Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Nauczyciel to człowiek z powołania

Kwestie wychowania młodego pokolenia, funkcjonowania oświaty w ramach podjętej niedawno reformy, kształtowania postawy patriotycznej oraz obecności katechezy w metodyce nauczania to tematy, które absorbują niemal wszystkich, gdyż każda rodzina związana jest przez wiele lat z procesem nauczania czy to dzieci, czy młodzieży. O przybliżenie tych tematów czytelnikom „Niedzieli” poprosiliśmy Jerzego Sołtysiaka,wicekuratora zachodniopomorskiego

Niedziela szczecińsko-kamieńska 33/2018, str. III

[ TEMATY ]

wywiad

Archiwum Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Jerzy Sołtysiak

Jerzy Sołtysiak

Ks. Robert Gołębiowski: – Przypomnijmy ogólne założenia reformy oświaty.

Jerzy Sołtysiak: – Wszystkie założenia reformy zostały przedstawione w czerwcu 2016 r., kiedy to minister Anna Zalewska poinformowała o założeniach reformy także z jej przyczynami oraz kierunkami wdrażania. Chciałbym wśród wielu ważnych aspektów dostrzec kwestię ratowania tego, co jest w oświacie niezwykle ważne, a więc spowodowania, aby szkoły nie były likwidowane z powodu kryzysu demograficznego, aby nie byli zwalniani nauczyciele i aby edukacja uczniów przebiegała lepiej niż do tej pory. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie liceów, które w cyklu trzyletnim stały się właściwie kursem przygotowującym do matury, a niewiele to miało z rzetelną edukacją. Patrząc generalnie, to było tak, że gimnazjum kończyło się faktycznie dopiero w I klasie liceum.
Inny wymiar reformy to szkolnictwo zawodowe, gdzie do tej pory niemal przez cały rok trwały egzaminy zawodowe. Dlatego nastąpił powrót do dawnego sprawdzonego schematu. Uważam, że najważniejszy powód to ten, który mówi o ratowaniu substancji edukacyjnej z powodu niżu demograficznego i to zauważamy, gdyż sprawdziłem, że od 2010 do 2016 r. ubyło z naszego systemu edukacji 24 tys. uczniów! Najtrudniejszy moment dotyczył chwili, gdy gminy podejmowały uchwały w sprawie sieci szkół i to się sprawdziło, bowiem wybrano najlepszy wariant z punktu widzenia nauczycieli i uczniów. Włączano gimnazja do szkół podstawowych albo do innych typów szkół, a to gwarantowało dalszą pracę dla pedagogów oraz w przypadku szkoły podstawowej pozwalało zlikwidować dwuzmianowość i sprawiło, aby szkoły były bliżej dzieci. W naszym województwie reforma przebiegła niezwykle sprawnie. Z perspektywy czasu widzimy jej pozytywy, chociażby podam taki przykład z nadzoru pedagogicznego. Wróciliśmy do systemu, kiedy to wizytatorzy mają jakąś grupę podległych dyrektorów. Model oparty tylko na ewaluacjach i kontrolach powodował, że wizytator mógł być w danej szkole raz na 10 czy kilkanaście lat. Obecnie wiedza o sytuacji w szkole jest bardzo aktualna. Bardzo ważne w reformie jest jeszcze to, że przybywa uczniów z tzw. deficytem, a to wymusza na nauczycielach zdobywanie kwalifikacji a przez to, by poprawiać pracę swojej placówki w zakresie udzielania pomocy uczniom, którzy są zaliczani do kategorii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wiąże się to także z tym, aby w każdej szkole był pedagog i psycholog.

– Panie Kuratorze, czy gimnazja spełniły swoją rolę?

– Nie możemy patrzeć na system edukacji tylko przez pryzmat gimnazjum. Istnieją przecież przedszkola, szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, szkoły zawodowe i licea. W systemie całościowym edukacji problem sprowadzał się do tego, że model szkół ponadgimnazjalnych był kulawy. Kiedy wchodziła reforma, rozmawiałem z tymi nauczycielami i co ważne, wszyscy chwalili powrót do 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Wiązało się to z tym, że wiedzieli, iż będzie przez to więcej oddziałów i godzin. Z całym szacunkiem dla wszystkich, ale nawet przedstawiciele wyższych uczelni zwracali uwagę na słabe przygotowanie przyszłych studentów do tego, aby sprawnie uczyć się na studiach.

Reklama

– Jak wygląda wcielanie w życie nowej treści reformy? Czy ktoś utracił pracę, jakie jest zapotrzebowanie na kadrę nauczycielską? Czy szkoły generalnie podołają warunkom bytowym?

– Najważniejsza wiadomość: reforma systemu edukacji nie przyczyniła się do zwolnień nauczycieli! Wprost przeciwnie: przybyło i w przyszłym roku przybędzie godzin i ten sposób przybędzie miejsc pracy dla nauczycieli szczególnie w podstawówkach. Od 1 września 2019 r. do szkół średnich przyjdą absolwenci gimnazjów oraz 8-letnich szkół podstawowych i trafią do oddzielnych klas. Przez to będą miejsca pracy nawet dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów. Dane z systemu informacji oświaty, wiarygodnego źródła pochodzącego od dyrektorów szkół mówią, że przybyło godzin i etatów, a więc nie można powiedzieć, że zwolnienia które się dokonały to nie jest kwestia reformy. Jest to skutek jeszcze niżu demograficznego. Jeśli chodzi o substancję typu budynki i itp., samorządy informują, że nie następuje pozbywanie się szkół, a przeciwnie są gminy, gdzie jest zapotrzebowanie na nowe obiekty i buduje się nowe szkoły i przedszkola. Jest to niewątpliwie okres przejściowy i docelowo wszystko nabierze właściwego działania. Nie mamy absolutnie żadnych zgłoszeń co do zagrożenia związanego z edukacją uczniów, opieki nad nimi czy bezpieczeństwa.

– A jaka jest przyszłość przed szkolnictwem zawodowym?

– Pan premier Mateusz Morawiecki i minister Anna Zalewska podpisali wspólnie list intencyjny do pracodawców w sprawie tegoż szkolnictwa, gdyż bez nich nie będzie możliwe jakiekolwiek kształcenie. Prawda jest taka, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy zostali zaproszeni nie tylko do tego, by wspierać finansowo szkoły, ale przede wszystkim do tworzenia podstaw programowych. Tworzone są klasy patronackie, wspaniale działa np. w Szczecinie salezjańskie szkolnictwo zawodowe. Aby pozyskać instruktorów przedmiotów zawodowych uwolniono przepisy mówiące o tym, że pracodawca może dopłacić nauczycielowi tak, by jego praca w szkole była porównywalna z zarobkami szerokiego rynku pracy. Będąc niedawno na Targach Pracy, byłem pod wrażeniem zainteresowania firm dobrze przygotowanymi uczniami.

– Przeżywamy rok 100-lecia odzyskania niepodległości. Jak te treści przekładają się na wychowanie patriotyczne młodego pokolenia?

– Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało z okazji stulecia projekt: „Dla Niepodległej”, a dodatkowo wydano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych form i trybów wspierania przedsięwzięć dotyczących edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży. Wsparcie to jest adresowane dla takich przedsięwzięć, jak: organizacja wystaw pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości, wycieczek związanych tematycznie z wydarzeniami i postaciami historycznymi i osiągnięciami związanymi z budową II Rzeczypospolitej oraz dla koncertów, inscenizacji, rekonstrukcji historycznych i spotkań ze świadkami historii. Kulminacja nastąpi, oczywiście, jesienią, ale bardzo cieszą inicjatywy oddolne tworzone przez szkoły, które budują ducha patriotyzmu. Jako historyk cieszę się, że obecnie bardzo mocno kładzie się nacisk na wychowanie patriotyczne. Nie ogranicza się ono tylko do ukazywania bohaterów narodowych, ale zwraca się także uwagę na traktowanie symboli narodowych, szczególnie flagi biało-czerwonej czy hymnu narodowego.

Reklama

– Jak będzie wyglądało nauczanie historii według nowej podstawy programowej?

– Ogromnie się cieszę, że wraca nauczanie historii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i to zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceach i technikach. Jest to wymiar potrzebny, aby przekazać wiedzę w takiej dawce, aby młody człowiek wyszedł ze szkoły z całościowym spojrzeniem na wszystkie ważne aspekty historyczne. Kolejny cenny aspekt to doprowadzenie wydarzeń historycznych aż do współczesności, a tego brakowało w dotychczasowym nauczaniu historii. Rozbudowane zostały wszystkie konteksty patriotyczne tak, aby ukazać prawdziwy i wyjątkowy udział Polski w historii świata i dziedzictwie Europy.

– Od ponad 20 lat katecheza ma swoje miejsce w strukturze dydaktycznej szkoły. Jak można ocenić te lata?

– Jak najbardziej pozytywnie. Katecheza ma swoje należne miejsce w całym procesie dydaktycznym i myślę, że na przestrzeni wszystkich lat przyniosła wiele dobrych doświadczeń. Religia jest istotnym przedmiotem, który wpływa nie tylko na sferę intelektualną, ale również współdziała w kwestii wychowawczej całego procesu oświaty. Księża, siostry zakonne, katecheci świeccy stanowią ważny czynnik kadry pedagogicznej i co warte docenienia – inicjują wiele ważnych przedsięwzięć, które wpływają na integrację szkół i promowanie dobrych zachowań i postaw młodego pokolenia.

– Nauczyciel to człowiek z powołania. Jak można zachęcić młodych ludzi aby podejmowali ten etos?

– Pedagog, nauczyciel, wychowawca to ludzie z pasją. Trudno wyobrazić sobie kogoś takiego jako zwykłego wyrobnika pracującego ileś godzin i nieokazującego uczucia czy wkładanego serca w swój zawód.

2018-08-14 11:06

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zamyślenia nad Jezusem Eucharystycznym

Niedziela przemyska 49/2016, str. 6

[ TEMATY ]

wywiad

Dariusz Tawarski

Z metropolitą przemyskim abp. Adamem Szalem rozmawia ks. Zbigniew Suchy

KS. ZBIGNIEW SUCHY: – Księże Arcybiskupie, jaki zamysł, jaka nadzieja tli się w sercu Księdza Arcybiskupa w związku z propozycją, żeby w czasie tego roku „Idźcie i głoście” trwała permanentna adoracja Najświętszego Sakramentu w różnych parafiach?

CZYTAJ DALEJ

Czuwając z Ojcem Pio

2021-09-17 08:42

[ TEMATY ]

Jasna Góra

św. o. Pio

ANSA FILES/STR/pal/mr /PAP/EPA

„Ze św. Ojcem Pio czyścimy czyściec” pod takim hasłem odbędzie się na Jasnej Górze spotkanie modlitewne Grup Modlitewnych św. Ojca Pio.

Tegoroczne spotkanie koncentrować się będzie na modlitwie za dusze w czyśćcu cierpiące, z którymi stygmatyk miał bliski kontakt. Odbędzie się ono w dniach 25-26 września br. Krajowy duszpasterz Grup Modlitwy św. Ojca Pio o. Roman Rusek serdecznie zaprasza na to niepowtarzalne wydarzenie.

CZYTAJ DALEJ

Nasze życie jest pielgrzymką - Eucharystia na Jasnej Górze pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego

2021-09-18 01:19

ks. Łukasz Romańczuk

Pasterka Maryjna

Pasterka Maryjna

W ramach Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę o północy została odprawiona Pasterka Maryjna, której przewodniczył bp Jacek Kiciński. 

Na początku homilii bp Jacek mówił o celu pielgrzymki - Bardzo się cieszę i Bogu dziękuję, że możemy wspólnie przybywać do naszej Matki i powierzyć jej nasze intencje. Przychodzimy na Jasną Górę, bo jesteśmy powodowani miłością i wdzięcznością. Pragniemy zawierzyć nasze rodziny i nas samych opiece Maryi.
Przywołując Ewangelię o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni, w której to Jezus, Maryja i Józef udają się do Jerozolimy, bp Kiciński mówił o życiu ludzkim, jako pielgrzymce - Wszyscy pielgrzymujemy do domu Ojca. Pielgrzymką jest nasze życie i na tej drodze nie jesteśmy sami. Pielgrzymujemy z innymi, a od Chrztu Świętego, w naszej pielgrzymce wiary jest obecny Jezus, Maryja i Józef. Jednak w tej pielgrzymce może być tak, że gdzieś zagubimy Jezusa. Dzieje się, to gdy zatrzymujemy się na sprawach ziemskich, doczesnych. Jakże często jesteśmy zamyśleni, zapatrzeni. Mamy wiele spraw do załatwienia. Żyjemy pod presją spraw pilnych. To wszechobecne „muszę” sprawia, że nie mamy czasu na sprawy Boże. W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami duchowej acedii. To sprawia, że wchodzimy w przestrzeń letniości, bylejakości - nauczał hierarcha.
Biskup Jacek zauważył różnicę pomiędzy zagubieniem Jezusa, a Jego znalezieniem - To są pewne proporcje. Żeby Go odnaleźć potrzeba wysiłku. Dziś Maryja podpowiada nam, co trzeba czynić, aby odnaleźć Jezusa. Na pierwszym miejscu trzeba podjąć wysiłek poszukiwania. Nie można popaść w rozpacz. Dalej, należy szukać Go we wspólnocie. Nie ustawaj w poszukiwaniach i nie zniechęcaj się w działaniu. Gdy ktoś kogoś kocha, to szuka go nawet w ciemności nocy i nie ustaje w drodze. Prawdziwa miłość nie zna ograniczeń - mówił biskup i pytał: - Jeśli zgubię Jezusa, czy chce Go szukać? A jeśli szuka, to gdzie Go szukam? Co jest naszą Jerozolimą i gdzie jest nasza świątynia?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję