Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

W hołdzie obrońcom Lwowa

Jednym z punktów programu tegorocznych Dni Lubaczowa był trzeci Bieg Orląt ku Pamięci Obrońców Lwowa.

2024-06-25 14:15

Niedziela zamojsko-lubaczowska 26/2024, str. I

[ TEMATY ]

Lubaczów

Adam Łazar

Młodzi ludzie oddali hołd Obrońcom Lwowa

Młodzi ludzie oddali hołd Obrońcom Lwowa

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Uczestnicy biegu pokonali wspólnie trasę o symbolicznej długości 1421 metrów, tylu bowiem walczyło w obronie Lwowa dzieci i młodzieży do lat 18.

Na starcie zgromadzili się dziewięciolatkowie – uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Lubaczowa (Szkoła Podstawowa nr 1 i 2), Gminy Lubaczów (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie, Lisich Jamach, Baszni Dolnej, SP w Krowicy Samej oraz Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu), gminy Wielkie Oczy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach, Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu) i miasta i gminy Oleszyce (SP w Futorach), aby wspólnie pokonać trasę 1421 metrów i dobiec do mety znajdującej się przy pomniku postawionym na zbiorowej mogile zamordowanych mieszkańców Lubaczowa w lesie „Niwki”. Młodych biegaczy poprowadził Waldemar Łuczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Przy pomniku na komendę druha Zdzisława Jezuita wspólnie został odśpiewany hymn, a następnie delegacje szkół złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Podczas tego wydarzenia podsumowany został konkurs „Kresowe wspomnienia”, którego organizatorami były Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie (fundator nagród finansowych). I miejsce zdobyła Magdalena Lis, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Młodowie za pracę „Na naszym podwórzu otoczonym dwoma drogami”. II miejsce otrzymała Julia Korzeń uczennica I kl. Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie za pracę „Kresowe wspomnienia z rodzinnych opowiadań Pani Michaliny Świdniak”. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Zenon Swatek, wicestarosta lubaczowski oraz Maria Magoń, prezes MLiKPW oddział Lubaczów.

Bieg Orląt zorganizowany został przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów, Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie przy współpracy z powiatem lubaczowskim, miastem Lubaczów, gminą Lubaczów, gminą Wielkie Oczy, miastem i gminą Oleszyce. Do organizacji włączyły się także Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nadleśnictwo Lubaczów i Nadleśnictwo Oleszyce, Jednostka Strzelecka 2033 i Harcerski Krąg Seniora ZHP. Patronat Honorowy nad biegiem objął burmistrz Lubaczowa.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Miłośnicy regionu

Niedziela zamojsko-lubaczowska 1/2021, str. VI

[ TEMATY ]

konkurs

Lubaczów

Adam Łazar

Wiedza i talent zostały nagrodzone

Wiedza i talent zostały nagrodzone

Rozstrzygnięto konkurs Wiem wszystko o mojej miejscowości, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom 23. edycji konkursu. – W tym roku, pomimo licznych trudności związanych z epidemią, uczestnicy konkursu nie zawiedli. W sumie wpłynęło 48 prac: 5 historycznych, 30 plastycznych, 13 kompletów zdjęć, od 49 uczniów, przygotowanych pod kierunkiem 13 nauczycieli z 8 szkół z terenu powiatu lubaczowskiego – informuje dyrektor biblioteki Katarzyna Pelc-Antonik.

CZYTAJ DALEJ

Szkaplerz „kołem ratunkowym”

Szkaplerz to najpopularniejsza obok Różańca świętego forma pobożności maryjnej. Historia szkaplerza sięga góry Karmel w Ziemi Świętej, kiedy to duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili tam życie modlitewne. Było to w XII wieku. Z powodu prześladowań ze strony Saracenów bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przenieśli się do Europy i dali początek zakonowi zwanemu karmelitańskim.
W południowej Anglii w Cambridge mieszkał pewien bogobojny człowiek - Szymon Stock, generał zakonu, który dostrzegając grożące zakonowi niebezpieczeństwa, modlił się gorliwie i błagał Maryję, Najświętszą Dziewicę, o pomoc. Pewnej nocy, z 15 na 16 lipca 1251 r., ukazała mu się Najświętsza Panienka w otoczeniu aniołów. Szymon otrzymał od Maryi brązowy szkaplerz i usłyszał słowa: „Przyjmij, Synu najmilszy, szkaplerz Twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”. Od tamtej pory karmelici noszą szkaplerz, czyli dwa prostokątne skrawki wełnianego sukna z naszytymi wyobrażeniami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa, połączone tasiemkami. Słowo „szkaplerz” pochodzi od łacińskiego słowa „scapulae” (plecy, barki) i oznacza szatę, która okrywa plecy i piersi. Papież Pius X w 1910 r. zezwolił na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym.
Do wielkiej Rodziny Karmelitańskiej chcieli przynależeć wielcy tego świata - królowie, książęta, możnowładcy, ale i zwykli, prości ludzie. Dzięki papieżowi Janowi XXII - temu samemu, który wprowadził święto Trójcy Świętej i wyraził zgodę na koronację Władysława Łokietka - szkaplerz stał się powszechny. Papież miał objawienia. Matka Boża przyrzekła szczególne łaski noszącym pobożnie szkaplerz karmelitański. A Ojciec Święty ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu bullą „Sabbatina” z dnia 3 marca 1322 r. Bulla mówiła o tzw. przywileju sobotnim. Szczególne prawo do pomocy ze strony Maryi w życiu, śmierci i po śmierci mają ci, którzy noszą szkaplerz. Jest to niejako suknia Maryi, czyli znak i nieomylne zapewnienie macierzyńskiej opieki Matki Bożej. Kto nosi szkaplerz karmelitański, ten otrzymuje obietnicę, że dusza jego wkrótce po śmierci będzie wyzwolona z czyśćca. Stanie się to w pierwszą sobotę miesiąca po śmierci. Oczywiście, pod warunkiem, że ta osoba nosiła szkaplerz w należytym duchu i żyła prawdziwie po chrześcijańsku, zachowała czystość według stanu i modliła się modlitwą Kościoła.
Jan Paweł II pisał do przełożonych generalnych Zakonu Braci NMP z Góry Karmel i Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel, że w znaku szkaplerza zawiera się sugestywna synteza maryjnej duchowości, która ożywia pobożność ludzi wierzących, pobudzając ich wrażliwość na pełną miłości obecność Maryi Panny Matki w ich życiu. „Szkaplerz w istocie jest «habitem» - podkreślał Ojciec Święty. - Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony lub stowarzyszony w mniej lub więcej ścisłym stopniu z zakonem Karmelu, poświęconym służbie Matki Najświętszej dla dobra całego Kościoła. Ten, kto przywdziewa szkaplerz, zostaje wprowadzony do ziemi Karmelu, aby «spożywać jej owoce i jej zasoby» (por. Jr 2, 7) oraz doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samym sobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości” (por. Formuła nałożenia szkaplerza).
Papież Polak od wczesnych lat młodości nosił ten znak Maryi. I zawsze zaznaczał, jak ważny w jego życiu był czas, gdy uczęszczał do kościoła na Górce (Karmelitów) w Wadowicach. Szkaplerz przyjęty z rąk o. Sylwestra nosił do końca życia. (Szkaplerz św. Jana Pawła II znajduje się w klasztorze Karmelitów w Wadowicach.) W orędziu z okazji jubileuszu 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego pisał, że szkaplerz „staje się znakiem przymierza i wzajemnej komunii między Maryją i wiernymi, a w rezultacie konkretnym sposobem zrozumienia słów Jezusa na krzyżu do Jana, któremu powierzył swą Matkę i naszą duchową Matkę”.
Matka Boża, kończąc swe objawienia w Lourdes i w Fatimie, ukazała się w szatach karmelitańskich jako Matka Boża Szkaplerzna. Wszystkie osoby noszące szkaplerz karmelitański mają udział w duchowych dobrach zakonu karmelitańskiego. Ten, kto go przyjmuje, zostaje na mocy jego przyjęcia związany mniej lub bardziej ściśle z zakonem karmelitańskim. Rodzinę Karmelu tworzą następujące kręgi osób: zakonnicy i zakonnice, Karmelitańskie Instytuty Życia Konsekrowanego, Świecki Zakon Karmelitów Bosych (dawniej zwany Trzecim Zakonem), Bractwa Szkaplerzne (erygowane), osoby, które przyjęły szkaplerz i żyją jego duchowością w różnych formach zrzeszania się (wspólnoty lub grupy szkaplerzne) oraz osoby, które przyjęły szkaplerz i żyją jego duchowością, ale bez żadnej formy zrzeszania się. Do obowiązków należących do Bractwa Szkaplerznego należy: przyjąć szkaplerz karmelitański z rąk kapłana; wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego; w dzień i w nocy nosić na sobie szkaplerz; odmawiać codziennie modlitwę zaznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa; naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego! Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać?
Wiem, o dobra Matko, że Serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania.
Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko utrapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz cierpienie, ulecz, uspokój mą zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Radom: policja zatrzymała ks. Mariusza W.

2024-07-16 16:43

[ TEMATY ]

ksiądz

Radom

Karol Porwich/Niedziela

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w wykonaniu postanowienia Prokuratury Okręgowej w Zamościu, dokonali zatrzymania i doprowadzenia ks. Mariusza W. Czynności mają związek z prowadzonym od 2021 r. postępowaniem zainicjowanym przez Kurię Diecezji Radomskiej. Zatrzymanemu ogłoszono 7 zarzutów dotyczących wykorzystania seksualnego. Grozi za nie kara 12 lat pozbawienia wolności.

Odnosząc się do informacji dotyczących działań prokuratorskich wobec księdza, rzecznik radomskiej Kurii ks. Damian Fołtyn przekazał KAI, że po otrzymaniu zgłoszeń od osób pokrzywdzonych, Biskup Radomski i podległe mu instytucje współpracują z organami ścigania i realizują odpowiednie działania według przepisów kanonicznych. - Potwierdzamy stałą troskę o dzieci i młodzież we wspólnocie Kościoła i zapewniamy, że nie ma przyzwolenia na niewłaściwe postępowanie duchownych i wyrządzanie krzywdy osobom powierzonym ich opiece - podkreślił ks. Fołtyn.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję