Reklama

Niedziela Kielecka

Św. Stanisław z ołtarza głównego

Św. Stanisławowi ze Szczepanowa, biskupowi i męczennikowi – głównemu patronowi Polski dedykowano przed wiekami i współcześnie kilkanaście kościołów na terenie diecezji kieleckiej: w Radziemicach, Balicach, Rakoszynie, Bodzentynie, Sobkowie, Starochęcinach, Świniarach, Tumlinie, Żębocinie, w Kielcach i Nizinach. Tytuł ten przyjęła również świątynia w Mniowie, w dekanacie Łopuszno. Św. Stanisław odbiera tutaj cześć wraz ze św. Teklą, która jest drugą patronką parafii

Niedziela kielecka 4/2016, str. 4-5

[ TEMATY ]

parafia

św. Stanisław

WD

Kościół parafialny w Mniowie

Kościół parafialny w Mniowie

Zabytkowy, dużych rozmiarów wizerunek św. Stanisława w stroju pontyfikalnym możemy podziwiać w ołtarzu głównym, który stylizowany jest na barokowy. Obraz wyobrażający bp. Stanisława wskrzeszającego Piotrowinę namalował nieznany artysta. Wizerunek jest zasłoną obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem. W zwieńczeniu ołtarza, wspieranego przez cztery rzeźbione, złocone kolumny ustawiono rzeźbę św. Antoniego w otoczeniu dwóch aniołów. Po obu stronach stoją rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława.

Mniowski odpust

– Te dwa wyobrażenia – obraz i rzeźba – to jedyne materialne ślady obecności kultu mówi ks. proboszcz Tadeusz Bielecki, pracujący w parafii od czterech lat. Przyznaje, że być może w przyszłości należy pomyśleć o tym, by zamontować mechanizm, który odsłaniałby obraz św. Stanisława. W czasie odsłonięcia mogłaby być śpiewana pieśń ku czci patrona parafii. Należałoby taką skomponować. Do tej pory nie było tutaj kultywowane żadne szczególne nabożeństwo do św. Stanisława, ale oczywiście główny odpust parafialny 8 maja gromadzi wielu parafian i ma szczególną oprawę – mówi Proboszcz, który cieszy się również z tego, że w procesji odpustowej asystuje grupa dwudziestu małych dziewczynek sypiących kwiaty w tradycyjnych strojach krakowskich. Prawo do organizacji odpustów w dniu 8 maja na uroczystość św. Stanisława nadał świątyni mniowskiej 6 listopada 1632 r. papież Urban VIII. W 1775 r. papież Pius VI wydał bullę, która stanowiła podstawę do funkcjonowania odrębnej parafii Mniów.

Odważna patronka

Reklama

Obok św. Stanisława patronką parafii jest św. Tekla, dziewica i męczennica z I wieku, pochodząca z Ikonium. Była uczennicą św. Pawła. Za wiarę w Chrystusa kilkakrotnie usiłowano ją spalić na stosie. Innym razem miała ją pożreć głodna lwica, jednak w niewytłumaczalny sposób ocalała. Św. Tekla odbiera cześć w ołtarzu bocznym. Ubrana jest w powłóczystą suknię, a w dłoni trzyma palmę męczeństwa. Obok niej siedzi pokorna lwica. Nad obrazem św. Tekli znajduje się wizerunek św. Jakuba, w drugim ołtarzu zobaczyć można obrazy Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Karmiącej.

Odnowiona świątynia

Mniów z rodowodem sięgającym XIV wieku był własnością rodziny Mniowskich herbu Nieczuja – informują nas źródła. Według badaczy rodzina ta była prawdopodobnie linią boczną rodu Odrowążów. Do końca XVI wieku Mniów nie posiadał własnego kościoła. Mieszkańcy należeli do parafii Chełmce. Pierwszy drewniany kościół parafialny ufundował kasztelan wieluński Jakub Rawita Gawroński w 1596 r. Świątynia ta, jak i kościoły w Strawczynie i Chełmcach razem z zabudowaniami parafialnymi strawił ogień na początku XVII wieku. Kościół, w którym gromadzą się na nabożeństwach obecnie parafianie, powstał w 1655 r. dzięki fundatorowi ks. Szymonowi Żurawskiemu. Niestety z powodu najazdu Szwedów w roku 1655 r. nie dokończył on budowy, wkrótce zmarł. Prace ukończył ks. Stanisław Owczarkiewicz. Świątynia została konsekrowana w 1685 r. przez bp. Władysława Silnickiego, sufragana wileńskiego. Przy kościele w Mniowie niemal sto lat funkcjonowała szkoła parafialna. Kościół był jeszcze dwukrotnie rozbudowywany. Świątynia ma prezbiterium zakończone półkoliście, nawa nieco szersza, sklepienie kolebkowe. W 1984 r. odnowiono polichromię i przeprowadzono konserwację obrazów. Gruntowny remont całej świątyni został wykonany w 2002 r.

W mniowskiej świątyni znajdowały się trzy cenne dzwony, zostały jednak zarekwirowane przez Austriaków podczas I wojny światowej. Największy z dzwonów wykonała warszawska ludwisarnia Zwolińskich w Warszawie w 1886 r. Średni dzwon, datowany na 1666 r., ozdobiony był herbem Prus oraz literami S.O.p.M – to skrót od Stanisław Owczarkiewicz, proboszcz Mniowa. Data powstania najmniejszego z dzwonów, bez znaków szczególnych, jest nieznana. Łączna wartość dzwonów wynosiła przed wojną co najmniej 2000 marek.

We wspólnocie parafialnej

Kościół w Mniowie po wielu latach starań i wspólnych wysiłków parafii i pracujących w niej księży odzyskał dawny blask. Dziś parafię w Mniowie tworzy wspólnota ponad 3 tys. mieszkańców. Część z nich (rodziny z niemal dwustu domów) uczęszcza do kaplicy wybudowanej w 1984 r. staraniem samych mieszkańców w Chybach. Od ponad roku dekretem bp. Kazimierza Ryczana kaplica ta nosi tytuł św. Jana Pawła II. – Ważne jest, aby te odrestaurowane mury świątyni zawsze przepełnione były modlitwą wiernych, aby w Kościele znalazło swoje miejsce także młode pokolenie – podkreśla Proboszcz. Cieszy go liczna obecność rodzin z małymi dziećmi na Mszach świętych w niedzielę, duża zaangażowanie zastępu ministrantów służących przy ołtarzu. Bardzo często w kościele goszczą zaproszeni księża, osoby konsekrowane, które głoszą Słowo Boże. Parafianie chętnie wspierają ich dzieła. Niedawno ofiarowali znaczną pomoc finansową i materialną dla Ukrainy. Pomoc dotrze do potrzebujących Polaków za pośrednictwem Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Każdej niedzieli w kościele można usłyszeć śpiew dziecięcej i młodzieżowej scholi pod kierunkiem katechetki Małgorzaty Chyb. Dziećmi i młodzieżą opiekuje się ks. wikariusz Michał Glin. W okresie Bożonarodzeniowym schole dostarczały wiele radości parafianom, wykonując kolędy i pastorałki w kościele. Zachętą i nagrodą za ich całoroczne zaangażowanie w życie parafii był wyjazd do Zakopanego. W górach wypoczywała 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży. W duszpasterskie inicjatywy włączają się również harcerze z miejscowej szkoły. Mieszkańcy modlą się w kołach różańcowych i działają w Apostolacie Maryjnym. Parafianie bardzo chętnie pielgrzymują do miejsc świętych i co godne podziwu od lat co miesiąc uczestniczą w czuwaniu diecezji kieleckiej na Jasnej Górze. Parafialne inicjatywy obejmują również współpracę ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej prowadzonym przez Caritas Kielce.

2016-01-21 10:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Wybudujesz!”

Niedziela toruńska 29/2014

[ TEMATY ]

Kościół

parafia

GABRIELA SIKORA

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Aniołów Stróżów w Lidzbarku Welskim

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Aniołów Stróżów w Lidzbarku Welskim

W 23. roku istnienia parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Aniołów Stróżów w Lidzbarku Welskim Pan Bóg pozwolił wiernym i duszpasterzom przeżywać radość konsekracji kościoła. Świątynia jest owocem wiary parafian, wieloletniego trudu i ofiar oraz cierpliwego oczekiwania na uwieńczenie wszystkich tych starań

Uroczystość poświęcenia kościoła i ołtarza odbyła się 29 czerwca o godz. 15.
Konsekratorem i przewodniczącym ceremonii był biskup toruński Andrzej Suski. Mszę św. koncelebrowali proboszcz ks. kan. Marian Wiśniewski oraz licznie zaproszeni kapłani, wśród których byli również ci, co przed laty posługiwali w parafii, i ci, którzy z niej pochodzą.
Eucharystia rozpoczęła się procesyjnym wejściem pocztów sztandarowych szkół lidzbarskich, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej i grup parafialnych oraz służby liturgicznej i duchowieństwa do nieoświetlonego i nieozdobionego kościoła. Ks. kan. Marian Wiśniewski przedstawił początki istnienia parafii, a następnie poprosił Księdza Biskupa o dokonanie konsekracji świątyni. W imieniu osób, które fizyczne pracowały przy budowie kościoła, głos zabrali Mariola i Michał Cander.
Bp Andrzej Suski pobłogosławił wodę i pokropił nią wiernych oraz ściany kościoła i obnażony ołtarz, po czym nastąpiła Liturgia Słowa. Komentatorem poszczególnych części liturgii konsekracji był kleryk Piotr Śliwiński. W homilii bp Andrzej zwrócił szczególną uwagę na ołtarz – miejsce, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa. To właśnie na ołtarzu kapłański trud osiąga swój szczyt. Od ołtarza Pan Jezus kieruje ważne słowa, które kiedyś zostały wypowiedziane w Wieczerniku. Od ołtarza płynie ku wiernym błogosławieństwo. Ksiądz Biskup podkreślił, że „przez konsekrację oddajemy świątynię na zawsze Bogu po to, aby nas w niej gromadził, uświęcał i obdarzał swoimi łaskami. Ta świątynia powstała z tęsknoty ludzi tej dzielnicy za Panem Bogiem. Ofiary wspólnoty i te materialne oraz te niewymierne, jak dary modlitwy i cierpienia, są wpisane w każdą cząstkę tego kościoła. Każdy element tej świątyni jest wołaniem dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może się obejść bez Boga”. Kaznodzieja wyraził wdzięczność wobec Boga za to, że pobłogosławił budowie, którą szczęśliwie zakończono, wobec proboszcza, który „od początku prowadził budowę i wiele nocy nie przespał, kiedy trzeba było podejmować ważne decyzje”. Słowa podziękowania skierował również do współpracowników: księży wikariuszy, rady parafialnej, inżynierów, projektantów, artystów oraz tych, którzy modlitwą i ofiarą przyczynili się do powstania kościoła.
„Drodzy Bracia i Siostry, zbudowaliście piękną świątynię, z której możecie być dumni, ale najważniejsze zadanie nie zostało jeszcze zakończone. Oprócz murów mamy budować także Kościół żywy, świątynię w naszych sercach i rodzinach, budować wspólnotę, która będzie się tu gromadzić jako rodzina dzieci Bożych. W tej rodzinie ma być wzajemna miłość i nikt nie może być z niej wykluczony. Nikt ochrzczony nie może też obojętnie przechodzić obok swojej parafii” – mówił bp Andrzej. Na zakończenie homilii zapewnił o swojej modlitwie za wszystkich zgromadzonych na Liturgii i prosił o wspólną modlitwę, aby tworzyć żywą świątynię w Panu, tak jak oczekuje tego Jezus Chrystus.
Po Wyznaniu wiary odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Modlitwą tą wierni prosili o wstawiennictwo świętych i błogosławionych przed tronem miłosiernego Boga. Następnie Ksiądz Biskup odmówił modlitwę poświęcenia kościoła i ołtarza, po czym namaścił krzyżmem świętym ołtarz i ściany kościoła. Kolejnym elementem liturgii było okadzenie ołtarza i ścian świątyni, które dokonało się poprzez umieszczenie wielkiej kadzielnicy na środku ołtarza. Namaszczenia i okadzenia ścian kościoła bp Andrzej dokonał wspólnie z proboszczem ks. kan. Wiśniewskim. Stanowiło to najważniejszą chwilę ceremonii.
Ostatnim elementem liturgii konsekracji było oświetlenie ołtarza i kościoła. W uroczystej procesji wniesiono paschał oraz świece, które zapalone przez Księdza Biskupa zostały umieszczone przy ołtarzu. W 6 miejscach świątyni umieszczono świece – zacheuszki, czyli znaki konsekracyjne potwierdzające przekazanie kościoła na własność Bogu. Następnie procesjonalnie wniesiono kwiaty, upiększając kościół. W procesji z darami ofiarnymi delegacja parafii przyniosła monstrancję, przedstawiciele Urzędu Miasta – kustodię, delegacja kółek różańcowych i Akcji Katolickiej – ofiary pieniężne, budowniczowie kościoła – kronikę parafialną, leśnicy – owoce lasu, a przedstawiciele lidzbarskich szkół – stuły.
Delegacja rodzin parafii podziękowała Księdzu Biskupowi za dar modlitwy i konsekrację kościoła. W imieniu wspólnoty parafialnej przedstawiciele rady duszpasterskiej na ręce ks. kan. Wiśniewskiego, budowniczego kościoła, złożyli bukiet 23 róż i podziękowanie za jego trud i poświęcenie. Na zakończenie przemówił Ksiądz Proboszcz, dziękując Księdzu Biskupowi oraz wszystkim za wszelką pomoc, obecność i modlitwę. Po tym w świątyni rozległy się gromkie brawa wiernych, którzy w ten sposób wyrazili radość i wdzięczność za możliwość uczestniczenia w tak historycznej chwili.

CZYTAJ DALEJ

USA: Proboszcz parafii odwiedzonej przez pierwszą damę RP: to wyróżnienie

2021-09-24 19:09

[ TEMATY ]

parafia

wizyta

Agata Kornhauser‑Duda

Nowy Jork

PAP

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w USA

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w USA

Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w polskiej parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na nowojorskim Manhattanie. Proboszcz 150-letniej parafii o. Karol Jarząbek w rozmowie z PAP nazwał wizytę pierwszej damy "wyróżnieniem".

W czasie czwartkowej wizyty w najstarszej rzymskokatolickiej polskiej parafii w archidiecezji Nowy Jork pierwsza dama RP przekazała parafii polską flagę wraz z listem gratulacyjnym od prezydenta Andrzeja Dudy.

CZYTAJ DALEJ

Abp Gallagher na Szczycie ONZ: nakarmienie głodnych to za mało

2021-09-25 15:35

Adobe Stock

W trwającym Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ uczestniczą przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Abp Paul Gallagher, sekretarz ds. relacji z państwami, podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania międzynarodowych działań na rzecz przekształcania systemów żywnościowych oraz zwalczania braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia. „Głód jest powodem do wstydu” – powiedział duchowny.

Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych przypomniał słowa Papieża Franciszka, że głód w XXI wieku jest nie tylko tragedią ludzkości, ale także prawdziwym powodem do wstydu. Konieczne jest podjęcie skutecznych działań, zamiast nieustannego formułowania deklaracji i strategii. Według Ojca Świętego, należy dążyć m.in. do wzmocnienia lokalnych gospodarek i zapewnienia ogólnodostępnej zdrowej diety, przy jednoczenym ograniczeniu marnotrawienia żywności, zrównoważeniu środowiska i poszanowaniu lokalnych kultur.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję