Reklama

Apelowe „głosów zbieranie”

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

31 grudnia 2017 r.
W Uroczystość Najświętszej Rodziny z Nazaretu i na progu nowego Roku Pańskiego 2018 warto przypomnieć naszą genealogię. Jesteśmy z ręki Boga. To jest nasza pierwsza genealogia osoby. Przypomina nam o tym Psalm 139, że zanim pojawiliśmy się na tym świecie spod serca matki, Bóg nas kocha i zna każdy dzień. Następnie genealogia Narodu ochrzczonego 1051 lat temu. Staliśmy się chrześcijanami i jesteśmy w kolebce narodów Europy i świata. I dlatego Polska jest ziemią szczególnego świadectwa wiary. Ma prawo przypominać w parlamentach Europy czy świata, że prawa ustanawia się na podstawie Dekalogu i Ewangelii. One nigdy nie są przeciwne człowiekowi.

22 grudnia 2017 r.
Wczuwając się w postawę wiary Maryi, jeden z polskich biblistów pierwsze słowa "Magnificat" przetłumaczył następująco: "Moje serce drży z radości w Panu". Zapytajmy się o drgnienia naszego serca, zwłaszcza w kontekście jeszcze zbliżającej się czwartej niedzieli Adwentu. Czy nie pozwalamy zawłaszczyć tego czasu zbyt wczesnym dzieleniem się radością, śpiewaniem, muzyką... Prośmy Maryję, abyśmy, stając wobec siebie nawzajem w wigilijny wieczór, wypowiadali prawdę o sobie, wobec siebie i wobec Boga, a nie posługiwali się komunałami.

21 grudnia 2017 r.
Wejście Syna Bożego w ludzką historię poprzez Świętą Rodzinę z Nazaretu potwierdziło porządek i sensowność ludzkiej natury. Prośmy Maryję, aby nasze wspólnoty rodzinne, duchowe, narodowe nie były zafałszowane genderyzmem czy nacjonalizmem.

20 grudnia 2017 r.
Nietrudno zauważyć, ze Europa, utraciwszy pamięć, pozbyła się pojęcia sumienia. A wtedy nie ma już granic: pomiędzy dobrem a złem, prawdą a kłamstwem. Dlatego prośmy Maryję, żebyśmy zawsze pamiętali, skąd wyrastamy i jakie są nasze korzenie. I abyśmy byli wierni, bez względu na okoliczności, które idą ze świata.

19 grudnia 2017 r.
Jedną z bohaterek przełomu Adwentu jest św. Elżbieta, żona Zachariasza, a matka Jana Chrzciciela. Jej imię z hebrajskiego oznacza: "Bóg jest pełnią". Ona uczy nas, że kto ma Boga, ma wszystko, a kto nie ma Boga, traci wszystko.

18 grudnia 2017 r.
Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza ukazuje nam tajemnicę Bożego Narodzenia z perspektywy świętego Józefa. I choć słusznie nazywany jest on zaledwie cieniem Ojca niebieskiego, to uczy nas wartości ojcostwa. Módlmy się przez jego wstawiennictwo za wszystkich ojców, aby w była nich i przez nich miłość i odpowiedzialność.

17 grudnia 2017 r.
Radujemy się, że z tego miejsca, spod Oblicza Matki, rozbłyśnie Betlejemskie Światło Pokoju, dzisiaj przyniesione tutaj przez harcerzy, którzy otrzymali je ze Słowacji. A tam dotarła ta pokojowa świeca od Austriaków, którzy przywieźli ją z Palestyny, z Betlejem. Niech więc to światło promienieje i rozświetla nasze codzienne drogi. Zwróćmy także uwagę, że od płomienia tej świecy zapalono czerwone lampki tutaj, przy ołtarzu, które pokazują, że Chrystus - Światłość świata jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

16 grudnia 2017 r.
Kiedy tak patrzę na kleryków obleczonych na biało, czy kleryków ubranych w czarne sutanny, to przypominają mi się słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas święceń kapłańskich w Lublinie naszych młodych diakonów: Jeśli jest w was lęk przed przyjęciem święceń, to dobrze, bo on wzywa do odpowiedzialności za siebie i za innych. Żeby nigdy nie być podwójnym. Trzeba należeć do Boga i służyć ludziom...

15 grudnia 2017 r.
W kolejnym dniu Adwentu warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II, że każdy kryzys w Kościele i kryzys każdego stanu w Kościele, bierze się z kryzysu modlitwy. A modlitwa to najpierw słuchanie Boga zanim powie się Bogu także o tajemnicach własnego życia.

14 grudnia 2017 r.
W jednej z modlitw adwentowych prosimy, aby "nadprzyrodzona mądrość kierowała naszymi czynami". Ale pytajmy siebie, czy bez pomocy Ducha Świętego będziemy mieć odwagę do świadectwa wiary? Bardzo bolesnym przykładem, niestety, bardzo bolesnym jest odwołanie konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim, która miała być poświęcona prawu do życia każdego dziecka. Dlatego, że zapowiadano pikiety przeciwne i niepokoje społeczne. Dokąd mniejszość broniąca prawa do śmierci będzie kierowała naszymi czynami i wyborami? Maryjo, Matko Adwentu spełnionego w Chrystusie, uproś nam łaskę odwagi wiary.

13 grudnia 2017 r.
Z tego miejsca i w tych słowach: "Jestem, pamiętam, czuwam" przebija się zawsze światło prawdy i wolności. Te słowa wołają o wierność prawdzie. A nam przyszło dzisiaj żyć w czasach „unieważniania prawdy” i to już nie tylko o obozach koncentracyjnych, czy stanie wojennym, ale również o Marszu Niepodległości. Dlatego prośmy Maryję, Królową naszego Narodu, ażeby łaska i miłosierdzie Boże przeważyły szalę kłamstwa, przemocy i win.

9 grudnia 2017 r.
Jak zauważył polski poeta Leszek Długosz, w ten grudniowy adwentowy czas są najkrótsze dni, a najdłuższe noce. Ale jaki jest nasz ludzki świat? Postawmy sobie kolejne pytanie: Czy bez modlitwy Rorat, bez pomocy Ducha Świętego dla przemiany serc, bez Eucharystii nie będziemy zbiorowiskiem poddanych jakiejkolwiek władzy czy ideologii? Prośmy, abyśmy stawali się wspólnotą Narodu przez orędownictwo Maryi Królowej Polski.

8 grudnia 2017 r.
Na co dzień doświadczamy prawdy, że witraż świeci od wewnątrz. Podobnie jest z doświadczeniem wiary Maryi. Ona świeci od wewnątrz, opromieniona uprzedzającą łaską Boga. Nie tylko dla siebie, ale dla nas. Dlatego razem z Nią odkrywajmy Chrystusa jako Światło naszego życia na wszelkie drogi.

7 grudnia 2017 r.
Ojciec Święty Franciszek, przebywając na Jasnej Górze, określił, że Maryja to są schody, po których Bóg zszedł do człowieka. A wiemy, że miarą człowieka jest jego sumienie, jego otwartość na sprawy Boże i ludzkie. Dlatego niezależnie od granic trzeba nam dzielić się sercem i łaską, którą otrzymujemy.

6 grudnia 2017 r.
W kościele Księży Chrystusowców w Puszczykowie obok centralnej postaci Chrystusa Nauczyciela dostrzegłem w głównym ołtarzu dwie sceny adwentowe: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie i Zwiastowanie również Świętemu Józefowi. Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef niech będą dla nas mocą w odwadze wyznawania wiary w różnych doświadczeniach naszych wspólnot i rodzin.

1 grudnia 2017 r.
Wpatrując się w tajemnicę macierzyństwa Maryi wobec Syna Bożego, nie sposób myślą nie powracać do naszych rodzinnych domów. Jesteśmy wdzięczni za miłość naszych rodziców. W tym samym duchu dziękujemy za 830 tysięcy odważnych podpisów pod obywatelskim projektem "Zatrzymaj Aborcję". Niech rodzina polska będzie zawsze bogata w miłość i życie! I o to prosimy…

30 listopada 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy o fakcie przyprowadzenia przez Andrzeja do Jezusa jego brata Piotra. Andrzej powiedział do Piotra: Znaleźliśmy Mesjasza - Chrystusa, czyli sens życia, sens powołań! Dlatego wiara nasza nie jest tylko aktem osobistym, prywatnym, który się chowa jak do skarbca. Ale jest łaską, którą trzeba się dzielić z innymi, bo za nich jesteśmy również odpowiedzialni.

29 listopada 2017 r.
Jeśli dzisiaj w modlitwie tego wieczoru wspominamy powstanie listopadowe, czy wszelkie powstania narodowe, to nie dlatego, żeby pogłębiać martyrologium. Ale, żeby w Chrystusie widzieć sens każdego cierpienia i zwycięstwa prawdą i solidarnością, która owocuje wolnością. Bo bez Chrystusa nie będzie przyszłości…

28 listopada 2017 r.
Na progu Adwentu, który jest drogą pełną znaków i osób, warto zastanowić się nad słowami Świętego Jana Pawła II, że zadaniem Kościoła, a więc również i każdego z nas, jest zdumiewać się łaską, zdumiewać się prawdą i zdumiewać się obecnością „Emmanuela - Boga z nami”, który jest i który przychodzi.

27 listopada 2017 r.
Zmarły przed dwoma laty Ojciec Profesor Zachariasz Jabłoński zwykł mawiać, że „Pan Bóg nie liczy czasu, ale go waży”. Myślę, że te słowa bardzo dobrze można odnieść do modlitwy wzajemnej kapłanów za wiernych, a wiernych za kapłanów. Pan Bóg nie liczy modlitw, ale waży miarą serca. Tym bardziej musimy pamiętać o sobie zwłaszcza, że próbuje się na naszych oczach zmieniać historię. Na przykład, w Muzeum Historii drugiej wojny światowej w Gdańsku, w pierwszym etapie realizacji nie ukazano wkładu Kościoła Katolickiego i wielkiej ofiary kapłanów ginących na ziemi polskiej i w obozach koncentracyjnych na czele ze Świętym Maksymilianem Marią Kolbe. Dlatego pamiętajmy przed Bogiem o sobie, a Pan Bóg z pewnością odmierzy nam miarą naszego serca.

26 listopada 2017 r.
Nasze codzienne wołanie: "Przyjdź, królestwo Twoje!" zawdzięczamy Chrystusowi. A jednocześnie, już niedługo z tym wołaniem będzie współbrzmiała modlitwa Adwentu: „Przyjdź, Panie Jezu!". Musimy pamiętać, że On jest i przychodzi: "Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata". Maryjo, prowadź! Naucz nas się modlić!

25 listopada 2017 r.
Dar czasu nie jest tylko zapisem faktów historii, ale wkroczeniem Boga w życie człowieka, konkretnych ludzi i wspólnot, dzisiaj również tutaj omadlanych. Ale trzeba wspomnieć, że 33 lata temu mój poprzednik - Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak przyjął święcenia biskupie. Wpatrując się w postać i w herb Świętego Jana Pawła II, przyjął zadanie: "Stać pod krzyżem z Tobą, Maryjo". Ale wspomnijmy również wczoraj świętującego swoje już 99. urodziny, Ojca Jerzego Tomzińskiego, generała, przeora. Dziękujemy za nich jako za świadków Chrystusa i Maryi we współczesnym Kościele. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo i zanieście je również dla braci górników, a zwłaszcza dla rodzin doświadczonych ostatnio ciężkim wypadkiem na kopalni Wesoła.

24 listopada 2017 r.
Warto wspomnieć, że 3 czerwca 1979 r. Święty Jan Paweł II przed kościołem akademickim Świętej Anny w Warszawie powiedział: "Zaledwie nie ma mnie w kraju kilka miesięcy, a to społeczeństwo tak się z teologizowało. Bo wczoraj powiedziałem na placu Zwycięstwa «Jezus Chrystus» i klaskano 20 minut. Dzisiaj mówiłem: «Duch Święty» i klaszczą również kilkanaście minut. Błogosławimy wszystkim, każdemu i każdej z Was, ażeby te Boże Osoby: Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec coraz bardziej oznaczały dla każdego z nas więź głębszą i dojrzałą".

19 listopada 2017 r.
Przyszło nam żyć w czasach, kiedy mówienie o złu czy o kłamstwie jego własnym imieniem zaczyna być nazywane niedemokratyczne czy nietolerancyjne. Dlatego przyjmijmy to wołanie Świętego Pawła z dzisiejszego listu: Nie dajmy się uśpić, obudźmy się, bo jesteśmy dziećmi i synami Światłości.

18 listopada 2017 r.
W roku 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, chciejmy zauważyć pewien bardzo ważny fakt. Postęp sztuki fotograficznej sprawił, że ze zdjęć, które tutaj przysyłano wraz z duchowymi darami zrobiono portret składający się na twarz Maryi i Dzieciątka Jezus. Uwierzmy, że każdy z nas może przeglądnąć się w Jej Obliczu, aby odnaleźć się w Jej Sercu. I z tą myślą odchodźmy zawsze z tego miejsca. Jesteśmy w Sercu Matki Bożej i pozwólmy Jej działać.

17 listopada 2017 r.
Na tym miejscu jesteśmy świadkami, że bogactwo duchowe polega również na różnorodności. Tylko trzeba zawsze mieć świadomość, że jedynym fundamentem, który został położony i to przez Boga samego, jest Jezus Chrystus - Syn Niepokalanej Dziewicy, Matki Kościoła.

16 listopada 2017 r.
Długa jest droga Maryi od ciszy Nazaretu aż po milczącą zgodę na Kalwarii, gdzie przyjmuje ciało swojego Syna - naszego Zbawiciela. Niech więc Jej miłość miłosierna pomoże nam przezwyciężyć wszelkie ciemności, błędy wokół edukacji w szkołach katolickich i w szkole w Polsce. Niech również przezwycięża to zło i kłamstwo wobec postaw społeczno-religijnych naszych rodaków.

15 listopada 2017 r.
Święty Albert Wielki, który jest patronem dnia dzisiejszego, uczy nas, jak łączyć mądrość ludzką z prawdą objawioną. Ale jednocześnie ostrzega, że ktoś, kto nie poszukuje prawdy i nie mówi prawdy zaślepia swoje sumienie i wtedy kłamstwo staje się jego normą. Prośmy więc, Ducha Świętego o światło dla wszystkich rządzących i reprezentujących nasz kraj na różnych forach międzynarodowych.

12 listopada 2017 r.
Może nie wszyscy jesteśmy tego świadomi, że codziennie na Jasnej Górze sprawowana jest Eucharystia w intencji Ojczyzny. A wymownym tego znakiem jest biało-czerwona flaga na jasnogórskiej wieży. Jak przypomniał Ojciec Przeor Marian ona została tam zawieszona już 4 listopada 1918 r. To nie jest dodatek do Sanktuarium, to jest znak, że Polska od 966 roku ma Matkę i dlatego jest „Dobrą Matką”.

11 listopada 2017 r.
Do naszych intencji dołączamy również modlitwę za Kościół prześladowany, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Jest dzisiaj wśród nas Ksiądz Biskup Antonii z Syrii. Modlimy się za Kościół w jego Ojczyźnie, jak również w Iraku i za wszystkich prześladowanych chrześcijan, gdziekolwiek się znajdują.
Myślę, że dobrze to wszystko streszczą słowa Świętego Jana Pawła II, który w poemacie "Myśląc Ojczyzna" zapisał, że " w warstwie historii są obecne zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia." Miłość pokoleń wobec Ojczyzny przerasta nienawiść i gniew, i sięga poza śmierć. Niech miłość zwycięża!

10 listopada 2017 r.
W ten wieczór poprzedzający święto Niepodległości Polski warto przypomnieć prośbę Świętego Jana Pawła II z Krakowskich Błoń: "Proszę Was o to, abyście nigdy nie utracili wolności ducha, do której wciąż Chrystus wyzwala człowieka. Proszę was o to…".
A teraz oddam krzyż Księdzu Biskupowi Dariuszowi z Wilna, żeby w swoim języku nas wszystkich pobłogosławił.

9 listopada 2017 r.
Każdego dnia odkrywamy i wierzymy w tajemnicę Kościoła, który zbudowany jest na fundamencie Jezusa Chrystusa. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Kościoła, aby Kościół nie stawał się nigdy targowiskiem opinii prywatnych czy teatrem społeczno-politycznym. Ale żeby był prawdziwym Domem zjednoczenia Boga z ludźmi.

8 listopada 2017 r.
Radujemy się, że na osiem dni przed świętem Matki Bożej Miłosierdzia jest z nami Ksiądz Biskup Darius z Wilna, sprzed Oblicza Matki Bożej Ostrobramskiej. Te dwa skrzydła Jasna Góra i Ostra Brama zawsze nas łączyły. I niech tak dalej będzie, bo są to „skrzydła niezawodnej nadziei”. Ona kieruje nas ku Bogu, a jednocześnie jest wyrażeniem naszych pragnień, które zanosimy przez Maryję.

7 listopada 2017 r.
W najbliższych tygodniach z Ewangelii usłyszymy jakżeż aktualne słowa Chrystusa: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono… Wielu bowiem przyjdzie pod Moim imieniem i będą mówić". Dlatego stajemy przed Obliczem Matki, żeby wreszcie zrozumieć, że źródłem prawdy i wszelkiego prawa jest Bóg objawiony w Chrystusie. Nie wchodźmy na drogi kompromisu, bo one wcześniej czy później nie przynoszą dobra.

6 listopada 2017 r.
Przeżywając każdy rodzaj modlitwy, czy to indywidualnej czy wspólnotowej, miejmy przekonanie, że modlitwa jest zdobywaniem wewnętrznej siły, aby opowiadać się za Bogiem w każdej sytuacji i w każdej próbie…

31 października 2017 r.
Tragicznie podzielony świat potrzebuje jedności. Przypomnijmy, że sam Chrystus modlił się i modli o jedność tych, którzy w Niego wierzą. Dlatego bądźmy świadomi, że do nas należy to zadanie budowania jedności. Ale odrzucając Chrystusa nigdy jej nie będzie. Niech to wreszcie zrozumieświat, który nas otacza i za który my też bierzemy odpowiedzialność

30 października 2017 r.
Starołacińskie adagium podkreśla, że „świat chce być oszukiwany”. Ale kiedy dzisiaj znów zaczyna się walka z krzyżem Chrystusa, świat musi usłyszeć zwłaszcza w tych dniach, kiedy stajemy nad grobami naszych najbliższych, że poza Chrystusem nie ma życia… Nie ma życia wiecznego,a jest tylko pustka i nicość.

29 października 2017 r.
Świętując dzisiaj stulecie istnienia parafii Najświętszej Rodziny z Nazaretu w naszej Bazylice Archikatedralnej, wprowadziliśmy kolejne relikwie do kaplicy męczenników, Błogosławionej Siostry Kanuty, nazaretanki. Jest ona jedną z jedenastu sióstr, które ofiarowały swoje życie za życie mężów rodzin w Nowogródku. Zginęły śmiercią męczeńską w 1943 roku. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj toczy się batalia i spór o rodzinę.A bez pomocy Bożej i bez naszej ufnej wiary nie przezwyciężymy kryzysu.
Dlatego prośmy:
Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, Patronie rodzin, módl się za nami!
Błogosławione Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami!

28 października 2017 r.
We wspomnienie Świętego Jana Pawła II, 22 października 2017 roku, Ojciec Święty Franciszek zadał nam proste, ale jakżeż bardzo trudne pytanie. Do kogo należę? Wiemy, że odpowiedź na to pytanie pokazuje kierunek i sens życia. A Święty Jan Paweł II udowodnił nam, jak może działać łaska Boga w sercu pojedynczego człowieka, nie tylko dla niego, ale dla innych. Idźmy tą drogą…

27 października 2017 r.
Dzień 27 października 1956 roku był ostatnim dniem internowania Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Pragnął on wracać do Warszawy poprzez Jasną Górę, ale nie pozwolono mu na to. Przybył tutaj dopiero 2 listopada 1956 r. I zapowiadał, że "przyjdzie nowych ludzi plemię", które ma zwyciężać miłością społeczną nad nienawiścią społeczną. Błogosławimy tej drodze zwycięstw i nadziei, przez jego wstawiennictwo.

26 października 2017 r.
Od pokoleń na tym miejscu modlimy się i śpiewamy Monstra Te esse Matrem – „Okaż się nam Matką”, a jakoś mniej słuchamy Jej polecenia: „Uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie”. A On nie zmienia, ani Dziesięciu Bożych Przykazań, ani wymagań Ewangelii, chociażby w obronie życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

25 października 2017 r.
Pozwólmy zaskoczyć się Chrystusowi! Tego uczy nas Maryja. Trzeba tylko uwierzyć, a wtedy przyjdzie nowa nadzieja, którą w Nim pokładamy i moc Jego miłości.

24 października 2017 r.
W poemacie „Ewangelia” Karol Wojtyła pytał nas, czy jest w nas i na naszych ulicach coraz więcej prawdy, czy coraz mniej? W encyklice „Veritatis splendor” mówił o blasku prawdy, która zwycięża siłą samej prawdy. A my jesteśmy tutaj również po to u Królowej Słowa Wcielonego, byśmy rozpoznawali prawdę i byli jej świadkami. Żeby prawda była prawdą, a „Polska była Polską”.

23 października 2017 r.
Kiedy w roku 1909 skradziono korony Matki Bożej Jasnogórskiej, te przyozdobione przed 300-laty, dzisiejszy patron Święty Józef Bilczewski Arcybiskup Lwowski, przyczynił się szczególną prośbą o nowe korony do Świętego Piusa X, żeby nie dopuścić do ukoronowania koronami idącymi od cara rosyjskiego. I warto jeszcze wspomnieć, że przez 28 lat na placu przed Szczytem Jasnogórskim, gdzie dzisiaj stoi figura Niepokalanej Matki stał właśnie pomnik cara. To on chciał być tutaj panem i królem, a Maryja miała być u niego królową na służbie. Dlatego prośmy, aby historia Polski była dla nas mądrością i siłą wewnętrzną, idącą od tronu Pana.

22 października 2017 r.
Przed 39 laty Święty Jan Paweł II inaugurował swój pontyfikat. Wyniósł w tym czasie na ołtarze bardzo wielu świętych i błogosławionych, również z polskiej ziemi. Słusznie mówi się, że święci są jak gwiazdy, trudno je osiągnąć, ale w ciemności pokazują drogę. Dlatego prośmy, żeby Święty Jan Paweł II stał się Patronem Europy pokazującym nowe drogi…

20 października 2017 r.
Kończy się dzień poświęcony w naszej Ojczyźnie Świętemu Janowi z Kęt. Ten święty Profesor dowodzi niezmiennie, że nie ma sprzeczności pomiędzy nauką a wiarą, pomiędzy rozumem a wiarą. A jednocześnie nie pozwala nam zwątpić w prawdę. Bo inaczej nie zrozumiemy, co to znaczy „czynić prawdę w miłości”. A Święty Jan z Kęt rozpoznając prawdę, czynił miłość potrzebującym.

19 października 2017 r.
Dzisiaj mija również 33. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że wówczas, w czasach strajków, gdzie on był również duszpasterzem świata pracy, dziwiono się w świecie, że polski robotnik modli się w miejscach swojej pracy, prosi o spowiedź, o Mszę świętą. Historia powraca… Dzisiaj znów świat dziwi się, że Polacy modlą się na różańcu. Nie przeciwko komuś, ale że się modlą. A my wiemy, że bez modlitwy nie dokona się żadna dobra przemiana: ani w Polsce, ani w Europie, czy w świecie.

18 października 2017 r.
Pragnę wyrazić radość i wdzięczność wraz z wami, że mogę dzisiaj duchowo pielgrzymować do chrzcielnicy w moim parafialnym kościele Świętego Zygmunta w Szydłowcu. Gdzie właśnie ujrzałem światło Bożej mocy: Ojca i Syna i Ducha Świętego. A dzisiaj przedziwnym zamysłem woli Boga to światło, które mnie przyciągnęło tutaj, na Jasną Górę, mogę udzielać również wam wszystkim tutaj obecnym i łączącym się z nami, gdziekolwiek przebywają. Niech więc to światło nadziei i miłości z Jasnej Góry nigdy nie zagaśnie w naszych sercach i na naszej ziemi.

11 października 2017 r.
11 października 1962 r., Święty już dzisiaj Jan XXIII inaugurował Sobór Watykański II, który jest szczególnym darem Boga dla człowieka na przełomie XX i XXI wieku. Dziękujemy dzisiaj Bogu za tego Papieża Dobroci, w którym Chrystus objawił siebie jako Dobry Pasterz. Dlatego przyjmijmy to błogosławieństwo pasterzy Kościoła Częstochowskiego, w imieniu całego Kościoła dla sprawy jedności wiary i łączności pomiędzy duchowieństwem, rodzinami i wszystkimi członkami naszego Kościoła.

10 października 2017 r.
Ze zdumieniem odkrywamy, że wśród październikowych tytułów naszej Matki i Królowej jest jutrzejsze wspomnienie
Matki Odkupiciela. Wsłuchajmy się w słowa jednego z polskich, śląskich księży poetów:
Jakżeż spojrzeć na Ciebie,
Matko Odkupiciela,
we współczesnym świecie
dalekim od ciszy Nazaretu,
od Twojego bezgranicznego
"tak" wobec Boga?
Nie umysłem, bo zniewolony,
nie wolą, bo za słaba,
nie sercem, bo za trwożliwe.
Chyba tylko prostotą dziecka.
Uczmy się tego spojrzenia.

27 września 2017 r.
Na wzór Maryi – razem z wami – ogarniając z wdzięcznością wobec Boga dar naszego życia, każdego i każdej z nas, pragnę wypowiedzieć słowa poezji Karola Wojtyły:
"Ktoś długo pochylał się nade mną [dobrem]".
"Miłość mi wszystko wyjaśniła,
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała".

26 września 2017 r.
We fragmencie dzisiejszej Ewangelii Święty Łukasz mówi o pragnieniu widzenia się z Jezusem Maryi i osób najbliższych. A Jezus, nie przekreślając więzów krwi, wskazuje na wspólnotę ducha mówiąc, że "wszyscy są dla mnie tak bliscy, jak matka, bracia, siostry, jeśli słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. Potwierdźmy tę prawdę w naszych wspólnotach i we wspólnocie Kościoła, która nie wyklucza nikogo, chyba że sam chce się od niej oddalić. Dlatego prosimy: Matko Kościoła, módl się za nami!

25 września 2017 r.
Któryż to już raz w oczach Maryi widzimy nie tylko niepokój, ale również dalekowzroczność? Ona widzi nas swoim macierzyńskim sercem i wspomaga. Ale od nas zależy, na ile my zaufamy Bogu, tak jak Ona.

24 września 2017 r.
Jeśli na sposób Maryi będziemy odważnie zawierzać się Bogu we wszystkich okolicznościach życia, to ani świat, ani grzech, ani wszelki zamęt nie będą dla nas groźne.

23 września 2017 r.
Pod koniec dnia, który jest poświęcony w kościele Świętemu Ojcu Pio, warto rozważyć jego ostrzeżenie, które może być zaadresowane do każdego z nas i do każdej wspólnoty, że tego, czego mamy się najbardziej lękać, to tzw. świętego spokoju i pewnej nawet harmonii pomiędzy duszą ludzką a szatanem. Dlatego prosimy Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła, Królową Rodzin o pomoc na każdy czas.

22 września 2017 r.
We wspólnocie Kościoła doświadczamy prawdy, że wiara i miłość nie mają granic. Dlatego radujemy się wiernością Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w przybywaniu tutaj, na to miejsce. Bo wtedy poszerza się każda granica poprzez nasze sumienia i serca. Niech ta droga Ewangelii i Eucharystii nigdy nie ustaje.

20 września 2017 r.
Zdajemy sobie sprawę, że w tajemnicy powołań zachodzi sprzężenie zwrotne pomiędzy naszymi rodzinami, wspólnotami parafialnymi i dziełem powołań i odpowiedzialności kapłanów. Dobrze to wyraził zmarły już ksiądz prof. Janusz Pasierb w swoim bardzo krótkim wierszu: „Lęk, aby nie być podwójnym, bo to się wiąże ze sprawą istnienia Boga, przed którym się stoi”.

19 września 2017 r.
Dzisiaj w godzinach popołudniowych pożegnaliśmy Pasterza Diecezji Kieleckiej, Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana, ongiś też żołnierza Wojska Polskiego. W jednej z homilii uczył nas, że gdy jako chrześcijanie podniesiemy głowy i staniemy w obronie wartości – a po Bogu największą wartością dla nas jest Ojczyzna – to wówczas wrogie tendencje i systemy albo będą odrzucone, albo przynajmniej zahamowane. Dlatego prośmy Maryję o odwagę w wyznawaniu naszej wiary.

18 września 2017 r.
Uwierzmy w moc modlitwy wstawienniczej. I pytamy się, skąd jest jej siła? Z Chrystusa, który jest „wczoraj, dziś, Ten sam na wieki”, Jedyny Pośrednik. Ale to z Jego woli, Maryja stała się naszą Pośredniczką i główna Patronką Polski. Obok Najświętszej Maryi Panny mamy Świętego Wojciecha biskupa męczennika, Stanisława ze Szczepanowa, Świętego Stanisława Kostkę, Świętego Andrzeja Bobolę. I postawmy drugie pytanie: czy zasłużymy – poprzez naszą wierność i modlitwę – na szczególne orędownictwo i Patrona Polski w osobie Świętego Jana Pawła II?

17 września 2017 r.
Nadzieja, którą tutaj rozważaliśmy i przekazujemy innym, jest ufnym spojrzeniem na ręce Boga i jest żarliwym wołaniem o Jego obecność. Każda modlitwa przyzywa Boga. Szczególne wstawiennictwo Maryi, Matki niezawodnej nadziei jest również dla nas drogą do rozwiązania różnych spraw: osobistych, wspólnotowych narodowych.

16 września 2017 r.
W lipcu 2016 roku Ojciec Święty Franciszek na Wawelu przypomniał, że w życiu społeczności i różnych wspólnot są dwa rodzaje pamięci: negatywna i pozytywna. Pozytywna jest na wzór Maryi - dziękczynna Bogu za wszystko, co nam uczynił i czyni. Pamięć negatywna jest skierowaniem obsesyjnym w stronę zła, zwłaszcza innych. Dlatego pamiętajmy, że w tym samym przemówieniu Papież podał nam przykład pozytywnej pamięci - listu i pojednania Episkopatu Polski z Episkopatem Niemieckim. Zwłaszcza w kontekście obecnych napięć trzeba o tym przypominać w pamięci Kościoła i Narodu.

14 września 2017 r.
Wspominając dzisiaj dar życia i męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, przypomnijmy sobie, że kiedy głosił prawdę, mówiono, że to jest "seans nienawiści". Nie rozumiemy również, dlaczego dzisiaj, kiedy Kościół przypomina prawdę o życiu człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, mówi się, że jest to jakaś "nowa mowa" dla Europy i również dyskryminacja wobec kobiet. Dlatego prośmy Matkę Wcielonego Syna, Matkę Chrystusa Ukrzyżowanego, Matkę Bolesną, żeby nauczyła nas mądrości, która nie jest z tego świata.

13 września 2017 r.
Zmarły dzisiaj nad ranem Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, Pasterz Kościoła Kieleckiego, przybywał tutaj, przed Oblicze Matki, zwłaszcza z ludźmi pracy. Jego zawołaniem biskupim było: In vinculo communionis" – W więzach wspólnoty. I trzeba przyznać, że wiele się nacierpiał z tego powodu, że pouczał nas, abyśmy nie byli anonimowym tłumem, zbiegowiskiem, ale wspólnotą ludzi żyjących prawdą, solidarnością i miłością. Niech Matka Miłosierdzia, wyprosi Mu spojrzenie Miłosiernego Syna.

12 września 2017 r.
Wspomnienie zwycięstwa na Kahlenbergu pod Wiedniem przypomina nam słowa króla Jana III Sobieskiego: "Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył". Uwierzmy tutaj, w obliczu Matki wskazującej na Syna, że Bóg zawsze zwycięża w człowieku, największe zwątpienia, ciemności grzechu i śmierci.

11 września 2017 r.
Wśród wielu tytułów, którymi przywołujemy Maryję, jest również tytuł: "Matko Dobrej Przemiany", nawiązujący do cudu w Kanie Galilejskiej. Ale rozumiemy, że każda przemiana, również przez wstawiennictwo Maryi, nie dokonuje się poza Jej Synem i Duchem Świętym, którzy wskazują na Ojca.

8 września 2017 r.
Odejdziemy dzisiaj ze szczytu Jasnej Góry, jak również ze szczytu Jubileuszu 300-lecia koronacji w zwyczajność. Ale uwierzmy, że od dzieła Odkupienia w Chrystusie i przez Chrystusa nie ma takiego czasu, który wymknąłby się Chrystusowi jako Odkupicielowi człowieka i świata, pomimo różnych niepokojów. Dlatego również w tym zwyczajnym czasie odkrywajmy wstawiennictwo Jego Matki, Matki Odkupiciela.

7 września 2017 r.
Uwierzmy na nowo, że tak jak Duch Święty ukształtował Maryję na Matkę naszego Zbawiciela, tak dzisiaj pragnie ukształtować serca i umysły każdego z nas, każdej naszej wspólnoty. Abyśmy byli jedno poprzez prawdę, miłość i przebaczenie. Prośmy również Świętego Jana Pawła II, abyśmy na jego wzór umieli zawołać o moc Ducha Świętego dla odnowy oblicza i ludzi… „tej ziemi”.

6 września 2017 r.
Przed błogosławieństwem chciałbym wypowiedzieć pewne świadectwo. Kiedy miałem możliwość pielgrzymowania do obozu koncentracyjnego w Dachau, na ziemi niemieckiej, spotkałem tam różaniec zrobiony z chleba. Był on świadectwem, że głód Boga jest większy od głodu chleba i jest zwycięski. Maryjo, zwyciężaj!

5 września 2017 r.
Nasze stawanie tutaj, na Jasnej Górze, w Obliczu Matki i Jej Syna, Święty Jan Paweł II nazwał "świętym nawykiem Polaków". Rozumiemy, że nawyk to nie jest przymus. To nie jest nawet przywilej dla wybranych, ale to jest pragnienie odpowiedzi na miłość Matki Bożej i wskazanie na Syna.

4 września 2017 r.
Mało kto z pielgrzymów przybywających tutaj, na Jasną Górę, zdaje sobie sprawę z tego, że 4 września 1939 roku, przeszedł do historii naszego miasta jako dzień jednej z największych zbrodni hitlerowskich wobec ludności cywilnej, pędzonej do katedry, do kościoła świętego Zygmunta pod ostrzałem karabinów maszynowych i pistoletów. Zginęło wówczas kilkaset osób nie tylko w tych wymiarach, ale też na innych miejscach i ulicach. Dlatego również z grupą pielgrzymów kieleckich obecnych dzisiaj na czuwaniu modlitewnym przeżywamy kolejną stację przebijania się prawdy o pogromie kieleckim. Prosimy o pomoc Maryję, abyśmy w Polsce również poprzez formacje seminaryjne, świadectwo kapłanów, wypraszając na kolanach prawdę, umieli się z nią przebijać dla świadectwa wobec narodów świata.

3 września 2017 r.
Na progu nowego roku szkolnego naszych dzieci i młodzieży trzeba podkreślić, że to sam Chrystus zajął się katechizacją, kiedy upomniał się o prawa dzieci do Niego: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im!" Dlatego czymś bardzo niezrozumiałym jest fakt, że od rodziców żąda się kolejnych deklaracji o przystąpieniu ich dzieci do nauki religii w naszych szkołach. Pamiętajmy o tym, że to rodzice, wychowawcy, katecheci, kapłani mają pierwsze prawo do wychowania, a nie portale społecznościowe.

2 września 2017 r.
Jest pewnym znakiem czasu, że kiedy polscy rolnicy pielgrzymują na Jasną Górę, w diecezji warszawsko-praskiej, w Radzyminie, w miejscu obrony z sierpnia 1920 r., rozpoczęła się peregrynacja kopi Obrazu Jasnogórskiego. Jesteście nazywani - jak Ksiądz Arcybiskup Stanisław powiedział - tymi, którzy "żywią i bronią". I miejmy świadomość, że Maryja jest z woli Chrystusa Tą, która jest "Przedziwną Pomocą i Obroną".

30 sierpnia 2017 r.
Tutaj, na Jasnej Górze, wobec Matki, którą uznaliśmy za Królową, doświadczamy prawdy, że Kościół i Naród są jak dwie splecione ze sobą do modlitwy ręce. Dlatego nie dziwmy się, że ci, którzy odmawiają miejsca Chrystusowi w Europie, w świecie i w Polsce, uderzają raz w Kościół, a raz w Naród. Królowo Polski, módl się za nami!

29 sierpnia 2017 r.
W mądrości Kościoła odczytujemy dzisiaj wspomnienie śmierci Świętego Jana Chrzciciela, obok tajemnicy jego narodzin jest to niezwykłe wspomnienie świadka Chrystusowego. Ale tym niedoścignionym świadkiem pozostaje zawsze Najświętsza Maryja Panna. Dlatego rozumiemy, że to właśnie Jej obraz zawisnął na bramie Stoczni Gdańskiej przed 37 laty, w czasie zmagań o solidarność i o prawdę. Dlatego dziwimy się, że dzisiaj nie wszyscy odczuwamy potrzebę stawania wobec Niej. Prośmy więc Maryję, Matko, trudnej jedności Polaków, módl się za nami!

24 sierpnia 2017 r.
Chciałbym powtórzyć za Świętym Augustynem: niech nasze wyznanie wiary, stawania wobec Oblicza Matki wskazującej na Syna, będzie rodzajem zwierciadła, w którym przeglądajmy się każdego dnia. Żeby zobaczyć, czy wierzymy w to, co wypowiadamy i każdego dnia przeglądajmy się w Jej Obliczu. Uczyńmy rachunek sumienia wszyscy i każdy bez wyjątku: Jak często przeglądam się w Jej Sercu, tutaj i na innym miejscu Jej macierzyńskiego wstawiennictwa?

20 sierpnia 2017 r.
Ktoś może nas zapytać, dlaczego tak często przywołujemy rocznice: 300-lecia koronacji, 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie, 100-lecia w Fatimie. A to jest ten sam cel, żeby nie utracić pamięci o wielkich dziełach Boga uczynionych dla nas przez Maryję. Dlatego, że utrata pamięci duchowej pozbawi nas sił. A my chcemy być mocni w wierze, nadziei i miłości.

17 sierpnia 2017 r.
Dzisiaj, gdy świat współczesny proponuje, aby sprawy religii i Ojczyzny zepchnąć tylko do spraw prywatnych i wstydliwych, trzeba nam prosić Maryję o odwagę wiary - dar Ducha Świętego dla codziennego świadectwa.

16 sierpnia 2017 r.
Gdyby ktoś chciał nas zapytać, gdzie tkwi źródło i fenomen osoby i posługi Świętego Jana Pawła II wobec Chrystusa w Jego Kościele, należy zawsze wskazać na Maryję. Zarówno z jego kościoła Chrztu, gdzie wpatrywał się w tajemnicę obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jak również z Kalwarii Zebrzydowskiej i Jasnej Góry. A żywym dowodem słuszności tej drogi jest biskup Łukasz, który tutaj przed trzema laty, jako pierwszy przeor jasnogórski przyjął święcenia i służbę w biskupim charakterze. Dlatego pamiętajmy o pasterzach całego Kościoła, tak jak pamiętamy tutaj o Następcach Świętego Piotra, tak wiernie już od czasu Soboru Watykańskiego II.

14 sierpnia 2017 r.
Wielokrotnie na tym miejscu słyszeliśmy już słowa Świętego Jana Pawła II: "Tutaj zawsze byliśmy wolni". Zaświadczamy dzisiaj, że na fundamencie wiary w Chrystusa - Syna Dziewicy Maryi – Polska, ciałem i duszą jest prawdziwie jednością i całością. Królowo Polski, módl się za nami!

13 sierpnia 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazał nam sytuację z tonącym Piotrem, do którego skierował pytanie: „Czemu zwątpiłeś małej wiary?” Pokazuje tym samym, że ma prawo od nas żądać również wiary w Siebie, która będzie odpowiedzią na miłość Boga. I tego uczy nas Maryja, zgadzając się na rolę, którą Bóg Jej wyznaczył dla nas. Bądźmy mocni w wierze!

12 sierpnia 2017 r.
Z pewnością zdumiewa nas fakt, że w rankingach świata, w odpowiedzi na pytanie o najbardziej wpływową kobietę, większość wskazuje na Maryję. Stąd niezrozumiałe jest to, że nasza maryjność, polska maryjność, jest atakowana jako przesadny kult, wprost ubóstwienie Maryi. A my w Niej znajdujemy drogę do Syna. Dlatego prosimy słowami Świętego Jana Pawła II: "Maryjo, nie przestawaj nas przybliżać do swojego Syna i do tajemnicy Jego Ciała i Krwi w Eucharystii”.

11 sierpnia 2017 r.
W znanej pieśni śpiewamy:
„Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała,
Od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem Jej okryty…”.
Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry! Dzisiaj w Was pielgrzymuje rozradowana Polska. Dlatego dziękujemy za wasze świadectwo wiary, pomimo wszelkiego utrudzenia i bólu. Ale jednocześnie ogarniamy modlitwą i błogosławieństwem tych wszystkich, którzy podejmują Was w różnych wymiarach służby, na poszczególnych etapach drogi. Potrzebne jest nam to świadectwo wiary dla nas samych, dla Europy i świata.

10 sierpnia 2017 r.
Po raz kolejny przywołajmy słowa Świętego Jana Pawła II, który mówił, że Europie, światu i Polsce również, potrzebna jest „nowa ewangelizacja”. Rozumiemy, że tu nie chodzi o jakiś nowy program wiadomości, informacji, a nawet znajomość Ewangelii na pamięć. Tutaj chodzi o „nowe przylgnięcie do Jezusa”, sercem i umysłem, ciałem i duszą. Tak, jak wskazuje na to Maryja, która przygarnia Syna do Serca, ale przekazuje Go nam. Uczmy się w tej szkole!

9 sierpnia 2017 r.
Męczennica z Auschwitz Święta Edyta Stein potwierdza prawdę, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest również Ojcem Jezusa Chrystusa. Dochodziła do tej prawdy nawet poprzez ciemność ateizmu, żeby przejść z religii żydowskiej do osobistego przyjęcia Jezusa Chrystusa. Dlatego miała odwagę napisać, że „gdy patrzy się na życie po Bożemu, nie ma przypadków. A wszystko jest układające się w sensowną całość pod opieką wszechwidzącego Oka Opatrzności Bożej”.

7 sierpnia 2017 r.
Na tytułowej stronie jednego z tygodników katolickich możemy odnaleźć obraz pielgrzymującego ludu, a zarazem zadanie: "Życie uczyńmy pielgrzymką". Jednak z tym zadaniem związane jest również inne: Miejmy świadomość celu…, do Kogo idziemy i z Kim idziemy.

6 sierpnia 2017 r.
W ten dzisiejszy wieczór potwierdzamy, że pierwszą stacją Przemienienia Pańskiego jest Tajemnica Wcielenia Syna Bożego pod Sercem Maryi. To Ona jest również u początku każdej naszej przemiany.

4 sierpnia 2017 r.
Patron dnia dzisiejszego - święty Jan Maria Vianney kiedyś powiedział, że „powinnością chrześcijanina jest modlić się i miłować”. A sprawdzianem tego jest konfesjonał. Idźmy tą drogą! Ale dzisiaj w sposób szczególny złączmy w tej modlitwie intencje cierpiącego i zmagającego się z chorobą Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana, Seniora Diecezji Kieleckiej. Uzdrowienie chorych, módl się za nami!

3 sierpnia 2017 r.
Wspominając dzisiaj datę urodzin Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3 sierpnia 1901 roku, przywołajmy jego wciąż aktualne słowa, że "Naród, który chce żyć w jedności i pokoju, musi być najpierw jednością w sobie. Bo człowiek, który nie ma w sobie prawdy, nie mówi prawdy; człowiek , który w sobie nie ma pokoju, nie udzieli pokoju; człowiek, który nie ma w sobie miłości, miłości nie przekaże i człowiek, który nie ma mądrości, drugiemu jej nie udzieli". Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami!.

28 lipca 2017 r.
Stojąc dzisiaj na tym miejscu, musimy sobie uświadomić, że dar koron Diecezji Cortone /Włochy/ jest związany z Jubileuszem 300-lecia koronacji obrazu koronami, które zostały skradzione. A te, które są dzisiaj na Jej Obliczu i Obliczu Jej Syna, są kopią tamtych koron. Dlatego nie lękajmy się, że te czy inne korony są najważniejszym punktem tego spotkania, ale na wzór Ojca Świętego Franciszka, zawsze z tego miejsca zabierzmy „dar spojrzenia Matki”, Jej zatroskane oczy i wnieśmy Ją w naszą codzienność.

27 lipca 2017 r.
Przywołując dar pielgrzymek papieskich do tego miejsca, przed Oblicze Matki wraz z Synem, chciejmy dzisiaj zrobić kolejny rachunek sumienia, słowami Świętego Jana Pawła II: "Prawda nie sączy oliwy do ran, aby nadto nie piekły... prawda musi boleć". I jeszcze ostatnie pytanie: „Czy więcej prawdy jest na naszych ulicach, czy coraz mniej?” Matko Jedności, módl się za nami!

8 lipca 2017 r.
W ostatnich dniach powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czy cywilizacja Zachodu ostoi się bez odniesienia do Jezusa Chrystusa i do „tablicy wartości” z Nim związanych? My dzisiaj potwierdzamy: Musimy być maryjni… Nie ma innej drogi do Chrystusa, Jedynego Zbawiciela świata i człowieka.

29 czerwca 2017 r.
W jednej z modlitw dzisiejszej Uroczystości znajdujemy taką myśl: „Ty, który uciszyłeś burzę na morzu, żeby nie zatonęła łódź Twoich uczniów, zachowaj swój Kościół od wszelkiego zamętu”… Prosimy więc, o jedność w wierze…

26 czerwca 2017 r.
Nie zapominajmy, że Maryja Jasnogórska jest tą samą, którą przyzywamy w tajemnicy Matki Nieustającej Pomocy. To wspomnienie będziemy przeżywać w dniu jutrzejszym. Dlatego jesteśmy Narodem obfitującym w nadzieję, która rozlewana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego.

25 czerwca 2017 r.
Przyzwyczailiśmy się na tym miejscu do tytułu Matki Bożej, jako "Przedziwna Pomoc i Obrona". A jednocześnie trzeba nam ciągle na nowo zdobywać świadomość, że Ona jest darem miłości Ojca, który przez Ducha Świętego przygotował Ją na Matkę Zbawiciela. A za dar Jej osoby, na wzór Świętego Jana Apostoła trzeba wziąć odpowiedzialność i wprowadzić Maryję do swojego domu.

24 czerwca 2017 r.
Podziwiamy, jak odwieczna miłość Boga objawiła się poprzez Maryję. Ona pozwoliła tej miłości działać w sobie poprzez człowieczeństwo Syna Bożego. Dzisiaj wspominamy również postać Świętego Jana Chrzciciela, w którym objawiła się wielkość Boga, ale jednocześnie aż po świadectwo męczeńskiej śmierci. Cieszę się, że dzisiaj Bóg, w sposób szczególny objawia się już w posłudze apostolskiej nowego biskupa – biskupa Andrzeja. Dlatego prośmy w intencjach Kościoła w Polsce, o przejrzyste świadectwo wiary w jego trudnych dziejach.

23 czerwca 2017 r.
W szkole Jezusa i Maryi miłość nie ma granic. Trzeba więc na nią odpowiadać każdego dnia i powtarzać tak, jak pacierz.

22 czerwca 2017 r.
W dniu jutrzejszym, będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które wskazuje na tajemnicę miłości Ojca i w tej przestrzeni trzeba nam również spojrzeć na godność ojca w Dniu Ojca. Uczyńmy wszystko, ażeby macierzyństwo i ojcostwo nigdy się nie zatraciło na ziemi polskiej. A te nowe propozycje: „rodzic pierwszy, rodzic drugi” umniejszają nasze człowieczeństwo. Dlatego prośmy Maryję i Najświętsze Serce Jezusa o wierność.

21 czerwca 2017 r.
Przychodzimy tutaj codziennie, aby dobrze odczytywać znaki czasu i rozróżniać głosy, które rozlegają się wokół nas. A jednym z takich głosów jest, "abyśmy nie przesadzali w kulcie maryjnym, który przesłania nam Chrystusa". Nie dajmy się tym głosom. Wszelkie umniejszanie roli Maryi nie prowadzi w głąb tajemnic Chrystusa. Niech relikwie Krzyża Świętego, którego stróżami są Ojcowie Oblaci na Świętym Krzyżu, przypomina to, na kolejne pokolenia Polaków.

20 czerwca 2017 r.
Aby wiara i miłość były mocne i odpowiedzialne, to muszą być rozumne, uczymy się tego w szkole Maryi. Dlatego musimy być czujni, żeby – zwłaszcza polityczni „korektorzy katolicyzmu” – nie uczyli nas wiary i miłości miłosiernej. Prośmy o to przez szczególne wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. Aby miłość i wiara były mocne.

19 czerwca 2017 r.
Stojąc w Obliczu Matki wskazującej na Syna, uwierzmy w siłę i moc wzajemnej modlitwy. Chrystus Pan wyraźnie powiedział: „Proście Ojca w imię Moje, a to wam się spełni. O cokolwiek wspólnie prosić będziecie… Wie Ojciec, czego wam potrzeba wpierw nim Go poprosicie”. „Ale niebo - jak mówi poeta - potrzebuje potwierdzenia naszych pragnień”, zarówno tych indywidualnych i tych wspólnych.

16 czerwca 2017 r.
W swojej ostatniej encyklice Święty Jan Paweł II pouczył nas, że wiara i rozum są jakby dwoma skrzydłami unoszącymi nas ku najwyższej Prawdzie. Dlatego dziwi nas i boli, że czasami rozum ludzki sprzeciwia się wierze. A mamy tego dowód, bo usunięto klucze z herbu Wadowic, pomimo tego, że klucze zawsze oznaczają gotowość przyjęcia kogoś do domu. Dziwią nas te znaki sprzeciwu i nieraz profanacji teatralnych osoby Jana Pawła II. Dlatego prośmy Świętego z Wadowic, abyśmy umieli łączyć wiarę z rozumem.

15 czerwca 2017 r.
Nasze dzisiejsze publiczne wyznanie wiary w obecność Chrystusa, idącego razem z nami wraz z Jego Matką ulicami naszych miast, uświadamia mam, że to nie jest przywilej, że to nie jest łaska tej czy innej partii rządzącej. To jest prawo religijnej wolności człowieka, dane mu od Boga od początku, od dzieła Stworzenia poprzez dzieło Odkupienia.

14 czerwca 2017 r.
Radujemy się, że jesteśmy dzisiaj znów razem. Dnia 9 kwietnia 2016 roku razem z Księdzem Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim ponawialiśmy Śluby Jana Kazimierza w Katedrze we Lwowie. Za ten akt jedności dzisiaj, jeszcze raz z serca dziękuję i życzę, żeby nasza wspólna Matka była dla nas znakiem jedności i niezawodnej nadziei, dla Polski, Ukrainy, Europy i świata.

13 czerwca 2017 r.
Pomiędzy 13 a 18 czerwca 1972 roku, było zaledwie pięć dni. Ale były to dni zmagań, inwigilacji Służb Bezpieczeństwa wobec osoby śp. księdza infułata Józefa Wójcika i Sióstr Służek z Mariówki. To oni tutaj wykradli Obraz Nawiedzenia. Dlatego wspominamy ich dzisiaj przed Obliczem Maryi. Wspomnijmy jeszcze Sługę Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego, który będąc szykanowany uczył nas wierności wobec Kościoła według swojego hasła: "Maria spes nostra" – "Maryja jest naszą nadzieją". Idźmy więc razem z Nią w naszą codzienność i w nasze życie.

11 czerwca 2017 r.
Pragniemy podziękować za liczne świadectwa wiary, wyrażone poprzez „Marsze dla Życia i Rodziny”, które odbywały się w wielu miastach Polski. Jest to dowód, że dobrze wsłuchujemy się w słowa Świętego Jana Pawła II z jego pielgrzymki sandomierskiej: "Stawajcie w obronie życia, bo wtedy ocalimy miłość".

3 czerwca 2017 r.
Postawiono kiedyś pytanie Świętemu Janowi II, jaka jest treść jego modlitwy. Odpowiedział: "Radość i nadzieja, ale także lęk i bojaźń współczesnego człowieka". Odnajdźmy się w tych treściach, a jednocześnie prośmy słowami jego modlitwy wypowiedzianej tutaj, na Jasnej Górze: "Maryjo, powiedz Chrystusowi o nas. Temu Chrystusowi, którego dziś przyszliśmy na nowo zaprosić w nasze życie”.

2 czerwca 2017 r.
Przez modlitwę różańcową starajmy się połączyć to prorocze wołanie Świętego Jana Pawła II sprzed 38 lat: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!" oraz zbliżający się Akt ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi – przez biskupów polskich w Zakopanem – naszego Narodu, zarówno Polaków w kraju, jak i za granicą. Bo każda dobra przemiana będzie zwycięstwem Maryi w nas i przez nas.

31 maja 2017 r.
Na kolejnym Apelu Jasnogórskim potwierdzamy prawdę, wypowiedzianą kiedyś przez Cypriana Kamila Norwida, że "nie będzie jedności narodu bez przebudzenia sumień".

30 maja 2017 r.
Pisał kiedyś Roman Brandstaetter o tajemnicy Eucharystii, że jest to godzina, bez której nie moglibyśmy istnieć. Myślę, że te same słowa można również odnieść do naszej „godziny narodowej szczerości” – Apelu Jasnogórskiego. Bez tej godziny Polska nie byłaby Polską. Miejmy tego świadomość, prosząc o jedność i pokój dla naszej Ojczyzny oraz rodaków w kraju i za granicą.

29 maja 2017 r.
Przedłużając myśli Ojca Tomasza z obecnego rozważania, trzeba podkreślić, że nasze domy mogą zmieścić cały świat, ale cały świat nie zastąpi nam domu.

28 maja 2017 r.
Maryja jest pierwszym świadkiem człowieczeństwa Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego ostrzega nas przed wszelką manipulacją albo wprost zaprzeczeniem praw ludzkiej natury. Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest wywyższeniem ludzkiej natury. Radujmy się, że mamy nadzieję i przyszłość w Chrystusie.

27 maja 2017 r.
Święty Jan Paweł II określił kiedyś, że "Imię Jezus Chrystus to cierpienie przezwyciężone miłością". Myślę, że te słowa można zaadresować dzisiaj w stronę wszystkich wymiarów pracowników służby zdrowia. W jakimkolwiek jesteście zadaniu – jesteście ludźmi dźwigającymi cierpienie miłością miłosierną. I za to niech będzie Bóg uwielbiony.

26 maja 2017 r.
Dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach pojęciowego zamętu, potrzeba nam tej świadomości, że wartość życia każdego z nas bierze początek spod serca matki i troski ojca.

25 maja 2017 r.
W dawnym kalendarzu liturgicznym dzień dzisiejszy jest dniem Wniebowstąpienia Pańskiego, ostatnio przeniesiony na niedzielę. A ta tajemnica przypomina nam spełnienie obietnicy Jezusa, że odchodząc wyciąga nad nami błogosławiące ręce. Jego ręce są dachem nad światem, ukazującym opiekę i miłość miłosierną Boga nad nami. Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

24 maja 2017 r.
Nie tylko piękne rocznice, święta, czy uroczystości maryjne, ale codzienność ukazuje prawdę, że Maryja jest dla nas Przedziwną Pomocą, Obroną i Wspomożycielką – jak mówi kolekta dzisiejszej modlitwy mszalnej – „na wszystkie doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne”.

20 maja 2017 r.
Jesteśmy dzisiaj świadkami przedziwnej tajemnicy Kościoła. Bardzo się cieszę, że jest pośród nas Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, który jest biskupem seniorem Diecezji Włocławskiej. Częstochowa była kiedyś, do 1925 r., częścią tamtej diecezji. Sukcesja apostolska, którą dzisiaj przeżywamy również z racji nominacji nowego biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Częstochowskiej, biskupa nominata Andrzeja, jest wyrazem jedności wiary i pokoju. Jedności wiary powinna charakteryzować Polaków zarówno w kraju, jak i poza granicami.

19 maja 2017 r.
Bardzo słusznie zauważono, że żyjemy w czasach, kiedy umysły zachodnie, jak nigdy dotąd, uczyniły Boga obcym. Dlatego tym bardziej potrzeba nam świateł i mocy Ducha Świętego. Abyśmy byli tak otwarci, jak Maryja i Jej Niepokalane Serce, przyjmując naszego Pana i Zbawiciela.

11 maja 2017 r.
Przypominane daty z historii naszego Narodu to nie tylko wspominanie, ale to jest również czas świadectwa zmagań o wierność łasce Boga. Przez pośrednictwo Maryi upraszajmy nadal jedność pomiędzy biskupami i kapłanami, osobami życia konsekrowanego, naszymi rodzinami, które na co dzień starają się o wierność, razem z nami i z naszym błogosławieństwem.

10 maja 2017 r.
Dzielę z Wami radość, że tak jak na początku pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, Jasna Góra została wyznaczona na stację modlitewnego zawierzenia, tak również 13 maja br. w łączności z Ojcem Świętym, który w tym dniu będzie przebywał w Fatimie, Jasna Góra ma swoją stację: Wniebowstąpienie. Dlatego serdecznie zapraszamy do łączności z nami, gdziekolwiek jesteście. Pragniemy, aby miłość Niepokalanego Serca Matki Chrystusa i Kościoła, rozlewała się w sercach naszych, w każdej rodzinie i w każdej wspólnocie.

8 maja 2017 r.
Przeżywając dzisiaj uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, przywołajmy ducha poezji i zarazem modlitwy Świętego Jana Pawła II. Myślał właśnie o tym Patronie, kiedy mówił, że to imię zostało przypieczętowane krwią na posadzce przez króla Bolesława. Nie zapominajmy o tym Świętym Przymierzu, bo z tym imieniem nasza ziemia - podkreślał dalej - ujrzała, że jest związana z Niebem. I wszelkie rozdzielanie Narodu, państwa i Kościoła jest bolesna raną. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, módl się za nami!

6 maja 2017 r.
Błogosławiony Ojciec Święty Paweł VI, który na zakończenie Soboru Watykańskiego II określił Maryję jako Matkę Kościoła, powiedział kiedyś, że nie można mówić o Kościele, gdy nie dostrzega się w nim obecności Maryi. Potwierdzamy to również dzisiaj, teraz i tutaj. Maryja jest na każdej drodze człowieka, gdziekolwiek się udaje i gdziekolwiek przeżywa swoją radość i dramat.

5 maja 2017 r.
Pierwsze dni maja zwykło się dzisiaj nazywać długim weekendem. Ale wszyscy rozumiemy, że nie ma amnestii od prawdy i totalnej wolności, która nie jest podporządkowana prawdzie. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami!

3 maja 2017 r.
Każda uroczystość, czy święto maryjne stawia nas wobec pytań o dojrzałość naszej wiary, o głębię naszego zawierzenia Bogu na wzór Maryi. To pytanie powraca zarówno na ziemi polskiej, jak i dla naszych rodaków poza jej granicami. Bo słusznie pisał poeta ks. Jan Twardowski: "Pochwalono chrześcijaństwo,
że tak długo rosło,
że jest już takie dojrzałe i mądre.
A ono wspięło się Matce Bożej na kolana
i powiedziało do ucha,
że tak na dobre,
to się jeszcze nie rozpoczęło".
Królowo Polski, módl się za nami!

30 kwietnia 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy Chrystusa idącego z uczniami do Emaus i wyjaśniającego im zawiłe proroctwa w Księgach Objawionych. Chrystus jest nie tylko Tym, który łączy nas poprzez słowa Księgi, ale chce, abyśmy byli z Nim związani, jako z Osobą naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy więc Maryję - Matkę Słowa Bożego, aby wypraszała potrzebne światło dla rozumienia Pisma i spotkań z Jezusem.

28 kwietnia 2017 r.
Stając w obliczu Matki wskazującej na Syna, trzeba nam się zdumieć znakami naszego czasu… Ojciec Święty Franciszek przemawiał dzisiaj na uniwersytecie muzułmańskim Al-Azhar w Egipcie. Natomiast w Europie, a konkretnie na Papieskim Uniwersytecie La Sapienza – Mądrość w Rzymie, w 2008 roku, nie pozwolono papieżowi Benedyktowi XVI na udział w inauguracji roku akademickiego i wygłoszenie przemówienia. Dlatego prosimy: Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami! Królowo Pokoju, módl się za nami.

27 kwietnia 2017 r.
W duchu dziękczynienia, wspominamy dzisiaj kanonizację świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Myślę, że możemy zdobyć się na pewne porównanie. Jak w XIII wieku św. Franciszek i św. Dominik otworzyli „na nowo” świat ku Chrystusowi poprzez swoją świętość i autentycznie chrześcijańską postawę, tak święci Jan XXIII i Jan Paweł II w mocy Ducha Świętego ukazali nowe oblicze Kościoła. Kochajmy Kościół! Dziękujmy Bogu za jego mądrość w mocy Ducha Świętego, a wtedy oprzemy się każdej głupocie i słabości.

12 kwietnia 2017 r.
Jednym z najpilniejszych zadań Kościoła, i to wewnątrz w Kościele, jest zaniepokoić człowieka, obudzić jego sumienie. Ale właśnie w tym celu, aby przebudzone sumienia i przemienione łaską Boga radowały się zwycięstwem Chrystusa nad złem i śmiercią.

11 kwietnia 2017 r.
Wielokrotnie Święty Jan Paweł II pouczał nas, że człowiek nie może żyć bez miłości, że nie zrozumie siebie, jeśli jej osobiście nie dotknie. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy za te dotknięcia „miłością większą” przez Siostry Zgromadzeń Błogosławionego Ojca Honorata. Za dotknięcia miłością dzieci, młodzież, kapłanów, cały Lud Boży.

10 kwietnia 2017 r.
Wielki Tydzień jest czasem trudnej prawdy o nas i czasem niespokojnych pytań. Dlatego kochajmy Kościół, bo jak mówił Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, "gdy naród miał usta zamknięte, Kościół przechowywał prawdę i mówił prawdę".

9 kwietnia 2017 r.
Wchodząc w ostatni tydzień Wielkiego Postu i wsłuchując się dzisiaj już w opis Męki Zbawiciela według Świętego Mateusza, chyba głębiej rozumiemy, że to my jesteśmy współuczestnikami tego dramatu miłości. Albowiem nikt z nas nie wymówi się, że jest bez winy… Matko Odkupiciela, módl się za nami!

8 kwietnia 2017 r.
W dniu jutrzejszym, w Rzymie w obecności Ojca Świętego Franciszka młodzież z Krakowa przekaże symbole Światowych Dni Młodzieży do Panamy. I warto przywołać słowa, które wprost oświetlają drogę naszego pielgrzymowania, wypowiedziane przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza: „Bez słowa Bożego przechowywanego w pamięci Kościoła nie ma dostępu do pełnej prawdy”. Maryjo, prowadź…

7 kwietnia 2017 r.
Na wczorajszej modlitwie apelowej zacytowałem słowa drugiego biskupa Częstochowy Zdzisława Golińskiego, że „Częstochowa powinna słynąć nie tylko Jasną Górą, ale i jasnymi ludźmi”. I dzisiaj nam się zabieliło… Są jaśni nasi Ojcowie i Bracia Paulini. Rozumiemy, że to jest tylko zewnętrzny znak. Ale chodzi o to, abyśmy byli jak najbardziej Chrystusowi, Maryjni i ludźmi sumienia. I tym zadaniom z Księdzem Biskupem Stanisławem Stefankiem, z serca błogosławimy.

6 kwietnia 2017 r.
W Listach św. Pawła Apostoła spotykamy zdumiewające zdanie, że "w moim ciele dopełniam udręki cierpień Chrystusa". Przedziwna tajemnica: każdy człowiek, a zwłaszcza cierpiący i chory jest zaproszony do współcierpienia z Jezusem. A to oznacza również do współzwycięstwa z Chrystusem nad grzechem, słabością i śmiercią.

5 kwietnia 2017 r.
Dokładnie 9 kwietnia 2016 r. we Lwowie wraz z Księdzem Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim odnowiliśmy Akt zawierzenia i ślubowań króla Jana Kazimierza w 360. rocznicę tego wydarzenia. Ale rozumiemy, że tutaj nie chodzi o najpiękniejsze akty ponawiane w 1956 r., w Millennium 1966 r., czy w ostatnim akcie uznania i przyjęcia Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Tutaj chodzi o treść wewnętrzną. Dlatego podejmujemy rekolekcje, żebyśmy nauczyli się na nowo Dziesięciu Bożych Przykazań i Credo - wyznawania wiary: w Kogo wierzymy i Komu wierzymy. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

4 kwietnia 2017 r.
Dziękując dzisiaj diecezji kieleckiej i ziemi świętokrzyskiej za to wierne pielgrzymowanie przed Obliczem Maryi, chcę przywołać obraz z waszej katedry, gdzie Maryja też wskazuje na swojego Syna, podobnie jak w jasnogórskim wizerunku. A kiedy stoi pod krzyżem, wpatruje się w Syna i tym samym pokazuje nam światło na drogi naszej słabości, grzechu i mrocznej beznadziejności. Wskazuje na Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka.

3 kwietnia 2017 r.
Okres Wielkiego Postu jest czasem łaski, a jednocześnie sposobnością do głębszego wsłuchiwania się w przesłanie Ewangelii Chrystusa i głos Jego Matki. Umiejmy odróżniać te głosy, które idą od Boga, od tych, które na nowo próbują określać nam granice etyki i moralności.

2 kwietnia 2017 r.
Wierzymy, że to spod serca Matki, Święty Jan Paweł II wskazał nam następujące drogi: "Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni ani sensu. Pamiętajcie: Nie ma wolności bez prawdy! Nie ma solidarności bez prawdy i miłości!"… I jeszcze jedno pouczenie: "Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała."

31 marca 2017 r.
Już za dwa tygodnie będziemy przeżywać tajemnicę Golgoty i daru Matki z wysokości krzyża. Maryja uczy nas, nie tylko wierności Bogu, ale również wiarygodnego świadectwa przynależności do Jezusa.

30 marca 2017 r.
Wciąż jesteśmy świadkami, że Europa traci dawną mądrość i wiarę. Dlatego stawiamy pytanie; Czy można bez Boga, bez Chrystusa mieć program walki ze złem i dobrobytu dla człowieka i ludzkości? Maryja staje się pierwszym świadkiem Chrystusowej i naszej drogi odrodzenia.

29 marca 2017 r.
Od blisko 300 lat przywołujemy na tym miejscu Maryję jako naszą Matkę i Królową. Ale musimy przebijać się przez ową królewskość, żeby ciągle na nowo odkrywać Ją jako Matkę, znającą życie, cierpienie i każdego z nas...

28 marca 2017 r.
Wielokrotnie, ale zwłaszcza w tym czasie przyzywajmy Maryję jako Matkę trudnej jedności. Zarówno jedności z Bogiem, jak i pomiędzy nami. A o tym przypomina nam również dzisiejsza Ewangelia, w której człowiek chromy czekający na to uzdrowienie 38 lat nad sadzawką, został uzdrowiony i usłyszał: "Wyzdrowiałeś, ale nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego już nie przydarzyło". On chyba nie zrozumiał tego ostrzeżenia i doniósł na Jezusa. Wówczas Żydzi zaczęli Go prześladować. Umiejmy przyjąć trudną prawdę w sumieniu i w sercu wobec Boga, i wobec siebie.

27 marca 2017 r.
W godzinach przedpołudniowych, razem z młodzieżą maturalną z mojego miasta i od miejsca mojego Chrztu, modliłem się o światła Ducha Świętego na ich drogi życia, a nie tylko na egzamin maturalny. Przypomnijmy słowa, które proroczo wypowiedział Święty Jan Paweł II: "Uważajcie, bo są w świecie fałszywi nauczyciele, którzy głoszą wam antyewangelię i antykościół. Nie idźcie za nimi… Bądźmy ludźmi nadziei w Bogu.

26 marca 2017 r.
Dzisiaj, w Ewangelii usłyszeliśmy Chrystusa, który przedstawił siebie jako Światłość świata. Kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życie. Uwierzmy, że nie straci życia ten, kto je buduje na Krzyżu Chrystusa.

25 marca 2017 r.
Dzisiejsza Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest potwierdzeniem, że Pan Bóg dotrzymuje słowa, albowiem dał nam swojego Syna. Zaś każde poczęte i narodzone dziecko jest dowodem, że Bóg nie zniechęca się do człowieka, nawet wobec jego źle użytej wolności.

24 marca 2017 r.
Wobec tego, co przeżywamy w Polsce, w Europie czy w świecie, warto po raz kolejny przywołać słowa Świętego Jana Pawła II: "Uwierzcie, na dobre i na złe, że Bóg jest, i jest miłosierdziem". Dlatego posłał swojego Syna, który przez Maryję stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

23 marca 2017 r.
Dzisiaj, kiedy rozpowszechniła się, albo raczej – można powiedzieć – rozpanoszyła tendencja spychania wiary do sfery prywatnej, bardzo ważne i potrzebne jest nasze wspólne pielgrzymowanie. Zarówno tutaj, przed obraz Matki Bożej, jak i na każde miejsce, gdzie Bóg przyzywa nas swoją odkupieńczą łaską w Chrystusie.

22 marca 2017 r.
Na drogach Wielkiego Postu przywołajmy postać Świętego Jana Pawła II z jego ostatniej stacji życia na ziemi. Kiedy trzyma w rękach krzyż, uczestnicząc duchowo w Drodze Krzyżowej. On wie, jakimi drogami nas prowadzić. I dzisiaj trzymajmy się Chrystusa, a z Nim przejdziemy przez życie do Życia.

18 marca 2017 r.
Przy Niepokalanym Sercu Maryi i za wstawiennictwem Świętego Józefa uczmy się wciąż od nowa godności i powołania mężczyzny, męża i ojca. Znamiennym dowodem, również duchowego ojcostwa są papieskie pierścienie ofiarowane dla Świętego Józefa. W obrazie Świętego Józefa w Kaliszu znajduje się pierścień Świętego Jana XXIII, natomiast Święty Jan Pawła II podarował swój pierścień dla Świętego Józefa czczonego w wadowickiej Górce Ojców Karmelitów. To są żywe dowody wstawiennictwa i szczególnej pomocy Świętego Józefa.

16 marca 2017 r.
Droga maryjna jest wpisana w życie Kościoła na ziemi polskiej od samego początku, od momentu naszego Chrztu. Ale uczmy się od Świętego Jana Pawła II owych złożonych rąk i zgiętych kolan, aby wstając i wychodząc z naszych domów, świątyń, stawać się świadkami wiary. I temu z serca błogosławię. Błogosławionej drogi maryjnej!

11 marca 2017 r.
Święty Jan Paweł II powiedział wprost: „Nie będzie zjednoczenia Europy, kiedy nie stanie się Europą ducha”.

10 marca 2017 r.
W ostatnich dniach na ulicach Warszawy niesiono tablicę z napisem: „Czarna Madonna miała wybór”, właśnie z konturami naszej Matki i Królowej. Tak, potwierdzamy. I dziękujemy Jej za to, że dała nam Pana i Zbawiciela. Pamiętajmy, że „tam, gdzie rozlewa się zło, jeszcze więcej obfituje łaska” Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

9 marca 2017 r.
W słynnej książce "Raport o stanie wiary" kard. Józef Ratzinger w roku 1986 pisał: "Kryzys koncepcji Kościoła, kryzys moralności, kryzys, który dotknął kobiety ma tylko jeden ratunek. Ratunek, który skutecznie przetrwał przez wszystkie wieki historii chrześcijaństwa, a jest nim Maryja". Czas, by wreszcie świat, Europa i Polska przyjęły ten Ratunek na nowo…

8 marca 2017 r.
W modlitwie i przepowiadaniu Jasną Górę nazywamy często Kaną polskiego Kościoła. A w Kanie Galilejskiej Jezus, spełniając prośbę Maryi i odpowiadając cudem, uwypuklił godność i rolę „geniuszu kobiety”. Życzymy i prosimy dla Was, abyście potwierdzały w sobie i dla innych „geniusz kobiety”.

7 marca 2017 r.
W roku 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, jak i 100-lecia Fatimy uwierzmy na nowo w moc modlitwy różańcowej, bo w niej Maryja dowodzi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

6 marca 2017 r.
W duchowej spuściźnie Świętego Jana Pawła II znajdujemy słowa mówiące, że każde dobrze przeżyte "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo" to jest odkrycie i odbudowanie w nas miłości Boga na wzór Maryi. Potwierdzajmy tę miłość!

5 marca 2017 r.
W całym Kościele modliliśmy się dzisiaj, aby postępując na drogach Wielkiego Postu, wchodzić coraz bardziej w głębię tajemnicy i zrozumienia Chrystusa. Winniśmy sobie uświadomić, że należąc do Chrystusa, jesteśmy i będziemy kuszeni, prowokowani, aby na zło odpowiadać agresją. Ale w Chrystusie, przez wstawiennictwo Maryi, zawsze zwyciężymy.

3 marca 2017 r.
Święty Jan Paweł II wielokrotnie uczył nas, że nie ma życia na próbę, miłości na próbę i śmierci na próbę. Dzisiaj mówimy również: nie ma kapłaństwa na próbę. Dlatego w naszych kościołach modlimy się w intencji kapłanów, o ich przejrzystość i wierność łasce, żeby przekazywali ją tym, którym mają służyć. Ale wszelkie interpretacje, że intencją Ojca Świętego Franciszka jest aby pokazywać i atakować złem w pseudosztukach jest nadinterpretacją i krzywdą dla Kościoła na ziemi polskiej.

1 marca 2017 r.
Tutaj, na Jasnej Górze, w „szkole Maryi” zdobywamy pewność, że tylko w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym człowieczy los i ludzki proch odzyskują swoją wartość i nadzieję życia…

28 lutego 2017 r.
Maryja zawsze wskazuje nam na swojego Syna, Jedynego Odkupiciela człowieka. A On wskazuje na dary Ducha Świętego, zwłaszcza na tym nowym progu Wielkiego Postu: Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To On doprowadzi was do całej prawdy, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Bożym i to On was uczyni świadkami, aż po krańce ziemi.

22 lutego 2017 r.
Święty Jan Paweł II bardzo często podkreślał, że zadaniem uniwersytetów i szkół wyższych jest służyć prawdzie. A to oznacza dźwigać w górę, ku człowieczeństwu. Temu dziełu i zadaniu służy również film, który wszedł na nasze ekrany "Zerwany kłos", o błogosławionej Karolinie Kózkównej. Ona woła do nas – wobec tych prowokacji, które idą przez naszą Ojczyznę – wybierajcie: błogosławieństwo czy przekleństwo, życie czy śmierć. Maryjo, Matko życia, módl się za nami.

21 lutego 2017 r.
To zdumiewające, że kiedy w Warszawie rozpoczęło się pokazywanie prowokacyjnego przedstawienia "Klątwa", Pan Jezus nas uprzedził, mówiąc w ostatnią niedzielę wprost do każdego z nas: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują". Bo sztuka nie jest po to, aby demaskować człowieka jako wstrętnego obrzydliwca. Ale jako istotę Bożą, stworzoną na obraz Boga samego. Dlatego prośmy: My chcemy Boga w naszych rodzinach, w książce, w szkole, w teatrze, w naszej Ojczyźnie, w każdym wymiarze naszego życia i serca.

16 lutego 2017 r.
W jednej z modlitw Święty Jan Paweł II mówił: "Maryjo, z tego miejsca wielkiego zawierzenia widać Polskę i cały Kościół… Zawierzam Ci wszystko i wszystkich". Z całą pewnością do pogłębienia tego aktu nie przyczynia się ponad 100 tysięcy wróżbitów i pseudowyznawców New Age w Polsce, zarejestrowanych według polskiego prawa. Czymże – wobec takiej liczby – jest wspólnota zaledwie 27 tysięcy kapłanów posługujących na ziemi polskiej.
Maryjo, uproś nam łaskę uświęcenia w prawdzie!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 lutego 2017 r.
W kontekście ostatnich naszych przeżyć społecznych... możemy przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II, że poczucie grzechu jest jakby termometrem życia religijnego. Bez odniesienia do Boga zatraca się granice zła, nienawiści, kłamstwa.
Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

14 lutego 2017 r.
Warto dzisiaj przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II z Gniezna, z czerwca 1979 r., że narody słowiańskie przez szczególne pośrednictwo świętych Cyryla i Metodego zdumiały się, że Ewangelię głosi się w ich rodzimym języku. Każdy z narodów Europy, niech dzisiaj odkrywa siebie w tajemnicy Chrystusa, Maryi i Kościoła.

13 lutego 2017 r.
W setnym roku Objawień w Fatimie, każdy 13. dzień miesiąca przypomina nam to maryjne orędzie. „Niebo jest otwarte…, ale czy dorastamy do tych wymagań łaski i przemienionego życia

12 lutego 2017 r.
Ilekroć stajemy wobec Oblicza Matki i Jej Syna, zdajemy rachunek sumienia, a jednocześnie egzamin z naszego człowieczeństwa i wiary. Bo Maryja, Cała Piękna tego nas uczy… I stawiamy sobie pytanie: Czy my bardziej ufamy Bogu, czy sobie?

11 lutego 2017 r.
Na wzór Maryi, na każde doświadczenie wiary, zarówno to radosne, jak i trudne, winniśmy odpowiedzieć wdzięcznym Magnificat: „Uwielbiaj duszo moja Boga, za wielkie rzeczy, które mi czyni…”

10 lutego 2017 r.
W jutrzejszym Orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Franciszek pouczy nas, że winniśmy być zdumieni łaską Boga, którą codziennie otrzymujemy. Tutaj, na tym miejscu, w sposób szczególny doświadczamy miłości miłosiernej Boga przez Jej Niepokalane Serce, które nas dźwiga i wspiera.

04 lutego 2017 r.
W jutrzejszej Ewangelii usłyszymy bardzo zobowiązujące słowa Jezusa: "Wy jesteście solą ziemi; Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,13-14). Czy dorastamy do tych słów, czy dorabiamy sobie inne miary, mówiąc: powinniśmy być, ale nie umiemy. Wy jesteście...

03 lutego 2017 r.
Podziwiamy mądrość Kościoła, który ukazuje nam bliskość tajemnic pierwszego piątku i pierwszej soboty każdego miesiąca. Obrazy Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi są przed naszymi oczyma w naszych domach. Niech ta mądrość będzie zawsze mocą polskich domów.

02 lutego 2017 r.
Uwierzmy na nowo w moc tłumaczenia imienia Maryi przez Świętego Jana Pawła II, że jest to „świat odnowiony miłością”. Bóg to sprawił i potrzebuje dzisiaj naszego serca, naszego umysłu i naszego świadectwa.\

01 lutego 2017 r.
Jutrzejsze święto tradycja Kościoła nazywa "Świętem Spotkania". Przyjmijmy tę nazwę jako zadanie. Bo kto oddala się od Maryi, ten nie znajdzie drogi ku Chrystusowi.

26 stycznia 2017 r.

26 stycznia 2017 r.
W naszych wspólnotach i w naszej Ojczyźnie codziennie przeżywamy różne tajemnice, poczynając od radosnych poprzez trudne. Ale pamiętajmy, że odkąd Maryja wypowiedziała swoje „tak” dla Boga i Chrystusa, również i nas nosi pod swoim Sercem.

25 stycznia 2017 r.
Czuwając przy Maryi, która jest „pełna łaski”, chcemy doświadczyć tego, co przeżył Święty Paweł Apostoł, gdy usłyszał: „Wystarczy ci mojej łaski”. Uczyńmy wszystko, aby łaska, którą otrzymujemy, nie okazała się daremna...

24 stycznia 2017 r.
Na co dzień możemy doświadczyć, bliskości i daru spojrzenia Matki z Jej bardzo prostym przesłaniem: Nie lękajcie się! Chrystus jest z wami! Nieśmy więc, tę ufność i nadzieję...

23 stycznia 2017 r.
Stawiamy sobie kolejne, bardzo zasadnicze pytanie: Czego uczy nas codziennie Maryja? Uczy nas, że prawda o nas samych, niezależnie od tego, kim jesteśmy, musi mieć miarę służebności, bo inaczej może się obrócić przeciwko człowiekowi.

22 stycznia 2017 r.
Sprawa, czy nawet tajemnica utraconej jedności Kościołów chrześcijańskich, jak również sprawa utraconej polskiej solidarności w wymiarach duchowych, to nie jest tylko kwestia prywatna czy nawet społeczna. To jest tajemnica zmagania się Boga o człowieka, o każdą wspólnotę, również o naród polski. Maryjo, Matko jedności, przyczyń się za mani!

21 stycznia 2017 r.
Bez rozpoznawania prawdy, nigdy nie będzie pomiędzy nami jedności. To odnosi się zarówno do Kościoła, do Narodu, jak i do naszych wspólnot. Dlatego prośmy Maryję, która jest Matką jedności spraw Bożych i spraw ludzkich, o codzienną pomoc.

20 stycznia 2017 r.
W dniu dzisiejszym warto przypomnieć, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest prawie równoległa do czasów naszej Konstytucji. Dlatego nie powinno dziwić, że kolejni prezydenci kładą rękę na Biblię i wypowiadają słowa: "Niech Bóg błogosławi Amerykę".
Dlaczego u nas, tego rodzaju gesty rządzących naszym krajem są widziane jako klerykalizm polityki, a jednocześnie politycy układają nowe dekalogi i normy etyczne do przegłosowania... Dlatego prośmy: "Królowo Polski, bądź z nami w każdy czas".

19 stycznia 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy zapis, że tłumy garnęły się do Jezusa. Ale każdy z nich, każdy człowiek otrzymał potrzebną łaskę: uzdrowienia, potrzebną siłę. Czyż nie podobnie jest z nami? Czy to na jasnogórskich błoniach, czy tutaj w kaplicy... Potwierdza to świadectwo Ojca Świętego Franciszka: "Otrzymałem dar spojrzenia Matki". Niech to będzie naszym udziałem, ale i naszym świadectwem.

18 stycznia 2017 r.
Byłoby wielką naiwnością sądzić, że bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i wszystkie wydarzenia, które przeżyliśmy w roku poprzednim – 1050-lecie Chrztu, Akt uznania Chrystusa naszym Panem i Zbawicielem, Światowe Dni Młodzieży, pobyt Ojca Świętego na Jasnej Górze – mają tylko wymiar ludzki. To jest dar Matki, który otrzymujemy także w tym roku, w 300-lecie Koronacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i 100-lecie objawień Maryi w Fatimie. Nie jesteśmy sierotami, mamy Matkę…

17 stycznia 2017 r.
Słusznie podkreśla się, że chrześcijaństwo jest religią napięcia pomiędzy tym, co już się wydarzyło, a pomiędzy tym, co jeszcze przed nami. A źródłem niezawodnej nadziei jest zawsze: "wczoraj, dziś, ten sam, także na wieki, Jezus Chrystus". Dlatego ktoś, kto zdaje się nie zauważać tego odniesienia, niech nie przekonuje świata i ludzi o dobru wspólnym.

16 stycznia 2017 r.
W bliskości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przyjmijmy aktualność słów Świętego Jana Pawła II, który podkreślił, że każda jedność wymaga oczyszczenia pamięci i gotowości do przebaczenia. Każda jedność...

15 stycznia 2017 r.
Wielką troską Świętego Jana Pawła II było, aby w najwyższym poszanowaniu na ziemi polskiej było duchowe i fizyczne macierzyństwo i ojcostwo. A każde dziecko, które tutaj dzisiaj wpatruje się w Oblicze Matki i Syna, i każde dziecko naszych rodzin, również to oczekiwane, jest dowodem, że Pan Bóg nie wypuszcza z rąk swego stworzenia. Tylko umiejmy Mu być wdzięczni…

14 stycznia 2017 r.
Na tym miejscu od pokoleń uczymy się i przeżywamy tajemnicę Kościoła. Z pomocą przychodzi nam Litania loretańska, która najpierw podkreśla, że Maryja jest Matką Chrystusa i Zbawiciela, a następnie zwracamy się do Niej, jako Ucieczki Grzeszników, Wspomożenia Wiernych, Królowej Polski. To jest nasza odpowiedź: pierwszeństwo łaski, a dopiero później tajemnica grzechu…

13 stycznia 2017 r.
Do tych rocznic wskazanych przez Ojca Wiesława i do 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, dołączmy jeszcze jedną rocznicę. Mianowicie, 13 stycznia 1964 roku Biskup Karol Wojtyła otrzymał nominację na Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Już wtedy wskazał, że wielkim niebezpieczeństwem jest usuwanie niektórych prawd wiary na margines. Prośmy go, abyśmy byli zawsze całością i jednością w wierze.

12 stycznia 2017 r.
W duchu Maryjnego "Magnificat" chcemy dzisiaj zaświadczyć, że nasze serca drżą z radości w Panu i przed Maryją, bo obudzono w nas nową nadzieję na jedność w Ojczyźnie na fundamencie wiary.

10 stycznia 2017 r.
Jeden z polskich teologów zauważa, że to nie jest przypadek, iż europejskość kojarzy się coraz częściej z odejściem od norm moralnych. Chciałbym przy tym przypomnieć i powiedzieć: Nie wyrażamy zgody! Bo to nie jest przypadek, że po raz kolejny ośmiesza się Wizerunek Jasnogórskiej Matki swoistym „przymknięciem i przymrużeniem oka”, żeby odejść od norm… Żeby nie przyjąć prawdy o Matce Bożej i o Jej Synu w historii Narodu.

9 stycznia 2017 r.
Ojciec Święty Franciszek wskazał na dwie drogi współczesnego świata, które są bardzo niebezpieczną chorobą. Pierwszą jest znieczulenie sumienia, a drugą - doprowadzenie do rozpaczy. Dlatego w duchu Świętego Jana Pawła II ośmielam się powiedzieć: "Jak nigdy dotąd, potrzeba nam mocy nadziei, która jest siłą przebicia od Boga, na wszelkie ciemności życia i śmierci".

8 stycznia 2017 r.
Sakrament Chrztu Świętego dał nam wolność dzieci Boga. Dlatego trzeba sobie tym bardziej uświadomić o zagrożeniach różnego rodzaju wolności. Od wolności do samooszukiwania siebie poprzez nazywanie zła dobrem… poprzez wolność zniesławiania świętości i wartości chrześcijańskich. Maryjo, Matko Chrystusa i prawdziwej polskiej wolności, módl się za nami…

7 stycznia 2017 r.
Weszliśmy w kolejny rok od Jubileuszu Chrztu Polski. Wiara, która otrzymaliśmy w darze ustawiła na naszych drogach Boże Przykazania. Dlatego, jak mówi współczesna kolęda: „przestańmy złem się bawić” i nie dyskutujmy na temat Bożych Przykazań, które można by zmieniać poprzez głosowanie..

6 stycznia 2017 r.
Bez odniesienia do Chrystusa i bez tradycji dzisiejsze Orszaki Trzech Króli nie miałyby sensu. Również chrześcijaństwo, które nie jest związane z życiem, które nie byłoby etyczne i moralne, też nie ma sensu i przyszłości. Dlatego prośmy o wierność przez przyczynę Maryi.

5 stycznia 2017 r.
W dramacie Karola Wojtyły „Zdumienie nad Jednorodzonym" Autor podkreśla, że Maryja nie tylko odkrywa światło w Chrystusie, ale że On jest Światłem. Dlatego nie pozwólmy, aby ogarnęła nas ciemność, która poza Chrystusem jest źródłem wszelkich podziałów.

4 stycznia 2017 r.
Na przełomie starego i nowego roku ogłoszono w Europie i świecie, że słowem dominującym w 2016 roku jest pojęcie „postprawdy”. Czyli, że nie ma już obiektywnej prawdy… Dlatego prośmy Maryję, żeby nie przestawała nas przybliżać do Bożego i Jej Syna, Który jest Prawdą, Drogą i Życiem.

2015-12-09 13:39

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

27 września 2020 r.
Maryja przez „posłuszeństwo wiary” wobec Boga uczy nas, że można narodzić się na nowo. Obok daru naszego życia, łaska Chrztu Świętego daje nam nowe życie i zanurzenie w Bogu na czas i na wieczność. Zaufajmy na Jej wzór Bogu we wszystkim.

26 września 2020 r.
Stojąc wobec Oblicza Matki Wcielonego Słowa musimy być czujni, abyśmy się nie stali „niewolnikami ukradzionych słów”, bo słowo: prawda zastąpiono „postprawdą”; słowo moralność zastąpiono pojęciami nie odnoszącymi się do Boga; słowo „rodzina” zastąpiono słowem związek. Matko Wcielonego Słowa, módl się za nami!

25 września 2020 r.
Dzisiaj mija 67 rocznica uwięzienia ks. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego. Przypomnijmy jego piękne porównanie, że „Kościół i Naród są jak dwie splecione dłonie do modlitwy. Dlatego uderza się w jedną rękę lub drugą, uderzając w Kościół albo w Naród”. I dzisiejsza audiencja, a „nie religijna wycieczka” prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Watykanu jest potwierdzeniem tej prawdy o jedności Kościoła i Narodu.

24 września 2020 r.
W zapiskach księdza kard. Józefa Ratzingera znalazłem bardzo aktualną przestrogę, że kiedy posługujemy się słowami Kościół „nasz”, Kościół „wasz” zdajemy się zapominać, że Kościół jest jeden, Chrystusowy i wszelkie budowanie Kościołów poza Chrystusem jest podobne do budowania domu w piaskownicy… Prośmy Maryję Matkę Kościoła, aby nauczyła nas odpowiedzialności za Kościół, który jest Chrystusowy!

23 września 2020 r.
W duchu św. Ojca Pio patrona dnia dzisiejszego postawmy sobie pytanie: Dlaczego chrześcijaństwo będzie do końca świata znakiem sprzeciwu? Bo na wzór Chrystusa i za Jego przykładem czyni ludzi wolnymi poprzez prawdę i ofiarę Chrystusa z samego siebie. Prośmy o taką wolność budowaną na Prawdzie.

22 września 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że „Matka Twoja stoi na dworze i chce się z Tobą widzieć”. Jezus przyjął swoją Matkę, ale rozszerzył mówiąc, że każdy, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je, jest mi jak Matka, brat i siostra. Jesteśmy w tej wielkiej rodzinie Jezusa i On wie, co kryje się w sercu i pragnieniu każdego z nas. On jeden to wie.

21 września 2020 r.
W dniu wczorajszym ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: „Wspólnie obrońmy rodzinę”. A nam tak trudno zrozumieć, że jeśli nie obronimy rodziny, nie będziemy mieć powołań kapłańskich i zakonnych. I kto wtedy będzie przewodnikiem na drogach wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie? Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, Patronie rodziny, módl się za nami!

20 września 2020 r.
W naszym Brewiarzu kapłańskim dzisiaj odczytujemy słowa św. Augustyna, że „siłą chrześcijanina jest nie tylko czynienie dobra, ale znoszenie zła”. Dlatego pragnę się z wami podzielić bolesną sprawą, że przed kilkoma tygodniami ścięto krzyż Chrystusowy przy jednej z ulic, a w dniu wczorajszym w nocy pięciu młodocianych poniewierało figurę Matki Bożej Niepokalanej. Zło trzeba zwyciężać dobrem, ale nie pozwólmy, żeby zło nazywano dobrem w imię równości i pseudodyskryminacji niewierzących i innych.

19 września 2020 r.
W dniu jutrzejszym będziemy przeżywać również tradycyjny Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dlatego dziękujemy wszystkim zarówno pracownikom Telewizji Trwam i Publicznej Telewizji, Sieci Społecznościowych, którzy w tym trudnym czasie transmitują Msze święte i nabożeństwa związane z wiarą i tradycją Kościoła. Ale jednocześnie przypominamy piękny list kard. Roberta Sarah „Z radością wróćmy do Eucharystii”, bo my jako chrześcijanie nie możemy żyć bez dnia Pańskiego. Nie możemy żyć bez Domu Bożego i nie możemy żyć bez ofiary Krzyża”. Maryjo, prowadź!

17 września 2020 r.
Patron dnia dzisiejszego św. Zygmunt Szczęsny Feliński jeszcze przed zesłaniem na Syberię w słowie do kapłanów i wiernych powiedział: W sprawach dotyczących praw Bożych i spraw Kościoła, gdy są naruszane nie możecie milczeć, każdy z was i wszyscy muszą powiedzieć: Non possumus! Tą drogą poszedł również Sługa Boży kard Stefan Wyszyński. w tych samych powiązanych sprawach Ojczyzny, praw Bożych i Kościoła. Również i my dzisiaj nie możemy milczeć, jeśli prawa Boże są łamane i spychane na margines. Gdy tracimy autonomię pomiędzy prawami świata, a sprawami naszej Ojczyzny Polski i Kościoła…

16 września 2020 r.
Wielokrotnie zdumiewała nas prostota a jednocześnie aktualność słów Świętego Jana Pawła II. W styczniu 1995 roku, w Manili powiedział: „Chrystus obdarza nas tym, czego najbardziej potrzebujemy łaską i prawdą”. Dlatego nie dziwimy się, że współczesny człowiek odrzucając prawdę o Chrystusie, traci Jego łaskę mądrego i sensownego życia.

15 września 2020 r.
Łączymy się dzisiaj duchowo z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem, Seniorem Archidiecezji Częstochowskiej, który na hasło swojej posługi wybrał „Stać z Tobą pod krzyżem”. Prosimy dla niego o potrzebną siłę w dalszej pracy apostolskiej. A wpatrując się w niespokojne oczy Maryi i Jej ból serca szukającego każdego z nas, postawmy sobie pytanie: Dlaczego nam tak trudno zrozumieć, że zniszczenie kodu genetycznego człowieka i odejście od praw natury, łączy się z utratą zdolności miłowania i wierności do śmierci? Odpowiedzmy na to pytanie w ciszy własnych serc.

14 września 2020 r.
W Liście apostolskim „O chrześcijańskim sensie cierpienia” - Święty Jan Paweł II zapisał, że Chrystus poprzez swój krzyż dotknął najboleśniejszych ran ludzkiego losu: zła, cierpienia i śmierci, i przezwyciężył je swoją Miłością Miłosierną i Zmartwychwstaniem”. Prośmy Maryję o udział w zwycięstwie Chrystusa nad światem.

13 września 2020 r.
Autor Księgi Mądrości Syracha pouczył nas dzisiaj: „Pamiętaj na rzeczy ostateczne i przestrzegaj Przykazań Bożych”. Ale cóż zrobić, jeśli człowiek współczesny przestał wierzyć w życie wieczne i dlatego usunął Przykazania. Ale mamy drogę do Chrystusa, Maryję jako Matkę niezawodnej nadziei i Matkę nowego Życia.

11 września 2020 r.
W przededniu wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, trzeba przypomnieć zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej i Europy. Kardynał Stefan Wyszyński w kontekście tego zwycięstwa powiedział: „Nieraz słyszymy, że sformułowanie „Polak to katolik” oznacza nacjonalizm, albo przynajmniej faryzeizm. Tymczasem połączenie tych dwóch słów Polak-katolik jest rzeczywistością, która jest siłą duchową sprzeciwiającą się wszelkim herezjom”.

7 września 2020 r.
Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian pouczył nas dzisiaj, że miłość oderwana od Bożych Przykazań jest kłamstwem. Dlatego chyba jednym z najpiękniejszych tytułów, jakich Jan Paweł II użył wobec Maryi, tłumacząc Jej imię jako Miłość, która wszystko wyjaśnia. Miłość, która odnawia świat.

6 września 2020 r.
Na progu nowego roku szkolnego warto przywołać fragment dialogu Jana Pawła II z młodzieżą francuską sprzed 40 laty: Czy Ewangelia może dać odpowiedź na wszystkie pytania współczesnego człowieka? Odpowiedział: Nie tylko może, ona jedyna zna odpowiedzi pełne, właściwe i bez reszty. Tylko trzeba ją dobrze odczytywać.

5 września 2020 r.
Jest łaską chwili, że w Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników wpisują się również obrońcy życia i ci, którzy uczestniczą w Adopcji Dziecka Poczętego. Święty Paweł Apostoł nazwie nas współpracownikami Boga, zarówno w dziele przekazywania życia, jak i przekształcania ziemi. Pamiętajmy, że ci, którzy odmawiają tej współpracy stają się budowniczymi nieludzkiego świata.

3 września 2020 r.
W pierwszych dniach września 1939 roku, Niemcy weszli do Częstochowy i rozpoczęła się krwawa pacyfikacja ludności. Rozstrzelano w rowach lotniczych przed samą katedrą ponad 250 osób. W ostatnich latach znaleziono jeszcze szczątki blisko 10 osób, podobnie jak żołnierzy na Westerplatte. Jutro będzie pochówek na cmentarzu Kule tychże szczątków ofiar. Miłość przebacza, ale nie zapomina. To jest nasz obowiązek.

2 września 2020 r.
Wobec wszystkich wyzwań, zarówno cywilizacyjnych, jak i kulturowych, których doświadczamy na ziemi polskiej, warto przywołać słowa jednego z ojców naszej Niepodległości: Katolicyzm w naszym Narodzie nie jest „dodatkiem”, ale cechą konstytutywną. Trzeba o tym pamiętać i dać swoje świadectwo.

1 września 2020 r.
Przez fakt Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa świat otrzymał dowód, że Bóg naprawdę istnieje i odtąd każde ludzkie cierpienie, i każda ludzka śmierć nie jest bezsensowna. Męczennicy każdej wojny światowej, wszystkich czasów prześladowań, aż po dzień dzisiejszy wołają do Boga o miłosierdzie nad światem i o sprawiedliwość.

31 sierpnia 2020 r.
W czasie pielgrzymki czerwca 1987 roku, Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa o zdziwieniu świata wobec więzi, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem, Jego krzyżem, a ludźmi świata pracy. I mówił: „świat odkrywał, nie tylko zdumiewał się, ale odkrywał ten nowy wymiar, kiedy widział spowiadających się robotników i przystępujących do Komunii Świętej. Trzeba nam to przypominać, że 40 lat temu na bramie Stoczni Gdańskiej zawieszono - nie dla ozdoby, nie dla dekoracji wśród kwiatów, ale dla przywołania Maryi, Jej obecności i mocy - Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i Papieża Jana Pawła II.

24 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy Kościół wskazuje nam na postać Świętego Męczennika apostolskiego, św. Bartłomieja, stawiamy sobie pytanie: jaka siła potrafiła go utrzymać, ażeby oddać życie za Chrystusa i przetrwać do naszego czasu? Niewątpliwie jest to wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i „macierzyńska pamięć Kościoła”. Idźmy tą drogą i nie ulegajmy złudzeniom, że można dojść do Chrystusa poza drogami Kościoła.

20 sierpnia 2020 r.
Święty Łukasz bardzo często zanotował o Maryi, że „wszystkie sprawy zachowywała w Swoim Sercu”. Ufamy, że i dzisiaj Maryja „zapisuje” kolejną datę w Swoim Sercu o nas samych i o naszych wspólnotach.

19 sierpnia 2020 r.
Trochę możemy się zadziwić, że wspominając zwycięstwo wojny 1920 roku, umniejsza się nadal wymiar duchowych zmagań modlitwy i ofiarności. I przy całej „warszawsko-centryczności” bitwy należy dzisiaj wspomnieć rocznicę setną drugiego Powstania Śląskiego. To było również zmaganie o polskość, o wierność Bogu, więzom rodzinnym. Dlatego módlmy się za cała Polskę, bez tak zwanych „centrów”...

18 sierpnia 2020 r.
Wobec różnego rodzaju zmagań cywilizacyjnych i kulturowych, które dotykają naszych wspólnot, poczynając od rodzin Kościoła, Ojczyzny warto wsłuchać się w słowa Świętej Edyty Stein, Męczenniczki z Auschwitz. „Kiedy chcecie rozpoznawać prawdę, nie wolno jej odłączać od miłości. A jeśli będziecie przeżywali miłość, nie oddalajcie od niej prawdy, bo oddzielenie prawdy i miłości jest diabelską sztuką”.

17 sierpnia 2020 r.
Minęły już czasy, kiedy od papieskich pielgrzymek i od daty jego śmierci wsłuchiwaliśmy się w jego głos bezpośrednio. Dzisiaj wyrosły nowe pokolenia Polaków, ale jakżeż aktualnie brzmią jego słowa 1983 roku. „Nie chciejcie Polski, która by nas nic nie kosztowała. Trudno jest dzisiaj być Polakiem, ale dlatego że trudno, dlatego warto!”

16 sierpnia 2020 r.
Był czas, kiedy rok 1920 był „białą plamą” w historii Polski, ale i dzisiaj jest czas dla „niektórych” - wolności od prawdy. Gdzie lekceważąc nadprzyrodzony charakter i ingerencję Bożą w tamtym czasie, nie pozwalają nam tego nazywać „Cudem nad Wisłą”. Tymczasem zarówno wiara jak i wolność i niepodległość są przede wszystkim darem Boga, który trzeba stale zdobywać, nie można go posiadać raz na zawsze. A wszelka pycha „posiadacza” niszczy wszystko po drodze…!

14 sierpnia 2020 r.
Maryjo! Zjednoczyłaś Naród Polski zwycięstwem nad potopem szwedzkim. Zjednoczyłaś nas zwycięstwem „Cudu nad Wisłą”. Zjednoczyłaś nas cudem ocalenia Świętego Jana Pawła II. Ocal nas Polaków w kraju i za granicą, i zjednocz pod Swoim Sercem!

13 sierpnia 2020 r.
W tych dniach w sposób szczególny wspomnijmy dwa połączone obrazy w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo. Obok centralnie umieszczonego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej namalowano obraz Obrony Jasnej Góry z Ojcem Kordeckim niosącym monstrancję na czele broniących oraz drugi obraz Bitwy Warszawskiej z Księdzem Ignacym Skorupko z krzyżem uniesionym nad walczącymi żołnierzami na tle bitwy. To są szczegóły, ale bardzo mocno podkreślają prawdę, że Kościół, że kapłani, biskupi zawsze idą na czele walczącego ludu ze złem i wszelkim zagrożeniem. I tej linii musimy być wierni… A wspomnijmy dzisiaj również w pamięci modlitewnej Księdza Arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia, konsekrowanego tutaj na Jasnej Górze – na wzór Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj odchodzi z urzędu pasterza Kościoła Gdańskiego, ale jest dalej potrzebny Polsce jako ten, który walczy dla Chrystusa i dla Kościoła.

12 sierpnia 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nakłada na nas obowiązek upominania braci. Jednocześnie przypomina nam, że nie wolno przymykać oczu na zło i wchodzić z nim w kompromisy. To miłość bliźniego każe nam upominać i mówić o granicach dobra i zła, bez pomieszania natury i człowieczeństwa.

11 sierpnia 2020 r.
12 czerwca 1999 roku Święty Jan Paweł II w Sandomierzu postawił nam bardzo ważne pytanie: „Czy tak trudno zrozumieć, że warunkiem cywilizacji życia i miłości jest czystość serca? A z kolei panseksualizm prowadzi do nihilizmu i do cywilizacji śmierci. Dajmy swoją odpowiedź w naszych wspólnotach, jak również poprzez nasze codzienne świadectwo życia.

10 sierpnia 2020 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Wawrzyniec, Męczennik III wieku wskazał przed śmiercią na ludzi, jako skarb Kościoła. Jak trzeba daleko odejść od normalności, żeby powiedzieć i zapisać w konwencjach światowych, czy Europy, że religia jest źródłem przemocy, dyskryminacji i nienawiści? Święci Męczennicy, módlcie się za nami!

9 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy pielgrzymuje na Jasną Górę do Matki Bożej Wrocław, trzeba przypomnieć, że patronka dnia dzisiejszego, Święta Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu. I rozpoznając prawdę odkryła Chrystusa. Nie zaprzeczyła swoim korzeniom żydowskim, powiedziała „Ja poszłam dalej”. Również dzisiaj w Toruniu został otwarty „Park Pamięci i Tożsamości” poświęcony tym, którzy ratowali Żydów na polskiej ziemi, nieraz za cenę własnego życia. Jest to dowód, że Polska nie ma zwyczaju pogardzać ludźmi innych wyznań, ani światopoglądów, czy orientacji. Nie miała tego zwyczaju i nie ma tego zwyczaju i dzisiaj. Święta Edyto Stein, uproś u Matki Chrystusa i Matki Kościoła łaskę wierności wbrew prądom czasu...

7 sierpnia 2020 r.
Wspomniana dzisiaj pielgrzymka czerwca 1991 roku, rozpoczęła się z wiatrem od morza, od Diecezji Koszalińsko-Kołobrzskiej, którą tutaj reprezentuje delegat Episkopatu ds. Pielgrzymek Ks. Bp Krzysztof. Papież powiedział, że wierzy w wiatr Ducha Świętego, który wstrząsnął murami Wieczernika i… niech odnowi oblicze „nowej Rzeczypospolitej”. Myślę, że zbyt mało – to nie jest uwaga do organistów, ale do nas wszystkich – zbyt mało śpiewamy: „Jak szczęśliwa Polska cała, gdzie Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty”. Radujmy się tą wiarą, pielgrzymując po krańce polskiej ziemi.

6 sierpnia 2020 r.
Świadek Chrystusowego Przemienienia na Górze Tabor, Święty Piotr Apostoł napisał: „Nie za wymyślonymi mitami poszliśmy. Nie za mitem czy ideologią, ale za Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem”. Pytamy się więc, za kim my idziemy, skoro nasi bracia i siostry zakładają maskę na twarz Jezusowi i nie chcą Go słuchać? Mając „swoje” pojęcie wolności od prawdy: o Bogu, historii i Kościele, czyli o nas samych. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

5 sierpnia 2020 r.
Przy ołtarzu Ojczyzny i wobec Oblicza Matki Bożej Królowej Polski musimy pamiętać, że w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dokonano rzezi na mieszkańcach stolicy zwłaszcza na Woli i Ochocie dlatego, że byli Polakami. A dziś, jak słusznie zauważył Święty Jan Paweł II: „Polska stała się ziemią szczególnego świadectwa wobec tych, którzy nie uznają Maryi i Jej Syna jako Jedynego Odkupiciela człowieka i świata”. Bądźmy wierni maryjnej drodze ku Chrystusowi.

3 sierpnia 2020 r.
Wspominamy dzisiaj rocznicę urodzin Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w Diecezji Łomżyńskiej. Ale wiemy, że to nie jest postać pomnikowa, pomimo, że stawiamy mu pomniki, ale to jest Ktoś, kto nas ciągle naucza i wstawia się za nami do Boga. A dzisiaj pouczy nas w kontekście sporów o sens Powstania Warszawskiego, kiedy w jednym ze swoich przemówień powiedział: „Nie umniejszajmy dziejów Narodu, bez wskazywania na przykłady ofiar i cierpień. Bo nie można tworzyć jakieś sobie Ojczyzny, bez odniesienia do jej dziejów.

31 lipca 2020 r.
W bliskości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, z drżeniem serca chcę powtórzyć słowa modlitwy Świętego Jana Pawła II z sierpnia 1982 roku: „Może jak nigdy dotąd, Maryjo, weź w swoje macierzyńskie ręce mój Naród… i ocal go. Ocal tę samą miłość, która wyraziła się poprzez walkę cierpienie i śmierć... Prosimy Cię, ocal nas!

29 czerwca 2020 r.
W godzinach przedpołudniowych dane mi było stanąć u źródeł Chrztu naszego Narodu w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. I na podobieństwo tych Świętych Patronów, tutaj przy Ołtarzu Ojczyzny, wpatrując się w Oblicze Matki potwierdzamy, że jest w nas podwójna grawitacja. Jedna ku Bogu, jako Źródłu życia i prawdziwej wolności, a druga ku wolności bez prawdy i bez Boga. To są nasze stałe wybory...

27 czerwca 2020 r.
Jutro będziemy przeżywali XIII niedzielę zwykłą w ciągu roku i nie tylko wsłuchajmy się w słowa modlitwy Kolekty mszalnej, ale odmawiajmy ją zwłaszcza jutro - bardzo ufnie i głęboko: „Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby Twoja łaska przyczyniła się do tego, by nas nie ogarnęły ciemności błędu, lecz byśmy chodzili w blasku Twojej prawdy. Amen. Niech się tak stanie!

26 czerwca 2020 r.
Czerwcowa Pielgrzymka św. Jana Pawła II 1991 roku przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”. Przebiegała w tak zwanej „nowej wolności” Polaków. A Papież przywiózł nam Dekalog – Dziesięć Bożych przykazań i przesłanie bardzo proste zaczynające się od pierwszego. Bez Boga każde ludzkie koncepcje i programy przynoszą ruinę moralności i zniszczenie człowieka. Wybierajmy: błogosławieństwo... lub przekleństwo.

25 czerwca 2020 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Słowo Boże jest niezwykle aktualne, żywe i skuteczne. przenikające serca i sumienia ludzi. Jezus kończąc Kazanie na Górze powiedział o życiu jako budowaniu na skale lub na piasku. W najbliższym czasie czeka nas odpowiedź i odpowiedzialność: jakiej Polski pragniemy? Budowanej na prawdzie o Bogu, człowieku i świecie, czy na piasku obietnic wyborczych?

22 czerwca 2020 r.
Decyzje Następców Świętego Piotra: Ojca Świętego Jana Pawła II o poszerzeniu tajemnic różańca o tajemnice światła, jak również Ojca Franciszka, który dołączył nowe wezwania do Litanii Loretańskiej dowodzą, że Kościół nie jest muzeum religijnym – tak, jakby może niektórzy chcieli go traktować - ale żywą wspólnotą, gromadzącą się w imię Jezusa i Maryi pod natchnieniem Ducha Świętego. Podobnie jest i tutaj. Na Jasną Górę przychodzimy nie do muzeum, żeby podziwiać zabytki i obrazy, ale żeby spotkać się z Matką wskazującą na Syna, mówiącą nieustannie: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

21 czerwca 2020 r.
Święty Jan Paweł II przebywając na KUL-u wskazał nam zadania: „Uniwersytecie, służ Prawdzie, służ Życiu, służ wolności”. Za tydzień te zadania będą zweryfikowane naszym wyborem. Czy chcemy Polski prawdziwej, wolnej i służącej życiu, na fundamencie Dekalogu i Bożych Przykazań? Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

20 czerwca 2020 r.
Któż z nas tego nie wie, że na ścianie kościoła w Wadowicach Karol Wojtyła mógł się wpatrywać w zegar z napisem: „Czas ucieka wieczność czeka”? To właśnie sto lat temu, dla niego „czas i wieczność” weszły w życie poprzez sakrament Chrztu świętego. Wielbimy Boga za ten czas i prosimy o jego szczególne orędownictwo w odkrywaniu tajemnicy naszego Chrztu. Żebyśmy pamiętali, że zarówno nasi rodzice jak i chrzestni najpierw wyrzekali się złego ducha i jego zwodniczych obietnic, a potem wyznawali wiarę w Boga, który jest Życiem.

13 czerwca 2020 r.
Modlimy się o dar rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale podobny los - pewnego odroczenia daru beatyfikacji - spotyka amerykańskiego Arcybiskupa Fultona Sheena. W jednej z konferencji radiowo-telewizyjnych wypowiedział słowa: „Ktoś, kto swoje życie pragnie przeżyć tylko dla siebie, a świat widzi jako ostateczny cel, skazany jest na cynizm i rozpacz. Dlatego warto ofiarować swoje życie Bogu i ludziom”.

12 czerwca 2020 r.
Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości. Ktoś się zapyta dlaczego? - Bo karmiąc się Eucharystią otrzymujemy życie wieczne w Chrystusie i przez Chrystusa. Dlatego biedni są ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa lub Go odrzucają. Dlatego prosimy, Maryjo, módl się za nami... i za nich!

11 czerwca 2020 r.
Dzisiaj, kiedy na różnych płaszczyznach jesteśmy świadkami zmagań o życie, trzeba nam usłyszeć słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Maryjo, Matko Życia, Niewiasto Eucharystii, módl się za nami!

10 czerwca 2020 r.
Dnia 10 czerwca 1979 roku kończyła się w Krakowie pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II. Wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce”. A wcześniej przestrzegał nas, że „historia może płynąć wbrew prądowi sumień”. Dlatego pytamy się dzisiaj, jaka jest miara serca do naszej ziemi i Kościoła?

25 maja 2020 r.
Gdziekolwiek dzisiaj była sprawowana Eucharystia świat mógł usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”. Dlatego nie dajmy się złapać na tę pułapkę, żeby oddzielać świat od Boga. Jakby Bóg się nami nie interesował. Jakby nie wybaczał naszych grzechów. Naszej ludzkiej codziennej głupoty i kreowania świata poza Bogiem.

24 maja 2020 r.
Wsłuchiwaliśmy się dzisiaj w słowa kolekty mszalnej, która podkreślała, że Wniebowstąpienie Chrystusa jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. Trzeba nam więc w umyśle i w sercu poprzez wiarę łączyć te trzy bardzo ważne rzeczywistości: cielesne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, Wniebowzięcie z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny i nasze ciała zmartwychwstanie.

23 maja 2020 r.
Święty Paweł pouczy nas w Liście do Efezjan, którego fragment jutro usłyszymy, „abyśmy mieli światłe oczy serca i wiedzieli, gdzie jest nadzieja naszego życia i powołania”. Dlatego wszystkim pracownikom Służby Zdrowia – we wszelkich zakresach tej służby – życzymy i prosimy, abyście nigdy nie zwątpili w sens tego, co czynicie.

22 maja 2020 r.
Minęło dokładnie 25 lat, kiedy Jan Paweł II w Skoczowie, wołał o ludzi sumienia w Polsce. Podkreślił wówczas: „Czas próby polskich sumień trwa”. Te słowa są niezwykle aktualne, kiedy przychodzi nam przeżywać kolejny „okres próby Narodu i Kościoła”, a w niej opowiedzenia się za prawdą sumienia... czy za wolnością od prawdy...

21 maja 2020 r.
Dzisiaj mija 40 dni od tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość Wniebowstąpienia jest przeniesiona na niedzielę. Ale ten obraz Chrystusa, który wstępuje do nieba i wznosi swoje ręce błogosławiąc, musi nam towarzyszyć każdego dnia. To jest źródło naszej radości i naszej nadziei na życie.

20 maja 2020 r.
Każda modlitwa wyraża pragnienie ludzkiego serca, a jednocześnie jest uzgodnieniem woli i serca ludzkiego z wolą Boga. Tego wieczoru wspomnijmy dwie postaci, które tutaj w Kościele Częstochowskim mają swoje zakorzenienie. 20 maja 2000 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego ks. Jan Wątroba, dzisiaj Pasterz Kościoła Rzeszowskiego. A trzy lata temu, 20 maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek powołał rektora WSD ks. dr Andrzeja Przybylskiego na biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji. Niech Maryja Oblubienica w Duchu Świętym wyprasza im potrzebne siły dla odważnego świadectwa wiary, aż po krańce świata.

19 maja 2020 r.
W tym czasie bardzo często można usłyszeć, że „wracamy do normalności”. Myślę, że po tych trzech dniach przeżyć związanych z 100 rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II możemy przywołać jego słowa i powiedzieć: „Zwyczajność jest codzienną drogą do świętości. Nie bójcie się być świętymi na co dzień, nie tylko od święta”.

18 maja 2020 r.
Możemy sobie postawić pytania: któż z nas tego nie wie? Kiedy z okna rodzinnego domu Karol Wojtyła patrzył na ścianę parafialnego Kościoła mógł odczytać napis przy zegarze słonecznym: „Czas ucieka wieczność czeka”. A w duchu jego słów drugie pytanie: człowieku, który idziesz przed siebie, czy masz świadomość celu? „Bo nie ma życia na próbę, nie ma miłości na próbę i nie ma śmierci na próbę”.

17 maja 2020 r.
Zazwyczaj znana nam jest okoliczność przyjścia na świat Świętego Jana Pawła II, kiedy śpiewano litanię do Matki Bożej Loretańskiej w pobliskim kościele. Ale warto dzisiaj – w przeddzień jego urodzin – obok jego rodziców oddać hołd żydowskiemu lekarzowi, Samuelowi Taub, który nie tylko zgodził się ratować życie dziecka, ale prowadził to życie, aż do szczęśliwego porodu. Dlatego chciejmy dzisiaj zauważyć nie tylko rodzinę jako środowisko życia i miłości, ale również wszystkich tych, którzy służą życiu. A na grobie tego lekarza, na wadowickim cmentarzu żydowskim w języku polskim i hebrajskim napisano: „Życie swoje poświęcił cierpiącej ludzkości”... Potrzebni nam są tacy obrońcy życia i pomocy dla cierpiącej ludzkości.

16 maja 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek miał przewodniczyć Eucharystii podczas naszej narodowej pielgrzymki do Rzymu, z racji 100 lecia urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy mu za tę Mszę Świętą, którą będzie celebrował w dniu urodzin Papieża, przy ołtarzu Świętego Sebastiana, gdzie złożono ciało Papieża Polaka. Ale dziękujemy dzisiaj również papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI za napisanie listu do Polaków. W końcówce tego listu odczytujemy bardzo znamienne słowa, wprost jakby był pośród nas: Dziękujemy Bogu za to, że w osobie i posłudze Jana Pawła II uwidoczniły się moc i dobroć Boga, a w czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, staje się on dla nas znakiem nadziei i otuchy.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 maja 2020 r.
Obraz z Dziejów Apostolskich, Maryi modlącej się wraz z Apostołami o zesłanie Ducha Świętego jest ciągle aktualnym zadaniem Kościoła. Bo inaczej bez pomocy Ducha Świętego i bez Jego darów będziemy żyli w takiej rzeczywistości, o której pisał Cyprian Kamil Norwid: Kłaniając się okolicznościom, prawdom zaś każemy stać za drzwiami. Otwórzmy drzwi Chrystusowi i niech Duch Święty odmieni oblicze ziemi... tej ziemi.

14 maja 2020 r.
Wczytując się w głębokie dziedzictwo Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy na dzisiaj „przestrogę do Polaków”. „Strzeżmy się burzącej gadaniny na temat Kościoła, która odbiera mu zaufanie. Bo ona jest straszą chorobą dusz i pychą umysłów. Maryjo, prowadź!

13 maja 2020 r.
Jezus Chrystus Ukrzyżowany nie zaproponował nam jakiejś teorii wyjaśniającej cierpienie. Ale je przyjął i swoją śmiercią ukazał jego zbawczy charakter. Tą samą drogą poszedł Święty Jan Paweł II, który przyjął cierpienie i pokazał, że tylko w Chrystusie ma on sens. Poza Chrystusem cierpienie nie miałoby sensu i zwycięstwa. Dlatego - Maryjo, która jesteś Matką Chrystusa i Matką każdego z nas, zawierzamy Ci siebie samych i nasze wspólnoty na każdą drogę.

12 maja 2020 r.
Wyznając wiarę w Kościół Chrystusowy, potwierdzamy w nim tajemnicę sukcesji apostolskiej. Spełniła się ona w dniu, 12 maja 1946 roku, tutaj na Jasnej Górze, kiedy przyjął święcenia biskupie z rąk Kard. Augusta Hlonda Ksiądz dr Stefan Wyszyński. Po po dwóch latach posługi w Kościele Lubelskim przejął ster Kościoła Warszawsko-Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.

Również 12 maja 1985 roku z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa następcy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia Biskup Adam Odzimek w Radomiu. Ten łańcuch wyciągniętych rąk sukcesji jest dziełem Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i żeby „wiara i miłość były mocne”.

11 maja 2020 r.
Ten czas który przeżywamy, zagrożeniem koronawirusa - uświadamia nam tym bardziej, że Kościół to nie jest muzeum do którego się wchodzi, aby podziwiać budowle, pomniki obrazy; Kościół to jest wspólnota osób budująca na Jezusie Chrystusie, który wczoraj dziś, ten sam także na wieki, i który przekazał nam Matkę. Święty Jan Paweł II oddał się Jej całkowicie, cały. Odczytujmy jego słowa zwłaszcza w tych dniach majowo-maryjnych wpatrując się w jego oblicze...

8 maja 2020 r.
Światło słowa Bożego, które dzisiaj odczytujemy w całej Polsce, pouczy nas, że nawet we wspólnotach wiary znajdują się ludzie, którzy głoszą przewrotne nauki. I Święty Paweł mówi wyraźnie: „Nie idźcie za nimi, bo są drapieżnymi wilkami. Nie zależy im na wspólnocie”. Bardzo aktualne słowa, umiejmy odróżniać prawdy i przeżywaną wiarę. A z kolei w Liście do Rzymian ten sam Paweł powie: „Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć”. Prośmy więc świętego Stanisława o jedność w naszym Narodzie, o jedność Kościoła i Ojczyzny.

7 maja 2020 r.
Powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czego uczymy się od Maryi, w tym czasie zagrożenia pandemią? Że bez nadprzyrodzonej wiary i nadprzyrodzonej ufności wobec Boga nie zaznamy wewnętrznego spokoju i społecznej, narodowej równowagi.

6 maja 2020 r.
Na progu tego miesiąca Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nam bardzo ważne zadanie: „Kontemplujcie Oblicze Chrystusa z Sercem Maryi, a wtedy ta duchowa więź będzie dla was siłą dla przezwyciężenia wszelkiej próby”.

5 maja 2020 r.
W dniu 3 maja 2020 r. w Akcie Zawierzenia usłyszeliśmy słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, które są zadaniem: „żeby nasze wpatrywanie się w Oblicze Maryi, w Jej zranione Oblicze, skutkowało obroną sumień Polaków”. Myślę, że nie ma dzisiaj większego zadania niż sprawa jedności pomiędzy nami, ale ta jedność zawsze zaczyna się od Boga i przechodzi do nas.

4 maja 2020 r.
W Liście Apostolskim o różańcu Święty Jan Paweł II zapisał słowa, że „różaniec pulsuje życiem ludzkim”. Trzeba również dodać, że Litania loretańska, którą śpiewamy od wieków, poprzez nasze wspólnoty rodzinne, parafialne, kościelne zawiera w sobie modlitwę każdego z nas. Spróbujmy dzisiaj odnaleźć tam siebie, chociażby w tych dwóch nowych sformułowaniach: „Matko Miłosierdzia”; „Królowo rodzin”.

3 maja 2020 r.
Maryjo, która jesteś Przedziwną Pomocą i Obroną, bądź z nami w każdy czas!

1 maja 2020 r.
Mija 9 lat od daru beatyfikacji Świętego Jana Pawła II. Jedna z jego encyklik nosi bardzo znamienny tytuł „Blask Prawdy”. Bo właśnie tylko w blasku prawdy i jej świetle zdobywamy odwagę wiary. A jednocześnie jesteśmy świadomi, że imperium zła, będzie dalej panoszyło się kłamstwem i strachem. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

30 kwietnia 2020 r.
Z bogactwa myśli Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj wybierzmy kolejne pouczenie: „Próbowano nas wychować, że polityka nie ma żadnych powiązań z moralnością chrześcijańską. Nic bardziej mylnego, bo zarówno jedno jak i drugie pociąga za sobą odpowiedzialność przed Bogiem i przed własnym narodem”. Minęło blisko 40 lat od jego śmierci, a my zmagamy się z kolejnym „wirażem pojęć”, że każdy ma swoja prawdę. Każdy ma swoje sumienie... nie odnosząc ich do Boga?
Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

29 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj przypada 75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Trzeba to przypomnieć, że w latach 1939-1945 było tam więzionych 1778 polskich kapłanów w tym 868 zginęło śmiercią męczeńską po różnych torturach. Ci Męczennicy wracają, pamięć o nich jest naszym obowiązkiem. Prośmy ich o wstawiennictwo u Boga w naszych potrzebach osobistych, rodzinnych, kościelnych i narodowych.

21 kwietnia 2020 r.
Kiedy dnia 18 czerwca 1972 roku Obraz Matki Bożej powrócił po sześcioletniej izolacji - „zaaresztowania” przed dzisiejszą katedrę w Radomiu, Sługa Boży kard. Wyszyński odpowiedział nam na pytanie: dlaczego Kościół w Polsce jest tak Maryjny? „Bo Kościół ma Matkę, dlatego Naród musi mieć Matkę”. Może ta sześcioletnia izolacja, która wołała o przebijanie się przez puste ramy do spotkania z Matką może mam pomóc również i dzisiaj, kiedy przebijamy się przez opustoszałe przestrzenie świątyń do głębi wiary i zawierzenia Bogu przez Maryję.

20 kwietnia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w ciężkich czasach. A za św. Augustynem możemy potwierdzić, że czasy są takie, jacy my jesteśmy. A Polsce i światu potrzeba, jak nigdy dotąd jedności poprzez prawdę. Bo na kłamstwie nigdy nie będzie prawdziwej solidarności ani z Bogiem, ani pomiędzy ludźmi.

19 kwietnia 2020 r.
Za autorem Listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Za św. Faustyną nauczyliśmy się powtarzać Jego orędzie: „Jezu, ufam Tobie!” Przyznajemy pierwszeństwo Chrystusowi, ale spróbujmy dzisiaj, jako swoiste zadanie domowe, odczytać uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. A wtedy zrozumiemy lepiej o co wołał Święty Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach, mając na myśli nową „wyobraźnię miłosierdzia”.

18 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj lepiej już rozumiemy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia jest drugim imieniem Boga Miłości. Boga, który pochyla się nad człowiekiem, nad jego ranami grzechu i śmierci. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński podkreślił, że każda rana i Oblicze Zbawiciela wołają o miłosierdzie.

17 kwietnia 2020 r.
W tych dniach Oktawy Wielkiej Nocy, kiedy wsłuchujemy się w kolejne spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i innymi osobami, to stawiamy siebie wobec tajemnicy Kościoła, jako wspólnoty wiary. W niej Jezus jest zawsze pierwszy i w Duchu Świętym powołał nas, abyśmy byli żywymi członkami Jego Ciała. A we wspólnocie Kościoła szczególną rolę ma Matka Chrystusa i Matka nasza. Dlatego przyzywamy Ją w duchu prośby Apostołów: Maryjo, uproś nam głęboką wiarę w tajemnicę Kościoła, która jest jedną z najtrudniejszych.

16 kwietnia 2020 r.
Kiedy 16 października 1978 r., dokonano wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Świętego Piotra, usłyszeliśmy słowa zawierzenia, że „Uczyniłem to w duchu posłuszeństwa wiary i zaufania do Bogarodzicy”. Ten sam kierunek kontynuują jego następcy: Benedykt XVI, Ojciec Święty Franciszek. Ale wspomnijmy dzisiaj, jakżeż aktualną wypowiedź z audiencji generalnej papieża Benedykta XVI, z 14 grudnia 2005 r. Że „również ciemność, w której trudno chodzić i widzieć jest ogarnięta spojrzeniem Pana istnienia i czasu... Jest to zatem bliskość nie oznaczająca sądu, który wywołuje przerażenie, lecz będąca wsparciem i wyzwoleniem”. Maryjo, prowadź!

31 marca 2020 r.
W tym czasie, który przeżywamy odkryjmy na nowo cnotę cierpliwości. Cierpliwość Boga wobec człowieka wyraża się miłością miłosierną. Zaś patron jutrzejszego dnia, św. Hugo z Grenoble powie, że cierpliwość wobec innych jest praktykowaniem miłości, cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją, która pokonuje różne trudności, a cierpliwość wobec Boga oznacza wiarę, która zwycięża świat.

30 marca 2020 r.
W duchu poezji ks. prof. Jerzego Szymika chciałbym zaznaczyć: Bóg Ojciec pisał Palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach. Syn Boży pisał palcem po ziemi, wyznaczając granicę życia, moralności i śmierci. Czy pandemia, której doświadczamy nie przypomina o tych samych granicach i odpowiedzialności przed Bogiem? Matko „nowego stworzenia”, módl się za nami!

29 marca 2020 r.
W Ewangeliach spotykamy dwa miejsca, kiedy Jezus zapłakał. Pierwsze, nad miastem, nad Jerozolimą, że nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, nawiedzenia Boga. A drugie przy grobie Łazarza. W tradycji wiary Kościoła spotykamy również wizerunki i figury Matki Bożej Płaczącej. Wspomnijmy tylko La Salette, czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej płaczącej w Katedrze Lubelskiej. Czyli każda łza, każde ludzkie cierpienie nie jest obojętne Sercu Bożemu i Sercu Matki.

28 marca 2020 r.
Kto na wzór Maryi zawierza siebie w posłuszeństwie Bogu, to wtedy ma odwagę stanąć wobec najtrudniejszych chwil swojego życia i wszelkich doświadczeń. Tak, jak Ona poprzez Drogę Krzyżową Syna i Golgotę. Maryjo, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami!

27 marca 2020 r.
Z pewnością na długi czas pozostaną w nas obrazy zarówno pustej Bazyliki Świętego Piotra, całego placu przed Bazyliką tak, jak i naszej kaplicy, i naszych świątyń i kaplic. A jak powiedział Ojciec Święty Franciszek ten czas nie musi być i nie może być stracony. Bo istnieje język wielu prostych i bardzo ważnych słów, i gestów, które trzeba ocalić. I ten Wielki Post daje nam taką okazję w naszych wspólnotach. Wszystkim z serca błogosławimy.

25 marca 2020 r.
Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

24 marca 2020 r.
Znane nam jest powiedzenie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość”. Dzisiaj chcemy dopełnić. Ten czas to odpowiedzialność, która uznaje wartość nie tylko siebie samego w takim, czy innym zachowaniu i obronie przed „koronawirusem”. Ale to jest uznanie drugiego człowieka jako wartość przed Bogiem.

23 marca 2020 r.
Dwadzieścia lat temu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Nazaretu. Tam, gdzie zaczął się Nowy Testament i wskazał na tajemnicę Nowego Przymierza, które spełniło się na Golgocie, w tym samym Ciele i Krwi. Dziękował Bogu za Eucharystię - Ciało i Krew codziennie ofiarowaną na ołtarzach świata. Panie, przymnóż nam wiary! Maryjo, prowadź!

28 lutego 2020 r.
W obliczu zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II warto zatrzymać się nad słowami, które zapisał w Liście do młodych: „Bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia nadziei, która jest w was. Zarazem bądźcie świadomi, że są nauczyciele fałszywi, którzy głoszą wam antyewangelię i antykościół, i chcą, żebyście byli podobni do nich – wątpiący i cyniczni”.
Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

27 lutego 2020 r.
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński powiedział w jednym ze swoich wystąpień, że „Kościół jest żywym Ciałem Chrystusa. Składa się ze świętych i grzeszników; z ludzi zimnych, letnich i gorących; z pszenicy i chwastu. Dlatego Chrystus dał nam z wysokości krzyża Matkę”. Pouczeni tymi słowami, odrzućmy więc systemy i ludzi, którzy proponują nam seksualizację dzieci od najmłodszych lat. I wprowadzają programy, które są przeciwne zamysłom Boga i przeciwko człowiekowi.

26 lutego 2020 r.
W ten popielcowy dzień Święty Paweł Apostoł wołał do nas z Pierwszego Listu do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem”. Wdzięczni dzisiaj Ojcu Świętemu i Penitencjarni Apostolskiej za dar odpustu na zawsze dla Jasnej Góry. Odkrywajmy wciąż na nowo i potwierdzajmy sobą, że to miejsce jest Konfesjonałem Narodu i Ołtarzem Ojczyzny. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

25 lutego 2020 r.
„Człowieczy los nie jest bajką ani snem”. Tak przed laty pięknie śpiewała Anna German. Wierzymy, że człowieczy los toczy się w Jezusie Chrystusie. Dlatego za Świętym Pawłem musimy postawić pytanie: „Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Jakiekolwiek utrapienie i ucisk, prześladowanie, miecz, czy nagość. We wszystkim tym, odnosimy zwycięstwo w Chrystusie.

24 lutego 2020 r.
Święty Jakub w swoim Liście dopisze bardzo aktualne słowa: „Nie kłamcie przeciwko prawdzie”. Wydaje mi się, że te słowa odnoszą się nie tylko do polityków, ale do naszej codzienności. Dlatego prośmy o życie dla wszystkich narodów. Dla tych, które zostały już dotknięte chorobą koronawirusa i te, które są zagrożone. Czyli: właściwie wszyscy jesteśmy na tej samej mapie ludzkości, oddającej się w ręce Boga.
Matko Życia módl się za nami!

23 lutego 2020 r.
Zanim udzielę błogosławieństwa relikwiami Krwi Świętego Jana Pawła II, chciałbym wobec zagrożeń cywilizacyjnych, które przechodzą przez świat i Europę, jak również zagrożeń chorobowych przywołać bardzo ważne słowa, które Święty Jan Paweł II wypowiedział w czerwcu 1997 roku, na ziemi polskiej: „Proszę was uwierzcie, że Bóg jest. Uwierzcie na dobre i na złe, że jest i jest Miłością, która posyła Syna, aby każdy kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

22 lutego 2020 r.
Jeszcze w czasie pracy uniwersyteckiej Kardynał Karol Wojtyła napisał książkę o bardzo znamiennym tytule: „Miłość i odpowiedzialność”. To jest klucz dla zrozumienia wszystkich jego encyklik, przemówień, pielgrzymek. Postawmy sobie pytanie w kontekście stulecia jego urodzin: „Czy odrobiliśmy tę lekcję, miłości wobec drugiego człowieka, wobec Ojczyzny Polski i wobec Kościoła.

21 lutego 2020 r.
Wobec zbliżającej się beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego postawmy sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego on będąc pasterzem Kościoła, stał się również mężem stanu? Bo myślał o nas, o przyszłych pokoleniach, które przyjdą po nim, a nie o swojej sławie i popularności. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wraz z Księdzem Biskupem Ignacym możemy błogosławić również z biskupem Corrado Melis z Sardynii we Włoszech. Biskupa Corrado zaprosiliśmy również na święto Bożego Ciała, żeby razem z nami przeżył procesję z Bazyliki Archikatedralnej tutaj na Jasną Górę. Abyśmy dali wyraz jedności Kościoła poprzez posługę nas jako pasterzy.

20 lutego 2020 r.
Zwróćmy uwagę na niezwykłą aktualność słów Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Jeśli słowa, które wypowiadamy podsycają nienawiść, nie są prawdą. Jeśli nauka nie służy człowiekowi, nie jest prawdziwą nauką”.

19 lutego 2020 r.
Nietrudno zauważyć, że w naszym pokoleniu bardzo daleko odeszliśmy od tęsknoty, o której pisał Cyprian Kamil Norwid:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów nieba.
Tęskno mi Panie!”

Gdzie człowiek do człowieka wypowiada pozdrowienie:
Niech będzie Bóg uwielbiony,
niech będzie Bóg pochwalony.

Dlatego nam tak bardzo trudno w dzisiejszych debatach, pseudodialogach znaleźć ewangeliczne „tak – tak”; „nie - nie” bez światłocienia i bez kompromisów... i bez kłamstwa. Matko, Królowo Polski, módl się za nami!

18 lutego 2020 r.
Na progu Trzeciego Tysiąclecia Święty Jan Paweł II pouczył nas, że każdy jubileusz jest nasycony zbawczą obecnością Boga i Jego działaniem. Kiedy teraz odliczamy już niecałe sto dni do jubileuszu 100-lecia jego narodzin, uwierzmy w przygotowaną nam łaskę Boga. W ów „chleb razowy” codziennej łaski, którą otrzymujemy. Dlatego nie może nas zabraknąć zarówno tam, w Rzymie na 17 maja br., przy boku Ojca Świętego Franciszka i przy sarkofagu Świętego Jana Pawła II, jak również tutaj w Ojczyźnie, żebyśmy karmili się modlitwą i „chlebem” jego nauczania.

17 lutego 2020 r.
Pod koniec lat siedemdziesiątych Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński zwracał nam uwagę, że Polska Chrystusowa przetrwała, bo nie było dłuższych przerw pomiędzy rzeczywistością rodziny, Narodu i Kościoła. Zapytajmy się o dzisiaj, kiedy te podstawowe rzeczywistości są rozmywane w samych pojęciach, a cóż dopiero powiedzieć w tożsamości. Dlatego prosimy Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła i Królową Polski, módl się za nami!

16 lutego 2020 r.
W encyklice maryjnej Redemptoris Mater Święty Jan Paweł II uczył nas, że tajemnica łaski jest zapośredniczona przez Maryję. W tym samym duchu wypowiada się poeta, który mówi:
Maryjo, jesteś jak serce,
które nigdy nie ma urlopu.
I nawet nad ranem
patrzysz na nas,
szeroko otwartymi oczyma.

15 lutego 2020 r.
W poemacie „Ewangelia” Karol Wojtyła napisał słowa:
Prawda nie sączy oliwy do ran, by nadto nie piekły,
nie wsadza na osła, którego się potem ulicami wodzi –
prawda musi boleć i kryć się.
(...)
Prawda dźwiga człowieka. Kiedy człowiek nie dźwignie siebie,
coraz mniej w tych ulicach prawdy? Czy coraz więcej?
A zatem:
Czy więcej jest na naszych ulicach prawdy czy coraz mniej. Dajmy swoją odpowiedź w kontekście rozpoczętej kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12 lutego 2020 r.
Otrzymaliśmy dzisiaj dar w postaci piątej już Adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka na temat Amazonii. Dziękujemy za decyzje Papieża, które są w niej zawarte. One rozpraszają i zwyciężają wszystkie sensacje medialne, między innymi na temat: święcenia żonatych mężczyzn, czy celibatu. Dlatego prosimy Maryję o pierwszeństwo „ekologii ducha”, a wtedy wszelkie inne ekologie i ekologizmy zostaną na właściwym sobie miejscu.

11 lutego 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień modlitwy w intencji Ludzi Chorych i Służby Zdrowia napisał bardzo znamienne słowa: „Chrystus zna nasze poranione człowieczeństwo. Dlatego ofiaruje Miłość Miłosierną, czyli samego Siebie, Moc odnawiającą”.

10 lutego 2020 r.
W liturgiczne wspomnienie Świętej Scholastyki, siostry Świętego Benedykta współpatrona Europy, postawmy sobie pytanie o prawdziwość i istotę naszej modlitwy. Zapytano kiedyś prostego człowieka wpatrujące się w krzyż, jak ty się modlisz i o co ty się modlisz? Odpowiedź brzmiała: On patrzy na mnie, a ja patrzę się na Niego.

9 lutego 2020 r.
Z Ewangelii Świętego Mateusza usłyszeliśmy bardzo zobowiązujące słowa Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. Dlatego, że On jest Solą ocalającą świat i człowieka. On jest Światłem, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Kto trwa w Nim jest solą i jest światłem.

8 lutego 2020 r.
Przyznajmy, że zdumiewa nas modlitwa młodego władcy króla Salomona o zdolność rozróżniania dobra od zła i prawdy od kłamstwa. Prawda jest jak czyste powietrze, którym się oddycha. Warto to rozważyć w kontekście zbliżających się kolejnych wyborów w naszej Ojczyźnie. Bo jeśli zgodzimy się na hejtowanie i kłamstwo, to dopiero wówczas nie będzie zdrowego klimatu i nie obronimy ani siebie samych, ani naszej Ojczyzny. Dlatego prosimy: Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Stolico Mądrości, módl się za nami!

7 lutego 2020 r.
Dzisiejsza Ewangelia przyniosła nam obraz męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, że jednym z bólów Serca Maryi była wiadomość o ścięciu Jej krewnego Jana, za obronę prawdy Bożej i wskazanie na Chrystusa jako Baranka. Dlatego też nie dziwimy się, że kard. Stefan Wyszyński idąc do Warszawy wpisał ścięcie Jana Chrzciciela, patrona Katedry Warszawskiej w swój herb biskupi. Kardynał był i jest dla nas świadkiem obrony wiary i ojcem Ojczyzny...

6 lutego 2020 r.
Według niektórych sondaży, na progu 2020 roku – jak zauważa o. prof. Dariusz Kowalczyk z Rzymu – niektórzy nie przyznają się do Kościoła. A zaufaniem do Kościoła obdarza tylko 40% badanych. Ojciec proponuje, żeby dopełnić inną jeszcze ankietę. Ilu ludzi wierzy Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce, bo to dopiero będzie prawdziwy wynik, czy przyznają się do Niego i Matki, czy ten brak ufności nie zasłaniają grzechy na drodze do Nich? Maryjo, Matko Kościoła i Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

5 lutego 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa zdumienia o Jezusie: „Skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce? Czyż nie znamy jego Matki, Maryi i Józefa, i Jego krewnych”. Dzisiaj i nam zagraża ta pokusa zwyczajności, żeby chociażby w 100-leciu urodzin Jana Pawła II zatrzymać się na kajakach, na nartach, na kremówkach, a nie pójść w głąb tego, co mówił i kim był dla nas, i kim jest dla nas?

4 lutego 2020 r.
Przypomnijmy, że Święty Jan Paweł II do Radomia przyleciał z ziemi świętokrzyskiej, z lotniska w Masłowie na lotnisko wojskowe w Radomiu. W Kielcach błagał nas o walkę o życie, a w Radomiu powiedział: „trzeba ufać w mądrość Narodu, który buduje na Ewangelii, na fundamencie krzyża Chrystusowego i na zaufaniu do Bogarodzicy”. Jako metropolita częstochowski mam prawo powiedzieć z bólem, że po pielgrzymce parlamentarzystów - którym odmawia się prawa pokłonu przed Obliczem Matki - przybywają do Częstochowy ludzie, którzy w walce o prezydenturę, proponują wolność od wszystkiego, poczynając od Boga, a pomijając Jasną Górę...

3 lutego 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że Kościół nie może spać spokojnie, gdy w jego wnętrzu dzieją się wszelkiego rodzaju zła. A stawiam dzisiaj bardzo mocne pytanie: Czy Kościół ma spać spokojnie, gdy na ziemi polskiej dokonywane są kolejne profanacje kapliczek Matki Bożej, czy Krzyża Tysiąclecia w pobliżu Bielska Białej? Zagubiła się nam solidarność Kościoła i Narodu, a każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem, za to, kim jest dla drugich i dla Narodu w Kościele?

2 lutego 2020 r.
Dwa ewangeliczne pojęcia oddają wielostronność i szerokość charyzmatów życia zakonnego: sól i światło. Jezus powiedział do nas wszystkich: „Wy jesteście solą świata i światłem świata”. Nie powiedział powinniście być, tak jak nam przypominają miarę naszego wzrostu świętości ludzie tego świata. Ale czy można sobie wyobrazić świat bez soli i bez światła? Czy przetrwa..., czy będzie żył? Chryste, Światłości świata, prowadź nas w mocy Ducha prawdy i miłości. Matko Chrystusa, módl się za nami!

1 lutego 2020 r.
W czasie rekolekcji wielkopostnych na Watykanie, w 1976 roku, kard. Karol Wojtyła wypowiedział słowa, które nie tracą na aktualności: „Nasza epoka, to czas wielkiej próby i wielkiej nadziei. I pierwszy znak nam dany to jest Chrystus, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą i znak budowania”. I drugi znak to „Niewiasta obleczona w słońce”. Idźmy tą drogą. 1 lutego 2020 r.

31 stycznia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w czasach kryzysu prawdy, chaosu, pomieszania pojęć, nadinterpretacji prawa. Dlatego warto przypomnieć słowa rabina Hanocha, który powiedział, że „prawdziwa niewola w Egipcie była wówczas, kiedy Izrael przyzwyczaił się do tego stanu...” Obyśmy się nigdy nie przyzwyczaili do tych stanów i zagrożeń.

30 stycznia 2020 r.
W związku z rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz powracało bardzo mocne pytanie: Gdzie był Bóg i gdzie jest Bóg? Szkoda, że od przeszło 40 lat nie uczymy się jednej z odpowiedzi, którą w Auschwitz dał św. Jan Paweł II, że w zwycięstwie Maksymiliana nad śmiercią uobecniło się zwycięstwo Chrystusa. Bo Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata. Bo Chrystus nie umarł, ale oddał życie za nas.
Maryjo, Stolico Mądrości, naucz nas prawdziwej mądrości i odpowiedzialności za życie!

16 stycznia 2020 r.
Wielu współczesnych „pseudoproroków” zdaje się rozprawiać o kolejnym kryzysie Kościoła i jego upadku. Odchodząc od prawdy i zdradzając prawdę, oddzielają ją od rozumu i wiary. Warto przywołać słowa Świętego Jana Pawła II, które niech staną się naszym zadaniem: „Nie lękajcie się Boga! Nie lękajcie się świata! Nie lękajcie się innych ludzi! Nie lękajcie się siebie samych!”

15 stycznia 2020 r.
Od czasu Soboru Watykańskiego II można było usłyszeć głosy, żeby Kościół przystosował się do współczesnego świata. Podobnie jest i dziś, kiedy interpretuje się intencje Benedykta XVI, Papieża Seniora, czy kardynała Roberta Sarah. Nie ma bowiem rozdźwięku pomiędzy wiarą, a moralnością. Jest Jeden Bóg, Jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, i jeden Chrystusowy Kościół.

13 stycznia 2020 r.
Wobec wyzwań idących ze świata, ale również i na terenie naszej Ojczyzny, warto przywołać słowa Świętego Augustyna: „Nie traćcie nadziei kobiety, bo Syn Boży zechciał narodzić się mężczyzną. Nie traćcie nadziei mężczyźni, bo Chrystus zrodził się z Kobiety Matki”. Godność i równość obu płci jest drogą do zbawienia.

12 stycznia 2020 r.
Być ochrzczonym oznacza być ogarniętym miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale ostrzega nas jeden z ojców Kościoła, że nie można prawdziwie uczcić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jeśli nie uznaje się Kościoła jako Matki.

11 stycznia 2020 r.
W ten wieczór weszliśmy już w tajemnicę Chrztu Pańskiego. Wówczas nad Jordanem objawiła się Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch Święty. W sakramencie Chrztu zostaliśmy „zanurzeni” w życie wewnętrzne samego Boga i zapisani własnym imieniem. Kardynał Józef Ratzinger odważył się nazwać Chrzest „tęczą Bożą nad człowiekiem”. Znak ten świadczy, że Pan Bóg nie pozwala, żeby człowiek zaginął, ale kto wierzy w Chrystusa jako Mesjasza, ten już dzisiaj uczestniczy w życiu wiecznym.

10 stycznia 2020 r.
Chcąc być sobą, musimy być maryjni. Tak uczył nas Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Idąc tą drogą nigdy nie pobłądzimy, skoro Duch Święty prowadzący Kościół potwierdza tę drogę darem świętości: Bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, Bł. Edmunda Bojanowskiego, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziękujmy Bogu za te światła na drogach maryjnych zawierzeń.

8 stycznia 2020 r.
Dnia 8 stycznia 1894 roku, urodził się Święty Maksymilian Maria Kolbe. Święty Jan Paweł II w czasie Mszy kanonizacyjnej określił go „Patronem trudnego stulecia”. Tu, wobec Oblicza Matki, w zbliżającą się setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II ośmielam się nazwać Papieża „Patronem odzyskiwanego człowieczeństwa”. Maryjo, prowadź nas!

7 stycznia 2020 r.
Świat się nie zmienia. „Chrystus przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli”. A Święty Jan Apostoł pouczył nas dzisiaj w swoim Pierwszym Liście: „Badajcie duchy, skąd pochodzą? Od Boga, czy od Antychrysta. Kto bowiem nie uznaje w Jezusie Syna Bożego, ten jest Antychrystem”. Podobnie dzieje się z Kościołem, kto mówi, że wierzy w Boga, a nie uznaje Kościoła, który założył Chrystus i jest On w nim działający, rozmija się z prawdą...

6 stycznia 2020 r.
Celem wędrówki Trzech Mędrców ze Wschodu było odnalezienie i rozpoznanie w Jezusie Mesjasza. Celem naszych marszów „Orszaków Trzech Króli” jest również doświadczenie wspólnoty wiary i Kościoła poprzez wyznawanie publiczne i przyznanie się do Chrystusa. Ale współczesne neopogaństwo proponuje nam odejście od oryginalności, mówiąc, że chrześcijaństwo jest zbyt pyszne rozumem i sercem i proponują nam prywatną subiektywną religijność... Prośmy więc, Maryję Pierwszego Świadka miłości objawionej w Chrystusie, a potwierdzonej w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania o przylgnięcie do Chrystusa „teraz i zawsze”.

5 stycznia 2020 r.
W tych dniach Święty Paweł Apostoł w Liście do Kolosan postawił nam zadanie, że skoro Bóg obdarzył nas zdolnością rozumu, to mamy rozpoznawać prawdziwego Boga i odróżniać różne drogi, które do Niego nie prowadzą. Nigdy nie dość przypominać, że rozum i wiara są jak dwa skrzydła, które unoszą nas ku Bogu, i dają zrozumienie siebie. Ale niektórzy najpierw odłączają wiarę od swojego rozumu i życia, a później proponują życie bez rozumu! Matko Życia, módl się za nami!

4 stycznia 2020 r.
Zbliża się Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli. Są oni dla nas wzorem ufnego i wytrwałego poszukiwania dróg spotkań z Chrystusem. Dlatego warto przywołać słowa zmarłego profesora KUL Ks. Tadeusza Stycznia – bardzo bliskiego współpracownika Kard. Karola Wojtyły – który zapisał, że „Zabrać człowiekowi prawo do rozpoznawania i wyznawania prawdy, oznacza zabrać mu samego siebie”. Nie zgadzajmy się nigdy na niewolnictwo, czyli na bycie ludźmi pozbawionymi prawdy o Bogu, o człowieku i świecie.

3 stycznia 2020 r.
Było wolą Ojca Niebieskiego objawioną zarówno Maryi jak i Józefowi, że Dziecię, które poczęło się z Ducha Świętego będzie nazwane Imieniem Jezus, to znaczy „Bóg zbawia”, „Bóg jest Zbawieniem”. I odtąd w historii ludzkości człowiek nie znajdzie innego imienia, w którym mógłby być zbawiony. I nie znajdzie „innego Miejsca”, przez które przeszedłby do życia wiecznego.

CZYTAJ DALEJ

Prokuratura zażądała kary dożywocia dla zabójcy gen. Marka Papały

2020-09-29 13:36

[ TEMATY ]

sąd

PAP

Prokuratura zażądała przed warszawskim sądem okręgowym kary dożywotniego pozbawienia wolności dla Igora M., ps. Patyk, oskarżonego m.in. o zabójstwo b. szefa policji Marka Papały. Proces w tej sprawie skończył się we wtorek po blisko pięciu latach.

Według łódzkiej prokuratury M. (dawniej - Ł., jest on świadkiem koronnym od lat współpracującym z organami ścigania; był wcześniej karany) zastrzelił Papałę w trakcie próby kradzieży jego daewoo espero o wartości "co najmniej 31 tys. zł". Wraz z M. oskarżono sześć osób, którym zarzucono kradzieże w końcu lat 90. kilkudziesięciu samochodów osobowych. Trzem z nich zarzucono także usiłowanie dokonania rozboju wobec Papały.

Akt oskarżenia do stołecznego Sądu Okręgowego trafił w maju 2015 r. Ustalenia prokuratury oparte były na zeznaniach świadka koronnego Roberta P. - b. członka tej grupy przestępczej. Proces pierwotnie ruszył w październiku 2015 r.; w kwietniu 2016 r. - wobec choroby ławnika - musiał się zacząć od nowa.

We wtorek - po blisko pięciu latach - sędzia zamknął przewód sądowy. Mowy końcowe trwające ponad trzy godziny wygłosiła strona prokuratorska. Przed sądem wypowiedzieć się jeszcze muszą obrońcy oraz sami oskarżeni.

W swojej mowie prok. Jarosław Szubert przekonywał, że Igor M. działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia człowieka, nie mając jednak świadomości, że chodzi o funkcjonariusza policji, a tym bardziej b. szefa KGP. Zdaniem prokuratury nieścisłości w zeznaniach obciążającego go Roberta P. wynikają z upływu czasu i nie podważają jego wiarygodności. Według prokuratorów nie ma również żadnego dowodu, by P. rzucał oskarżenia z zemsty.

Za kilka zarzucanych mu czynów, wśród których jest zabicie Papały, prokuratura zażądała wobec Igora M. kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 27 tys. zł. Wobec pozostałych trzech oskarżonych zażądano kar po 15 lat więzienia, natomiast wobec trzech kolejnych - kar 7, 5 oraz 3 lat pozbawienia wolności. (PAP)

CZYTAJ DALEJ

Abp Skworc do księży dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich: Niedziela „to perła w koronie”, której trzeba strzec

2020-09-29 21:16

[ TEMATY ]

Niedziela

arcybiskup

Niedziela

KEP

„To perła w koronie”, której trzeba strzec - tak mówił o świętowaniu niedzieli do księży dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich abp Wiktor Skworc. Ich spotkanie rozpoczęło się we wtorek późnym popołudniem w Katowicach. To gremium opracowuje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Spotkanie potrwa do czwartku (1 października).

Abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, na rozpoczęcie spotkania przypomniał, że tematem trzeciego roku programu duszpasterskiego w Polsce - Eucharystia daje życie - są słowa: "Posłani w pokoju Chrystusa." To program na lata 2021/22, który koncentruje się na Eucharystii jako tajemnicy świętowania i apostolatu.

- O świętowaniu niedzieli nigdy dość. Serdecznie więc proszę i zachęcam, aby sprawa niedzieli jako dnia Pańskiego i jego świętowania mocno wybrzmiała w naszym programie i w zwyczajnym nauczaniu pasterzy Kościoła w Polsce - mówił arcybiskup do zgromadzonych księży. Dodał, że przyszłość naszej Ojczyzny powinna być budowana na wartościach. - Wartością pierwszą pośród wartości jest na pewno rodzina, chroniona Konstytucją i niedziela. „To perła w koronie”, której trzeba strzec - wskazywał.

Dajcie ludziom w niedzielę odpocząć! - apelował hierarcha. Przypomniał, że o prawo do niedzielnego odpoczynku zmagali się strajkujący robotnicy Wybrzeża i Górnego Śląska. Sprawa ta powraca akurat w 40-tą rocznicę podpisania społecznych porozumień. - Promujmy niedzielę jako święty dzień chrześcijaństwa i kultury europejskiej tak jak inne europejskie kraje - nawoływał. Zaznaczył też, że powinnością duszpasterzy jest budowanie i umacnianie wartości niedzieli jako dnia dla Boga i człowieka.

- Nie możemy się zgodzić na dyktaturę różnych organizacji, korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które nie biorą pod uwagę kosztów społecznych - mówił dodając, że wolna niedziela to element naszej kulturowej tożsamości. - Jako duszpasterze apelujemy, aby się liczono z nakazem świętowania niedzieli, zapisanym w III Bożym przykazaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. To z nim łączymy obronę dnia Pańskiego – dnia zmartwychwstania Chrystusa – dnia dla chrześcijan świętego - wskazywał arcybiskup.

Przypomniał, że Konferencja Episkopatu Polski wielokrotnie wypowiadała się na temat niedzieli, m.in. udzielając poparcia inicjatywie NSZZ "Solidarność" dążącego do ograniczenia handlu w niedzielę.

- Niedziela – jako święto Boga i człowieka, jest integralnie związana ze świętowaniem - podkreślał arcybiskup. Zaznaczał, że "w sytuacji odradzającego się powoli życia społecznego trzeba środkami oddziaływania duszpasterskiego odbudowywać parafialne wspólnoty, gromadząc je wokół ołtarza, pamiętając, że to nie my gromadzimy, a Chrystus."

Oceniał, że zawieszenie życia parafialnego i duszpasterstwa dokonało się nagle, z kolei odbudowanie życia religijnego w parafii będzie wymagało czasu. - Wierni muszą dojść do wewnętrznego przekonania, że zagrożenie minęło, a postepidemiczna codzienność wymaga aktywności, zaangażowania i działania przez włączenie się w odtworzenie międzyosobowych relacji na każdym szczeblu - apelował. - Oby każde spotkanie na Eucharystii prowadziło do odbudowania świadomej i odpowiedzialnej wspólnoty - dodawał metropolita katowicki.

W przemówieniu cytował też słowa kard. Roberta Sarah’a: Z radością powróćmy do Eucharystii! - Aby świętować i odpoczywać - dodał na koniec.

Spotkanie Księży Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich rozpoczęło się we wtorek późnym popołudniem w Katowicach. To gremium opracowuje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Temat trzeciego roku realizacji programu duszpasterskiego to "Posłani w pokoju Chrystusa." Motto biblijne brzmi „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Spotkanie potrwa do czwartku (1 października). Księża dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich tradycyjnie spotykają się dwa razy w roku, w poszczególnych diecezjach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję