Reklama

Świat

O świętości ludzkiego życia

„Życie jest światłością ludzi” – to temat trzeciej dysputy, która w ramach cyklu Raport Jasnogórski 2016 odbywała się 22 listopada br. w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze.
Dysputy te stanowią bezpośrednie przygotowanie narodu do godnego przeżycia obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i 60. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu

Tym razem w debacie jasnogórskiej wypowiadali się: bp Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny i uczestnik synodu o rodzinie, który w październiku br. odbywał się w Rzymie, o. Stanisław Jarosz – paulin, jeden z inicjatorów Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kaja Godek – pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, Małgorzata i Tomasz Terlikowscy – publicyści oraz Olgierd Pankiewicz – prawnik reprezentujący Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”. W dyskusji wziął udział również dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Bóg jest Panem życia

– Intencją Ślubów Jasnogórskich było i jest uświadomienie nam, że kiedyś powiedzieliśmy, iż stajemy na straży ludzkiego życia – przypomniał o. Mariusz Tabulski – definitor generalny Zakonu Paulinów na początku Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, która poprzedziła dysputę. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz, który w homilii przypomniał, że „życie ludzkie jest darem Bożym”. – Życie jest święte – powiedział bp Długosz i dodał, że „Bóg jest Panem życia od początku do końca i nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do niszczenia ludzkiego życia”. – Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. To w nim zawiera się prawo do narodzin, prawo do istnienia i prawo do naturalnej śmierci – kontynuował biskup i przypomniał, że „życie ludzkie należy widzieć w kontekście zbawienia”. – Z prawdy o świętości życia wypływa prawda o jego nienaruszalności – podkreślił bp Długosz. Zauważył, że w naszych czasach „doświadczamy oświeceniowej antropologii bez Boga”. – Najbardziej upowszechnioną dziś formą bałwochwalstwa jest wyniesienie człowieka na piedestał i równoczesne wykluczenie Boga – stwierdził bp Długosz i zwrócił uwagę, że „życie jest darem i zadaniem”.

Życie jest święte

Dysputę w Sali Rycerskiej prowadził red. Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta. Odpowiadając na pytania o aktualność Ślubów Jasnogórskich, dyskutanci podkreślili m.in., że „Bóg jest obecny w historii. Bóg jest wierny przymierzu, a Maryja jest wierną Matką swojego ludu” – co zaznaczył o. Stanisław Jarosz. Na ten sam aspekt zwrócił uwagę bp Jan Wątroba, który odniósłszy się do Prologu z Ewangelii według św. Jana, przypomniał, że „Chrystus jest Życiem i jednocześnie daje światło na wszystkie wymiary życia ludzkiego”. Bp Wątroba zauważył, że Prymas Tysiąclecia „widział, skąd może nadejść największe zagrożenie”. – Bóg uświęcił sobą każdy moment życia ludzkiego – powiedział z kolei Tomasz Terlikowski. Publicysta, mówiąc o kwestii świętości ludzkiego życia, przywołał również szeroki kontekst obrad Soboru Watykańskiego II i tło encykliki bł. Pawła VI „Humanae vitae”, która jest dokumentem profetycznym, także w kontekście dzisiejszych czasów.
Dyskutanci wskazali na różne aspekty obrony ludzkiego życia, szczególnie w polskiej rzeczywistości. – Dziś w Polsce, choćby w kontekście kampanii wyborczej, należy pytać, czy będę bronił życia za cenę wizerunku, za cenę utraty części mojego elektoratu – podkreśliła Kaja Godek i zaznaczyła, że wbrew temu, co się powszechnie uważa, ustawa o planowaniu rodziny z 1993 r. „nie jest dobrodziejstwem”. Do sprawy tej ustawy odniósł się również Olgierd Pankiewicz, który zwrócił uwagę, że „była ona tylko jednym z etapów”, i dodał, że „niestety to, co nastąpiło później, było złamaniem kompromisu z 1993 r. i obecnie stan prawny jest zupełnie inny”.

ReklamaManipulacje i kłamstwa

Uczestnicy debaty wskazali również na manipulacje i kłamstwa m.in. w sferze pojęć dotyczących ludzkiego życia. – Feministki mają bardzo dobrą pozycję w mediach. One chcą mówić o dzieciach urodzonych, a nie o dzieciach nienarodzonych – mówiła Małgorzata Terlikowska. – Trzeba zwrócić uwagę na to, że przyjęcie życia to jest rzecz zwyczajna. Problemem jest to, że przyjęcie życia traktuje się jako heroizm – dodał Tomasz Terlikowski i wskazał, że problemem jest również to, iż „godzimy się na zabijanie”. – Politycy, dziennikarze – nie jesteśmy gotowi, aby przelewać krew za obronę ludzkiego życia – kontynuował publicysta.
Małgorzata Terlikowska, mówiąc o manipulacjach i kłamstwach dotyczących życia, podkreśliła, że „kliniki aborcyjne są piękne, sterylne, aż zimne”. – Walka o życie w swojej najgłębszej istocie to walka o prawdę – zauważył dr inż. Antoni Zięba. Olgierd Pankiewicz stwierdził natomiast, że „to, iż aborcja jest wciąż dopuszczalna, jest wynikiem jakiegoś zacofania i braku świadomości”. – To, co 20 lat temu zaproponowaliśmy w ustawie jako wyjątek, dzisiaj staje się normą. Dlatego w rozmowach o aborcji trzeba sięgać do istoty pojęć, takich jak życie, poczęcie, i rozmontowywać lewicowe myślenie – stwierdziła Kaja Godek.
Dyskutanci zwrócili również uwagę na „naciski płynące ze strony instytucji europejskich”. – W naciski na zmiany prawa państw członkowskich w odniesieniu do ochrony ludzkiego życia zaangażowany został Europejski Trybunał Praw Człowieka – zauważył Olgierd Pankiewicz.

Potrzebujemy rycerzy

Podczas debaty nie zabrakło również tematu syndromu poaborcyjnego. – Ten syndrom dopada kobietę nawet po wielu latach. Trzeba pamiętać, że w kobiecie wszystko jest nastawione na macierzyństwo. Ona potrzebuje jednak wsparcia – stwierdziła Małgorzata Terlikowska. Tomasz Terlikowski zwrócił natomiast uwagę na to, że „ofiarami grzechu aborcji są nie tylko dzieci – są nimi kobiety, ofiarami do pewnego stopnia są mężczyźni, rodzeństwo i całe społeczeństwo”. – Śluby Jasnogórskie są także wezwaniem dla mężczyzn, żeby zechcieli być rycerzami w obronie życia – dodał publicysta.

Modlić się i nie ustawać

Dyskutanci wskazali również na znaczenie modlitwy, duchowej adopcji i „okien życia”. O znaczeniu modlitwy w obronie życia mówił m.in. dr inż. Antoni Zięba, który przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r.: „Trzeba modlić się i nie ustawać”. – Program Ślubów Jasnogórskich jest inspiracją dla różnych środowisk i duszpasterstwa – dodał bp Jan Wątroba. Na Dzieło Duchowej Adopcji jako „owoc Ślubów Jasnogórskich” wskazał o. Stanisław Jarosz. – Trzeba stanąć do modlitwy i zmierzać do prawdy – podkreślił. Rozmawiano również o absurdalnych próbach likwidacji przez obcych urzędników „okien życia” w Polsce. Zdaniem Olgierda Pankiewicza, to „jeden ze sposobów uświadamiania ludziom, że aborcja nie jest jedynym wyjściem”. Dziecko można urodzić i zostawić w „oknie życia”.

Reklama

Łatwo jest zniszczyć, trudno odbudować

W podsumowaniu debaty jej dyskutanci podkreślili m.in., że ważne jest wspólne działanie w obronie życia, o czym przypomniał bp Wątroba. – Głos Kościoła w obronie życia jest szczególnie profetyczny – zaznaczył Tomasz Terlikowski, a o to, by mówić, kim jest dziecko poczęte, apelował Olgierd Pankiewicz. Również Kaja Godek przypomniała, że „w świecie trzeba stoczyć walkę, by życie było chronione”. Dyskutantom towarzyszyły słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kielcach w czerwcu 1991 r.: „Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. (...) Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!” – mówił wówczas Papież Polak.
Uczestnicy dysputy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził o. Stanisław Jarosz. W rozważaniu paulin podkreślił, że „chcemy, aby prawo Chrystusowe było obecne w rodzinie, w społeczeństwie”.

Następna debata

Kolejna dysputa w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbędzie się 20 grudnia. Będzie dotyczyła sakramentu małżeństwa. Każda rozmowa jest transmitowana na żywo przez Radio Jasna Góra oraz rejestrowana przez Studio Telewizyjne „Niedzieli”. Debaty trzecią i poprzednie można odtwarzać na stronach: www.niedziela.pl oraz www.raport.jasnagora.pl .
Patronat honorowy nad Raportem Jasnogórskim 2016 objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, KEP, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest głównym patronem medialnym oraz jednym z organizatorów. Autorami projektu dysput są: o. dr Mariusz Tabulski i o. dr Michał Legan, a głównym organizatorem – klasztor jasnogórski.

2015-11-25 08:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zaplanowana na czwartek debata kandydatów na prezydenta nie odbędzie się

2020-07-01 21:26

[ TEMATY ]

debata

debata prezydencka

źródło: w polityce.pl

TVN, TVN24, Onet oraz WP zaprosiły sztaby kandydatów na prezydenta do wspólnej debaty; sztab Andrzeja Dudy odmówił uczestnictwa w rozmowach dot. debaty i poinformował, że ich kandydat nie weźmie w niej udziału; czwartkowa debata nie może się więc odbyć - głosi oświadczenie tych redakcji.

"TVN, TVN24, Onet oraz WP zaprosiły sztaby kandydatów na prezydenta do wspólnej debaty. Wierzyliśmy, że taka niezależna, transmitowana w mediach tradycyjnych i internetowych debata ułatwi milionom naszych widzów i użytkowników podjęcie świadomej i odpowiedzialnej decyzji w drugiej turze wyborów prezydenckich" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez redaktora naczelnego TVN24 Michała Samula, redaktora naczelnego Onetu Bartosza Węglarczyka oraz redaktora naczelnego Wirtualnej Polski Piotra Mieśnika.

"Zrobiliśmy wszystko, aby planowana debata była jak najbardziej demokratyczna, transparentna, niefaworyzująca żadnego z kandydatów, a jednocześnie po raz pierwszy zorganizowana w sposób, który umożliwiał obejrzenie jej zarówno w telewizji, jak i w internecie przez praktycznie każdego mieszkańca Polski i każdego wyborcę wśród Polonii" - zaznaczyli redaktorzy naczelni.

Jak podkreślono, "zaproszenie na debatę było jednocześnie zaproszeniem sztabów do dyskusji na temat wszystkich jej szczegółów i zasad".

"Niestety sztab Andrzeja Dudy odmówił uczestnictwa w tych rozmowach i ostatecznie poinformował nas, że ich kandydat nie weźmie udziału w debacie. Tym samym z przykrością informujemy, że jutrzejsza debata nie może się odbyć" - czytamy w oświadczeniu.

Debatę mieli prowadzić Monika Olejnik (TVN24), Grzegorz Kajdanowicz (TVN/TVN24), Andrzej Stankiewicz (ONET) i Marek Kacprzak (WP).

W poniedziałek kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski poinformował na Twitterze, że dostał zaproszenie na debatę w TVN, TVN24, Onet oraz WP, i weźmie w niej udział. "Otrzymałem zaproszenie na bezpośrednią debatę z Andrzejem Dudą przed II turą wyborów prezydenckich, która miałaby się odbyć 2 lipca; organizować chcą ją wspólnie TVN, TNV24, ONET i WP; chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie" - podkreślił Trzaskowski.

W środę prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zawsze chętnie bierze udział w debacie, która odbywa się na uczciwych zasadach ustalonych ze wszystkimi. "A nie, proszę państwa, że jakaś jedna prywatna telewizja pana Trzaskowskiego podaje termin debaty i nakazuje się stawić" - powiedział Duda.

"Okazuje się, że pan Trzaskowski chce sobie organizować debatę pod ochroną zagranicznych mediów. Ja się na to nie zgadzam. Dlaczego polskie media mają być gorzej traktowane? Dlaczego ma być gorzej traktowany Polsat, dlaczego ma być gorzej traktowana TVP?” – dopytywał na wiecu w Złotowie prezydent.

"Mam nadzieję, że będziemy mieli w Polsce normalną, uczciwą debatę organizowaną przez wszystkie wielkie telewizje, do której będą mogły się dołączyć inne media, i będą mogły to na równych prawach transmitować. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką debatę, bo ona się wszystkim Polakom należy. Z góry zapowiadam – absolutnie wezmę w takiej debacie udział” – zaznaczył prezydent. (PAP)

CZYTAJ DALEJ

Prezydent zapowiedział zmiany w Prawie oświatowym dot. działalności stowarzyszeń na terenie szkoły

2020-07-03 12:01

[ TEMATY ]

edukacja

Andrzej Duda

PAP/Lech Muszyński

Składam prezydencki projekt zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców - poinformował w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał o podpisaniu przez siebie Karty Rodziny. Jak mówił, jest tam mowa m.in. o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

"Czas najwyższy, by w naszym systemie prawnym, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wreszcie to prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami było realizowane" - zaznaczył prezydent.

Poinformował, że składa prezydencki projekt zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec, Karolina Kropiwiec

kmz/ kkr/ mhr/

CZYTAJ DALEJ

Sąd: Deklaracja gminy sprzeciwiająca się ideologii LGBT zgodna z prawem

2020-07-03 15:43

[ TEMATY ]

LGBT

Karta LGBT+

Adobe Stock

Małopolska Gmina Lipinki miała prawo przyjąć uchwałę „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy z 2019 r.

Sąd potwierdził, że akt „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować żadnej grupy osób. Uczestnikiem postępowania był Instytut Ordo Iuris, który już w marcu przedstawił sądowi stanowisko w obronie prorodzinnej gminy.

Małopolska gmina Lipinki jest jednym z kilkudziesięciu polskich samorządów, które przyjęły deklarację sprzeciwu wobec ideologii LGBT. W treści uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»” stwierdzono, że została ona podjęta w obronie „wolności słowa, niewinności dzieci, autorytetu rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców”. Lokalny prawodawca wyraźnie podkreślił, że samorząd, „zgodnie z naszą wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin”. Nie miał zatem na celu dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, w tym ze względu na skłonności homoseksualne lub zaburzenia „tożsamości płciowej”, dostrzegał natomiast zagrożenie dla chronionych konstytucyjnie wartości ze strony „radykałów dążących do rewolucji kulturowej w Polsce”.

Sprawujący funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar już 17 maja 2019 r. zagroził prorodzinnym samorządom, że będzie oskarżał je o rzekome „naruszenie prawnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. W rzeczywistości żaden akt prawny w Polsce ani nie definiuje sformułowania „tożsamości płciowej”, ani nie wymienia go wśród zakazanych przesłanek dyskryminacji. Przywoływanie go w stanowiskach RPO może być kwalifikowane jako usiłowanie wdrożenia elementów teorii gender do systemu prawnego. Jednocześnie, niezmienna i wynikająca wprost z doświadczeń kryminologicznych doktryna dostrzega, że „zaburzenia psychoseksualne stanowią istotną przyczynę naruszania porządku prawnego”, a „przykładem może być transseksualizm” (Lech Paprzycki, Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom 7, s. 193-194).

Już 13 sierpnia, bezpośrednio po pojawieniu się informacji medialnych o zamówieniu przez RPO analizy na użytek zaskarżenia uchwał rad gmin, Instytut Ordo Iuris opublikował wstępną opinię, w której wyraźnie wskazał na zgodność uchwał z prawem i bezzasadność stawianych zarzutów. 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył do pięciu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych uchwały gmin w sprawie podjęcia deklaracji „Samorząd wolny od ideologii «LGBT»” - Klwów (woj. mazowieckie), Lipinki (woj. małopolskie), Serniki (woj. lubelskie), Istebna (woj. śląskie) oraz Niebylec (woj. podkarpackie).

W ocenie RPO akronim LGBT „nie odnosi się wyłącznie do – zgodnie z tłumaczeniem – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych” (punkt 45 skargi), gdyż jest „powszechnie używany jako termin parasolowy, w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych i nieidentyfikujących się z dychotomicznym podziałem na płeć męską i żeńską, w tym również osób interpłciowych, panseksualnych, aseksualnych lub niepewnych swojej seksualności lub płciowości”. Te osoby mają stanowić rzekomo „ok. 5-8 % społeczeństwa” (punkt 5 skargi). RPO stwierdził też, że faktyczna treść uchwał „nie ma żadnego znaczenia”, ponieważ „analiza treści i skutków uchwały pozwala uznać ją za ograniczającą wolność osób nieheteronormatywnych i transpłciowych”. Niezgodnie z prawdą stwierdził również, jakoby deklaracja taka była „oparta na założeniu, że osoby LGBT stanowią ideologię, którą należy zwalczać”, oskarżając gminę o „przykład dehumanizacji tej grupy społecznej” (punkt 57 skargi).

Instytut Ordo Iuris przystąpił do wszystkich pięciu postępowań w charakterze uczestnika jako organizacja społeczna na podstawie art. 33 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Opinia wspierająca gminy zaskarżone przez Adama Bodnara została wysłana do wszystkich sądów. Podkreślono w niej, że „skarżona uchwała nie stanowi aktu podjętego w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a i tym samym nie podlega kognicji sądów administracyjnych”, a „wbrew twierdzeniom RPO skarżona uchwała nie narusza zasady legalizmu, nie ogranicza ani nie ingeruje w konstytucyjne prawa i wolności jakiejkolwiek grupy obywateli ani nie dyskryminuje ze względu na jakiekolwiek cechy osobowe, będąc niewiążącym aktem afirmującym fundamentalne zasady poświadczone przez polskiego ustrojodawcę”.

Postanowieniem z 23 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy Lipinki z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”. Sąd potwierdził, że uchwała „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować jakiejkolwiek grupy osób.

Postanowienie z 23 czerwca 2020 r. (III SA/Kr 105/20) jest już trzecim postanowieniem polskiego sądu potwierdzającym zgodność z prawem samorządowych deklaracji sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Nawiązuje ono do dwóch innych postępowań, zakończonych postanowieniem WSA w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) oraz postanowieniem WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2020 r. (II SA/Po 188/20). Oba zostały jednak wszczęte ze skargi osoby prywatnej. Orzeczenie w sprawie gminy Lipinki jest pierwszym, które potwierdza w sposób jednoznaczny, że deklaracje sprzeciwu wobec ideologii LGBT w ogóle nie mają charakteru dyskryminującego wobec jakiejkolwiek grupy osób.

„Skuteczna ochrona samorządów przed nieuprawnioną ingerencją Rzecznika Praw Obywatelskich to z jednej strony powstrzymanie próby implementacji ideologii gender jako obowiązującego wzorca oceny uchwał lokalnej władzy, a z drugiej dowód na racjonalną ochronę porządku konstytucyjnego i niezależności samorządu przez sądownictwo administracyjne. Oczekiwałbym teraz przeproszenia mieszkańców gminy Lipinki przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ogólnopolskich mediach oskarżał ich małą ojczyznę o łamanie prawa i dyskryminację” – skomentował orzeczenie mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję