Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Pielgrzymowali do Lubaczowa

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Łaskawej – 7 maja odbył się kolejny odpust maryjny ustanowiony w 2009 r. przez papieża Benedykta XVI.

2023-05-23 14:25

Niedziela zamojsko-lubaczowska 22/2023, str. IV

[ TEMATY ]

Lubaczów

Adam Łazar

Przedstawiciele samorządowców zawierzyli Matce Bożej swoje „małe Ojczyzny”

Przedstawiciele samorządowców zawierzyli Matce Bożej swoje „małe Ojczyzny”

Warunkiem jego otrzymania jest nawiedzenie i modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej znajdującym się od 1974 r. w lubaczowskim sanktuarium. Uroczystości odpustowe połączone są z pielgrzymką samorządowców z Podkarpacia, Ziemi Lubelskiej i Lwowskiej, którzy jak król Jan Kazimierz, który w 1656 r. składał śluby lwowskie, tak oni zawierzają Pani Łaskawej sprawy swoich małych ojczyzn.

Ołtarz konkatedry otoczyły liczne poczty sztandarowe. Mszy św. odpustowej przewodniczył biskup senior archidiecezji przemyskiej, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik. W homilii powiedział, że liturgia odpustowa prowadzi nas pod Krzyż, z którego Chrystus wypowiedział słowa – „Oto Matka twoja”. – Świętość to nie coś zarezerwowanego dla niektórych. Każdy z nas jest powołany, by być ludem świętym. Chrystus umarł za wszystkich, największy grzesznik jest dla niego cenny, jest wezwany do nawrócenia – mówił. Odniósł się do pracy samorządowców. – W tej wzniosłej, pięknej lubaczowskiej konkatedrze gromadzą się także samorządowcy. To ważna grupa ludzi, którzy podejmują dla dobra społecznego prace. Chcą służyć innym, aby gładzić to ziemskie życie, aby otworzyć perspektywy ludzkiego postępu, co powinno być realizowane z wolą Bożą. Każda praca może być drogą do uszlachetnienia, do sukcesu, do uznania wśród ludzi, ale i uświęcenia, jeśli jest realizowana zgodnie z sumieniem, z miłością bliźniego. Otaczamy was drodzy samorządowcy modlitwą, byście mogli godnie wypełniać swoją prace. Abyście realizowali ją jako misję życiową – podkreślił.

Echo papieskiej wizyty

Kaznodzieja przypomniał myśl Jana Pawła II wypowiedzianą podczas wizyty 3 czerwca w Lubaczowie: „Postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością”. Zauważył, że praca nie przyniesie pożytku tylko ziemskiego jeśli odłączy się wymiar duchowy, etyczny, moralny. Z przykrością obserwujemy dzisiaj głosy różnego rodzaju działaczy, którzy dosyć krzykliwie nawołują do desakralizacji życia codziennego w naszej ojczyźnie, a nawet oczerniają Ojca Świętego i Kościół postulując odpiłowanie Kościoła i Krzyża od rzeczywistości ziemskiej. Strategia tych ludzi budzi nienawiść do tego, co stoi u podstaw naszych przekonań i naszej tożsamości. Są to niebezpieczne, niekulturalne, świadczące o złym wychowaniu, zacietrzewieniu tych biednych ludzi. Główny dziś kryzys Kościoła nie polega tylko na tym, że coraz mniej ludzi uczestniczy w nabożeństwach, ale zwłaszcza na tym, że życie ludzi ochrzczonych nie jest zgodne z tym co wyznajemy wierząc. Nie zapominajmy, że to Bóg jest Panem dziejów. Potrzebna jest eksplozja miłości, która przewyższy i zniweczy eksplozję nienawiści ludzkiej. Każdy akt modlitwy, każdy akt ofiary duchowej, jest naprawdę potrzebny. Trzeba zacząć od wspólnej modlitwy w rodzinach, od pacierza rodziców z dziećmi. Trzeba docenić obecność Chrystusa w Eucharystii i skorzystać w każdą niedzielę z umocnienia Komunią św. Trzeba żyć zgodnie z przykazaniami, mimo tego, że to będzie budzić sprzeciw nieprzyjaciół Krzyża. Warto pojąć trud pogłębiania wiary. W czasach największej zapaści zwycięską iskrę zapalała miłość do Matki Bożej. Warto nieustannie szukać kontaktu z Panem Bogiem, W tym miesiącu maju modlitwa do Matki Bożej jest siłą – wskazał kaznodzieja.

Reklama

Zadbać o dobro ludzi

W modlitwie wiernych modlono się o to, by samorządy dbały o dobro ludzi im powierzonych, a zwłaszcza tych najuboższych, potrzebujących pomocy, szukających schronienia uchodźców. Także o to, by Pan miał w opiece nasze małe ojczyzny, Ziemię Podkarpacką, Lubelską, Lwowską, by w nich panował pokój, ład, zgoda, dynamiczny rozwój. W darach ołtarza przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i Lublinie oraz przedstawiciele stowarzyszeń terytorialnych dla konkatedry ofiarowali obraz św. Faustyny Kowalskiej namalowany przez lubaczowskiego artystę Janusza Szpyta. Pod koniec Eucharystii klękali przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej przedstawicie poszczególnych szczebli władz samorządowych: Województwo Podkarpackie reprezentował marszałek Władysław Ortyl, Województwo Lubelskie członek Zarządu Zdzisław Szwed, administrację lwowską przewodniczący Lwowskiej Rady Rejonowej Andrzej Sulim. W akcie zawierzenia wzięli też udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Paweł Bakunec, starosta lubaczowski Zenon Swatek, burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

Reklama

Tobie Pani Łaskawa zawierzamy

Akt zawierzenia wypowiedział marszałek Władysław Ortyl. „Najświętsza Maryjo, Pani Łaskawa Lwowska! Po raz kolejny stajemy przed Twoim obliczem, aby zawierzyć w pokorze nasze samorządowe ojczyzny i społeczności, a przede wszystkim trudne sprawy, problemy, i wezwania z którymi się mierzymy. Jest ich wiele. Bez Twojego wsparcia i łaski Twojego Syna nie poradzimy sobie. Największą naszą troską i zmartwieniem jest tocząca się już od ponad roku brutalna wojna na Ukrainie, która niszczy kraj naszych sąsiadów, niesie śmierć i ogromne cierpienie. Atak putinowskiej Rosji rujnuje dobro tysięcy niewinnych ludzi, niweczy plany młodych pokoleń, burzy bezpieczne życie, a starszym odbiera spokój (...). To u Ciebie Matko Łaskawa oraz Twoim wstawiennictwem chcemy wyprosić dar pokoju dla bohatersko broniącej się Ukrainy”. Nie zabrakło w tym zawierzeniu odniesień do ślubów króla Jana Kazimierza z katedry lwowskiej 1 kwietnia 1656 r. oraz nauczania św. Jana Pawła II: – Maryjo Królowo nasza Pani Łaskawa Lwowska, nasze błagania wznosimy do Ciebie, za wstawiennictwem największego z Polaków Jana Pawła II. Będziemy czynić co w naszej mocy, aby społeczności którymi kierujemy rosły w siłę, rozwijały się, żyły w zgodzie. Matko nasza, Pani Łaskawa, obiecujemy, że zgodnie z nauką Jana Pawła II, będziemy dbać o osoby potrzebujące wsparcia i opieki, będziemy z troską pochylać się nad sprawami naszych małych ojczyzn, zabiegając o dobro wspólne i wszystkie te obszary życia społecznego, które decydują o jego sile. Klęcząc dzisiaj przed Twoim obliczem i dziękując za Twoje codzienne wsparcie, jednocześnie prosimy, pomóż nam kochać nasze małe ojczyzny, dbać o ich dobrobyt i wzajemną współpracę. Niech Twoja łaska i miłosierdzie towarzyszą nam na każdym kroku i każdego dnia naszej pracy – tak brzmi kolejny fragment zawierzenia.

Modlitwa i wdzięczność

Przedstawiciele samorządów terytorialnych przed wizerunkiem Pani Łaskawej złożyli wiązanki kwiatów. Abp Józef Michalik poświęcił obraz św. Faustyny. Dziekan lubaczowski ks. kan. Andrzej Stopyra z rąk przedstawicieli Bractwa św. Stanisława odebrał odznaczenie dla Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie. Na zakończenie głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który w imieniu wszystkich samorządowców oraz gości podziękował arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za homilię i modlitwę, a także Paweł Bakunec – deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, podziękował w imieniu narodu ukraińskiego wszystkim Polakom oraz rządzącym za wciąż okazywaną pomoc i wsparcie. Uroczystości odpustowe zakończyło odmówienie pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika Litanii Loretańskiej oraz złożenie kwiatów na grobie kard. Władysława Rubina oraz biskupów – Jana Nowickiego i Mariana Rechowicza w krypcie pod konkatedrą.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Budujcie cywilizację miłości

2023-05-30 13:56

Niedziela zamojsko-lubaczowska 23/2023, str. VI

[ TEMATY ]

Lubaczów

Adam Łazar

Biskup Mariusz Leszczyński udzielił sakramentu bierzmowania

Biskup Mariusz Leszczyński udzielił sakramentu bierzmowania

Lubaczów uczcił rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Lubaczowskie uroczystości rozpoczęły się w konkatedrze, gdzie Mszę św. dziękczynną celebrował bp Mariusz Leszczyński, który udzielił sakramentu bierzmowania wychowankom Zespołu Placówek im. Jana Pawła II. Słowa powitania na początku Eucharystii wygłosił dziekan i proboszcz parafii, ks. kan. Andrzej Stopyra.

CZYTAJ DALEJ

Bł. Karolina Kózkówna - ta, która zginęła za czystość

[ TEMATY ]

bł. Karolina Kozkówna

Karol Porwich/Niedziela

18 listopada to dzień wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny. To patronka m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jej beatyfikacji 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie dokonał Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Papież apeluje o budowanie kultury pokoju

2023-06-10 18:46

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

Do budowania kultury pokoju wezwał papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do uczestników Światowego Spotkania na temat Ludzkiego Braterstwa. Wzięli w nim między innymi udział laureaci Pokojowej Nagrody Nobla. Słowa Ojca Świętego odczytał archiprezbiter bazyliki watykańskiej kard. Mauro Gambetti OFM Conv.

Franciszek zachęcił do postrzegania siebie jako braci i uwierzenia w braterstwo jako podstawową dynamikę naszego pielgrzymowania. Wskazał, że we współczesnym świecie „tylko wielkie przymierze duchowe i społeczne, które rodziłoby się z serc i obracało wokół braterstwa może wnieść na nowo do centrum relacji świętość i nienaruszalność ludzkiej godności”. Dodał, że „braterstwo nie potrzebuje teorii, lecz konkretnych gestów i wspólnych wyborów, które czynią je kulturą pokoju”. Podkreślił znaczenie pojednania w rodzinie, z przyjaciółmi lub sąsiadami, modlitwy za tych, którzy wyrządzili nam krzywdę, pomocy potrzebującym, wnoszenia pokoju w nasze środowiska pracy i nauki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję