Reklama

Obserwator

Niedziela Ogólnopolska 39/2020, str. 5-7

Adobe.Stock.pl

Konwencja Praw Rodziny zamiast stambulskiej

Prezydium Episkopatu Polski wydało oświadczenie w sprawie toczącej się ostatnio debaty na temat Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zwanej Konwencją Stambulską. Prezydium zaleca wypowiedzenie przez Polskę tej konwencji, a przyjęcie inicjatywy obywatelskiej, czyli Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

W dokumencie czytamy m.in.: „Całkowicie słusznie Konwencja Stambulska pragnie walczyć z dyskryminacjami wynikającymi z różnicy płci (ang. sex, franc. sexe), czyli biologicznych różnic między kobietą a mężczyzną. Jednakże obok tego Konwencja wprowadza elementy ideologii gender, mówiąc o konieczności zwalczania różnego rodzaju dyskryminacji związanych z gender. Wielokrotnie występujące w tym dokumencie pojęcie gender – tłumaczone na język polski jako «płeć społeczno-kulturowa» – oznacza, według Konwencji, «społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn» (por. Konwencja Stambulska, art. 3 lit. c).

Reklama

Co więcej, w Konwencji Stambulskiej jest również mowa o tym, że jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej jest religia i tradycja (por. tamże, art. 12 ust. 5), dlatego też konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn” (por. tamże, art. 12 ust. 1). Konwencja domaga się też aby państwa wprowadziły „do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji (...) treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn, a także niestereotypowych ról społeczno-kulturowych” (por. tamże, art. 14 ust. 1).

Jeśli chodzi o zwalczanie przemocy wobec kobiet i rodzin księża biskupi zachęcają, aby wspierać wszelkie zmiany w prawie karnym, mające służyć większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominają, że „głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego”.

Ekologia

Zazielenić parafie

Ekologia Papież Franciszek podkreśla, że nawrócenie ekologiczne jest także nawróceniem wspólnotowym, a „Zielone parafie” to projekt, przez który słowa te mogą zostać wcielone w życie – przekonuje Piotr Abramczyk, prezes zarządu GCCM Polska – Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

Reklama

„Zielone parafie” to program wdrażania przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań w parafiach w całej Polsce. Prezes Adamczyk uważa, że parafie otoczone pięknym ogrodem pełnym zieleni, mogą stać się wzorem dla tysięcy odwiedzających je wiernych – przykładem odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, np. wody czy energii, czy wreszcie miejscem prawdziwego spotkania, wspólnoty – w wymiarze duchowym, społecznym i praktycznym, choćby jako przestrzeń dzielenia się jedzeniem czy ubraniami.

– To się, oczywiście, w jakimś stopniu już dzieje. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia – podkreśla Piotr Abramczyk w rozmowie z KAI.

Jubileusz

Dzień papieski 2020

Już 11 października pod hasłem „Totus Tuus” będziemy przeżywali jubileuszowy XX Dzień Papieski. Będzie to także jubileusz 20-lecia działania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera zdolną i niezamożną młodzież z małych miejscowości. Cel jest ambitny – w czasie obostrzeń sanitarnych fundacja chce zebrać fundusze na edukację dla kolejnych 2 tys. młodych zdolnych. Warto pamiętać, że tegoroczny jubileuszowy Dzień Papieski zbiega się z o wiele ważniejszą – 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Watykan

Ludzie nie wiedzą, co robi Kościół

Takiego zdania jest s. Helen Alford, dominikanka, którą 4 września papież Franciszek mianował członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Zadaniem instytucji jest prowadzenie dialogu Kościoła ze światem nauki. Obecnie członkowie akademii szukają m.in. odpowiedzi na pytania: jak zrestrukturyzować gospodarkę po pandemii i jak zaradzić wynikającej z kryzysu niesprawiedliwości społecznej. Zdaniem siostry Helen, by naprawić gospodarkę oraz ekonomię, trzeba zacząć od... etyki. To wizja gospodarki biorąca pod uwagę element ludzki. – Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze uwzględniały równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, aby widziały pracowników nie tylko jako trybiki w wielkiej maszynie do zarabiania, ale także jako członków rodziny – przekonuje zakonnica. Podkreśla rolę Kościoła w tej dziedzinie, a raczej niezbyt dobre zdanie światowych mediów na temat jego aktywności. – Większość ludzi nie wie, co Kościół robi – wyjaśnia siostra Helen. – Nie mają pojęcia o skali działań podejmowanych w celu opieki nad osobami chorymi na AIDS. Nie wiedzą, co robi, aby przeciwstawić się handlowi ludźmi, ani o ogromnym wpływie, jaki ma na całe społeczeństwa przez edukację. Podobnie jest z opieką zdrowotną. Ludzie nie mają pojęcia o roli Kościoła w tej dziedzinie, dlatego uważam, że powinniśmy zacząć publikować jak najwięcej danych na ten temat. Myślę, że będzie to bardzo pomocne dla ludzi, aby zrozumieli, co dzieje się dziś w świecie i co robi Kościół” – podsumowuje.

Papież do Polaków

Piękno to dar Boga

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek zwrócił się do Polaków z katechezą, w której zachęcał do kontemplowania piękna polskiej ziemi. Przypomniał, że człowiek nie powinien patrzeć na otaczający go świat wyłącznie użytkowo. Należy odkrywać i postrzegać piękno, jako dar od Boga.

Ojciec Święty powiedział: „Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, gdy mówimy o kontemplacji stworzenia, przychodzą na myśl słowa św. Jana Pawła II: «Kontempluję piękno tej ziemi (...). Z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. (...) A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata». Ten sposób przeżywania kontaktu z przyrodą niech będzie dla nas wszystkich źródłem zaangażowania na rzecz jej ochrony. Z serca wam błogosławię”.

W ten sposób papież nawiązał do obchodzonego Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej. Franciszek zaapelował do świata, by podjął niełatwe zadanie ograniczania w znaczący sposób emisji gazów cieplarnianych. Tylko takie działanie może przywrócić naszej planecie równowagę klimatyczną, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Ziemi.

Szwecja

Nic dobrego

Kiedy idę ulicami Malmö, mam wrażenie, że znajduję się gdzieś na Bliskim Wschodzie czy na Bałkanach – powiedział w wywiadzie dla agencji SIR katolicki diakon Björn Hakonsson.

W Szwecji, wspólnoty chrześcijańskie starają się łagodzić narastające napięcia między migrantami i rdzenną ludnością. Członkowie tych wspólnot sami przyznają, że już niewiele da się jednak zrobić.

Zdaniem Hakonssona, problemy wywołują fanatycy, którzy chcą przeszczepić na teren Szwecji konflikty z innych krajów. Posługują się w tym młodymi ludźmi. Wykorzystują ich frustrację, podżegają do ataków na policję i aktów bandytyzmu.

Szwecja od początku lat 90. XX wieku przyjęła bardzo dużą liczbę migrantów, ale nie zdołała ich zintegrować z rdzennym społeczeństwem, mimo wielu programów i funduszy przeznaczonych na ten cel. Migranci dostali pieniądze oraz mieszkania, ale nie znaleźli pracy. W ten sposób rośnie już drugie pokolenie bezrobotnych. Narasta też nietolerancja wśród rodzimych Szwedów. Wszelkie problemy zrzucane są na karb imigracji.

Na to wszystko nakłada się problem przestępczości. – W Malmö policja nie ma już kontroli nad miastem. Narasta lęk, niekiedy giną niewinni ludzie, w tym również dzieci. To jest bomba społeczna z opóźnionym zapłonem – twierdzi Hakonsson.

Z Twittera papieża Franciszka

Jak wiele cierpienia, ilu łez, ilu wojen można by uniknąć, gdyby przebaczenie i miłosierdzie były stylem naszego życia!

Hiszpania

Wciąż nieukończona

Z powodu pandemii słynna bazylika Sagrada Família (Świętej Rodziny) w Barcelonie, zaprojektowana w XIX wieku przez Antonia Gaudíego, nie zostanie ukończona w 2026 r., jak planowano.

Budowa tej niezwykłej świątyni, rozpoczęta w 1882 r., nie ma końca. Najpierw przerwała ją tragiczna śmierć genialnego architekta, potem dziejowe burze, a ostatnio pandemia. Wreszcie wyznaczono sobie za cel zakończenie przedsięwzięcia w 100. rocznicę śmierci Gaudíego. Jak się okazuje, także i tym razem plan się nie powiedzie. Nie ma bowiem środków na kontynuowanie budowy. W lipcu 2019 r. średnio w ciągu dnia bazylikę odwiedzało 15,6 tys. turystów, a w lipcu 2020 r. było ich zaledwie 2 tys.

Niemcy

Synodalne bezdroża

Kardynał Rainer Maria Woelki, arcybiskup Kolonii, ostrzegł, że dialog na temat reform w Kościele może doprowadzić do powstania „niemieckiego Kościoła narodowego”. – Najgorszy rezultat byłby taki, gdyby „droga synodalna” prowadziła do rozłamu, a tym samym do wyjścia z Kościoła – powiedział kard. Woelki w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że „drodze synodalnej” uda się jednak „zainicjować prawdziwą reformę, która jest zdecydowanie konieczna w Kościele”. Jego zdaniem, chodzi o to, aby rozumieć Kościół nie jako „strukturę czysto socjologiczną”, ale raczej „że jest on dziełem Boga”.

Warszawa

Pierwsza od 100 lat

Na obrzeżach Ursynowa przy ul. Puławskiej została wybudowana pierwsza od ponad 100 lat prawosławna świątynia – św. Sofii – Mądrości Bożej, kopia Hagii Sophii w Stambule. Cerkiew poświęcił zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa.

Cerkiew zbudowano zgodnie z greckim stylem na planie kwadratu – ma ona powierzchnię 1225 m2. Wysokość kopuły głównej wynosi 22 m. Obok postawiono dzwonnicę, w której zawiśnie niebawem 9 dzwonów.

2020-09-23 09:43

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmiany proboszczów w Archidiecezji Warszawskiej

Nowy rektor kościoła akademickiego św. Anny i trzej proboszczowie obejmą z dniem 26 czerwca nowe funkcje. Dziś odebrali dekrety z rąk kard. Kazimierza Nycza kierujące ich do nowych zadań. Kameralna uroczystość odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

1. Ks. Mateusz Gawarski dotychczasowy wikariusz i duszpasterz akademicki kościoła św. Anny mianowany rektorem kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie

CZYTAJ DALEJ

Oświadczenie adwokata ks. M. Króla dot. reportażu TVN24

2021-06-15 09:36

[ TEMATY ]

oświadczenie

prawnik

Adobe Stock

"Materiał ten uchybia bowiem zasadom prawa prasowego, albowiem został sporządzony z naruszeniem staranności i rzetelności dziennikarskiej. Ukazane w nim zarzuty nie są zaś faktami, tylko pomówieniami zawierającymi zniesławiające ich adresatów treści. Oskarżenia, którymi „karmi” się widza są gołosłowne i nie mają poparcia w rzeczywistości. Tym samym stwierdzić należy – z całą stanowczością – że żadna z przedstawionych w reportażu sytuacji nie miała miejsca" - czytamy w oświadczeniu, które w imieniu ks. Mirosława Króla wystosował jego adwokat mecenas Mateusz Chlebowski. 9 czerwca na antenie TVN24 w programie "Czarno na Białym" został wyemitowany reportaż pt. "KRÓLestwo w Orchard Lake. To skandal Kościoła katolickiego". W filmie zarzuca się ks. Mirosławowi Królowi, rektorowi polonijnego seminarium duchownego w Orchard Lake m. in. molestowanie i napaści na tle seksualnym.

Publikujemy tekst oświadczenia adwokata ks. Mirosława Króla:

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na Pieszą Pielgrzymkę Rolników

2021-06-16 08:32

[ TEMATY ]

diecezja zielonogórsko‑gorzowska

Duszpasterstwo rolników

Karolina Krasowska

Diecezjalny duszpasterz rolników ks. Paweł Mydłowski zaprasza na 38. Pieszą Pielgrzymkę Duszpasterstwa Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na Jasną Górę.

Diecezjalny duszpasterz rolników ks. Paweł Mydłowski zaprasza na 38. Pieszą Pielgrzymkę Duszpasterstwa Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na Jasną Górę.

Diecezjalny duszpasterz rolników ks. Paweł Mydłowski zaprasza na 38. Pieszą Pielgrzymkę Duszpasterstwa Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na Jasną Górę.

Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach od 2 do 12 lipca. Pierwszy etap rozpocznie się 2 lipca w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu, gdzie odbędzie się Msza św., a po niej wyjście na pielgrzymi szlak do Lubięcina liczący ok. 25 km. 3 lipca odbędzie się drugi etap pielgrzymki, liczący ok. 20 km ze Sławy do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia we Wschowie, gdzie w tym roku odbędzie się koronacja wizerunku Wschowskiej Pani Pocieszenia. Od 4 lipca na kolejnych etapach zaplanowano sztafetę. Zapisy na ten etap pod adresem email pielgrzymka2021@gmail.com lub na fb. 12 lipca odbędzie się ostatni etap pielgrzymki z Truskolas do Częstochowy liczący ok. 22 km. Wyjście o godz. 6.00. 12.00-13.00 Msza św. przed Cudownym Obrazem w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, a o 21.00 Apel Jasnogórski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję