Reklama

Idźmy razem z nadzieją!

Przed nami XVII Dzień Papieski – święto, którego główne obchody odbędą się 8 października 2017 r. Hasło tego Dnia brzmi: „Idźmy razem z nadzieją”. W związku z tym wydarzeniem w całej Polsce odbywać się będą konferencje, happeningi i flash moby. Zorganizowana zostanie zbiórka publiczna na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Niedziela Ogólnopolska 40/2017, str. 52-53

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Słowa z listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”: „Idźmy naprzód z nadzieją! Nowe tysiąclecie otwiera się przed Kościołem niczym rozległy ocean, na który mamy wypłynąć, licząc na pomoc Chrystusa” – stały się inspiracją do powstania tegorocznego hasła Dnia Papieskiego. Obchodzony od 2001 r. Dzień Papieski ma na celu oddanie hołdu wielkiemu Polakowi, pochylenie się nad jego nauczaniem oraz przybliżenie postaci Jana Pawła II przede wszystkim młodemu pokoleniu. Choć cała Polska włącza się w obchody tego dnia, to zajmują one szczególne miejsce w sercu każdego stypendysty i absolwenta Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – to oni sprawują pieczę nad wieloma ważnymi wydarzeniami związanymi z tym świętem.

Nasuwa się pytanie: Kto tworzy to dzieło i kim są stypendyści? Fundacja została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski rok wcześniej pozostały spore fundusze, które chciano wykorzystać na jakiś zbożny cel. Najlepszym pomysłem okazał się ten, by stworzyć „żywy pomnik Jana Pawła II”, który pulsuje w rytm serc tworzącej go młodzieży, wzrastając z biegiem lat. Zasadniczym celem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest wspieranie zdolnej młodzieży z małych miejscowości i niezamożnych rodzin przez program stypendialny. Warto wspomnieć, że nie chodzi tu jednak tylko o wsparcie finansowe – fundacja towarzyszy stypendyście w jego kroczeniu ku dorosłości, zapewniając mu formację duchową i integrację, m.in. przez organizowanie letnich obozów, dni skupienia oraz tworzenie się wspólnot akademickich. Fundacja wspiera również katolickie media w Polsce. Jedną z jej ważniejszych inicjatyw jest wręczanie nagród TOTUS TUUS – wyróżnień przyznawanych za propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz za obronę godności człowieka.

„Po owocach ich poznacie” – mówi Ewangelia (por. Mt 7, 16). Gdyby przełożyć te słowa na działania, których podejmują się stypendyści, można by się doliczyć choćby kilku istotnych przedsięwzięć, które zrodziły się od czasu powołania fundacji. Stypendysta to osoba wrażliwa, pragnąca dzielić się otrzymanym dobrem z innymi. Można ją spotkać w hospicjum, domu dziecka lub pogodnej starości, pomagającą przy parafii, w Ognisku Wychowawczym, w OSP, działającą we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich oraz w harcerstwie. Coraz popularniejszy wśród stypendystów staje się wolontariat misyjny. W zakończeniu listu „Novo millennio ineunte”, zatytułowanym „Duc in altum!” (Wypłyń na głębię!), Jan Paweł II podkreślał, że „dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, znów wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (...)» (Mt 28, 19). Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan (...)”. Wśród podopiecznych fundacji są osoby, które podejmowały się misji w Meksyku, Togo, Etiopii i Kenii, inne zaś wspierają misje np. przez przekazanie datków na ten cel.

Reklama

Punktem centralnym w kalendarzu każdego stypendysty jest Dzień Papieski, obchodzony zawsze w niedzielę poprzedzającą wybór kard. Karola Wojtyły na papieża. Ten Dzień ma 4 wymiary: duchowy, artystyczny, intelektualny i charytatywny. Co to oznacza? Oprócz wspomnianych wcześniej aktywności i Mszy św. stypendyści wraz z wolontariuszami i przyjaciółmi fundacji organizują przedstawienia teatralne, kiermasze, miasteczka rodzinne oraz wiele innych atrakcji. Integralną częścią obchodów Dnia Papieskiego jest też zbiórka pieniężna, która zasila fundusz stypendialny dla podopiecznych fundacji. W tym czasie w każdym zakątku Polski można dostrzec wolontariuszy w żółtych chustach i koszulkach, z puszkami na datki i uśmiechem na twarzy, rozdających naklejki z logo fundacji lub Papieżem oraz fundacyjne krówki.

Dzień Papieski to jedna z okazji, aby połączyć swoje siły w budowaniu tego „żywego pomnika”. Nie bój się! Wypłyń na głębię!

Autorka jest stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Torunia.

2017-09-27 10:10

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Warszawa: od dziś kaplica relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki ponownie otwarta

2020-06-06 09:08

[ TEMATY ]

rocznica

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Archiwum

Z okazji 10. rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu zostanie dziś zainstalowana gablota z przedmiotami, które miał ze sobą ks. Jerzy w dniu swojej męczeńskiej śmierci. Wydarzenie odbędzie się o godz. 11.00 w kaplicy relikwii, która tego dnia zostanie ponownie otwarta dla wiernych.

W pancernej gablocie zobaczyć będzie można m.in. złoty medalik, który miał na sobie ksiądz Jerzy, honorową legitymację odznaki Akcji „Burza”, wezwanie na przesłuchanie do prokuratury, metalowy obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem pochylającą się nad żołnierzem AK, zapalniczkę z napisem “Solidarność”, czy orzełka.

W pierwszej, wcześniej udostępnionej gablocie, eksponowana jest sutanna, w której zginął ksiądz Popiełuszko, uprowadzony i zabity przez funkcjonariuszy SB 19 października 1984 roku. Legendarny kaznodzieja Mszy w intencji Ojczyzny, które sprawował w latach 80. ub. wieku w kościele św. Stanisława Kostki, przy tej świątyni został też pochowany.

W salach dolnego kościoła, mieści się Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Założył je ówczesny proboszcz, ksiądz prałat Teofil Bogucki niedługo po męczeńskiej śmierci kapłana. W 2004 roku, staraniem kolejnego proboszcza, księdza Zygmunta Malackiego, Muzeum otrzymało nowoczesną, multimedialną formę.

W dziewięciu salach muzealnych znajduje się kilka tysięcy eksponatów, w tym przedmioty osobiste księdza Jerzego, przedmioty związane z jego męczeńską śmiercią, zdjęcia, prezentacje filmowe i dźwiękowe.

Autorzy ekspozycji przedstawiają Błogosławionego jako kapłana, który odpowiedział na otrzymane znaki Boga i przez lata dojrzewał do męczeństwa. Pragnął być księdzem w określonych warunkach historycznych, dla ludzi, których Pan Bóg postawił na Jego drodze. Był świadkiem Chrystusa w trudnych czasach i wielu doprowadził do Boga swoim przykładem.

Dwie gabloty umieszczone w kaplicy relikwii ks. Jerzego Popiełuszki przechowują cenne przedmioty związane z Jego męczeńską śmiercią są odporne na wszelkie naruszenia fizyczne, ognioodporne, z regulowaną wilgotnością i temperaturą, podświetlane.Takie zabezpieczenie śladów pozwoli im przetrwać, by dalej świadczyć o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i umożliwi ich ekspozycję.

Przedmioty, które są świadkami męczeństwa i śmierci duchownego noszą ślady dramatycznych wydarzeń sprzed blisko 36 lat. Są poszarpane, pobrudzone, pełne błota. Dzięki wsparciu MKiDN, żoliborskiemu muzeum udało się przeprowadzić ich podstawową konserwację, tak, żeby ochronić tkaniny i zachować wszelkie ślady dramatu.

Od 1984 roku do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, znajdującego się przy kościele św. Stanisława Kostki obok muzeum, przybyły 23 miliony pielgrzymów. Spośród pielgrzymów i turystów z zagranicy najliczniejszą nację stanowią Amerykanie, następnie Francuzi i Hiszpanie – poinformował KAI Paweł Kęska z Muzeum i Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Księdza Jerzego Popiełuszki.

Kapłan-męczennik wciąż cieszy się niezmiennym kultem. W Polsce jego relikwie są przechowywane w około 990 miejscach, m.in., w kaplicy sejmowej i prezydenckiej oraz w różnych kaplicach więziennych.

Kult kapelana “Solidarności” rozprzestrzenia się także za granicą. Jego relikwie obecne są w 448 kościołach i kaplicach w 61 krajach, m.in. w Wietnamie, Korei Południowej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Od 1984 roku czyli daty śmierci ks. Popiełuszki, do żoliborskiego ośrodka dokumentacji zgłoszono 570 świadectw, także ze świata, dotyczących łask otrzymanych za wstawiennictwem ks. Jerzego. 20 z nich posiada dokumentację medyczną.

W Polsce są już 52 szkoły którym patronuje kapłan z Żoliborza. Jego imię nosi już 219 ulic, placów, z czego 5 za granicą, m.in. w Nowym Jorku i Budapeszcie.

Paweł Kęska zwraca uwagę, że polski męczennik pozostaje dla ludzi z całego świata postacią wciąż ważną i uniwersalną, a nie kimś z dawno minionej historii Polski. “Przed rokiem oprowadzałem pielgrzymów z Palestyny, którzy przejęci biografią ks. Jerzego powiedzieli: tak, to będzie nasz patron, patron prześladowanych chrześcijan, bardzo takiego potrzebujemy” – wspomina Paweł Kęska.

Zdaniem popularyzatora, osoba ks. Popiełuszki i jego znaczenie jest wciąż do odkrycia, m.in. dlatego, że wiele materiałów nie zostało do tej pory opracowanych, nie przeprowadzono również kwerend w archiwach, które mogą zawierać cenne materiały dotyczące działalności kapłana oraz tego, jak była ona na bieżąco oceniana.

Kęska wskazuje, że można dokonać kwerend w archiwach Solidarności, Radia Wolna Europa, w niektórych archiwach kościelnych czy choćby w regionalnych archiwach IPN. Zadaniem do zrealizowania jest z pewnością kompleksowe, wieloaspektowe opracowanie zagadnienia roli jaką spełniał kapłan w życiu publicznym. Wyraził przy tym nadzieję na rychłe rozpoczęcie prac z wykorzystaniem nieopracowanych i nieznanych dotąd źródeł.

***

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z “Solidarnością” i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z przytaczaną przez siebie ewangeliczną zasadą “zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.

CZYTAJ DALEJ

Wystawa „Per Mariam Soli Deo” na Jasnej Górze

2020-06-06 17:47

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Jasna Góra

wystawa

ARCHIWUM

W imieniu organizatorów – Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej życiu i dziedzictwu prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego – „Per Maria Soli Deo”.

Oficjalne otwarcie wystawy będzie miało miejsce - 13 czerwca 2020 o godz. 16.15 na Jasnej Górze (przy pierwszej planszy, wejście do Brymy Totus Tuus).

Wystawa „Per Mariam Soli Deo” zorganizowana przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego przy współpracy z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie w ramach Roku Prymasa Wyszyńskiego ustanowionego przez Sejmik Województwa Śląskiego. Wpisuje się ona w jasnogórskie przygotowania do beatyfikacji kardynała, który „wszystko postawił na Maryję”.

Na wystawę o kard. Stefanie Wyszyńskim składa się 31 plansz ze zdjęciami przyszłego błogosławionego, opatrzonych komentarzami, którymi są słowa Jana Pawła II i samego Księdza Prymasa.

Ekspozycja prezentowana przez okres wakacji, będzie okazją do poznania Sługi Bożego i dzieła jego życia. Plansze pokazują Prymasa jako wielkiego Polaka, męża stanu, pasterza, przyjaciela papieży, człowieka wolnego, niewolnika Matki Bożej, więźnia, obrońcę życia.

Na każdej z plansz znajduje się po kilka fotografii. Pochodzą one przede wszystkim z bogatego archiwum Instytutu Prymasowskiego. Celem wystawy, jak zauważają jej autorzy, jest przede wszystkim ukazanie człowieka świętego, jego zawierzenia Matce Bożej.

O. Mariusz Tabulski

Dyrektor

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję