Reklama

Niedziela Przemyska

W hospicjum też jest życie

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes to dzień szczególnej modlitwy za ludzi chorych, cierpiących, dzień zadumy nad sensem i znaczeniem ludzkiego cierpienia.

Niedziela przemyska 8/2021, str. IV

[ TEMATY ]

hospicjum

Ks. Andrzej Dec

Opieka sprawowana jest przez zespół osób przygotowanych do pracy z chorymi

Opieka sprawowana jest przez zespół osób przygotowanych do pracy z chorymi

Główne uroczystości 29. Międzynarodowego Dnia Chorego w naszej archidiecezji odbyły się w Centrum Medyczno-Charytatywnym w Krośnie, prowadzonym przez przemyską Caritas, które świętowało także swoje 10-lecie funkcjonowania. Modlitewnemu spotkaniu z chorymi przewodniczył abp Adam Szal. W skład Centrum wchodzi także Hospicjum oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ul. Grodzka 45a).

Praca zespołu

Celem placówki jest objęcie całodobową opieką oraz leczeniem osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie są zdolne do samodzielnej troski o siebie. Opieka w placówce sprawowana jest przez zespół osób przygotowanych do pracy z ludźmi chorymi i umierającymi. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunki medyczne, terapeuci zajęciowi, psycholog, kapelan udzielający wsparcia duchowego, siostry zakonne (Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego) towarzyszące chorym, zwłaszcza przez modlitwę i rozmowę, a także personel sprzątający, gastronomiczny i techniczny. Celem wszystkich podejmujących pracę w Centrum jest przede wszystkim poprawienie jakości życia pacjentów, często u kresu ich życia, oraz wsparcie ich rodzin w niełatwym okresie choroby i śmierci.

Hospicjum w Krośnie istnieje już 10 lat.

Podziel się cytatem

Adresaci Centrum

Reklama

Hospicjum oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczone są zwłaszcza dla chorych onkologicznie, jak również dla dorosłych pacjentów z innymi schorzeniami. Adresatami są rodziny, którym trudno zapewnić profesjonalną opiekię nad swoimi bliskimi, gminne ośrodki pomocy oraz inne jednostki, które w trosce o dobro swoich podopiecznych, często osób samotnych, ubiegają się dla nich o pobyt w ośrodku. Aktualnie w Centrum znajduje się 20 łóżek hospicyjnych oraz 30 miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Warto dodać, że od początku istnienia placówki, z ośrodka skorzystało 1300 osób. Za każdym z tych pacjentów kryją się bogate, piękne, jak i tragiczne historie życia, często wspominane przez personel i traktowane jak najlepsza nauczycielka życia.

Duszpasterze

Na obecny charakter funkcjonowania placówki złożyło się szereg czynników, a zwłaszcza zaangażowanie pracowników oraz nieustannie podejmowane inicjatywy. Wśród wielu osób pracujących w ośrodku należy wymienić najpierw duszpasterzy: ks. Grzegorza Bechtę – pierwszego odpowiedzialnego za to dzieło oraz ks. Marka Zarzycznego (dyrektor do kwietnia 2020 r.), który rozbudował placówkę i nadał jej obecny wygląd i charakterystyczną tożsamość. Nieocenioną zasługą ks. Zarzycznego było stworzenie wielkiego zaplecza sił ludzkich zaangażowanych w funkcjonowanie ośrodka. Regularnie do Centrum uczęszcza 50 wolontariuszy (dorosłych i młodzieży), którzy bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem podejmują różnego rodzaju inicjatywy. Obecnie Dyrektorem Centrum i Kapelanem posługującym wśród chorych i personelu jest ks. Andrzej Dec, a nad całością funkcjonowania czuwa ks. prał. Artur Janiec – dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Przyjaciele

Warto wspomnieć także ofiarną pracę Zofii Szydłowskiej, dzięki której udało się stworzyć Koło Hospicyjno-Charytatywne. Jego misją jest skuteczne inspirowanie i mobilizowanie lokalnego środowiska do działania i zbierania funduszy na rzecz placówki. Wielką pomocą, oprócz działalności Koła, jest utworzone w 2011 r. Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum. Powstało ono z inicjatywy Iwony Majko-Bogacz, Wiry Jankowskiej i Krzysztofa Smereckiego (prezes). Głównym celem Towarzystwa było sformalizowanie działań dotyczących pozyskiwania funduszy na rzecz Centrum, przez uzyskany statut organizacji pożytku publicznego i możliwość przeprowadzania zbiórki z 1% odpisu podatku dochodowego (KRS: 0000397457). Powołane przy Centrum agendy promują także w lokalnym środowisku idee wolontariatu, animują różnego rodzaju spotkania, podejmują aktywną współpracę z placówkami oświatowymi, instytucjami, grupami młodzieżowymi oraz parafiami.

Inicjatywy

Reklama

Wśród innych inicjatyw wspierających codzienną działalność Centrum warto także wspomnieć organizowany Bal Charytatywny (od 2012 r.), Pola Nadziei (od 2008 r.), Bieg Charytatywny (od 2017 r.) oraz przedświąteczną sprzedaż pierników (od 2015 r.). Z racji na pandemię, w listopadzie 2020 r., dzięki wsparciu Radia Rzeszów przeprowadzono aukcję, w której licytowano przedmioty przekazane m.in. przez: Parę Prezydencką, premiera Mateusza Morawieckiego, wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, abp. Stanisława Gądeckiego czy ks. Marcina Iżyckiego – dyrektora Caritas Polska. Warto dodać, że od wielu już lat w okresie przedświątecznym w placówce organizowane jest także spotkanie wigilijne dla biednych i bezdomnych z Krosna i okolic.

Celem wszystkich podejmujących pracę w Centrum jest przede wszystkim poprawienie jakości życia pacjentów, często u kresu ich życia, oraz wsparcie ich rodzin w niełatwym okresie choroby i śmierci.

Podziel się cytatem

Służba

Oprócz Hospicjum i ZOL, w skład placówki w Krośnie wchodzą również: Dział Rehabilitacji i Fizjoterapii, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Stacja Opieki Caritas przy POZ Zręcin, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz od października 2020 r. – Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych. Różnorodność podejmowanych w Centrum działań wiąże się z nakładem sił wielu ludzi, poświęconym czasem i heroiczną służbą. Stąd też, z racji jubileuszu, w dowód wdzięczności, Pracownikom, Wolontariuszom i Ofiarodawcom życzymy satysfakcji z podejmowanych inicjatyw, pogody ducha oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem placówki zapraszamy do kontaktu (tel. 695 930 784, hospicjumkrosno.org.pl).

Autorzy pełnią funkcje: ks. Paweł Konieczny – zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Andrzej Dec – dyrektora Centrum Medyczno-Charytatywnego w Krośnie, Bożena Dobosz – pielęgniarki koordynującej.

2021-02-17 09:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Fotografia, która zostanie na całe życie

Niedziela świdnicka 16/2018, str. I-V

[ TEMATY ]

hospicjum

wolontariat

Wałbrzych

Ryszard Wyszyński

Młodzież z uwagą słuchała opowieści o pisarce

Młodzież z uwagą słuchała opowieści o pisarce

Wzorem lat poprzednich podczas Mszy św. odprawionej 7 kwietnia br. na wałbrzyskim stadionie u podnóża Chełmca z górującym nad nim milenijnym krzyżem – w 13. rocznicę odejścia do domu Ojca naszego papieża Jana Pawła II – przeprowadzono kwestę na rzecz wałbrzyskiego Hospicjum, które nosi jego imię. Ze specjalnie oznaczonymi puszkami pomiędzy rzędami ławek znajdującymi się na murawie stadionu oraz na jego koronie, zbierając datki od zgromadzonych licznie w tym miejscu wiernych uczestniczących w nabożeństwie przeszli wolontariusze wałbrzyskiego Hospicjum ubrani w żółte charakterystyczne koszulki. Było ich 36, a wśród nich uczniowie: PG nr 7, PSP nr 15, PSP nr 28 im. Jana Pawła II wraz z opiekunami ze szkół współpracujących regularnie z Hospicjum w tej i wielu innych charytatywnych akcjach. Uroczystej polowej Eucharystii przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki wraz z bp. Ignacym Decem i bp. Adamem Bałabuchem. Po Mszy św. Ksiądz Arcybiskup i Księża Biskupi zostali zaproszeni przez prezes Renatę Wierzbicką do wspólnej fotografii z wolontariuszami Hospicjum.

CZYTAJ DALEJ

Sakramentalia - akt wiary czy magiczne myślenie?

2021-09-17 10:13

[ TEMATY ]

duchowość

Karol Porwich/Niedziela

Błogosławieństwo przy użyciu dwóch poświęconych świec w dzień św. Błażeja (3 lutego) wyprasza ochronę od chorób gardła i języka, a poświęcony chleb św. Agaty (5 lutego) - przypomina, że Bóg ma władzę zachować nas od pożaru. Jak korzystać z sakramentaliów, by nie mylić ich z sakramentami, ani nie ulegać magicznemu myśleniu o nich?

Różnica pomiędzy sakramentami i sakramentaliami jest zasadnicza. Sakramenty to spotkanie z żywym Bogiem. Podczas ich przyjmowania mamy pewność, że Bóg przychodzi przez nie z konkretną łaską, typową dla danego sakramentu (np. podczas godnie przyjętego sakramentu pokuty otrzymujemy m.in. odzyskanie łaski uświęcającej, Eucharystia pogłębia nasze zjednoczenie z Bogiem i chroni przed grzechem; podczas bierzmowania otrzymujemy moc Ducha Świętego do szerzenia wiary słowem i czynem). To, na ile łaska objawia się w naszym życiu, zależy od naszego usposobienia i dojrzałości.

CZYTAJ DALEJ

Stygmaty św. Franciszka odpowiedzią na prośbę Mahometa

2021-09-18 22:40

Norbert Polak

Wspólnota parafialna Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Bronowicach obchodziła święto patronalne i przyjazd wicekomisarza Ziemi Świętej. o. Dariusza Sambora.

Wspólnota parafialna Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Bronowicach obchodziła święto patronalne i przyjazd wicekomisarza Ziemi Świętej. o. Dariusza Sambora.

    W kościele Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Bronowicach 17 września odbył się odpust parafialny i przywitanie wicekomisarza Ziemi Świętej, o. Dariusz Sambora.

    Na początku wydarzenia franciszkanie świeccy, rada parafialna i seminarzyści złożyli podziękowania na ręce jubilata. Następnie przemówienie wygłosił proboszcz świątyni, o. proboszcz Eligiusz Dymowski. Duchowny zauważył, że Krzyż Jerozolimski i stygmaty św. Franciszka z Asyżu łączą się ze sobą w sposób szczególny. - Dzisiaj dwa miejsca szczególne łączą się ze sobą — miejsce w Jerozolimie, bazylika Bożego Grobu, Góra Kalwaria i drugie miejsce w Europie, we Włoszech, góra La Verna. Dwa miejsca związane ze znakiem Zbawienia, jaki każdego dnia czynimy poprzez znak Krzyża. Tam, w Jerozolimie, Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka. Na górze La Verna Swojego wiernego ucznia, św. Franciszka z Asyżu obdarzył darem stygmatów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję