Reklama

Obserwator

Warszawa

Apel o dialog

Apel o podjęcie rzeczowego dialogu społecznego, wyrażania poglądów bez użycia przemocy i poszanowania godności każdego człowieka, wystosowany przez biskupów z Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, mógł uspokoić sytuację po fali protestów w Polsce. Biskupi wskazali na: groźną eskalację napięcia społecznego i agresji, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwiania sprawowania w nich liturgii. Wygląda jednak na to, że apel biskupów usłyszeli przedstawiciele jednej ze strony konfliktu – rządzący.

Protesty, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, że dopuszczenie aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodne z konstytucją, a firmowane przez feministyczny tzw. strajk kobiet, szybko zostały poparte i wsparte przez opozycję i środowiska homoseksualne.

Reklama

Największy z protestów – marsz „Na Warszawę”, wsparty przez zdominowane przez PO władze stolicy, przerodził się w demonstrację przeciwko PiS. Na uczestnikach – w większości bardzo młodych ludziach – nie zrobiło wrażenia to, że tego samego dnia, w ekspresowym tempie, wpłynął projekt prezydenta Andrzeja Dudy, który zaproponował wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży; aborcja byłaby możliwa w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, nie umożliwiałoby jej jednak wystąpienie innych wad rozwojowych. Prezydent przyznał, że opozycja ma prawo organizować protesty, ale jednocześnie potępił „akty agresji, profanowanie, znieważanie uczuć religijnych, napady na kościoły, zachowania i słowa wulgarne czy zastraszanie ludzi”.

Zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego do rozmów w sprawie kompromisowych rozwiązań dotyczących aborcji, a także projektu prezydenta Dudy pozostało bez większego echa. Opozycja wspierająca protesty nie chce słyszeć o żadnym kompromisie. – Mają rozmawiać z polskimi kobietami, mają rozmawiać z tymi, którzy są na protestach – mówił Borys Budka, szef PO.

Wojciech Dudkiewicz

Białoruś

Zwolnić, wyrzucić

Zaognia się sytuacja na Białorusi po nieudanej próbie strajku powszechnego ogłoszonego przez liderkę opozycji Swiatłanę Cichanouską. – Robotników zwolnić, studentów wyrzucić – tak politykę przeciwko strajkującym w niektórych zakładach i na uczelniach określił autorytarny prezydent Alaksandr Łukaszenka. Oświadczył, że nikogo nie będzie namawiał do pracy i studiowania. Uczestnicy bezprawnej demonstracji nie mają prawa studiować. – Część z nich trafi do wojska, część na ulicę, bo tam jest ich miejsce – zaznaczył. Pracę straciło ostatnio 25 osób z Mińskiej Fabryki Elektrotechnicznej, w tym główny inżynier Wital Czyczmarou. Po kilka osób zwolniono z mińskich zakładów Intehrał i koncernu Biełnaftachim. Białoruś zamknęła też granice dla obcokrajowców z nielicznymi wyjątkami (oficjalnym powodem ma być epidemia COVID-19), a siły bezpieczeństwa zaostrzyły działania wobec demonstracji, które regularnie odbywają się w Mińsku i większych miastach. Częściej używają teraz np. broni pneumatycznej z kulami gumowymi. Tak było chociażby w czasie najliczniejszej akcji „Dziady. Marsz przeciwko terrorowi” w stolicy kraju.

j.k.

Papież do Polaków

Szanujmy życie

Reklama

Papież Franciszek wezwał Polaków, by szanowali ludzkie życie. – Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II w roku 100. rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych, do ochrony każdego życia ludzkiego – od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza tych najsłabszych i bezbronnych, oraz dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości – powiedział Franciszek.

j.k.

Sumienie Europy

Apel Franciszka

Papież Franciszek wzywa chrześcijan do rozbudzenia sumienia Europy: „Europo, odnajdź siebie samą! Odkryj na nowo swoje głęboko zakorzenione ideały”.

Ten apel Ojca Świętego znalazł się w liście do kard. Pietro Parolina z okazji 50-lecia współpracy Stolicy Apostolskiej z europejskimi instytucjami. Franciszek napisał, że marzy o Europie przyjaznej dla każdego, która byłaby wspólnotą; o Europie solidarnej i wielkodusznej oraz w zdrowy sposób świeckiej, w której Bóg i cesarz są odrębni, ale nie przeciwstawiani sobie; o Europie, która broni życia każdego człowieka. ListFranciszka nawiązuje do wartości, o których jest mowa w Deklaracji Schumana oraz wypowiedzi św. Jana Pawła II w Santiago de Compostela: „Europo, odnajdź siebie samą, bądź sobą!”. Ojciec Święty podkreśla, że w czasach nagłych przemian istnieje ryzyko utraty tożsamości, zwłaszcza gdy brakuje wspólnych wartości. Pandemia COVID-19 rozbudziła świadomość tkwiącą w projekcie europejskim, że razem, zjednoczeni, jesteśmy silniejsi, że jedność i solidarność są ważniejsze niż konflikty.

W liście wybrzmiewa marzenie o Europie przyjaznej człowiekowi. „Ziemi, gdzie szanowano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Która chroniłaby życie od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, bo żaden człowiek nie jest panem życia, ani swojego, ani innych” – napisał Franciszek. Wskazał też, że być przyjacielem człowieka oznacza zapewnić mu pracę, wspierać jego edukację i rozwój. Oznacza to też chronić najsłabszych.

w.d.

Uznanie cudu

Nowa błogosławiona

Kościół w Polsce będzie miał najpewniej nową błogosławioną. Papież Franciszek zatwierdził dekret uznający cud za wstawiennictwem m. Elżbiety Czackiej – opiekunki niewidomych, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – stanowiący ostatni warunek do jej beatyfikacji. Dekret w sprawie m. Czackiej przedstawił papieżowi do zatwierdzenia nowy prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych bp Marcello Semeraro.

Elżbieta Róża Czacka w wieku 22 lat straciła wzrok. Wtedy podjęła decyzję o opiece nad niewidomymi. W 1911 r. w Warszawie założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a potem szkołę dla nich. Zainicjowała akcję przepisywania książek alfabetem Braille’a i stworzyła pierwszą na ziemiach polskich bibliotekę dla niewidomych. W 1917 r. wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka, a w 1918 r. założyła zgromadzenie, którego celem jest służba ociemniałym. Od 1922 r. w Laskach zakładała kolejne szkoły i warsztaty dla niewidomych. Zmarła w maju 1961 r., a jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1987 r. Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jej życia w 2017 r.

w.d.

Słowacja

W obronie życia

Kościół i organizacje pro-life coraz bardziej angażują się w obronę życia nienarodzonych. W tej intencji w wielu miastach codziennie przez ponad tydzień, na przełomie października i listopada, była sprawowana Eucharystia. Inicjatywa promowana przez Międzynarodowe Forum dla Życia zbiera także środki na finansowe wsparcie dla kobiet oczekujących potomstwa oraz organizacji, które im pomagają. – Nie chcemy zostawiać ich samych, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii – podkreślają organizatorzy. – Mamy nadzieję, że ludzie otworzą swoje serca. Modlimy się także za te pary, które zamierzają skorzystać ze sztucznego zapłodnienia, za młodych ludzi, by bronili życia od poczęcia do naturalnej śmierci, i za wszystkie rodziny dotknięte utratą nienarodzonego dziecka. Myślą przewodnią akcji jest to, aby na Słowacji życie i jego obrona stały się integralną częścią kultury i społecznych relacji. Eucharystia była transmitowana w internecie.

j.k.

Brazylia

Sadźcie drzewa!

Biskupi zachęcają swych rodaków do sadzenia drzew na pamiątkę bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli w ostatnich miesiącach z powodu pandemii COVID-19. Biskup Joel Portella Amado, sekretarz generalny episkopatu Brazylii, powiedział, że gest ten wiąże się także ze zniszczeniami ekologicznymi spowodowanymi przez pożary w wielu regionach kraju. Kampania jest wspierana przez media społecznościowe. Biskupi zapraszają do publikowania na Instagramie i Facebooku zdjęć posadzonego drzewa wraz z historią zmarłego członka rodziny.

j.k.

Litwa

Zmiany, zmiany...

Powrót do władzy konserwatystów na Litwie nie musi oznaczać polepszenia stosunków z Polską. Konserwatyści – Związek Ojczyzny – zdobyli 50 mandatów, a ich koalicjanci – liberałowie – połowę mniej. To wystarczy do przejęcia większości w parlamencie, ale nie wystarczy do tego, żebyśmy żyli z Litwinami jak dawniej. Popularność Ingridy Šimonyte, kandydatki konserwatystów na premiera, może – choć nie musi – decydować o temperaturze relacji Litwy z Polską. Ich intensywność i jakość będą zależały od liderów oraz kontaktów osobistych. Zdaniem Linasa Kojaly, dyrektora Centrum Studiów Wschodnich, Polska jest dla Litwy bardzo ważnym partnerem – bez Polski nie mogą być realizowane strategiczne projekty energetyczne, infrastrukturalne oraz obronne z udziałem wojsk USA i NATO. Dobre relacje z Polską są dla Litwy – w związku z zagrożeniem ze strony Rosji – w coraz większym stopniu sprawą racji stanu.

w.d.

Włochy

Znów emigrują

Włosi ponownie stają się narodem emigrantów. Tylko w ubiegłym roku ojczyznę opuściło 131 tys. Włochów. W większości są to młodzi ludzie, poniżej 35. roku życia, których pogrążony w kryzysie demograficznym kraj najbardziej dziś potrzebuje. Najnowsze dane na ten temat przedstawiła kościelna fundacja Migrantes. Na co dzień zajmuje się ona przede wszystkim imigrantami, którzy przybywają do Włoch, jednak od kilkunastu lat monitoruje też obecność Włochów na świecie. Od tego czasu włoska emigracja zwiększyła się o trzy czwarte – z 3 mln do 5,5. Z raportu wynika, że młodzi Włosi, którzy wyjeżdżają za granicę, są cenieni za swą kreatywność, entuzjazm i wykształcenie. Do emigracji zachęcają ich lepsze wynagrodzenie i możliwość rozwoju. Na obczyźnie są gotowi przyjąć stanowisko poniżej swych kwalifikacji, wiedząc, że w przeciwieństwie do swej ojczyzny mają możliwość awansu. Najchętniej wyjeżdżają na Maltę, do Portugalii, Irlandii, Norwegii i Finlandii.

w.d.

Sprzeciw

Nie dla prezydenckiej inicjatywy

Centrum Życia i Rodziny jest krytyczne wobec propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczącej aborcji eugenicznej. „Wyrażamy wobec niej daleko idące zastrzeżenia prawne oraz moralne” – napisano w oświadczeniu. „W naszym przekonaniu przyjęcie projektu prezydenckiego będzie sprzeczne z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r., a więc również z duchem i literą Konstytucji RP. Zaprezentowany projekt przywraca bowiem możliwość skazywania na śmierć – w świetle prawa – dzieci w okresie przedurodzeniowym, dotkniętych bardzo poważnymi schorzeniami” – czytamy w stanowisku Centrum Życia i Rodziny.

Zdaniem fundacji, propozycja prezydenta Andrzeja Dudy będzie prowadziła jedynie do ograniczenia procederu aborcji eugenicznych, a określenie „wysokie prawdopodobieństwo” choroby jest nieprecyzyjne i dowolne w interpretacji. Centrum apeluje o wycofanie projektu i podjęcie prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które będą chroniły życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

k.w.

USA

Źródło stresu

Ponad dwie trzecie Amerykanów twierdzi, że wybory prezydenckie były dla nich poważnym źródłem stresu – wynika z badania organizacji American Psychological Association (APA). Tego zdania jest 68% ankietowanych. To o kilkanaście procent więcej niż w 2016 r. Poczucie niepokoju związanego z wyborami dotyka obywateli USA niezależnie od partyjnych preferencji. O dużym zaniepokojeniu mówi trzy czwarte demokratów i po dwie trzecie republikanów oraz wyborców niezależnych. Ubiegający się o drugą kadencję Donald Trump wielokrotnie kwestionował uczciwość trwającego procesu wyborczego, twierdząc, że masowe głosowanie korespondencyjne doprowadzi do powszechnych oszustw wyborczych. Demokraci obawiali się natomiast, że wiele kart wyborczych wysłanych pocztą nie dotrze na czas do zliczających głosy komisji. W badaniu APA 71% dorosłych ankietowanych Amerykanów stwierdziło, że obecny czas to najgorszy moment w historii kraju, jaki pamiętają. Przed rokiem uważała tak nieco ponad połowa obywateli USA. Inna sprawa, że kampania wyborcza odbywa się w okresie epidemii COVID-19, a USA są najbardziej nią dotkniętym krajem na świecie.

w.d.

Sondaż

To jest atak na chrześcijańską Francję

Francja została zaatakowana jako naród chrześcijański – uważa prof. Rémi Brague, francuski filozof religii, jeden z czołowych znawców islamu, laureat Nagrody Ratzingera. Podkreśla on, że mieszkańcy krajów muzułmańskich wciąż utożsamiają Francję z chrześcijaństwem. Wzmożenie aktów terroru wobec francuskich chrześcijan prof. Brague nazywa konfrontacją dwóch systemów zasad czy wręcz dwóch praw Bożych: jednego poszukuje się rozumem i sumieniem, stworzonymi przez Boga, a drugie jest dyktowane przez Księgę, Koran, i postępowanie Mahometa, który je otrzymał, niczego doń nie dodając ani nie ujmując. Terroryzm nie jest taktyką inteligentną, ale dziś we Francji okazuje się skuteczny, szybciej pozwala osiągnąć to, czego domagają się muzułmanie. Profesor Brague zauważa ponadto, że o ile od nas żąda się, byśmy wystrzegali się uogólnień w ocenie islamu i islamistów, o tyle muzułmańscy przywódcy, z Erdoganem na czele, już tak nie czynią. Walkę Francji z islamizmem odbierają jako atak na islam i muzułmanów. Zdaniem filozofa, islamizm różni się od islamu nie naturą, lecz intensywnością, stopniem zaangażowania. Od początku otwarcie głoszonym celem islamu jest nie nawrócenie całego świata, lecz jego podbój, niekoniecznie zbrojny. Dąży on do ustanowienia reżimów, w których będzie obowiązywało prawo islamskie. Profesor Brague przypomina, że w odróżnieniu od chrześcijaństwa islam nie jest przede wszystkim religią czy kultem, lecz prawem.

Krzysztof Bronk
vaticannews/Paryż

Watykan

Watykan wyjaśnia słowa papieża

Wyjaśnienie dotyczy wypowiedzi papieża Franciszka umieszczonej w filmie dokumentalnym Francesco Jewgienija Afiniejewskiego. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej tłumaczy, że komentarze papieża nie odnoszą się do katolickiej doktryny w kwestii charakteru małżeństwa jako związku między jednym mężczyzną a jedną kobietą, ale do przepisów prawa cywilnego.

Zaznaczono, że stwierdzenia użyte w filmie zostały wyrwane z kontekstu papieskich wypowiedzi, w których Franciszek odnosi się do dwóch różnych kwestii: że dzieci nie powinny być wykluczane przez rodziny ze względu na ich orientację seksualną, oraz na temat związków cywilnych – w kontekście dyskusji nad ustawą o małżeństwach osób tej samej płci z 2010 r. w parlamencie argentyńskim, której sprzeciwiał się ówczesny arcybiskup Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio – obecnie papież Franciszek.

Całość papieskiej wypowiedzi można przetłumaczyć w następujący sposób: „Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie; są dziećmi Boga; mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucić z rodziny ani sprawić, by jego życie było z tego powodu niemożliwe. To, co musimy stworzyć, to ustawa o pożyciu cywilnym. Osoby te mają prawo być prawnie chronione”.

Przy okazji warto wyjaśnić, że Franciszek przyznaje państwom prawo do uwzględnienia istnienia związków osób jednej płci w prawie cywilnym, co zresztą ma już chyba miejsce w zdecydowanej większości krajów, także w Polsce (prawo do wspólnego pożycia). Przeciwstawia osię natomiast legalizacji „związków małżeńskich” osób homoseksualnych, jak również tzw. związkom partnerskim, które są alternatywą dla tradycyjnego małżeństwa.

k.w.

2020-11-04 10:45

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

IO Tokio: Polscy siatkarze pokonali Wenezuelę 3:1

2021-07-28 12:10

[ TEMATY ]

siatkówka

PAP/Leszek Szymański

Polscy siatkarze pokonali Wenezuelę 3:1 (25:16, 25:13, 18:25, 25:15) w meczu 3. kolejki grupy A turnieju olimpijskiego w Tokio. To drugie zwycięstwo na igrzyskach podopiecznych Vitala Heynena, którzy w kolejnym spotkaniu w piątek zmierzą się z Japonią.

CZYTAJ DALEJ

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia Pana Jezusa

2021-07-23 16:46

[ TEMATY ]

św. Anna

Podlasie

Prostyń

Archiwum CIDD

Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Prostyni

Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Prostyni

Na mocy decyzji papieża Franciszka, niedziela 25 lipca br. jest obchodzona jako I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Wedle miejscowej tradycji, w XVI w. w Prostyni we wschodniej Polsce, miały miejsce objawienia babci Jezusa Chrystusa. Znajduje się tam sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny. To miejsce ważne także dla rodziny przyszłego błogosławionego – kard. Stefana Wyszyńskiego.

Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny liczy ponad 500 lat. Dokumenty archiwalne podają, że w 1510 roku w Prostyni św. Anna objawiła się Małgorzacie, żonie Błażeja. Święta poleciła, aby wybudowano kościół pw. Trójcy Przenajświętszej oraz kaplicę pw. św. Anny w miejscu jej objawienia.

CZYTAJ DALEJ

IO Tokio: pierwszy złoty medal dla reprezentantki Filipin „za wstawiennictwem Maryi”

2021-07-28 13:59

[ TEMATY ]

IO Tokio

PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Na trwających w Tokio Letnich Igrzyskach Olimpijskich złoty medal w podnoszeniu ciężarów zdobyła Hidilyn Diaz. Jest to pierwszy złoty medal olimpijski w historii Filipin. Diaz, głęboko wierząca katoliczka, zawdzięcza swój sukces "wstawiennictwu Matki Bożej". List gratulacyjny otrzymała od Konferencji Biskupów Filipin.

Za swoje zwycięstwo filipińska sportsmenka podziękowała wstawiennictwu Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Podczas wirtualnej konferencji prasowej oraz uroczystości dekoracji medalami miała na szyi łańcuszek z Cudownym Medalikiem. Jak wspominała, otrzymała go od swojej przyjaciółki, z którą przez dziewięć dni przed Igrzyskami razem odmawiały modlitwę poranną. „Jest to znak jej i mojej wiary w Maryję i Jezusa Chrystusa”, podkreśliła złota medalistka w swojej klasie wagowej do 55 kg. 20-letnia Diaz już w pierwszym podejściu pokonała w Tokio zawodniczkę chińską podnosząc już w pierwszej próbie ciężar 127 kg.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję