Reklama

Głos z Torunia

Szukać i zbawić to, co zginęło

Niedziela toruńska 25/2017, str. 1, 4-5

[ TEMATY ]

zakony

Aleksandra Wojdyło

Obchody 20. rocznicy beatyfi kacji bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie

Taką dewizą kierowała się bł. Matka Maria Karłowska, zakładając w 1894 r. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Realizowała ją przez m.in. pracę na rzecz ubogich, chorych, z rozbitych rodzin, dziewcząt i kobiet z marginesu społecznego oraz zakładanie zakładów wychowawczo-resocjalizacyjnych i szpitali dla chorych wenerycznie. Do śmierci w 1935 r. w domu zakonnym utworzonym na Wzgórzu Zamkowym w Jabłonowie Pomorskim realizowała swą miłość do Boga i ludzi. 6 czerwca 1997 r. w Zakopanem podczas pielgrzymki do Polski św. Jan Paweł II włączył ją do grona błogosławionych.

W diecezjalnym sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie 3 czerwca odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej bł. Marii Karłowskiej. Uroczystość połączona była z przeżywaniem 8. rocznicy przyjęcia przez miasto Jabłonowo Pomorskie patronatu bł. Marii Karłowskiej oraz rozpoczynającym się Świętem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczył jej bp Andrzej Suski. Wśród gości znaleźli się: przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego (na czele z marszałkiem Piotrem Całbeckim i przewodniczącym sejmiku Ryszardem Boberem), powiatowego (reprezentowanego przez starostę Piotra Boińskiego), miejskiego (z burmistrzem Przemysławem Górskim i przewodniczącym rady Krzysztofem Kamińskim), kapłani, przedstawicielki żeńskich zgromadzeń zakonnych, dziewczęta z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych sióstr pasterek z Pniewitego i Topólna, mieszkańcy Jabłonowa i okolic oraz czciciele Błogosławionej Pasterki.

Wezwani do świętości

Podczas uroczystej Mszy św. dziękowano Bogu za życie bł. Marii Karłowskiej oddane w ratowaniu dusz zagubionych, a za jej przyczyną modlono się o nowe powołania do zgromadzenia sióstr pasterek, o Opatrzność Bożą nad rodziną zakonną, dobroczyńcami i czcicielami.

Reklama

Tematem przewodnim homilii wygłoszonej przez bp. Andrzeja była świętość. Przypominając, że „słowa uczą, a przykłady pociągają”, kaznodzieja mówił o powołaniu wszystkich do świętości oraz roli, jaką w codziennym życiu odgrywają wyniesieni przez Kościół na ołtarze. Podkreślił, że także dziś – w czasach nowoczesnych technologii – jest miejsce na świętość. – Sensem i kierunkiem naszego życia ma być myślenie o własnej świętości i realizowaniu drogi do doskonałości. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy wezwani do świętości – mówił. Świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego, czyli miłość Boga i bliźniego – dodał za św. Janem Pawłem II. Zwracał także uwagę na świętość jako dar i zadanie dla każdego chrześcijanina, ale również jako podstawę godności człowieka i duchowej nobilitacji. – Bóg w nas się przegląda, ponieważ jesteśmy stworzeni na Jego wzór i podobieństwo. To jest fundament, na którym chrześcijanin może odbudowywać poranione życie. O świętości, nawet jeśli to droga wąska i stroma, trzeba mówić, trzeba medytować, trzeba w nią wierzyć, trzeba o niej nauczać – głosił. Mówił również o potrzebie pracy nad sobą, uświęcaniu się poprzez bycie blisko Boga i służbę ludziom. Zachęcił, aby dostrzegać w codzienności ludzi świętych oraz polecać siebie i swoje sprawy wstawiennictwu przed Bogiem naszych świętych. Na koniec podkreślił, że na królewskiej drodze do świętości Bóg postawił nam bł. Marię Karłowską, która od 20 lat oręduje za nami.

Gratulacje i życzenia

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podkreślił znaczenie życia i dzieł bł. Marii Karłowskiej oraz jej związki z Toruniem, w którym założyła pierwszy szpital. Wraz z przewodniczącym sejmiku Ryszardem Boberem za zasługi dla regionu wręczył matce generalnej zgromadzenia sióstr pasterek s. Gracjanie Zborała CSDP najwyższe odznaczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. Wręczono również dokument ustanawiający św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego.

Życzenia jubileuszowe dla sióstr pasterek złożyli również starosta brodnicki Piotr Boiński oraz burmistrz miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze współpracownikami. Dziękowano za 80-letnią służbę potrzebującym w Jabłonowie, zaangażowanie w duchowy rozwój mieszkańców.

Reklama

Dzieło trwa

Na koniec s. Gracjana, wspominając wydarzenie beatyfikacji matki Marii sprzed 20 lat, przypomniała istotę dzieł Błogosławionej najpierw w Wielkopolsce, potem na Pomorzu – niesienia światła w życie ludzi zagubionych. Dzięki bł. Marii Karłowskiej, „gwieździe na horyzoncie polskiego miłosierdzia” (jak pisano po jej śmierci) z odtrąconych przez rodzinę i społeczeństwo dzieci grzechu rodziły się do nowego życia dzieci łaski ufające Panu. Zachęcała do czerpania Bożego światła od bł. Marii z sanktuarium jabłonowskiego. Zapewniła również o dalszym wiernym realizowaniu przez siostry pasterki swojego charyzmatu „szukania i zbawiania tych, którzy się pogubili”. – Pozwólmy się prowadzić świętym na codziennych naszych drogach – dodała.

Po Liturgii wierni oddali cześć relikwiom bł. Marii Karłowskiej. W kaplicy klasztornej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu poprzez zawierzenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu – wzorem bł. Marii Karłowskiej – wypraszano łaski miłości i światła Chrystusowego dla zabłąkanych w swej wierze i życiu oraz pomocy w odzyskaniu utraconej godności, wybraniu na nowo drogi prostej i właściwej. Wszystkie trudne sprawy zawierzono miłosiernemu Bogu w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Uroczystościom na Wzgórzu Jabłonowskim towarzyszyła wystawa prac plastycznych i fotograficznych uczennic Liceum Plastycznego w Rypinie. Pod patronatem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowano także koncert muzyki filmowej „The best”. Małgorzata Chruściel oraz Adam Lemański z zespołem zaprezentowali na jabłonowskim wzgórzu największe przeboje muzyki pop.

Niech słowa św. Jana Pawła II sprzed 20 lat: „Jakże potrzeba tego «geniuszu kobiety», aby dzisiejszy świat docenił wartość ludzkiego życia, odpowiedzialności, wierności; aby zachował szacunek dla ludzkiej godności!” będą nadal wyróżnikiem dostrzegania wartości człowieka i poszanowania jego godności.

2017-06-13 11:34

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Przybylski: Kościół częstochowski trwa w służbie potrzebującym

„Kapłani wraz z wiernymi niosą pomoc nie tylko parafianom, ale również placówkom medycznym i opiekuńczym w swoich regionach – napisał na stronie archidiecezji częstochowskiej (archiczest.pl) bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

„W ogólnodiecezjalnej kweście na rzecz pomocy szpitalowi NMP w Częstochowie organizowanej przez Caritas i fundację SMS z Nieba, wzięło udział ponad 250 księży i kilka zgromadzeń zakonnych, którzy zebrali kwotę blisko 200 tysięcy złotych. Pozwoli to na zakup przynajmniej jednego respiratora i innego potrzebnego sprzętu medycznego” – pisze bp Przybylski i dodaje, że kapłani z poszczególnych regionów archidiecezji częstochowskiej wsparli m.in. szpital w Myszkowie, Radomsku, Wieluniu, Zawierciu, Częstochowie.

Biskup podkreśla, że „swoją normalną służbę wykonuje Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, która w tym czasie nie przestała wydawać posiłków dla ubogich i dla seniorów. Tym ostatnim posiłki do domów zanosili również wolontariusze z KSM”.

„Obecnie Caritas przygotowuje się na niesienie pomocy osobom tracącym pracę. Posiłki ubogim wydają również niektóre parafie m.in.: Archikatedralna Parafia Świętej Rodziny, św. Zygmunta, Miłosierdzia Bożego w Częstochowie” – kontynuuje bp Przybylski.

Biskup zaznacza, że najtrudniejsza sytuacja związana jest z Domami Opieki Społecznej. „Wiele z nich prowadzonych jest przez zgromadzenia zakonne. Pieczołowita troska i stosowanie zasad sanitarnych sprawiły dotychczas, że większość częstochowskich DPS – ów wolnych jest od wirusa. Wyjątkowo trudną sytuację przeżyli pensjonariusze Domu Świętej Barbary w Kleszczowie. Z uwagi na powszechną epidemię dom został zamknięty, mieszkańcy zostali ewakuowani do szpitali w Bełchatowie, Zgierzu, Łodzi i Radomsku” – napisał biskup.

„Dom Miłosierdzia przy ul. Ogrodowej w Częstochowie przyjął siedmiu mieszkańców z DPS w Woźnikach. Z powodu braku personelu stałą opieką nad tymi osobami zajęli się ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, diakon Zbigniew Wojtysek, o. Wojciech – benedyktyn z Tyńca oraz siostry zakonne ze zgromadzenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego, Klaretynek z Aleksandrii i Nazaretanek. Nie licząc tych DPS –ów, w których na co dzień posługują siostry zakonne, dołączają one również do innych domów, jak np. w DPS Eden w Myszkowie pomagają siostry Felicjanki” – kontynuuje bp Przybylski.

„Kościół w Archidiecezji Częstochowskiej działa przede wszystkim w swojej najistotniejszej misji. Otwarte są kościoły, sprawowane są Msze święte, w których udział może wziąć coraz większa liczba osób. Kapłani posługują w konfesjonale, a w sytuacjach zagrożenia życia służą posługą sakramentalną. Ufamy, że po stopniowym odmrażaniu zasad sanitarnych również i życie Kościoła wróci do swojego normalnego rytmu” – pisze bp Przybylski.

Zobacz więcej

CZYTAJ DALEJ

Maria Teresa Ledóchowska – wzór pracy misyjnej

[ TEMATY ]

bł. Maria Teresa Ledóchowska

pl.wikipedia.org

Bł. Maria Teresa Ledóchowska

„Z rzeczy boskich najbardziej boską jest współpraca nad zbawieniem dusz”. To hasło przyświeca Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, popularnie zwanego klaweriankami. Założyła je urodzona ponad 150 lat temu bł. Maria Teresa Ledóchowska, którą Kościół katolicki wspomina 6 lipca.

Należy ona do najwybitniejszych postaci w Kościele w dziedzinie pracy misyjnej. Ożywiła ducha misyjnego, odkryła nowe drogi współpracy misyjnej, zainteresowała swoją ideą rzesze ludzi. Nawiązała też żywy kontakt z misjami katolickimi w Afryce. W swej działalności była prekursorką soborowej odnowy życia apostolskiego głoszącej, że „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury” (Dekret Soboru Watykańskiego II o misyjnej działalności Kościoła „Ad gentes divinitus”).

Przyszła błogosławiona urodziła się 29 kwietnia 1863 w Loosdorf w Dolnej Austrii. Jej ojcem był hrabia Antoni Ledóchowski, a matką – pochodząca ze Szwajcarii Józefina Salis-Zizers. Rodzina była głęboko religijna i silnie związana z Polską. Młodszą siostrą Marii Teresy była Julia, założycielka Zgromadzenia szarych urszulanek – św. Urszula Ledóchowska, brat Włodzimierz był w późniejszych latach generałem jezuitów, a stryj Mieczysław – arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim, a następnie kardynałem i prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary (obecnie Ewangelizacji Narodów).

Maria Teresa była dzieckiem bardzo zdolnym. Swoje wrażenia z podróży z ojcem do Polski i na Litwę opisała w książce „Mein Polen”, dedykowanej ukochanemu stryjowi, kard. Mieczysławowi Ledóchowskiemu. „Dla Boga i mojej ukochanej Ojczyzny!” – oto hasło, które powinno mi towarzyszyć” – napisała 16-letnia wówczas dziewczyna.

W 1883 r. rodzina przeniosła się na stałe do Polski, do Lipnicy Murowanej. W dwa lata później zachorowała na ospę i zaraziła ojca, który wkrótce zmarł. To przeżycie oraz wiadomość, że jej siostra zamierza wstąpić do sióstr urszulanek w Krakowie spowodowały, że ona także chciała „uczynić coś wielkiego dla Pana Boga”.

W latach 1885-89 była damą dworu toskańskiego w Salzburgu. Tam zetknęła się z franciszkankami misjonarkami Maryi, od których po raz pierwszy usłyszała o misjach. Bolała nad tym, że wychowana w domu głęboko religijnym, nie słyszała o działalności misyjnej Kościoła. Również w Salzburgu zapoznała się z działalnością kardynała Charlesa Martiala Allemanda Lavigerie (1825-92), założyciela Zgromadzeń: Misjonarzy Afryki, zwanego (od koloru habitu) „ojcami białymi” i Misjonarek Afryki.

Spotkanie z prymasem Afryki (taki tytuł nosił kardynał od 1884) latem 1889 w Szwajcarii wywarło decydujący wpływ na jej dalszą działalność. Ona również pragnęła poświęcić się całkowicie misjom afrykańskim i walce z niewolnictwem. Zrezygnowała więc ze stanowiska damy dworu i zamieszkała u szarytek w Salzburgu. W 1894 założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich. Ten hiszpański jezuita (1580-1654), zmarły na terenie dzisiejszej Kolumbii, był wielkim misjonarzem, opiekunem i apostołem niewolników i Murzynów amerykańskich.

Założycielka opracowała statuty dla swego stowarzyszenia oparte na konstytucjach św. Ignacego, wedle których m.in. jałmużna miała się łączyć z modlitwą o nawrócenie Afryki oraz wypraszać łaski dla misjonarzy. Nawiązała kontakt z misjonarzami i pod pseudonimem Aleksander Halka zaczęła wydawać czasopismo „Echo z Afryki” z podtytułem: „Pismo miesięczne ilustrowane dla popierania zniesienia niewolnictwa i dla rozszerzenia misji katolickich w Afryce”. Wydawała też „Murzynka” i kilka innych pism w kilkunastu językach.

Sodalicja św. Piotra Klawera została ostatecznie zatwierdzona w 1910 jako nowe Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich. Jej członkinie były misjonarkami, choć nie udawały się na misje. Sodalicja klaweriańska podlegała nie Kongregacji dla Spraw Zakonnych, lecz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

„Misjonarze i misjonarki mogą być porównywani do pięknej palmy, której owocami są ochrzczone murzyńskie dzieci: korzenie jednak, które tkwią głęboko w ziemi, których nikt nie widzi, a z których drzewo czerpie swe soki – to jest Sodalicja ze swą ukrytą, nieprzerwaną pracą” – napisała Maria Teresa Ledóchowska. I odnosiła sukcesy, tworząc dzięki misji klaweriańskiej nowe dzieła, np. Związek Mszalny, Chleb św. Antoniego dla Afryki, Wykup dziecka murzyńskiego z niewoli, Kształcenie seminarzysty itp. Zbierano też okruchy szlachetnych metali, staniol, zużyte znaczki pocztowe, które potem sprzedawano, a pieniądze wysyłano misjonarzom. Przez wiele lat przetrwały też skarbonki z figurką Murzynka, kłaniającego się po wrzuceniu datku do skarbonki.

Założycielka organizowała również w Polsce i Austrii kongresy poświęcone walce z niewolnictwem i wydawała książki religijne w różnych językach afrykańskich; w tym celu powołała Dzieło Prasy Afrykańskiej. Grupy skupione wokół Sodalicji były niekiedy bardzo liczne, np. w Wilnie 1300 dzieci należało do 40 grup Ligi Dzieci dla Afryki. Liczne zasługi na polu misji i walki z niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki”.

Maria Teresa Ledóchowska zmarła w Rzymie 6 lipca 1922. Paweł VI beatyfikował ją 19 października 1975, w Niedzielę Misyjną a 20 stycznia 1976 - na prośbę biskupów polskich - ogłosił ją patronką Dzieła Współpracy Misyjnej w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Bp Zadarko do pielgrzymów: jadąc przez miasta i wsie, dajecie świadectwo wiary

2020-07-06 17:06

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Krzysztof Świertok

Jadąc przez miasta, wsie w trudnych warunkach epidemii dajecie świadectwo, że człowiek potrafi otworzyć serce na łaskę Boga – powiedział bp Krzysztof Zadarko w czasie inauguracji Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę, która dotarła do Skrzatusza.

Po dwóch dniach jazdy uczestnicy XI Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę, którzy wystartowali 4 lipca z Koszalina, dotarli do Skrzatusza. Tu powitał ich bp Krzysztof Zadarko, delegat KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, który przewodniczył Mszy św. w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Wzięli w niej udział także ci uczestnicy pielgrzymki rowerowej, którym w tym roku nie było dane dołączyć do grupy cyklistów, z powodu pandemii ograniczonej do 11 osób, a którzy chcą jej towarzyszyć duchowo i przez łącza internetowe.

W homilii bp Zadarko docenił determinację pielgrzymów, którzy mimo trudnych okoliczności ruszyli na pielgrzymi szlak i dają w ten sposób świadectwo wiary. Nawiązując do słów papieża Franciszka zauważył, że sport jest nie tylko fascynacją, ale przestrzenią, która prowadzi do spotkania z drugim człowiekiem, formą do budowania bliskości nawet z rywalem – poprzez doświadczenie wspólnoty.

Biskup namawiał, by czas pielgrzymowania poświęcić nie tylko na zmaganie się z wysiłkiem, ale także na medytację, odkrywania piękna człowieczeństwa i wiary.

– Jadąc przez miasta, wsie i spotykając ludzi zadajecie sobie sprawę, że to nie jest tylko wasza prywatna sprawa. Ale że przejeżdżając przez Polskę właśnie w tych trudnych warunkach epidemii dajecie świadectwo, że człowiek potrafi otworzyć serce na łaskę Boga i zaufać Mu całkowicie – mówił.

Reżim sanitarny ograniczający wiele działań duszpasterskich, a w przypadku pielgrzymki rowerowej redukujący liczbę jej uczestników, bp Zadarko polecił traktować jako formę ascezy. – Asceza to dyscyplina potrzebna człowiekowi, by opanowując samego siebie, otwierał serce na Boga i drugiego człowieka – powiedział i przekonywał, by tych ograniczeń nie traktować jako zła koniecznego, ale jako szacunek i miłość wobec innych. – Respekt wobec przepisów nie jest niczym innym jak szacunkiem wobec nich.

Pielgrzymom towarzyszą słowa "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali". To wezwanie św. Jana Pawła II z jego II pielgrzymki do ojczyzny, przypomniane w setną rocznicę urodzin papieża. Wygłoszone na pielgrzymim szlaku konferencje oparte o nauczanie papieża będą dostępne dla wszystkich, także online na fanpage'u rowerowa.info.

– Św. Jan Paweł II bardzo mocno stawia nam pytania o wiarę – mówi ks. Tomasz Roda, kierownik pielgrzymki. – I prowadzi nas, byśmy następnie my stawiali wymagania samym sobie, po to, by żyć w prawdzie, być człowiekiem bez względu na mody. Chcemy przez te osiem pielgrzymkowych dni uczyć się, jak pilnować daru, który złożył Bóg w każdym z nas, jak to szanować, rozwijać – w sferze ciała, emocji, ducha.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję