Reklama

Pora zaczynać

2018-08-21 12:27

Rozmawia Piotr Lorenc
Edycja sosnowiecka 34/2018, str. V

Piotr Lorenc
Ks. dr Michał Borda

31 sierpnia w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu odbędzie się dzień skupienia dla katechetów świeckich i zakonnych połączony z liturgicznym rozpoczęciem roku szkolnego. Zainauguruje go wykład ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Marka z Akademii „Ignatianum” w Krakowie i Msza św. pod przewodnictwem bp. Grzegorza Kaszaka. Tydzień przed rozpoczęciem nowego roku nauki z ks. dr. Michałem Bordą – dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu – rozmawia Piotr Lorenc

Piotr Lorenc: – Wakacje powoli mijają, pora szykować się do nowego roku szkolnego i zarazem katechetycznego...

ks. Michał Borda: – Wszystko co dobre, szybko mija – powiedzą pewnie uczniowie. Niemniej jednak wznowienie i kontynuacja nauki jest niezbędną zasadą w procesie edukacyjnym. Nie może ona zostać przerwana na zbyt długi okres czasu, gdyż uczniowie stracą nabyte umiejętności i, nie daj Boże, wiedzę. Pragnę jednak zauważyć, że z katechezą i praktykami religijnymi jest zupełnie inaczej. Od uczestnictwa w życiu sakramentalnym, udziału w niedzielnej czy świątecznej liturgii nie ma wakacji, a rodzice nieustannie, nawet podczas wypoczynku, są i powinni być dla swoich dzieci świadkami wiary. Jednak przyjęte jest, że systemowe nauczanie katechezy rusza wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że zgodnie z postanowieniami I Synodu Diecezji Sosnowieckiej: „Proboszcz jest odpowiedzialny za organizację posługi katechetycznej na terenie parafii” (nr 350). Dlatego zawczasu proszę księży proboszczów, by przygotowali kadrę katechetyczną w parafii. W sytuacji, kiedy świecki nauczyciel religii zbliża się do wieku emerytalnego warto wybrać spośród wspólnoty parafialnej i wysłać na studia teologii nauczycielskiej osobę, która zastąpi obecnego nauczyciela religii. Odpowiednie kwalifikacje można zdobyć m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od października br. na Wydziale Teologicznym UŚ zostaną uruchomione odpowiednie studia podyplomowe z katechezy.

– Nauczanie katechezy wymaga, oprócz kwalifikacji i zaangażowania w życie parafii, również zgody księdza biskupa...

– Oczywiście, wymagana jest tzw. misja kanoniczna. Dlatego proszę księży proboszczów o zwracanie się do Wydziału Katechetycznego po skierowania do nauczania religii dla potrzebujących katechetów. Uprzejmie proszę o nie odkładanie załatwiania skierowań na wrzesień, gdyż zasadniczo dyrektor szkoły powinien otrzymać skierowanie do nauczania religii do końca sierpnia, by zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudnić nauczyciela religii z dniem 1 września br. Wzór podania o misję kanoniczną znajduje się na stronie internetowej wydziału: www.katecheza.sosnowiec.pl.

– Rodzice dzieci klas II i III zainteresowani są Pierwszą Komunią św. Jak ta sprawa wygląda w naszej diecezji?

– Od 1 marca 2014 r. obowiązuje Dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej podpisany przez bp. Grzegorza Kaszaka. Zgodnie z nim, wszystkie dzieci, które od 1 września 2018 r. rozpoczynają naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię św. pod koniec klasy trzeciej. Wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej nic w tym względzie nie zmienia.

– Ciągle otwarta i pozostawiona woli rodziców pozostaje nauka religii w przedszkolach. Co mają zrobić rodzice, gdy nie ma katechezy w przedszkolu?

– W takiej sytuacji należy złożyć wniosek w formie oświadczenia pisemnego, by w przedszkolach i szkołach została zorganizowana nauka religii. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia dotyczy rodziców, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną lub idą do klas pierwszych: w szkole podstawowej lub średniej. Propozycja wzoru oświadczenia znajduje się również na stronie internetowej wydziału.

– Ten rok katechetyczny, przynajmniej w pierwszym semestrze, wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydział Katechetyczny przygotował szereg inicjatyw edukacyjnych – przypomnijmy choć niektóre z nich...

– Istotnie. W ubiegłym roku katechetycznym zorganizowaliśmy wiele konkursów i inicjatyw kulturalnych oraz edukacyjnych, ale i w tym półroczu nie zabraknie nowych propozycji dla dzieci i młodzieży. Już teraz zapraszam wszystkich na 11 września do bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu na rozstrzygnięcie konkursu pt. „Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne”. Ale do 10 października można zgłaszać swój akces do udziału w konkursie recytatorskim poezji i pieśni patriotycznej oraz małej formy teatralnej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Scenariusze form teatralnych i wybranych utworów powinny zawierać treści patriotyczne oraz nawiązywać do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z kolei 27 października o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbędzie się diecezjalny spektakl teatralny o tematyce patriotycznej. Warto także wziąć udział w diecezjalnym konkursie fotograficznym na religijny obiekt patriotyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Przyjmowanie zgłoszeń do 10 października. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. To oczywiście tylko mała część propozycji. O kolejnych poinformujemy na początku września.

Tagi:
szkoła rozmowa

Reklama

Spotkanie i modlitwa

2019-11-26 12:50

Rozmawia Kamil Krasowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska (Aspekty) 48/2019, str. 5

– To modlitewne spotkanie, które młodzieży naszej diecezji ma dać impuls do właściwego przeżycia Adwentu i przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia – mówi o Adwentowych Wieczorach Młodych diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży ks. Łukasz Malec

Karolina Krasowska
Tegoroczne AWM odbędą się tradycyjnie w dwóch maryjnych sanktuariach – Rokitnie i Grodowcu

KAMIL KRASOWSKI: – Wraz z nastaniem grudnia rozpoczęliśmy w Kościele katolickim Adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na narodziny Pana. Jak jako wierzący młodzi ludzie powinniśmy przeżywać ten czas?

KS. ŁUKASZ MALEC: – Najlepiej tak jak podpowiada nam Kościół. Słowem, które jest kluczowe w dobrym przeżyciu Adwentu, jest tęsknota. Kiedy kogoś się kocha i przez jakiś czas tej osoby się nie widzi, to naturalnie pojawia się w człowieku tęsknota za nią. I o to chodzi w Adwencie – by zatęsknić za doświadczeniem bliskiej obecności Boga w życiu, za życiem z Nim w codzienności, za spotykaniem Go w modlitwie i innych przestrzeniach życia. Kościół kieruje nasz wzrok najpierw na powtórne przyjście Jezusa, a potem na ponowne przeżycie tajemnicy Wcielenia. Pierwszy kierunek jest okazją do refleksji nad sensem i celem naszego życia, że ostatecznie moje życie jest wędrówką na spotkanie z Panem Bogiem. Drugi kierunek odkrywa pragnienie Boga, by być blisko człowieka. On przyszedł, aby być blisko nas, aby nas zbawić, bo nas kocha. Adwent jest sposobnością, aby te rzeczy na nowo odkryć.

– Jedną z adwentowych propozycji dla młodego człowieka są w naszej diecezji tzw. Adwentowe Wieczory Młodych. Kiedy i gdzie odbędą się i jaka jest ich idea?

– Odbędą się tradycyjnie w dwóch maryjnych sanktuariach – w Rokitnie i w Grodowcu, w sobotę 7 grudnia. To jest modlitewne spotkanie młodzieży naszej diecezji, aby tej konkretnej wspólnocie ludzi dać iskrę, impuls do właściwego przeżycia Adwentu i przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie i modlitwa to dwa kluczowe słowa dla AWM.

– Pod jakim hasłem odbędą się tegoroczne Wieczory?

– Ich hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Jest ono inspirowane tym, co podpowiada Kościół w Polsce, który w najbliższych latach chce rozważać tajemnicę Eucharystii. Będziemy chcieli pokazać, że jest ona źródłem życia dla młodego człowieka, że nie jest tylko jakimś rytuałem do spełnienia i obowiązkiem do wypełnienia, ale przestrzenią, gdzie Bóg jest blisko i ożywia człowieka, a także że liturgia Eucharystii jest przestrzenią do zaangażowania się ludzi młodych w różne posługi.

– Jak zapowiada się program AWM?

– W programie jest Eucharystia, poczęstunek, katecheza i świadectwa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Zaczynamy o godz. 18.

– Adwent to czas, który niesie nadzieję i pocieszenie w związku ze zbliżającymi się narodzinami Zbawiciela. Jak Ksiądz uważa, jako duszpasterz dzieci i młodzieży, jakie są obecne nadzieje młodych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej?

– Myślę, że podstawową nadzieją i pragnieniem młodych ludzi jest to, że chcą być szczęśliwi, doświadczyć miłości, zrealizować swoje plany i marzenia, ułożyć sobie pięknie życie. To tkwi w głębi serca każdego człowieka.

– Czego chciałby Ksiądz życzyć naszej młodzieży w kończącym się i nadchodzącym nowym roku?

– Życzę, aby przez kontakt z Panem Bogiem i osobisty wysiłek marzenia ludzi młodych stawały się ich rzeczywistością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

MOPS w Częstochowie wstrzymał wsparcie finansowe dla schroniska dla bezdomnych mężczyzn

2019-12-14 20:15

Ks. Mariusz Frukacz

MOPS w Częstochowie zaprzestał współpracy z Caritas w prowadzeniu jedynego i najstarszego Schroniska dla Mężczyzn w Częstochowie. Władze miasta chcą bezdomnych mężczyzn przenieść do odległego Bełchatowa.

Archiwum Straży Miejskiej

„Informacja ta o tyle jest przykra że poszkodowanymi są bezdomni traktowani jak “towar”, który można przewozić z miejsca na miejsce bez rozmowy i odpowiedniego przygotowania. Podopieczni są zbulwersowani – osobiście ich rozumiem – bo po raz kolejny traktowani są przedmiotowo i na zasadzie “za ile” możemy pozbyć się problemu” - pisze ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Caritas częstochowskiej.

„Jest już zimno a oni będą przewożeni do Bełchatowa – bo “za tyle są warci” !!!! Jesteśmy bezradni w decyzji Włodarzy Miasta oraz zaskoczeni formułą w której jest tyle niejasności i przebiegłych mechanizmów zarządzania- lub jego braku. Schronisko to niewielki dom w którym możemy dać schronienie 45 osobom. To ludzie schorowani, bez środków do życia – a średnia wieku mieszkańców to 60 lat. Chcą mieszkać w Częstochowie – bo to są Częstochowianie!!!!!!!!!” – pisze ks. Bator.

Dyrektor Caritas częstochowskiej w rozmowie z „Niedzielą” wyraził nadzieję, że zostaną podjęte rozmowy, które doprowadzą do właściwego rozwiązania sytuacji, respektującej godność osób bezdomnych.

Bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej skierował apel do władz miasta i MOPS-u w Częstochowie o wstrzymanie decyzji, zwłaszcza ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i zimę.

„Zbliżają się święta. Niemal codziennie organizujemy spotkania dla ubogich i bezdomnych. W każdym mieście odbędą się wigilie dla potrzebujących. W tym kontekście szczególnie dziwi decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie o zerwaniu współpracy z Caritas na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Krakowskiej. W praktyce oznacza to konieczność wyprowadzenia z domu około 40 bezdomnych mężczyzn, głównie starszych i pochodzących z Częstochowy. Ze względów finansowych miasto proponuje im przeprowadzkę do ośrodka w Bełchatowie. Jedno z najstarszych przytulisk w mieście ma być zamknięte i to tuż przed rozpoczęciem zimy i przed świętami. Komuś zabrakło wyobraźni i serca! Proszę o modlitwę za mieszkańców tego przytuliska. Wielu z nich woli wrócić na ulicę niż jechać w obce miejsce. Wielu z nich w tym przytulisko znalazło nie tylko dach nad głową, ale miejsce pokoju i dochodzenia do zdrowia. Jeszcze bardziej proszę o modlitwę za władze miasta i MOPS-u o odłożenie tych decyzji i podjęcie rozmów i wszelkich możliwych działań, żeby ci ludzie mogli spędzić spokojnie święta i przeżyć kolejną zimę. Każde takie miejsce to dla nas wszystkich świadectwo naszego człowieczeństwa. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy my, ludzie, byli bardziej ludzcy” - napisał bp Przybylski na swoim profilu na Facebooku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Milewski: językiem Boga jest cisza

2019-12-15 21:31

eg / Przasnysz (KAI)

Trzeba docenić ciszę, która jest językiem Boga. Narodziny Syna Bożego wydarzyły się w ciszy - zaznaczył bp Mirosław Milewski 15 grudnia wieczorem w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu, na zakończenie oktawy ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzami sanktuarium i parafii pw. św. Stanisława Kostki są ojcowie pasjoniści.

Bożena Sztajner

Bp Mirosław Milewski na zakończenie oktawy ku czci Maryi Niepokalanej przypomniał, że wierni miasta Przasnysza przez osiem dni, dzień po dniu, spotykali się przed obrazem Maryi – Ocaleniem Ludu Bożego. W tym roku dzień ósmy przypadł w Niedzielę Gaudete, zwaną Niedzielą Radości. Radość wynika z faktu, że „jutrzenka Bożego Narodzenia jest już coraz bliżej”.

Zwrócił uwagę, że Maryja jest „kobietą ciszy”. Najważniejsze decyzje w swoim życiu podejmowała w milczeniu, w zadumie, w ciszy. Gdy przyszedł do niej Archanioł Gabriel, gdy musiała zadeklarować, czy będzie Matką Boga, nie ogłaszała tego po rynkach, nie pytała psychologów czy terapeutów, nie szła do astronoma, lecz „rozważała te sprawy w swoim sercu” (por. Łk 2,19). Maryja potrzebowała ciszy, aby odpowiedzieć Bogu.

Dodał też, że dziś, jak chyba nigdy wcześniej w historii świata, tak wielu ludzi ma tak wiele do powiedzenia na tak różne tematy: w radiu, w telewizji, na forach internetowych. W tym wszystkim gdzieś próbuje się przebić jeszcze jedno Słowo - Słowo w Chrystusie, które stało się Ciałem, przynosząc Słowo Boga o Jego miłości do człowieka.

- Maryja Niepokalana to nie tylko kobieta ciszy – to także kobieta czynu. To kobieta niezwykle odważna, silna siłą, której źródłem jest pokora i zaufanie Bogu. Ona podejmowała odważne decyzje, które w czasach, gdy żyła, wydawały się kulturowo niepojęte. Pozostaje dla nas „wojowniczką Boga”. Stojąc pod Krzyżem Swego Syna dała wzór czynu heroicznego, którego skali nie sposób określić – zaakcentował kaznodzieja.

Zaznaczył też, że Maryja na zakończenie oktawy wzywa do religijnej mobilizacji, duchowych czynów, godnego przeżycia ostatnich dni Adwentu i zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Obecnie bardzo potrzeba „chrześcijan czystego serca, pięknych duchowo, szukających świata ewangelicznych wartości”.

W uroczystości ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Przasnyszu licznie uczestniczyli parafianie i mieszkańcy Przasnysza, ojcowie pasjoniści i siostry zakonne. Gospodarzem spotkania był. o. Wiesław Wiśniewski CP, przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu.

W Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu, którym opiekują się ojcowie pasjoniści, od około 400 lat czci się Matkę Bożą, są tam też uroczyście odprawiane nieszpory w oktawie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Słynący łaskami obraz Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w 1605 r. ufundował Paweł Kostka, rodzony brat św. Stanisława Kostki. Jest on kopią obrazu Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) - obrazu z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. W 1977 r. przasnyski obraz koronował ówczesny biskup płocki Bogdan Sikorski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem