Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Konsekracja kościoła w Niemicy

Niedziela szczecińsko-kamieńska 42/2016, str. 1-2

[ TEMATY ]

świątynia

Dajana Kurantowicz

Koncelebrowana Msza św. podczas konsekracji kościoła w Niemicy

Każdy kościół jest świętym miejscem oddawania hołdu i czci Bogu. Jest miejscem sprawowania Eucharystii, modlitwy i sakramentów świętych, które mają wprowadzać wszystkich w aurę świętości. Ma więc świątynia niezwykle ważne znaczenie dla zbawienia każdego człowieka. Cieszyć musi więc to, że zniszczona przez gehennę II wojny światowej zachodniopomorska ziemia odzyskuje dla pełnego kultu kolejne świątynie. Tym razem 25 września podniosłą uroczystość konsekracji odrestaurowanego kościoła przeżyli wierni z Niemicy, cząstki wspólnoty parafii w Kozielicach w dekanacie Golczewo.

Kościół pw. św. Michała Archanioła znajdujący się w niewielkiej miejscowości, do której uczęszczają także wierni z Koplina, skupia wokół siebie 221 wiernych i ma niezwykłą historię. Dokładna data powstania świątyni nie jest znana. W kopule wieży przybudowanej do kościoła na belkach wyryta jest data: 1647 r. Wiadomo, że świątynia ta się zawaliła i na nowo została zaprojektowana przez współzałożyciela obecnego Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, projektanta portu w Świnoujściu, Kołobrzegu, Gdańsku i Elblągu, pruskiego budowniczego krajowego Davida Gilly, który żył w latach 1748-1808. Czas ponownej odbudowy to lata 1780-95. Była to świątynia protestancka. Po II wojnie światowej 29 września 1946 r. kościół ten został pobłogosławiony do kultu przez ks. dziekana Michała Kaspruka – administratora parafii Kamień Pomorski. Księża dojeżdżali tu tylko kilka razy do roku. Od 1966 r. Msza św. odprawiana jest już co niedzielę. Od marca 1946 r. świątynią opiekował się ks. Henryk Kulikowski, od 1947 r. ks. Piotr Kowalówka, od maja 1954 r. ks. Antoni Rauer, od września 1968 r. ks. Henryk Cudak. Od 21 marca 1971 r. kościołem opiekował się pierwszy proboszcz parafii Kozielice ks. prał. Zygmunt Wawszczak, który w 1976 r. przeprowadził remont kościoła. Oficjalne erygowanie parafii nastąpiło 25 kwietnia 1973 r. Następnie od 25 czerwca 1980 r. kościołem opiekował się drugi proboszcz ks. kan. Czesław Ziemiński. Po przejściu w stan senioratu od 25 sierpnia 2009 r. abp Andrzej Dzięga mianował proboszczem obecnego wicedziekana ks. Janusza Mieszkowskiego. W 2012 r. dzięki środkom PROW kościół został wyremontowany – 90% ścian i belek zostało wymienionych. Po ok. 3 miesiącach zamknięcia świątyni w związku z finalizacją gruntownego całościowego remontu murów i całej konstrukcji XVII-wiecznego ryglowego kościoła abp Andrzej Dzięga delegował ks. kan. prof. zw. dr. hab. Henryka Wejmana, ówczesnego dziekana Wydziału Teologicznego US, do pobłogosławienia tej świątyni podczas Mszy św., która sprawowana była 23 września 2012 r.

Reklama

W niedzielne popołudnie 25 września 2016 r. do Niemicy przybył abp Andrzej Dzięga, aby być szafarzem obrzędów konsekracji i sprawować pierwszą Mszę św. w uświęconym już kościele. Pięknym znakiem historii tej parafii była obecność dwóch poprzednich proboszczów: ks. prał. Zygmunta Wawszczaka oraz ks. kan. Czesława Ziemińskiego. Obecni byli także kapłani z dekanatów: golczewskiego, kamieńskiego i goleniowskiego. Współkoncelebransami byli także ks. prał. Stanisław Pisarek z Kutna, wujek ks. prob. Janusza Mieszkowskiego, oraz o. Stanisław Demski, redemptorysta z Głogowa, który przez trzydniowe rekolekcje przygotowywał wspólnotę w Niemicy do podniosłej uroczystości konsekracji. Wśród gości znaleźli się również: Józef Malec – starosta kamieński, Andrzej Danieluk – burmistrz Golczewa, radni powiatu, gminy oraz wszyscy, którzy ofiarną pracą przyczynili się do odrestaurowania tej świątyni. Jest to ogromną zasługą proboszcza ks. Janusza Mieszkowskiego, który z pieczołowitością i hartem ducha, a zarazem ze znawstwem architektonicznym przez kilka lat rewitalizował ten cenny zabytek sakralny. Początkowym akcentem sakralizacji kościoła było najpierw poświęcenie ołtarza oraz murów świątyni. Przed liturgią Słowa Bożego Metropolita Szczecińsko-Kamieński dokonał poświęcenia kamiennej ambony przepowiadania Dobrej Nowiny. Słowo Boże wygłoszone przez Głównego Celebransa jako fundament oparło się na tekstach biblijnych, które odzwierciedlały istotę obecności w naszym życiu świętych Archaniołów Bożych w tym szczególnie św. Michała i nawiązywały do przeżywanego poświęcenia miejsca sprawowania Eucharystii i sakramentów św. Oddając hołd wszystkim, którzy z ks. Januszem Mieszkowskim przygotowali świątynię do dnia konsekracji, wyjaśnił głęboką symbolikę nowego wyposażenia liturgicznego. Zwrócił także uwagę na to, że konsekracja dokonuje się raz w historii każdego kościoła, a przez to wpływa na miejscową wspólnotę, aby godnie uczestniczyła w Eucharystii, słuchała Słowa Bożego i przyjmowała sakramenty święte. Zasadniczym elementem liturgii była konsekracja ołtarza do sprawowania Najświętszej Ofiary. Jest to obrzęd bardzo przemawiający do wnętrza ludzkiego poprzez swą symbolikę i nawiązanie do najistotniejszych funkcji, które spełnia Ołtarz Żertwy Pańskiej. Po namaszczeniu Ksiądz Arcybiskup dokonał tego samego obrzędu w czterech miejscach kościoła, przy tzw. zacheuszkach, które stanowią widoczny znak świętości tego miejsca. Rozbudowany obrzęd okadzenia ołtarza i świątyni oraz zapalenie świec ołtarzowych, a także świec kandelabrowych przy zacheuszkach wprowadziły uczestników Eucharystii w dalsze przeżywanie Najświętszej Ofiary. Wzruszającym stał się moment, gdy świece ołtarzowe zapalili poprzedni duszpasterze ks. prał. Z. Wawszczak i ks. kan. Cz. Ziemiński. Po Komunii św. i dziękczynieniu w wielkim modlitewnym skupieniu Dostojny Celebrans poświęcił nowy konfesjonał, który posiada bardzo wymowny, zewnętrzny wizerunek Jezusa Miłosiernego. Ukoronowaniem całej wzruszającej uroczystości było przeniesienie paschału do chrzcielnicy oraz podzielenie przez wujka ks. Janusza chleba ofiarniczego ze wszystkimi uczestnikami uroczystości.

Uroczystość w Niemicy ukazała bogactwo ducha tutejszych wiernych zjednoczonych wokół prawd Bożych oraz mądrze i godnie kierowanych miłujących ich sercem ks. prob. Janusza Mieszkowskiego. Piękno dokonanej renowacji kościoła, duch modlitwy oraz świadectwo wiary zaangażowanych w wielu formatach wspólnoty wiernych budzi podziw. Niech temu szlachetnemu wzrastaniu w świętości dopomaga św. Michał Archanioł – patron Niemicy!

2016-10-13 10:16

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Projektując kościół architekt musi uszanować potrzeby wiernych

[ TEMATY ]

świątynia

Archiwum parafii

Kościół w Czeladzi

Architekci projektując obiekty sakralne muszą uszanować wspólnotę wierzących, jej potrzeby – podkreśla kard. Gianfranco Ravasi. Z inicjatywy Papieskiej Rady Kultury na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbywa się kolokwium poświęcone projektowaniu kościołów. Obok kard. Ravasiego uczestniczy w nim jeden z czołowych architektów naszych czasów Mario Botta.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury przypomina, że wspólnota ludzka od pierwszych chwil, kiedy tylko zajęła się organizacją przestrzeni, zawsze ustalała jej centrum i tam sytuowała świątynie. Tę rolę obiekty sakralne zachowały do dziś. Nie tylko pomagają w spotkaniu z Bogiem, ale również jednoczą społeczeństwo.

Watykański hierarcha podkreśla, że projektowanie przestrzeni sakralnych nie jest łatwe. Wymaga bowiem od architekta wczucia się w położenie wspólnoty wiernych.

"Architekt nie koniecznie musi być człowiekiem wierzącym, ale na pewno musi prowadzić dialog z wierzącymi, ze wspólnotą wiernych, którzy z tej świątyni będą korzystali. Dlatego potrzeba, aby była wspólnota, która stawia wymagania, podejmuje dialog, z uwzględnieniem oczywiście nowych tendencji w architekturze i urbanistyce. Musi to być ruch dwustronny – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Ravasi. – Chodzi o to, by nie powstawały kościoły przypominające sale obrad czy świątynie całkowicie głuche na duchowość. Ważną rzeczą jest na przykład uwzględnienie światła, bo ono odgrywa ważną rolę w liturgii. Trzeba też zapewnić odpowiednią rolę wszystkim tym znakom i miejscom, które są ważne dla chrześcijańskiego kultu. Chodzi tu więc o ołtarz, tabernakulum, krzyż, ambonę czy chrzcielnicę. Tego nie można pozostawić fantazji samego architekta. Chodzi bowiem o to, aby wspólnota, dla której jest przeznaczony dany kościół, mogła się później odnaleźć w tej przestrzeni sakralnej”.

CZYTAJ DALEJ

Kolejny dzień pielgrzymki

W sobotę 8 sierpnia odbywa się kolejny etap Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli z trzech głównych ośrodków: z Gorzowa, Zielonej Góry i Głogowa.

Pielgrzymi z Gorzowa pod wodzą ks. Krzysztofa Kolanowskiego pielgrzymują do Bledzewa. To pierwszy rok, gdy pielgrzymką z Gorzowa kieruje ks. Kolanowski. W ramach pielgrzymki gorzowskiej każdego roku idzie także grupa z Kostrzyna, która dzisiaj pielgrzymuje do Słońska. Do pielgrzymów gorzowskich dołączyła także grupa z Katolickiego Centrum Studenckiego ze Słubic pod kierunkiem ks. Rafała Mocnego.

Zobacz zdjęcia: Piesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Pielgrzymi z Zielonej Góry po porannej Mszy św. w konkatedrze zielonogórskiej wyszli na pątniczy szlak do Otynia.

Grupy głogowskie po porannej Mszy św. w kościele pw. Bożego Ciała wyruszyły w pielgrzymce do Grodowca.

CZYTAJ DALEJ

Już jutro Świdnica będzie miała pierwszego diakona stałego

2020-08-09 09:59

[ TEMATY ]

Świdnica

diakon stały

Tadeszu Dubicki

źródło: www.diakonatstaly.opole.pl

Tadeusz Dubicki (po prawej), podczas przyjęcia posługi akolitatu.

Już w najbliższy poniedziałek 10 sierpnia, diecezja świdnicka będzie miała pierwszego diakona stałego.

Kandydatem do święceń będzie Tadeusz Dubicki, rodowity świdniczanin, pochodzący z paulińskiej parafii św. Józefa Oblubieńca NMP. Choć życie zawodowe i rodzinne Tadeusz już dawno sobie ułożył, to jednak przez lata czynił przemyślenia nad diakonatem stałym. To pragnienie już niebawem się spełni. Po długich przygotowaniach formacyjnych, po odbytych praktykach duszpasterskich Kościół go pośle, aby wypełniał jego trzy podstawowe zadania, posługę słowa, celebrację liturgii i uczynki miłości.

Warto przypomnieć, że urząd diakona, który w Kościele istniał od czasów apostolskich został przywrócony po przeszło 1000-letniej nieobecności. Sobór Watykański II w odpowiedzi na wiele głosów biskupów postanowił przywrócić urząd diakona stałego, który nie ma jednak prowadzić do zastąpienia księży, a jedynie uzupełniać ich posługę.

Tadeusz ma żonę i dwóch synów. Zawodowo prowadzi szkolenia z samoobrony w systemie Krav Maga i zajmuje się ochroną osobistą VIP-ów. Ukończył studia prawnicze, teologiczne i pedagogiczne, a także uczęszczał do Wyższej Szkoły Wojskowej. Przygotowując się do posługi w Kościele w Ośrodku Formacyjnym Diecezji Opolskiej ukończył Studium Uzupełniające do Diakonatu Stałego. Otrzymał posługę lektoratu i akolitatu. Zgodnie z przepisami otrzymał także pisemną zgodę żony. Jako diakon stały będzie mógł udzielać sakramentu chrztu, błogosławić małżeństwa, rozdzielać Komunię świętą, prowadzić pogrzeb czy wygłaszać kazania, natomiast nie będzie mógł spowiadać ani sprawować Eucharystii. Tadeusz będzie pierwszym diakonem nie tylko w diecezji świdnickiej, ale i całej metropolii wrocławskiej.

Święcenia odbędą się w katedrze świdnickiej. Data uroczystości nie jest przypadkowa, bowiem 10 sierpnia w kościele przypada wspomnienie św. Wawrzyńca, najsłynniejszego diakona, który pochodził z Hiszpanii. Był archidiakonem papieża św. Sykstusa II, odpowiedzialnym za majątek diecezji rzymskiej.

Święceń udzieli bp Marek Mendyk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję