Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Serce Jezusa znak miłości Boga do ludzi

W sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas czerwcowego nabożeństwa odpustowego, kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. otrzymali błogosławieństwo do pełnienia posługi.

Niedziela szczecińsko-kamieńska 26/2021, str. VI

[ TEMATY ]

Szafarze Komunii św.

Adam Szewczyk

Nowi szafarze Komunii św.

Nowi szafarze Komunii św.

Szczególne znaczenie dla uroczystości odpustowych miał jubileusz 100. rocznicy poświęcenia Polski Sercu Bożemu, dokonany przez pasterzy Kościoła w krakowskiej bazylice Serca Jezusowego po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu zagrażającej Polsce bolszewickiej nawałnicy, biskupi zawierzyli ojczyznę Sercu Jezusowemu na Jasnej Górze. Po II wojnie światowej 28 października 1951 r. kard. Stefan Wyszyński odnowił ten akt – uczynił to na Jasnej Górze wobec niemal milionowej rzeszy wiernych. Zawierzenie ponowiono w 1975 r., a w całkowicie wolnym kraju dokonano tego w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 1 lipca 2011 r.

Centralne obchody w Szczecinie

W Szczecinie centralne uroczystości ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przewodniczył im wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusław Burgat, który w słowie Bożym podkreślił doniosłość odnowienia aktu poświęcenia narodu polskiego Sercu Boga.

Reklama

– Uczestniczyliśmy w niezwykłym wydarzeniu – zaznaczył ks. Burgat – najwyższej formie kultu Serca Pana Jezusa. Wspólnotowy akt jest koroną i szczytem wszystkich hołdów. Niech zatem niesie on ze sobą z naszej strony jak najgorliwsze wyznanie naszej wiary, oddanie z całą miłością naszej osobistej woli Chrystusa, poddanie woli Ojca.

Kapłan zaapelował, by aktu zawierzenia nie ograniczać tylko do wypowiedzenia formuły oraz wskazał, jak cenny jest jego wspólnotowy charakter. – Niech dzisiejsze wspólnotowe poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa niesie ze sobą zobowiązanie do wierności tym słowom, które wypowiedzieliśmy […] Chociaż akt poświęcenia nie jest złożony przez wszystkich, to wszystkich ludzi w Polsce on obejmuje. Wypraszamy Bożą łaskę i opiekę dla każdego człowieka. To jest najdonioślejsza forma miłości Boga i bliźniego. W ten sposób przyczyniamy się do wzrostu dobra w świecie, do umniejszenia wpływu złego ducha na dzieje człowieka, ludzkości, na nasze osobiste i Ojczyzny dzieje.

Ksiadz Burgat zachęcał, by w otwartym dla każdego sercu Pana Jezusa oprócz doświadczeń miłości i miłosierdzia, dostrzegać postacie tych, których skrzywdziliśmy, wobec których byliśmy niesprawiedliwi, za których powinniśmy się modlić. – Jeżeli żyjemy modlitwą wynagradzającą za grzechy swoje, ale i innych, budujemy w sobie silną i zdrową wiarę – zaznaczył.

Powołani, aby służyć innym

Reklama

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 25 mężczyzn z różnych parafii w Szczecinie oraz z Dobrzan, Goleniowa, Myśliborza i Stargardu zasiliło grupę ponad 130 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, otrzymując błogosławieństwo do pełnienia tej posługi. To zwieńczenie specjalnego, kilkumiesięcznego kursu pastoralno-liturgicznego. Będą zanosili Komunię św. chorym i starszym, którzy nie są w stanie uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kościele. Pomogą w rozdzielaniu Komunii św. podczas Mszy św. w swoich parafiach, np. gdy liczba wiernych będzie znaczna, a udzielanie Komunii św. przez kapłanów znacznie przedłużałoby celebrację.

Początki świeckiej posługi szafarzy Komunii św. sięgają 2004 r. i zdążyła ona już trwale wpisać się w życie nie tylko parafii miejskich, ale również tych w mniejszych miejscowościach. Potrzebę wprowadzenia tej posługi w parafiach rozeznają proboszczowie i to oni delegują gotowych do jej podjęcia na stosowny kurs.

Niesiemy Pana Jezusa

Wśród absolwentów ostatniego z nich jest Henryk Kuchciński z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, który od 20 lat służy chorym i starszym w hospicjum przy parafii św. Jana Ewangelisty. Jako medyczny wolontariusz pielęgnuje chorych także w ich domach.

– W prowadzonym przez pallotynów hospicjum – mówi Kuchciński – chorzy mają stały, w zasadzie nieograniczony dostęp do sakramentu spowiedzi, Eucharystii, namaszczenia. Inaczej jest w domach. Dostrzegam, że gdy wykonam wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i tak pozostaje u chorych duchowe pragnienie bliskości Boga. Doszedłem do wniosku, że mógłbym przy okazji świadczenia pomocy nie tylko opowiadać o Bogu, ale realnie przyprowadzić im Pana Jezusa, przynieść w Najświętszym Sakramencie. Taką gotowość zgłosiłem proboszczowi.

Podobne doświadczenia ma Stanisław Habowski z parafii Świętego Krzyża w Myśliborzu. – W mojej miejscowości znam wiele samotnych, starszych, chorych osób – przyznaje Habowski – którzy z różnych, powodów nie mogą uczestniczyć w Eucharystii w kościele, choć tego pragną i tu widzę to ogromne zapotrzebowanie, by zanosić im Pana Jezusa. Skoro mam taką możliwość i starcza mi sił, w taki sposób mogę służyć innym.

Niesienie Pana Jezusa chorym i starszym to służba uregulowana przepisami Kościoła. Jednak inny, nieformalny zakres posługi wyryty jest w sercach szafarzy głęboką wiarą w zbawczą moc pokarmu życia, jaki mają zaszczyt nieść tym, którzy pragną go przyjmować dla swojego zbawienia. Życzymy, by przyczyniało się to do ich osobistego uświęcenia i promieniało Bożym blaskiem w życiu prywatnym i rodzinnym.

2021-06-22 14:25

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kościół bogatszy o 15 lat szafarskiej posługi

Niedziela szczecińsko-kamieńska 6/2019, str. I

[ TEMATY ]

Szafarze Komunii św.

Archiwum prywatne

Ks. Wojciech Zimny wśród nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. podczas jednego z dni skupienia

Ks. Wojciech Zimny wśród nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. podczas jednego z dni skupienia

O specyfice misji niesienia Komunii św. chorym i roli szafarzy nadzwyczajnych we współczesnym życiu Kościoła opowiada ks. kan. dr Wojciech Zimny

Nie tak dawno, we wrześniu ubiegłego roku, odbyły się jesienne rekolekcje formacyjne dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Tym razem świeccy niosący Pana Jezusa chorym i wspomagający w uzasadnionych wypadkach kapłanów w rozdzielaniu Komunii św. wiernym podczas Eucharystii, spotkali się w Nadmorskim Domu Rekolekcyjnym w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Mrzeżynie. Wspólny czas modlitw i rozważań słowa Bożego upłynął pod hasłem zaczerpniętym z Pisma Świętego: „Żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga Zastępów” (1 Krl 19, 10.13). Takie spotkania odbywają się cyklicznie, w ramach duchowej formacji szafarskiej wspólnoty i są okazją do szczególnego, wewnętrznego umocnienia w tej posłudze, wymagającej, jak każda posługa, także poświęceń. W przeszło 30-osobowym gronie przybyłych znaleźli się pomocnicy Komunii św. z różnych parafii archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, w tym także z samego Mrzeżyna. Jesienne rekolekcje poprowadził ks. kan. dr Wojciech Zimny, diecezjalny duszpasterz świeckich szafarzy Komunii św. Warto przypomnieć, że posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej archidiecezji została wprowadzona w 2004 r. Wówczas abp Zygmunt Kamiński pobłogosławił pierwszych absolwentów specjalnego kursu, udzielając im misji niesienia Komunii chorym, starszym i niepełnosprawnym. Mija właśnie 15 lat od tego wydarzenia, jest to zatem dobra okazja, by przyjrzeć się jak dziś wygląda pełnienie owej misji w Kościele nad Odrą i Bałtykiem. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem wspomnianego opiekuna duchowego szczecińsko-kamieńskich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ks. Wojciecha Zimnego:

CZYTAJ DALEJ

Solidarnie w obronie religii

2021-09-22 07:48

Niedziela Ogólnopolska 39/2021, str. 14-16

[ TEMATY ]

profanacja

profanacja kościoła

Jarosław Jakubczak,/ Twitter Max Martin Skalenius,/pkwp.org/newsy, /stopprofanacjom.pl

Obrażanie uczuć religijnych katolików, czy w ogóle ludzi wierzących w Boga, nasila się od lat, nie tylko w Polsce.

Zjawisko to, wskazuje na bardzo poważny i głęboki kryzys demokracji, przede wszystkim zaś na kryzys antropologiczny. Człowiek ceniący wartości ogólnoludzkie – prawdę, dobro, piękno – nie będzie obrażał innych ludzi, nie będzie naigrawał się z ich wiary, nie będzie kpił z symboliki religijnej, która jest dla nich święta. Nie będzie miotał bez opamiętania wulgaryzmami, wiedząc, że mogą je słyszeć dzieci oraz niepełnoletnia młodzież. Nie będzie obrażał uczuć religijnych osób wierzących, profanując np. krzyż albo wykorzystując go do celów pozareligijnych czy wręcz antyreligijnych (np. do promocji aborcji czy do prowadzenia sporów politycznych). Nie będzie atakował wolności religijnej, która jest jednym z podstawowych praw człowieka.

CZYTAJ DALEJ

Bp Solarczyk: jakiej chcemy Polski, zależy od nas samych

2021-09-28 21:47

[ TEMATY ]

Bp Marek Solarczyk

Karol Porwich/Niedziela

Jakiej chcemy Polski, zależy od nas samych – mówił biskup Marek Solarczyk, który celebrował mszę świętą w kościele św. Stefana w Radomiu. Każdego 28. dnia miesiąca w świątyni kościele wierni będą gromadzić się na wspólnej modlitwie za Polskę i zgłębiać wciąż aktualne nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Wspólna modlitwa była również inauguracją spotkań formacyjnych członków Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej.

Ks. Andrzej Jędrzejewski, proboszcz parafii św. Stefana i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej wyraził radość, że „trwamy w radosnym dziękczynieniu za beatyfikację kard. Wyszyńskiego tak bardzo wyczekiwaną i wymodloną”. - To on mówił, że kocha Ojczyznę bardziej niż własne serce, dlatego jest dla nas szczególnym patronem Ojczyzny i orędownikiem spraw kraju. Taka intencja właśnie dzisiaj nas gromadzi. Dziękujemy za dar beatyfikacji, ale i prosimy o Boże błogosławieństwo dla Polski - mówił ks. Jędrzejewski, witając wiernych i członków Akcji Katolickiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję