Reklama

Zamysł nad Europą

Chrześcijańskie korzenie Europy, spojrzenie na założycieli zjednoczonej Europy: Roberta Schumana i Alcide De Gasperiego – to temat sympozjum, które odbyło się w „Niedzieli” tuż po Brexicie

Niedziela Ogólnopolska 28/2016, str. 18-19

Bożena Sztajner/Niedziela

Piotr Dziubak prezentuje nagranie z wypowiedzią córki Alcide De Gasperiego MON gen. Adama Dudy i prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusza Siwki. Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Losz

Piotr Dziubak prezentuje nagranie z wypowiedzią
córki Alcide De Gasperiego
MON gen. Adama Dudy i prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusza Siwki. Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Losz

Troska o przyszłość Europy stała u źródeł sympozjum odbywającego się w „Niedzieli” w historycznym dla Europy czasie – po opowiedzeniu się przez Brytyjczyków za opuszczeniem Unii europejskiej. Tematem zebrania były postaci ojców założycieli wspólnoty europejskiej: Roberta Schumana i Alcide De Gasperiego, wielkich polityków, którzy pragnęli Europy opartej na wartościach chrześcijańskich. Dzisiaj obaj są kandydatami na ołtarze. Odchodzenie Europy od wartości prezentowanych przez ojców założycieli skutkuje jej degradacją i, w konsekwencji, rozpoczęciem procesu destrukcji, czego jesteśmy świadkami – podkreślali w swoich wystąpieniach prelegenci: przedstawiciele nauki, rządu, parlamentu i Parlamentu Europejskiego.

Rola chrześcijaństwa w Europie

– Chrześcijaństwo jest centralnym odniesieniem w kulturze europejskiej, wszędzie zostawiło ślad – mówiła prof. Krystyna Czuba. – Weszło do Europy przez krew męczenników i świadectwo ludzi. Wniosło klimat pokoju, ideę sprawiedliwości, szacunek dla narodu i jego kultury, pielgrzymowanie – kulturę religijną, zwycięstwo przez wiarę (król Jan III Sobieski, Joanna d’Arc, ks. Ignacy Skorupka), podstawy kultury prawnej, uniwersytety i szkoły.

Reklama

Europoseł prof. Mirosław Piotrowski omówił problem genezy chrześcijańskiej demokracji, której przedstawicielami byli ojcowie założyciele Unii Europejskiej. Podkreślił, że mimo iż Polska od 1050 lat jest krajem chrześcijańskim i ponad 90 proc. obywateli deklaruje się jako osoby wierzące, to w naszym kraju zarówno przed wojną, jak i po niej nigdy nie powstała silna formacja chrześcijańsko-demokratyczna. Przedstawił genezę tego stanu rzeczy, wpływ konfliktów wewnątrzpartyjnych i celową działalność rozbijającą po wojnie. Podkreślił również fakt, że obecne frakcje chrześcijańsko-demokratyczne dominujące w Parlamencie Europejskim i w krajach członkowskich UE daleko odeszły od swych chrześcijańskich korzeni, a ich przedstawiciele głosują za aborcją, przywilejami środowisk LGBT, legalizacją związków jednopłciowych itd.

Ks. dr Kazimierz Kurek, salezjanin, omówił problem: „Uczciwość miarą demokracji”. Wskazał, że kończy się proces beatyfikacyjny sługi Bożego Roberta Schumana, dla którego sprawy Bożych błogosławieństw i pokoju między narodami stały się celem życia. Zaproponował spotkanie przedstawicieli wspólnoty europejskiej 1 września br. w Wieluniu – mieście, na które spadły pierwsze bomby II wojny światowej – aby pokazać w tym zniszczonym przez niemieckiego okupanta miejscu, do czego może doprowadzić naród, który odrzuci Ewangelię.

Przedstawiciel Litwy w Parlamencie Europejskim – Polak Waldemar Tomaszewski przedstawił sytuację reprezentacji politycznej Polaków na Litwie oraz umocnienie chrześcijańskich korzeni ich formacji przez dodanie do nazwy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie sformułowania „Związek Chrześcijańskich Rodzin”. Chrześcijańskie korzenie Polaków na Litwie uobecniane są przez batalie o życie nienarodzonych, intronizację Chrystusa Króla w dwu samorządach, gdzie większość stanowią Polacy, czy masowy udział Polaków w konsekracji kościoła pw. bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Siostry Faustyny, w Czarnym Borze.

Reklama

Kolejny mówca, prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana, przedstawił idee instytutu, który zainaugurował swoją działalność kilka dni wcześniej, w 130. rocznicę urodzin sługi Bożego Roberta Schumana. – W Warszawie w dobie kryzysu Unii Europejskiej jego osoba jest depozytem i skarbem, który trzeba odkryć – zauważył prof. Krysiak. Zwrócił uwagę na istotę i źródła praktycznego i skutecznego działania tego polityka.

Reżyser Piotr Dziubak zaprezentował zebranym nagraną we Włoszech wypowiedź córki Alcide De Gasperiego – Marii Romany, która mówiła o swoim ojcu i jego systemie wartości; różnił się od świata polityków postawą pokory i służby.

Europa a kryzys wartości

Europoseł Jadwiga Wiśniewska mówiła o kryzysie polityki europejskiej i europejskich rodzin. – Współczesna Europa podważa istnienie obiektywnej prawdy, czyni równym to, co w istocie równym być nie może, niezasłużone przywileje miesza z rzekomo słusznymi prawami. W całej UE dostrzegamy postępujący kryzys wartości. Europa odcina się od chrześcijańskich korzeni. Środowiska lewicowe tworzą programy seksualizacji dzieci, równouprawnienia osób LGBT, parytety, zmiany prawnej definicji płci i rodziny. Postępuje dyskryminacja wartości, które postulowali ojcowie założyciele. Ratunkiem dla Europy jest pojawienie się osobowości na miarę Schumana, De Gasperiego i Adenauera – powiedziała.

Poseł prof. Krystyna Pawłowicz podkreśliła z kolei, że od końca lat 80. ubiegłego wieku wspólnota europejska zdominowana jest przez tzw. pokolenie 1968. Wspólnoty zaczęły ewoluować w kierunku światopoglądów lewicujących i łączyć gospodarcze aspekty z narzucaniem rozwiązłości moralnej. – Od kilku lat gospodarki unijne są bezpośrednio połączone z warunkami równościowymi, genderowymi, a pomoc biednym krajom uzależniona jest od promowania aborcji, seksualizmu – wskazała prof. Pawłowicz. Gdy Polska przystępowała do UE, nie zwracano uwagi na sprawy aksjologiczne, a już wtedy Komisja Europejska postulowała zatwierdzanie „małżeństw” jednopłciowych, adopcji przez nie dzieci i sugerowała eutanazję, a politycy postulowali poszukiwanie pozareligijnych koncepcji człowieka. – Nasze władze, przystępując do UE, zgodziły się na całe prawodawstwo, nawet to, które będzie dopiero ustanowione. Dopiero Lech Kaczyński wyłączył Polskę spod orzecznictwa UE, gdy jest ono sprzeczne z polską konstytucją – podkreśliła prelegentka.

Kolejny mówca, prezes Klubu Ronina Józef Orzeł, mówił o przyczynach Brexitu. Zwrócił uwagę na brak akceptacji przez Brytyjczyków dominacji Brukseli, formułował kierunki zmian w Europie, które są niepokojące dla Polski. Sugerował, że potrzebne są nam silny i zintegrowany rząd i przywództwo, a polityce zagranicznej – sojusz obronny od Skandynawii po Adriatyk.

Powrócić do korzeni

Głos zabrał również Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Mówił o wizji Europy, która wraca do zasad założycieli – do Europy aksjologicznej opartej na chrześcijańskich korzeniach, bo Europa bez wartości pogrąża się w chaosie. Unia narodów to realizacja pomysłów ojców założycieli wspólnoty europejskiej. Nurt powrotu do źródeł wychodzi z Polski. Stąd pomysł zaproszenia do Warszawy przedstawicieli państw niezaproszonych na spotkanie w Berlinie po wyrażeniu przez Brytyjczyków woli opuszczenia UE. Prelegent przypomniał, że decyzje o Unii Europejskiej winny być podejmowanie w gronie 27 państw, a nie tylko tych wybranych – jest to zdecydowane stanowisko Polski.

Uczestnicy spotkania pogratulowali honorowemu redaktorowi naczelnemu „Niedzieli” ks. inf. Ireneuszowi Skubisiowi pomysłu zorganizowania sympozjum z okazji swoich imienin jako formy budowania nowej kultury spotkań, wymiany myśli i doświadczeń. Gratulowali wyboru tematu, jak się okazało – „gorącego”, bo tuż po Brexicie. – Dzisiaj nie można myśleć tylko o Polsce – podkreślił ks. Skubiś – trzeba myśleć o całej Europie, która winna postrzegać siebie przez chrzest, nawracanie Europejczyków i wzory osobowe świętych. Ksiądz Infułat zaproponował nazwę ruchu zrzeszającego ludzi działających na rzecz chrześcijańskiej Europy: „Europa Christi”. Byłby to ruch jednoczący się wokół idei Schumana, De Gasperiego, ruch wierności Chrystusowi.

Redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz podkreśliła zasługi Księdza Redaktora w budowaniu pisma wiernego Kościołowi, polskiemu państwu i narodowi. Nazwała go nestorem dziennikarstwa katolickiego, człowiekiem pełnym pomysłów i inicjatyw, dla którego „Niedziela” zawsze stanowiła forum wymiany myśli i pielęgnowania chrześcijańskich korzeni Europy.

2016-07-05 10:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jak modlić się na Mszy św.?

2021-09-22 16:36

[ TEMATY ]

dominikanie

Letnia Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej

MJscreen

Wykłady o. Jurczaka można było śledzić online.

Wykłady o. Jurczaka można było śledzić online.

Dominikanin o. dr Dominik Jurczak OP przez 3 dni wyjaśniał, jak modlić się na Mszy św.

II edycja Letniej Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej pod hasłem: „Jak modlić się na Mszy św.?” odbyła się w parafii w Ustroniu Hermanicach w dniach od 29 do 31 sierpnia. Uczestniczono w niej również online.

CZYTAJ DALEJ

Prymas Polski: kryzys wykorzystywania seksualnego dotyczy istoty wspólnoty Kościoła

2021-09-22 11:26

[ TEMATY ]

pedofilia

abp Wojciech Polak

Episkopat.news,

Kryzys spowodowany wykorzystywaniem seksualnym małoletnich dotyka istoty wspólnoty Kościoła - powiedział dziś w Warszawie abp Wojciech Polak. - W skrzywdzonym człowieku został sprofanowany Bóg - podkreślił Prymas Polski, dodając, że skuteczna ochrona małoletnich wymaga współpracy wszystkich, którzy tworzą Kościół.

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przemawiał na zakończenie międzynarodowej konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”, która odbywała się w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli świeccy i duchowni z 20 krajów Europy.

CZYTAJ DALEJ

Jarmark benedyktyński w Jarosławiu

2021-09-23 09:26

archiwum Opactwa

Jeden ze straganów

Jeden ze straganów

W sobotę i niedzielę 18-19 września miejscowym Opactwie odbył się Jubileuszowy X Jarmark Benedyktyński.

Dziesiąta edycja Jarmarku Benedyktyńskiego, jak zwykle przyciągnęła odwiedzających, którzy mieli okazję przenieść się w średniowieczny świat, posłuchać folkowej muzyki w wykonaniu zespołów regionalnych. W ramach całego Jarmarku można było spotkać wystawców z Węgier i posmakować węgierskich potraw. Pojawiły się stragany z regionalnymi produktami, potrawami i rzemiosłem artystycznym. Oprócz tego na stoiskach nie zabrakło owoców ziemi, własnoręcznie wyprodukowanych przedmiotów związanych z Podkarpaciem. Wydarzeniu towarzyszyły występy i koncerty miejscowych artystów. Nie zabrakło również wielu atrakcji dla najmłodszych, zabaw oraz konkursów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję