Reklama

Niedziela Lubelska

Kościół jest naszym skarbem

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej zbiegła się z wizytacją abp. Stanisława Budzika, sakramentem bierzmowania udzielonym młodzieży gimnazjalnej oraz podwójnym jubileuszem księdza seniora Józefa Brzozowskiego

Poniatowa, która powstała po wojnie obok zakładu przemysłowego, miała być miastem bez kościoła i do końca lat 70. ubiegłego wieku tak było. Nie znaczy to, że jej mieszkańcy uważali, że świątynia jest niepotrzebna. W archiwach parafii znajduje się ponad 3 tys. podpisów dołączonych do petycji, skierowanej w 1971 r. do władz. Pozwolenie na budowę uzyskano dopiero w 1979 r. Prace rozpoczęto natychmiast, parafia została erygowana przez bp. Bolesława Pylaka w 1986 r.

O parafii

Parafia jest młoda stażem, wiarą i duchem; powstała za życia jednego pokolenia, a większość z tych, którzy się w niej modlą, dołożyła swój grosz i pracę. To jest naprawdę nasz wspólny dom. W ciągu niecałych 30 lat istnienia wyszło z niej 20 księży (trzech alumnów jest obecnie w seminarium) – to imponujący wynik, potwierdzający siłę wiary w poniatowskich rodzinach i wpływ duszpasterstwa parafialnego. W krótką historię wspólnoty wpisane są biografie trzech proboszczów. Budowniczy kościoła od fundamentów to ks. Józef Kozłowicz, który zmarł przedwcześnie 18 grudnia 1988 r. Po nim prace kontynuował ks. Józef Brzozowski, który 4 lata temu przeszedł na emeryturę i pozostał w parafii jako senior. Jego następcą i obecnym proboszczem jest ks. dr Piotr Petryk.

Reklama

Dziś mieszkańcy Poniatowej tworzą podwójną wspólnotę – miejską i parafialną. Te same osoby będące u władzy, pełniące ważne funkcje społeczne widzi się zarówno na uroczystościach świeckich, jak i kościelnych. Miasto utożsamia się z Kościołem, a parafialny kościół przynależy do miasta, co widać szczególnie podczas większych uroczystości.

Wizytacja kanoniczna

Abp Stanisław Budzik rozpoczął wizytę od udzielenia sakramentu bierzmowania uczniom III klas Gimnazjum im. Jana Pawła II, których katechetą jest ks. Łukasz Głaz. Po Mszy św. Metropolita spotkał się z młodzieżą ze wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym „Marana Tha”, harcerzami i liturgiczną służbą ołtarza. Nawiązując do czasu liturgicznego oraz wezwania kościoła, opowiedział o modlitewniku, podarowanym przez ojca małemu Karolowi Wojtyle, ze wskazaniem modlitwy, którą powinien się modlić codziennie. Była to modlitwa o dary Ducha Świętego. Papież odmawiał ją codziennie przez całe życie, dzięki temu zawsze wiedział, co powiedzieć, jaką podjąć decyzję. Ksiądz Arcybiskup zachęcał do tego, aby mieć swoją ulubioną modlitwę, mieć ją zawsze w świadomości i odmawiać w różnych potrzebach.

Wizytacja w Poniatowej, spotkania z dziećmi i młodzieżą miały dodatkowy osobisty i serdeczny akcent, bowiem Ksiądz Arcybiskup niedawno spotkał młodych poniatowian w Rzymie. Było to na Placu św. Piotra, w przeddzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy to zespół „Szczygiełki” pod dyrekcją Danuty i Witolda Danielewiczów śpiewał „Barkę”. Nagrywało ten koncert 14 stacji telewizyjnych z całego świata i niemal wszyscy, którzy mieli kamery lub telefony. Nasz gość powiedział: „Ja też nagrałem sobie filmik i potem chwaliłem się nim”. Ponadto przypomniał, że po ingresie jego pierwszy wyjazd na teren diecezji był właśnie do Poniatowej, a jego sekretarz ks. Waldemar Głusiec to też poniatowianin.

Reklama

Oficjalna cześć wizytacji rozpoczęła się od powitania przez rodzinę Anny i Łukasza Królów z trójką dzieci: Weroniką, Tymoteuszem i Gabrielem. Są to dzieci, dla których Kościół jest naturalnym środowiskiem życia, bowiem ich rodzice to wieloletni członkowie wspólnoty „Marana Tha”. Pasterza powitały także dzieci z I klasy szkoły podstawowej, przygotowane przez katechetkę Annę Świst.

Przed rozpoczęciem Liturgii gospodarz parafii ks. Piotr Petryk złożył sprawozdanie z 5 lat jej rozwoju. Kościół, chociaż stosunkowo nowy, budowany był w latach kryzysu, dlatego wymaga znacznych remontów. Został ocieplony strop, wyremontowano i wyposażono pomieszczenia parafialne, prowadzona jest najpoważniejsza inwestycja, jaką jest wymiana systemu ogrzewania. Wykonywane są witraże, przedstawiające polskich świętych i błogosławionych; brakuje jeszcze tylko trzech, niebawem przybędzie witraż z wizerunkiem św. Jana Pawła II, ufundowany przez koła różańcowe. Poprzedni, przedstawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, jest darem poniatowskich przedsiębiorców.

Wspólnota umacnia się i rozwija przez te formy, które istnieją od dłuższego czasu, są to „Marana Tha”, liturgiczna służba ołtarza, koła różańcowe, Legion Maryi i Akcja Katolicka, koło Rodziny Radia Maryja oraz nowe, powstałe w ciągu ostatnich kilku lat: wspólnota „Focolare”, Neokatechumenat, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Parafianie są aktywni w różnych formach posługi na rzecz wspólnoty.

Słowa umocnienia

Homilie abp. Stanisława Budzika za punkt wyjścia miały czytania związane z Wniebowstąpieniem Pańskim. Zwracały uwagę na dwie rzeczywistości, pomiędzy którymi rozpięte jest ludzkie życie: ziemia i niebo. – Chrześcijanin kocha ziemię, ale żyje nadzieją, która przekracza świat doświadczeń ziemskich – mówił Pasterz. Jak podkreślał, dwa wezwania: „bądźcie wierni tej ziemi” oraz „szukajcie tego, co w górze”, nie są sprzeczne, ale się uzupełniają, jak praca i zapłata, podróż i cel.

Ksiądz Arcybiskup apelował o święte rodziny. Mówił, że spośród wszystkich dróg wiodących do wiary, rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą. Troska o rodziny to szczególne zadanie w czasach, które pragną narzucić całkiem inny obraz rodziny niż ten zgodny z naturą człowieka i Bożym zamysłem. – Na szczęście są jeszcze dobre rodziny, z nich wywodzą się ludzie przedsiębiorczy, uczciwi i zdolni. Oby takich rodzin było jak najwięcej – mówił Ksiądz Arcybiskup.

Podwójny kapłański jubileusz

Pasterska wizyta zbiegła się w czasie z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa ks. Józefa Brzozowskiego i zarazem 25-leciem jego posługi w Poniatowej. Ten szczęśliwy splot okoliczności spowodował, że w jubileuszu Księdza Seniora uczestniczyliśmy podczas Mszy św. pod przewodnictwem Pasterza. Po Eucharystii koncelebrowanej przez Księdza Jubilata, Ksiądz Senior otrzymał życzenia i kwiaty od mieszkańców Poniatowej, których reprezentowały burmistrz Lilla Stefanek i przewodnicząca rady miejskiej Jadwiga Kustra. Wspólnoty, stowarzyszenia i organizacje również pospieszyły z gratulacjami. Państwo Danielewiczowie, ponieważ przebywają za granicą, przekazali za pośrednictwem Krzysztofa Brzezińskiego, parafianina poniatowskiego, a przy tym wójta Gminy Puławy, specjalny upominek – list z błogosławieństwem od Ojca Świętego Franciszka.

Muzyczna Poniatowa

Poniatowa słynie z zespołów muzycznych, a jak wspomniano, miasto i parafia to jedno, więc nie mogło ich zabraknąć. Każda z trzech niedzielnych Mszy św. miała inną oprawę muzyczną. Na porannej śpiewał dziecięcy chór „Carduelis” pod dyrekcją Małgorzaty Lulek, psalm zaśpiewał Leszek Kramek występujący z zespołem „Arcybractwo Muzyczne”. Na następnej – zespół muzyczny wspólnoty „Marana Tha”, którego liderem jest Grzegorz Przybycień. Jubileusz proboszcza seniora uświetniły połączone chóry „Cum Musica” i młodzieżowy chór „Carduelis” pod dyrekcją Dagmary Matysik. Na organach towarzyszyła chórom dr Elżbieta Charlińska z Lublina. Na wejście wykonano podniosłe „Gaude Mater”, a podczas Komunii „Panis Angelicus” Francka; solistką była Dorota Niezgoda. Mistrzostwo wykonania utworów, ładunek muzycznej i duchowej ekspresji poruszyły nie tylko znawców muzyki poważnej.

Wszystkie wrażenia – religijne, emocjonalne i artystyczne związane z uczestnictwem w święcie parafii – uświadamiają, jak wielkim skarbem jest wiara; jak ważnym miejscem w mieście jest kościół, jak bardzo powinniśmy być Bogu wdzięczni, że go mamy. Chwila refleksji nad historią i współczesnością miasta, w którym miało nie być świątyni, uświadamia, kto jest Panem dziejów.

2014-06-17 12:44

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy

Niedziela Ogólnopolska 22/2019, str. 33

[ TEMATY ]

Ewangelia

wniebowstąpienie

Bożena Sztajner/Niedziela

„Wniebowstąpienie” – archikatedra częstochowska

„Wniebowstąpienie” – archikatedra częstochowska

Czterdzieści dni, które upłynęły od Zmartwychwstania Jezusa do Jego Wniebowstąpienia, miało przygotować grono wylęknionych uczniów do misji odważnych głosicieli Ewangelii. Ukazując się w różnych sytuacjach, zmartwychwstały Pan utwierdzał ich w pewności, że żyje. W taki sposób dokonywało się przejście od czasu Jezusa do czasu Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

[ TEMATY ]

miłosierdzie

wolontariat

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”.

Krzysztof Tadej: Trzy lata temu w wywiadzie dla tygodnika Niedziela powiedziała Siostra m.in.: „Kiedyś pojechałam do jednej z wiosek. Witałam się z ludźmi i nagle usłyszałem dziwny pisk. Spytałam: «Co to takiego?». Wskazano mi jeden z domów. Wczołgałam się, bo nie było drzwi. Zobaczyłam dziecko leżące na liściach od banana. Piszczało z bólu. W jego uchu zagnieździły się robaki i wyjadały błonę bębenkową. Obok leżała matka i nie miała siły wstać. Umierała z głodu. Udało się uratować dziecko i matkę w ostatniej chwili”. Opowiadała Siostra również o innych dramatycznych sytuacjach w kenijskiej miejscowości Laare. Czy od tego czasu sytuacja się poprawiła?

CZYTAJ DALEJ

Słubice. W oczekiwaniu na „Iskrę do Miłosierdzia Bożego”.

2021-09-17 11:31

[ TEMATY ]

Boże Miłosierdzie

Koronka na ulicach miast

Dorota Sobocińska

Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia” przygotował materiały ewangelizacyjne w postaci: ulotek, plakatów, plakietek, butonów, okolicznościowych śpiewników dla uczestników tego wydarzenia

Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia” przygotował materiały ewangelizacyjne w postaci: ulotek, plakatów, plakietek, butonów, okolicznościowych śpiewników dla uczestników tego wydarzenia

W parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach wolontariusze ze wspólnoty Przyjaciół Paradyża rozpoczęli cykl przygotowań do corocznego wydarzenia modlitewnego „Międzynarodowej Koronki na ulicach miast świata 2021”.

Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia” przygotował materiały ewangelizacyjne w postaci: ulotek, plakatów, plakietek, butonów, okolicznościowych śpiewników dla uczestników tego wydarzenia. Zaplanowano także dla parafian projekcje filmu dokumentalnego przybliżającego postać bł. ks. Michała Sopoćki, którego 13. rocznica beatyfikacji przypada 28. września. Organizatorzy planują również naukę pieśni w celu wzbogacenia uroczystości i szerzenia kultu do Miłosierdzia Bożego. Wolontariusze postawili sobie za cel propagowanie postaci wielkiego orędownika Miłosierdzia Bożego bł. ks. Michał Sopoćki. Inicjatorom akcji przyświecają i motywują do działania słowa pieśni „Teraz jest czas Miłosierdzia…”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję