Reklama

Obserwator

Akcja protestacyjna

Koncerny nie chcą płacić

Akcja „Media bez wyboru” była widoczna i bezprecedensowa. Musiał o niej słyszeć i widzieć ją każdy. Na czarnym tle telewizje komercyjne, portale i gazety zamieszczały krzyczące hasła, m.in.: „Tu miał być twój ulubiony program”. Dlaczego jednak zamiast dyskutować o projekcie składki solidarnościowej, którą miałyby płacić od wpływów z reklam, największe koncerny medialne odpowiedziały protestem i chwilowym zawieszeniem swojej działalności? Takie składki-podatki nie są niczym nadzwyczajnym w Europie. Dlaczego więc w Polsce, gdzie mają być przeznaczone na Narodowy Fundusz Zdrowia i dwa pomniejsze fundusze, miałyby być bezprawne? I do tego być zamachem na wolność słowa, kneblem na wolność, kojarzyć się ze stanem wojennym? Zamachem na taką wolność na pewno nie jest podatek, jest nim natomiast obrona przed płaceniem daniny, czyli mniejszymi zyskami, wyprowadzanymi za granicę. Posiadanie większych pieniędzy daje może jakąś formę wolności, ale chyba jednak nie wolność słowa.

W akcji „Media bez wyboru” wzięło udział ponad 40 wydawców mediów, w tym m.in.: TVN Grupa Discovery, Grupa Polsat, TV Puls, Eurozet, Agora, RMF FM, Wirtualna Polska i Ringier Axel Springer Polska. Zakresem składki mają być objęci giganci cyfrowi, których globalne przychody sięgają 750 mln euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce przekraczają 22 mln zł. Z kolei w zakresie reklamy prasowej proponowany próg wynosi dla pojedynczego tytułu prasowego 15 mln zł z przychodu od działań reklamowych. Wpływy reklamowe powyżej 30 mln zł będą podlegać opłacie, która co do zasady wyniesie 6%. Projekt nie dotyczy małych wydawnictw i lokalnych mediów. Są jednak firmy, które transferując część środków do zagranicznych właścicieli, omijają płacenie podatku CIT. Projektowane zmiany krytykuje opozycja, m.in. Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL. Władze PO wezwały rządzących, by „zaprzestali ataku na niezależne media w Polsce”.

Wojciech Dudkiewicz

Ulica, zagranica

Znowu nas grillują

Reklama

Choć wysocy urzędnicy Unii Europejskiej przyznają, że Wspólnota nie ma kompetencji w sprawie prawa aborcyjnego, urządzili w Parlamencie Europejskim dyskusję na ten temat, której celem były naciski na Polskę i osłabienie polskich władz, a pretekstem – orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

– Po raz kolejny PE, który tak często nawołuje do przestrzegania praworządności, de facto tę praworządność łamie, ponieważ kwestie związane z ochroną życia są kompetencją państw członkowskich – powiedziała posłanka Jadwiga Wiśniewska z PiS. – Państwo chcecie podsycać spór polityczny w Polsce. Chcecie, by kobiety wychodziły na ulice w czasach pandemii, i jesteście zaniepokojeni tym, że te spory w Polsce wygasają – dodała. Podczas dyskusji, którą niezgodnie z prawdą zatytułowano: „Faktyczny zakaz aborcji w Polsce”, lewicowe frakcje oskarżały polski rząd o łamanie praworządności. Unijna komisarz ds. równości Helena Dalli przekonywała, że „sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne, nie poprawiła się”.

Przyznała też jednak, że UE nie ma kompetencji w sprawie prawa aborcyjnego.

j.k.

List Apostolski

Papież o teologii Dantego

Reklama

Papież Franciszek przygotowuje list apostolski z okazji 700. rocznicy śmierci Dantego Alighieri. Zawiera w nim refleksję nad postacią włoskiego poety oraz nad teologicznym i moralnym bogactwem Boskiej komedii, której treść jest „symbolem ludzkiej kondycji”. Kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury i komitetu ds. obchodów, zaplanował dwa wydarzenia. Pierwsze to zainspirowana

Boską komedią artystyczna podróż z piekła do raju, która będzie mieć miejsce w czerwcu w rzymskich katakumbach. Aktorzy w starożytnej scenerii mają na nowo zinterpretować, jak dziś wyglądałyby dantejskie piekło, czyściec i raj, co dziś Dante uznałby za grzechy główne. Drugim wydarzeniem będzie międzynarodowy kongres pod koniec listopada. Zajmie się on teologicznym wymiarem twórczości włoskiego poety, refleksją nad eschatologią, teologią zaświatów.

w.d.

Papież do Polaków

Dobry zwyczaj

Na zakończenie audiencji ogólnej papież Franciszek życzył wiernym, aby w podzielonym społeczeństwie, byli głosicielami pojednania i braterstwa, które mają swoje korzenie w Ewangelii oraz czerpią siłę z modlitwy. – Pozdrawiam serdecznie Polaków.

Życzę, by w każdej życiowej sytuacji towarzyszyła wam serdeczna rozmowa z Chrystusem. Nie tylko ta przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem, ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży czy podczas codziennych zajęć – powiedział. – Niech taka modlitwa stanie się waszym dobrym zwyczajem.

j.k.

USA

W obronie katolików

Sąd Najwyższy orzekł, że stan Kalifornia nie ma prawa zabraniać organizowania nabożeństw w kościołach. Może jedynie ograniczyć liczbę osób, którym wolno w nich uczestniczyć – do 25% pojemności sal. Sąd pozostawił natomiast w mocy zakaz śpiewania i wznoszenia okrzyków podczas wydarzeń religijnych, co – według służb sanitarnych – zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Sędzia Neil Gorsuch zaznaczył, że już w ub.r. sąd jasno stwierdził, iż władze nie mogą wprowadzać innych przepisów dla firm, a innych dla kościołów. „Urzędnicy chronią lukratywne branże, np. kasyna w Nevadzie czy studia filmowe w Kalifornii, jednocześnie odmawiają podobnych przywilejów wiernym” – napisał. „Jeśli w Hollywood można nagrywać programy z udziałem licznej publiczności, podczas gdy ani jeden człowiek nie może w tym samym czasie wejść do kościoła, to coś jest nie tak z naszą praworządnością” – stwierdził sędzia, dodając, że restrykcje dotyczące nabożeństw, „uderzają w serce gwarancji wolności religijnej, zawartej w Pierwszej Poprawce Konstytucji”.

j.k.

Dokument

Dar Boga

Bycie starszym jest darem Boga – to tytuł opublikowanego w Watykanie dokumentu Papieskiej Akademii Życia. Opisuje sytuację starszych osób po pandemii. Podczas jej pierwszej fali, do znacznej części zgonów z powodu COVID-19 doszło w instytucjach przeznaczonych dla osób starszych, które miały je chronić. Zamiast tego śmierć dotknęła nieproporcjonalnie więcej osób niż w środowisku rodzinnym – zwrócili uwagę autorzy dokumentu. Pandemia pokazała, że potrzebujemy nowej wizji, która pozwoli społeczeństwu zadbać o osoby starsze. Starość nie jest etapem nieszczęśliwym, bycie osobą starszą jest darem Boga i wielkim bogactwem, osiągnięciem, które należy chronić z troską – stwierdzają autorzy dokumentu. Postulują nowy model opieki nad osobami starszymi, zakładający zróżnicowane działania na wielu płaszczyznach, które będą harmonijnym ciągiem między domem a instytucjami zewnętrznymi. Domy opieki powinny stawać się bardziej elastyczne, np. przez realizację pewnych działań opiekuńczych bezpośrednio w domach osób starszych.

j.k.

Radio Watykańskie

Ważny jubileusz

Radio Watykańskie obchodzi 90. rocznicę powstania. Papież Pius XI w lutym 1931 r. powierzył stworzenie rozgłośni Guglielmo Marconiemu, wynalazcy radia, a kierownictwo – jezuitom, którzy do dziś stoją na czele wielu redakcji tworzonych przez dziennikarzy pochodzących z 69 krajów świata. Dziś radio nadaje programy w 41 językach, a wiadomości na stronie Vatican News są dostępne w 43 językach. Massimiliano Manichetti, dyrektor Radia, zapowiada m.in. uruchomienie wielojęzycznego radia internetowego. Nadal będzie ono nadawać na falach krótkich, bo to umożliwia m.in. dotarcie do Afryki, a to jeden z priorytetów papieskiej rozgłośni.

j.k.

Precedens w Australii

Więzieni po więzieniu

Sąd Najwyższy odrzucił skargę skazanego za terroryzm Abdula Benbriki, uznając, że prawo pozwalające na zatrzymanie w więzieniu terrorystów po zakończeniu odsiadywania wyroku jest zgodne z konstytucją. Stwierdził, że ochrona społeczeństwa przed potencjalnym zamachem terrorystycznym mieści się w definicji „wyjątkowej sytuacji”. Oznacza to, że urodzony w Algierii Benbrika, który skończył odbywanie kary więzienia w końcu ub.r., może tam pozostać. Uchwalone w 2017 r. prawo pozwala na zatrzymanie w więzieniu skazanych za terroryzm przez okres 3 lat – z możliwością przedłużenia go – od zakończenia odsiadywania kary.

j.k.

Białoruś

Zaatakowani z zewnątrz

– Zostaliśmy brutalnie zaatakowani z zewnątrz – powiedział Alaksandr Łukaszenka, odnosząc się do fali protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich, która przetoczyła się przez kraj. Słowa te padły w przemówieniu rozpoczynającym Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy w Mińsku, w którym wzięło udział 2,7 tys. delegatów, zwolenników Łukaszenki. – Utrzymaliśmy swój kraj. Na razie – dodał. – Nie wiemy dokładnie, czego oni (wrogie siły zewnętrzne) chcą i co zrobią. Wiemy, że nie odstąpią. Musimy to wytrzymać za wszelką cenę i 2021 r. będzie decydujący – mówił. W przemówieniu podkreślał ważną rolę Rosji jako strategicznego partnera.

w.d.

Afera Twittera

Wolność nie dla Trumpa

Twitter nie przywróci konta Donalda Trumpa – nawet jeśli były prezydent USA znów będzie ubiegał się o urząd głowy państwa. Dyrektor finansowy Twittera Ned Segal, wyjaśnił, że na przywrócenie usuniętego konta nie pozwalają zasady serwisu. – Nasze zasady działają w ten sposób, że jeśli ktoś jest usunięty z naszej platformy, to jest usunięty – niezależnie od tego, czy jest komentatorem, dyrektorem finansowym czy byłym lub obecnym urzędnikiem państwowym – dodał. Według Segala, polityka serwisu ma na celu zapewnienie, by użytkownicy nie podżegali do przemocy.

j.k.

Diagnoza i prognoza

Deficytowe zawody

W całej Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku: zawodowych kierowców, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarek i położnych oraz spawaczy – podało Personnel Service na podstawie Barometru Zawodów. Barometr, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, prognozuje zapotrzebowanie na zawody w skali kraju, województw i powiatów. Prezes Personnel Service Krzysztof Inglot zauważył, że podjęcie pracy we wspomnianych deficytowych zawodach często bywa trudne, z różnych względów. – Zawodowych kierowców od lat odstraszają trudne warunki pracy i wysoki koszt zdobycia odpowiednich uprawnień. Podobnie jest w zawodach zajmujących się obsługą sprzętu do robót ziemnych. Nie jest też zaskoczeniem, że brakuje spawaczy; rynkowi pracy powinno ich dostarczać szkolnictwo zawodowe, ale tego nie robi – podkreślił. Zawód pielęgniarki i położnej natomiast cierpi na duże problemy płacowe. – Polskim pielęgniarkom zdecydowanie bardziej opłaca się pracować na zachodzie Europy – stwierdził Inglot. Dodał, że lukę w tych zawodach uzupełniają często pracownicy ze Wschodu. Według prognozy, w 2021 r. zapotrzebowanie na zawody przesunie się w stronę równowagi, co oznacza, że liczba wykwalifikowanych i chętnych do pracy kandydatów będzie w większym stopniu zbliżona do liczby miejsc pracy. W skali kraju prognozowanych jest 29 zawodów deficytowych, nieco mniej niż rok wcześniej, i jeden zawód nadwyżkowy – ekonomisty.

j.k.

Warszawa

Orzeł dla Papcia

Order Orła Białego nadano pośmiertnie Jerzemu Chmielewskiemu – Papciowi Chmielowi, słynnemu rysownikowi, autorowi komiksów o Tytusie, Romku i A’Tomku. „Składamy hołd twórcy, który naprawdę bawiąc, potrafił też prawdziwie uczyć, który cieszył i wychowywał, sławił to, co rodzime, własne i bliskie, a jednocześnie wzbudzał w swoich odbiorcach ciekawość świata” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w czasie uroczystości pogrzebowych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Przypomniał, że Henryk Chmielewski był członkiem przedwojennej 70. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, a następnie żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie Jupiter. Gdy wybiła godzina „W”, jako starszy strzelec 7. Pułku Piechoty AK „Garłuch” znalazł się wśród powstańców warszawskich szturmujących lotnisko na Okęciu. Artysta spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim.

j.k.

Sensacja w Rzeszowie

Wskazał następcę

Rezygnujący ze sprawowania urzędu z przyczyn zdrowotnych lewicowy prezydent Rzeszowa wskazał… prawicowego następcę – obecnego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, posła należącego do Solidarnej Polski, który zyskał mandat z listy PiS w okręgu rzeszowskim. Ten zadeklarował, że chce być bezpartyjnym kandydatem na prezydenta miasta i zapowiedział rezygnację z członkostwa w Solidarnej Polsce. Sporo zależy jednak od szefa rządu, a także struktur PiS. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji to premier zarządza przedterminowe wybory i do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta funkcję tę pełni przez niego osoba wyznaczona. Mimo, że PiS i opozycja zapowiadają rozmowy nt. kandydatów na nowego prezydenta Rzeszowa, można się również spodziewać, że miastem do końca kadencji może rządzić wskazany przez premiera komisarz.

w.d.

Niemcy-Polska

Otwarta droga?

Słowa prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, że budowa Nord Stream 2 to rekompensata dla Rosji za zbrodnie i zniszczenia dokonane przez Niemcy w czasach Hitlera, wywołały burzę. I ocenę, że sprawa zadośćuczynienia krzywd wobec Polski jest otwarta. Zdaniem wiceszefa polskiego MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęka, skoro Niemcy uznają, że kwestie szkód poniesionych przez państwa ze strony Niemiec pozostają nierozliczone, to pozostają one także również wobec państwa, które było najbardziej poszkodowane w II wojnie światowej. – Straciliśmy jedną trzecią ludności, dwie piąte dóbr kultury, część terytorium, ponieśliśmy straszliwe, zbrodnicze straty w wielu obszarach i wobec tego kwestia zadośćuczynienia krzywd wobec Polski pozostaje otwarta – argumentuje. Profesor Jacek Reginia-Zacharski z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że chodzi tu o dokończenie budowy Nord Stream 2 i że dla Niemiec argumenty historyczne są o tyle ważne, o ile są przydatne dla realizacji własnej polityki.

w.d.

2021-02-17 09:35

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci

2021-09-21 13:42

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

- Wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci – powiedział papież Franciszek podczas spotkania ze słowackimi jezuitami 12 września w Bratysławie. Zapis tej rozmowy ukazał się we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica”.

Ojciec Święty dodał, że wie, iż „odbywały się nawet spotkania prałatów”, którzy myśleli, że jego stan jest poważniejszy, niż mówiono i „przygotowywali konklawe”. – Cierpliwości! Dzięki Bogu czuję się dobrze – zapewnił papież.

CZYTAJ DALEJ

Abp Pennacchio: Nieść krzyż to trzymać się mocno Pana Jezusa, także wtedy, kiedy to niemodne

2021-09-21 18:21

[ TEMATY ]

krzyż

abp Pennacchio

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

„Nieść krzyż to trzymać się mocno Pana Jezusa, także wtedy, kiedy to niemodne” – powiedział abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, który 21 września odwiedził sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie.

Mszę św. koncelebrował biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, biskup senior Paweł Socha oraz wielu kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

2021-09-22 15:06

[ TEMATY ]

Matka Boża

profanacja

Uczestnik demonstracji publicznie znieważył przedmiot czci religijnej poprzez przedstawienie go w sposób posiadający wyraźne konotacje seksualne. Mężczyzna miał na sobie koszulkę z obustronnym nadrukiem przedstawiającym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z bananem umieszczonym w ustach. Dodatkowo, wizerunek zestawiony był z logotypem ruchu LGBT.

Prawnicy Ordo Iuris reprezentują w tym postępowaniu oskarżycieli posiłkowych – byłą radną Annę Kołakowską oraz pedagoga i muzyka dr. Andrzeja Kołakowskiego. Zdaniem Instytutu, ocena wspomnianych czynów jest jednoznaczna - podlegają one odpowiedzialności karnej. W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wolność słowa wiąże się z odpowiedzialnością, także z poszanowaniem wolności wyznania. Z uwagi na pojawiających się naśladowców, kolejne akty profanacji czy inne przejawy dyskryminacji oraz szydzenia z katolików, podjęcie adekwatnej reakcji karnej jest niezbędne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję