Reklama

Jasna Góra

„Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”

27 września br. w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbyła się pierwsza debata z cyklu Raport Jasnogórski 2016. To najnowsza inicjatywa Zakonu Paulinów. To także powrót do kilkusetletniej tradycji dysput teologicznych. Tym razem jasnogórskie dysputy przez dziewięć miesięcy mają nas przygotowywać do 1050. rocznicy chrztu Polski

Pierwszy panel dyskusyjny nosił tytuł: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”. Wzięli w nim udział: abp Marek Jędraszewski – metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Anna Rastawicka – członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Joanna Banasiuk – doktor nauk prawnych reprezentująca Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Marek Jurek – poseł do Parlamentu Europejskiego. Dysputę poprowadził Jan Pospieszalski, publicysta i dziennikarz.

„Dziewięcioletnia nowenna przed rokiem 1966 przygotowywała Kościół i Naród do odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego. Dziewięciomiesięczna modlitwa i dysputa jasnogórska ma nas przygotować do przeżycia 1050. rocznicy chrztu Polski przez refleksję nad treściami Jasnogórskich Ślubów Narodu. Chcemy także opowiedzieć te treści nowym językiem. Zastanawiać się będziemy nad ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI wieku. W ten sposób – mamy nadzieję – powstanie Raport Jasnogórski 2016” – czytamy w specjalnym oświadczeniu o. Mariana Waligóry, przeora Jasnej Góry.

Inspiracją dla tej inicjatywy są słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 26 sierpnia 1990 r. w Castel Gandolfo: „Ludzie współcześni są szczególnie wrażliwi na godność osoby, na jej prawa. Ślubowanie jasnogórskie mieści w sobie także, rzec można, polską kartę praw człowieka”.

ReklamaModlitwa

Debatę rozpoczęto Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Na początku o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, powitał zebranych, mówiąc m.in., że debaty jasnogórskie są „wyznacznikiem na dziś i przyszłe pokolenia”. Abp Depo w wygłoszonym słowie Bożym mówił m.in. o tym, że „człowiek uwierzytelnia siebie przez swą wolność”, a „religia chrześcijańska jest w Chrystusie drogą przekraczania siebie”. Odwołując się do św. Pawła, powiedział: – Prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto jest nim wewnątrz. Mają go określać wiara i więź z Chrystusem. Ma zgodzić się na nieustanny proces stawania się nim dzięki łasce i przynależności do Chrystusa. Abp Depo przywołał też postać św. Teresy Benedykty od Krzyża, która mówiła, że „łaska Boża chce, by była wzięta w posiadanie osobiście”. Nawiązując do rozpoczynających się debat, wymienił z imienia dwóch wielkich Polaków: sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II i powiedział: – Debaty mają nas otworzyć na aktualność Jasnogórskich Ślubów Narodu, by iść odpowiedzialnie ku przyszłości. To również teraźniejszość. Przyszłość wymaga naszej kościelnej, narodowej i osobistej odpowiedzi.

POSŁUCHAJ HOMILII ABP. WACŁAWA DEPO

Reklama


Metropolita Częstochowski powołał się na Zygmunta Krasińskiego i jego utwór „Polska wobec burzy 1848”, którego słowa o „lęku o człowieczeństwo” i złu godzącym w rodzinę i własność, a także w „harmonię czasu” są dziś aktualne. – To jest tu i teraz – mówił abp Depo. Na koniec, odnosząc się do słów św. Jana Pawła II, zaapelował, by polska ziemia zjednoczyła się przy Eucharystii, co prowadzi do odzyskiwania ludzkiej godności.

Dysputa

Po Mszy św. w wypełnionej po brzegi Sali Rycerskiej odbyła się właściwa dysputa, skoncentrowana na pierwszym akapicie Jasnogórskich Ślubów Narodu – napisanych przez uwięzionego prymasa Wyszyńskiego 16 maja 1956 r. w Komańczy – które złożył Episkopat Polski razem z milionową rzeszą wiernych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. Tekst odczytał aktor Jerzy Król. O. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, powitał zebranych, na czele z abp. Wacławem Depo oraz o. Jerzym Tomzińskim, byłym generałem Zakonu Paulinów, doskonale pamiętającym wydarzenia sprzed prawie 60 lat, którego wypowiedź zaprezentowano z nagrania TV „Niedziela”. O. Tomziński stwierdził, że w Jasnogórskich Ślubach Narodu jest program do zrealizowania. Program duszpasterski – przygotowanie do rocznicy 1000-lecia chrztu Polski. Wracamy teraz do tego, co było, i pytamy o naszą wierność Panu Bogu.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Zobacz zdjęcia: Raport jasnogórski 2016

Anna Rastawicka w swoich wypowiedziach wspominała m.in., że Jasnogórskie Śluby Narodu były „uchwyceniem się liny ratunkowej, przewijającej się przez dzieje Polski”. Tą liną jest opieka Matki Bożej nad naszym narodem.

Abp Marek Jędraszewski wskazał m.in. na kontekst powstania Jasnogórskich Ślubów Narodu. – W tamtych czasach wszystkich trzeba było sprowadzić do tzw. masy. A przecież siła narodu tkwi w godności osobistej każdego jego członka. Ta godność nadana jest przez Boga, który jest Panem ludzkości. Kiedy nie ma elity narodu, łatwo go zniszczyć – mówił Metropolita Łódzki. Nawiązał także do Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, zwrócił uwagę, że „proces miażdżenia polskiego narodu się nie udaje”. Przywołał też pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 r. – Wtedy czas stalinowski pękł, bo ludzie nie stracili swojego odniesienia do Pana Boga. Podczas Ślubów naród polski policzył się, chwycił oddech, tu, na Jasnej Górze – stwierdził abp Jędraszewski. Mówił również o wierności, także tej kapłańskiej, oraz o niesieniu przez duchownych bezinteresownej pomocy, szczególnie najbiedniejszym.

Joanna Banasiuk przypomniała m.in. o „potrzebie afirmacji wartości konstytucyjnych”. Piętnowała forsowanie w polskim parlamencie „rozwiązań wymierzonych w godność człowieka”, stwierdziła, że traktując człowieka tylko jako materię, „odziera się go z niezbywalnej godności”. – To próba dezintegracji człowieka – przekonywała zebranych. Jako przykład takiej dezintegracji podała tzw. konwencję antyprzemocową, która pozornie radzi sobie z przemocą wobec kobiet, a w rzeczywistości forsuje podejście ideologiczne do przemocy wobec nich. Mało tego – nawiązuje do ideologii marksistowskiej, według której „zniwelujemy przemoc, kiedy zatrzemy różnice płci”. Joanna Banasiuk wskazała także na zgubne skutki ewentualnego wejścia w życie ustawy o tzw. uzgodnieniu płci. Zachęcała do „monitorowania przypadków dyskryminowania chrześcijan”.

Marek Jurek powiedział m.in., że „płeć jest pierwszą daną określającą naszą tożsamość”. – Zanim cokolwiek otrzymamy, mamy płeć. To pierwsza nasza dana osobowa. Płeć określa naszą tożsamość – stwierdził. Wskazał także na kilka etapów tzw. wielkiej rewolucji europejskiej, wymierzonej przeciwko życiu, a więc było o zabijaniu nienarodzonych, a także o pomieszaniu pojęć, kiedy mamy do czynienia z prawami tzw. rodzin LGBT. – Przecież tych środowisk nie można nazwać rodziną – podsumował.

Debatę zakończył Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Kolejne dysputy

Kolejne debaty w tym roku odbędą się: 24 października, 22 listopada i 20 grudnia, zaś w roku 2016 – 24 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia i 1 maja (więcej na: www.raport.jasnagora.pl). Będą na nie zapraszani znani i cenieni prelegenci – ludzie Kościoła katolickiego związani ze światem nauki i kultury. Spotykać się będą, oczywiście, na Jasnej Górze, w obecności widowni i zaproszonych gości, jak to było właśnie 27 września. Każda rozmowa będzie nagrywana, by potem można było ją udostępnić szerszemu gronu zainteresowanych, m.in. za pośrednictwem Internetu oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Intencją ojców paulinów jest, by te dysputy stały się inspiracją do zastanowienia się i głębszej refleksji, szczególnie nad sprawami naszej ojczyzny.

Patronat honorowy nad tym wyjątkowym wydarzeniem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, o. Arnold Chrapkowski – generał Zakonu Paulinów oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest jego głównym patronem medialnym oraz jednym ze współorganizatorów.

2015-09-30 08:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: nauczyciele dziękują za trudny rok pracy

2020-07-02 18:36

[ TEMATY ]

Jasna Góra

pielgrzymka

nauczyciele

Duszpasterstwo nauczycieli

Twitter/Jasna Góra

Z modlitwą przede wszystkim dziękczynną za miniony, bardzo trudny dla polskiej szkoły rok, na Jasną Górę przybyła 83. pielgrzymka nauczycieli i wychowawców. Wpatrzeni w świadków wiary: Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego pedagodzy uczyli się odwagi i tego jak stawiać czoła nowym wyzwaniom i zagrożeniom, zwłaszcza tym wynikającym z odchodzenia od podstawowych wartości.

Bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli dziękował za trud tego roku, mówił o nowych doświadczeniach, które przyniosło zatrzymanie świata przez koronawirusa. Podkreślał, że wobec toczącej się na naszych oczach walki cywilizacji potrzeba nam bardzo matczynej pomocy Maryi.

- Na naszych oczach pukają do szkoły ci, którzy w imię absolutnej wolności chcą wprowadzić chaos w młode ludzkie serca mówiąc, że wszystko jest płynne, nie ma prawdy, nie ma natury, nie ma dobra i zła, nie ma odpowiedzialności jest tylko wolność - mówił biskup w czasie wieczornego Apelu. Zapewniał, że nauczyciele czuwają „najpierw nad swoim sercem, aby się nie zniechęcić, nie popaść w rutynę i obojętność, nie dać się zwyciężyć złu, by nie pracować tylko w zawodzie nauczyciela dla wynagrodzenia, ale by pełnić misję podejmując odpowiedzialność za młode pokolenie, a przez to za przyszłość rodzin i Polski”.

Dziś w czasie Mszy św. będącej głównym punktem pielgrzymki bp Turzyński wzywał, by „nie przywiązywać się do zewnętrznych form a szukać tego co głębokie i wielkie”. - Zmieniają się ludzie, imperia, padają wielcy, tylko Królestwo Boże trwa wiecznie – przypominał. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli nawiązując do hasła spotkania „Świadkowie Prawdy” zachęcał do wyraźnego świadczenia o Chrystusowej Ewangelii. -To nasze zadanie,

trzeba głębię ludzkiego serca, młodego wypełniać tym co treściwe, co szlachetne, co wielkie a Pan Bóg to przemieni.
Wbrew trendom świata i niektórym, którzy chcieli powiedzieć, że jest postprawda, bądźcie świadkami tej prawdy, która jedynie podnosi człowieka, ocala. Tą prawdą jest Jezus Chrystus, Jego Ewangelia - mówił bp Turzyński.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski uczestniczący w pielgrzymce już kolejny raz przypomniał w rozmowie, że szkoła ma nie tylko uczyć, ale i wychowywać. - Dlatego ważny jest też wymiar duchowy, ważna jest kwestia światopoglądowa, to w jakiej tradycji dzieci mają być wychowywane. Widzimy ogromny nacisk środowisk skrajnie lewicowych, które próbują zmienić model społeczny i model rodziny. To co jest traktowane jako tolerowanie pewnego rodzaju zachowań, niektóre organizacje i siły polityczne próbują narzucić jako obowiązującą normę a wręcz modelowy przykład funkcjonowania nowego społeczeństwa i jest to groźne - mówił minister.

Podziękował nauczycielom za ogromną pracę, którą włożyli w przygotowanie się do kształcenia na odległość. - Że mimo trudnych warunków, dzięki możliwościom technicznym utrzymali kontakt z uczniami, że przekazali im wiedzę, umiejętności, że nie zostawili ich samych, że stanęli na wysokości zadania - mówił Dariusz Piontkowski.

Przedstawiciele oświaty podkreślają, że choć polska szkoła jest dynamiczna i poddawana ciągłym zmianom, to doświadczenie tego roku dla wszystkich było wyzwaniem niespotykanym. - Wiele razy powtarzały się słowa, że to był trudny rok, bardzo ważny rok, taki rok, który był dla nauczycieli rokiem wielkiego sprawdzianu, mówiliśmy też o ubiegłym roku, kiedy trwały strajki, podobnie i nie przyszło nam wtedy do głowy, co nas jeszcze może spotkać i jak trudny może to być rok, i jak wielki sprawdzian dla nas wszystkich i dorosłych i dzieci, dla rodziców, dyrektorów szkół - powiedziała Alicja Janowska, dyrektor delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się przede wszystkim w łączności duchowej. Na Jasną Górę przybyli nieliczni przedstawiciele oświaty.

Wszyscy mają nadzieję, że od września uczniowie wrócą do szkół i będą mogli w „normalnych” warunkach realizować swoją misję i zadania.

CZYTAJ DALEJ

Nie żyje ks. Wojciech Szlachetka

2020-07-01 06:49

Archiwum

Zmarł ks. Wojciech Szlachetka, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Abramowie.

Kapłan odszedł do domu Ojca 30 czerwca w szpitalu w Lublinie; przebywał tam od dwóch tygodni po wypadku samochodowym. Śp. ks. Wojciech Szlachetka urodził się 20 kwietnia 1963 r. w Poniatowej; święcenia prezbiteratu przyjął 12 grudnia 1987 r. w Lublinie. Oprócz teologii, ukończył studia z historii sztuki; niegdyś był dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego. Przez wiele lat był związany z Ruchem Światło -Życie jako moderator diecezjalny. W parafii Abramów posługiwał od 2012 r., najpierw jako administrator, a od 1 lipca 2013 jako proboszcz.

W ostatnim czasie w kościele w Abramowie codziennie sprawowane były Msze św. o zdrowie dla ks. Wojciecha Szlachetki. Jak zapowiedział ks. Janusz Widelski, od 1 lipca zamówione Msze św. sprawowane będą ze zmienioną intencją - o dar nieba dla Zmarłego. Więcej na https://naszabramow.pl/parafia

Msza św. żałobna: 3 lipca br. (piątek) o godz. 14.00 w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Abramowie

Msza św. pogrzebowa: 4 lipca br. (sobota) o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach. Po Mszy św. ciało Zmarłego spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

CZYTAJ DALEJ

Sąd: Deklaracja gminy sprzeciwiająca się ideologii LGBT zgodna z prawem

2020-07-03 15:43

[ TEMATY ]

LGBT

Karta LGBT+

Adobe Stock

Małopolska Gmina Lipinki miała prawo przyjąć uchwałę „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy z 2019 r.

Sąd potwierdził, że akt „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować żadnej grupy osób. Uczestnikiem postępowania był Instytut Ordo Iuris, który już w marcu przedstawił sądowi stanowisko w obronie prorodzinnej gminy.

Małopolska gmina Lipinki jest jednym z kilkudziesięciu polskich samorządów, które przyjęły deklarację sprzeciwu wobec ideologii LGBT. W treści uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»” stwierdzono, że została ona podjęta w obronie „wolności słowa, niewinności dzieci, autorytetu rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców”. Lokalny prawodawca wyraźnie podkreślił, że samorząd, „zgodnie z naszą wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin”. Nie miał zatem na celu dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, w tym ze względu na skłonności homoseksualne lub zaburzenia „tożsamości płciowej”, dostrzegał natomiast zagrożenie dla chronionych konstytucyjnie wartości ze strony „radykałów dążących do rewolucji kulturowej w Polsce”.

Sprawujący funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar już 17 maja 2019 r. zagroził prorodzinnym samorządom, że będzie oskarżał je o rzekome „naruszenie prawnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. W rzeczywistości żaden akt prawny w Polsce ani nie definiuje sformułowania „tożsamości płciowej”, ani nie wymienia go wśród zakazanych przesłanek dyskryminacji. Przywoływanie go w stanowiskach RPO może być kwalifikowane jako usiłowanie wdrożenia elementów teorii gender do systemu prawnego. Jednocześnie, niezmienna i wynikająca wprost z doświadczeń kryminologicznych doktryna dostrzega, że „zaburzenia psychoseksualne stanowią istotną przyczynę naruszania porządku prawnego”, a „przykładem może być transseksualizm” (Lech Paprzycki, Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom 7, s. 193-194).

Już 13 sierpnia, bezpośrednio po pojawieniu się informacji medialnych o zamówieniu przez RPO analizy na użytek zaskarżenia uchwał rad gmin, Instytut Ordo Iuris opublikował wstępną opinię, w której wyraźnie wskazał na zgodność uchwał z prawem i bezzasadność stawianych zarzutów. 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył do pięciu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych uchwały gmin w sprawie podjęcia deklaracji „Samorząd wolny od ideologii «LGBT»” - Klwów (woj. mazowieckie), Lipinki (woj. małopolskie), Serniki (woj. lubelskie), Istebna (woj. śląskie) oraz Niebylec (woj. podkarpackie).

W ocenie RPO akronim LGBT „nie odnosi się wyłącznie do – zgodnie z tłumaczeniem – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych” (punkt 45 skargi), gdyż jest „powszechnie używany jako termin parasolowy, w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych i nieidentyfikujących się z dychotomicznym podziałem na płeć męską i żeńską, w tym również osób interpłciowych, panseksualnych, aseksualnych lub niepewnych swojej seksualności lub płciowości”. Te osoby mają stanowić rzekomo „ok. 5-8 % społeczeństwa” (punkt 5 skargi). RPO stwierdził też, że faktyczna treść uchwał „nie ma żadnego znaczenia”, ponieważ „analiza treści i skutków uchwały pozwala uznać ją za ograniczającą wolność osób nieheteronormatywnych i transpłciowych”. Niezgodnie z prawdą stwierdził również, jakoby deklaracja taka była „oparta na założeniu, że osoby LGBT stanowią ideologię, którą należy zwalczać”, oskarżając gminę o „przykład dehumanizacji tej grupy społecznej” (punkt 57 skargi).

Instytut Ordo Iuris przystąpił do wszystkich pięciu postępowań w charakterze uczestnika jako organizacja społeczna na podstawie art. 33 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Opinia wspierająca gminy zaskarżone przez Adama Bodnara została wysłana do wszystkich sądów. Podkreślono w niej, że „skarżona uchwała nie stanowi aktu podjętego w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a i tym samym nie podlega kognicji sądów administracyjnych”, a „wbrew twierdzeniom RPO skarżona uchwała nie narusza zasady legalizmu, nie ogranicza ani nie ingeruje w konstytucyjne prawa i wolności jakiejkolwiek grupy obywateli ani nie dyskryminuje ze względu na jakiekolwiek cechy osobowe, będąc niewiążącym aktem afirmującym fundamentalne zasady poświadczone przez polskiego ustrojodawcę”.

Postanowieniem z 23 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy Lipinki z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”. Sąd potwierdził, że uchwała „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować jakiejkolwiek grupy osób.

Postanowienie z 23 czerwca 2020 r. (III SA/Kr 105/20) jest już trzecim postanowieniem polskiego sądu potwierdzającym zgodność z prawem samorządowych deklaracji sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Nawiązuje ono do dwóch innych postępowań, zakończonych postanowieniem WSA w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) oraz postanowieniem WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2020 r. (II SA/Po 188/20). Oba zostały jednak wszczęte ze skargi osoby prywatnej. Orzeczenie w sprawie gminy Lipinki jest pierwszym, które potwierdza w sposób jednoznaczny, że deklaracje sprzeciwu wobec ideologii LGBT w ogóle nie mają charakteru dyskryminującego wobec jakiejkolwiek grupy osób.

„Skuteczna ochrona samorządów przed nieuprawnioną ingerencją Rzecznika Praw Obywatelskich to z jednej strony powstrzymanie próby implementacji ideologii gender jako obowiązującego wzorca oceny uchwał lokalnej władzy, a z drugiej dowód na racjonalną ochronę porządku konstytucyjnego i niezależności samorządu przez sądownictwo administracyjne. Oczekiwałbym teraz przeproszenia mieszkańców gminy Lipinki przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ogólnopolskich mediach oskarżał ich małą ojczyznę o łamanie prawa i dyskryminację” – skomentował orzeczenie mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję