Reklama

Obserwator

Nie tylko Caritas

Kościół na linii frontu

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik wylicza: – Bezdotykowe paczki żywnościowe, ciepłe posiłki dla seniorów i osób w kwarantannie, zbiórki żywności, wyposażenia szpitali, wirtualne warsztaty i pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci oraz wsparcie duchowe i psychologiczne – to tylko niektóre inicjatywy charytatywne prowadzone przez Kościół w czasie epidemii koronawirusa. Zaangażowanych jest ponad 100 tys. wolontariuszy ze wszystkich 44 polskich diecezji.

O naprawdę ogromnej skali tych działań łatwo można się przekonać, zaglądając na stronę episkopat.pl do zakładki „Działania pomocowe Kościoła”. Tam też każdy, kto szuka wsparcia, może znaleźć informacje ze swojego terenu, często nawet ze swojej parafii.

Reklama

Ponadto Caritas prowadzi dwa flagowe programy: znaną już #PomocDlaSeniora oraz nową: #WdzięczniMedykom. – Lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny oraz seniorzy to dwie grupy, które potrzebują nas teraz najbardziej – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Mechanizm akcji skierowanej do szpitali jest prosty: Caritas, w oparciu o własne doświadczenia w organizowaniu akcji pomocowych na skalę ogólnopolską, rozpoznaje potrzeby wybranych szpitali, które leczą pacjentów z koronawirusem lub przygotowują się do tego zadania. Wstępnie wytypowano 12 takich placówek w całym kraju, ale ich spis może się wydłużyć. Na podstawie zgłaszanego przez nie zapotrzebowania powstaje lista najpilniej potrzebnych zakupów. Już wiadomo, że znajdą się na niej m.in.: respiratory, pojemniki do transportu próbek, kombinezony ochronne czy przyłbice oraz inne środki ochrony osobistej. To drogie wyposażenie. Dla przykładu, cena respiratora wynosi ponad 100 tys. zł, a jednorazowy, tzw. barierowy fartuch ochronny, stosowany na bloku operacyjnym, kosztuje 100 zł. Przy obecnym zapotrzebowaniu szpitali dokonanie najpotrzebniejszych zakupów oznacza ogromne koszty.

j.k.

Pismo Święte

Tłumaczona na 700 języków

Pełny tekst Biblii został już przetłumaczony na 694 języki świata. Oznacza to, że dostęp do tekstów Starego i Nowego Testamentu w swoich ojczystych językach ma ok. 5,7 mld ludzi na świecie – poinformowało austriackie Towarzystwo Biblijne, powołując się na dane Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Wśród nowych języków, w których dostępny jest cały przekład Biblii, są ellomwe, którym posługuje się 2,3 mln mieszkańców Malawi, oraz cho-chin, w którym mówi ok. 15-tysięczna grupa mieszkańców Mjanmy. Na kolejne 1542 języki został przetłumaczony Nowy Testament, a niektóre pojedyncze fragmenty Biblii są dostępne w dalszych 1159 językach. Tak więc, według stanu na koniec ubiegłego roku, co najmniej jedna księga Pisma jest dostępna w 3395 językach. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat 1,7 mld mieszkańców świata otrzymało nowy dostęp do tekstów biblijnych w swych rodzimych językach. Według obliczeń Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, mieszkańcy świata mówią 7350 językami, w tym 245 językami niesłyszących. Żadna z ksiąg Biblii nie została jeszcze przetłumaczona na niemal 4 tys. języków. Obecnie trwają prace nad tłumaczeniami na 277 języków.

j.k.

ŚDM

Inny wymiar ŚDM

Reklama

35. Światowe Dni Młodzieży, obchodzone w diecezjach w Niedzielę Palmową pod hasłem: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”, odbyły się w przestrzeni wirtualnej. Transmisje Mszy św., spotkania formacyjne on-line przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, cieszyły się dużą frekwencją. – Biblijna scena wskrzeszenia młodzieńca z Nain jest doskonałą odpowiedzią na obecną sytuację epidemii, pokazuje, że to Chrystus jest Panem ludzkiego życia i ma On władzę nad każdą śmiercią – powiedział bp Marek Solarczyk.

j.k.

Patriarchat Ekumeniczny

Ważny dokument

Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola ogłosił deklarację społeczną pt. Dla życia świata – etos społeczny Kościoła prawosławnego. Dokument już we wstępnej części odnosi się do pedofilii. Stwierdza, że przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży muszą być natychmiast zgłaszane instancjom cywilnym, a nie tylko biskupowi. Deklaracja staje też w obronie ideału wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej. Zwraca również uwagę, jak jest to trudne w dzisiejszych czasach, gdy seksualność jest wykorzystywana jako „strategia konsumpcji i dobro konsumpcyjne”. Dlatego w duszpasterstwie młodzieży nie powinno się mówić o zakazach, ale należy podkreślać wizję ciała jako świątyni Ducha Świętego. Małżeństwa zawierane są na całe życie, jednak Kościół dopuszcza ich rozwiązanie nie więcej niż dwukrotnie. Osoby rozwiedzione i żyjące w ponownych związkach nie mogą być wykluczone z przyjmowania sakramentów. Zachodzi tu znaczna różnica z nauką katolicką. Dokument widzi ponadto możliwość diakonatu kobiet. Stwierdza, że „Kościół musi w dalszym ciągu zastanowić się nad tym, w jaki sposób kobiety mogłyby móc najlepiej uczestniczyć w Kościele”, a to „zawiera w sobie także odnowienie diakonatu kobiet”. Deklarację opracowała komisja, którą powołał sobór wszechprawosławny na Krecie w 2016 r.

w.d.

Według badań

Ufamy Kościołowi

Polacy na ogół darzą zaufaniem osoby, z którymi utrzymują codzienne relacje. Ogromna większość badanych ufa swojej najbliższej rodzinie (98%), swoim znajomym (95%), dalszej rodzinie (89%), osobom, z którymi na co dzień pracują (88%), oraz sąsiadom (80%) – wynika z przeprowadzonego jeszcze w lutym badania CBOS. Niemal trzy czwarte ankietowanych ufa osobom pracującym społecznie w ich miejscu zamieszkania (73%), a ok. dwie trzecie należących do parafii ufa swojemu proboszczowi. Respondenci zapytani o stosunek do nieznajomych trochę częściej mówią o braku zaufania niż o zaufaniu (46% wobec 40%). Uwzględniając poglądy polityczne, CBOS zauważa, że postawa zaufania do innych jest najczęstsza wśród identyfikujących się z lewicą i wśród osób najbardziej religijnych, tzn. uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu. Zaufanie do działalności Caritas wyraża 78% Polaków (spadek od 2016 r. o 5%), 67% ufa proboszczowi swojej parafii, a 64% – Kościołowi katolickiemu (spadek o 6%).

w.d.

Papież do Polaków

Zawierzcie!

Podczas audiencji generalnej – znów bez udziału wiernych – papież Franciszek zachęcił Polaków w obecnych czasach zagrożenia do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu św. Jana Pawła II. Przypomniał o 15. rocznicy śmierci papieża Polaka. – Współczesny człowiek dostrzega znaki śmierci, które na horyzoncie cywilizacji stały się bardziej obecne. Coraz bardziej żyje w lęku, zagrożony w samym rdzeniu swojej egzystencji – powiedział Ojciec Święty, zwracając się do Polaków za pośrednictwem watykańskich mediów. – Gdy będzie wam trudno, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi: wiedzcie, że nie jesteście sami. On wam towarzyszy i nigdy nie zawodzi – dodał. Podobnie jak poprzednie audiencje generalne w czasach pandemii, także ta odbyła się w papieskiej bibliotece w Pałacu Apostolskim.

j.k.

Grecja

Wielkanoc w maju

W związku z rozszerzającą się pandemią wirusa COVID-19 Stały Synod prawosławnego Kościoła Grecji postanowił przełożyć obchody Świąt Wielkanocnych na 26-27 maja br. – Wielkanoc prawosławna wypada tydzień po zachodniochrześcijańskiej – w tym roku 19 kwietnia. Biskupi prowadzili obrady w formie telekonferencji na platformie użyczonej im przez rząd tego kraju. Synod wezwał też episkopat i duchowieństwo do przestrzegania wszystkich rozporządzeń służby zdrowia oraz rządu i dodał, że niestosowanie się do nich „w obecnej chwili nie znajduje uzasadnienia nawet w imię wiary chrześcijańskiej”, ponieważ „wiara w Chrystusa prowadzi do życia, a nie do śmierci”.

j.k.

Ukraina

Przyspieszyli reformy

Wołodymyr Zełenski przekonał parlament do przegłosowania torpedowanych od miesięcy ustaw. Eksperci oceniają, że gdyby nie światowa pandemia, która zaczęła rujnować ukraińską gospodarkę, procedowanie ustawy trwałoby jeszcze długo. Reforma rolna była jednym z warunków zawarcia kolejnej umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW); brak umowy grozi Ukrainie niewypłacalnością i dużą dewaluacją hrywny. Innym warunkiem było przyjęcie ustawy dotyczącej sektora bankowego, uniemożliwiającej m.in. zwrot znacjonalizowanego w 2016 r. Privatbanku byłemu właścicielowi – oligarsze Ihorowi Kołomojskiemu, uważanemu za blisko związanego z prezydentem Zełenskim. Rynek gruntów po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy pojawi się w przyszłym roku.

w.d.

NATO

Sojusz w gotowości

Jesteśmy w gotowości – to komentarz szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga w związku z nadaktywnością militarną Rosji w pobliżu granic z państwami NATO i trzecim w ostatnim czasie przechwyceniem rosyjskiego samolotu. Stoltenberg podkreślił, że wszyscy mogą być pewni, iż mimo pandemii COVID-19 NATO pozostaje w gotowości operacyjnej, jest obecne „na ziemi, w powietrzu i na morzu”. Wypowiedź Stoltenberga pojawiła się wkrótce po tym, gdy do NATO przystąpiła jako 30. członek Sojuszu Macedonia Północna. Ma to istotne znaczenie polityczne i strategiczne. Jest sygnałem, że NATO nie ugięło się pod presją Rosji, która przez agresję na Gruzję, Ukrainę czy organizowanie prowokacyjnych ćwiczeń próbuje powstrzymać dalsze rozszerzanie Sojuszu. NATO z Macedonią w składzie łatwiej będzie prowadzić kolektywną obronę w południowej Europie. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Stoltenberg powołał grupę dziesięciorga ekspertów, którzy mają przedstawić projekt wzmocnienia Sojuszu. Skład grupy uwzględnia równowagę płci i doświadczenie. Jako jedna z pięciu kobiet i jedyna reprezentantka Europy Środkowo-Wschodniej znalazła się tym gronie europosłanka PiS Anna Fotyga.

j.k.

Niemcy-Polacy

Nic nie działa

Graniczące z Polską landy apelują o otwarcie granic dla pracujących w Niemczech polskich medyków, przydaliby się też pracownicy sezonowi. Bliskie relacje na pograniczu niemiecko-polskim nie mogą się rozpaść – mówi premier Brandenburgii Dietmar Woidke, licząc, że Polska poluzuje obecny reżim graniczny. Ma w tym interes: rozpoczyna się sezon zbioru szparagów, a brak pracowników z Polski oznacza, że nie będzie miał kto ich zebrać. W ostatnich latach na polach szparagów pracowali przede wszystkim Rumuni i Bułgarzy, ale w czasie epidemii granice Niemiec są dla nich zamknięte. Nadzieja w Polakach. Innego zdania jest niemieckie MSW: w kraju znajduje się ponad 150 tys. bezrobotnych uchodźców, którzy z powodzeniem mogą pracować na polach. Ale nikt nikogo nie zmusi, a potrzeba co najmniej dwa razy tylu pracowników. Apel Woidkego nie wynika tylko z troski o szparagi. W niemieckich szpitalach wzdłuż granicy z Polską pracują tysiące polskich medyków. Część po wybuchu epidemii wyjechała. Nic dziwnego, że w Frankfurter Allgemeine Zeitung pojawił się tytuł: „Bez Polaków nic nie działa”.

j.k.

Białoruś

Wódka, sauna i hokej

W to, że rządzący od ćwierćwiecza prezydent Aleksander Łukaszenka jest twardym mężczyzną, nikt nie wątpił. Teraz, w czasach zarazy, są na to dodatkowe dowody. Prawie cały świat obiegły jego pomysły na walkę z koronawirusem: ciężka praca na traktorze, picie wódki i odwiedzanie sauny, a także gra w hokeja. I choć życie na Białorusi na początku kwietnia br. zdawało się biec jak dawniej (działały szkoły, przedszkola, uniwersytety i wszystkie instytucje państwowe, kraj nie zamknął swoich granic), a władze utrzymywały, że wszystko jest pod kontrolą – to jednak nie wszystko pod nią było. Sytuacja zaczynała stawać się nieprzewidywalna. Władze informowały o prawie 200 zarażonych koronawirusem w całym kraju i dwóch zgonach. Jednym ze zmarłych był znany 75-letni aktor. – Po co łazisz po tych ulicach i jeszcze pracujesz – mówił Łukaszenka, tłumacząc, że mężczyzna miał „wiele chorób towarzyszących”.

j.k.

Jerozolima

Ściana zdezynfekowana

W ramach przygotowań do święta Pesach, najważniejszego święta judaizmu, ze Ściany Płaczu usunięto tysiące kartek z intencjami modlitewnymi, które w ostatnich miesiącach pozostawili w niej przede wszystkim modlący się. Ściana została też wyczyszczona i zdezynfekowana. Kartki są usuwane ze szczelin muru dwa razy w roku: przed żydowskim Nowym Rokiem – Rosz Haszana oraz Pesach (upamiętnia wyjście narodu Izraela z niewoli egipskiej) i zgodnie z tradycją żydowską po pewnym czasie są zakopywane na Górze Oliwnej.

w.d.

Papieski list

Wirusowe ludobójstwo

Szef Panamerykańskiego Komitetu Sędziów ds. Praw Społecznych – Roberto Andrés Gallardo ujawnił papieski list, w którym Franciszek przestrzega przed „wirusowym ludobójstwem”. Ojciec Święty ostrzegł w nim przed rządami, które nie podejmują działań w obronie ludności. Jednocześnie dał wyraz swojemu zbudowaniu postawą władz wielu krajów, dla których ochrona obywateli stała się priorytetem, bez względu na koszty finansowe. Papież wyraził również zaniepokojenie postępującą pandemią i podkreślił humanitarną postawę lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, wolontariuszy, sióstr zakonnych, księży i zakonników, którzy ryzykują życie, aby wyleczyć chorych i bronić zdrowych przed zarażeniem.

j.k.

ROSJA

Ataki fake newsem

Państwo Władimira Putina wykorzystuje pandemię COVID-19 do siania niepokoju. Portal EUvsDisinfo opublikował raport wskazujący główne tematy rosyjskich fake newsów. W sieci można przeczytać, że SARS-CoV-2 jest wirusem, który stworzyli Amerykanie, albo że powstał on w laboratoriach NATO. Wirus jest przenoszony przez żołnierzy USA przebywających na wschodniej flance, w tym w Polsce. Zbieżny z tą narracją jest przekaz, jakoby UE zostawiła kraje członkowskie same sobie. Taką narrację powielał m.in. Sputnik. Raport EUvsDisinfo wskazuje, że rosyjscy trolle nie ukrywają się już tylko za niszowymi portalami. Fake newsy wypuszczają media głównego nurtu, finansowane z budżetu państwa. Tworzeniem fake newsów zajmują się: media prokremlowskie, np. RT, Russia Beyond, New Eastern Outlook; strony zarejestrowane w Rosji i powiązane z Kremlem, np. Geopolitica.ru, Katehon.com, News Front; witryny zarejestrowane w tym kraju, ale ukrywające powiązania z Kremlem, np. Strategic Culture Foundation, Oriental Review, One World, Info Brics; a także zarejestrowane poza Rosją, ale realizujące jej politykę, np. Duran, Saker, Fort Russ News. Według autorów raportu, dezinformacja rozprzestrzenia się jak wirus przez sieć witryn. „Celem dezinformacji jest zasianie nieufności wobec władz, mediów i wiedzy fachowej – nawet systemu opieki zdrowotnej”.

j.k.

2020-04-07 14:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Włochy: w niedzielę beatyfikacja Jana Fornasiniego – kapłana, męczennika II wojny światowej

2021-09-24 12:25

[ TEMATY ]

beatyfikacja

Jan Fornasini

pl.wikipedia.org

Giovanni Fornasini

Giovanni Fornasini

W niedzielę 26 września w bazylice katedralnej św. Petroniusza w Bolonii prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro ogłosi błogosławionym Jana Fornasiniego – pochodzącego z tych stron kapłana, który zginął jako męczennik pod koniec 1944 roku. Miał wówczas zaledwie 29 lat, z których jedynie 3 przeżył w stanie duchownym. Ze względu na jego zaangażowanie na rzecz ofiar wojny nazywano go "aniołem z Marzabotto".

Przedstawiamy krótki życiorys Jana Fornasiniego:

CZYTAJ DALEJ

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

USA: Proboszcz parafii odwiedzonej przez pierwszą damę RP: to wyróżnienie

2021-09-24 19:09

[ TEMATY ]

parafia

wizyta

Agata Kornhauser‑Duda

Nowy Jork

PAP

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w USA

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w USA

Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w polskiej parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na nowojorskim Manhattanie. Proboszcz 150-letniej parafii o. Karol Jarząbek w rozmowie z PAP nazwał wizytę pierwszej damy "wyróżnieniem".

W czasie czwartkowej wizyty w najstarszej rzymskokatolickiej polskiej parafii w archidiecezji Nowy Jork pierwsza dama RP przekazała parafii polską flagę wraz z listem gratulacyjnym od prezydenta Andrzeja Dudy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję