Reklama

Niedziela Częstochowska

60 lat duszpasterstwa głuchych

[ TEMATY ]

duszpasterstwo

głuchoniemi

DUSZPASTERSTWO GŁUCHONIEMYCH

10 listopada miała miejsce podniosła uroczystość dziękczynna za 60 lat posługi, pracy i działalności Duszpasterstwa Głuchych na terenach diecezji częstochowskiej. Uroczystości jubileuszowe połączone z peregrynacją relikwii św. Filipa Smaldone miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, przy ulicy św. Barbary 41.

Wszystko zaczęło się w 1952 r., kiedy to w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie zaistniała trudność w udzieleniu sakramentu małżeństwa dwojga młodym głuchoniemym analfabetom. Głuchoniemy chłopak, który był sierotą pochodzenia żydowskiego pokochał ze wzajemnością głuchoniemą dziewczynę - katoliczkę.

Ksiądz proboszcz Antoni Mietliński przedstawił problem ówczesnemu Biskupowi Częstochowskiemu. Bp Zdzisław Goliński, referent duszpasterski ks. Władysław Gołąb i Ksiądz Proboszcz nawiązali kontakt z ks. Konradem Lubosem - duszpasterzem głuchoniemych z Katowic i ks. Janem Urbaczką z Lublińca.

Reklama

Głuchoniemy chłopak po przygotowaniu przez duszpasterzy głuchoniemych został przygotowany do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. I tak w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego został udzielony po raz pierwszy przez ks. Ryszarda Lubosa sakrament małżeństwa - dający początek Duszpasterstwa Głuchoniemych w Częstochowie.

W roku 1952 na zlecenie bp. Golińskiego został przeprowadzony spis głuchoniemych. 14 września 1952 r. zorganizowano Pierwszą Pielgrzymkę Głuchych na Jasną Górę. Rok później został zorganizowany I Ogólnopolski Kurs Formacyjny dla Księży i Sióstr, którzy byli gotowi podjąć pracę wśród głuchoniemych. Z naszej diecezji udział wzięło czterech kapłanów: ks. Henryk Bąbiński, ks. Jan Kiwacz, ks. Tadeusz Michałek – pallotyn i o. Wawrzyniec Kościelecki - paulin z Jasnej Góry.

Zaczęły powstawać ośrodki duszpasterskie, w których pracowali kapłani znający język migowy. Pierwszym ośrodkiem stała się parafia Niwka koło Sosnowca, gdzie samodzielną pracę z głuchoniemymi rozpoczął ks. Henryk Bąbiński. 20 września 1953 r. po raz pierwszy została odprawiona Msza św. dla głuchych Częstochowy i okolic. Na Mszy św. był obecny bp Stanisław Czajka, Mszę św. celebrował ks. Wincenty Kochanowski, a kazanie wygłosił ks. Tadeusz Michałek - który rozpoczął comiesięczne spotkania z głuchymi.

Reklama

Różne były dzieje i losy ośrodków duszpasterskich i duszpasterzy i tak, od już 60 lat mimo, iż zmieniają się czasy, zmieniają miejsca, i ludzie nieprzerwanie trwa w naszej archidiecezji praca Duszpasterstwa Głuchych. Obecnie w naszej archidiecezji działa 5 ośrodków duszpasterskich: największym z nich jest ośrodek w Częstochowie, później ośrodki w Radomsku, Zawierciu, Wieluniu, Myszkowie. W każdym z tych punktów jest duszpasterz znający język migowy i służący podopiecznym swoją pomocą.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się okazją do sakramentu pokuty i pojednania. Uroczystą Mszę św. dziękczynną sprawował opiekun Duszpasterstwa, długoletni duszpasterz głuchych bp. Antoni Długosz w koncelebrze byli zaproszeni kapłani – byli i obecni duszpasterze głuchych z naszej diecezji i sąsiednich.

Wszystkich zebranych na uroczystości powitał diecezjalny duszpasterz głuchych i dyrektor Ośrodka Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń” – ks. Janusz Rosłanowski. „Gromadzi nas dziś miłość Chrystusa przy tym ołtarzu w miejscu, gdzie rodzą się nowe powołania do posługi ludziom w kapłaństwie, przychodzimy, aby podziękować Bogu za 60 lat pracy wśród ludzi świata ciszy. Chcemy dziś wspominać, tych, którzy tworzyli to duszpasterstwo, a już przeszli do wieczności, tych, którzy pracowali i tych którzy nadal pracują wśród Was – ludzi świata ciszy. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkich dobrodziejów ofiarodawców, przyjaciół i wolontariuszy, którzy wspierają nas w posłudze duszpasterskiej. Witam wszystkich na naszej uroczystości cieszę się, że jest nam dane spotkać się i razem wielbić Boga”. W homilii Ksiądz Biskup wspominał pracę wśród ludzi głuchoniemych przywołał kapłanów, którzy przeszli już do Domu Ojca.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie w auli seminaryjnej – na początku tego spotkania zastępca dyrektora OPLG – ks. Artur Stopikowski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i wręczył podziękowania wszystkim kapłanom, wolontariuszom, dobroczyńcom i dobrodziejom naszego Ośrodka. Została przedstawiona postać św. Filipa Smaldone, którego relikwie posiadamy i których peregrynacja będzie się odbywać w naszej archidiecezji.

Wspólny obiad w refektarzu seminaryjnym był spotkaniem i możliwością wymienienia doświadczeń i wspomnień minionych lat. Po obiedzie uczestnicy uczcili relikwie św. Filipa Smaldone – patrona głuchoniemych.

Duszpasterstwo Głuchych w archidiecezji:

Myszków

Ośrodek Duszpasterski w Myszkowie skupia wiernych z Myszkowa oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Myszkowskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. kan. mgr lic. Jan Berdys (1983). Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica przy par. św. Stanisława BM ul. Prymasa Wyszyńskiego 7. II niedziela miesiąca o godz. 14.45 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świat Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia godz. 14.45. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. kan. mgr lic. Jan Berdys - Parafia św. Jana Chrzciciela, Lgota Mokrzesz, 42-350 Koziegłowy tel. 034 3142337

Radomsko

Ośrodek Duszpasterski w Radomsku skupia wiernych z Radomska oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Radomszczańskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje Ks. mgr Przemysław Schänwalder Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie Kaplica na Plebanii - Parafia św. Lamberta ul. Narutowicza 2. IV niedziela miesiąca o godz. 12.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). III niedziela miesiąca - w miesiącu kiedy przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia godz. 12.00. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z pełniącym obowiązki duszpasterza: Ks. mgr Przemysław Schänwalder (2011) - Parafia św. Lamberta w Radomsku ul. Narutowicza 2, tel. 691770194

Wieluń

Ośrodek Duszpasterski we Wieluniu skupia wiernych z Wielunia oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Wieluńskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. mgr Rafał Omyła Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica Sióstr Antoninek ul. Szkolna 4. II niedziela miesiąca o godz. 12.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz. 12.00. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. mgr Rafał Omyła - par. św. Stanisława BM , ul. 18 Stycznia 50 98-300 WIELUŃ tel. 0-43 843-88-20

Zawiercie

Ośrodek Duszpasterski w Zawierciu skupia wiernych z Zawiercia oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Zawierciańskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. mgr Michał Korzeniec (2010) Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica przy par. św. Brata Alberta Chmielowskiego - ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 29. II niedziela miesiąca o godz. 9.30 (za wyjštkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz. 9.30. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. mgr Michał Korzeniec par. św. Brata Alberta Chmielowskiego - ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 29, 42-400 Zawiercie.

Częstochowa

Ośrodek Duszpasterski w Częstochowie skupia wiernych z Częstochowy i dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Częstochowskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawują: ks. mgr Janusz Rosłanowski (1997); ks. mgr Artur Stopikowski (1999, 2008); ks. mgr Władysław Golis (2003); O. Franciszek Morgiel (2008, 2012), ks. Robert Tarasek (2011), ks. Andrzej Witek (2012) Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica Sióstr Zmartwychwstanek Aleja Najśw. Maryi Panny 58/60. I, II, III, IV niedziela miesiąca o godz. 10.30 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). I, II, III, IV niedziela Wielkiego Postu o godz. 10.30. I, II, III niedziela Adwentu o godz. 10.30. II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz.10.30. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW.

Kontakt z duszpasterzami:

Ks. mgr Janusz Rosłanowski - Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Częstochowska 15, 42-231 Cykarzew, tel.728715034 e-mail: januszros@poczta.fm;

ks. mgr Artur Stopikowski - Parafia św. Antoniego Padewskiego, ul. Wysoka 9, 42-216 Częstochowa, tel. 034 3638742, kom. 609951675, e-mail: arturstopik@buziaczek.pl;

ks. mgr Władysław Golis - Dom Księży Emerytów im. Jana Pawła II, ul. 3 Maja 6/8, 42-200 Częstochowa, tel. 034 3243673 wew. 58.

ks. mgr Robert Tarasek - Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Starzyńskiego 11 42-200 Częstochowa tel. kom. 514222115

ks. mgr Andrzej Witek - Parafia św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników ul. Mickiewicza 5/17 42-200 Częstochowa tel. 34 365-44-98

2012-11-15 10:09

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Parafiada w dobie pandemii

2020-08-05 07:21

Niedziela warszawska 32/2020, str. IV

[ TEMATY ]

duszpasterstwo

parafia

pandemia

Katarzyna Kasjanowicz

Tak było rok temu. Tegoroczna parafiada będzie miała charakter lokalny, jej celem jest podtrzymanie więzi

Mimo obostrzeń epidemiologicznych organizatorzy zawalczyli o ciągłość wydarzenia. 32. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia.

Ze względu na niespotykaną wcześniej sytuację Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza zostało zmuszone do odwołania działań sportowych i inicjatyw edukacyjnych, w takiej formie do jakiej przez lata nas przyzwyczaiło. W tym roku nie odbędzie się więc w stolicy międzynarodowe współzawodnictwo dzieci i młodzieży, skupiające standardowo 1500 uczestników. Także imprezy lokalne zmienią swój zakres. To jednak, nie obniży ich rangi. W centrum tegorocznej rywalizacji, znajdzie się szeroko pojęta kultura.

CZYTAJ DALEJ

O. Bartoszewski: św. Dominik kierował się sercem

2020-08-08 16:18

[ TEMATY ]

kapucyni

franciszkanie

św. Dominik Guzman

dominikanie

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Zakon dominikanów obchodzi dzisiaj uroczystość swojego założyciela św. Dominika. W warszawskim klasztorze przy ul. Freta zgodnie z tradycją tego dnia Mszy św. przewodniczyli i głosili słowo Boże duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu.

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył o. Waldemar Grubka OFMCap, a kazanie wygłosił o. Gabriel Bartoszewski, również z zakonu braci kapucynów. Przypomniał, że dla św. Dominika zbawienie wieczne nie było pustym słowem, ale stało się jego główną troską duchową. Przepełniony duchem Bożym postanowił założyć zakon. Troskliwie opracował nową konstytucję i regułę zakonną. Poświęcił zakonowi całe swoje życie. Nigdy nie zaniechał działalności kaznodziejskiej.

- Jego duch był przepełniony modlitwą. Ukochał Boga już w młodości i bardzo wcześnie ofiarował Mu swoje życie poprzez swoją pobożność i wrażliwość - mówił o. Bartoszewski. Podkreślił, że Dominik był człowiekiem kierującym się sercem. Gdy zetknął się z nędzą ludzką, ten moment zmienił całe jego życie. Umiłowanie ubogich szczególnie przyciągało innych ludzi do niego.

O. Bartoszewski dodał, że św. Dominik pozostawił po sobie wrażenie osoby przepełnionej radością. - Miał także charyzmat duchowego wspierania ludzi. Dla swoich współbraci potrafił być towarzyszem duchowym. Ze czcią wspominając św. Dominika, przyjmijmy zobowiązanie składania świadectwa Jezusowi w każdym czasie – zaznaczył kapucyn i wskazał na fakt, że od samego początku zakon dominikański związany jest z Matką Bożą, a jego członkowie największą radość i pociechę duchową znajdują w oddaniu się Maryi.

Św. Dominik urodził się około 1170 roku w Caleruega w Hiszpanii. Pochodził ze znakomitego rodu kastylijskiego Guzmanów. Znany jest przede wszystkim jako założyciel Zakonu Kaznodziejskiego zatwierdzonego w 1216 r. przez papieża Honoriusz III specjalną bullą. Zmarł 6 sierpnia 1221 w Bolonii, gdzie został pochowany w kaplicy Braci Kaznodziejów.

Oficjalna nazwa założonego przez św. Dominika zakonu to po łacinie Ordo Praedicatorum (po polsku Zakon Kaznodziejów), stąd skrót przy nazwisku jego członków „OP”. Od imienia założyciela przylgnęła do zakonu potoczna nazwa dominikanie, po łacinie Dominicus. Przywołuje ona dwa słowa łacińskie Domini canes (dosłownie „psy Pana”). Stąd czasem czarno-biały pies jest używany jako symbol graficzny zakonu. Biel i czerń – od habitów takich kolorów.

Zakon dominikanów dał Kościołowi 4 papieży, 68 kardynałów, 13 patriarchów, 240 arcybiskupów i 1170 biskupów. Najbardziej znanym polskim dominikaninem, który sprowadził białych mnichów do Polski, był pochodzący z Kamienia Śląskiego na Opolszczyźnie św. Jacek Odrowąż. Habit zakonny nałożył mu osobiście św. Dominik.

Dziś uroczystość patronalną parafii świętują również dominikanie w drugim warszawskim klasztorze na Służewie. O godz. 17.15 ojcowie i bracia zapraszają na dziękczynny różaniec za parafian i wszystkich przyjaciół kościoła, a po nim o godz. 18.00 na uroczystą Mszę św. odpustową, w czasie której kazanie wygłosi br. Szymon Janowski OFMCap.

CZYTAJ DALEJ

Węgry: Wypadek polskiego autokaru na autostradzie; zginęła 1 osoba, 34 ranne, w tym - kilka poważnie

2020-08-09 10:45

[ TEMATY ]

wypadek

wypadek

Węgry

Adobe Stock

Węgierskie służby ratownicze skierowały do akcji dwa helikoptery i 14 karetek pogotowia. Przyczyny wypadku nie są na razie znane - podała w swym komunikacie węgierska policja. Węgierskie media nie podały, gdzie doszło do katastrofy. (PAP)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję