Reklama

Pierwszy rektor KUL-u

92 lata temu Uniwersytet Lubelski (taką nazwę nosił wówczas KUL) pożegnał swojego założyciela i pierwszego rektora – ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego, który cztery lata wcześniej, w przełomowym dla państwa polskiego momencie odzyskiwania niepodległości, przyczynił się do powołania w Lublinie pierwszego w regionie uniwersytetu. Jako ówczesny rektor Akademii Duchownej w Petersburgu skupił grono osób zafascynowanych ideą organizacji uniwersytetu katolickiego, będącego ośrodkiem prowadzenia badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, w duchu harmonii pomiędzy nauką a wiarą. Celem powstającej uczelni miało być też kształcenie i wychowywanie przyszłej inteligencji katolickiej. Dewizą uniwersytetu stało się zawołanie: „Deo et Patriae” – Bogu i Ojczyźnie

Niedziela Ogólnopolska 11/2014, str. 44-45

Archiwum KUL-u

Pierwszy rektor KUL-u – ks. Idzi Radziszewski urodził się 1 kwietnia 1871 r. w Bratoszewicach k. Łodzi. W 1889 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie odbył studia filozoficzne. 4 lata później podjął formację teologiczną w Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu, która została powołana w 1842 r. wskutek likwidacji Akademii w Wilnie. W 1896 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po krótkim okresie pracy duszpasterskiej ks. Radziszewski kontynuował studia filozoficzne, w latach 1898 – 1900, w Wyższym Instytucie Filozoficznym na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve. Zwieńczeniem studiów było uzyskanie przez niego doktoratu z zakresu filozofii. Następnie odbył podróże naukowe do Austrii, Anglii, Francji, Włoch, Niemiec i Szwajcarii. Po powrocie do kraju w 1901 r. został mianowany profesorem i wicerektorem Seminarium Duchownego we Włocławku, a w latach 1908-11 pełnił w nim funkcję rektora. Między rokiem 1914 a 1918 był profesorem filozofii i ostatnim rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Ks. Idzi Radziszewski bez wątpienia był Europejczykiem w każdym calu, wszechstronnie wykształconym, o czym świadczą miejsca odbywanych przez niego studiów i kwerend naukowych. To właśnie w Petersburgu, po doświadczeniach pobytu ks. Idziego Radziszewskiego w Europie Zachodniej, powstała idea założenia nowego uniwersytetu.

Początki KUL-u

Na początku 1918 r. ks. Radziszewski powołał w Petersburgu komitet organizacyjny do utworzenia nowej uczelni. W jego skład weszli fundatorzy: Karol Jaroszyński (prezes), inż. Franciszek Skąpski (skarbnik), ks. Idzi Radziszewski (wiceprezes) i ks. Czesław Falkowski (sekretarz). Gremium zadecydowało o zlokalizowaniu uczelni w Lublinie. Jednocześnie podjęto starania mające na celu pozyskanie kadry nauczającej. Zostały też przygotowane projekt statutu uniwersyteckiego i zbiór szczegółowych przepisów organizacyjnych. Rozpoczęto gromadzenie księgozbioru, mającego stanowić zalążek przyszłej biblioteki uczelnianej. Zaplanowano też założenie specjalnego towarzystwa, wspierającego uczelnię materialnie. W czerwcu 1918 r. komitet organizacyjny przeniósł się do kraju. Inicjatywę założenia uniwersytetu katolickiego zaakceptował w lipcu 1918 r. Episkopat Królestwa Polskiego.

Reklama

8 grudnia 1918 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Tymczasową siedzibą uczelni był gmach Seminarium Duchownego w Lublinie. Dopiero po 4 latach została ona przeniesiona do własnych budynków przy Alejach Racławickich, gdzie znajduje się do dzisiaj. Od początku działania uniwersytetu funkcjonowały 4 wydziały: Teologii, Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych. Taka struktura organizacyjna przetrwała do końca okresu międzywojennego. W 1928 r. zostały zatwierdzone statut i nowa nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Gwarantowało to uczelni osobowość prawną. Zgodnie z Ustawą o szkołach akademickich, uchwaloną przez Sejm RP 15 marca 1933 r., KUL otrzymał status prywatnej szkoły akademickiej, zaś pełne prawa akademickiej szkoły państwowej uzyskał w kwietniu 1938 r. Wysoki poziom nauczania na KUL-u gwarantowały m.in. zaangażowane w jego działalność tak znakomite osobowości nauki, jak: ks. Józef Umiński, ks. Piotr Kałwa, prof. Roman Longchamps de Bérier, prof. Ernest Till, prof. Kazimierz Przybyłowski, prof. Przemysław Dąbkowski czy prof. Kazimierz Michałowski.

Skromny, cichy, tolerancyjny

Założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został zapamiętany jako człowiek nader skromny, cichy, lapidarny w wypowiedziach, nieszukający rozgłosu. Cieszył się wyjątkowym szacunkiem wśród młodzieży akademickiej. Społeczność uczelniana ceniła go za zainteresowanie jej sprawami i wspieranie we wszelkich potrzebach duchowych i materialnych. Ks. Radziszewski był szczególnie ceniony za tolerancję dla osób reprezentujących wyznania inne niż katolickie, jak też dla wszystkich o odmiennych poglądach. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego, które wybrał na patrona uczelni. Miał też wielkie zaufanie do Bożej Opatrzności, będącej źródłem jego pogody ducha i wiary w powodzenie podejmowanych inicjatyw. Być może te właśnie przymioty sprawiły, że miał dar przekonywania i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Był szczególnie zaangażowany w pracę na rzecz Kościoła i odrodzonej ojczyzny, a pojmował ją wyłącznie jako służbę i przywilej.

Ks. Idzi Radziszewski pełnił funkcję rektora KUL-u zaledwie przez 4 lata. Zmarł 22 lutego 1922 r. w Lublinie w wyniku zapalenia płuc. Został pochowany na najstarszej miejskiej nekropolii przy ulicy Lipowej. W czasie pogrzebu, który odbył się 25 lutego, przedstawiciele różnych grup społecznych ślubowali nad jego mogiłą, że będą kontynuowali rozpoczęte przez niego dzieło i dochowają wierności idei uniwersytetu katolickiego.

Uniwersytet na miarę czasów

Reklama

W perspektywie zbliżającego się jubileuszu stulecia utworzenia swojej Alma Mater, społeczność akademicka, niezmiennie odwołując się do koncepcji inicjatora i zarazem pierwszego rektora uczelni, kultywując jej tradycje, szczycąc się osiągnięciami i postawami minionych pokoleń profesorów i studentów, zabiega jednocześnie o budowanie uniwersytetu na miarę obecnych czasów. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest dziś nowoczesną, prężnie rozwijającą się i cenioną uczelnią, jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który niezmiennie ma wpływ na kształt nauki i kultury polskiej, dzięki czemu zyskuje uznanie w kraju i poza jego granicami. Istotnym elementem aktywności uniwersytetu jest promowanie uniwersalnych wartości, leżących u podstaw naszej cywilizacji. KUL jest też uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. W swojej strukturze ma dziesięć wydziałów, w ramach których prowadzone są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne dla studentów krajowych i zagranicznych. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze. Celem tej interdyscyplinarności jest przygotowanie studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra ojczyzny i Kościoła, bo społeczności akademickiej współcześnie tworzącej KUL przyświeca ta sama dewiza, z którą – dzięki ks. Idziemu Radziszewskiemu – uczelnia rozpoczynała swoją działalność: „Deo et Patriae”. Mimo że zmieniają się warunki zewnętrzne, misja lubelskiej uczelni pozostaje niezmienna. Zadaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wciąż jest kształcenie elity inteligencji katolickiej, przekazywanie wiedzy i umiejętności, a także formowanie osobowości.

* * *

Ks. Antoni Dębiński, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego. Od 2012 r. rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2014-03-10 15:04

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dzieją się cuda

Od kilku miesięcy w parafii pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu znajdują się relikwie św. Szarbela z Libanu. I dzieją się cuda. Ludzie doznają wielu łask, także uzdrowienia. Jedną z uzdrowionych jest Barbara Koral – żona Józefa, potentata w branży produkcji lodów, i matka trójki dzieci. Cierpiała na raka trzustki, po którym nie ma śladu. 17 maja br. publicznie podzieliła się swoim świadectwem

W październiku ub.r. wykryto u mnie nowotwór złośliwy trzustki – opowiada Barbara Koral. – Przeżyłam szok. Ale głęboka wiara i ufność w łaskawość Boga wyjednały mi pokój w sercu. Leżałam w szpitalu w Krakowie przy ul. Kopernika, nieopodal kościoła Jezuitów. Dzieci i mąż byli ze mną codziennie. Modliliśmy się do Jezusa Przemienionego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz św. Szarbela. Zięć Piotr przywiózł od znajomego księdza płatek nasączony olejem św. Szarbela. Codziennie odmawialiśmy nowennę i podczas modlitwy pocierałam się tym olejem. Czułam, że mając św. Szarbela za orędownika, nie zginę – wyznaje.

CZYTAJ DALEJ

Przyjaciele Pana

2021-07-20 10:22

Niedziela Ogólnopolska 30/2021, str. VIII

[ TEMATY ]

św. Łazarz

św. Marta

Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza

pl.wikipedia.org

Jan Vermeer, Chrystus w domu Marty i Marii

Jan Vermeer, Chrystus w domu Marty i Marii

Od tego roku 29 lipca obchodzimy po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza. Było to rodzeństwo, które Jezus z Nazaretu często odwiedzał.

O Marcie, Marii i Łazarzu mieszkających w Betanii nieopodal Jerozolimy traktuje wiele nowotestamentowych tradycji obecnych przede wszystkim w Ewangeliach według św. Łukasza i według św. Jana. Dają nam one jednoznacznie do zrozumienia, że Pan Jezus był z owym rodzeństwem wyjątkowo zaprzyjaźniony, że przyjmowali Go w swoim domu.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Studnicki: Państwowa Komisja ds. Pedofilii wprowadziła w błąd opinię publiczną

2021-07-29 11:59

[ TEMATY ]

pedofilia

komisja ds. pedofilii

Twitter

Ks. Piotr Studnicki

Ks. Piotr Studnicki

Mam nadzieję, że Państwowa Komisja ds. Pedofilii zapoczątkuje prace nad stworzeniem narodowej strategii działania chroniącego dzieci - stwierdza w komentarzu dla KAI ks. Piotr Studnicki kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Komentując pierwszy raport Komisji ks. Studnicki wyraził jednocześnie "rozczarowanie wprowadzaniem przez przedstawicieli Komisji w błąd opinii publicznej co do zjawiska wykorzystania seksualnego w środowisku duchownym, jak również gotowości i intencji Kościoła katolickiego w Polsce do współpracy z Komisją".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję