypominać, że 40 lat temu na bramie Stoczni Gdańskiej zawieszono - nie dla ozdoby, nie dla dekoracji wśród kwiatów, ale dla przywołania Maryi, Jej obecności i mocy - Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i Papieża Jana Pawła II.

24 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy Kościół wskazuje nam na postać Świętego Męczennika apostolskiego, św. Bartłomieja, stawiamy sobie pytanie: jaka siła potrafiła go utrzymać, ażeby oddać życie za Chrystusa i przetrwać do naszego czasu? Niewątpliwie jest to wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i „macierzyńska pamięć Kościoła”. Idźmy tą drogą i nie ulegajmy złudzeniom, że można dojść do Chrystusa poza drogami Kościoła.

20 sierpnia 2020 r.
Święty Łukasz bardzo często zanotował o Maryi, że „wszystkie sprawy zachowywała w Swoim Sercu”. Ufamy, że i dzisiaj Maryja „zapisuje” kolejną datę w Swoim Sercu o nas samych i o naszych wspólnotach.

19 sierpnia 2020 r.
Trochę możemy się zadziwić, że wspominając zwycięstwo wojny 1920 roku, umniejsza się nadal wymiar duchowych zmagań modlitwy i ofiarności. I przy całej „warszawsko-centryczności” bitwy należy dzisiaj wspomnieć rocznicę setną drugiego Powstania Śląskiego. To było również zmaganie o polskość, o wierność Bogu, więzom rodzinnym. Dlatego módlmy się za cała Polskę, bez tak zwanych „centrów”...

18 sierpnia 2020 r.
Wobec różnego rodzaju zmagań cywilizacyjnych i kulturowych, które dotykają naszych wspólnot, poczynając od rodzin Kościoła, Ojczyzny warto wsłuchać się w słowa Świętej Edyty Stein, Męczenniczki z Auschwitz. „Kiedy chcecie rozpoznawać prawdę, nie wolno jej odłączać od miłości. A jeśli będziecie przeżywali miłość, nie oddalajcie od niej prawdy, bo oddzielenie prawdy i miłości jest diabelską sztuką”.

17 sierpnia 2020 r.
Minęły już czasy, kiedy od papieskich pielgrzymek i od daty jego śmierci wsłuchiwaliśmy się w jego głos bezpośrednio. Dzisiaj wyrosły nowe pokolenia Polaków, ale jakżeż aktualnie brzmią jego słowa 1983 roku. „Nie chciejcie Polski, która by nas nic nie kosztowała. Trudno jest dzisiaj być Polakiem, ale dlatego że trudno, dlatego warto!”

16 sierpnia 2020 r.
Był czas, kiedy rok 1920 był „białą plamą” w historii Polski, ale i dzisiaj jest czas dla „niektórych” - wolności od prawdy. Gdzie lekceważąc nadprzyrodzony charakter i ingerencję Bożą w tamtym czasie, nie pozwalają nam tego nazywać „Cudem nad Wisłą”. Tymczasem zarówno wiara jak i wolność i niepodległość są przede wszystkim darem Boga, który trzeba stale zdobywać, nie można go posiadać raz na zawsze. A wszelka pycha „posiadacza” niszczy wszystko po drodze…!

14 sierpnia 2020 r.
Maryjo! Zjednoczyłaś Naród Polski zwycięstwem nad potopem szwedzkim. Zjednoczyłaś nas zwycięstwem „Cudu nad Wisłą”. Zjednoczyłaś nas cudem ocalenia Świętego Jana Pawła II. Ocal nas Polaków w kraju i za granicą, i zjednocz pod Swoim Sercem!

13 sierpnia 2020 r.
W tych dniach w sposób szczególny wspomnijmy dwa połączone obrazy w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo. Obok centralnie umieszczonego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej namalowano obraz Obrony Jasnej Góry z Ojcem Kordeckim niosącym monstrancję na czele broniących oraz drugi obraz Bitwy Warszawskiej z Księdzem Ignacym Skorupko z krzyżem uniesionym nad walczącymi żołnierzami na tle bitwy. To są szczegóły, ale bardzo mocno podkreślają prawdę, że Kościół, że kapłani, biskupi zawsze idą na czele walczącego ludu ze złem i wszelkim zagrożeniem. I tej linii musimy być wierni… A wspomnijmy dzisiaj również w pamięci modlitewnej Księdza Arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia, konsekrowanego tutaj na Jasnej Górze – na wzór Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj odchodzi z urzędu pasterza Kościoła Gdańskiego, ale jest dalej potrzebny Polsce jako ten, który walczy dla Chrystusa i dla Kościoła.

12 sierpnia 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nakłada na nas obowiązek upominania braci. Jednocześnie przypomina nam, że nie wolno przymykać oczu na zło i wchodzić z nim w kompromisy. To miłość bliźniego każe nam upominać i mówić o granicach dobra i zła, bez pomieszania natury i człowieczeństwa.

11 sierpnia 2020 r.
12 czerwca 1999 roku Święty Jan Paweł II w Sandomierzu postawił nam bardzo ważne pytanie: „Czy tak trudno zrozumieć, że warunkiem cywilizacji życia i miłości jest czystość serca? A z kolei panseksualizm prowadzi do nihilizmu i do cywilizacji śmierci. Dajmy swoją odpowiedź w naszych wspólnotach, jak również poprzez nasze codzienne świadectwo życia.

10 sierpnia 2020 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Wawrzyniec, Męczennik III wieku wskazał przed śmiercią na ludzi, jako skarb Kościoła. Jak trzeba daleko odejść od normalności, żeby powiedzieć i zapisać w konwencjach światowych, czy Europy, że religia jest źródłem przemocy, dyskryminacji i nienawiści? Święci Męczennicy, módlcie się za nami!

9 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy pielgrzymuje na Jasną Górę do Matki Bożej Wrocław, trzeba przypomnieć, że patronka dnia dzisiejszego, Święta Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu. I rozpoznając prawdę odkryła Chrystusa. Nie zaprzeczyła swoim korzeniom żydowskim, powiedziała „Ja poszłam dalej”. Również dzisiaj w Toruniu został otwarty „Park Pamięci i Tożsamości” poświęcony tym, którzy ratowali Żydów na polskiej ziemi, nieraz za cenę własnego życia. Jest to dowód, że Polska nie ma zwyczaju pogardzać ludźmi innych wyznań, ani światopoglądów, czy orientacji. Nie miała tego zwyczaju i nie ma tego zwyczaju i dzisiaj. Święta Edyto Stein, uproś u Matki Chrystusa i Matki Kościoła łaskę wierności wbrew prądom czasu...

7 sierpnia 2020 r.
Wspomniana dzisiaj pielgrzymka czerwca 1991 roku, rozpoczęła się z wiatrem od morza, od Diecezji Koszalińsko-Kołobrzskiej, którą tutaj reprezentuje delegat Episkopatu ds. Pielgrzymek Ks. Bp Krzysztof. Papież powiedział, że wierzy w wiatr Ducha Świętego, który wstrząsnął murami Wieczernika i… niech odnowi oblicze „nowej Rzeczypospolitej”. Myślę, że zbyt mało – to nie jest uwaga do organistów, ale do nas wszystkich – zbyt mało śpiewamy: „Jak szczęśliwa Polska cała, gdzie Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty”. Radujmy się tą wiarą, pielgrzymując po krańce polskiej ziemi.

6 sierpnia 2020 r.
Świadek Chrystusowego Przemienienia na Górze Tabor, Święty Piotr Apostoł napisał: „Nie za wymyślonymi mitami poszliśmy. Nie za mitem czy ideologią, ale za Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem”. Pytamy się więc, za kim my idziemy, skoro nasi bracia i siostry zakładają maskę na twarz Jezusowi i nie chcą Go słuchać? Mając „swoje” pojęcie wolności od prawdy: o Bogu, historii i Kościele, czyli o nas samych. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

5 sierpnia 2020 r.
Przy ołtarzu Ojczyzny i wobec Oblicza Matki Bożej Królowej Polski musimy pamiętać, że w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dokonano rzezi na mieszkańcach stolicy zwłaszcza na Woli i Ochocie dlatego, że byli Polakami. A dziś, jak słusznie zauważył Święty Jan Paweł II: „Polska stała się ziemią szczególnego świadectwa wobec tych, którzy nie uznają Maryi i Jej Syna jako Jedynego Odkupiciela człowieka i świata”. Bądźmy wierni maryjnej drodze ku Chrystusowi.

3 sierpnia 2020 r.
Wspominamy dzisiaj rocznicę urodzin Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w Diecezji Łomżyńskiej. Ale wiemy, że to nie jest postać pomnikowa, pomimo, że stawiamy mu pomniki, ale to jest Ktoś, kto nas ciągle naucza i wstawia się za nami do Boga. A dzisiaj pouczy nas w kontekście sporów o sens Powstania Warszawskiego, kiedy w jednym ze swoich przemówień powiedział: „Nie umniejszajmy dziejów Narodu, bez wskazywania na przykłady ofiar i cierpień. Bo nie można tworzyć jakieś sobie Ojczyzny, bez odniesienia do jej dziejów.

31 lipca 2020 r.
W bliskości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, z drżeniem serca chcę powtórzyć słowa modlitwy Świętego Jana Pawła II z sierpnia 1982 roku: „Może jak nigdy dotąd, Maryjo, weź w swoje macierzyńskie ręce mój Naród… i ocal go. Ocal tę samą miłość, która wyraziła się poprzez walkę cierpienie i śmierć... Prosimy Cię, ocal nas!

29 czerwca 2020 r.
W godzinach przedpołudniowych dane mi było stanąć u źródeł Chrztu naszego Narodu w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. I na podobieństwo tych Świętych Patronów, tutaj przy Ołtarzu Ojczyzny, wpatrując się w Oblicze Matki potwierdzamy, że jest w nas podwójna grawitacja. Jedna ku Bogu, jako Źródłu życia i prawdziwej wolności, a druga ku wolności bez prawdy i bez Boga. To są nasze stałe wybory...

27 czerwca 2020 r.
Jutro będziemy przeżywali XIII niedzielę zwykłą w ciągu roku i nie tylko wsłuchajmy się w słowa modlitwy Kolekty mszalnej, ale odmawiajmy ją zwłaszcza jutro - bardzo ufnie i głęboko: „Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby Twoja łaska przyczyniła się do tego, by nas nie ogarnęły ciemności błędu, lecz byśmy chodzili w blasku Twojej prawdy. Amen. Niech się tak stanie!

26 czerwca 2020 r.
Czerwcowa Pielgrzymka św. Jana Pawła II 1991 roku przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”. Przebiegała w tak zwanej „nowej wolności” Polaków. A Papież przywiózł nam Dekalog – Dziesięć Bożych przykazań i przesłanie bardzo proste zaczynające się od pierwszego. Bez Boga każde ludzkie koncepcje i programy przynoszą ruinę moralności i zniszczenie człowieka. Wybierajmy: błogosławieństwo... lub przekleństwo.

25 czerwca 2020 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Słowo Boże jest niezwykle aktualne, żywe i skuteczne. przenikające serca i sumienia ludzi. Jezus kończąc Kazanie na Górze powiedział o życiu jako budowaniu na skale lub na piasku. W najbliższym czasie czeka nas odpowiedź i odpowiedzialność: jakiej Polski pragniemy? Budowanej na prawdzie o Bogu, człowieku i świecie, czy na piasku obietnic wyborczych?

22 czerwca 2020 r.
Decyzje Następców Świętego Piotra: Ojca Świętego Jana Pawła II o poszerzeniu tajemnic różańca o tajemnice światła, jak również Ojca Franciszka, który dołączył nowe wezwania do Litanii Loretańskiej dowodzą, że Kościół nie jest muzeum religijnym – tak, jakby może niektórzy chcieli go traktować - ale żywą wspólnotą, gromadzącą się w imię Jezusa i Maryi pod natchnieniem Ducha Świętego. Podobnie jest i tutaj. Na Jasną Górę przychodzimy nie do muzeum, żeby podziwiać zabytki i obrazy, ale żeby spotkać się z Matką wskazującą na Syna, mówiącą nieustannie: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

21 czerwca 2020 r.
Święty Jan Paweł II przebywając na KUL-u wskazał nam zadania: „Uniwersytecie, służ Prawdzie, służ Życiu, służ wolności”. Za tydzień te zadania będą zweryfikowane naszym wyborem. Czy chcemy Polski prawdziwej, wolnej i służącej życiu, na fundamencie Dekalogu i Bożych Przykazań? Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

20 czerwca 2020 r.
Któż z nas tego nie wie, że na ścianie kościoła w Wadowicach Karol Wojtyła mógł się wpatrywać w zegar z napisem: „Czas ucieka wieczność czeka”? To właśnie sto lat temu, dla niego „czas i wieczność” weszły w życie poprzez sakrament Chrztu świętego. Wielbimy Boga za ten czas i prosimy o jego szczególne orędownictwo w odkrywaniu tajemnicy naszego Chrztu. Żebyśmy pamiętali, że zarówno nasi rodzice jak i chrzestni najpierw wyrzekali się złego ducha i jego zwodniczych obietnic, a potem wyznawali wiarę w Boga, który jest Życiem.

13 czerwca 2020 r.
Modlimy się o dar rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale podobny los - pewnego odroczenia daru beatyfikacji - spotyka amerykańskiego Arcybiskupa Fultona Sheena. W jednej z konferencji radiowo-telewizyjnych wypowiedział słowa: „Ktoś, kto swoje życie pragnie przeżyć tylko dla siebie, a świat widzi jako ostateczny cel, skazany jest na cynizm i rozpacz. Dlatego warto ofiarować swoje życie Bogu i ludziom”.

12 czerwca 2020 r.
Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości. Ktoś się zapyta dlaczego? - Bo karmiąc się Eucharystią otrzymujemy życie wieczne w Chrystusie i przez Chrystusa. Dlatego biedni są ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa lub Go odrzucają. Dlatego prosimy, Maryjo, módl się za nami... i za nich!

11 czerwca 2020 r.
Dzisiaj, kiedy na różnych płaszczyznach jesteśmy świadkami zmagań o życie, trzeba nam usłyszeć słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Maryjo, Matko Życia, Niewiasto Eucharystii, módl się za nami!

10 czerwca 2020 r.
Dnia 10 czerwca 1979 roku kończyła się w Krakowie pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II. Wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce”. A wcześniej przestrzegał nas, że „historia może płynąć wbrew prądowi sumień”. Dlatego pytamy się dzisiaj, jaka jest miara serca do naszej ziemi i Kościoła?

25 maja 2020 r.
Gdziekolwiek dzisiaj była sprawowana Eucharystia świat mógł usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”. Dlatego nie dajmy się złapać na tę pułapkę, żeby oddzielać świat od Boga. Jakby Bóg się nami nie interesował. Jakby nie wybaczał naszych grzechów. Naszej ludzkiej codziennej głupoty i kreowania świata poza Bogiem.

24 maja 2020 r.
Wsłuchiwaliśmy się dzisiaj w słowa kolekty mszalnej, która podkreślała, że Wniebowstąpienie Chrystusa jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. Trzeba nam więc w umyśle i w sercu poprzez wiarę łączyć te trzy bardzo ważne rzeczywistości: cielesne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, Wniebowzięcie z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny i nasze ciała zmartwychwstanie.

23 maja 2020 r.
Święty Paweł pouczy nas w Liście do Efezjan, którego fragment jutro usłyszymy, „abyśmy mieli światłe oczy serca i wiedzieli, gdzie jest nadzieja naszego życia i powołania”. Dlatego wszystkim pracownikom Służby Zdrowia – we wszelkich zakresach tej służby – życzymy i prosimy, abyście nigdy nie zwątpili w sens tego, co czynicie.

22 maja 2020 r.
Minęło dokładnie 25 lat, kiedy Jan Paweł II w Skoczowie, wołał o ludzi sumienia w Polsce. Podkreślił wówczas: „Czas próby polskich sumień trwa”. Te słowa są niezwykle aktualne, kiedy przychodzi nam przeżywać kolejny „okres próby Narodu i Kościoła”, a w niej opowiedzenia się za prawdą sumienia... czy za wolnością od prawdy...

21 maja 2020 r.
Dzisiaj mija 40 dni od tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość Wniebowstąpienia jest przeniesiona na niedzielę. Ale ten obraz Chrystusa, który wstępuje do nieba i wznosi swoje ręce błogosławiąc, musi nam towarzyszyć każdego dnia. To jest źródło naszej radości i naszej nadziei na życie.

20 maja 2020 r.
Każda modlitwa wyraża pragnienie ludzkiego serca, a jednocześnie jest uzgodnieniem woli i serca ludzkiego z wolą Boga. Tego wieczoru wspomnijmy dwie postaci, które tutaj w Kościele Częstochowskim mają swoje zakorzenienie. 20 maja 2000 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego ks. Jan Wątroba, dzisiaj Pasterz Kościoła Rzeszowskiego. A trzy lata temu, 20 maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek powołał rektora WSD ks. dr Andrzeja Przybylskiego na biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji. Niech Maryja Oblubienica w Duchu Świętym wyprasza im potrzebne siły dla odważnego świadectwa wiary, aż po krańce świata.

19 maja 2020 r.
W tym czasie bardzo często można usłyszeć, że „wracamy do normalności”. Myślę, że po tych trzech dniach przeżyć związanych z 100 rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II możemy przywołać jego słowa i powiedzieć: „Zwyczajność jest codzienną drogą do świętości. Nie bójcie się być świętymi na co dzień, nie tylko od święta”.

18 maja 2020 r.
Możemy sobie postawić pytania: któż z nas tego nie wie? Kiedy z okna rodzinnego domu Karol Wojtyła patrzył na ścianę parafialnego Kościoła mógł odczytać napis przy zegarze słonecznym: „Czas ucieka wieczność czeka”. A w duchu jego słów drugie pytanie: człowieku, który idziesz przed siebie, czy masz świadomość celu? „Bo nie ma życia na próbę, nie ma miłości na próbę i nie ma śmierci na próbę”.

17 maja 2020 r.
Zazwyczaj znana nam jest okoliczność przyjścia na świat Świętego Jana Pawła II, kiedy śpiewano litanię do Matki Bożej Loretańskiej w pobliskim kościele. Ale warto dzisiaj – w przeddzień jego urodzin – obok jego rodziców oddać hołd żydowskiemu lekarzowi, Samuelowi Taub, który nie tylko zgodził się ratować życie dziecka, ale prowadził to życie, aż do szczęśliwego porodu. Dlatego chciejmy dzisiaj zauważyć nie tylko rodzinę jako środowisko życia i miłości, ale również wszystkich tych, którzy służą życiu. A na grobie tego lekarza, na wadowickim cmentarzu żydowskim w języku polskim i hebrajskim napisano: „Życie swoje poświęcił cierpiącej ludzkości”... Potrzebni nam są tacy obrońcy życia i pomocy dla cierpiącej ludzkości.

16 maja 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek miał przewodniczyć Eucharystii podczas naszej narodowej pielgrzymki do Rzymu, z racji 100 lecia urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy mu za tę Mszę Świętą, którą będzie celebrował w dniu urodzin Papieża, przy ołtarzu Świętego Sebastiana, gdzie złożono ciało Papieża Polaka. Ale dziękujemy dzisiaj również papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI za napisanie listu do Polaków. W końcówce tego listu odczytujemy bardzo znamienne słowa, wprost jakby był pośród nas: Dziękujemy Bogu za to, że w osobie i posłudze Jana Pawła II uwidoczniły się moc i dobroć Boga, a w czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, staje się on dla nas znakiem nadziei i otuchy.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 maja 2020 r.
Obraz z Dziejów Apostolskich, Maryi modlącej się wraz z Apostołami o zesłanie Ducha Świętego jest ciągle aktualnym zadaniem Kościoła. Bo inaczej bez pomocy Ducha Świętego i bez Jego darów będziemy żyli w takiej rzeczywistości, o której pisał Cyprian Kamil Norwid: Kłaniając się okolicznościom, prawdom zaś każemy stać za drzwiami. Otwórzmy drzwi Chrystusowi i niech Duch Święty odmieni oblicze ziemi... tej ziemi.

14 maja 2020 r.
Wczytując się w głębokie dziedzictwo Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy na dzisiaj „przestrogę do Polaków”. „Strzeżmy się burzącej gadaniny na temat Kościoła, która odbiera mu zaufanie. Bo ona jest straszą chorobą dusz i pychą umysłów. Maryjo, prowadź!

13 maja 2020 r.
Jezus Chrystus Ukrzyżowany nie zaproponował nam jakiejś teorii wyjaśniającej cierpienie. Ale je przyjął i swoją śmiercią ukazał jego zbawczy charakter. Tą samą drogą poszedł Święty Jan Paweł II, który przyjął cierpienie i pokazał, że tylko w Chrystusie ma on sens. Poza Chrystusem cierpienie nie miałoby sensu i zwycięstwa. Dlatego - Maryjo, która jesteś Matką Chrystusa i Matką każdego z nas, zawierzamy Ci siebie samych i nasze wspólnoty na każdą drogę.

12 maja 2020 r.
Wyznając wiarę w Kościół Chrystusowy, potwierdzamy w nim tajemnicę sukcesji apostolskiej. Spełniła się ona w dniu, 12 maja 1946 roku, tutaj na Jasnej Górze, kiedy przyjął święcenia biskupie z rąk Kard. Augusta Hlonda Ksiądz dr Stefan Wyszyński. Po po dwóch latach posługi w Kościele Lubelskim przejął ster Kościoła Warszawsko-Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.

Również 12 maja 1985 roku z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa następcy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia Biskup Adam Odzimek w Radomiu. Ten łańcuch wyciągniętych rąk sukcesji jest dziełem Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i żeby „wiara i miłość były mocne”.

11 maja 2020 r.
Ten czas który przeżywamy, zagrożeniem koronawirusa - uświadamia nam tym bardziej, że Kościół to nie jest muzeum do którego się wchodzi, aby podziwiać budowle, pomniki obrazy; Kościół to jest wspólnota osób budująca na Jezusie Chrystusie, który wczoraj dziś, ten sam także na wieki, i który przekazał nam Matkę. Święty Jan Paweł II oddał się Jej całkowicie, cały. Odczytujmy jego słowa zwłaszcza w tych dniach majowo-maryjnych wpatrując się w jego oblicze...

8 maja 2020 r.
Światło słowa Bożego, które dzisiaj odczytujemy w całej Polsce, pouczy nas, że nawet we wspólnotach wiary znajdują się ludzie, którzy głoszą przewrotne nauki. I Święty Paweł mówi wyraźnie: „Nie idźcie za nimi, bo są drapieżnymi wilkami. Nie zależy im na wspólnocie”. Bardzo aktualne słowa, umiejmy odróżniać prawdy i przeżywaną wiarę. A z kolei w Liście do Rzymian ten sam Paweł powie: „Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć”. Prośmy więc świętego Stanisława o jedność w naszym Narodzie, o jedność Kościoła i Ojczyzny.

7 maja 2020 r.
Powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czego uczymy się od Maryi, w tym czasie zagrożenia pandemią? Że bez nadprzyrodzonej wiary i nadprzyrodzonej ufności wobec Boga nie zaznamy wewnętrznego spokoju i społecznej, narodowej równowagi.

6 maja 2020 r.
Na progu tego miesiąca Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nam bardzo ważne zadanie: „Kontemplujcie Oblicze Chrystusa z Sercem Maryi, a wtedy ta duchowa więź będzie dla was siłą dla przezwyciężenia wszelkiej próby”.

5 maja 2020 r.
W dniu 3 maja 2020 r. w Akcie Zawierzenia usłyszeliśmy słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, które są zadaniem: „żeby nasze wpatrywanie się w Oblicze Maryi, w Jej zranione Oblicze, skutkowało obroną sumień Polaków”. Myślę, że nie ma dzisiaj większego zadania niż sprawa jedności pomiędzy nami, ale ta jedność zawsze zaczyna się od Boga i przechodzi do nas.

4 maja 2020 r.
W Liście Apostolskim o różańcu Święty Jan Paweł II zapisał słowa, że „różaniec pulsuje życiem ludzkim”. Trzeba również dodać, że Litania loretańska, którą śpiewamy od wieków, poprzez nasze wspólnoty rodzinne, parafialne, kościelne zawiera w sobie modlitwę każdego z nas. Spróbujmy dzisiaj odnaleźć tam siebie, chociażby w tych dwóch nowych sformułowaniach: „Matko Miłosierdzia”; „Królowo rodzin”.

3 maja 2020 r.
Maryjo, która jesteś Przedziwną Pomocą i Obroną, bądź z nami w każdy czas!

1 maja 2020 r.
Mija 9 lat od daru beatyfikacji Świętego Jana Pawła II. Jedna z jego encyklik nosi bardzo znamienny tytuł „Blask Prawdy”. Bo właśnie tylko w blasku prawdy i jej świetle zdobywamy odwagę wiary. A jednocześnie jesteśmy świadomi, że imperium zła, będzie dalej panoszyło się kłamstwem i strachem. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

30 kwietnia 2020 r.
Z bogactwa myśli Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj wybierzmy kolejne pouczenie: „Próbowano nas wychować, że polityka nie ma żadnych powiązań z moralnością chrześcijańską. Nic bardziej mylnego, bo zarówno jedno jak i drugie pociąga za sobą odpowiedzialność przed Bogiem i przed własnym narodem”. Minęło blisko 40 lat od jego śmierci, a my zmagamy się z kolejnym „wirażem pojęć”, że każdy ma swoja prawdę. Każdy ma swoje sumienie... nie odnosząc ich do Boga?
Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

29 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj przypada 75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Trzeba to przypomnieć, że w latach 1939-1945 było tam więzionych 1778 polskich kapłanów w tym 868 zginęło śmiercią męczeńską po różnych torturach. Ci Męczennicy wracają, pamięć o nich jest naszym obowiązkiem. Prośmy ich o wstawiennictwo u Boga w naszych potrzebach osobistych, rodzinnych, kościelnych i narodowych.

21 kwietnia 2020 r.
Kiedy dnia 18 czerwca 1972 roku Obraz Matki Bożej powrócił po sześcioletniej izolacji - „zaaresztowania” przed dzisiejszą katedrę w Radomiu, Sługa Boży kard. Wyszyński odpowiedział nam na pytanie: dlaczego Kościół w Polsce jest tak Maryjny? „Bo Kościół ma Matkę, dlatego Naród musi mieć Matkę”. Może ta sześcioletnia izolacja, która wołała o przebijanie się przez puste ramy do spotkania z Matką może mam pomóc również i dzisiaj, kiedy przebijamy się przez opustoszałe przestrzenie świątyń do głębi wiary i zawierzenia Bogu przez Maryję.

20 kwietnia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w ciężkich czasach. A za św. Augustynem możemy potwierdzić, że czasy są takie, jacy my jesteśmy. A Polsce i światu potrzeba, jak nigdy dotąd jedności poprzez prawdę. Bo na kłamstwie nigdy nie będzie prawdziwej solidarności ani z Bogiem, ani pomiędzy ludźmi.

19 kwietnia 2020 r.
Za autorem Listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Za św. Faustyną nauczyliśmy się powtarzać Jego orędzie: „Jezu, ufam Tobie!” Przyznajemy pierwszeństwo Chrystusowi, ale spróbujmy dzisiaj, jako swoiste zadanie domowe, odczytać uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. A wtedy zrozumiemy lepiej o co wołał Święty Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach, mając na myśli nową „wyobraźnię miłosierdzia”.

18 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj lepiej już rozumiemy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia jest drugim imieniem Boga Miłości. Boga, który pochyla się nad człowiekiem, nad jego ranami grzechu i śmierci. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński podkreślił, że każda rana i Oblicze Zbawiciela wołają o miłosierdzie.

17 kwietnia 2020 r.
W tych dniach Oktawy Wielkiej Nocy, kiedy wsłuchujemy się w kolejne spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i innymi osobami, to stawiamy siebie wobec tajemnicy Kościoła, jako wspólnoty wiary. W niej Jezus jest zawsze pierwszy i w Duchu Świętym powołał nas, abyśmy byli żywymi członkami Jego Ciała. A we wspólnocie Kościoła szczególną rolę ma Matka Chrystusa i Matka nasza. Dlatego przyzywamy Ją w duchu prośby Apostołów: Maryjo, uproś nam głęboką wiarę w tajemnicę Kościoła, która jest jedną z najtrudniejszych.

16 kwietnia 2020 r.
Kiedy 16 października 1978 r., dokonano wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Świętego Piotra, usłyszeliśmy słowa zawierzenia, że „Uczyniłem to w duchu posłuszeństwa wiary i zaufania do Bogarodzicy”. Ten sam kierunek kontynuują jego następcy: Benedykt XVI, Ojciec Święty Franciszek. Ale wspomnijmy dzisiaj, jakżeż aktualną wypowiedź z audiencji generalnej papieża Benedykta XVI, z 14 grudnia 2005 r. Że „również ciemność, w której trudno chodzić i widzieć jest ogarnięta spojrzeniem Pana istnienia i czasu... Jest to zatem bliskość nie oznaczająca sądu, który wywołuje przerażenie, lecz będąca wsparciem i wyzwoleniem”. Maryjo, prowadź!

31 marca 2020 r.
W tym czasie, który przeżywamy odkryjmy na nowo cnotę cierpliwości. Cierpliwość Boga wobec człowieka wyraża się miłością miłosierną. Zaś patron jutrzejszego dnia, św. Hugo z Grenoble powie, że cierpliwość wobec innych jest praktykowaniem miłości, cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją, która pokonuje różne trudności, a cierpliwość wobec Boga oznacza wiarę, która zwycięża świat.

30 marca 2020 r.
W duchu poezji ks. prof. Jerzego Szymika chciałbym zaznaczyć: Bóg Ojciec pisał Palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach. Syn Boży pisał palcem po ziemi, wyznaczając granicę życia, moralności i śmierci. Czy pandemia, której doświadczamy nie przypomina o tych samych granicach i odpowiedzialności przed Bogiem? Matko „nowego stworzenia”, módl się za nami!

29 marca 2020 r.
W Ewangeliach spotykamy dwa miejsca, kiedy Jezus zapłakał. Pierwsze, nad miastem, nad Jerozolimą, że nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, nawiedzenia Boga. A drugie przy grobie Łazarza. W tradycji wiary Kościoła spotykamy również wizerunki i figury Matki Bożej Płaczącej. Wspomnijmy tylko La Salette, czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej płaczącej w Katedrze Lubelskiej. Czyli każda łza, każde ludzkie cierpienie nie jest obojętne Sercu Bożemu i Sercu Matki.

28 marca 2020 r.
Kto na wzór Maryi zawierza siebie w posłuszeństwie Bogu, to wtedy ma odwagę stanąć wobec najtrudniejszych chwil swojego życia i wszelkich doświadczeń. Tak, jak Ona poprzez Drogę Krzyżową Syna i Golgotę. Maryjo, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami!

27 marca 2020 r.
Z pewnością na długi czas pozostaną w nas obrazy zarówno pustej Bazyliki Świętego Piotra, całego placu przed Bazyliką tak, jak i naszej kaplicy, i naszych świątyń i kaplic. A jak powiedział Ojciec Święty Franciszek ten czas nie musi być i nie może być stracony. Bo istnieje język wielu prostych i bardzo ważnych słów, i gestów, które trzeba ocalić. I ten Wielki Post daje nam taką okazję w naszych wspólnotach. Wszystkim z serca błogosławimy.

25 marca 2020 r.
Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

24 marca 2020 r.
Znane nam jest powiedzenie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość”. Dzisiaj chcemy dopełnić. Ten czas to odpowiedzialność, która uznaje wartość nie tylko siebie samego w takim, czy innym zachowaniu i obronie przed „koronawirusem”. Ale to jest uznanie drugiego człowieka jako wartość przed Bogiem.

23 marca 2020 r.
Dwadzieścia lat temu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Nazaretu. Tam, gdzie zaczął się Nowy Testament i wskazał na tajemnicę Nowego Przymierza, które spełniło się na Golgocie, w tym samym Ciele i Krwi. Dziękował Bogu za Eucharystię - Ciało i Krew codziennie ofiarowaną na ołtarzach świata. Panie, przymnóż nam wiary! Maryjo, prowadź!

28 lutego 2020 r.
W obliczu zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II warto zatrzymać się nad słowami, które zapisał w Liście do młodych: „Bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia nadziei, która jest w was. Zarazem bądźcie świadomi, że są nauczyciele fałszywi, którzy głoszą wam antyewangelię i antykościół, i chcą, żebyście byli podobni do nich – wątpiący i cyniczni”.
Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

27 lutego 2020 r.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński powiedział w jednym ze swoich wystąpień, że „Kościół jest żywym Ciałem Chrystusa. Składa się ze świętych i grzeszników; z ludzi zimnych, letnich i gorących; z pszenicy i chwastu. Dlatego Chrystus dał nam z wysokości krzyża Matkę”. Pouczeni tymi słowami, odrzućmy więc systemy i ludzi, którzy proponują nam seksualizację dzieci od najmłodszych lat. I wprowadzają programy, które są przeciwne zamysłom Boga i przeciwko człowiekowi.

26 lutego 2020 r.
W ten popielcowy dzień Święty Paweł Apostoł wołał do nas z Pierwszego Listu do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem”. Wdzięczni dzisiaj Ojcu Świętemu i Penitencjarni Apostolskiej za dar odpustu na zawsze dla Jasnej Góry. Odkrywajmy wciąż na nowo i potwierdzajmy sobą, że to miejsce jest Konfesjonałem Narodu i Ołtarzem Ojczyzny. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

25 lutego 2020 r.
„Człowieczy los nie jest bajką ani snem”. Tak przed laty pięknie śpiewała Anna German. Wierzymy, że człowieczy los toczy się w Jezusie Chrystusie. Dlatego za Świętym Pawłem musimy postawić pytanie: „Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Jakiekolwiek utrapienie i ucisk, prześladowanie, miecz, czy nagość. We wszystkim tym, odnosimy zwycięstwo w Chrystusie.

24 lutego 2020 r.
Święty Jakub w swoim Liście dopisze bardzo aktualne słowa: „Nie kłamcie przeciwko prawdzie”. Wydaje mi się, że te słowa odnoszą się nie tylko do polityków, ale do naszej codzienności. Dlatego prośmy o życie dla wszystkich narodów. Dla tych, które zostały już dotknięte chorobą koronawirusa i te, które są zagrożone. Czyli: właściwie wszyscy jesteśmy na tej samej mapie ludzkości, oddającej się w ręce Boga.
Matko Życia módl się za nami!

23 lutego 2020 r.
Zanim udzielę błogosławieństwa relikwiami Krwi Świętego Jana Pawła II, chciałbym wobec zagrożeń cywilizacyjnych, które przechodzą przez świat i Europę, jak również zagrożeń chorobowych przywołać bardzo ważne słowa, które Święty Jan Paweł II wypowiedział w czerwcu 1997 roku, na ziemi polskiej: „Proszę was uwierzcie, że Bóg jest. Uwierzcie na dobre i na złe, że jest i jest Miłością, która posyła Syna, aby każdy kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

22 lutego 2020 r.
Jeszcze w czasie pracy uniwersyteckiej Kardynał Karol Wojtyła napisał książkę o bardzo znamiennym tytule: „Miłość i odpowiedzialność”. To jest klucz dla zrozumienia wszystkich jego encyklik, przemówień, pielgrzymek. Postawmy sobie pytanie w kontekście stulecia jego urodzin: „Czy odrobiliśmy tę lekcję, miłości wobec drugiego człowieka, wobec Ojczyzny Polski i wobec Kościoła.

21 lutego 2020 r.
Wobec zbliżającej się beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego postawmy sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego on będąc pasterzem Kościoła, stał się również mężem stanu? Bo myślał o nas, o przyszłych pokoleniach, które przyjdą po nim, a nie o swojej sławie i popularności. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wraz z Księdzem Biskupem Ignacym możemy błogosławić również z biskupem Corrado Melis z Sardynii we Włoszech. Biskupa Corrado zaprosiliśmy również na święto Bożego Ciała, żeby razem z nami przeżył procesję z Bazyliki Archikatedralnej tutaj na Jasną Górę. Abyśmy dali wyraz jedności Kościoła poprzez posługę nas jako pasterzy.

20 lutego 2020 r.
Zwróćmy uwagę na niezwykłą aktualność słów Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Jeśli słowa, które wypowiadamy podsycają nienawiść, nie są prawdą. Jeśli nauka nie służy człowiekowi, nie jest prawdziwą nauką”.

19 lutego 2020 r.
Nietrudno zauważyć, że w naszym pokoleniu bardzo daleko odeszliśmy od tęsknoty, o której pisał Cyprian Kamil Norwid:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów nieba.
Tęskno mi Panie!”

Gdzie człowiek do człowieka wypowiada pozdrowienie:
Niech będzie Bóg uwielbiony,
niech będzie Bóg pochwalony.

Dlatego nam tak bardzo trudno w dzisiejszych debatach, pseudodialogach znaleźć ewangeliczne „tak – tak”; „nie - nie” bez światłocienia i bez kompromisów... i bez kłamstwa. Matko, Królowo Polski, módl się za nami!

18 lutego 2020 r.
Na progu Trzeciego Tysiąclecia Święty Jan Paweł II pouczył nas, że każdy jubileusz jest nasycony zbawczą obecnością Boga i Jego działaniem. Kiedy teraz odliczamy już niecałe sto dni do jubileuszu 100-lecia jego narodzin, uwierzmy w przygotowaną nam łaskę Boga. W ów „chleb razowy” codziennej łaski, którą otrzymujemy. Dlatego nie może nas zabraknąć zarówno tam, w Rzymie na 17 maja br., przy boku Ojca Świętego Franciszka i przy sarkofagu Świętego Jana Pawła II, jak również tutaj w Ojczyźnie, żebyśmy karmili się modlitwą i „chlebem” jego nauczania.

17 lutego 2020 r.
Pod koniec lat siedemdziesiątych Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński zwracał nam uwagę, że Polska Chrystusowa przetrwała, bo nie było dłuższych przerw pomiędzy rzeczywistością rodziny, Narodu i Kościoła. Zapytajmy się o dzisiaj, kiedy te podstawowe rzeczywistości są rozmywane w samych pojęciach, a cóż dopiero powiedzieć w tożsamości. Dlatego prosimy Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła i Królową Polski, módl się za nami!

16 lutego 2020 r.
W encyklice maryjnej Redemptoris Mater Święty Jan Paweł II uczył nas, że tajemnica łaski jest zapośredniczona przez Maryję. W tym samym duchu wypowiada się poeta, który mówi:
Maryjo, jesteś jak serce,
które nigdy nie ma urlopu.
I nawet nad ranem
patrzysz na nas,
szeroko otwartymi oczyma.

15 lutego 2020 r.
W poemacie „Ewangelia” Karol Wojtyła napisał słowa:
Prawda nie sączy oliwy do ran, by nadto nie piekły,
nie wsadza na osła, którego się potem ulicami wodzi –
prawda musi boleć i kryć się.
(...)
Prawda dźwiga człowieka. Kiedy człowiek nie dźwignie siebie,
coraz mniej w tych ulicach prawdy? Czy coraz więcej?
A zatem:
Czy więcej jest na naszych ulicach prawdy czy coraz mniej. Dajmy swoją odpowiedź w kontekście rozpoczętej kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12 lutego 2020 r.
Otrzymaliśmy dzisiaj dar w postaci piątej już Adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka na temat Amazonii. Dziękujemy za decyzje Papieża, które są w niej zawarte. One rozpraszają i zwyciężają wszystkie sensacje medialne, między innymi na temat: święcenia żonatych mężczyzn, czy celibatu. Dlatego prosimy Maryję o pierwszeństwo „ekologii ducha”, a wtedy wszelkie inne ekologie i ekologizmy zostaną na właściwym sobie miejscu.

11 lutego 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień modlitwy w intencji Ludzi Chorych i Służby Zdrowia napisał bardzo znamienne słowa: „Chrystus zna nasze poranione człowieczeństwo. Dlatego ofiaruje Miłość Miłosierną, czyli samego Siebie, Moc odnawiającą”.

10 lutego 2020 r.
W liturgiczne wspomnienie Świętej Scholastyki, siostry Świętego Benedykta współpatrona Europy, postawmy sobie pytanie o prawdziwość i istotę naszej modlitwy. Zapytano kiedyś prostego człowieka wpatrujące się w krzyż, jak ty się modlisz i o co ty się modlisz? Odpowiedź brzmiała: On patrzy na mnie, a ja patrzę się na Niego.

9 lutego 2020 r.
Z Ewangelii Świętego Mateusza usłyszeliśmy bardzo zobowiązujące słowa Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. Dlatego, że On jest Solą ocalającą świat i człowieka. On jest Światłem, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Kto trwa w Nim jest solą i jest światłem.

8 lutego 2020 r.
Przyznajmy, że zdumiewa nas modlitwa młodego władcy króla Salomona o zdolność rozróżniania dobra od zła i prawdy od kłamstwa. Prawda jest jak czyste powietrze, którym się oddycha. Warto to rozważyć w kontekście zbliżających się kolejnych wyborów w naszej Ojczyźnie. Bo jeśli zgodzimy się na hejtowanie i kłamstwo, to dopiero wówczas nie będzie zdrowego klimatu i nie obronimy ani siebie samych, ani naszej Ojczyzny. Dlatego prosimy: Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Stolico Mądrości, módl się za nami!

7 lutego 2020 r.
Dzisiejsza Ewangelia przyniosła nam obraz męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, że jednym z bólów Serca Maryi była wiadomość o ścięciu Jej krewnego Jana, za obronę prawdy Bożej i wskazanie na Chrystusa jako Baranka. Dlatego też nie dziwimy się, że kard. Stefan Wyszyński idąc do Warszawy wpisał ścięcie Jana Chrzciciela, patrona Katedry Warszawskiej w swój herb biskupi. Kardynał był i jest dla nas świadkiem obrony wiary i ojcem Ojczyzny...

6 lutego 2020 r.
Według niektórych sondaży, na progu 2020 roku – jak zauważa o. prof. Dariusz Kowalczyk z Rzymu – niektórzy nie przyznają się do Kościoła. A zaufaniem do Kościoła obdarza tylko 40% badanych. Ojciec proponuje, żeby dopełnić inną jeszcze ankietę. Ilu ludzi wierzy Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, bo to dopiero będzie prawdziwy wynik, czy przyznają się do Niego i Matki, czy ten brak ufności nie zasłaniają grzechy na drodze do Nich? Maryjo, Matko Kościoła i Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

5 lutego 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa zdumienia o Jezusie: „Skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce? Czyż nie znamy jego Matki, Maryi i Józefa, i Jego krewnych”. Dzisiaj i nam zagraża ta pokusa zwyczajności, żeby chociażby w 100-leciu urodzin Jana Pawła II zatrzymać się na kajakach, na nartach, na kremówkach, a nie pójść w głąb tego, co mówił i kim był dla nas, i kim jest dla nas?

4 lutego 2020 r.
Przypomnijmy, że Święty Jan Paweł II do Radomia przyleciał z ziemi świętokrzyskiej, z lotniska w Masłowie na lotnisko wojskowe w Radomiu. W Kielcach błagał nas o walkę o życie, a w Radomiu powiedział: „trzeba ufać w mądrość Narodu, który buduje na Ewangelii, na fundamencie krzyża Chrystusowego i na zaufaniu do Bogarodzicy”. Jako metropolita częstochowski mam prawo powiedzieć z bólem, że po pielgrzymce parlamentarzystów - którym odmawia się prawa pokłonu przed Obliczem Matki - przybywają do Częstochowy ludzie, którzy w walce o prezydenturę, proponują wolność od wszystkiego, poczynając od Boga, a pomijając Jasną Górę...

3 lutego 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że Kościół nie może spać spokojnie, gdy w jego wnętrzu dzieją się wszelkiego rodzaju zła. A stawiam dzisiaj bardzo mocne pytanie: Czy Kościół ma spać spokojnie, gdy na ziemi polskiej dokonywane są kolejne profanacje kapliczek Matki Bożej, czy Krzyża Tysiąclecia w pobliżu Bielska Białej? Zagubiła się nam solidarność Kościoła i Narodu, a każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem, za to, kim jest dla drugich i dla Narodu w Kościele?

2 lutego 2020 r.
Dwa ewangeliczne pojęcia oddają wielostronność i szerokość charyzmatów życia zakonnego: sól i światło. Jezus powiedział do nas wszystkich: „Wy jesteście solą świata i światłem świata”. Nie powiedział powinniście być, tak jak nam przypominają miarę naszego wzrostu świętości ludzie tego świata. Ale czy można sobie wyobrazić świat bez soli i bez światła? Czy przetrwa..., czy będzie żył? Chryste, Światłości świata, prowadź nas w mocy Ducha prawdy i miłości. Matko Chrystusa, módl się za nami!

1 lutego 2020 r.
W czasie rekolekcji wielkopostnych na Watykanie, w 1976 roku, kard. Karol Wojtyła wypowiedział słowa, które nie tracą na aktualności: „Nasza epoka, to czas wielkiej próby i wielkiej nadziei. I pierwszy znak nam dany to jest Chrystus, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą i znak budowania”. I drugi znak to „Niewiasta obleczona w słońce”. Idźmy tą drogą. 1 lutego 2020 r.

31 stycznia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w czasach kryzysu prawdy, chaosu, pomieszania pojęć, nadinterpretacji prawa. Dlatego warto przypomnieć słowa rabina Hanocha, który powiedział, że „prawdziwa niewola w Egipcie była wówczas, kiedy Izrael przyzwyczaił się do tego stanu...” Obyśmy się nigdy nie przyzwyczaili do tych stanów i zagrożeń.

30 stycznia 2020 r.
W związku z rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz powracało bardzo mocne pytanie: Gdzie był Bóg i gdzie jest Bóg? Szkoda, że od przeszło 40 lat nie uczymy się jednej z odpowiedzi, którą w Auschwitz dał św. Jan Paweł II, że w zwycięstwie Maksymiliana nad śmiercią uobecniło się zwycięstwo Chrystusa. Bo Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata. Bo Chrystus nie umarł, ale oddał życie za nas.
Maryjo, Stolico Mądrości, naucz nas prawdziwej mądrości i odpowiedzialności za życie!

16 stycznia 2020 r.
Wielu współczesnych „pseudoproroków” zdaje się rozprawiać o kolejnym kryzysie Kościoła i jego upadku. Odchodząc od prawdy i zdradzając prawdę, oddzielają ją od rozumu i wiary. Warto przywołać słowa Świętego Jana Pawła II, które niech staną się naszym zadaniem: „Nie lękajcie się Boga! Nie lękajcie się świata! Nie lękajcie się innych ludzi! Nie lękajcie się siebie samych!”

15 stycznia 2020 r.
Od czasu Soboru Watykańskiego II można było usłyszeć głosy, żeby Kościół przystosował się do współczesnego świata. Podobnie jest i dziś, kiedy interpretuje się intencje Benedykta XVI, Papieża Seniora, czy kardynała Roberta Sarah. Nie ma bowiem rozdźwięku pomiędzy wiarą, a moralnością. Jest Jeden Bóg, Jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, i jeden Chrystusowy Kościół.

13 stycznia 2020 r.
Wobec wyzwań idących ze świata, ale również i na terenie naszej Ojczyzny, warto przywołać słowa Świętego Augustyna: „Nie traćcie nadziei kobiety, bo Syn Boży zechciał narodzić się mężczyzną. Nie traćcie nadziei mężczyźni, bo Chrystus zrodził się z Kobiety Matki”. Godność i równość obu płci jest drogą do zbawienia.

12 stycznia 2020 r.
Być ochrzczonym oznacza być ogarniętym miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale ostrzega nas jeden z ojców Kościoła, że nie można prawdziwie uczcić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jeśli nie uznaje się Kościoła jako Matki.

11 stycznia 2020 r.
W ten wieczór weszliśmy już w tajemnicę Chrztu Pańskiego. Wówczas nad Jordanem objawiła się Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch Święty. W sakramencie Chrztu zostaliśmy „zanurzeni” w życie wewnętrzne samego Boga i zapisani własnym imieniem. Kardynał Józef Ratzinger odważył się nazwać Chrzest „tęczą Bożą nad człowiekiem”. Znak ten świadczy, że Pan Bóg nie pozwala, żeby człowiek zaginął, ale kto wierzy w Chrystusa jako Mesjasza, ten już dzisiaj uczestniczy w życiu wiecznym.

10 stycznia 2020 r.
Chcąc być sobą, musimy być maryjni. Tak uczył nas Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Idąc tą drogą nigdy nie pobłądzimy, skoro Duch Święty prowadzący Kościół potwierdza tę drogę darem świętości: Bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziękujmy Bogu za te światła na drogach maryjnych zawierzeń.

8 stycznia 2020 r.
Dnia 8 stycznia 1894 roku, urodził się Święty Maksymilian Maria Kolbe. Święty Jan Paweł II w czasie Mszy kanonizacyjnej określił go „Patronem trudnego stulecia”. Tu, wobec Oblicza Matki, w zbliżającą się setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II ośmielam się nazwać Papieża „Patronem odzyskiwanego człowieczeństwa”. Maryjo, prowadź nas!

7 stycznia 2020 r.
Świat się nie zmienia. „Chrystus przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli”. A Święty Jan Apostoł pouczył nas dzisiaj w swoim Pierwszym Liście: „Badajcie duchy, skąd pochodzą? Od Boga, czy od Antychrysta. Kto bowiem nie uznaje w Jezusie Syna Bożego, ten jest Antychrystem”. Podobnie dzieje się z Kościołem, kto mówi, że wierzy w Boga, a nie uznaje Kościoła, który założył Chrystus i jest On w nim działający, rozmija się z prawdą...

6 stycznia 2020 r.
Celem wędrówki Trzech Mędrców ze Wschodu było odnalezienie i rozpoznanie w Jezusie Mesjasza. Celem naszych marszów „Orszaków Trzech Króli” jest również doświadczenie wspólnoty wiary i Kościoła poprzez wyznawanie publiczne i przyznanie się do Chrystusa. Ale współczesne neopogaństwo proponuje nam odejście od oryginalności, mówiąc, że chrześcijaństwo jest zbyt pyszne rozumem i sercem i proponują nam prywatną subiektywną religijność... Prośmy więc, Maryję Pierwszego Świadka miłości objawionej w Chrystusie, a potwierdzonej w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania o przylgnięcie do Chrystusa „teraz i zawsze”.

5 stycznia 2020 r.
W tych dniach Święty Paweł Apostoł w Liście do Kolosan postawił nam zadanie, że skoro Bóg obdarzył nas zdolnością rozumu, to mamy rozpoznawać prawdziwego Boga i odróżniać różne drogi, które do Niego nie prowadzą. Nigdy nie dość przypominać, że rozum i wiara są jak dwa skrzydła, które unoszą nas ku Bogu, i dają zrozumienie siebie. Ale niektórzy najpierw odłączają wiarę od swojego rozumu i życia, a później proponują życie bez rozumu! Matko Życia, módl się za nami!

4 stycznia 2020 r.
Zbliża się Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli. Są oni dla nas wzorem ufnego i wytrwałego poszukiwania dróg spotkań z Chrystusem. Dlatego warto przywołać słowa zmarłego profesora KUL Ks. Tadeusza Stycznia – bardzo bliskiego współpracownika Kard. Karola Wojtyły – który zapisał, że „Zabrać człowiekowi prawo do rozpoznawania i wyznawania prawdy, oznacza zabrać mu samego siebie”. Nie zgadzajmy się nigdy na niewolnictwo, czyli na bycie ludźmi pozbawionymi prawdy o Bogu, o człowieku i świecie.

3 stycznia 2020 r.
Było wolą Ojca Niebieskiego objawioną zarówno Maryi jak i Józefowi, że Dziecię, które poczęło się z Ducha Świętego będzie nazwane Imieniem Jezus, to znaczy „Bóg zbawia”, „Bóg jest Zbawieniem”. I odtąd w historii ludzkości człowiek nie znajdzie innego imienia, w którym mógłby być zbawiony. I nie znajdzie „innego Miejsca”, przez które przeszedłby do życia wiecznego.

CZYTAJ DALEJ

Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu

2020-09-25 09:56

[ TEMATY ]

Pismo Święte

o. Dolindo

esprit.com.pl

„Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu” to nowość Wydawnictwa Esprit, przekazująca komentarze ks. Dolindo do ostatniej księgi Nowego Testamentu. Co najbardziej chciał nam przekazać autor słynnej modlitwy „Jezus, Ty się tym zajmij”?

Książka o sposobie komentowania Apokalipsy św. Jana, ostatniej i najtrudniejszej księgi Nowego Testamentu, odsłaniającej Boży sens historycznych wydarzeń, w których żyje Kościół i które będą miały wpływ na jego przyszłość, została napisana przez katolickiego dziennikarza, który na co dzień zajmuje się omawianiem w mediach aktualnych doniesień z kraju i ze świata.

Jan Paweł II uważał, że Kościół potrzebuje dziennikarzy, którzy będą potrafili odczytać sens zdarzeń w duchu wiary. Zresztą, nie chodzi tu tylko o dziennikarzy. Wybitny biblista Alfred Cholewiński SJ lubił powtarzać, że dzisiejszy chrześcijanin i głosiciel Ewangelii nie powinien nigdy wypuszczać z jednej ręki Pisma Świętego, a z drugiej gazety.

Był to obrazowy sposób powiedzenia, że Bóg jest Panem historii przemawiającym do nas przez konkretne wydarzenia. Potrzebujemy uważnego wsłuchania się w głos Biblii, by zrozumieć, że Bóg wciąż rozmawia z nami nie tylko przez starożytne teksty, lecz także przez aktualne dzieje świata oraz okoliczności życia. Wiedział o tym ks. Dolindo Ruotolo, który pozostawił nam trzydzieści trzy tomy komentarzy do całego Pisma Świętego, z których ostatni, napisany w 1944 roku, a wydany trzydzieści lat później, dotyczył Księgi Apokalipsy.

Grazia Ruotolo, żyjąca krewna ks. Dolindo i kustosz jego pamięci, podczas mojego pierwszego z nią spotkania w Neapolu powiedziała mi, że najgorętszym pragnieniem ks. Dolindo było to, by Biblia powróciła materialnie do rąk wszystkich katolików. Ksiądz Dolindo był w tym względzie absolutnym prekursorem Soboru Watykańskiego II, którego jednym z podstawowych postulatów było przywrócenie słowu Boga należnego mu centralnego miejsca w liturgii i życiu wiernych:

W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spo­tyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie Bo­żym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym stałym życia duchowego.

„Chrześcijaństwo jest religią słowa Bożego” – napisał Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini [nr 7] i dodał: „Realistą jest ten, kto w słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego” [nr 10]. Słowo Boga zawarte w Piśmie Świętym jest tak ważnym pokarmem duchowym dla chrześcijanina, iż, jak się wyraził papież Benedykt, niekorzystanie z tej łaski winno być wyznawane jako grzech na spowiedzi.

Apokalipsa jest podręcznikiem przetrwania dla synów i córek Bożych. Życie nasze przesuwa się po drukowanych stronicach Pisma Świętego. Nie są to jedynie litery, układające się w zwykłe, choćby najpiękniej brzmiące słowa, ale to Słowo Życia. Bóg przynagla: „Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć” [Ap 3, 2]. Apokalipsa jest księgą pocieszenia, ale i ostrzeżenia. Swój szczyt osiąga w Chrystusowym zapewnieniu: „Przyjdę niebawem” [Ap 22, 20].

Ta ostatnia księga Nowego Testamentu, choć obfituje w opisy wojen, gróźb ze strony Boga i zapowiedzi nieszczęść, jest przede wszystkim przesłaniem Apostoła Miłości, św. Jana, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa i poznał z bliska bicie Jego serca. Spisana przezeń księga jest opowieścią o miłości Chrystusa do Kościoła, swej mistycznej Oblubienicy. Wizje w niej zawarte miały pocieszyć uczniów Zmartwychwstałego poddawanych próbom i prześladowaniom.

Znamienne, że owe „próby i prześladowania” Katechizm Kościoła katolickiego umieszcza w aktualnych czasach, ostrzegając:

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wie­ lu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, da­jącej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszu­stwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesja­ sza, który przyszedł w ciele [nr 675].

Świat liberalnej demokracji to świat zsekularyzowanego mesjanizmu. Wielu uważa, że zwycięstwo dobra nad złem dokona się w nim na drodze ewolucji bądź rewolucji opartych na wierze w człowieka, który potrafi zbawić sam siebie. „Dzieci, jest już ostatnia godzina” – woła św. Jan [1 J 2, 18]. Szatan wydaje się nie tylko uwolniony z łańcuchów, w które zakuto go po odkupieniu człowieka, lecz sprawia wręcz wrażenie posiadania pełni władzy nad tym światem.

_______________________

Artykuł zawiera fragmenty wstępu ks. Roberta Skrzypczaka do książki Jakuba Jawłowiczora "Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu", wyd. Esprit 2020. Zobacz więcej: Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego na pielgrzymim szlaku

2020-09-26 22:20

Archiwum WSD

Tradycyjnie przed rozpoczęciem wykładów, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pielgrzymuje do jakiegoś sanktuarium, aby prosić o łaski potrzebne na nowym etapie formacji i studiów. W tym roku było to sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu oraz św. Jana z Dukli.

Po dotarciu do Dębowca, przełożeni seminaryjni z rektorem ks. Rafałem Kułagą na czele, klerycy i siostry zakonne zapoznali się z historią sanktuarium i odwiedzili jego najważniejsze miejsca. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który zachęcał w homilii do odczytywania Bożych znaków i podążania za nimi. Zauważył, że nieraz kwestionują one nasz świat ludzi i rzeczy. Są niepokojące jak łzy Najświętszej Maryi Panny w La Salette. Stanowią jednak okazję do tego, żeby pojednać się z Bogiem i odzyskać pełnię życia. Kaznodzieja, życzył wszystkim i sobie takiego nowego początku w roku jubileuszowym 200-lecia Seminarium. Po Eucharystii, Ojcowie Saletyni ugościli pielgrzymów obiadem.

Kolejnym etapem pielgrzymki było sanktuarium św. Jana z Dukli, gdzie odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Archiwum WSD

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję