Reklama

Aspekty

Po wizycie „Ad limina apostolorum”

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 8/2014, str. 6-7

[ TEMATY ]

ad limina

L'Osservatore Romano

ALEKSANDRA BĄK: – Wrócił Ksiądz Biskup z Rzymu. Jak przebiegała wizyta „ad limina apostolorum”?

BP STEFAN REGMUNT: – Wizyta trwała od 1 do 8 lutego br. Był to czas niezwykle pracowity. Jako biskupi posługujący w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej stanęliśmy przy grobach Apostołów: św. Piotra, św. Pawła i św. Jana, aby podziękować za ich orędownictwo i świadectwo wiary, które pomaga nam realizować zlecone nam zadania. W czasie wizyty w Rzymie spotkaliśmy się też z Ojcem Świętym Franciszkiem – Piotrem naszych czasów. Dzieliliśmy się z Papieżem swoimi radościami i troskami, ale też słuchaliśmy jego podpowiedzi dotyczących posługi biskupiej i prowadzenia nowej ewangelizacji w diecezji. Wizyta „ad limina apostolorum” jest okazją poznania, czym żyje Kościół powszechny i jakie stawia akcenty w pracy apostolskiej i misyjnej prowadzonej na całym świecie. To poznanie dokonuje się przez odwiedziny kongregacji Stolicy Apostolskiej i powołanych przez Ojca Świętego rad papieskich działających w jego imieniu w wyznaczonych im sektorach działalności Kościoła. Spotkanie biskupów z przedstawicielami Kurii Rzymskiej i samym Ojcem Świętym poszerza widzenie Kościoła, któremu biskup służy. Z kolei informacje przekazywane przez nas, reprezentantów Kościoła lokalnego, dają Ojcu Świętemu obraz Kościołów diecezjalnych usytuowanych w różnych częściach kontynentu europejskiego i ujawniają potrzeby, troski i aktualne życie wspólnot chrześcijańskich.
W trakcie wizyty w Rzymie odwiedziliśmy też miejsca, gdzie kształcą się i zamieszkują nasi księża, późniejsi wykładowcy i profesorowie wydziałów teologicznych. Na zaproszenie ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej udaliśmy się – w dwóch grupach – do siedziby polskiej ambasady, aby podzielić się tym, co nas raduje w Polsce i zasygnalizować, co jest troską i utrudnieniem codziennego posługiwania.
W czasie pobytu w Rzymie mieszkaliśmy w domu przeznaczonym dla kapłanów przybywających do Wiecznego Miasta położonym blisko Bazyliki św. Piotra.

– Z Papieżem widział się Ksiądz Biskup dwukrotnie?

– Tak. Dwa razy spotkaliśmy się z Ojcem Świętym osobiście. Jedno ze spotkań odbyło się w ramach spotkań diecezji położonych w części północnej i zachodniej Polski. W drugim spotkaniu uczestniczyli wszyscy biskupi przybyli do Watykanu z wizytą „ad limina apostolorum”. W czasie pierwszego spotkania była możliwość rozmowy z Ojcem Świętym. Można było stawiać pytania, na które Ojciec Święty z radością odpowiadał. W tych spotkaniach nie dostrzegaliśmy u Ojca Świętego pośpiechu, zniecierpliwienia czy zmęczenia. Każdemu z uczestników Ojciec Święty ofiarował krzyż pektoralny i różaniec. Spotkania indywidualne i w grupach zostały udokumentowane okolicznościowymi zdjęciami.

– O czym rozmawiał Ksiądz Biskup z Papieżem?

– Pytałem m.in. o młodzież, o to, jak Ojciec Święty ocenia ostatnie spotkanie z ludźmi młodymi podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Prosiłem też o wskazania, w jaki sposób przygotowywać się do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Ojciec Święty zwrócił uwagę nas, biskupów, na wiarę ludzi młodych. Stwierdził, że ta młodzież, którą spotkał, kocha Boga, choć tę miłość wyraża często w niekonwencjonalny sposób. Mówił też, że był mile zaskoczony postawą młodzieży w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Kilka milionów ludzi młodych adorowało Pana Jezusa w wielkim skupieniu i milczeniu. Na plaży, na której się znajdowali, słychać było wówczas szum morskich fal. Takich zachowań – mówił Ojciec Święty – nie da wyreżyserować i zaprogramować. Są one znakiem wrażliwość duszy młodych ludzi na to, co jest nadprzyrodzone.
Jeśli chodzi o przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Ojciec Święty zwrócił uwagę na niektóre tematy, jakie powinny być podejmowane w kolejnych latach przygotowania. Są to: ubóstwo, czystość i miłosierdzie. W kontekście ubóstwa papież Franciszek mówił o wielkim rozwarstwieniu materialnym społeczeństwa. Jest wiele rodzin biednych, które nie mogą sprostać bieżącym potrzebom. Młodzi ludzie bardzo dobrze to dostrzegają i buntują się na niesprawiedliwość, jaka panuje w życiu społecznym. Mając wrażliwe serca, często gotowi są zaangażować się w te dzieła, które starają się wyrównać szanse współczesnego człowieka. Tak rodzą się liczni wolontariusze spieszący do chorych, biednych, samotnych, ludzi w podeszłym wieku i krzywdzonych. Mówiąc o czystości, zachęcał, abyśmy pokazywali piękne przykłady ludzi młodych zachowujących czystość duchową w codziennym życiu i przybliżali radość i pokój, rodzące się z zachowania tego stylu życia. Prosił też, abyśmy w sposób konkretny głosili prawdę o wezwaniu do życia w czystości.

– Jakie są Księdza Biskupa wrażenia po spotkaniu z papieżem?

– Po pierwsze, Ojciec Święty jest jeszcze bardziej wyjątkowy, niż pokazują to nasze media. W czasie tych dni mogliśmy zobaczyć jego entuzjazm wiary, dobroć, łatwość nawiązywania kontaktu i miłość do człowieka. Gotowość do bezpośredniego kontaktu jest jego wielkim atutem.
Po drugie, Ojciec Święty jest człowiekiem odważnym w głoszeniu prawdy. Przystępnym językiem dociera do serc i umysłów pielgrzymów, z którymi się spotyka i których jest coraz więcej na audiencjach, nabożeństwach i okolicznościowych spotkaniach.
Po trzecie, dzieli się swoim doświadczeniem kontaktu z Kościołem Ameryki Południowej, Afryki czy innych części świata bardzo zróżnicowanych religijnie i ekonomicznie. Jest człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym i – jak na swój wiek – silnym fizycznie. Mówią o tym liczne spotkania, które podejmuje każdego dnia. Jada w ogólnej jadalni Domu św. Marty, stara się nie koncentrować uwagi na sobie. Zachowuje się jak dobry ojciec rodziny.

– Co Ksiądz Biskup wyniósł z tego spotkania dla siebie?

– Ojciec Święty pokazał mi, że Bóg posługuje się dla prowadzenia dzieła zbawienia różnymi osobami, o różnych osobowościach, temperamentach, zainteresowaniach. Trzeba te cechy osobiste wykorzystywać jako narzędzie do głoszenia Ewangelii. Nie trzeba lękać się swojej inności, ale pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu.
Zauważyłem, że Ojciec Święty przez swoją dobroć i prostotę budzi zaufanie i otwiera dusze innych ludzi na spotkanie z nim. Wiele osób stwierdza, że nie ma trudności mówić Ojcu Świętemu o sprawach bardzo osobistych, o których nie mówiłby innym osobom. Kościół w ostatnich czasach otrzymał w darze wspaniałych papieży: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i teraz papieża Franciszka. Każdy z nich wnosi do Kościoła ubogacające elementy ewangelicznej nauki. Nie ma przeciwstawiania jednego papieża drugiemu w ocenie osobistego wkładu w dzieło ewangelizacji świata. Papież Franciszek swoim pontyfikatem otwiera nowe przestrzenie w umysłach, sercach i życiu społecznym współczesnego świata.

– Czy wiara Księdza Biskupa umocniła się po tym spotkaniu?

– Oczywiście. Ile razy jadę do Rzymu, modlę się przy relikwiach św. Piotra w Bazylice Watykańskiej i innych miejscach, gdzie pierwsi chrześcijanie ginęli za wiarę. Ciągłość historii zbawienia, którą dostrzegam, zobowiązuje mnie do umacniania mojej więzi z Bogiem i do jeszcze większego zaangażowania się w służbę Kościołowi.

2014-02-20 13:02

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: zawieszenie wizyt ad limina

[ TEMATY ]

Watykan

ad limina

Tama66/pixabay.com

Okresowe wizyty biskupów ad limina Apostolorum w Watykanie zostały zawieszone do Wielkanocy. Ma to związek z epidemią koronawirusa i zarządzoną przez władze Włoch kwarantanną całego kraju, co utrudnia organizowanie przyjazdów biskupów z całego świata.

Tym samym nie odbędą się wizyty dwóch kolejnych grup biskupów francuskich, planowane od 16 do 29 marca (pierwszą grupę Franciszek przyjął 9 marca). Poinformował ich o tym kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów, zapowiadając jednocześnie, że zostanie wskazana nowa data.

Anulacja wizyt ad limina dotyczy także grupy biskupów z Brazylii, którzy od tygodni przybywają do Watykanu z poszczególnych prowincji kościelnych (metropolii).

Wizyty ad limina Apostolorum (do progów apostolskich) to okresowe przyjazdy biskupów z całego świata, w czasie których spotkają się z papieżem oraz odwiedzają urzędy Kurii Rzymskiej i omawiają różne aspekty działalności Kościoła w swoim kraju. Ponadto odprawiają Msze św. w czterech papieskich bazylikach.

CZYTAJ DALEJ

Wędrówka dobiegła końca. „Źródło” w parafii pw. św. Jana Kantego w Lublinie

2020-07-02 21:40

Paweł Wysoki

Parafia pw. św. Jana Kantego w Lublinie jako ostatnia w archidiecezji uczestniczyła w rekolekcjach ewangelizacyjnych „Źródło” i nawiedzeniu kopii Krzyża Trybunalskiego z relikwiami Drzewa Krzyża.

Planowane na początek marca, ze względu na czas epidemii mogły się odbyć dopiero pod koniec czerwca. 2 lipca za czas łaski wspólnota wraz z proboszczem ks. Bogdanem Zagórskim dziękowała Bogu pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika.

- W ostatnim tygodniu przeżywaliśmy rekolekcje; szukaliśmy tego, co w nas jest głęboko ukryte, jaka jest nasza wiara. Każdy z nas zastanawiał się nad osobistą relacją z Chrystusem; nad tym, czy odnajduje Go w życiu. Dziś stajemy, aby za ten dar rekolekcji Panu Bogu podziękować, a także za obecność wśród nas niezwykłej relikwii, przesiąkniętej krwią Jezusa Chrystusa cząstki drzewa krzyża - mówił ks. Zagórski. Jako gospodarz miejsca powitał Metropolitę Lubelskiego, a także kapłanów, m.in. dziekana ks. Marka Warchoła i dziekana seniora ks. prał. Józefa Dziducha. - Proszę o modlitwę, by te rekolekcje przyniosły jak największe owoce w sercach, abyśmy byli wśród ludzi apostołami miłości Bożej, pokoju i dobra; tymi, którzy przykładem życia będą pociągać innych do Jezusa Chrystusa - podkreślał.

- Bądź pochwalony Krzyżu Trybunalski, zawierający relikwie Krzyża Świętego, tak bardzo omodlony, tak bardzo otaczany czcią. Przez ostatnie 6 lat odwiedziłeś wszystkie parafie naszej archidiecezji, od katedry po tę najmłodszą, ale dynamicznie się rozwijającą - mówił w homilii abp Stanisław Budzik. - Przyjąłeś hołd setek tysięcy wiernych archidiecezji lubelskiej; usłyszałeś niejedno wyznanie i postanowienie odmiany życia. Przypominałeś o tym, jak bardzo Bóg umiłował człowieka i świat, że oddał za nas swoje życie na krzyżu. Jesteś znakiem zbawienia i odkupienia, dowodem radykalnej miłości Boga do człowieka (…). Wpatrujmy się w krzyż, którego wędrówka dobiegła końca. Przeszedł od Bugu po Wisłę, rozpoczął drogę i zakończy w katedrze (w sobotę, 4 lipca, o godz. 19.00 w archikatedrze lubelskiej odbędzie się uroczyste zakończenie „Źródła”). Wpatrujmy się w to drzewo, na którym zawisło Zbawienie świata, i dziękujmy za dar rekolekcji w tej parafii i w całej diecezji. Dziękujmy za czas intensywnego działania Ducha Świętego, za nawiedzenie krzyża będącego znakiem Bożej miłości i apelem o naszą miłość - mówił abp Budzik. Wiernych parafii pw św. Jana Kantego zostawił z przesłaniem, że wiara nie jest prywatną sprawą człowieka. - Wiara nie służy tylko nam samym, ale może służyć bliźnim. Mocą naszej wiary jesteśmy w stanie przynosić pod stopy Jezusa naszych bliźnich potrzebujących Jego miłości, Jego przebaczenia, Jego uleczenia. Te rekolekcje miały nas zachęcić, abyśmy się w Duchu Świętym stali apostołami Chrystusowej Ewangelii, abyśmy stali się apostołami Bożego Miłosierdzia - podkreślał Metropolita.

Fotorelacja na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172
CZYTAJ DALEJ

Sąd: Deklaracja gminy sprzeciwiająca się ideologii LGBT zgodna z prawem

2020-07-03 15:43

[ TEMATY ]

LGBT

Karta LGBT+

Adobe Stock

Małopolska Gmina Lipinki miała prawo przyjąć uchwałę „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy z 2019 r.

Sąd potwierdził, że akt „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować żadnej grupy osób. Uczestnikiem postępowania był Instytut Ordo Iuris, który już w marcu przedstawił sądowi stanowisko w obronie prorodzinnej gminy.

Małopolska gmina Lipinki jest jednym z kilkudziesięciu polskich samorządów, które przyjęły deklarację sprzeciwu wobec ideologii LGBT. W treści uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»” stwierdzono, że została ona podjęta w obronie „wolności słowa, niewinności dzieci, autorytetu rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców”. Lokalny prawodawca wyraźnie podkreślił, że samorząd, „zgodnie z naszą wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin”. Nie miał zatem na celu dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, w tym ze względu na skłonności homoseksualne lub zaburzenia „tożsamości płciowej”, dostrzegał natomiast zagrożenie dla chronionych konstytucyjnie wartości ze strony „radykałów dążących do rewolucji kulturowej w Polsce”.

Sprawujący funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar już 17 maja 2019 r. zagroził prorodzinnym samorządom, że będzie oskarżał je o rzekome „naruszenie prawnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. W rzeczywistości żaden akt prawny w Polsce ani nie definiuje sformułowania „tożsamości płciowej”, ani nie wymienia go wśród zakazanych przesłanek dyskryminacji. Przywoływanie go w stanowiskach RPO może być kwalifikowane jako usiłowanie wdrożenia elementów teorii gender do systemu prawnego. Jednocześnie, niezmienna i wynikająca wprost z doświadczeń kryminologicznych doktryna dostrzega, że „zaburzenia psychoseksualne stanowią istotną przyczynę naruszania porządku prawnego”, a „przykładem może być transseksualizm” (Lech Paprzycki, Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom 7, s. 193-194).

Już 13 sierpnia, bezpośrednio po pojawieniu się informacji medialnych o zamówieniu przez RPO analizy na użytek zaskarżenia uchwał rad gmin, Instytut Ordo Iuris opublikował wstępną opinię, w której wyraźnie wskazał na zgodność uchwał z prawem i bezzasadność stawianych zarzutów. 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył do pięciu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych uchwały gmin w sprawie podjęcia deklaracji „Samorząd wolny od ideologii «LGBT»” - Klwów (woj. mazowieckie), Lipinki (woj. małopolskie), Serniki (woj. lubelskie), Istebna (woj. śląskie) oraz Niebylec (woj. podkarpackie).

W ocenie RPO akronim LGBT „nie odnosi się wyłącznie do – zgodnie z tłumaczeniem – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych” (punkt 45 skargi), gdyż jest „powszechnie używany jako termin parasolowy, w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych i nieidentyfikujących się z dychotomicznym podziałem na płeć męską i żeńską, w tym również osób interpłciowych, panseksualnych, aseksualnych lub niepewnych swojej seksualności lub płciowości”. Te osoby mają stanowić rzekomo „ok. 5-8 % społeczeństwa” (punkt 5 skargi). RPO stwierdził też, że faktyczna treść uchwał „nie ma żadnego znaczenia”, ponieważ „analiza treści i skutków uchwały pozwala uznać ją za ograniczającą wolność osób nieheteronormatywnych i transpłciowych”. Niezgodnie z prawdą stwierdził również, jakoby deklaracja taka była „oparta na założeniu, że osoby LGBT stanowią ideologię, którą należy zwalczać”, oskarżając gminę o „przykład dehumanizacji tej grupy społecznej” (punkt 57 skargi).

Instytut Ordo Iuris przystąpił do wszystkich pięciu postępowań w charakterze uczestnika jako organizacja społeczna na podstawie art. 33 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Opinia wspierająca gminy zaskarżone przez Adama Bodnara została wysłana do wszystkich sądów. Podkreślono w niej, że „skarżona uchwała nie stanowi aktu podjętego w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a i tym samym nie podlega kognicji sądów administracyjnych”, a „wbrew twierdzeniom RPO skarżona uchwała nie narusza zasady legalizmu, nie ogranicza ani nie ingeruje w konstytucyjne prawa i wolności jakiejkolwiek grupy obywateli ani nie dyskryminuje ze względu na jakiekolwiek cechy osobowe, będąc niewiążącym aktem afirmującym fundamentalne zasady poświadczone przez polskiego ustrojodawcę”.

Postanowieniem z 23 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwałę Rady Gminy Lipinki z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”. Sąd potwierdził, że uchwała „ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”, a zatem nie może dyskryminować jakiejkolwiek grupy osób.

Postanowienie z 23 czerwca 2020 r. (III SA/Kr 105/20) jest już trzecim postanowieniem polskiego sądu potwierdzającym zgodność z prawem samorządowych deklaracji sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Nawiązuje ono do dwóch innych postępowań, zakończonych postanowieniem WSA w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) oraz postanowieniem WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2020 r. (II SA/Po 188/20). Oba zostały jednak wszczęte ze skargi osoby prywatnej. Orzeczenie w sprawie gminy Lipinki jest pierwszym, które potwierdza w sposób jednoznaczny, że deklaracje sprzeciwu wobec ideologii LGBT w ogóle nie mają charakteru dyskryminującego wobec jakiejkolwiek grupy osób.

„Skuteczna ochrona samorządów przed nieuprawnioną ingerencją Rzecznika Praw Obywatelskich to z jednej strony powstrzymanie próby implementacji ideologii gender jako obowiązującego wzorca oceny uchwał lokalnej władzy, a z drugiej dowód na racjonalną ochronę porządku konstytucyjnego i niezależności samorządu przez sądownictwo administracyjne. Oczekiwałbym teraz przeproszenia mieszkańców gminy Lipinki przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ogólnopolskich mediach oskarżał ich małą ojczyznę o łamanie prawa i dyskryminację” – skomentował orzeczenie mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję