Reklama

Niedziela Przemyska

Rok Życia Konsekrowanego

Bernardyński charyzmat franciszkański

W poniedziałek 2 lutego, w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu otaczamy modlitwą i wdzięcznością wszystkie osoby życia konsekrowanego, szczególnie te, które realizują swoje powołanie zakonne na terenie archidiecezji przemyskiej. Archidiecezjalna modlitwa za powołanych i o nowe powołania do życia zakonnego będzie miała miejsce w klasztorze Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Centralnym punktem spotkania będzie uroczysta Msza św. o godz. 11, pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika, metropolity przemyskiego.

Niedziela przemyska 5/2015, str. 1, 6

[ TEMATY ]

zakony

Archiwum Ojców Bernardynów

Pośród kościołów archidiecezji przemyskiej, w których w Roku Życia Konsekrowanego można uzyskać odpust zupełny, jest sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku. Od ponad czterystu lat posługują w nim zakonnicy zwani potocznie Bernardynami. Drugim głośnym sanktuarium, a zarazem miejscem modlitwy i charyzmatu bernardyńskiego, jest Dukla (od 1741 r.), która w ubiegłym roku przeżywała prawdziwy „najazd” pielgrzymów, z racji Roku św. Jana z Dukli. Ale pierwszym miejscem posługi Bernardynów na terenie naszej diecezji jest Przeworsk, do którego 550 lat temu, w 1465 r., przybyli nasi zakonnicy.

Ubóstwo i pokora

Początki powstania zakonu Braci Mniejszych sięgają roku 1209 i ściśle związane są z osobą oraz życiem św. Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu, który pragnął, aby jego naśladowcy poprzez ubóstwo, pokorę i prostotę życia w posłuszeństwie i czystości serca głosili wszystkim ludziom ideały pokoju i dobra. Obecność na ziemiach polskich franciszkańskiej prowincji Obserwantów, zwanych Bernardynami, związana jest z przybyciem wędrownego kaznodziei pokutnego, św. Jana Kapistrana, z Włoch do Krakowa w 1453 r., na zaproszenie króla Władysława Jagiełły, do ufundowanego kościoła i klasztoru pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie w pobliżu Wawelu.

Przykład życia

Reklama

Od początku swego istnienia w Polsce Bernardyni podjęli gorliwie pracę duszpasterską i kaznodziejską oraz charytatywną, dając przykład życia chrześcijańskiego, wspólnotowej modlitwy w chórze zakonnym. Ponadto wielu zakonników tej prowincji odznaczało się też działalnością patriotyczną i społeczną. Wśród wyniesionych do chwały ołtarzy znaleźli się święci: Jan z Dukli, Szymon z Lipnicy oraz błogosławieni: Władysław z Gielniowa – twórca i propagator pieśni religijnych w języku polskim, wybitny kaznodzieja, Anastazy Pankiewicz – męczennik obozu koncentracyjnego II wojny światowej w Dachau, założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla, założyciel szkoły istniejącej po dzień dzisiejszy w Łodzi; oraz słudzy Boży: o. Rafał z Proszowic i o. Hadrian Osmołowski.

Przeworsk

Długowieczna historia bernardynów w Przeworsku sprawiła, że rozwinął się tu wielki kult św. Antoniego z Padwy, którego obraz, namalowany w drugiej połowie XVII wieku przez o. Franciszka Lekszyckiego bernardyna, znajduje się w specjalnej kaplicy kościoła. Parafialno-duszpasterska działalność zakonników bernardyńskich została zainicjowana erygowaniem parafii 19 maja 1981 r. Obecnie wspólnotę zakonną klasztoru przeworskiego stanowi 6 kapłanów i brat zakonny. W przeworskim klasztorze w latach 1951-69 miał miejsce nowicjat dla braci zakonnych, który od 1654 r. aż do czasów obecnych mieści się w Leżajsku. Obecnie formację duchową i zakonną odbywa tu 11 braci nowicjuszy.

Leżajsk

Specyfika leżajskiego klasztoru związana jest z duszpasterstwem sanktuaryjnym, skoncentrowanym w Bazylice Zwiastowania Pańskiego, gdzie w specjalnej kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Ponadto od 1971 r. przy Bazylice mieści się Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. Klasztor i Bazylika oraz przyklasztorne dróżki są szczególnym miejscem świętym i uświęcającym, czego świadectwem jest życie wielu zakonników zmarłych tutaj w opinii świętości, na czele z o. Jackiem Filipiakiem, przy którego grobie wierni modlą się, wypraszają liczne łaski, cuda i uzdrowienia. Parafialną działalność duszpasterską rozpoczęto w 1969 r. i prowadzona jest nie tylko przy Bazylice Zwiastowania Pańskiego, ale także w kościołach filialnych w Hucisku i Maleniskach, które wraz z kościołem w Przychojcu zostały wybudowane staraniem klasztoru Ojców Bernardynów z Leżajska. Bazylikę i klasztor leżajski w swej prywatnej pielgrzymce w 1965 r. nawiedził ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, święty papież Jan Paweł II.

Reklama

Obecnie działalność charytatywna Bernardynów przejawia się w pomocy ubogim (około 50 rodzin) udzielanej przez Franciszkańską Akcję Charytatywną. Rozwinięte jest tu mocno duszpasterstwo Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Liturgicznej Służby Ołtarza, Akcji Katolickiej, Straży Honorowej NSPJ, Róż Różańcowych, oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a także Apostolstwa Trzeźwości Pokój i Dobro. Wspólnotę leżajskiego klasztoru stanowi 18 kapłanów, 5 braci zakonnych i 11 nowicjuszy.

Dukla

Z kolei Dukla jest miejscem szczególnym ze względu na to, że tu około 1641 r. urodził się i wychował św. Jan z Dukli. Ojciec Święty Jan Paweł II, przebywając w Dukli przededniu kanonizacji św. Jana, 9 czerwca 1997 r., osobiście wyznał: „Jakże bliski wydaje nam się błogosławiony Jan w tej świątyni, w której przechowuje się jego relikwie. Bardzo chciałem tu przybyć, aby w ciszy klasztoru wsłuchać się w głos jego serca i wspólnie z Wami wgłębić się w tajemnice jego życia i świętości… Bracia i Siostry, często nawiedzajcie to miejsce! Ono jest wielkim skarbem tej ziemi, bo tu przemawia duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka”. Wyjątkowym miejscem modlitwy i kontemplacji jest też kościółek na Puszczy wraz z pustelnią na górze Zaśpit, gdzie św. Jan w młodości oddawał się pokucie i modlitwie, prowadząc życie pustelnicze. Ponadto bernardyni dukielscy prowadzą działalność duszpasterską w kościele w Trzcianie i w Zawadce Rymanowskiej, gdzie erygowano oddzielną parafię. Natomiast od 22 czerwca 1984 r. przy kościele klasztornym erygowana została osobna parafia pw. św. Jana z Dukli. Wspólnotę klasztoru stanowi 6 kapłanów i brat zakonny. Istnieje tu wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Od Żurawiczek po Kalnicę

Ponadto ojcowie Bernardyni prowadzą duszpasterstwo parafialne w Żurawiczkach k. Przeworska (3 ojców), w Jelnej i Judaszówce (3 ojców) oraz w Wetlinie i Kalnicy (2 ojców). We wszystkich tych ośrodkach duszpasterskich istnieją wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz Franciszkańska Młodzież Oazowa.

W metropolii przemyskiej ojcowie Bernardyni prowadzą również działalność duszpasterską przy sanktuariach: św. Antoniego z Padwy w Radecznicy (diecezja zamojska) oraz przy sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w Rzeszowie (diecezja rzeszowska).

Ideał i charyzmat Franciszkański w dobie współczesnego życia ludzi jest ciągle aktualny i poszukiwany przez tych wszystkich, którzy pragną pokoju, dobra i miłości.

2015-01-29 13:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Modlitwa za klauzurą

Niedziela warszawska 5/2004

[ TEMATY ]

zakon

zakonnica

zakony

Ks. Paweł Borowski

Pobudka jest już ok. 5 rano. Potem aż do 22.00-23.00 modlitwa i praca. Bez rozrywek, telewizji, radia. Bez możliwości wyjścia z klauzury. Gdyby nie Bóg, takie życie byłoby bez sensu. Ale Bóg jest i modlitwa za cały świat wznoszona przez zakonnice klauzurowe ma przed Nim ogromną wartość. Wszyscy jesteśmy więc ich dłużnikami.

Dzień zakonnicy klauzurowej jest długi, monotonny, wypełniony modlitwą i pracą. Mało jest czasu na odpoczynek, rozrywek nie ma prawie wcale. Kilkanaście razy dziennie klasztorny dzwonek wzywa siostry na tzw. akty wspólne, które są obowiązkowe i należy na nie bezzwłocznie się stawić. Są to przede wszystkim modlitwy brewiarzowe w chórze zakonnym. Siostry spędzają tam średnio 7 godzin dziennie. Oprócz tego modlą się jeszcze prywatnie w celi, ogrodzie... Centralnym punktem dnia jest oczywiście Eucharystia. Modlitwa zajmuje więc zakonnicom większą część dnia i to ona jest sensem ich życia.
Akty wspólne to również zebrania sióstr, konferencje przełożonej, posiłki i rekreacje. Te ostatnie odbywają się zwykle dwa razy dziennie. Wtedy też, i najczęściej tylko wtedy, można ze sobą rozmawiać. W pozostałym czasie komunikować się można ze sobą tylko w ważnych sprawach, przyciszonym głosem lub na migi. Podczas rekreacji siostry zwykle pracują nad jakimiś robótkami ręcznymi.
Pozostały czas zajmuje praca fizyczna. Z racji ścisłej klauzury siostry muszą być samowystarczalne. Sprzątają, gotują, piorą, remontują, pracują w ogrodzie. Ogród odgrywa w klasztorze klauzurowym wielką rolę. Ponieważ siostry nie mogą opuszczać klauzury, z wyjątkiem tzw. sióstr zewnętrznych, jedyną możliwością spaceru jest wyjście do ogrodu. W większości ogrodów uprawiane są warzywa i owoce. Dzięki temu dużą część pożywienia siostry posiadają z własnych zbiorów. Nierzadko korzystają także z darów żywnościowych, które wierni przynoszą na furtę.

CZYTAJ DALEJ

Szczecin: Pobicie księdza

2021-09-16 14:17

[ TEMATY ]

Szczecin

Magdalena Pijewska/Niedziela

Sprawą pobicia księdza i znieważenia krzyża zajmują się szczecińska policja i prokuratura. Zatrzymany został 33-letni mężczyzna.

Policjanci zgłoszenie otrzymali po godz. 10 w środę. Do przedsionka kościoła na szczecińskich Pomorzanach wszedł mężczyzna, który miał połamać krzyż i uderzyć księdza, który chciał go powstrzymać.

CZYTAJ DALEJ

3 października odbędzie się III Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców

2021-09-17 11:30

[ TEMATY ]

Pielgrzymka Przedsiębiorców

Karol Porwich/Niedziela

Spotkanie w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze jest otwarte dla wszystkich tych, którzy współtworzą sektor przedsiębiorczości w Polsce – także dla pracodawców, samozatrudnionych czy freelancerów. Centralnym wydarzeniem pielgrzymki będzie Msza Święta w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej oraz akt zawierzenia się przedsiębiorców Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.

W auli Jana Pawła II pielgrzymów powita metropolita wrocławski J.E. Ks. Abp Józef Kupny. Zebrani wysłuchają wystąpień gości specjalnych: ks. prof. UJK dr. hab. Rafała Dudały i dr. Andrzeja Soleckiego. Niezwykle ważnym komponentem spotkania będą świadectwa wygłoszone przez samych przedsiębiorców. Z jednej strony będą stanowiły ich bardzo osobistą relację i refleksję, a z drugiej – odwołają się do wspólnotowości doświadczeń, której świadomość pozwala na wzmocnienie wśród uczestników poczucia jedności. Na zakończenie pielgrzymi odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia wyrażającą w pięknej formie zaufanie do Boga i pragnienie życia w jedności z Nim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję