Reklama

Teologia również dla świeckich

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie rozpoczyna w tym roku obchody jubileuszu 50-lecia istnienia. Można stwierdzić, że instytut, który obchodzi już złoty jubileusz, powstał jako owoc Soboru Watykańskiego II

Niedziela Ogólnopolska 42/2016, str. 42-43

TV Niedziela

Nauka ojców soborowych zainspirowała uczestnika tych obrad – trzeciego biskupa diecezji częstochowskiej Stefana Barełę do zgromadzenia dokumentacji soborowej i podjęcia nad nią naukowej refleksji, by pozwolić wiernym realizować chrześcijańską misję w duchu Kościoła „aggiornamento”. Zadanie to było najpierw realizowane przez Sekretariat Dokumentacji Soborowej (1966 r.), następnie przez Studium Dokumentacji Soborowej (1969 r.), które zostało umiejscowione przy Referacie Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, a wreszcie przez Instytut Teologiczny w Częstochowie (1981 r.) i Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie (2012 r.). W tworzenie i organizowanie pierwszego ośrodka naukowego w zakresie teologii w Częstochowie byli zaangażowani tacy wybitni duchowni, jak ks. Ireneusz Skubiś, ks. Zenon Uchnast, bp Miłosław Kołodziejczyk oraz ks. Jan Kowalski.

Pierwszy rektor

Pierwszym rektorem instytutu został ceniony częstochowski biblista ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek, a pierwsza inauguracja Studium Soborowego w Częstochowie miała miejsce 1 października 1967 r. Wykłady były prowadzone dla 112 studentów (80 zakonnic, 14 kapłanów diecezjalnych, 8 kapłanów zakonnych i 10 osób świeckich).

Rektorat ks. Grzybka miał charakter pionierski. Był związany z organizacją nauki i dydaktyki od podstaw. Ksiądz Grzybek równocześnie pełnił ważne funkcje na wydziałach teologicznych innych uczelni. W latach 1968-74 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie i przyczynił się do przekształcenia tego wydziału w samodzielną uczelnię. Dlatego gdy 8 grudnia 1981 r. została ustanowiona Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, ks. Grzybek został wybrany 11 czerwca 1982 r. na pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego tej uczelni. Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1966-69 był prodziekanem Wydziału Teologicznego, a od 1 października 1969 r. przez trzy kadencje, tj. do 31 sierpnia 1978 r., pełnił funkcję dziekana tego wydziału.

Reklama

Od roku akademickiego 1970/1971 instytut prowadził zajęcia na dwu poziomach: 1. studium podstawowe teologii ogólnej; 2. specjalizacja (do wyboru: eklezjologiczna, mająca na celu zgłębienie dokumentów soborowych, lub mariologiczna – ze względu na częstochowski ośrodek kultu maryjnego) – nazywana studium licencjackim. W tym czasie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego mieściła się w Krakowie, instytut był zatem jedyną uczelnią teologiczną w duchowej stolicy Polski.

Początkowo instytut współpracował z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie (1969-73), dzięki czemu częstochowscy studenci mogli uzyskiwać tytuły magistrów teologii. Było to związane z uchwałą Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r., na mocy której Wydział Teologiczny UJ w Krakowie miał kontynuować swoją działalność w ramach ATK w Warszawie. Jednakże na skutek restrykcyjnej polityki władz państwowych, zmierzającej do likwidacji teologicznych punktów konsultacyjnych dla świeckich, współpraca z warszawską uczelnią została zaniechana. Instytut związał się z niezależnym od państwa Wydziałem Teologicznym w Krakowie, który funkcjonował po usunięciu z Uniwersytetu Jagiellońskiego jako jego kontynuacja, mająca status wyłącznie kościelnej osoby prawnej, co Stolica Apostolska potwierdziła w 1959 r.

Kardynał Karol Wojtyła zawsze okazywał swoje wielkie poparcie dla inicjatywy stworzenia pogłębionego studium teologii w Częstochowie. Gościł w instytucie na inauguracji roku akademickiego 1972/1973. Także jako papież Jan Paweł II był otwarty na znane mu aspiracje diecezji częstochowskiej. Długotrwałe starania bp. Stefana Bareły, podjęte wraz z przedstawicielami Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, zaowocowały ostatecznie powstaniem instytucji dydaktycznej o nazwie Instytut Teologiczny w Częstochowie. Po wielu latach, w liście z okazji 25-lecia Instytutu Teologicznego w Częstochowie z dnia 24 czerwca 1991 r., Jan Paweł II napisał: „Uczelnia ta, tak bliska memu sercu, wpisała się głęboko nie tylko w historię diecezji częstochowskiej, ale także w dzieje całego Kościoła w Polsce”.

Reklama

W Instytucie Teologicznym w Częstochowie ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek wykładał Stary Testament oraz prowadził seminarium naukowe. Pod jego kierunkiem 48 absolwentów napisało swoje prace magisterskie w latach 1986-98.

Drugi rektor

Drugim rektorem Instytutu Teologicznego w Częstochowie był ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk. Piastował swój urząd w latach 1992 – 2007. Należy zaznaczyć, że już wcześniej, od 1979 r., pełnił funkcję prorektora i czuwał w imieniu ks. Grzybka nad przebiegiem studiów teologicznych w Częstochowie. Ksiądz Włodarczyk jawi się jako cichy kontynuator wielkiego dzieła.

W Instytucie Teologicznym w Częstochowie wykładał Nowy Testament oraz prowadził seminarium naukowe. Pod jego kierunkiem swoje prace magisterskie w latach 1988 – 2006 napisało 17 absolwentów. Jedna z absolwentek, p. Halina Pelc, podjęła studia licencjacko-doktoranckie i pod kierunkiem ks. Włodarczyka napisała rozprawę doktorską, którą obroniła w 2004 r.

Trzeci rektor

Trzecim rektorem został ks. prał. dr hab. Marian Duda, który przeprowadził wielką reformę instytutu według wskazań Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej wydanej 28 czerwca 2008 r. Dzięki podjętej reformie instytut został kanonicznie erygowany Dekretem Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 3 maja 2012 r. jako Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości. Instytut nadal jest związany umową naukową o współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dzięki czemu absolwenci mogą uzyskać tytuł magistra teologii i kontynuować studia na poziomie licencjatu i doktoratu.

Karta prowadzenia instytutu przez ks. Dudę nie została jeszcze zamknięta, dlatego nie czas na ostateczne podsumowanie. Wystarczy wspomnieć rozbudowanie struktury instytutu o studia okołoinstytutowe, powołanie do istnienia periodyku naukowego „Veritati et Caritati” (którego szósty numer jest w druku) oraz wydawnictwa naukowego, w którym ukazało się już wiele pozycji, m.in. listy pasterskie abp. Stanisława Nowaka w dwóch tomach (ponad tysiąc stron) oraz dokumentacja VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie w czterech tomach (ponad 2 tys. stron).

Na dzień dzisiejszy powstało w instytucie 797 prac magisterskich. Wykaz prac magisterskich obronionych w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie obejmuje okres od 1981 r., czyli od daty erygowania instytutu jako wyższej uczelni, do chwili obecnej.

2016-10-12 08:50

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W modlitwie i deszczu - [40. PPW - dzień 2] [RELACJA]

2020-08-04 20:41

Michalina Stopka

Mimo padającego deszczu, pielgrzymi grup 1 - pokutnej i 18 - karmelitańskiej z uśmiechem na twarzach, a jednocześnie w skupieniu modlitewnym przemierzali kolejne kilometry, aby przedłużyć “Sztafetę do Maryi”.

Pierwszym punktem dnia była Msza św. w Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński.

Więcej tutaj

Następnie pielgrzymi udali się na trasę w kierunku Boleścina. Był to najtrudniejszy odcinek, dzisiejszej drogi. Spowodował to padający deszcz. Podczas tego etapu konferencję wygłosił ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, przewodnik gr. 1. Na pierwszym postoju, w miejscowej kaplicy pielgrzymi odmówili z Liturgii Godzin, Godzinę Czytań

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Niestety z powodu problemów technicznych, nie udało się nam zarejestrować konferencji.

Na drugim etapie z Boleścina do Jaksonowic przewidziany był etap ciszy oraz konferencja o. Krzysztofa Piskorza, karmelity bosego, przewodnika gr. 18. Na postoju, w kościele pielgrzymi odmówili Modlitwę Południową z Liturgii Godzin.

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

 

Trzeci etap rozpoczął się różańcem. W tym roku zmieniła się miejscowość postoju. Zamiast w Jenkowicach był w Dobrej. Tam pątnicy odmówili Modlitwę w ciągu dnia z Liturgii Godzin.

GALERIA ZDJĘĆ nr 3

Czwarty etap prowadził z Dobrej do Oleśnicy. Tam mieszkańcy przywitali pielgrzymów. A dzisiejszy etap zakończył się w Bazylice pw. św. Jana Apostoła.

GALERIA ZDJĘĆ nr 4

O godz. 21:00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Oleśnicy odbył się Apel Jasnogórski.  

Jutro na trasę wyruszą pielgrzymi z Ziemi Oławskiej i Oleśnickiej. Pójdą do Namysłowa. 

CZYTAJ DALEJ

Kard. Raï: odbudujmy wspólnie zraniony Bejrut!

2020-08-05 15:12

[ TEMATY ]

Liban

wybuch

PAP

Libański kardynał Béchara Boutros Raï zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o przyjście z pomocą rannemu Libanowi. W tekście zatytułowanym „Apel do państw świata” wezwał do utworzenia kontrolowanego przez ONZ funduszu na rzecz odbudowy Bejrutu.

W przejmującym przesłaniu maronicki patriarcha Antiochii podkreśla, że Bejrut to obecnie zniszczone miasto, które wygląda tak, jakby przetoczyła się przez nie wojna. Opisuje zniszczenia i spustoszenie spowodowane przez podwójną eksplozję. Przypomina o setkach rodzin, które w jednej chwili stały się bezdomne. „Ma to miejsce w chwili, gdy państwo przeżywa ogromny kryzys gospodarczy, co sprawia, że nie jest w stanie sobie poradzić z tą katastrofą” – podkreśla kard. Raï. Wskazuje, że „Kościół, który w całym Libanie utworzył sieć pomocy humanitarnej, stoi dziś przed nowym wielkim wyzwaniem, którego nie jest w stanie samodzielnie podjąć”. Maronicki patriarcha poprosił o pomoc kościelne organizacje charytatywne na całym świecie, aby pospieszyły z pomocą poszkodowanym mieszkańcom Bejrutu, by mogli odbudować swe domy i uleczyć rany.

Miejscem pierwszego schronienia dla pozbawionych dachu nad głową stało się m.in. sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu w Harissie. „Mimo że do Bejrutu jest 20 km to poczuliśmy jak budynek się trzęsie” – powiedział Radiu Watykańskiemu rektor sanktuarium ks. Khalil Alwan, który część pomieszczeń przekazał do dyspozycji Czerwonego Krzyża. Sanktuarium jest od wczoraj także szczególnym miejscem modlitwy. „Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa całą dobę, od rana co godzinę odprawiamy Mszę” – podkreśla ks. Alwan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję