Reklama

Niedziela Małopolska

Wzrastają w wartościach

15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niewidomych. O lokalnych działaniach na rzecz tej grupy osób rozmawiamy z s. Irminą Landowską, dyrektorką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im św. Tereski w Rabce-Zdroju

Niedziela małopolska 42/2016, str. 5

[ TEMATY ]

wywiad

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Archiwum szkoły

Wycieczki to nie rzadkość w życiu szkolnej społeczności. Na zdjęciu pierwsza z prawej – s. Irmina Landowska

MARTA JACUKIEWICZ: – Jakie były początki Szkoły dla Dzieci Niewidomych w Rabce-Zdroju?

S. IRMINA LANDOWSKA: – U stóp Gorców, na Podhalu, w malowniczej scenerii, znajduje się Rabka-Zdrój. Nad miastem, od północnej strony, na stokach góry Bani mieści się szkoła dla dzieci niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną. Jest jedną z nielicznych szkół o tym profilu w Polsce. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach k. Warszawy.
Szkoła rozpoczęła działalność już przed wojną, z inicjatywy trzech rodzonych sióstr: Krystyny, Zofii i Ireny Szczuka, które w 1935 r. utworzyły sanatoryjne Gimnazjum im. św. Tereski – dla dziewcząt. Była to pierwsza szkoła sanatoryjna (gdzie leczenie łączono z nauką) w Polsce, prowadzona przez osoby świeckie, wychowująca w duchu katolickim. Na rozwój i kształt duchowy wpłynął sł. Boży ks. Władysław Korniłowicz. W 1959 r. Zofia Szczuka przekazała przez kard. Stefana Wyszyńskiego gmach szkoły wraz z posesją Laskom. W 1995 r. – po kapitalnym remoncie – działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Niewidomych im św. Tereski jako filia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Poświęcenia nowej szkoły dokonał kard. Franciszek Macharski.

– Kiedy mówimy o Waszym ośrodku, nie ograniczamy się tylko do szkoły podstawowej...

– Na prośby rodziców i w odpowiedzi na potrzeby społeczne, w 2011 r. powołano gimnazjum specjalne. Trzy lata później, wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, nasz ośrodek został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu nowotarskiego pod nazwą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski. W tym roku szkolnym 2015/16 zaczęła funkcjonować nowa szkoła przysposabiająca do pracy.

– Jaka jest rola nowo utworzonej szkoły?

– Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne oraz przysposobienie do pracy. Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie gospodarstwa domowego, zajęć kulinarnych, rękodzieła, prac ogrodniczych oraz biurowych.

– Ile dzieci jest pod opieką ośrodka?

– Uczy się w nim blisko czterdzieścioro dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w trzech szkołach: podstawowej specjalnej, gimnazjum i w szkole przysposabiającej do pracy. W dwudziestoleciu naszej placówki z edukacji skorzystało blisko 100 uczniów, mamy 95 absolwentów. W ramach ośrodka w naszym domu św. Tereski funkcjonuje internat dla wychowanków z dysfunkcją wzroku, a także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego – obejmujące terapią wczesnej interwencji dzieci do 6 roku życia.

– Jakie są najważniejsze cele placówki?

– Ośrodek zapewnia wychowankom optymalne warunki, umożliwiające im wszechstronny rozwój. Celem naszej działalności jest edukacja, wychowanie integralne oraz rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku z niepełnosprawnością sprzężoną – ukierunkowana na przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. Wychowankowie w poszczególnych szkołach zdobywają wiedzę zgodnie z wymogami podstawy programowej dla uczniów tego typu szkół, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych. Są objęci fachową i specjalistyczną pomocą w zakresie zajęć rewalidacyjno-edukacyjnych, takich jak: orientacja przestrzenna, rehabilitacja wzroku, logopedia, rehabilitacja ruchowa, masaż, muzykoterapia. Ośrodek zapewnia także opiekę duszpasterską, pomoc psychologiczną i opiekę medyczną.

– A co z aktywnością fizyczną? Wiemy, że dzieci z Lasek uczestniczą w różnych wydarzeniach, np. rajdach rowerowych...

– Wychowankowie Ośrodka w Rabce swoją aktywność fizyczną rozwijają praktycznie codziennie… Korzystamy ze świeżego rabczańskiego powietrza: wychodzimy na spacery do Parku Zdrojowego, by tam skorzystać z tężni solankowej, urządzeń rekreacyjnych, placu zabaw i ścieżki zdrowia czy urządzeń fitness. Zdobywamy pobliskie góry – Banię, Grzebień, Górę Królewską – Polczakówkę. Wychodzimy w góry na rajdy piesze. Nasi wychowankowie wyjeżdżają na wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze, np. do Zakopanego, Krakowa. Żywo uczestniczą w różnych uroczystościach w środowisku lokalnym, w wyjazdach o charakterze kulturalnym.

– Co wyróżnia Wasz ośrodek?

– W naszym domu wychowankowie wzrastają w wartościach, uczą się akceptacji własnej niepełnosprawności, rozwijają kompetencje społeczne, kształcą umiejętności pozwalające im w przyszłości funkcjonować w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich wychowanków, staramy się tworzyć serdeczną i życzliwą atmosferę opartą na kulturze osobistej, wzajemnym szacunku, akceptacji i współpracy.

2016-10-13 10:16

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kościół… jak malowany

2020-08-05 07:21

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 32/2020, str. IV

[ TEMATY ]

wywiad

renowacja

fresk

Jaczów

Ks. Adrian Put

Ks. Piotr Matus na tle XiV-wiecznego malowidła przedstawiającego św. Piotra

To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a na pewno jeden z najstarszych kościołów na ziemi głogowskiej ocalałych po II wojnie światowej. Zachowały się w nim, prawie w całości, gotyckie polichromie. Takich perełek nie ma zbyt wiele na naszym terenie.

W sprawie kościoła pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie rozmawiałem z proboszczem ks. Piotrem Matusem już kilka miesięcy temu. – Przyjedź, a zobaczysz, to bardzo ciekawy obiekt – zapraszał. W końcu udało mi się odpowiedzieć na zaproszenie.

CZYTAJ DALEJ

Abp Hoser o Medjugorje: po 40 latach kontrowersji sytuacja się poprawiła

2020-08-03 15:48

[ TEMATY ]

abp Henryk Hoser

Medjugorie

Po 40 latach kontrowersji wokół Medziugoria sytuacja się poprawiła. Opinię taką wyraził wizytator apostolski tamtejszej parafii abp Henryk Hoser.

Zaznaczył on, że od 40 lat trwają kontrowersje na temat Medziugoria, związane zarówno z kwestią objawień, jak i działalności duszpasterskiej. Jedni są żarliwymi zwolennikami Medziugoria, inni zaś przeciwnikami. - Mówię im: przyjedźcie i zobaczcie, a będziecie mogli dać świadectwo – wskazał polski hierarcha.

Przypomniał, że od czasu, gdy w maju 2019 roku Stolica Apostolska zniosła zakaz organizowania pielgrzymek do Medziugoria przez księży i biskupów, przyjechało tu wielu kardynałów i biskupów, ale „pandemia przerwała wszystko”. – Nie wiemy, ile osób będzie mogło teraz przyjeżdżać, ile będzie mogło przekroczyć granicę [Bośni i Hercegowiny – KAI] z testem na koronawirusa, który potwierdza dobry stan zdrowia – zaznaczył abp Hoser.

Według niego „podejście Stolicy Apostolskiej wobec Medziugoria jest bardzo dobre i pozytywne, ale Kościół działa spokojnie i powoli”.

Wizytator apostolski zwrócił uwagę, że „Medziugorie faktycznie jest międzynarodowym sanktuarium, choć prawnie jesteśmy tylko parafią i nie mamy tytułu sanktuarium, ani narodowego, ani międzynarodowego”. Jego zdaniem „sytuacja się wciąż poprawia”, co ma także związek z nominacją nowego biskupa diecezji Mostar-Duvno, na której terenie leży Medziugorie.

Medziugorie, położone 20 km od Mostaru w Bośni i Hercegowinie, to – według grupy wizjonerów – miejsce trwających od 1981 r. objawień Matki Bożej. Ich autentyczność nie została, jak na razie, uznana przez Kościół. Negatywie o nich wypowiadali się kolejni biskupi diecezji Mostar-Duvno: Pavao Žanić (1980-1993) i Ratko Perić (1993-2020).

Papież Benedykt XVI utworzył w 2010 roku specjalną komisję ds. zbadania objawień, złożoną z kardynałów, biskupów i teologów, której przewodniczył kard. Camillo Ruini. Prace komisji obejmowały m.in. spotkania z poszczególnymi wizjonerami, którzy, jak twierdzą, od 1981 roku odbierają przesłania Matki Bożej. Poddano ich także badaniom lekarskim. W 2014 roku komisja zakończyła swoje prace. Jej raport papież Franciszek przekazał Kongregacji Nauki Wiary, która ma wydać ostateczne orzeczenie.

W 2017 roku abp Henryk Hoser został mianowany specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka w Medziugoriu. Jego misja miała na celu dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej. Po zakończeniu misji abp Hoser został w 2018 roku wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym parafii w Medziugoriu. Jego zadaniem jest wdrożenie rozwiązań duszpasterskich służących temu, by Kościół mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów z całego świata. Nie ma on natomiast rozstrzygać o autentyczności domniemanych objawień.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł ks. kan. Jan Chmiest

2020-08-05 14:58

[ TEMATY ]

śmierć

GRAZIAKO

Zmarł ks. kan. Jan Chmiest, mieszkaniec Domu Księży im. Jana Pawła II, emerytowany proboszcz parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Częstochowie.

Msza św. żałobna - 7.08.20 r. godz. 19, kościół NMP Wspomożycielki Wiernych w Częstochowie. Przewodniczy abp Wacław Depo.

Msza św. pogrzebowa - 8.08.20 r., godz. 10, kaplica na cmentarzu w Olkuszu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

archiczest.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję